Đề tài Công tác biên tập bản đồ địa hình trong công nghệ đo ảnh số

Sự ra đời của máy tính điện tử cùng với những thành tựu của các ngành khoa học mũi nhọn đã mở ra những triển vọng hết sức to lớn, thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Việc áp dụng thành công những thành tựu khoa học cũng như sự hỗ trợ đặc biệt của điện tử tin học vào công nghệ thành lập bản đồ đã giúp cho ngành đo đạc bản đồ có nhiều bước tiến quan trọng. Đó là trong kho tàng của bản đồ xuất hiện thêm một sản phẩm mới là bản đồ số. Bản đồ số ra đời đã thể hiện được sự ưu việt hơn nhiều so với các loại bản đồ truyền thống khác như đã rút ngắn được thời gian làm bản đồ ở trong một số công đoạn, cho phép tự động hoá qui trình công nghệ thành lập bản đồ từ khi nhập số liệu đến khi in ra bản đồ. Hơn thế nữa bản đồ số còn có khả năng cập nhật, sửa đổi thông tin hay thêm thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng và cho ta khả năng xây dựng dữ liệu trong hệ thông tin địa lý. Trong công nghệ thành lập bản đồ bằng công nghệ số thì một trong những khâu quan trọng nhất mang tính quyết định cho thẩm mỹ cũng như độ chính xác của tờ bản đồ đó là khâu số hoá và biên tập. Nhận thức được tầm quan trọng và để có thể bổ sung được một số kiến thức về ứng dụng công nghệ đo ảnh số trong công tác thành lập bản đồ địa hình, em đã thực hiện đồ án tốt nghiệp với tiêu đề "Công tác biên tập bản đồ địa hình trong công nghệ đo ảnh số". Đồ án tốt nghiệp được hoàn thành trên 67 trang A4 và có bố cục như sau: Mở đầu Chương 1. Bản đồ địa hình Chương 2. Giới thiệu về Microstation và công tác ứng dụng trong bản đồ địa hình Chương 3. Công tác biên tập bản đồ

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 2788 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác biên tập bản đồ địa hình trong công nghệ đo ảnh số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
các giá trị được đặt trong file thiết kế đang hoạt động. Lựa chọn này chỉ cho phép nếu (save setting on exit) được ưu tiên là off, lựa chọn này cũng cho phép ta ghi giá trị đặt tại ý định, nó không tự động ghi lại khi rời khỏi file đang thiết kế. Ghi lại các giá trị được đặt bao gồm giá trị điều khiển hộp hội thoại và cấu hình của cửa xem (View..). Reference: Mở hộp hội thoại Referenss Files settings sử dụng để hiệu chỉnh giữa các file liên quan và chọn công cụ của nó. 2. Edit menu Edit menu gồm những mục cho sự hủy và làm lại những sự thay đổi tới file thiết kế hoặc một file text. Nó cũng có những mục cho sự cắt và dán text, định nghĩa và ngừng những nhóm, khóa và không khóa những đối tượng. Undo: Undo là hủy bỏ thao tác vẽ trước đó. Công cụ này được sử dụng để khôi phục lại một thao tác sai. Undo other > to mark: hủy bỏ thao tác vẽ được thực hiện trước khi đánh dấu là một tập hợp. Undo other > all: hủy bỏ tất cả các thao tác bản vẽ ghi bên trong hủy bộ đệm. Redo: Hủy bỏ thao tác vừa undo. Set mark: Đặt một sự đánh dấu bên trong hủy bộ đệm, sau kế tiếp vẽ thao tác có thể phủ nhận. Cut: Chuyển hoặc cắt những đối tượng được lựa chọn và đặt chúng vào bộ nhớ từ đó gián kế tiếp. Copy: Sao chép một đối tượng được lựa chọn tới bộ nhớ từ sự kế gián tiếp. Paste: Sao chép nội dung từ bộ nhớ tới nơi thiết kế. Paste Special: Áp dụng cho một khuôn dạng màn hình đặc biệt tới nội dung của clipboard. Show clipboard/ Hide Clipboard: Trình diễn nội dung bộ nhớ hoặc đóng cửa sổ bộ nhớ hiện ra. Group: Củng cố phần tử được chọn vào trong một nhóm cho sự thao tác như một thực thể đơn. Ungroup: Không liên kết những nhóm đối tượng được chọn nữa. Lock: Khóa những đối tượng được lựa chọn. Unlock: Tháo những đối tượng được khóa. Find/Replace Text (SE): Tìm chữ trong đối tượng chữ và thay thế nó bằng chữ khác Select Select all: Lựa chọn tất cả các đối tượng trong file thiết kế. Select none: Hủy bỏ việc lựa chọn tất cả các đối tượng trong file thiết kế. Select by Attribute: Lựa chọn hoặc định vị những đối tượng dựa vào thuộc tính của đối tượng (kiểu, lớp, ký hiệu). Links: Liên kết và bảo trì những mối liên kết DDE. Edit > Insert Object: Mở một ứng dụng từ đó đặt những đối tượng vào trong file thiết kế hiện hành. Edit > Object Links: Cập nhật, bẻ gẫy hoặc thay đổi nguồn của một liên kết. Edit > Outline OLE Objects (SE): lin kết những điểm sáng và gắn vào đối tượng. Edit >Objeck > SE: Mở, soạn thảo, lựa chọn liên kết hoặc gắn vào đối tượng. 3. Element Menu Menu Element gồm những mục cho phép điều khiển những thuộc tính, những phần tử được đặt trong thiết kế Attribute: Mở hộp hội thoại Element Attibute sử dụng để điều khiển những thuộc tính của đối tượng đặt trong thiết kế (lớp, kiểu đường, màu, độ rộng…). B-spline: Mở hộp thoại b-spline setting, được sử dụng để điều khiển thuộc tính B-spline đặc biệt của B-spline đặt trong thiết kế. Cell: Mở hộp thư viện cell (cell library) sử dụng để tạo, duyệt và kích hoạt cell. Dimensions: Mở hộp thoại Dimension Settings, từ đó có thể đặt các đặc tính sử dụng trong việc đo kích thước. Multi-lines: Mở hộp thoại Multi-line để điều khiển hoặc định nghĩa các đối tượng multi-line được đặt trong thiết kế. Tags > Define: Mở hộp thoại Tag Sets sử dụng để tạo, soạn thảo, chuyển rời những Tag đã được định nghĩa. Tags > Generate Templates: Phát sinh bảng báo cáo mẫu file của Tag. Tags > Generate Reports: Phát sinh một bảng báo cáo gán Tag từ phần tử và những thuộc tính của phần tử đồ họa. Text: Mở hộp thoại Text sử dụng để đặt font chữ, chiều cao, độ rộng của chữ và điều khiển thuộc tính Text-specific của chữ được đặt trong thiết kế. Information: Sử dụng để xem hoặc thay đổi những thông tin thuộc tính của một đối tượng và dữ liệu tổng quan liên quan đến phần tử đó. 4. Setting menu Setting menu gồm những mục cho sự xem lại và thay đổi những sự thiết đặt đặc biệt của non-element. Manage: Xuất hiện bảng select Settings (styles.stg) sử dụng để lựa chọn nhóm đối tượng và liên hệ với các thanh công cụ nếu có hoặc có thể sử dụng để định nghĩa, sửa chữa, xóa nhóm đối tượng. AccuDraw: Sắp xếp hợp lý hóa quá trình bản vẽ. Color Table: Xuất hiện bảng màu (color Table), sử dụng để duyệt và sửa đổi một “sao chép” của bảng màu hiện thời. bảng màu mà hiện thời được gắn với file thiết kế hoặc nếu không là gắn liền với bảng màu mặc định (bên trong). Database > Dialog: Quản lý cơ sở dữ liệu của những nhóm liên quan đến sự liên kết. Database > Connext: Mở hộp thoại Connext to Database sử dụng để nối tới kho dữ liệu từ bên trong MicroStation. - Database > Disconext: Sử dụng để tách rời từ kho dữ liệu bên trong MicroStation. - Database > Set up: Sử dụng để tạo, xem lại và sửa chữa MSCATALOG và cũng được sử dụng để tạo và thảo bảng trong kho dữ liệu được nối. - Dessign File: Mở ra hộp thoại Dessign