Đề tài Hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam

Lời nói đầu Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã có một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, hội nhập cùng với các nước khác trên thế giới. Do vậy để đáp ứng và thích nghi được với sự chuyển đổi của nền kinh tế nước nhà đòi hỏi các nhà doanh nghiệp cần phải có sự đổi mới về cơ chế quản lý, về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá để tồn tại và phát triển. Như vậy, bất cứ một đơn vị nào khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều quan tâm đến kết quả kinh doanh cuối cùng. Việc hạch toán kế toán đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý điều hành mọi hoạt động kinh tế tài chính phản ánh đầy đủ, rõ ràng chính xác các hoạt động thực tế của doanh nghiệp và qua đó thể hiện được sự thành công hay thất bại trong kinh doanh của doanh nghiệp. Và công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh là công việc quan trọng trong hạch toán kế toán, nó không thể thiếu trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Nhờ công việc này mà tất cả các hoạt động mua bán, sản xuất, tính toán hiệu quả kinh doanh đều được ghi chép, tổng hợp, phân tích theo những cách thức khoa học và thống nhất trong toàn bộ nền kinh tế. Trên cơ sở đó giúp cho các đơn vị kinh doanh có những biện pháp điều chỉnh thích hợp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mang lại lợi nhuận, đồng thời có các biện pháp xử lý kịp thời nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng trên của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ đối với hoạt động của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Phát triển kinh tế Kỹ thuật Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khoá luận bao gồm ba phần: Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ Phần II: Thực trạng của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam Phần III: Các nhận xét và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam. Phần I Cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ I. Khái niệm và ý nghĩa của tiêu thụ hàng hoá 1. khái niệm tiêu thụ hàng hoá Tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn tiếp theo của giai đoạn sản xuất để thực hiện giá trị sản lượng hàng hoá thông qua việc cung cấp sản phẩm hoặc cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng. Hay nói cách khác, tiêu thụ là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của thành phẩm, hàng hoá tức là để chuyển hoá vốn doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Tiêu thụ là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất và kinh doanh. Hàng được đem đi tiêu thụ có thể là thành phẩm, hàng hoá và thông qua tiêu thụ, giá trị hàng hoá được thể hiện và giá trị hàng hoá được xã hội thừa nhận, doanh nghiệp thu hồi được vốn bỏ ra, góp phần làm tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn. Hàng hoá được coi là tiêu thụ khi đã chuyển giao quyền sở hữu cho người mua. 2. ý nghĩa của tiêu thụ hàng hoá Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng, nó đảm bảo cho quá trình sản xuất được diễn ra liên tục, là điều kiện tồn tại và phát triển của xã hội. Sản phẩm được tiêu thụ tức là được người tiêu dùng chấp nhận, sức tiêu thụ của của doanh nghiệp thể hiện chất lượng sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp. Nói cách khác, tiêu thụ sản phẩm phản ánh khá đầy đủ điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Vì vậy, tiêu thụ sản phẩm trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý về thời gian, số lượng, chất lượng, tìm cách phát huy thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp chỉ sau khi tiêu thụ được sản phẩm mới có thể thu hồi được vốn để tiếp tục quá trình tái sản xuất. