Đề tài Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Vấn đề tham ô của công Dương Chí Dũng “tham ô” và “cố ý làm trái ”, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 400 tỉ đồng trong việc mua ụ nổi quá date 83M để tham ô 1,666 triệu USD”. Ngân sách hạn hẹp, trong khi nhu cầu của xã hội không ngừng tăng lên. Huy động chưa đến 20% GDP cho ngân sách nhà nước. Lĩnh vực như giáo dục, y tế,. chưa đáp ứng chất lượng. Cung cách, thái độ phục vụ của người cung ứng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ hành chính công vẫn còn bị phàn nàn.

pptx28 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 24/09/2015 | Lượt xem: 2928 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm 4ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt Namwww.themegallery.comĐề tài:Chủ trương của Đảngvề giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nayở Việt Nam.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamNỘI DUNGGiới thiệu về Đảng Cộng Sản Việt Nam.IQuan điểm của Đảng về giải quyếtIIcác vấn đề XH trong thời kì đổi mới.Chủ trương của Đảng về giải quyếtIIIcác vấn đề xã hội bức xúc hiện nay.Đánh giá và nhận xét về đường lối của Đảng.IVI. GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM1. Nguồn gốc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt Nam17/6/1929 (số 5, đường Hàm Long, Hà Nội): thành lập Đông Dương Cộng sản ĐảngMùa thu năm 1929 (Trung Quốc và Nam Kỳ): thành lập An Nam Cộng sản Đảng.9/1929 (đảng Tân Việt): thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.Hoạt động phân tán, riêng lẻ - ảnh hưởng xấu đến phong trào cách mạng Việt Nam.Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thống nhất Đảng (Hương Cảng, Trung Quốc) họp từ 6/1 đến 7/2/1930.Đảng Cộng Sản Việt NamI. GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM2. Ý nghĩa của ngày thành lập ĐảngNgày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.Giải quyết khủng hoảng về đường lối cứu nước.Đường lối đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng nhân dânXây dựng lực lượng chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc.Đề ra chủ trương đường lối cho sự phát triển VHXH.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamII. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.1. Kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội.Trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội.Mục tiêu xã hội lại là mục đích của hoạt động kinh tế.Chủ trương của Đại hội VI tập trung:Lao động và việc làmỔn định và nâng cao đời sống nhân dânThực hiện kế hoạch hoá gia đìnhChăm lo người có công với cách mạngPhòng chống các tệ nạn xã hộiNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamII. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamGiải quyết những vấn đề xã hội- Chi trả tiền lương, tiền công theo kết quả lao động- Quỹ bảo hiểm xã hội- Giải quyết việc làm là trách nhiệm của mọi ngành, mọi cấp, mọi thành phần kinh tế...Phân phối hợp lý tư liệu sản xuất - phân phối kết quả sản xuất.Mọi người đều có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình.II. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.3. Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamĐại hội VII (1991)Mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế, nhằm phát huy sức mạnh của yếu tố con người và vì con người.Kết hợp hài hoà giữa kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, giữa đời sống vật chất với đời sống tinh thần của nhân dân.Coi phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện chính sách xã hội, thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.Đại hội X khẳng định: cần phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách phát triển.II. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.4. Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamĐại hội XKhẳng định mục tiêu cuối cùng và cao nhất của sự phát triển phải là vì con người, vì một xã hội công bằng dân chủ văn minh.Phát triển phải bền vững, không chạy theo số lượng tăng trưởng.Tăng trưởng GDP là cơ sở để thực hiện chiến lược con người và các chính sách xã hộiIII. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.1. Vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao độngNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamTổ chức Lao động Quốc tế (ILO): 100.000 DN bị phá sản.Tỷ lệ thất nghiệp chung: 2,17% (tương đương 984.000 người)Tỷ lệ thiếu việc làm là 2,98% (tương đương 1,36 triệu người).III. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.1. Vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao độngNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamChính sách tín dụng ưu đãi.30/6/2013, tổng nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm đạt 5.770 tỷ đồngIII. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.2. Vấn đề bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo cung ứng dịch vụ thiết yếu, chăm sóc tốt sức khỏe cộng đồng.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt Nam2012 có 2.149.110 hộ nghèo, chiếm 9,6%.III. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.3. Hệ thống y tế và sức khỏeNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamTồn tại hình thức chữa bệnh bằng cúng thần thánhMạng lưới y tế vẫn còn nhiều bất cập, yếu kémCơ sở vật chất y tế thiếu thốn, xuống cấp.III. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.3. Hệ thống y tế và sức khỏeNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt Nam=> Đảng đã có chỉ đạo:Xây dựng chuẩn quốc gia về y tế cơ sởNâng cao năng lực chuyên môn và y đức cán bộ y tếTăng cường các hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật của y tế tuyến trên đối với tuyến cơ sở.Bảo đảm cho trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, phường đủ khả năng phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh theo tuyến kỹ thuật.Tổ chức tốt việc quản lý và phát huy vai trò của lực lượng y tế ngoài công lập.Chính sách hỗ trợ 70% mệnh giá bảo hiểm y tế cho các đối tượng cận nghèoIII. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.4. Vấn đề nâng cao sức khỏe và cải thiện giống nòi.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamGánh nặng bệnh tật képVề môi trường cũng như về thể lực của người Việt NamTỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi vẫn còn ở mức caoGia tăng thừa cân-béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường cùng với một số bệnh mãn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng.Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh (1/4/2012: 112,3 bé trai/100 bé gái)(9/12/2013) Toàn quốc - 160 vụ ngộ độc thực phẩm với 5.238 người mắc, 4.700 người đi viện, 28 trường hợp tử vong.III. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.4. Vấn đề nâng cao sức khỏe và cải thiện giống nòi.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamĐại hội XI của Đảng- Công bố rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp toàn dân- Hội giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam đã nghiên cứu tìm hiểu kỹ nội dung các văn kiện-> Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, bảo vệ, nâng cao chất lượng nòi giống là vấn đề mang tính chiến lược, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, là sự nghiệp hôm nay và cả muôn đời sauIII. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY. 5. Các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamQuy mô dân số: khá yên tâm: Chiến lược Dân số - Sức khỏeCơ cấu dân số: vấn đề mất cân bằng giới tínhGiải pháp giảm mất cân bằng giới tính khi sinh là:- Tăng cường tuyên truyền giáo dục- Có chính sách, chế độ với các gia đình sinh con một bề- Tăng cường thực thi pháp luật: kiểm tra và xử phạt các cơ sở công bố giới tính thai nhi.Cần phát huy lợi thế dân số vàng trong một khoảng thời gian ngắn để phát triển kinh tế trước khi bước vào giai đoạn già hóa dân số dự kiến khoảng 10 đến 15 năm nữa.III. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.6. Các chính sách ưu đãi xã hội. Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamVấn đề hồ sơ thương binh giảNhững thương, bệnh binh thật do chưa có người làm chứng nên không được hưởng chế độ.Bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công còn thấp.Công tác bảo đảm an sinh xã hội nhiều bất cập và yếu kém:Giảm nghèo chưa bền vữngNgười dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.Phân hóa giàu nghèo, phân hóa giữa các vùng miền có xu hướng mở rộng.Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn, ở vùng đô thị hóa và thất nghiệp ở thành thị còn nhiềuIII. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.6. Các chính sách ưu đãi xã hội. Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamBộ Lao động - Thương binh và Xã hội:- Tiếp tục hoàn thiện chính sách để khắc phục các hạn chế, ngăn ngừa đối  tượng lợi dụng chính sách để gian lận hưởng chế độ.- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý những trường hợp hưởng chế độ không đúng quy định của Đảng và Nhà nước.- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan pháp luật, kiên quyết đưa ra khởi tố đối với các vụ vi phạm nghiêm trọng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.III. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.6. Các chính sách ưu đãi xã hội. Nhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamThống nhất các chế độ bảo hiểm xã hội khác nhau dành cho đối tượng khác nhauƯu tiên phát triển sự nghiệp an sinh xã hội nông thôn và cho người lao động ngoài khu vực nhà nướcXây dựng hệ thống bảo hiểm hưu trí nhiều tầng và nhiều trụ cộtThực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vữngIII. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.7. Cơ chế quản lí và phương thức cung ứng các dịch vụ côngNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamVấn đề tham ô của côngDương Chí Dũng “tham ô” và “cố ý làm trái”, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 400 tỉ đồng trong việc mua ụ nổi quá date 83M để tham ô 1,666 triệu USD”.Ngân sách hạn hẹp, trong khi nhu cầu của xã hội không ngừng tăng lên.Huy động chưa đến 20% GDP cho ngân sách nhà nước.Lĩnh vực như giáo dục, y tế,.. chưa đáp ứng chất lượng.Cung cách, thái độ phục vụ của người cung ứng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ hành chính công vẫn còn bị phàn nàn.III. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY.7. Cơ chế quản lí và phương thức cung ứng các dịch vụ côngNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamChủ trương của Đảng:Đổi mới trong cơ chế quản lý dịch vụ công (dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích)Xác định tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.Đơn vị chủ động hơn trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.Được trao quyền lớn hơn trong quản lý tài chínhPhần kinh phí dôi ra sau khi trang trải các chi phí được sử dụng để tăng thêm thu nhập cho người lao động.Việc chi trả thu nhập cho người lao động dựa vào mức độ đóng góp của mỗi người.IV. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT VỀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNGNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamNhững thay đổi có ý nghĩa bước ngoặt:Tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước và tập thể, trông chờ viện trợ-> tính năng động, chủ động và tích cực xã hội của tất cả các tầng lớp dân cư.Chế độ phân phối theo lao động trên danh nghĩa nhưng thực tế là bình quân – cào bằng từng bước.-> phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế.=> Công bằng xã hội được thể hiện ngày một rõ hơn.Không đặt đúng tầm quan trọng của chính sách xã hội trong mối quan hệ tương tác với chính sách kinh tế-> thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội.IV. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT VỀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNGNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamNhà nước bao cấp toàn bộ trong việc giải quyết việc làm-> Các thành phần kinh tế và người lao động đều tham gia tạo việc làm.không chấp nhận có sự phân hóa giàu – nghèo-> khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp-> đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèoMuốn nhanh chóng xây dựng một cơ cấu xã hội “thuần nhất” chỉ còn có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể và tầng lớp trí thức-> cần thiết xây dựng một cộng đồng xã hội đa dạng, trong đó các giai cấp, các tầng lớp dân cư đều có nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng, đoàn kết chặt chẽ, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh.IV. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT VỀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNGNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamThành tựu.Tính năng động xã hội khác hẳn thời bao cấpXuất hiện đông đảo các doanh nhân, tiểu chủ, chủ trang trại và các nhóm xã hội khác phấn đấu vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh”.Thành tựu xóa đói, giảm nghèo được nhân dân đồng tình, được quốc tế thừa nhận.Coi phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bền vữngThực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, trong chăm sóc sức khỏe nhân dân: tạo điều kiện để ai cũng được học hành; có chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người nghèo.IV. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT VỀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNGNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamHạn chế:Áp lực gia tăng dân số còn lớn.Vấn đề việc làm rất bức xúc và nan giải.Phân hóa giàu – nghèo và bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại.Tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến rất phức tạpMôi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm; tài nguyên bị khai thác bừa bãi và bị tàn phá.Hệ thống giáo dục, y tế lạc hậu, xuống cấp, có nhiều bất cập; an sinh xã hội chưa được bảo đảm.IV. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT VỀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNGNhóm 4 – Đường lối CM của Đàng Cộng sản Việt NamNguyên nhân:Tăng trưởng kinh tế tách rời mục tiêu và chính sách xã hộiChạy theo số lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của xã hộiQuản lý xã hội còn nhiều bất cậpwww.themegallery.comTHANK FOR LISTENING!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxduong_loi_cach_mang_cua_dang_cong_san_7195.pptx
Luận văn liên quan