File Setting sử dụng để thay đổi, sửa chữa file thiết kế. 6. Level > Manage: Mở hộp thoại Level Manage sử dụng để điều khiển các đối tượng bằng lớp từ file dữ liệu hiện hành và gán file tham khảo. Trong hộp thoại này ta có thể: - Đặt lớp hiện hành. - Sửa đổi lớp ký hiệu từ file dữ liệu hiện hành hoặc gán file tham khảo. - Làm hữu hiệu hoặc vô hiệu hóa sự trình diễn của lớp ký hiệu. - Gán tên cho lớp và định nghĩa một cấu truc lớp. - Gán hoặc tách file tham khảo. Level > Display: Mở hộp thoại View Level gồm 63 lớp được sử dụng để điều khiển sự trình diễn của các đối tượng bằng lớp hoặc đặt lớp hiện hành. Level > Symbology: Sử dụng để thay đổi ký hiệu. Level > Names: Sử dụng để gán tên cho lớp và định nghĩa một cấu trúc lớp. Level > Usage: Xem lại cách dùng của lớp và kiểu đối tượng trong file thiết kế hiện hành. 7. Locks > Full: Đặt khóa và lựa chọn kiểu Fence. Lock > Toggles: mở hộp thoại Locks T…, sử dụng để bật hoặc tắt locks. Camera > On: Bật Camera từ một cửa sổ view. Camera > Off: Tắt Camera từ một cửa sổ view. Camera > Setup: Đặt đích và vị trí cho một camera từ cửa sổ view và bật camera cho cửa sổ view đó. Camera > Move Camera: Di chuyển đích của came ra từ tụ tiêu của camera tại một đối tượng và di chuyển xung quanh từ cửa sổ view khác Đang tồn tại của đối tượng. Camera > Move Target: Di chuyển camera mà không di chuyển đích của camera- tương tự tới chỗ đứng trong một vị trí và đánh dấu camera tại những mục tiêu khác. Camera > Lens: Đặt góc và tiêu cự của thấu kính từ cửa sổ view. 9. Rendering > General: Mở hộp thoại Rendering setting, được sử dụng để điều chỉnh trả lại những sự thiết đặt. Rendering > View attributes: Đặt thuộc tính cho ảnh tạo ra. Rendering > Source Lighting: điều khiển sự sắp xếp đặt và cấu hình của những cell nguồn. Rendering > assign Materials: Gán số liệu cho những phần tử trên một level với một màu nhất định. Rendering > Define Materials: Tạo hoặc thay đổi số liệu từ Tool box. 10. Snaps > Button Bar: Xuất hiện thanh Snap Mode gồm những biểu tượng được sử dụng để bắt điểm (Snap to Element) nhằm làm tăng độ chính xác cho qúa trình số hóa trong trường hợp muốn bắt diểm Data vào đúng vị trí cần chọn. Snaps > Nearest: Con trỏ sẽ bắt vào điểm gần nhất trên element. Snaps > Eypoint: Con trỏ sẽ bắt vào điểm nút gần nhất element. Snaps > Midpoint: Con trỏ sẽ bắt vào điểm giữa của element. Snaps > Center: Con trỏ sẽ bắt vào tâm điểm của đối tượng. Snaps > Origin: Con trỏ sẽ bắt vào điểm gốc của cell. Snaps > Intersection: Con trỏ sẽ bắt vào điểm cắt nhau giữa hai đường giao nhau. Snaps > Tangent: Ép một phần tử tiếp xúc với một phần tử khác Snaps > Tangent From: Ép một phần tử tiếp xúc với một phần tử khác với điểm cố định tiếp giáp. Snaps > Perpendicular: ép một phần tử tiến thẳng tới một phần tử khác. Snaps > Perpendicular From: Ép một phần tử sao cho đường line mà bạn đang đặt thẳng góc tới phần tử ở tại điểm thử. Snaps > Parallel: Ép một phần tử song song tới một phần tử hiện hữu. Snaps > Through Point Ép một phần tử chuyển xuyên qua một điểm đặc biệt về mặt thẳng thiết kế. Snaps > Point On: Ép một đối tượng để bắt đầu hoặc kết thúc trên một phần tử trong file thiết kế. 11. View attribute: Xem thuộc tính của một dôi tượng đã cho. 5. Tools Menu Tools Boxes…: Mở hộp thoại và được sử dụng để mở và tạo ra những hộp công cụ chuyên dụng. Tools Settings: Được sử dụng để xem lại và điều chỉnh những sự thiết đặt cho công cụ được chọn. Primary: Mở hộp hội thoại Primary Tools Bar. Hộp thoại này chứa các thanh công cụ được sử dụng và điều khiển thường xuyên và được mặc định nó Standard: Mở hộp thoại Standard Tools bả. Hộp thoại này chứa đựng những biểu tượng mà cho phép truy cập nhanh từ những đơn chọn kéo. Tools menu gồm những mục để mở và đóng những hộp công cụ. Main > Main: Để dễ dàng, thuận tiện trong thao tác. MicroStation cung cấp rất nhiều công cụ (drawing tools) tương đương như các lệnh. Các công cụ này hiện trên màn hình dưới dạng các biểu tượng vẽ (icon) và được nhóm theo các chức năng có liên quan thành những thanh công cụ (tool box), các thanh công cụ thường dùng nhất trong MicroStation được đặt trong một thanh công cụ chính (Main tool box) và được rút gọn ở dạng các biểu tượng. Thanh công cụ chính tự động mở mỗi khi ta bật MicroStation và ta có thể thấy tất cả các chức năng của MicroStation trong đó. Ta có thể dùng chuột kéo các thanh công cụ con ra thành một Tool box hoàn chỉnh, hoặc chọn từng icon trong tool đó để thao tác. Khi ta sử dụng một công cụ nào đó thì tool sử dụng sẽ là hiện thời và chuyển thành màu sẫm. Ngoài ra đi kèm với mỗi công cụ được chọn là hộp Tool setting, hộp này hiển thị tên của công cụ và các phần đặt thông số đi kèm (nếu có). 3D: Mở hộp thoại 3D-B-splines Tool Bar. 3D-B-splines Tool Bar trong MicroStation SE cung cấp khả năng truy cập tới tất cả các công cụ trong Curves tool box và 3D Tools box của MicroStation 95. (Trong hộp Curves tool box có những công cụ sử dụng để vẽ đường curves, 3D Tools box cung cấp công cụ có khả năng truy cập nhanh từ công cụ 3D và điều khiển tầm nhìn). Annotate: Mở hộp Annotate Tool box, thanh công cụ trong hộp này được sử dụng đẻ đặt ký hiệu (biểu tượng). Annotation > Drafting Tools: Thanh công cụ này được sử dụng để đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa sự xếp đặt những tieu đề, phần tử… Annotation > XYZ text: Cho phép bạn nhập, xuất và gán nhãn những điểm tọa độ của file thiết kế 2D hoặc 3D. Auxiliary Coordinates: Mở hộp Acs Tool box, thanh công cụ trong hộp này được sử dụng để định nghĩa và thao tác một hệ thống tọa độ phụ (ACS)- một hệ tọa độ bạn định nghĩa mà khác mặt phẳng thiết kế và tầm nhìn của những hệ thống tạo độ. Database: Mở hộp Database Tool box, Thanh công cụ trong hộp này được sử dụng để thiết lập, xem lại, báo cáo và những sự kết nối cơ sở dữ liệu loại bỏ và để trình bày những thuộc tính cơ sở dữ liệu trong.. DD Design: Thanh công cụ trong DD Design box sử dụng để tạo kích thước cell. DD Design > Attach Element: thanh công cụ này được sử dụng để xây dựng một cung (arc), line string, shape. DD Design > Constraint: Được sử dụng để áp dụng những sự rằng buộc tới những xây dựng. DD Design > Model: Thanh công cụ trong hộp Model khi được sử dụng phối hợp với những công cụ trong Constaint tool box, sẽ tạo ra cell điều khiển kích thước gia tăng. DD Design > profile: Được sử dụng để phác thảo một mặt cắt và chuyển đổi một line string. Drop: Bẻ gãy những phần tử phức tạp thành những phần tử đơn giản hơn và để loại bỏ những điểm liên kết giữa những phần tử. Engineering Link: Cung cấp những công cụ để xuất bản khuôn dạng file MicroStation của nó đến những khuôn dạng file như khuôn dạng ngôn ngữ làm