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tiêu thụ sản phẩm có vai trò hết sức to lớn, mang tính chất sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt sẽ mang lại hiệu quả cao và ngược lại doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại và phát triển được. Mặt khác qua tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp thu hồi được chi phí đã bỏ ra cho tiêu thụ hàng hoá, cho chi phí quản lý kinh doanh và thực hiện được nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đối với tầm quản lý vĩ mô thì tiêu thụ hàng hoá là tiền đề cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, giải quyết được mối quan hệ giữa cung và cầu, thực hiện cân đối giữa các ngành và nền kinh tế. Doanh thu tiêu thụ và kết quả tiêu thụ cần phải hạch toán chặt chẽ, khoa học, đảm bảo xác định được kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng, từng bộ phận và toàn doanh nghiệp. Việc ghi chép hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ phải đảm bảo đơn giản, rõ ràng và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. II. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ Để đáp ứng được yêu cầu quản lý và giám sát chặt chẽ quá trình tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ, kế toán cần có các nhiệm vụ sau : - Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp trong kỳ. Ngoài kế toán tổng hợp trên các tài khoản kế toán, kế toán tiêu thụ hàng hoá cần phải theo dõi, ghi chép về số lượng, kết cấu chủng loại hàng bán, ghi chép doanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu ra của từng nhóm mặt hàng theo từng đơn vị trực thuộc kinh doanh của doanh nghiệp. III.Tổ chức kế toán tiêu thụ 1. Khái niệm chung và nội dung của doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng là tổng hợp giá trị được thực hiện do bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng. Doanh thu bán hàng có thể được xác định theo giá bán có thuế hoặc không có thuế GTGT tuỳ theo phương pháp tính thuế GTGT được áp dụng tại doanh nghiệp. - Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu được tính theo giá bán không có thuế GTGT. - Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu được tính theo giá bán có thuế GTGT. Đây là chỉ tiêu hết sức quan trọng của doanh nghiệp là điều kiện để xác định kết quả kinh doanh.Việc phản ánh đầy đủ chính xác chỉ tiêu doanh thu góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ cho khách hàng. Nói cách khác, thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm người mua trả tiền hay chấp nhận thanh toán về lượng hàng hoá, vật tư đã được người bán chuyển giao. Doanh thu bán hàng thường được phân biệt riêng cho từng loại đó là: +Doanh thu bán hàng hoá. +Doanh thu bán thành phẩm. +Doanh thu cung cấp dịch vụ. Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp được phân loại thành doanh thu bán hàng ra ngoài và doanh thu bán hàng nội bộ. Đối với doanh nghiệp, doanh thu tiêu thụ là nguồn thu chủ yếu trong thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu thuần là số chênh lệch giữa tổng số doanh thu với các khoản giảm giá, doanh thu của số hàng bán bị trả lại và các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp (nếu có). Doanh thu thuần được xác định theo công thức như sau:

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng: * KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp sö dông TK 642 * KÕt cÊu TK 642: Bªn nî: TËp hîp toµn bé chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú. Bªn cã: + C¸c kho¶n gi¶m trõ chi phÝ QLDN. + KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN. TK 642 kh«ng cã sè d­ vµ ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n sau: - TK 642.1: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. - TK 642.2: Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. - TK 642.3: Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng. - TK 642.4: Chi phÝ khÊu hao TSC§. - TK 642.5: ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ. - TK 642.6: Chi phÝ dù phßng. - TK 642.7: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK 642.8: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 2.4. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ QLDN (Xem phô lôc 6 -Ttrang 6) VI. Tæ chøc kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 1. Kh¸i niÖm vµ néi dung KÕt qu¶ tiªu thô lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®«ng s¶n xuÊt tiªu thô sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ tiªu thô lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi trÞ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN. = KÕt qu¶ ho¹t ®éng KD Doanh thu thuÇn - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ QLDN 2. C¸c tµi kho¶n sö dông * §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 511 ”Doanh thu b¸n hµng”: TK642 “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”: vµ TK 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh”. * KÕt cÊu TK 911: S¬ ®å h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô (Xem phô lôc sè 7 - Trang 7) PhÇn II Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty ph¸t triÓn kinh tÕ kü thuËt viÖt nam I. Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam - Tªn giao dÞch: DETESCO - Trô së chÝnh: 15B - Hå Xu©n H­¬ng - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi - §iÖn tho¹i: 84.4.8 525 722 - 8 693 881 - Fax: 008 4 523 682 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam. C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam DETESCO( Econonic and Technics Development Corporation) lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i Nhµ n­íc trùc thuéc Trung ­¬ng §oµn thanh niªn C«ng s¶n Hå ChÝ Minh, ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1398/Q§/UB ngµy 3/4/1993 cña UBND Thµnh phè Hµ néi vµ b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 3/4/1993. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn do C«ng ty qu¶n lý. C«ng ty cã con dÊu riªng theo mÉu quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®­îc më tµi kho¶n tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam - Chi nh¸nh t¹i Gia l©m. C«ng ty ho¹t déng theo nguyªn t¾c tù chñ trong kinh doanh trong ph¹m vi cho phÐp cña ph¸p luËt, qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng trªn c¬ së thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn lµm chñ cña ng­êi lao ®éng, ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh XHCN. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®­îc ®Æt t¹i sè 15B - Hå Xu©n H­¬ng - Hµ néi vµ ®ång thêi còng thùc hiÖn chøc n¨ng lµm trung t©m th­¬ng m¹i. C«ng ty cã chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i mét sè tØnh, thµnh phè theo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty, chÞu sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc cña Trung ­¬ng §oµn thanh niªn c«ng s¶n Hå ChÝ Minh. C¸c c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, UBND tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng. C«ng ty chñ yÕu ho¹t ®«ng trong c¸c lÜnh vùc sau: - XuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t­, nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng thiÕt yÕu. - Kinh doanh ®Þa èc, vµng b¹c ®¸ quý. - X©y dùng c«ng nghiÖp vµ vËn dông. - L¾p r¸p xe m¸y CKD vµ IKD. - §µo t¹o vµ dÞch vô lao ®éng. *Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua: MÆc dï míi thµnh lËp C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n víi sè vèn cßn h¹n chÕ lµ 875.354.000 ®ång song C«ng ty ®· v­ît qua mäi gian nan thö th¸ch. Qua b¶ng d÷ liÖu sau ta sÏ thÊy ®­îc râ h¬n t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 1. Vèn cè ®Þnh 5.900.000.000 9.300.000.000 2. Vèn l­u ®éng 6.200.000.000 7.500.000.000 3. Doanh thu 57.497.739.191 60.853.477.955 