Đề tài Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non trực thuộc Công ty cổ phần thiết bị giáo dục I

Lời nói đầu Với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhà nước. Nền kinh tế nước ta đã và đang dần dần chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và quản lý của nhà nước. Ngay sau khi Nước ta gia nhập thành công tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế nước ta đã trở nên khắc nhiệt hơn nhiều. Các doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân trong nước muốn tồn tại và phát triển phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp với xu thế thay đổi của thị trường. Muốn làm được điều đó doanh nghiệp cần có những đánh giá đúng nhất về vị thế của doanh nghiệp. Từ đó củng cố những lợi thế của doanh nghiệp, khắc phục những sai sót mà doanh nghiệp mắc phải. Để có thể nắm rõ được tình hình của doanh nghiệp mình thì Doanh nghiệp đó cần phải tổ chức đánh giá lại toàn bộ công ty qua các năm. Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục I cũng không nằm ngoài những doanh nghiệp đó Công ty đã đưa vào tổ chức thực hiện tại công ty hệ thống đánh gia thực hiện công việc tại công ty. Qua đó công ty đã xác định được vị thế của mình từ đó xây dựng những chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, cùng với kiến thức em đã được học tập tại nhà trường nên em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non trực thuộc Công ty cổ phần thiết bị giáo dục I” Mục đích nghiên cứu đề tài để khẳng định tầm quan trọng của hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại các doanh nghiệp. Đồng thời qua đó hiểu rõ những sai sót của các hệ thống đánh giá thực hiện công việc trong các Doanh nghiệp. Tù đó có những giải pháp nhằm khắc phục những sai sót đó để hệ thống đánh giá có thể hoàn thiện hơn. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tường nghiên cứu là hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm. Với phạm vi nghiên cứu tại Trung tâm đồ chơi và thiết bị mầm non cả về lý thuyết cũng như thực tiễn. Phương pháp nghiên cứu: em đã sử dụng những phương pháp cơ bản sau để nghiên cứu đó là: ã Phương pháp phỏng vấn ã Phương pháp thu thập và tìm hiểu thông tin. ã Phương pháp phân tích đánh giá thông qua số liệu ã Phương pháp thống kê. Là một sinh viên Trường Kinh Tế Quốc Dân, với những kiến thức đã được các thầy cô trang bị trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với những hiểu biết của mình, cùng với sự hướng dẫn tận tình của Thầy PGS.TS Mai Quốc Chánh và ban lãnh đạo công ty. Em đã nghiên cứu và đưa ra nội dung bài nghiên cứu của mình như sau: Chương I: Cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá thục hiện công việc. Chương II: Phân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại trung tâm thiết bị mầm non thuộc công ty cổ phần thiết bị giáo dục I. Chương III: Một số kiến nghị hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm. Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I:Cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 3 I.1- Các khái niệm cơ bản. 3 I.1.1- Khái niệm công việc 3 I.1.2- Khái niệm thực hiện công việc. 4 I.2- Hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 4 I.2.1- Khái niệm hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 4 I.2.2- Cấu trúc hệ thống đánh giá công việc 5 I.2.2.1- Các chỉ tiêu/tiêu chuẩn thực hiện công việc. 6 I.2.2.2- Các phương pháp đo lường. 8 I.2.2.3- Thông tin phản hồi. 9 I.3- Tiến trình tiến hành đánh giá thực hiện công việc. 9 I.3.1. Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 9 I.3.2- Lựa chọn người đánh giá. 18 I.3.3- Xác định chu kỳ đánh giá. 18 I.3.4- Đào tạo người đánh giá. 18 I.3.5- Phỏng vấn đánh giá. 18 I.4- Các nhân tố ảnh hưởng tới hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 19 I.4.1- Nhân tố con người: 19 I.4.2- Các nhân tố khác: 20 I.5- Sự cần thiết của hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 21 Chương II: Phân tích thực trạng hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non thuộc công ty Cổ phần thiết bị giáo dục I. 23 II.1- Giới thiệu về công về công ty cổ phần thiết bị giáo dục I. 23 II.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 23 II.1.2- Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 25 II.1.2.1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 25 II.1.2.2- Đặc điểm sản phẩm dịch vụ. 26 II.1.2.3- Đặc điểm cơ sỏ vật chất kỹ thuật. 28 II.1.2.4- Đặc điểm về cơ cấu lao động. 30 II.1.2.5- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm đồ chơi và thiết bị mầm non. 31 II.2- Phân tích thực trạng đánh giá thực công việc tại Trung tâm thiết bị mầm non. 33 II.2.1- Xác định mục tiêu đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm. 33 II.2.2- Xác định hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp đánh giá. 33 II.2.3- Tiến trình đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm. 42 II.3- Phân tích những nhân tố tác động đến đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm thiết bị mầm non. 45 II.3.1- Phía lãnh đạo trung tâm 45 II.3.2- Phía người lao động 46 Chương III: Một số kiến nghị hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm. 47 III.1- Phương hướng phát triển của công ty tới năm 2015. 47 III.1.1- Kế hoạch kinh doanh. 47 III.1.2- Kế hoạch về nguồn nhân lực của công ty cũng như của Trung tâm. 49 III.2- Hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm. 51 III.2.1- Xác định các tiêu chuẩn đánh giá. 51 III.2.2- Xác định và thiết kế phương pháp đánh giá. 51 III.2.3- Tiến Trình đánh giá thực hiện công việc. 52 II.2.4- Thông tin phản hồi. 57 III.3- Những kiến nghị hoàn thiện hệ thống đánh gia thực hiện công việc tại Trung tâm. 57 Kết luận 59 Tài liệu tham khảo 61

docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 2818 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non trực thuộc Công ty cổ phần thiết bị giáo dục I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHệ thống đánh giá thực hiện công việc của Trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non trực thuộc Công ty cổ phần thiết bị giáo dục I.DOC
Luận văn liên quan