Đề tài Công tác xử lý nội dung tài liệu tại trường đại học Trần Quốc Tuấn

Đối tượng nghiên cứu: các khâu xử lý nội bao gồm: + Định chủ đề tài liệu + Định từ khóa tài liệu + Tóm tắt tài liệu Phạm vi nghiên cứu: Thư viện Trường Đại học Trần Quốc Tuấn

pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 23/04/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác xử lý nội dung tài liệu tại trường đại học Trần Quốc Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN ---------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: CÔNG TÁC XỬ LÝ NỘI DUNG TÀI LIỆU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN Giáo viên hướng dẫn : Th.s LÊ THỊ THÚY HIỀN Sinh viên thực hiện : TẠ NGỌC ANH Lớp : TV40A HÀ NỘI - 2012 2 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN VỚI CÔNG TÁC XỬ LÝ NỘI DUNG TÀI LIỆU ................................................. 4 1.1. Vài nét về Thư viện trường Đại học Trần Quốc Tuấn ........................... 4 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển................................................. 4 1.1.2. Cơ sở vật chất ............................................................................... 7 1.1.3. Vốn tài liệu ................................................................................... 9 1.2. Vai trò xử lý nội dung tài liệu ............................................................. 11 1.2.1. Vai trò của xử lý nội dung tài liệu nói chung .............................. 11 1.2.2. Vai trò của xử lý nội dung tài liệu đối với Thư viện trường Đại học Trần Quốc Tuấn ........................................................................................... 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ NỘI DUNG TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN .................... 14 2.1. Định chủ đề tài liệu............................................................................. 14 2.1.1. Cách thức định chủ đề tài liệu tại Thư viện trường Đại học Trần Quốc Tuấn.................................................................................................... 14 2.1.2. Phân tích kết quả......................................................................... 16 2.1.3. Nhận xét ..................................................................................... 22 2.2. Định từ khóa tài liệu ........................................................................... 23 2.2.1. Cách thức định từ khóa tài liệu tại Thư viện trường Đại học Trần Quốc Tuấn.................................................................................................... 24 2.2.2. Phân tích kết quả......................................................................... 25 2.2.3. Nhận xét ..................................................................................... 34 3 2.3. Làm tóm tắt nội dung tài liệu.............................................................. 35 2.3.1. Cách thức làm tóm tắt nội dung tài liệu tại Thư viện trường Đại học Trần Quốc Tuấn..................................................................................... 36 2.3.2. Phân tích kết quả.......................................................................... 41 2.3.3. Nhận xét ...................................................................................... 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ NỘI DUNG TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN .................... 58 3.1. Đối với công tác định chủ đề tài liệu.................................................. 59 3.2. Đối với công tác định từ khóa tài liệu ................................................ 60 3.3. Đối với công tác làm tóm tắt nội dung tài liệu ................................... 62 KẾT LUẬN.................................................................................................. 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 68 4 Lời nói đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trường Đại học Trần Quốc Tuấn – tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân I được thành lập theo nghị quyết của Hội nghị Quân sự Bắc kỳ (15/4/1945) và chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là trường quân sự cách mạng đầu tiên của quân đội. Trường sinh ra và lớn lên gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp cách mạng chung, xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ cho lực lượng vũ trang, một nơi nghiên cứu và phát triển khoa học quân sự của quân đội ta, một nơi tập trung và phát huy truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội ta”1. Nhận thức được tầm quan trọng này, Nhà trường đã đào tạo ra những sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực về quân sự, đáp ứng với nhiệm vụ cách mạng của Đảng. Từ khi ra đời đến nay, Nhà trường đã trải qua chặng đường dài 67 năm không ngừng lớn mạnh. Cùng với sự ra đời và phát triển của Trường Sĩ quan lục quân I, Thư viện Nhà trường đã chính thức thành lập vào ngày 15/4/1980, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trải qua hơn 30 năm, Thư viện được khẳng định là một trung tâm thông tin - văn hóa, khoa học kỹ thuật quan trọng, và là bộ phận cốt yếu trong cơ cấu tổ chức của Nhà trường. Thư viện gắn bó chặt chẽ với quá trình giáo dục, đào tạo, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác giảng dạy, 1 Lịch sử trường Sĩ quan Lục quân I năm 1945 – 1999, tr. 9. 5 học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, nhu cầu học tập, nghiên cứu giảng dạy của cán bộ, giảng viên, học viên ngày càng tăng. Như vậy, để nâng cao và đáp ứng hiệu quả tìm kiếm thông tin thì việc tăng cường hoạt động nghiệp vụ thư viện cũng như công tác phục vụ bạn đọc là rất cần thiết. Bằng những hiểu biết qua lý luận và thực tiễn của mình, em xin được chọn đề tài: “Công tác xử lý nội dung tài liệu tại trường Đại học Trần Quốc Tuấn”. Qua đó, nêu ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tra cứu, chất lượng phục vụ trong hoạt động thông tin thư viện. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: các khâu xử lý nội bao gồm: + Định chủ đề tài liệu + Định từ khóa tài liệu + Tóm tắt tài liệu  Phạm vi nghiên cứu: Thư viện Trường Đại học Trần Quốc Tuấn 3. Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp quan sát + Phương pháp khảo sát + Phương pháp phân tích- tổng hợp tư liệu + Phương pháp phỏng vấn 4. Bố cục khóa luận Ngoài phần lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm có 3 chương: 6 Chương 1: Thư viện Trường Đại học Trần Quốc Tuấn với công tác xử lý nội dung tài liệu Chương 2: Thực trạng công tác xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Trần Quốc Tuấn Chương 3: Giải pháp về công tác xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Trần Quốc Tuấn Đề tài khóa luận được hoàn thành trong thời gian có hạn, hơn nữa do trình độ còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô. 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Tiến Hiển, Kiều Văn Hốt (2010), Tổ chức và bảo quản tài liệu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2. Lịch sử Trường sĩ quan lục quân 1 năm 1945 – 1999 (2000), Trường Sĩ quan lục quân 1, Hà Tây 3. Vũ Dương Thúy Ngà (2009), Phân loại tài liệu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 4. Vũ Dương Thúy Ngà, Vũ Thúy Bình (2008), Định chủ đề và định từ khóa tài liệu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 5. Pháp lệnh thư viện (2001), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 6. Đoàn Phan Tân (2006), Thông tin học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 7. Đoàn Phan Tân (2008), Tin học tư liệu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 8. Khuất Duy Tiến, Văn bản số 01 (01/01/1995), Trường Sĩ quan Lục quân 1, Hà Tây 9. Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (2009, 2010, 2011), Báo cáo tổng kết, Hà Tây. 10. Lê Văn Viết (2000), Cẩm nang nghề thư viện, Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfta_ngoc_anh_tom_tat_493_2065928.pdf
Luận văn liên quan