4. Lîi nhuËn 880.147.321 1.515.397.056 5. Nép ng©n s¸ch 10.835.254.867 16.253.981.979 6. L­¬ng b×nh qu©n CN 1.050.000 1.250.000 Qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ nh­ doanh thu, lîi nhuËn, l­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, ®iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong ngµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam. C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh theo lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh ®a d¹ng ho¸, s¾p xÕp c¸c phßng ban theo nhiÖm vô, theo chøc n¨ng sao cho ®¶m b¶o ®­îc tÝnh thèng nhÊt, tù chñ vµ sù kÕt hîp hµi hoµ. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam. ban gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Ban kÕ ho¹ch ®Çu t­ Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng Phßng KD xuÊt nhËp khÈu Phßng KH vµ hîp t¸c ®Çu t­ V¨n phßng tæng gi¸m ®èc Trung t©m th­¬ng m¹i Chi nh¸nh TP §µ N½ng Trung t©m söa ch÷a Chi nh¸nh H¶i Phßng Chi nh¸nh TP HCM Xi nghiÖp x©y dùng C¸c ®éi x©y l¾p X­ëng VL x©y dùng XÝ nghiÖp xe m¸y IKD X­ëng X­ëng l¾p r¸p xe Phßng dÞch vô Cöa hµng *Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban nh­ sau: - Ban gi¸m ®èc: Gåm mét gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh vµ qu¶n lý vèn lao ®éng. Bªn c¹nh gi¸m ®èc cßn cã c¸c phã gi¸m ®èc gióp viÖc tham m­u vÒ mÆt qu¶n lý kinh doanh vµ kü thuËt chung. Phã gi¸m ®èc gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty theo sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc. - Phßng tµi vô: Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý gióp gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n tµi chÝnh theo ®óng qui ®Þnh cña nhµ n­íc vµ ph¸p lÖnh kÕ to¸n tµi chÝnh ban hµnh. Phßng tµi vô cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y, h×nh thøc kÕ to¸n tõ c¬ së tíi C«ng ty, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n theo biÓu mÉu, chÕ ®é cña Nhµ n­íc, cung cÊp sè liÖu th«ng tin cÇn thiÕt cho Ban gi¸m ®èc ®Ó Ban gi¸m ®èc cã thÓ ®­a ra c¸c chiÕn l­îc, ®Þnh h­íng sö dông, ®iÒu hoµ c¸c luång vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. - Phßng tæ chøc c¸n bé: Lµ n¬i qu¶n lý c¸c mÆt c«ng t¸c c¸n bé nh­ l­u chuyÓn nh©n viªn trong néi bé doanh nghiÖp, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng, quyÕt ®Þnh viÖc tuyÓn lùa, ®µo t¹o, sa th¶i vµ ®µo t¹o l¹i lao ®éng, x©y dùng chÕ ®é ®·i ngé cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.Tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty sao cho phï hîp, gän nhÑ vµ hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. - V¨n phßng C«ng ty víi chøc n¨ng ®¶m b¶o c«ng t¸c hµnh chÝnh, hËu cÇn, an toµn c«ng ty, trang bÞ c¸c dông cô lµm viÖc, ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, qu¶n lý c¸c tµi s¶n thuéc së h÷u cña C«ng ty. -Trung t©m th­¬ng m¹i lµ n¬i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh doanh mua b¸n hµng ho¸ víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc nh­ : Nghiªn cøu thÞ tr­êng, lËp kÕ ho¹ch mua hµng, ký kÕt c¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i, trùc tiÕp qu¶n lý c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu cña doanh nghiÖp, h­íng dÉn viÖc kiÓm tra vµ qu¶n lý kho, cïng víi phßng tµi vô nghiªn cøu viÖc xóc tiÕn b¸n hµng, gi¶i quyÕt hµng ø ®äng ...