Đề tài Đánh giá tác động về kinh tế của Lễ hội Năm du lịch Quảng Nam đối với khách sạn, nhà hàng tại đô thị cổ Hội An

Ngày nay, Du lịch lễ hội đã trở thành một loại hình du lịch phát triển trên thế giới. Các quốc gia có ngành công nghiệp du lịch phát triển rất chú trọng đến việc tổ chức các Lễ hội nhằm mục đích thu hút khách Du lịch. Những Lễ hội nổi tiếng thế giới như: Festival de la Rochell, Lễ hội Cacnaval ở Braxin, Lễ hội Hoa ở Đà Lạt . đã thu hút hàng triệu khách đến với đất nước của họ. Rõ ràng Lễ hội đang ngày càng thu hút mạnh mẽ khách du lịch. Việt Nam chúng ta, một đất nước ngàn năm văn hiến, với 54 dân tộc anh em, mỗi năm có khoảng 402 Lễ hội truyền thống mang nhiều sắc thái dân tộc văn hoá khác nhau là tiềm năng to lớn để phát triển loại hình Du lịch Lễ hội. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh “ . Phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử .”. Quan điểm đó tiếp tục được phát triển trong chương trình hành động quốc gia về Du lịch, đó là “ . Du lịch văn hoá gắn với Lễ hội .” được xem như là định hướng chiến lược phát triển Du lịch bền vững tại Việt Nam. Xét ở những góc độ khác nhau, mỗi Lễ hội đều có những nội dung đặc thù của nó và có những mục tiêu riêng. Tuy nhiên, đứng trên quan điểm kinh tế, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, dù trực tiếp hay gián tiếp, việc tổ chức các Lễ hội bao giờ cũng hàm chứa mục tiêu kinh tế. Điều này ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong các kỳ Lễ hội của các địa phương trong cả nước. Đối với tỉnh Quảng Nam, với chủ trương xây dựng tỉnh Du lịch với hai di sản văn hoá thế giới là Đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn đặc trưng riêng của Việt Nam. Nhằm tạo cơ hội giao lưu văn hoá giữa các vùng miền trong nước và giữa các nước trên thế giới, giới thiệu, quảng bá những tình hoa văn hoá Việt Nam. Góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, đặc biệt là kinh tế Du lịch - một thế mạnh của Tỉnh Quảng Nam. 2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tuy đã có nhiều đánh giá về Lễ hội Quảng Nam nhưng hầu hết đều ở phương diện tổng quát và chủ yếu mang tính mô tả, định tính. Các đánh giá chủ yếu tập trung vào lĩnh vực văn hoá, xã hội, yếu tố tác động về kinh tế của Lễ hội chưa được đặt lên đúng mức. Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào đánh giá một cách cụ thể sâu sắc và toàn diện về những tác động của Lễ hội Quảng Nam đến sự phát triển kinh tế Du lịch của Tỉnh. Với những lý do trên, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Đánh giá tác động về kinh tế của Lễ hội Năm du lịch Quảng Nam đối với khách sạn, nhà hàng tại đô thị cổ Hội An”. Với mong muốn sử dụng lý luận về tác động kinh tế của ngành du lịch, kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế của Lễ hội tại một số nước có ngành công nghiệp Du lịch phát triển để đánh giá tác động kinh tế của Lễ hội Năm Du lịch Quảng Nam 2006 đối với khách sạn, nhà hàng trên địa bàn Đô thị cổ Hội An một cách sâu sắc và toàn diện hơn.

pdf47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá tác động về kinh tế của Lễ hội Năm du lịch Quảng Nam đối với khách sạn, nhà hàng tại đô thị cổ Hội An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá tác động về kinh tế của Lễ hội Năm du lịch Quảng Nam đối với khách sạn, nhà hàng tại đô thị cổ Hội An.pdf
Luận văn liên quan