mô hình thực, ảo, khuôn dạng vectơ đơn giản (SVF), khuôn dạng file Meta đồ thị máy tính. Isometric: Sử dụng để trình bày những mối quan hệ 3D trong thiết kế 2D. Match: được sử dụng để đặt thuộc tính phần tử của một phần tử trong file thiết kế (hoặc 1 reference file), làm cho dễ dàng đặt nhiều phần tử với những phần tử có cùng thuộc tính như những phần tử hiện hữu. Multi-line joints: Sử dụng để xây dựng những điểm nối tại những chỗ giao nhau, chỗ cắt nhaucủa multi-line và sửa đổi những thành phầncủa multi-line. Redline: Sử dụng để gán và tách bằng tay file Redline. Reference Files: được sử dụng để: Gán file thiết kế tham khảo tới file thiết kế hiện thời. Tách file thiết kế tham khảo từ file thiết kế hiện thời. Điều khiển sự xây dựng vị trí, tỷ lệ, định hướng của việc gán file thiết kế tham khảo. View Control: Sử dụng để điều khiển tầm nhìn. Close Tool Boxes: sử dụng để đóng những hộp công cụ. 6.Utilities Menu Key-in: Mở khóa trong Window, được sử dụng để duyệt, xây dựng và vào key-in. Nếu Key-in của một ứng dụng đơn (MicroStation hoặc lựa chọn MDL) là trình diễn thì thanh tiêu đề sẽ xác định ứng dụng. MicroStation Link (SE): Duyệt mạng toàn cầu. HTML Author (SE): Tạo một file HTML từ một thư viện cell, lưu trữ tầm nhìn file thiết kế, vĩ mô cơ bản hoặc ảnh chụp nhanh của file thiết kế. CellSelector: tìm và đặt một cell. Text Glossary: Xây dựng và đặt Text sử dụng thông thường và những tổ hợp của text. Image > Save…: Ghi nội dung của một vùng nhìn trong một file ảnh raster. Image > Capture: Bắt một ảnh hoặc một phần của ảnh của màn hình. Image > Convert: Chuyển đổi một file Raster từ một khuôn dạng mà trực tiếp được hỗ trợ bởi MicroStation đến một khuôn dạng mà chưa được hỗ trợ trực tiếp bằng MicroStation. Image > Display: Trình diễn nội dung của một file raster trong một cửa sổ. Image > Movies: Dịch chuyển một vùng ảnh. Render > Wiremesh: mô phỏng, trình diễn một Wiremesh. Render > Hidden Line Mô phỏng, trình diễn một đường ẩn nấp. Render > Filled Hidden Line: Mô phỏng, trình diễn một đường ẩn nấp đầy. Render >Constant: Mô phỏng, trình diễn một mô hình bóng không đổi. Render > Smooth: Mô phỏng, trình diễn một mô hình bóng trơn. Render > Phong: Mô phỏng, trình diễn một mô hình bóng 3D (Phong). Auxiliary Coordinates: Đặt tên, ghi, gán hoặc xóa một hệ thống tọa độ phụ (ACS) hoặc lựa chọn những công cụ ACS. Saved Views: Đặt tên, ghi, gán hoặc xóa views. Archive: Lưu trữ file hoặc mở và sọan thảo file lưu trữ. Generate Section: Tạo mặt cắt (section). Install Fonts…: Những font được chèn từ thư viện font hoặc đổi tên và đánh lại số font. MDL Application: Load hoặc không load một ngôn ngữ phát triển ứng dụng của MicroStation. User Command > Run…: Kích hoạt một lệnh sử dụng. User Command > Edit UCM Index File: Soạn thảo chỉ số file sử dụng một lệnh. Creat Macro…: Tạo vĩ mô cơ bản của MicroStation bằng thao tác đặt vào trong capturing. End Macro: Dừng việc ghi một chỉ thị vĩ mô cơ bản MicroStation. Macros: Chạy, soạn thảo hoặc sửa lỗi một vĩ mô cơ bản MicroStation. 7. Workspace Menu Workspace menu gồm những mục để đặt chế độ ưu tiên, nút tùy biến và những hàm khóa giao việc. 1. Prefernces: Cho người dùng một sự hoàn hảo từ thao tác chương trình, bộ nhớ sử dụng, xuất hiện màn hình. Configuration: Mở hộp thoại để thay đổi biến số. Customize: Mở hộp thoại sử dụng để tùy biến những hộp công cụ và menu. Function Keys: Mở hộp thoại sử dụng để soạn thảo và ghi hàm khóa menu. Button assignments: Những nút Reassigh cũng giống như nút Data, Tentative và Reset. Digitizing: Đặt sự điều khiển từ bảng digitizing. About Workspace: Xác định thành phần trang làm việc hiện thời. 8. Window menu Window menu gồm những mục để mở và đóng view, điều khiển sự sắp đặt của view và những cửa sổ khác trên màn hình. Open/Close > dialog: Mở hộp thoại mà từ đó ta có thể mở hoặc đóngmột cửa sổ view. Open/Close > : Mở hoặc đóng một cửa sổ view. Cascade: Chồng xếp những cửa sổ view lên nhau sao cho it nhất thanh tiêu đề được rõ ràng. Tile: Thu xếp những cửa sổ view mở mà không gối lên nhau. Arrange: Thu xếp những cửa sổ view mở bất cứ nơi nào và bất kỳ hình dạng nào. Groups: Chỉ định những nhóm của những cửa sổ view cho hiệu quả hơn mở và sự sắp đặt. : Tìm cửa sổ đang dùng. 9.Help Menu Help Menu gồm những mục để sử dụng những trợ giúp trực tuyến ( một trình tiện ích trợ giúp sẵn có trên màn hình khi đang dùng mạng máy tính hoặc một chương trình ứng dụng). 1. Contents: Lựa chọn những mục cần giúp đỡ từ Lists của Topics. 2. Search for Help on...: Tìm kiếm sự giúp đỡ trên bất cứ chủ đề nào hoặc tìm kiếm những chủ đề mà chứa đựng văn bản xác định. 3. How to Use Help: Đọc những chỉ dẫn để sử dụng sự giúp đỡ… 4. Tool Tips: Thanh công cụ cho phép hoặc vô hiệu hóa những tool tip. 5. Tracking: Cho phép hoặc vô hiệu hóa. 6. Product Support: Lựa chọn một tài liệu cần giúp đỡ từ một danh sách sẵn có. 7. Key-in Browser: Đọc hướng dẫn từ sự hỗ trợ của MicroStation. 8. About MicroStation: Kiểm tra số phiên bản của MicroStation và tên của những file thiết kế. 2.3. tæ chøc d÷ liÖu trong Microstation Tæ chøc d÷ liÖu trong Microstation ®­îc ghi d­íi d¹ng c¸c file *.dgn. Mçi file b¶n vÏ ®Òu ®­îc ®Þnh vÞ trong mét hÖ thèng to¹ ®é nhÊt ®Þnh víi c¸c tham sè vÒ to¹ ®é, ®¬n vÞ ®o to¹ ®é, ph¹m vi lµm viÖc, sè chiÒu cña kh«ng gian lµm viÖc… NÕu kh«ng gian lµm viÖc lµ Täa ®é XY víi file hai chiÒu th× ta cã file 2D. NÕu kh«ng gian lµm viÖc lµ ba chiÒu th× ta cã file 3D. §Ó cho nhanh chãng khi t¹o file, c¸c tham sè nµy th­êng ®­îc x¸c ®Þnh trong mét file chuÈn (file seed) vµ khi t¹o file míi ng­êi sö dông chØ viÖc chän file seed phï hîp ®Ó sao chÐp c¸c tham sè nµy tõ file seed sang file cÇn t¹o. Seed file thùc chÊt lµ mét Design file tr¾ng (kh«ng chøa d÷ liÖu) nh­ng nã chøa ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè quy ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc víi MicroStation. §Æc biÖt víi c¸c file b¶n ®å, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ c¬ së to¸n häc gi÷a c¸c file d÷ liÖu, ph¶i t¹o c¸c file chøa c¸c tham sè vÒ hÖ to¹ ®é, phÐp chiÕu, ®¬n vÞ ®o.... Sau ®ã c¸c file b¶n ®å cã cïng c¬ së to¸n häc sÏ ®­îc t¹o dùa trªn nÒn seed file nµy. Mçi mét c¬ së to¸n häc cña b¶n ®å sÏ cã mét seed file nµy riªng. (trong hÖ thèng MGE cña Intergraph, modul MGE Nucleus cho phÐp ®Þnh nghÜa file chuÈn nµy). Trong mçi file d÷ liÖu ®­îc ph©n biÖt theo c¸c thuéc tÝnh: Täa ®é XY víi file 2D (Täa ®é XYZ víi file 3D). Tªn líp (level) cã tÊt c¶ 63 líp ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 63. Mµu s¾c (colour): b¶ng mµu cã 256 mµu ®¸nh sè tõ 0 ®Õn 255. KiÓu nÐt (line style): cã 8 lo¹i nÐt c¬ b¶n ®¸nh sè tõ 0 ®Õn 7. Lùc nÐt (line weight): cã 16 lo¹i nÐt c¬ b¶n ®¸nh sè tõ 0 ®Õn 15 Ch­¬ng 3 c«ng t¸c biªn tËp b¶n ®å ®Þa h×nh 3.1. môc ®Ých vµ nhiÖm vô c«ng t¸c biªn tËp 3.1.1. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô c«ng t¸c biªn tËp Môc ®Ých cña c«ng t¸c biªn tËp trong thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh lµ ®¶m b¶o sù thèng nhÊt cña néi dung b¶n ®å, biÓu thÞ ®óng, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ râ rµng ®Þa vËt vµ ®Þa h×nh b»ng c¸c ký hiÖu ®· qui ®Þnh trong "Ký hiÖu b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 vµ 1/10000" Côc §o §¹c vµ B¶n §å Nhµ N­íc - Hµ Néi 1991, ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n cña c¸c yÕu tè néi dung (®Þa vËt còng nh­ ®Þa h×nh) cïng lo¹i trªn c¸c tê b¶n ®å kh¸c nhau trong khu vùc ®o vÏ. C«ng t¸c biªn tËp ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh. Yªu cÇu cña c«ng t¸c biªn tËp: Biªn tËp viªn cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn, gi¶i thÝch c¸c v¨n b¶n kü thuËt, theo dâi thùc hiÖn, kiÓm tra, nghiÖm thu vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña ®¬n vÞ hay c¸ nh©n do m×nh phô tr¸ch. Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o vµ theo dâi thùc hiÖn nhiÖm vô, biªn tËp viªn ph¶i chØ râ cho ng­êi s¶n xuÊt ph­¬ng ph¸p ®iÒu vÏ trªn ¶nh, trªn b×nh ®å ¶nh, ph¶i chØ râ c¸ch tæng hîp, lÊy bá ®óng ®¾n c¸c yÕu tè néi dung b¶n ®å. Biªn tËp viªn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vËn dông ký hiÖu thÝch hîp ®Ó biÓu thÞ c¸c yÕu tè néi dung cïng nhãm, cïng chñng lo¹i. §Æc biÖt ph¶i chó ý xem xÐt ng­êi s¶n xuÊt biÓu thÞ cïng mét yÕu tè néi dung cã gièng nhau trªn cïng mét tê b¶n ®å vµ trªn c¶ khu ®o hay kh«ng. C«ng t¸c biªn tËp b¶n ®å trong giai ®o¹n chuÈn bÞ biªn tËp b¶n ®å ngoµi thiÕt kÕ bao gåm: - Lµm s¸ng tá, thu thËp, ph©n tÝch c¸c t­ liÖu b¶n ®å - Nghiªn cøu vïng l·nh thæ, ®èi t­îng, hiÖn t­îng b¶n ®å thÓ hiÖn - So¹n th¶o kÕ ho¹ch biªn tËp Môc ®Ých chÝnh cña thu thËp, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c t­ liÖu b¶n ®å vµ c¸c t­ liÖu kh¸c lµ lùa chän, x¸c ®Þnh nguån t­ liÖu chÝnh, phô cÇn thiÕt cho chuÈn bÞ biªn tËp vµ thµnh lËp b¶n ®å. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm ®Þa lý l·nh thæ vµ ®èi t­îng theo ®Ò tµi b¶n ®å, theo c¸c chØ dÉn ®· x¸c ®Þnh vµ khu«n khæ ®· x¸c ®Þnh. 3.1.2. C«ng t¸c biªn tËp b¶n ®å ®Þa h×nh 1. Biªn tËp c¸c ký hiÖu d¹ng ®iÓm C¸c ký hiÖu d¹ng ®iÓm nh­ ký hiÖu nhµ, ®Òn, chïa, bÖnh viÖn, tr­êng häc, c¸c nhµ m¸y...Tr×nh bµy theo ®óng ký hiÖu qui ®Þnh. CÇn l­u ý ®Õn träng t©m cña c¸c ký hiÖu ph¶i ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ . 2. Biªn tËp ký hiÖu d¹ng ®­êng §èi víi c¸c ®èi t­îng d¹ng ®­êng th× ph¶i biªn tËp c¸c yÕu tè ®ã ®óng vÞ trÝ, kÝch th­íc h×nh d¹ng vµ ®óng kiÓu ®­êng (line hay line style). Khi ®èi t­îng d¹ng ®­êng tån t¹i ë d¹ng d÷ liÖu th× nã ph¶i gÆp nhau t¹i c¸c ®iÓm nót vµ nã lµ mét ®èi t­îng ®­êng duy nhÊt. Nh­ng khi thÓ hiÖn nã d­íi d¹ng ký hiÖu b¶n ®å th× cã thÓ thÓ hiÖn nã b»ng hai hoÆc ba kiÓu ®­êng. Khi biªn tËp c¸c yÕu tè d¹ng ®­êng mµ ë ®ã c¸c ®­êng chång ®Ì lªn nhau th× ph¶i yªu tiªn nh÷ng yÕu tè quan träng, cßn nh÷ng yÕu tè kh¸c cã thÓ xª dÞch vÞ trÝ nÕu trong qui ph¹m cho phÐp xª dÞch. NÕu kh«ng cã thÓ xª dÞch ®­îc th× ­u tiªn c¸c yÕu tè quan träng, cßn c¸c yÕu tè cßn l¹i cã thÓ xo¸ bá. 3. Biªn tËp c¸c ®èi t­îng d¹ng vïng C¸c ®èi t­îng d¹ng vïng th× cÇn ph¶i t¹o vïng, t« mµu hoÆc tr¶i ký hiÖu, c¸c ®èi t­îng ®ã tån t¹i d­íi d¹ng shape hoÆc complex shape. V× vËy cÇn ph¶i t¹o vïng tõ nh÷ng ®­êng bao kÝn. Gi÷a hai ph¹m vi thùc vËt kh«ng in mµu nÒn (ruéng lóa víi ®Êt mµu) hoÆc cã in mµu nh­ng in mµu nÒn gièng nhau (rõng lim cao víi rõng th«ng cao, rõng non víi rõng bôi rËm) nhÊt thiÕt ph¶i vÏ ranh giíi chÝnh x¸c. §èi víi s«ng hai nÐt th× biÓu thÞ ®­êng bê vµ nÒn s«ng, cßn s«ng mét nÐt th× biÓu thÞ ®óng ký hiÖu qui ®Þnh tr­íc. §èi víi ao, hå th× nh÷ng ao hå nµo cã kÝch th­íc lín th× biÓu thÞ c¶ ®­êng bê vµ nÒn cßn nh÷ng ao, hå nhá th× biÓu thÞ nÒn mµu. Các đối tượng bản đồ khi được thể hiện bằng màu sắc và ký hiệu phải đảm bảo ®­îc tính tương quan về vị trí địa lý cũng như tính thẩm mỹ của bản đồ. Các đối tượng dạng vùng cần tô màu hoặc trải ký hiệu, các đối tượng đó phải tồn tại dưới dạng shape hoặc complex shape. Đối với các đối tượng dạng đường, các dữ liệu sau khi số hoá, chỉnh sửa và làm đẹp được thay đổi ký hiệu và biên tập lại. Sau ®©y lµ ph­¬ng ph¸p đóng vùng, tô màu, trải ký hiệu, cách thay đổi ký hiệu dạng đường và cách sử dụng một số các công cụ có thể sử dụng kèm theo khi biên tập các ký hiệu dạng đường. 3.2. C¸c c«ng cô biªn tËp trong microstation 3.2.1. Đóng vùng tô màu, trải ký hiệu 1. Cách tạo vùng trực tiếp từ các công cụ vẽ shape của MicroStation Cách vẽ các vùng vuông góc. Chọn công cụ Place Block. Chọn method trong hộp Place Block. Chọn kiểu tô màu (Fill Type). Chọn màu nền. Bấm phím Data chọn góc thứ nhất. Nếu Method là Rotate, bấm phím Data chọn góc tiếp theo để chọn hướng quay. Bấm phím Data chọn góc đối diện với góc thứ nhất. F Cách vẽ các vùng có hình dạng bất kỳ. Chọn công cụ Place Shape. Chọn kiểu tô màu (Fill Type). Chọn màu nền. Bấm phím Data vẽ điểm đầu tiên của vùng. Tiếp tục bấm phím Data để vẽ các điểm tiếp theo. Để đóng vùng, snap và bấm phím Data vào điểm đầu tiên. 2. Cách tạo vùng gián tiếp từ các đường bao của vùng Dữ liệu dùng để tạo vùng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đường bao các đối tượng vùng phải khép kín. Không tồn tại các điểm cuối tự do (đường bắt quá hoặc bắt chưa tới). Phải tồn tại những điểm nút tại những chỗ giao nhau. Để đảm bảo các yêu cầu trên của dữ liệu, sử dụng các công cụ hoàn thiện dữ liệu sửa hết các lỗi khép kín vùng, điểm cuối tự do sau đó dùng MrfClean để cắt đường tự động tại những điểm giao. Cách tạo vùng bằng công cụ Create complex shape Chọn công cụ Create Complex Shape. Chọn Method tạo vùng trong hộp Place Complex Shape. Chọn kiểu tô màu (Fill Type). Chọn màu nền. Bấm phím Data chọn đường bao đầu tiên của vùng. (Nếu method là Manual) bấm phím Data chọn vào đường bao tiếp theo. (Nếu method là Automatic) bấm phím Data con trỏ sẽ tự động chọn đường bao tiếp theo. Trong các trường hợp tại ngã ba hoặc ngã tư của những đường giao nhau, nếu con trỏ chọn đúng ® bấm phím Data, nếu con trỏ chọn sai ® bấm phím Reset. Tiếp tục làm giống như 6. Vùng sẽ tự động được tạo khi đường bao cuối cùng đóng kín vùng được chọn. Cách tạo vùng bằng công cụ Create Region Chọn công cụ Create Region. Chọn Method tạo vùng là Flood. Chọn chế độ Keep Original nếu muốn giữ lại đường bao vùng. Chọn kiểu tô màu (Fill Type). Chọn màu nền. Bấm phím Data vào một điểm bất kỳ bên trong vùng cần tạo. Con trỏ sẽ tự động tìm kiếm và chọn các đường