Đề tài Các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế

Là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu Được thành lập năm 1944 tại Bretton Wood Tháng 6/1967 một loại dự trữ quốc tế mới được tạo ra là SDR Trụ sở chính đặt tại Washington.DC(Hoa Kỳ) Số lượng thành viên hiện nay là 187(tính đến năm 2008)

ppt18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 2864 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các tổ chức tài chính tín dụng Quốc Tế Chủ đề: Các tổ chức tài chính tín dụng Quốc Tế 1.Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế(IMF) 2.Ngân Hàng Thế Giới (WB) 3.Ngân Hàng Phát Triển Á Châu(ADB) A: Quỹ tiền tệ Quốc Tế (IMF) A: Quỹ tiền tệ Quốc Tế(IMF) Quá trình hình thành và phát triển: Là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu Được thành lập năm 1944 tại Bretton Wood Tháng 6/1967 một loại dự trữ quốc tế mới được tạo ra là SDR Trụ sở chính đặt tại Washington.DC(Hoa Kỳ) Số lượng thành viên hiện nay là 187(tính đến năm 2008) A: Quỹ tiền tệ Quốc Tế(IMF) 2. Đặc điểm hoạt động: khi gia nhập IMF mỗi nước phải đóng góp 1 khoản tiền gọi là phí hội viên. Tổng nguồn vốn được chia làm 2 bộ phận Vốn pháp định Vốn tích luỹ A: Quỹ tiền tệ Quốc Tế 3. Mục đích sử dụng nguồn vốn: cho các nước thành viên vay Là căn cứ để quyết định số tiền các nước thành viên được vay. Là cơ sở để phân bổ rút vốn lớn. Quyết định quyền bỏ phiếu của các nước thành viên A: Quỹ tiền tệ Quốc Tế( IMF) 4. Chức năng: Xác định hệ thống ngang giá tiền tệ và tỷ giá hối đoái Cấp tín dụng cho các nước thành viên khi có khó khăn tạm thời Theo dõi tình hình của hệ thống tiền tệ quốc tế và CSKT của các nước thành viên B: Ngân hàng Thế Giới(WB) Hoàn cảnh ra đời Mục tiêu chính Mục đích, đặc điểm hoạt động Chức năng B: Ngân hàng Thế Giới (WB) Hoàn cảnh ra đời: WB là một tổ chức tài chính quốc tế,nơi cung cấp khoản vay thúc đẩy kinh tế của các nước đang phát triển thông qua chương trình vay vốn. Thành lập năm 1944, trụ sở chính Washington.DC B: Ngân hàng Thế Giới (WB) 2. Mục tiêu chính: Giảm nghèo Cải thiện đời sống của người dân ở các nước có thu nhập thấp B: Ngân hàng Thế Giới (WB) nhóm WB gồm 5 tổ chưc: Ngân hàng tái thiết và phát triển Quốc Tế(IBRD) Công ty tài chính Quốc Tế(IFC) Hiệp hội phát triển Quốc Tế (IDA) Trung tâm quốc tế giải quyết mâu thuẩn đầu tư (ICSID) Cơ quan bảo lãnh đẩu tư đa phương (MIGA) B: Ngân hàng Thế Giới(WB) Mục đích,đặc điểm hoạt động Mục đích Đặc điểm hoạt động Xoá bỏ giàu ,nghèo Đầu tư nguồn tài nguyên Hỗ trợ các nước đang phát triển Huy động vốn Sử dụng vốn B: Ngân hàng Thế Giới (WB) 4. Chức năng: IBRD: Cho những nước có khả năng trả nợ vay. IFC: cho các dự án tư nhân vay. IDA: cho các nước nghèo vay. MIGA: bảo đảm rủi ro chính trị. ICSID: thực hiện hoà giải và trọng tài. C: Ngân hàng Phát Triển Á Châu(ADB) Hoàn cảnh ra đời Mục đích,đặc điểm hoạt động. Chức năng C: Ngân hàng Phát Triển Á Châu(ADB) Hoàn cảnh ra đời: ADB là một thể chế tài chính đa phương cung cấp các khoản tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật. Trụ sở chính ở Manila (Philippin). Năm 2008 số lượng thành viên là 67 nước. C: Ngân hàng Phát Triển Á Châu(ADB) 2.Mục đích, đặc điểm hoạt động Mục đích Hoạt động Xúc tiến tiến bộ KT-XH Thúc đẩy hợp tác KT-KH-KT Đầu tư Tài trợ kỹ thuật Khuyến khích Đầu tư C: Ngân hàng Phát Triển Á Châu (ADB) 3. Chức năng Phát triển xã hội Click to edit company slogan .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCác tổ chức tài chính tín dụng quốc tế (slide).ppt
Luận văn liên quan