Đề tài Chiến lược marketing của cafe Trung Nguyên

MỤC LỤCI. Khái niệm Về Chiến Lược Marketing Và các cách tiếp cận 1. Khái niệm 2. Cách tiếp cận II. Giới Thiệu Sơ Lược Về Cafe Trung Nguyên 1. Giới thiệu sơ lược về Trung Nguyên 2. Tầm nhìn và sứ mạng 3. Giá trị cốt lõi 4. Định hướng phát triển III. Các chiến lược marketing của cafe Trung Nguyên 1. Theo cách tiếp cận sản phẩm - thị trường a) Chiến lược thâm nhập thị trường b) Chiến lược mở rộng thị trường c) Chiến lược phát triển sản phẩm d) Chiến lược đa dạng hóa 2. Theo cách tiếp cận về phối hợp các biến số marketing (marketing-mix) a) Chiến lược sản phẩm b) Chiến lược định Giá c) Chiến lược phân phối d) Chiến lược truyền thông cổ động

pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 2594 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chiến lược marketing của cafe Trung Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf[SLIDE] Chiến Lược Marketing Của Cafe Trung Nguyên.pdf
Luận văn liên quan