®Æc biªt víi lÜnh vùc nhËp khÈu trung t©m ph¶i lo c¸c vÊn ®Ò vÒ kim ng¹ch, giÊy phÐp vµ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. - C¸c chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i §µ N½ng vµ thµnh phè HCM thay mÆt C«ng ty lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ, n¾m b¾t nhu cÇu, tiÕp nhËn vµ tiªu thô c¸c mÆt hµng cña C«ng ty trªn ®Þa bµn tØnh thuéc chi nh¸nh vµ më réng ph¹m vi sang c¸c tØnh l©n cËn. C¸c chi nh¸nh qu¶n lý theo tiÕn ®é, sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶ do c«ng ty quyÕt ®Þnh, kh«ng ®Ó x¶y ra biÕn ®éng vÒ hµng ho¸ trªn ®Þa bµn chi nh¸nh qu¶n lý, th­êng xuyªn ph¶n ¸nh nh÷ng biÕn ®éng vÒ thÞ tr­êng vÒ C«ng ty. - C¸c trung t©m kh¸c vµ c¸c xÝ nghiÖp chi nh¸nh: Cã quyÒn tù quyÕt ®Þnh c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh. Song ®èi víi c¸c mÆt hµng mµ C«ng ty qu¶n lý, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i tËp hîp nhu cÇu, ®Æt hµng víi trung t©m th­¬ng m¹i ®Ó trung t©m tiÕn hµnh nhËp khÈu hay uû nhiÖm cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu do l·nh ®¹o c«ng ty ký kÕt. II. Tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tai C«ng ty C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ kü thuËt ViÖt Nam lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng víi qui m« võa trªn mét ®Þa bµn t­¬ng ®èi réng vµ kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc, cã nhiÒu chi nh¸nh, trung t©m, xÝ nghiÖp. ChÝnh v× vËy bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc bao gåm : Phßng kÕ to¸n t¹i v¨n phßng doanh nghiÖp, mét sè ®¬n vÞ phô thuéc cã c¸c tæ kÕ to¸n vµ mét sè ®¬n vÞ phô thuéc kh¸c chØ cã mét nh©n viªn kinh tÕ lµm c«ng t¸c thu nhËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ë nh÷ng ®¬n vÞ chung cña doanh nghiÖp liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ë nh÷ng ®¬n vÞ phô thuéc kh«ng cã tæ kÕ to¸n, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh liªn quan ®Õn bé phËn v¨n phßng doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn tËp hîp sè liÖu, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh chung toµn doanh nghiÖp, thùc hiÖn viÖc kiÓm tra huíng dÉn nghiÖp vô kÕ to¸n tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ phô thuéc cã tæ chøc tæ kÕ to¸n sÏ thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t­¬ng ®èi hoµn chØnh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong ®¬n vÞ ®­îc ph©n cÊp h¹ch to¸n, cuèi kú göi c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n vÒ phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp. C¸c nh©n viªn kinh tÕ ë mét sè bé phËn phô thuéc kh¸c thùc hiÖn thu nhËn chøng tõ, kiÓm tra vµ xö lý s¬ bé chøng tõ ®Þnh kú göi chøng tõ ®· thu nhËn vÒ phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô thùc hiÖn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty tõ ®ã gióp ban gi¸m ®èc cã c¨n cø tin cËy ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong kinh doanh nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt viÖt nam KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng Thñ quü KÕ to¸n theo dâi c¸c chi nh¸nh KÕ to¸n mua b¸n vµ thèng kª KÕ to¸n c¸c kho¶n tiÒn vèn thuÕ KÕ to¸n TSC§ c«ng cô lao ®éng C¸c tæ kÕ to¸n trùc thuéc C«ng ty Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 5 thµnh viªn: - KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi phô tr¸ch viÖc vµo sæ c¸i vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng bÊt hîp lý trong kinh doanh, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ Nhµ n­íc vÒ mÆt qu¶n lý tµi chÝnh, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tr­ëng, chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ C«ng ty. - Phã phßng kÕ to¸n: Lµ ng­êi thùc hiÖn kÕ to¸n tæng hîp, theo dâi kiÓm tra vµ xÐt duyÖt c¸c kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, theo dâi chi tiÕt c«ng nî, hµng b¸n, hµng nhËp vµ c¬ së ph¸p lý cña hµng ho¸, theo dâi ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh. - Thñ quü: Lµm nhiÖm vô qu¶n lý quü, qu¶n lý viÖc thu chi, lËp b¸o c¸o quü. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi quy, quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tr­ëng phßng vÒ c«ng viÖc cña m×nh. - Hai thµnh viªn cßn l¹i thùc hiÖn kÕ to¸n thanh to¸n, kÕ to¸n TSC§, chi phÝ, c«ng cô dông cô, l­¬ng, thuÕ, c«ng nî néi bé, mua b¸n vµ thèng kª… 2. H×nh thøc kÕ to¸n NKC ¸p dông t¹i C«ng ty lµ: Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi hµng ngµy Chøng tõ gèc Sè NKC Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o tµi chÝnh c¸c ®¬n vÞ Ghi chó: - HÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp lµ hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vµ nhá sè 1177 TC/C§ KT ngµy 23/12 1996. - Niªn ®é kÕ to¸n ®­îc b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/N ®Õn 31/12/N. * HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty bao gåm: - B¶ng c©n ®è kÕ to¸n: MÉu B01- DN. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: MÉu B02 - DN. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: MÉu B09 - DN. - B¸o c¸o t×nh h×nh c«ng nî . III. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ kü thuËt ViÖt Nam Ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng nh­ng trong luËn v¨n chØ ®i s©u nghiªn cøu ho¹t ®éng tiªu thô hµng b¸n néi ®Þa. Doanh thu hµng b¸n néi ®Þa cña C«ng ty bao gåm: Néi dung doanh thu tiªu thô cña c«ng ty. Doanh thu tiªu thô cña c«ng ty chñ yÕu lµ doanh thu tõ viÖc b¸n thµnh phÈm vµ c¸c lo¹i hµng ho¸. Thµnh phÈm cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i xe m¸y. HiÖn nay C«ng ty ®ang l¾p r¸p rÊt nhiÒu lo¹i xe mµ linh kiÖn chñ yÕu lµ nhËp khÈu tõ Trung Quèc, gåm c¸c lo¹i xe sau: - Xe HUAYA 100 - Xe HUAYU 100 - Xe Drini - Xe Wave - Xe Wife Hµng ho¸ cña C«ng ty lµ c¸c linh kiÖn nh­ : lèp, vµnh, c«n, yÕm, s¨m,... 2. Tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô t¹i C«ng ty 2.1. C¸c lo¹i chøng tõ vµ sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông. * C¸c chøng tõ chñ yÕu ®­îc sö dông trong kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty: + Ho¸ ®¬n GTGT + PhiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho * Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông +Sæ tæng hîp: NKC (xem phô lôc sè11) vµ c¸c sæ c¸i TK511, 632, 641, 642, 911. + Sæ chi tiÕt (SCT):- SCT hµng ho¸ (Xem phô lôc sè 12) - SCT b¸n hµng (Xem phô lôc sè 13) SCT thanh to¸n víi ng­êi mua (Xem phô lôc sè 14) 2.2. C¸c tµi kho¶n sö dông. §Ó ph¶n ¸nh tæng doanh thu tiªu thô trong kú, kÕ to¸n sö dông TK 511 - “ Doanh thu b¸n hµng”. TK nµy ®­îc më chi tiÕt nh­ sau: - TK 5111- Doanh thu thµnh phÈm, dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô c¸c lo¹i xe m¸y. Tuy nhiªn c«ng ty kh«ng ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô c¸c lo¹i xe trªn TK nµy. - TK 5112 - Doanh thu thµnh phÈm, dïng ®Ó ph¶n ¸nh thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô nh­ : Kinh doanh vµng b¹c , cho thuª nhµ ®Êt, ®µo t¹o xuÊt khÈu lao ®éng... vµ kÕt hîp víi viÖc ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô phô tïng mua ngoµi. - TK 5113 - §Ó ph¶n ¸nh thu nhËp tõ ho¹t ®éng cho thuª nhµ cöa kÕt hîp víi ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô c¸c phô tïng mua ngoµi. 2.3.Tr×nh tù kÕ to¸n doanh thu t¹i C«ng ty Ph­¬ng thøc b¸n hµng: - B¸n bu«n qua kho. - B¸n lÎ hµng ho¸. 2.3.1. Tr­êng hîp b¸n hµng thu tiÒn ngay. Ph­¬ng thøc b¸n hµng nµy th­êng ¸p dông cho nh÷ng kh¸ch hµng mua víi sè l­îng Ýt, vµ C«ng ty b¸n lÎ. VÝ dô1: Ngµy 02/01/2002 C«ng ty b¸n cho chÞ Hoa ë C«ng ty Hång Anh ë §µ N½ng 40 bé linh kiÖn xe HUAYA 100, ch­a thu tiÒn (trÝch ho¸ ®¬n GTGT sè 041.806). Gi¸ b¸n c¶ thuÕ GTGT lµ 280.192.000 ( thuÕ xuÊt thuÕ GTGT 10% ). C¨n cø vµo H§GTGT vµ phiÕu thu kÕ to¸n ghi: Nî TK111: 280.192.000® Cã TK511(511.1): 254.720.000® Cã TK333.1 : 25.472.000® Xem ho¸ ®¬n GTGT (PhÇn phô lôc sè 8 - Trang 8) VÝ dô 2: Ngµy 29/01 C«ng ty b¸n cho cöa hµng Sao Mai (Hµ Néi ) 12 bé linh kiÖn HUATA víi gi¸ b¸n lµ 6.368.000® /1 bé, C«ng ty ®· thu tiÒn ngay, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 111 : 84.057.600® Cã TK 511.1 : 76.416. 