Đề tài Các hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 I. Tổng quan về công ty 2 1. Quá trình xây dựng và phát triển của nhà máy 2 2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận/phòng ban 2 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy. 2 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PXSX 3 2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PXCĐ 4 2.4 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính 4 2.5 Chức năng các phòng ban khác. 10 3 Sản phẩm và quy trình công nghệ 15 3.1. Sản phẩm sản xuất 15 3.2. Quy trình công nghệ 16 II. Đặc điểm về lao động của nhà máy 17 III. Các hoạt động quản trị nhân lực của nhà máy 18 1. Lập kế hoạch nhân lực. 19 2. Đào tạo lao động 19 3. Công tác tuyển dụng 20 4. Bố trí lao động, phân công nhiệm vụ 22 5. Công tác tiền lương 23 IV. Đánh giá mức độ thực hiện giữa phân công nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính. 24 KẾT LUẬN 26

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các hoạt động quản trị nhân lực của Công ty cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Sau một thời gian thực tập tại Nhà máy gạch men Mikado (khu công nghiệp Tiền Hải – Thái Bình), tìm hiểu về các hoạt động quản trị nhân lực của Nhà máy nói riêng cũng như tình hình hoạt động thực tế tại Nhà máy nói chung, cùng với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cán bộ quản lý bộ phận, tôi đã hoàn thành được bản Báo cáo thực tập tổng hợp. Nội dung của bản báo cáo là những nhận xét, đánh giá của tôi về một số mảng trong công tác quản lý lao động tại Nhà máy. Bản báo cáo gồm 4 phần: Tổng quan về công ty – Nhà máy. Đặc điểm về lao động của Nhà máy. Các hoạt động quản trị nhân lực của Nhà máy. Đánh giá mức độ thực hiện giữa phân công nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính. Tổng quan về công ty Quá trình xây dựng và phát triển của nhà máy Công ty cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng được thành lập năm 2002 có trụ sở chính ở quận Cầu Giấy – Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất gạch ốp lát Ceramic. Hiện tại công ty có 2 nhà máy đó là nhà máy gạch men Mikado và nhà máy gạch trang trí Mikado. Nhà máy gạch men Mikado được thành lập ngày 11/08/2002 với diện tích sử dụng 40.000 m2, chuyên sản xuất cung cấp ra thị trường sản phẩm gạch Ceramic mang thương hiệu Mikado. Công suất đạt gần 6 triệu m2/năm. Số lượng công nhân đến ngày 01/03/2007 là 554 người. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận/phòng ban Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy. P.TC-HC P.KHSX P.TCKT P.KT-KCS PXSX PXCĐ Ban giám đốc Quan hệ điều hành Quan hệ phối hợp Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PXSX Phó GĐ quản lý sản xuất Phó QĐ Phó QĐ TKPX ĐCNX ĐCNM ĐC E-TM ĐC LN ĐC PL CT3 CT1 CT1 CT2 CT2 CT3 CT2 CT2 CT1 CT3 CT1 CT1 CT2 CT3 CT3 CN CN CN CN CN CN : Công nhân theo định biên của Nhà máy 2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PXCĐ ĐC NX NM ĐC TBPTTHK ĐC E-LN ĐC DC Men CT2 CT1 CT3 CT2 CT1 CT3 CT2 CT1 CT3 CT1 CT2 CT3 Quản đốc PX Phó QĐ PX Quản đốc PX Phó QĐ PX CN CN CN CN Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính Chức năng phòng Tổ chức – Hành chính Chức năng tổ chức Xây dựng kế hoạch về công tác tổ chức lao động, định mức lao động, đơn giá tiền lương, bảo hiểm xã hội, bổ sung lao động và các chế độ liên quan đến người lao động, xây dựng các quy chế của nhà máy. Quản lý công tác đào tạo, công tác nâng bậc lương cho CB-CNV, theo dõi ký kết hợp đồng lao động Quản lý hồ sở cán bộ, công nhân viên, giải quyết thủ tục tuyển sụng, thôi việc. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và công tác xã hội Chức năng hành chính: Quản lý và thực hiện toàn bộ công tác hành chính trong Nhà máy theo quy định chung về pháp lý hành chính hiện hành của Nhà nước. Quản lý và theo dõi việc sử dụng tài sản của Nhà máy như nhà cửa, đất đai, phương tiện, dụng cụ, thiết bị văn phòng… Phục vụ cho hoạt động của Nhà máy. Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, giao dịch hang ngày, phục vụ hội họp của Nhà máy, tổ chức phục vụ bữa ăn ca cho CB-CNV Nhà máy, đảm bảo an ninh, trật tự trong Nhà máy, thực hiện các chính sách, quy định của các cơ quan chính quyền, địa phương trên địa bàn Nhà máy đóng. Thực hiện công tác Y tế cơ sở, An toàn lao động và Vệ sinh công nghiệp. Nhiệm vụ Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phòng Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước giám đốc Nhà máy về quản lý, điều hành mọi mặt công tác của phòng và trực tiếp làm một số việc sau: Xây dựng kế hoạch và biên chế lao động hàng năm và từng thời kỳ phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy. Xây dựng kế hoạch bổ sung, tuyển dụng, đào tạo và phương án quy hoạch của cán bộ Nhà máy. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị phòng ban, phân xưởng trong Nhà máy, xây dựng các Quy định, Quy chế, Điều lệ của Nhà máy, soạn thảo các văn bản sát nhập, theo dõi ký hợp đồng lao động. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo công nhân, công tác nâng lương cho CB-CNV hàng năm, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tácd đối nội, đối ngoại khi Giám đốc yêu cầu. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với CB-CNV trong Nhà máy. Chủ trì trong việc lập Quy chế trả lương, thưởng, hướng dẫn CN-CNV thực hiện các nội quy, Quy chế của Nhà máy và báo cáo định kỳ của phòng. Ký các văn bản về tiền lương, tiền thưởng trước lúc trình Giám đốc ký. Hàng ngày giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và lưu chuyển văn bản trong nội bộ Nhà máy theo quy định hiện hành. Quản lý việc sử dụng phương tiện, thiết bị văn phòng, dụng cụ hành chính, đất đai nhà cửa và các tài sản cố địng của văn phòng. Lập kế hoạch, phương án bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp tài sản này. Giám sát và chỉ đạo trực tiếp lực lượng bảo vệ, tiến hành công tác tuần tra, canh gác, phòng gian, bảo mật, phong cháy chữa cháy, phòng chống Bão lụt trong Nhà máy. Phối hợp các cơ quan chức năng để thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ. Tham gia xây dựng và theo dõi thực hiện những nội quy, quy định liên quan đến công tác quản lý hành chính của Nhà máy. Giải quyết các mối quan hệ công tác với chính quyền, công an và nhân dân địa phương. Quyền hạn: Có quyền quan hệ với các đơn vị trong Nhà máy để giải quyết công việc phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Có quyền kiểm tra các đơn vị trong Nhà máy về công tác quản lý và sử dụng lao động, phân phối tiền lương, tiền thưởng, ký giao tiền lương trong sản xuất và phục vụ sản xuất, xây dựng các định mức tạm thời phát sinh theo công việc cho người lao động. Được Giám đốc uỷ quyền ký một số giấy tờ Tổ chức – Hành chính hàng ngày như: Ký giấy giới thiệu cho CB-CNV đi khám bệnh, đi học tự túc nâng cao trình độ, đăng ký kết hôn, thi lấy bằng lái xe, ký các văn bản trong phòng soạn thảo. Được quyền tham gia, đóng góp ý kiến thuộc phạm vi trách nhiệm về quản lý tài sản và bảo vệ an ninh trật tự trong nội bộ Nhà máy. Được phép điều động xe con phục vụ công việc Nhà máy. Có quyền giải quyết cho CB-CNV trong phạm vi quản lý nghỉ việc một ngày trở xuống. Có quyền đề nghị, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương… đối với nhân viên trong phòng. Có quyền đình chỉ công tác một ngày đối với cán bộ, nhân viên trong phòng khi phát hiện vị phạm. Có quyền từ chối cán bộ, nhân viên trong phòng không hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên lao động tiền lương – Hành chính văn thư. Chủ trì đề xuất xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động, lập kế hoạch phân bổ đơn giá tiền lương cho các phân xưởng, công đoạn và xác định quỹ tiền lương của Nhà máy thực hiện theo quy định của Nhà nước. Xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng, báo cáo về thực hiện tiền lương theo quy định. Theo dõi quản lý lao động (thông qua các hoạt động chấm công của các bộ phận), công tác Bảo hiểm xã hội, tăng giảm lao động và nộp tiền Bảo hiểm xã hội, làm thủ tục về cấp sổ bảo hiểm. Làm lương tổng hợp tiền lương CB-CNV trong Nhà máy, theo dõi giải quyết cấp giấy cho CB-CNV đi nghỉ phép hành năm, nghỉ khám bệnh, nghỉ ốm, theo dõi tặng quà sing nhật cho CB-CNV. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định. Thực hiện công tác đánh máy, in ấn, sao chụp tài liệu, chuyển công văn tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời. Quản lý và thực hiện việc cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, quản lý và sử dụng con dấu của Nhà máy theo đúng nghị định của Chính phủ. Thực hiện công tác lễ tân, tạp vụ đối với phòng làm việc của Giám đốc. Tham gia phục vụ hội họp trong Nhà máy. Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Lãnh đạo Nhà máy. Nhân viên chuyên trách an toàn lao động Xây dựng nội dung, quy chế quản lý công tác BHLĐ của Nhà máy. Phổ biến các chế độ chính sách, quy phạm tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động đến các cấp quản lý và người lao động trong Nhà máy. Lập kế hoạch BHLĐ năm, xây dựng định mức cấp phát BHLĐ và theo dõi việc cấp phát BHLĐ đối với các bộ phận trong Nhà máy. Theo dõi, quản lý việc sử dụng điện thoại, Fax theo quy định của Nhà máy. Thực hiện việc mua, cấp phát văn phòng phẩm theo kế hoạch được duyệt. Làm công tác khác theo yêu cầu của trưởng phòng hoặc lãnh đạo của Công ty. Thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng và cấp phát Bảo hiểm y tế, thuốc và dụng cụ y tế trong Nhà máy trong các trường hợp sơ cứu trước khi chuyển lên tuyến trên. Lập kế hoạch kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho CB-CNV trong Nhà máy, lập sổ theo dõi ngày nghỉ ốm của CB-CNV. Nhà viên lái xe con. Quản lý và sử dụng xe được phân công theo quy định của Nhà máy và theo các quy định của pháp luật. Giữ gìn và vệ sinh, đảm bảo an toàn cho xe và người với tinh thần trách nhiệm cao nhất.Thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa xe để luôn luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác. Theo dõi, ghi chép đầy đủ chính xác những hoạt động của xe. Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Lãnh đạo Nhà máy. 2.5 Chức năng các phòng ban khác. 2.5.1 Phân xưởng sản xuất Chức năng phân xưởng sản xuất Tổ chức sản xuất có hiệu quả gạch ốp tường, lát nền theo kế hoạch Nhà máy giao cho, đảm bảo về số lượng, chất lượng. Chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo và sử dụng có hiệu quả: - Tài sản CĐ gồm: Máy móc thiết bị, nhà xưởng, vật kiến trúc. - Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng. - Công cụ lao động sản xuất. - Thành phẩm, bán thành phẩm chưa nhập kho. Quản lý lao động, quản lý công tác bảo hộ lao động và vệ sinh lao động. Giữ bí mật về công nghệ, số liệu, chủng loại trong quá trình sản xuất. Tham gia hoạt động phong trào và công tác xã hội. Trách nhiệm của thống kê phân xưởng sản xuất Lập báo cáo thống kê kết quả sản xuất: Của bán thành phẩm và thành phẩm. Theo định kỳ: ca, ngày, tháng, 6 tháng và 1 năm. Theo hệ thống chỉ tiêu: sản lượng, chủng loại, chất lượng và tiêu hao trong sản xuất. Cập nhật và lập bảng tổng hợp hàng tháng, năm về công, điểm và danh sách xếp loại lao động A, B, C