bao xung quanh vùng. Khi con trỏ đã chọn hết các đường bao tạo vùng, bấm phím Data để chấp nhận vùng cần tạo. 3. Cách tạo một vùng từ những vùng thành phần Cách gộp vùng. Chọn công cụ Create Region. Chọn Method tạo vùng là Union Chọn chế độ Keep Original nếu muốn giữ lại các vùng thành phần. Chọn kiểu tô màu (Fill Type). Chọn màu nền. Bấm phím Data chọn vùng thứ nhất. Bấm phím Data tiếp tục chọn các vùng tiếp theo. Sau khi đã chọn hết các vùng cần chọn, bấm phím Data để chấp nhận vùng cần tạo. Cách trừ vùng. Chọn công cụ Create Region. Chọn Method tạo vùng là Difference Chọn chế độ Keep Original nếu muốn giữ lại các vùng thành phần. Chọn kiểu tô màu (Fill Type). Chọn màu nền. Bấm phím Data chọn vùng thứ nhất. Bấm phím Data tiếp tục chọn các vùng tiếp theo. Sau khi đã chọn hết các vùng cần chọn, bấm phím Data để chấp nhận vùng cần tạo. Cách tạo một vùng là phần giao nhau giữa 2 hoặc nhiều vùng. Chọn công cụ Create Region. Chọn Method tạo vùng là Intersection Chọn chế độ Keep Original nếu muốn giữ lại các vùng thành phần. Chọn kiểu tô màu (Fill Type). Chọn màu nền. Bấm phím Data chọn vùng thứ nhất. Bấm phím Data tiếp tục chọn các vùng tiếp theo. Sau khi đã chọn hết các vùng cần chọn, bấm phím Data để chấp nhận vùng cần tạo. Cách tạo các vùng thủng Chọn công cụ Group Holes. Bấm phím Data chọn vùng bao bên ngoài. Bấm phím Data lần lượt chọn các vùng con bên trong. Vùng thủng sẽ được tạo sau khi các vùng con bên trong đã được chọn hết. 4. Cách thay đổi kiểu màu của vùng. Chọn công cụ Change Element to Active Fill Type. Đặt lại kiểu màu tô cho vùng trong hộp Change Element to Active Fill Type. Bấm phím Data chọn vùng cần đổi màu. Bấm phím Data tiếp theo để chấp nhận màu đổi. 5. Cách trải ký hiệu Đối tượng dùng để trải ký hiệu phải là các đối tượng vùng. Các ký hiệu này tồn tại dưới dạng các nét gạch (line) hoặc các ký hiệu nhỏ (cell) được đặt cách nhau theo một khoảng cách và góc quay xác định. Trải ký hiệu dưới dạng các nét gạch. Chọn công cụ Hatch Area. Đặt các thông số cho nét trải trong hộp Hatch area. Spacing: Khoảng cách giữa các nét gạch. Angle: Góc nghiêng của các nét gạch. Chọn Associative Pattern khi đó các nét gạch và đường bao sẽ trở thành 1 đối tượng. Nghĩa là khi đối tượng bị thay đổi các nét gạch cũng thay đổi theo. Chọn Method là Element Chọn màu sắc và kiểu đường cho các nét gạch (các nét gạch luôn nằm trên level của đối tượng vùng đó). Bấm phím Data chọn đối tượng. Bấm phím Data tiếp theo để chấp nhận trải nét. Trải ký hiệu dưới dạng các nét gạch chéo nhau. Chọn công cụ Crosshatch Area. Đặt các thông số cho nét trải trong hộp Crosshatch Area. (Tương tự như Hatch Area - Xem phần trên). Chọn màu sắc và kiểu đường cho các nét gạch (các nét gạch luôn nằm trên level của đối tượng vùng đó). Bấm phím Data chọn đối tượng. Bấm phím Data tiếp theo để chấp nhận trải nét. Trải ký hiệu dưới dạng các ký hiệu nhỏ. Mở thư viện chứa ký hiệu (cell) cần trải. (Xem phần 2,3 - Chương 3). Chọn ký hiệu cần trải, bấm phím Pattern. (Xem phần 2,3 - Chương 3). Chọn công cụ Pattern Area. Đặt các thông số cho ký hiệu trong hộp Pattern area. Pattern Cell: Tên ký hiệu. Scale: Tỷ lệ ký hiệu. Row Spacing: Khoảng cách giữa các ký hiệu theo chiều ngang. Column Spacing: Khoảng cách giữa các ký hiệu theo chiều dọc. Angle: Góc quay giữa các ký hiệu. Đặt thông số về màu sắc và lực nét cho ký hiệu (level đặt ký hiệu sẽ cùng với level của vùng). Bấm phím Data chọn vùng cần trải. Bấm phím Data để chấp nhận trải ký hiệu. 3.2.2. Biên tập ký hiệu dạng đường Đối với các đối tượng dạng đường, khi tồn tại ở dạng dữ liệu thì nó phải gặp nhau tại các điểm nút và nó là một đối tượng đường duy nhất. Nhưng để thể hiện nó dưới dạng ký hiệu bản đồ thì có thể phải thể hiện nó bằng hai hoặc ba kiểu đường.Vì vậy muốn thể hiện các đối tượng bản đồ dạng tuyến bằng ký hiệu bạn nên làm theo trình tự các bước sau: - Xác định các kiểu ký hiệu dạng đường cần sử dụng để thể hiện. Bạn phải dựa vào thư viện kiểu đường mà bạn có để lựa chọn các kiểu đường bạn sẽ dùng. Ví dụ: để thể hiện kiểu đường nhựa trong bản đồ địa hình, bạn sẽ phải sử dụng hai kiểu đường: một kiểu đường viền màu đen và một kiểu đường nền màu nâu. Bạn sẽ không chọn được kiểu đường đơn thể hiện hai màu khác nhau. Hoặc có thể bạn sẽ phải sử dụng thêm một kiểu đường nữa để thể hiện đoạn đường đắp cao. - Nếu cần từ hai kiểu đường trở lên người sử dụng phải copy đường đã số hoá với lệnh copy giữ vị trí. - Thay đổi kiểu đường. - Sửa chữa và biên tập lại theo yêu cầu. Các công cụ được sử dụng chủ yếu nằm trong thanh Modify. Cách sử dụng các công cụ này đã trình bày trong Phần 7 - Chương 3. Đối với những kiểu đường compound (Đường được tạo gồm nhiều đường thành phần), nếu bạn gặp khó khăn khi sửa chữa thì bạn có thể sử dụng công cụ Drop Line Style để phá vỡ mối liên kết đó. 1. Cách copy 1 đối tượng cần giữ nguyên vị trí Chọn công cụ copy đối tượng Bấm phím Data chọn đối tượng cần copy. Trên của sổ lệnh của MicroStation đánh lệnh Dx=0,0 sau đó bấm phím Enter trên bàn phím. 2. Cách thay đổi kiểu đường Chọn công cụ Change Element Attribute. Chọn kiểu đường cần đổi bằng cách: Từ thanh công cụ Primary ® bấm vào hộp Linestyle ® Custom, xuất hiện hộp LineStyle. Bấm vào nút Show Detail để hiển thị kiểu đường được chọn. Nhấp đôi phím trái chuột vào tên kiểu đường cần chọn hoặc nhấp chuột vào đường sample ở dưới. Khi thấy xuất hiện tên kiểu đường cần đổi trong hộp text Style của hộp công cụ Change Element Attribute, bấm phím Data vào đường cần đổi. 3. Cách sử dụng công cụ Drop Line Style Từ thanh Menu của MicroStation ® chọn Tools ® Drop, xuất hiện thanh công cụ Drop. Chọn công cụ Drop Linestyle. Bấm phím Data chọn đường cần drop. Bấm phím Data lần thứ hai để chấp nhận drop đường. 