000® Cã TK 333.1: 7.641.600® 2.3.2. Tr­êng hîp b¸n hµng chËm thanh to¸n. + Khi kh¸ch hµng ký hîp ®ång chËm tr¶, khi xuÊt hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK131: Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK511: Doanh thu b¸n hµng Cã TK3331: ThuÕ GTGT ®Çu ra VÝ dô 1: Ngµy 04/01/2002, C«ng ty b¸n 50 xe HUAYA cho C«ng ty Th¨ng Long (H¶i Phßng) víi doanh thu lµ 318.400.000, thuÕ GTGT 31.840.000®. C«ng ty Th¨ng Long nî l¹i ch­a thanh to¸n ngay cho C«ng ty, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK131: 350.240.000® Cã TK511: 318.400.000® Cã TK3331: 31.840.000® VÝ dô 2: Ngµy 22/01/2002 C«ng ty b¸n cho cöa hµng 32 Phè HuÕ ( Hµ Néi ) 20 bé linh kiÖn xe HUAYU 100 víi gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT lµ 12.756.000® . Cöa hµng nî l¹i ch­a thanh to¸n cho C«ng ty, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 131: 14.031.600® Cã TK 511 : 12.756.000® Cã TK 333.1 : 1.275.600® S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu tiªu thô t¹i C«ng ty TK 511.1 TK 111, 112.1, 131 TK 333.1 25.472.000 7.641.600 31.840.000 ....... 280.192.000 84.057.600 350.240.000 .......... 254.720.000 76.416.000 318.400.000 ……… Doanh thu b¸n hµng ThuÕ GTGT ®Çu ra 3. KÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. 3.1. Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô gi¶m gi¸ hµng b¸n kÕ to¸n sö dông TK532, cßn ®èi víi hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (HBTL) kÕ to¸n sö dông TK531. 3.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n: VÝ dô: Trong th¸ng1 n¨m 2002, cöa hµng Ngäc BÝch sè 5 H¶i Pßng nhËp 30 xe HUAYU cña l« hµng quý IV n¨m 2001 theo phiÕu nhËp kho sè 17 ngµy 05/11/2001. Theo H§ GTGT cho biÕt: Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ: 191.040.000® ThuÕ GTGT ®­îc gi¶m: 19.104.000® vµ C«ng ty chÊp nhËn trõ vµo kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n. Ph¶n ¸nh doanh sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ thuÕ GTGT ®­îc gi¶m trõ Nî TK531: 191.040. 000® Nî TK3331: 19.104.000® Cã TK131: 210.144. 000® S¬ ®å kÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i t¹i C«ng ty TK 131 TK 531 TK511 TK 333.1 210.144.000 191.040.000 191.040.000 19.104.000 191.040.000 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ph¸t sinh K/C hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Xem sæ chi tiÕt b¸n hµng (phÇn phô lôc sè 13 - Trang 13) Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu vµ ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c sæ chi tiÕt vµ c¸c b¸o c¸o do c¸c phÇn hµnh chuyÓn ®Õn, sau khi ®· ®èi chiÕu sè liÖu, c¨n cø vµo sæ NhËt ký chung vµo sæ c¸i TK 511 Xem sæ c¸i TK511 ( PhÇn phô lôc sè 15A - Trang 15) 4. Tæ chøc kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam. 4.1. Tµi kho¶n sö dông. §Ó h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n C«ng ty sö dông TK632 “Gi¸ vèn hµng b¸n “. TK nµy kh«ng ®­îc më chi tiÕt cho tõng thµnh phÈm, nguyªn vËt liÖu(NVL), c«ng cô dông cô (CCDC) xuÊt b¸n. Ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c:, TK155, TK156. Chi tiÕt c¸c tµi kho¶n trªn t¹i C«ng ty. - TK155: Thµnh phÈm xe m¸y hoµn chØnh. - TK156: Hµng ho¸: phô tïng gåm vµnh, cèp, phanh, yªn, lèp. 4.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn cña hµng ho¸. C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt b¸n theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ hµng nhËp tr­íc xuÊt tr­íc (ph­¬ng ph¸p FIFO). Theo ph­¬ng ph¸p nµy hµng ho¸ nhËp tr­íc th× ®­îc xuÊt tr­íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr­íc th× míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña l« hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp tr­íc sÏ ®­îc dïng lµm gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt tr­íc vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè hµng nhËp vµo sau cïng. VÝ dô: Ngµy 02/01/2002 C«ng ty b¸n cho C«ng ty Hång Anh 40 bé linh kiÖn xe m¸y HUAYA 100 víi ®¬n gi¸ lµ 5. 