cho cán bộ, công nhân, nhân viên trong phân xưởng. Lập và trình duyệt bản tạm ứng, bảng lương, thưởng hàng tháng, năm cho từng bộ phận, cá nhân. Lập và trình duyệt phiếu xuất kho nguyên liệu, nhiên liệu, bao bì, vật liệu. Trực tiếp nhập kho và lập phiếu theo dõi nhập kho sản phẩm. Theo dõi lĩnh nguyên liệu, bao bì, vật liệu phục vụ sản xuất của toàn phân xưởng. Giám sát quá trình ghi chép dữ liệu thống kê tại các vị trí thống kê các công đoạn. Cung cấp sổ ghi chép dữ liệu thống kê tại các vị trí thống kê các công đoạn. Lưu trữ tài liệu thống kê, phiếu xuất nhập sản phẩm và vật tư, nguyên liệu. Theo dõi các công việc về duy trì chế độ bảo hộ lao động trong phân xưởng. Quyền hạn của thống kê phân xưởng sản xuất Yêu cầu các bộ phận, cá nhân ghi chép và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu thống kê. Từ chối giao nhận bao bì, vật liệu, sản phẩm không phù hợp khi không có quyết định nào khác của Quản đốc phân xưởng 2.5.2 Phân xưởng cơ điện Quản lý kỹ thuật về thiết bị, máy móc của Công ty. Bảo quản hồ sơ, thiết bị. Xây dựng và lập hồ sơ lý lịch để theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị. Tổ chức thực hiện các công việc cụ thể để đảm bảo thiết bị dây chuyền hoạt động ổn định lien tục và lâu dài. Theo dõi hoạt động các thiết bị máy móc. Bảo đảm hoạt động an toàn cho người và thiết bị. Nghiên cứu, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của máy móc, thiết bị của Công ty. 2.5.3 Phòng kế hoạch sản xuất Lập kế hoạch sản xuất và kề hoạch giá thành sản phẩm theo tháng, quý, năm. Lập kế hoạch và tổ chức cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng số lượng và chất lượng các loại vật tư, nguyên nhiên liệu, phụ tùng thiết bị theo kế hoạch sản xuất của Nhà máy. Lập kế hoạch sửa chữa lớn nhỏ về thiết bị nhà xưởng, nhà làm việc và các công trình kiến trúc khác trong Nhà máy. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán sau đầu tư, quản lý hồ sơ xây dựng cơ bản. Phân tích đánh giá và tổng kết việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung cấp vật tư, nguyên liệu, làm báo cáo định kỳ theo quy định, báo cáo Ban Giám đốc Nhà máy và các đơn vị liên quan. Thực hiện công tác điều độ sản xuất. Quản lý điều hành tổ Sơ chế nguyên liệu. 2.5.4 Phòng Kỹ thuật – Thí nghiệm Chức năng kỹ thuật Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất. Nghiên cứu cải tiến công nghệ và áp dụng công nghệ mới. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho các vật tư nguyên liệu sản xuất và sản phẩm của Công ty. Nghiên cứu sản phẩm sản xuất mới. Xác định các thong số kỹ thuật về cơ lý của nguyên liệu xương men, bán thành phẩm và thành phẩm. Phân tích thành phần hóa học của các loại vật tư nguyên liệu phục vụ cho công nghệ sản xuất và nghiên cứu cho công nghệ mới khi có yêu cầu. Tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình giảng dạy các lớp đào tạo công nhân. Chức năng KCS Kiểm trađánh giá chất lượng vật tư nguyên liệu nhập kho. Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình công nghệ. Hướng dẫn, kiểm tra giám sát phân loại sản phẩm. Tham gia thành viên nhập kho sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm nhập kho. Tham gia với phòng kinh doanh làm công tác dịch vụ sau bán hang. 2.5.5 Phòng tài chính kế toán Lập kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đó theo tháng, quý, năm. Cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết cho Giám đốc Công ty trên cơ sở đó giúp cho việc kiểm tra một cách toàn diện và có hệ thống tình hình sản xuất của Công ty để Giám đốc có thêm cơ sở chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước và theo điều lệ hoạt động của Công ty. Lập báo cáo tài chính phản ánh kết quả sản xuất Kinh doanh của Công ty