Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty cơ khí chính xác số 1

Trường hợp 1: Xuất kho vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm: Căn cứ vào PXK( sau khi đã phân loại cho từng đối tượng sử dụng ) kế toán vật liệu tổng cộng số tiền ghi trên PXK đó, lấy số liệu này kế toán ghi vào cột giá hạch toán trên Bảng phân bổ số 2 lần lượt theo định khoản: Nợ TK 621. Chi tiết: Quạt các loại . Bơm BRA 50+32. Bàn nâng hạ. Có TK 152. v Trường hợp 2: Xuất kho vật liệu phục vụ cho quản lý phân xưởng, quản lý doanh nghiệp. Căn cứ vào PXK( sau khi đã phân loại cho từng bộ0 phận sử dụng ) kế toán vật liệu tổng cộng số tiền ghi trên PXK đó, lấy số liệu này kế toán ghi vào cột giá hạch toán trên Bảng phân bổ số 2 lần lượt ở các dòng theo định khoản: Nợ TK 627( nếu xuất dùng vật liệu cho quản lý phân xưởng ). Nợ TK 642( nếu xuất dùng vật liệu cho quản lý doanh nghiệp ). Nợ TK 641( nếu xuất dùng vật liệu cho bộ phận bảo hành theo định mức ). Có TK 152.

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty cơ khí chính xác số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty cơ khí.doc
Luận văn liên quan