3.2.3. In b¶n ®å Trong giai ®o¹n in b¶n ®å, biªn tËp viªn cïng víi biªn tËp viªn kü thuËt gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña c«ng viÖc in Ên - Biªn tËp viªn xem xÐt cÈn thËn b¶n thö mµu vµ c¸c ghi chó, nhËn xÐt cña biªn tËp viªn kü thuËt, cña ng­êi kiÓm tra sau ®ã duyÖt lªn b¶n thö mµu - Biªn tËp viªn còng xem xÐt c¸c tê in trong qu¸ tr×nh in Ên xuÊt b¶n b¶n ®å vµ ký duyÖt c¸c ph¸t hµnh b¶n ®å Tõ c¸c sè liÖu ®· ®­îc sè ho¸ vµ biªn tËp ta ®­a b¶n vÏ ra m¸y in. C¸c chøc n¨ng cña modul in cho phÐp ta kiÓm tra trªn mµn h×nh ®Ó hiÖn chØnh c¸c ®èi t­îng vÒ mµu s¾c, ®­êng nÐt, sù chång xÕp cña c¸c ®èi t­îng cÇn in. §èi víi m¸y in, ta cã thÓ sö dông c¸c m¸y in phun mµu nh­ Plotter HP-800P hoÆc m¸y HD Disign Jet 750 Plotter lµ c¸c lo¹i m¸y t­¬ng ®èi míi ®ang ®­îc sö dông hiÖn nay. 3.3. thùc nghiÖm 3.3.1. Môc ®Ých thùc nghiÖm Môc ®Ých quan träng nhÊt cña ®å ¸n tèt nghiÖp " C«ng t¸c biªn tËp b¶n ®å ®Þa h×nh trong c«ng nghÖ ®o ¶nh sè " lµ viÖc n¾m b¾t ®­îc qui tr×nh biªn tËp mét tê b¶n ®å ®Ó cã thÓ hiÓu ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc tÕ hiÖn nay tõ ®ã cã thÓ rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm. Trong thêi gian thùc tËp ®å ¸n, em ®· tiÕn hµnh thùc nghiÖm phÇn biªn tËp b¶n ®å ®Þa h×nh khu vùc §ak N«ng. 3.3.2. T­ liÖu thùc nghiÖm 1.XuÊt xø tµi liÖu * B¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/2.000 khu vùc c¸c má Bauxit tØnh §¾c N«ng ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së c¸c tµi liÖu: - ¶nh hµng kh«ng mµu tû lÖ 1/12.000 chôp n¨m 2006. - §iÒu tra bæ sung thùc ®Þa th¸ng n¨m 2007 . - B¶n ®å ®Þa giíi hµnh chÝnh 364/CT cña ChÝnh phñ. * C¬ së to¸n häc cña b¶n ®å: - HÖ to¹ ®é nhµ n­íc VN2000, hÖ ®é cao Hßn DÊu – H¶i Phßng. - L­íi chiÕu ®ång gãc UTM (Transveser Mercator), mói chiÕu 30. - Kinh tuyÕn trung ­¬ng 1080. - Tû lÖ b¶n ®å: 1/2.000. - Chia m¶nh, ®¸nh sè theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ sö dông hÖ qui chiÕu vµ hÖ to¹ ®é quèc gia VN-2000. - Kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é c¬ b¶n lµ 2,5m. * Ph­¬ng ph¸p thµnh lËp: - B¶n ®å ®­îc thµnh lËp b»ng ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trªn tr¹m ¶nh sè. - C¸c yÕu tè néi dung kh¸c míi xuÊt hiÖn hoÆc bÞ che khuÊt th× ®­îc ®o bï vµ ®iÒu tra ngo¹i nghiÖp. 2. C¸c v¨n b¶n sö dông Th«ng t­ h­íng dÉn ¸p dông HÖ quy chiÕu vµ HÖ täa ®é quèc gia VN-2000 sè 973/2001/TT-TC§C ngµy 20/6/2001. Qui ®Þnh kü thuËt thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/2.000 - 1/5.000 b»ng c«ng nghÖ ¶nh sè ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 17/ 2005/ Q§ - BTNMT ngµy 21/12/2005 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng. Ph­¬ng ¸n kinh tÕ kü thuËt “Bay chôp ¶nh hµng kh«ng mµu tû lÖ 1/12.000 vµ thµnh lËp b¶n ®å b×nh ®å ¶nh mµu tû lÖ 1/2.000 khu vùc c¸c má Bauxit tØnh §¾c N«ng” Ký hiÖu b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/500 - 1/5.000, Tæng côc §Þa chÝnh xuÊt b¶n n¨m 1995. H­íng dÉn kiÓm tra kü thuËt, nghiÖm thu c«ng tr×nh-s¶n phÈm ®o ®¹c-b¶n ®å ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 658 Q§/§C ngµy 04/11/1997 cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc §Þa chÝnh. 3.3.3. Qui ®Þnh kü thuËt biªn tËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/2.000 1. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ KÕt qu¶ ®o vÏ trªn tr¹m KÕt qu¶ ®iÒu tra ngo¹i nghiÖp vµ ®o bæ sung Biªn tËp b¶n ®å sè gèc Biªn tËp b¶n ®å gèc sè Biªn tËp b¶n ®å in Biªn tËp b¶n ®å in KiÓm tra, söa ch÷a a ch÷a kkkkkk kkkkiÓm tra, söa ch÷a In thö vµ kiÓm tra In thö, kiÓm tra Söa ch÷a In b¶n ®å Ghi CD Giao nép s¶n phÈm 2. Biªn tËp néi dung b¶n ®å gèc sè Néi dung cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®­îc chia thµnh 7 nhãm líp: - Nhãm líp 1: Nhãm líp c¬ së to¸n häc: Tªn file (phiªn hiÖu) cs.Dgn - Nhãm líp 2: Nhãm líp thuû hÖ: Tªn file (phiªn hiÖu)th. Dgn - Nhãm líp 3: Nhãm líp ®Þa h×nh: Tªn file (phiªn hiÖu)dh. Dgn - Nhãm líp 4: Nhãm líp giao th«ng: Tªn file (phiªn hiÖu)gt. Dgn - Nhãm líp 5: Nhãm líp d©n c­: Tªn file (phiªn hiÖu)dc. Dgn - Nhãm líp 6: Nhãm líp ranh giíi: Tªn file (phiªn hiÖu)rg. Dgn - Nhãm líp 7: Nhãm líp thùc vËt: Tªn file (phiªn hiÖu)tv. Dgn VD: D48-95Dc3_cs.dgn B¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/2.000 ®­îc biªn tËp theo qui ®Þnh t¹i Phô lôc 10 “Quy ®Þnh thuéc tÝnh néi dung b¶n ®å sè tû lÖ 1/2.000” trong ph­¬ng ¸n kinh tÕ kü thuËt (cã phÇn mÒm hç trî kÌm theo) a. C¬ së to¸n häc: - C¸c yÕu tè thuéc nhãm c¬ së to¸n häc ®­îc thÓ hiÖn ®óng kÝ hiÖu vµ b¶ng ph©n líp th«ng tin quy ®Þnh. - Khung b¶n ®å ®­îc t¹o b»ng phÇn mÒm t¹o khung cña Bé TN&MT theo ®óng seed file hÖ to¹ ®é VN2000, kinh tuyÕn trôc 1080, mói chiÕu 30. - VÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ Nhµ n­íc sö dông lµm ®iÓm khëi tÝnh ®­îc ®­a b»ng täa ®é thùc lªn b¶n ®å. b. §Þa h×nh: - D¸ng ®Êt ®­îc chuÈn hãa theo ®óng ký hiÖu vµ b¶ng líp th«ng tin qui ®Þnh (phô lôc 10) tõ file ®Þa h×nh 3D vÏ trªn tr¹m ¶nh sè. - KiÓm tra vµ chØnh söa b×nh ®é víi m¹ng l­íi thuû v¨n. c. D©n c­: - Tõ kÕt qu¶ ®o vÏ trªn tr¹m tiÕn hµnh chØnh söa theo nÒn b×nh ®å ¶nh trùc giao vµ chuÈn hãa theo ®óng ký hiÖu vµ b¶ng líp th«ng tin qui ®Þnh. - KÕt qu¶ ®o vÏ, bæ sung thùc ®Þa ®­îc cËp nhËt ®Çy ®ñ lªn b¶n ®å: + C¸c kÝ hiÖu nhµ vÏ theo tû lÖ, nöa tû lÖ, nhµ ®ét xuÊt thÓ hiÖn ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c theo ®å h×nh thùc tÕ. + C¸c ®Þa vËt ®éc lËp cã ®å h×nh, kiÕn tróc ®Æc biÖt, næi bËt trong c¶ khu vùc hoÆc c¸c c«ng tr×nh næi danh dïng kÝ hiÖu nhµ ®ét xuÊt ®Ó biÓu thÞ (mçi m¶nh kh«ng qu¸ 5 kÝ hiÖu). + Nhµ theo tû lÖ, nöa tû lÖ 5 tÇng trë lªn biÓu thÞ mµu ®en. + BiÓu thÞ ®Çy ®ñ nhµ chÞu löa vµ kh«ng chÞu löa. + C¸c kÝ hiÖu nhµ ®éc lËp, nhµ r¶i r¸c biÓu thÞ mµu ®en. d. §Þa vËt ®éc lËp: - C¸c ®Þa vËt ®éc lËp vÏ phi tû lÖ ph¶i ®Æt ký hiÖu t­îng tr­ng vµo ®óng vÞ trÝ trung t©m cña ®èi t­îng. - C¸c ghi chó biÓu thÞ theo kÝ hiÖu quy ®Þnh, mét sè khu vùc néi dung lín ghi chó d¹ng ®¸nh sè nh÷ng th«ng tin quan träng vµ ghi chó ë gi¶i thÝch ngoµi khung. - Ghi chó thuyÕt minh, ghi chó tªn riªng biÓu thÞ ®óng kÝch th­íc vµ kiÓu ch÷ quy ®Þnh. - C¸c khu vùc d©n c­ míi xuÊt hiÖn ®­îc ®o vÏ ngoµi thùc ®Þa vµ chuyÓn kÕt qu¶ lªn b¶n ®å theo ®óng qui ®Þnh. e. §­êng giao th«ng vµ c¸c ®èi t­îng liªn quan: - C¸c yÕu tè giao th«ng thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa h×nh bao gåm c¸c lo¹i ®­êng s¾t, ®­êng « t« cã r¶i mÆt, ®­êng ®Êt, ®­êng mßn, c¸c lo¹i ®­êng kh¸c vµ c¸c c«ng tr×nh ®èi t­îng liªn quan. - Toµn bé c¸c tuyÕn ®­êng s¾t hiÖn cã hoÆc ®ang lµm, ®­êng s¾t trong ga vµ c¸c c«ng tr×nh, ®èi t­îng liªn quan cña ®­êng s¾t ®­îc ph©n biÖt vµ biÓu thÞ theo qui ®Þnh cña kÝ hiÖu. - §­êng ®Êt lín ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trªn b¶n ®å. §­êng ®Êt nhá vµ ®­êng mßn biÓu thÞ cã lùa chän vµ ph¶i ®¶m b¶o thÓ hiÖn ®Æc tr­ng cña hÖ thèng giao th«ng. - C¸c ®èi t­îng cã liªn quan cña ®­êng giao th«ng gåm s©n bay, bÕn c¶ng, ©u thuyÒn, nhµ ga, s©n bèc dì hµng ho¸, bÕn « t«, cÇu, cèng, bÕn ®ß, phµ, ngÇm, ®Ìo, hÇm, ®­êng ®¾p cao, xÎ s©u vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: + C¸c ®èi t­îng liªn quan cña ®­êng s¾t, ®­êng « t« cã r¶i mÆt ph¶i biÓu thÞ ®Çy ®ñ theo kh¶ n¨ng dung n¹p cña b¶n ®å vµ h­íng dÉn cña kÝ hiÖu. + C¸c lo¹i cÇu, phµ lín ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ. §èi víi c¸c cÇu « t« qua ®­îc vµ cÇu qua s«ng vÏ hai nÐt ph¶i ghi chó tªn cÇu, chiÒu dµi, chiÒu réng, träng t¶i vµ vËt liÖu lµm cÇu. C¸c cÇu ®­êng s¾t kh«ng cÇn ghi chó th«ng sè kü thuËt. + BiÓu thÞ c¸c lo¹i ®­êng ®¾p cao dµi tõ 5mm trªn b¶n ®å trë lªn vµ cã tû cao hoÆc tû s©u lín h¬n 1/2 kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é c¬ b¶n. NÕu ®o¹n ®­êng ®¾p cao hoÆc xÎ s©u dµi tõ 8mm trë lªn th× ph¶i ghi chó tû cao hoÆc tû s©u. Khi tû cao hoÆc tû s©u tõ 2m trë lªn ph¶i ph©n biÖt cã gia cè hay kh«ng cã gia cè. f. Thñy hÖ vµ c¸c ®èi t­îng liªn quan: - C¸c yÕu tè thuû hÖ ph¶i thÓ hiÖn trªn b¶n ®å gåm: hå, ao, s«ng, ngßi, suèi, m­¬ng, m¸ng, kªnh, r¹ch, m¹ch n­íc kho¸ng thiªn nhiªn, giÕng n­íc vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c cã liªn quan. - C¸c s«ng, suèi cã chiÒu dµi trªn b¶n ®å lín h¬n 1cm; kªnh m­¬ng cã ®é réng thùc tÕ tõ 1m trë lªn vµ cã chiÒu dµi trªn b¶n ®å lín h¬n 1cm ®Òu ph¶i thÓ hiÖn. Khi s«ng, suèi, kªnh, m­¬ng trªn b¶n ®å cã ®é réng tõ 0,5 mm trë lªn ph¶i biÓu thÞ b»ng hai nÐt, d­íi 0,5mm biÓu thÞ b»ng mét nÐt theo h­íng dÉn cña kÝ hiÖu t­¬ng øng. Nh÷ng s«ng, suèi, kªnh, m­¬ng cã chiÒu dµi ng¾n h¬n qui ®Þnh trªn nh­ng cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng vÉn ph¶i thÓ hiÖn. - C¸c ao hå cã diÖn tÝch trªn b¶n ®å tõ 1mm2 trë lªn th× ph¶i biÓu thÞ. §èi víi nh÷ng vïng hiÕm n­íc, d©n c­ th­a thít th× ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ao hå, giÕng n­íc. Vïng cã mËt ®é ao hå dµy ®Æc ®­îc lùa chän biÓu thÞ theo nguyªn t¾c ­u tiªn c¸c ®èi t­îng cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi ®èi víi vïng d©n c­ hoÆc cã ý nghÜa ®Þnh h­íng. - C¸c lo¹i s«ng suèi cã n­íc theo mïa hoÆc kh« c¹n, ®o¹n s«ng suèi khã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, ®o¹n s«ng suèi mÊt tÝch, ch¶y ngÇm ph¶i ph©n biÖt ®Ó biÓu thÞ theo qui ®Þnh cña ký hiÖu. - §èi víi c¸c ®o¹n s«ng suèi, kªnh r¹ch mµ khã nhËn biÕt h­íng dßng ch¶y th× ®Òu ph¶i thÓ hiÖn h­íng dßng ch¶y b»ng ký hiÖu riªng ®· ®­îc quy ®Þnh. - C¸c lo¹i bê, b·i, ®ª, ®Ëp vµ c¸c ®èi t­îng liªn quan kh¸c cña thuû hÖ biÓu thÞ theo h­íng dÉn cña kÝ hiÖu. g. Ranh giíi vµ t­êng v©y: - Trªn b¶n ®å ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ ®­êng biªn giíi quèc gia, ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp theo ®óng vµ thèng nhÊt víi c¸c tµi liÖu ph¸p lÝ cña nhµ n­íc vÒ biªn giíi vµ ®Þa giíi hµnh chÝnh. Tr­êng hîp c¸c cÊp ®Þa giíi trïng nhau th× thÓ hiÖn ®Þa giíi hµnh chÝnh cÊp cao nhÊt. - Mèc biªn giíi quèc gia ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ. Mèc ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp thÓ hiÖn trªn b¶n ®å cã chän läc thÓ hiÖn c¸c mèc ®Æc tr­ng. h. Thùc vËt: - Trªn b¶n ®å ph¶i thÓ hiÖn c¸c lo¹i thùc vËt tù nhiªn vµ c©y trång theo ph©n lo¹i vµ qui ®Þnh cña kÝ hiÖu. - C¸c vïng thùc vËt cã diÖn tÝch tõ 15mm2 trªn b¶n ®å ph¶i ph©n biÖt ®Ó biÓu thÞ theo qui ®Þnh cña kÝ hiÖu. - Tr­êng hîp cã nhiÒu lo¹i thùc vËt cÇn ph¶i phèi hîp ®Ó biÓu thÞ th× cho phÐp phèi hîp kh«ng qu¸ 3 lo¹i thùc vËt ®Æc tr­ng nhÊt. §èi víi rõng hçn hîp chØ biÓu thÞ hai lo¹i c©y chÝnh mµ mçi lo¹i chiÕm tû lÖ tõ 40% trë lªn. - C¸c c©y vµ côm c©y ®éc lËp chØ ®­îc biÓu thÞ khi cã ý nghÜa ®Þnh h­íng. - Khi biÓu thÞ ranh giíi thùc vËt ph¶i c¨n cø theo thùc tÕ ®Ó ph©n biÖt ranh giíi chÝnh x¸c víi ranh giíi kh«ng chÝnh x¸c. 3. Biªn tËp b¶n ®å in - KiÓm tra c¬ së to¸n häc cña tÊt c¶ c¸c m¶nh b¶n ®å theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. - KiÓm tra tiÕp biªn vµ xö lý biªn tÊt c¶ c¸c m¶nh trong cïng khu vùc - KiÓm tra viÖc chuÈn ho¸ d÷ liÖu theo b¶ng ph©n líp th«ng tin vµ bé kÝ hiÖu ®Ó phôc vô c«ng t¸c thiÕt kÕ c¸c file ®iÒu khiÓn in. a. File c¬ së : - Lµm mÆt n¹ cho nh÷ng ®iÓm khèng chÕ cã ruét rçng vµ nh÷ng ®iÓm khèng chÕ g¾n trªn c¸c vËt kiÕn tróc hoÆc nh÷ng ®Þa vËt cïng mµu kh¸c. Kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi cña ®iÓm khèng chÕ ®Õn c¸c ®Þa vËt kh¸c kho¶ng 0,2mm trªn b¶n ®å. - C¾t l­íi Km t¹o kho¶ng c¸ch 0,2mm trªn b¶n ®å khi ®­êng l­íi ®i c¾t qua c¸c ®iÓm khèng chÕ, ®iÓm ®é cao, c¸c yÕu tè ®Þa vËt, c¸c ghi chó cïng mµu kh¸c (trõ c¸c ký hiÖu d©n c­ trong tr­êng hîp kh«ng thÓ xª dÞch vÞ trÝ trong ph¹m vi cho phÐp). b. File thñy v¨n: - Vuèt s«ng, suèi tõ lùc nÐt 0,1mm ®Õn 0,45mm tïy thuéc vµo ®é lín cña ®èi t­îng vµ ph¶i tiÕn hµnh trªn c¶ khèi nh»m t¹o sù thèng nhÊt, b¶o ®¶m tiÕp biªn, lµm næi bËt nh÷ng s«ng suèi chÝnh cña hÖ thèng thuû v¨n . - Lµm mÆt n¹ cho c¸c ký hiÖu rçng cã liªn quan nh­: ®Ëp, ®ß... - Biªn tËp, ph©n cÊp vµ tr×nh bµy c¸c ghi chó phï hîp tr¸nh chång ®Ì. §èi víi con s«ng lín ch¹y dµi trªn m¶nh b¶n ®å th× cø kho¶ng 20cm chän vÞ trÝ ghi chó nh¾c l¹i mét lÇn. - TiÕp biªn hÖ thèng thuû v¨n trªn toµn khèi. c. File giao th«ng: - C¸c yÕu tè giao th«ng ®­îc biÓu thÞ theo ®óng møc ®é ­u tiªn cña ®èi t­îng ®­îc ph©n theo cÊp ®­êng (®­êng s¾t, ®­êng nhùa, ®­êng cÊp phèi, ®­êng trong phè, ®­êng ®Êt, ®­êng mßn). - C¾t bá phÇn thõa hoÆc lµm mÆt n¹ che chç giao nhau gi÷a c¸c ®­êng hai nÐt. - C¸c ®­êng mét nÐt dõng t¹i mÐp cña ®­êng 2 nÐt (sö dông ord in). - C¾t bá ®­êng, mÐp ®­êng khi ch¹y qua c¸c yÕu tè ®Þa vËt cïng mµu, c¸c ®iÓm ®é cao khèng chÕ vµ c¾t mÐp ®­êng t¹i vÞ trÝ ghi chó tÝnh chÊt ®­êng, t¹o kho¶ng 0,2mm so víi yÕu tè ®ã. - Ng¾t ®èi t­îng ®­êng hai nÐt (gåm c¶ mÐp ®­êng vµ ruét ®­êng) 0,2mm tr­íc khi tiÕp xóc víi khu vùc d©n c­ ®« thÞ, c¸c mÊu cÇu. - MÐp ®­êng giao th«ng kh«ng c¾t qua khuyªn sè ®­êng, ghi chó tÝnh chÊt ®­êng. Sè ®­êng quèc lé trong khuyªn sè ®­êng ph¶i ®Æt theo h­íng B¾c Nam. - §èi víi nh÷ng con ®­êng dµi cïng tÝnh chÊt th× kho¶ng 20cm chän vÞ trÝ ghi chó nh¾c l¹i mét lÇn. - §èi víi nh÷ng mÐp ®­êng 2 nÐt trïng víi mÐp nhµ th× lÊy mÐp nhµ lµm mÐp ®­êng vµ ng¾t mÐp ®­êng ®ã c¸ch nhµ 0,2 mm theo tû lÖ b¶n ®å. - C¸c ®­êng ®Êt nhá, ®­êng mßn ®­îc biÓu thÞ ®èt ®Æc t¹i vÞ trÝ giao nhau víi c¸c ®­êng giao th«ng kh¸c. d. File ®Þa h×nh: - ChuÈn ho¸ c¸c ®èi t­îng thuéc nhãm ®Þa h×nh. - BiÓu thÞ vµ tr×nh bµy l¹i c¸c ghi chó sao cho phï hîp. - C¾t bá b×nh ®é ë vÞ trÝ cã nh·n. e. File ®Þa giíi: - Biªn tËp biÓu thÞ ®­êng ®Þa giíi theo nguyªn t¾c sau: + §Þa giíi trïng víi ®èi t­îng h×nh tuyÕn mét nÐt hoÆc 2 nÐt cã ®é réng nhá th× vÏ ®Þa giíi so le hai bªn ®èi t­îng ®ã, sè l­îng ®èt ®Þa giíi ®Òu nhau víi chiÒu dµi phï hîp. + NÕu ®Þa giíi trïng víi t©m cña ®èi t­îng h×nh tuyÕn 2 nÐt cã ®é réng ®ñ lín th× vÏ ®Þa giíi ®óng gi÷a t©m ®èi t­îng ®ã. + NÕu ®Þa giíi trïng víi mÐp cña ®èi t­îng h×nh tuyÕn 2 nÐt th× vÏ phÝa ngoµi vµ c¸ch mÐp ®èi t­îng ®ã 0,2 mm trªn b¶n ®å. - Lµm mÆt n¹ cho c¸c ký hiÖu mèc ®Þa giíi rçng. - Xª dÞch ®èt ®Þa giíi sao cho t¹i vÞ trÝ giao nhau ®Þa giíi lµ chÊm hoÆc ®èt ®en dµi. - Ng¾t ®­êng ®Þa giíi kho¶ng 0,2mm trªn b¶n ®å khi gÆp c¸c ®iÓm to¹ ®é nhµ n­íc, ®iÓm mèc ®Þa giíi. - NÕu ®­êng ®Þa giíi ®i qua ®iÓm ®é cao th× ph¶i xª dÞch ®èt chÊm trßn cña ®Þa giíi trïng víi ®iÓm ®é cao. f. File d©n c­ vµ ®Þa vËt ®éc lËp: - NÕu ®­êng viÒn khu d©n c­ trïng hoÆc c¸ch mÐp cña c¸c ®èi t­îng h×nh tuyÕn (giao th«ng, thuû hÖ) bÐ h¬n 0,2mm trªn b¶n ®å th× lÊy mÐp ®èi t­îng ®ã thay thÕ viÒn d©n c­. NÕu ®­êng viÒn khu d©n c­ vµ mÐp cña c¸c ®èi t­îng h×nh tuyÕn (giao th«ng, thuû hÖ) cã kho¶ng c¸ch lín h¬n 0,2mm trªn b¶n ®å th× vÏ viÒn d©n c­ theo ®óng ®å h×nh. - Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn ®­îc hÖ thèng ®­êng phè trong néi thµnh vµ thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a hÖ thèng ®­êng trong khu d©n c­ ®« thÞ víi hÖ thèng ®­êng ngoµi khu d©n c­ ®« thÞ. - ThÓ hiÖn ®Çy ®ñ trô së UBND c¸c cÊp. - C¸c ghi chó ®­îc thÓ hiÖn theo thø tù ­u tiªn vÞ trÝ (tõ 1 ®Õn 8) vµ ®­îc tr×nh bµy cã hÖ thèng tr¸nh hiÖn t­îng hiÓu nhÇm hoÆc rèi th«ng tin trªn b¶n ®å. - Tªn c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®Æt gÇn vÞ trÝ trô uû ban, nÕu ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®ã cßn n»m trªn c¸c m¶nh b¶n ®å kh¸c th× ghi chó tiÕp biªn ngoµi khung. Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt trô së uû ban n»m trªn phÇn diÖn tÝch rÊt nhá kh«ng thÓ ®Æt ch÷ ghi chó trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®ã th× biÓu thÞ ghi chó ra ngoµi vµ cã mòi tªn chØ vµo trong hoÆc ghi chó sang m¶nh tiÕp biªn cã diÖn tÝch réng nhÊt. - Ghi chó tªn th«n, xãm, b¶n, lµng biÓu thÞ theo quy ®Þnh kÝ hiÖu. NÕu th«n n»m trªn hai m¶nh b¶n ®å th× biÓu thÞ ghi chó ë m¶nh tËp trung nhiÒu d©n c­ hoÆc cã ®å h×nh réng h¬n. Cßn ë m¶nh kh¸c biÓu thÞ ngoµi khung. - Khi thÓ hiÖn ghi chó trªn b¶n ®å ®· ph©n biÖt danh tõ chung vµ danh tõ riªng. Danh tõ chung kh«ng viÕt hoa, danh tõ riªng viÕt hoa c¸c ch÷ c¸i ®Çu. - Tr×nh bµy c¸c ®èi t­îng d©n c­ vµ ®Þa vËt ®éc lËp phï hîp b¶o ®¶m tÝnh thÈm mü cña b¶n ®å. Trong mét sè tr­êng hîp cã thÓ xª dÞch vÞ trÝ trong ph¹m vi cho phÐp (0,2mm) theo tû lÖ b¶n ®å ®Ó b¶o ®¶m quan hÖ yÕu tè gi÷a c¸c ®èi t­îng. - Xö lý ®­êng d©y ®iÖn, d©y th«ng tin khi gÆp khung b¶n ®å sao cho lµm mÊt khuyªn trßn ®Ó tr¸nh hiÓu nhÇm lµ cét t¹i vÞ trÝ ®ã. - Ng¾t c¸c kÝ hiÖu mµu ®en d¹ng h×nh tuyÕn khi c¾t qua c¸c kÝ hiÖu ®éc lËp, c¸c ghi chó cïng mµu kh¸c t¹o kho¶ng c¸ch 0,2mm trªn b¶n ®å. - Ng¾t c¸c mÐp nhµ, khèi nhµ chÞu löa khi c¾t qua c¸c ghi chó vµ c¸c ®Þa vËt ®éc lËp t¹o kho¶ng c¸ch 0,2mm trªn b¶n ®å. - Lµm mÆt n¹ cho c¸c kÝ hiÖu ®Þa vËt rçng. - Ph©n biÖt ghi chó thuyÕt minh vµ ghi chó tªn riªng, danh tõ chung vµ danh tõ riªng. C¸c ch÷ viÕt t¾t tu©n thñ quyÓn kÝ hiÖu ®· ban hµnh, kh«ng viÕt t¾t tuú tiÖn. g. Thùc vËt: - C¸c yÕu tè thùc vËt ®­îc tr×nh bµy b¶o ®¶m tÝnh thÈm mü, h¹n chÕ chång ®Ì víi c¸c ®èi t­îng kh¸c. - C¸c kÝ hiÖu thùc vËt ®­îc biÓu thÞ ë c¸c vÞ trÝ ®Æc tr­ng, trong khu vùc ®­îc giíi h¹n bëi c¸c yÕu tè h×nh tuyÕn nÕu ®ñ diÖn tÝch th× nªn cÊy c¸c kÝ hiÖu thùc vËt. -Ng¾t ranh giíi thùc vËt c¸ch 0,2mm khi trïng víi ®èi t­îng ®Þa vËt hoÆc c¸c ghi chó cïng mµu kh¸c. KÕt qu¶ thùc nghiÖm - D÷ liÖu vÐctor b¶n ®å gèc phiªn hiÖu D48-95Bc4.doc - D÷ liÖu vÐctor b¶n ®å in phiªn hiÖu D48-95Bc4.doc KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi "C«ng t¸c biªn tËp b¶n ®å ®Þa h×nh trong c«ng nghÖ ®o ¶nh sè" em cã mét sè kÕt luËn sau: - B¶n ®å víi t­ liÖu ®Çu vµo còng nh­ t­ liÖu ®Çu ra ®Òu d­íi d¹ng sè nªn rÊt dÔ dµng cho viÖc l­u tr÷ vµ xö lý cËp nhËt c¸c th«ng tin. S¶n phÈm b¶n ®å l­u tr÷ d­íi d¹ng sè nªn cã thÓ ®­îc kÕt nèi, truyÒn t¶i th«ng qua m¹ng tíi nh÷ng ®èi t­îng sö dông mét c¸ch nhanh chãng vµ ®¸p øng nh÷ng nhiÖm vô mµ kinh tÕ còng nh­ qu©n sù ®Ò ra. - HiÖn nay cã rÊt nhiÒu phÇn mÒm trî gióp cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å nh­ng chØ cã hÖ thèng phÇn mÒm Microstation vµ Maping Office lµ ­u viÖt vµ ®­îc dïng phæ biÕn h¬n c¶. HÖ thèng phÇn mÒm nµy cho phÐp ng­êi sö dông cã thÓ thiÕt kÕ c¸c ký hiÖu kh¸c nhau nh»m n©ng cao tÝnh thÈm mü cña b¶n ®å, cung cÊp c¸c c«ng cô rÊt thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh sö dông vµ ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ ®iÓm. Ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm nh­ trªn th× c«ng nghÖ ®o ¶nh sè cßn cã nh÷ng nh­îc ®iÓm cÇn ph¶i gi¶i quyÕt: - M¸y mãc trang thiÕt bÞ gän nhÑ tuy nhiªn gi¸ thµnh mua phÇn mÒm vµ thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cßn rÊt ®¾t ®ßi hái chi phÝ ®Çu t­ cho c«ng nghÖ lµ rÊt cao. - Víi qui tr×nh c«ng nghÖ nµy ®ßi hái c¸c kü s­ b¶n ®å ph¶i n¾m v÷ng ®­îc c«ng nghÖ m¸y tÝnh còng nh­ sö dông c¸c phÇn mÒm mét c¸ch thµnh th¹o. Dï ®· cè g¾ng t×m tßi häc hái nh­ng víi tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cã h¹n nªn trong ®å ¸n em tr×nh bµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong bé m«n vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Hµ Néi, ngµy 15/6/2008 Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ Tróc Quúnh Môc lôc Më ®Çu ……………………………………………………….....1 Ch­¬ng 1: B¶n ®å ®Þa h×nh……………………………………………....2 1.1. Kh¸i niÖm vÒ b¶n ®å ®Þa h×nh……………………………….2 1.2. C¬ së to¸n häc cña b¶n ®å ®Þa h×nh ………………………......8 1.3. Néi dung vµ ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å ®Þa h×nh……………….13 1.4. C¸c ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh………………….17 Ch­¬ng 2: Giíi thiÖu vÒ Microstation vµ c«ng t¸c øng dông trong b¶n ®å ®Þa h×nh……………………..19 2.1. giíi thiÖu vÒ Microstation vµ mét sè phÇn mÒm chuyªn dông biªn tËp b¶n ®å……………...19 2.2. C¸c chøc n¨ng cña Microstation………………………………22 2.3. Tæ chøc d÷ liÖu trong Microsation…………………………….39 Ch­¬ng 3: C«ng t¸c biªn tËp b¶n ®å ®Þa h×nh……………………………..41 3.1. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô c«ng t¸c biªn tËp………………………41 3.2. C¸c c«ng cô biªn tËp trong Microstation………………………43 3.3. Thùc nghiÖm…………………………………………………..54 KÕt luËn……………………………………………………………65 Tµi liÖu tham kh¶o Tr­¬ng Anh KiÖt – Gi¸o tr×nh tr¾c ®Þa ¶nh(phÇn t¨ng dµy khèng chÕ ¶nh). NXB Giao th«ng vËn t¶i - HN 2004 Phan V¨n Léc – Gi¸o tr×nh tr¾c ®Þa ¶nh – Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh lËp thÓ. NXB Giao th«ng vËn t¶i 2000 Tr­¬ng Anh KiÖt – Gi¸o tr×nh tr¾c ®Þa ¶nh – Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh ®¬n. NXB Giao th«ng vËn t¶i 2000 Ph¹m Väng Thµnh – Gi¸o tr×nh tr¾c ®Þa ¶nh – PhÇn ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ ¶nh. NXB Giao th«ng vËn t¶i – HN2003 Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông phÇn mÒm Microstation – NXB B¶n ®å – HN2000 Bµi gi¶ng Microstation – Khoa C«ng nghÖ th«ng tin – Tr­êng §H Má - §Þa chÊt Qui ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10.000, 1:25.000 – HN2002 Ph­¬ng ¸n thi c«ng biªn tËp B§§H tû lÖ 1/2.000 khu vùc c¸c má Bauxit – TØnh §¾cN«ng – XÝ nghiÖp Chôp ¶nh Hµng kh«ng – Th¸ng 01/2007 www.monre.gov.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác biên tập bản đồ địa hình trong công nghệ đo ảnh số.doc