theo từng tháng, quý, năm và báo cáo bất thường theo yêu cầu của Giám đốc Công ty của Tổng Công ty. 2.5.6 Phòng kinh doanh Thực hiện các công việc về thương mại để bán hết sản phẩm của Nhà máy sản xuất ra. Thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường và đề ra các chiến lược kinh doanh của Nhà máy. Phối hợp các bộ phận trong Nhà máy để hoàn thành nhiệm vụ chung Thực hiện các công việc Kinh doanh khác để sinh lời và công việc dịch vụ sau bán hàng. Sản phẩm và quy trình công nghệ 3.1. Sản phẩm sản xuất Hiện tại nhà máy sản xuất gạch ốp lát Ceramic mang thương hiệu Mikado. Trong thời gian tới nhà máy sẽ mở rộng thêm để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của nhà máy cũng như của công ty đó là trở thành một trong các công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Công ty sẽ đầu tư vào các nhà máy sản xuất gạch Granit, sứ vệ sinh, sứ mỹ nghệ xuất khẩu, sơn tường, men màu và chuyển giao công nghệ. Sản phẩm chủ yếu nhà máy sản xuất là gạch ốp lát ceramic có kích thước 20 × 20 cm, 20 × 25 cm, 25 × 40 cm, 40 × 40cm và gạch viền trang trí nổi có kích thước 7 × 20 cm, 8 × 25 cm, 12 × 40 cm... 3.2. Quy trình công nghệ Nhà máy sử dụng công nghệ nung hai lần và thiết bị tiên tiến của Italy và Tây Ban Nha. Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn Châu Âu E159-1984. Sản phẩm gạch men Mikado đã được xuất khẩu sang các nước như Pháp, Đài Loan, Hàn Quốc, Angeri, Úc... Đặc biệt gạch men Mikado đã được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng và tin dùng. Với mạng lưới phân phối ở các tỉnh thành trong cả nước. Gạch men Mikado đáp ứng nhanh nhất mọi nhu cầu của người tiêu dùng trong cả nước. Đặc điểm về lao động của nhà máy Do đặc điểm đặc thù sản xuất của ngành, công việc trong nhà máy gạch men Mikado nên lao động chủ yếu là nam. Lực lượng lao động tại Nhà máy ngày càng được hoàn thiện cả về số lượng, chất lượng, trình độ tay nghề. Tính đến ngày 01/03/2007 tổng số cán bộ, nhân viên, công nhân trong Nhà máy là 554 người. Cụ thể như sau: Bảng số lao động chính thức và biên chế (2007 ) STT Đơn vị Tổng số Hợp đồng Biên chế 1 Ban lãnh đạo 4 - 4 2 Phòng TC - HC 6 5 1 3 Phòng Tài chính kế toán 4 3 1 4 Phòng kế hoạch sản xuất 8 6 2 5 Phòng Kinh doanh 3 2 1 6 Phòng Kỹ thuật- Thí nghiệm 19 18 1 7 Phân xưởng cơ điện 13 12 1 8 Phân xưởng sản xuất 20 12 8 9 Tổ sấy phun 12 12 - 10 Tổ nghiền men 24 24 - 11 Tổ nghiền xương 29 29 - 12 Tổ lái xe 15 15 - 13 Tổ phân loại 140 140 - 14 Tổ Ép – Tráng men 116 116 - 15 Tổ lò nung 26 26 - 16 Tổ hành chính 30 30 - 17 Tổ trực ca 22 22 - 18 Tổ than hóa khí 35 35 - 19 Tổ vệ sinh công nghiệp 3 3 - 20 Tổ bảo vệ 25 25 - 21 Tổng cộng 554 535 19 ( Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính) Trong đó, số lao động nữ là 123 người chiếm 22,2 %, lao động nam là 431 người chiếm 77,8 % tổng lao động toàn công ty. Lao động trong công ty chủ yếu là lao động hợp đồng ngắn hạn (535 người) chiếm 96,6 % tổng lao động. Số biên chế chính thức của công ty là các cán bộ, nhân viên chủ chốt và gắn bó rất lâu năm với công ty, chiếm 3,4 %. Lực lượng này chủ yếu là các cán bộ trong bộ máy quản lý, đứng đầu các phòng ban, như giám đốc và các phó giám đốc. Lao động trong công ty có kết cấu trẻ. Số người dưới 30 tuổi chiếm 45 %, trong 30 – 40 tuổi chiếm 39 %, trong 40 – 50 tuổi chiếm 14 %, Trên 50 tuổi chỉ chiếm 2%. Số lao động trẻ hầu như ở độ tuổi 25 – 26 tuổi. Đội ngũ lao động có trình độ văn hóa tương đối cao. Đại học 21 người, cao đẳng 45 người, trung học chuyên nghiệp 42 người, tỷ lệ đại học, cao đẳng, THCN chiếm 19,5 %. Đây là tỷ lệ cao so với tỷ lệ trung bình cho các công ty liên doanh, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Những người này thường làm việc trong các phòng, ban của Nhà máy, những người phụ trách kỹ thuật, điều hành bộ máy hoạt động của Nhà máy. Như vậy lao động có sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, nhiệt tình trong công việc. Đội ngũ cán bộ có trình độ văn hóa, chuyên môn cao, kỹ thuật lành nghề. Nhân viên kinh doanh năng động, sáng tạo. Bộ phận nghiệp vụ yêu nghề luôn đáp ứng được yêu cầu của sản xuất kinh doanh. Các hoạt động quản trị nhân lực của nhà máy Lập kế hoạch nhân lực. Hoạch định kế hoạch nguồn nhân lực là một công tác rất quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện. Việc lập kế hoạch nguồn nhân lực phải dựa trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh ngắn hạn hay dài hạn. Nhà máy chỉ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong một năm, và theo đó kế hoạch nguồn nhân lực cũng được xây dựng cho một năm. Hàng năm, vào cuối năm khi tổng kết công tác cho năm vừa qua Nhà máy tiến hành lập kế hoạch nguồn nhân lực cho năm tới dựa trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm mới. Dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Nhà máy xác định được nhu cầu lao động cần có trong năm tới để từ đó đưa ra dự báo về số luợng lao động cần có của Nhà máy cho năm tới là thuyên chuyển, giảm bớt hay đãi ngộ thêm. Thông thường số lượng nhân viên làm việc ở các phòng ban có sự thay đổi rất ít, do vậy căn cứ để Nhà máy lập kế hoạch nhân lực cho các phòng ban khi các phòng ban có sự thay đổi cơ cấu tổ chức hoặc có người đến tuổi về hưu. Công nhân làm việc trong Nhà máy thì luôn biến động, tùy vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dây chuyền hoạt động của Nhà máy mà có kế hoạch nhân lực tuyển thêm hay giảm bớt. Đào tạo lao động Đào tạo và phát triển là một lĩnh vực quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhận thức được điều này, Nhà máy gạch men Mikado đã tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, tay nghề cho người lao động gồm tất cả mọi đối tượng từ cán bộ quản lý đến công nhân trực tiếp sản xuất. Công nhân mới được nhận vào làm được đào tạo thử việc trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng nếu công nhân có thể đảm đương được công việc thì sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức. Đối với nhân viên phòng kỹ thuật, phân xưởng cơ điện hàng năm được cắt cử một số đi học thêm những lớp ngắn hạn để nâng cao tay nghề cũng như kỹ thuật chuyên môn. Như vậy, Nhà máy gạch men Mikado cũng đã quan tâm tới lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng lao động. Tuy nhiên kinh phí cho đào tạo chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ yêu cầu cho chi phí đào tạo, hình thức đào tạo chưa phong phú, chủ yếu là bồi dưỡng ngắn hạn và chưa chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng và trung cấp. Vì vậy trong thời gian tới Nhà máy cần có biên pháp hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển để nâng cao trình độ nguồn nhân lực của Nhà máy. Công tác tuyển dụng Tuyển dụng nhân viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhà máy gạch men Mikado nhận hồ sơ xin việc của người xin việc ở tất cả các tỉnh thành trong nước. Ứng viên được tuyển dụng có thể là người trong Nhà máy (đối với những vị trí cao hơn áp dụng đối với những người có năng lực và thành tích tốt), người quen giới thiệu, công nhân là người địa phương (giải quyết được việc làm tại chỗ). Đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật, nếu có năng lực và có thành tích tốt cũng được cất nhắc thuyên chuyển tới những vị trí quan trọng hơn như đốc công, quản đốc. Hình thức tuyển dụng này của Nhà máy có nhiều ưu điểm là không tốn kém kinh phí tuyển dụng, ứng viên Nhà máy là người Nhà máy nên am hiểu phong cách làm việc, nếp sống văn hóa của Nhà máy nên có khả năng thích ứng nhanh chóng với công việc mới. Mặt khác, hình thức tuyển dụng này của Nhà máy sẽ là một động lực thúc đẩy người lao động phát huy hết khả năng của mình bởi vì họ cảm thấy được tôn trọng, thấy có cơ hội để thăng tiến, thành đạt. Tuy nhiên, hình thức này cũng có nhược điểm bởi vì: ứng viên là người trong Nhà máy đã quen với cách làm việc của Nhà máy nên có thể sẽ không tạo ra được sự sáng tạo, không mang lại những nét mới cho Nhà máy. Trong trường hợp sự sắp xếp thuyên chuyển trong nội bộ Nhà máy không đáp ứng đủ nhu cầu về nhân lực theo kế hoạch đã đề ra, hay do một lý do bất thường nào đó Nhà máy sẽ tiến hành tuyển dụng nhân viên từ bên ngoài. Quá trình tuyển dụng trải qua hai giai đoạn là tuyển mộ và tuyển chọn. Về công tác tuyển mộ: Về nguyên tắc: Công ty tiến hành tuyển mộ từ tất cả các nguồn như: Bạn bè của nhân viên, ứng viên tự nộp đơn xin việc, nhân viên của hãng khác, các trường Đại học và Cao đẳng. Khi có nhu cầu tuyển lao động lớn thì Nhà máy tổ chức tuyển mộ từ tất cả các nguồn để tìm kiếm các ứng viên có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc của Nhà máy. Về phương pháp tuyển mộ: Công ty sử dụng phương pháp quảng cáo, đăng tuyển để thu hút các ứng viên. Đặc biệt là đối với chuyên viên chuyên ngành hoá Silicat. Về công tác tuyển chọn: Kết thúc quá trình tuyển mộ, Nhà máy đã thu thập được một số lượng các đơn xin việc của các ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau. Quá trình tuyển chọn bao gồm: Sơ tuyển: Dựa vào nhu cầu tuyển dụng của Nhà máy, phòng Tổ chức – Hành chính sẽ loại bỏ bớt hồ sơ không hợp lệ và những hồ sơ mà ứng viên không đáp ứng đủ các yêu cầu mà Nhà máy đòi hỏi. Phỏng vấn: Sau khi loại bỏ bớt hồ sơ và tìm được các ứng viên giàu tiềm năng. Trưởng phòng tổ chức sẽ tiến hành phỏng vấn từng ứng viên. Ứng viên sẽ phải trả lời các câu hỏi có tính chất kiểm tra về khả năng chuyên môn, trình độ hiểu biết về công việc cũng nhưhiểu biết xã hội. Quyết định tuyển dụng: Kết thúc phỏng vấn hội đồng tuyển chọn sẽ thảo luận cùng nhau và đưa ra quyết định tuyển chọn và người được chọn sẽ được ký một hợp đồng lao động tạm thời trong 3 tháng. Sau 3 tháng Nhà máy sẽ căn cứ vào kết quả thử việc của ứng viên để ra quyết định tuyển dụng cuối cùng. Sau khi có quyết định tuyển dụng cuối cùng người lao động sẽ được ký hợp đồng lao động dài hạn và chính thức tham gia lao động sản xuất kinh doanh trong Nhà máy. Thực tế quy trình này chỉ được áp dụng cho các nhân viên làm các chuyên môn nghiệp vụ tại các phòng ban trong Nhà máy. Đối với công nhân sản xuất căn cứ vào việc xét duyệt hồ sơ và tình hình sức khỏe Nhà máy sẽ phân công vào vị trí công việc phù hợp và ký hợp đồng lao động ngắn hạn. Bố trí lao động, phân công nhiệm vụ Phòng Tổ chức – Hành chính sẽ xem lại hồ sơ và căn cứ vào trình độ chuyên môn của ứng viên để bố trí lao động vào đúng vị trí, đúng yêu cầu công việc. Quyết định này sẽ được trình để Giám đốc xem xét. Sau khi Giám đốc ký duyệt thì quyết định này sẽ được chuyển đến các phòng ban và thong báo toàn Nhà máy. Sau quá trình quyết định tuyển dụng ứng viên sẽ nhận được quyết định thử việc và đảm nhận vị trí công việc mới theo các quy định nội quy của Nhà máy. Công tác tiền lương Lương bổng là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực của Nhà máy. Hiện nay Nhà máy đang sử dụng hình thức lương khoán cho tất cả các bộ phận có tính đến yếu tố thời gian và sản phẩm. Căn cứ để tính lương là chấm công và chấm điểm. Đối với ban lãnh đạo và các cán bộ làm việc tại các phòng ban chức năng, các bộ phận trực thuộc Công ty. Công ty đã xây dựng và ban hành quy chế tiền lương quy định hệ số lương và mức lương đối với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ các phòng ban – Nhà máy. Một chế độ tiền lương hợp lý không chỉ giúp người lao động nâng cao sức lực, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật làm cho chất lượng nguồn nhân lực tăng lên mà nó còn có tác dụng kích thích tinh thần người lao động. Khi được trả công thoả đáng người lao động sẽ cảm thấy thoả mãn và phấn khởi, tinh thần làm việc tốt hơn, tích cực hơn, có thái độ tốt hơn đối với Công ty, nghĩa là chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao. Bên cạnh việc trả công xứng đáng Nhà máy còn có chế độ động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công việc sản xuất, kinh doanh. Việc khen thưởng có thể là thưởng bằng tiền, quà… Mặc dù việc khen thưởng này không có ý nghĩa lớn về mặt vật chất nhưng lại có ý nghĩa lớn lao về mặt tinh thần. Nó thúc đẩy người lao động ngày càng cố gắng tự hoàn thiện mình, tự nâng cao trình độ và tích cực tìm tòi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho tổ chức. Tóm lại, một chế độ trả công và khuyến khích người lao động hợp lý sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Đánh giá mức độ thực hiện giữa phân công nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính. Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng tổng hợp có chức năng quản lý tất cả các công việc mang tính chất hành chính toàn Nhà máy. Mỗi nhân viên trong phòng đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. Tuy vậy giữa phân công công việc và thực hiện công việc còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng không nhỏ tới công việc chung của cả phòng và hoạt động Nhà máy. Cụ thể là giữa các vị trí chưa thực sự độc lập trong công việc, dẫn tới hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau; sắp xếp công việc chưa khoa học, nhiều khi chồng chéo, hiệu quả thấp, nhiều nhân viên chưa thực sự nghiêm túc về thời gian và công việc được giao. Nhân viên văn thư: - Việc chuyển phát công văn giấy tờ đôi khi còn chậm, đặc biệt với những công văn giấy tờ có tính chất quan trọng. - Quản lý hồ sơ, tài liệu chưa khoa học, khó khăn khi cần tìm kiếm. Nhân viên An toàn lao động - Việc kiểm tra VSCN, ATLĐ, BHLĐ có thực hiện nhưng chưa thường xuyên và hiệu quả đạt được chưa cao. Số liệu chưa sử dụng làm căn cứ để đánh giá kết quả lao động của công nhân, chưa có sự phối hợp thực hiện với quản lý bộ phận. - Tủ thuốc dự phòng vẫn cần bổ sung thêm một số loại thuốc thông dụng khác - Nhân viên an toàn lao động của Nhà máy chưa có nghiệp vụ y tế. - Giám sát bữa ăn ca cho CB-CNV chưa thường xuyên, kiên quyết, vẫn để xảy ra tình trạng công nhân đau bụng sau khi ăn. Nhân viên lao động – Tiền lương: Việc theo dõi quản lý lao động thông qua hoạt động chấm công hàng ngày tại các bộ phận thực sự chưa hiệu quả, có thể nói là chỉ mang tính hình thức. Việc tính toán lương còn chậm, số liệu còn phải sửa chữa nhiều. Vẫn tồn tại tình trạng vênh số liệu trong phiếu báo cáo cơm hàng ngày với bảng công của các bộ phận. Việc thực hiện các chế độ bồi dưỡng cho công nhân (độc hại, nóng bức) còn chậm và chưa phong phú. KẾT LUẬN Nhìn chung các hoạt động của Nhà máy nói chung và hoạt động quản lý nguồn nhân lực nói riêng đã đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh Trên đây là toàn bộ báo cáo giai đoạn thực tập tổng hợp của tác giả tại Nhà máy gạch men Mikado trong thời gian vừa qua. Mặc dù đã cố gắng nhưng do thời gian có hạn nên bài báo cáo của tác giả không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong nhận được ý kiến đánh giá của cô và độc giả để giúp bài báo cáo được hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2008 Sinh viên Hà Thị Thu MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty CP Kỹ thương Thiên Hoàng.DOC
Luận văn liên quan