950.000®, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 632 : 238.000. 000® Cã TK 156 : 238.000.000® Cuèi th¸ng 1 n¨m 2002 c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu vµo sæ NKC, råi tõ ®ã ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt thµnh phÈm, hµng ho¸. Xem phiÕu xuÊt kho (PhÇn phô lôc sè 10 - Trang 10) Sæ NKC ( Phô lôc sè 11 - Trang 11 ) Sæ chi tiÕt hµng ho¸ ( Phô lôc sè 12 - Trang 12 ) KÕ to¸n tæng hîp sau khi ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c sæ chi tiÕt vµo sæ c¸i tµi kho¶n 632. 4.3.Tr×nh tù h¹ch to¸n: Xem sæ c¸i TK 632 ( PhÇn phô lôc sè 15 B - Trang 15 ) Xem s¬ ®å h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n d­íi ®©y: S¬ ®å h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam TK 155, 156 TK 632 TK 911 Hµng xuÊt khÈu b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hµng 238.000.000 297.500.000 119.000.000 ............ 1.442.500.000 K/C gi¸ vèn hµng b¸n 5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ b¸n hµng( CPBH ) ë C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam. 5.1. Néi dung chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng bao gåm: chi phÝ tiÒn l­¬ng cho nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam bao gåm : -TiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho nh©n viªn b¸n hµng - Chi phÝ khÊu haoTSC§ dïng cho bé phËn b¸n hµng - Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì... 5.2. Tµi kho¶n sö dông. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n sö dông TK641 “ chi phÝ b¸n hµng”. Tµi kho¶n nµy cã c¸c tµi kho¶n cÊp II: TK641.1, 641.2, 641.3. Ngoµi ra cßn cã c¸c tµi kho¶n liªn quan TK111, TK112 ... 5.3. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng. VÝ dô : Th¸ng 1 n¨m 2002, C«ng ty ®· ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ ®Ó phôc vô cho viÖc b¸n hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: - C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng cña th¸ng 1 n¨m 2002. Nî TK641.1: 6.550.570® Cã TK334: 6.225.000® Cã TK338: 325.570® - C¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ th¸ng 1 n¨m 2002 dïng cho b¸n hµng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh : Nî TK641.2: 442.568® Cã TK214: 442.568® - C¨n cø vµo c¸c phiÕu chi, sæ chi phÝ ph¸t sinh cña c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh b»ng tiÒn mÆt nh­: tiÒn thuª xe vËn chuyÓn, tiÒn bèc dì trong th¸ng 1 n¨m 2002... KÕ to¸n ghi: Nî TK641.3: 1.066.000® Nî TK133: 106.6 00® Cã TK111: 1.172.600 - Cuèi th¸ng kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn Nî TK911: 8.059.138® Cã TK641: 8.059.138® Xem sæ c¸i TK 641 (PhÇn phô lôc sè 16 -Ttrang 16 ) Xem s¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng t¹i C«ng ty d­íi ®©y: S¬ ®å kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ b¸n hµng t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam TK 334,338 TK 641 TK 911 TK 111 TK 214 6.225.000 325.570 1.172.600 TK 133 442.568 106.600 8.059.138 Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ khÊu hao TSC§ KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 6. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam. 6.1. Néi dung chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, bao gåm: - L­¬ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n trÝch trªn l­¬ng cña bé phËn nh©n viªn qu¶n lý - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 6.2. Tµi kho¶n sö dông. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö dông TK642 “ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”. Tµi kho¶n nµy cã c¸c tµi kho¶n cÊp II: - TK642.1: Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp. - TK642.2: Chi phÝ BHXH, BHYT, KPC§. - TK642.3: Chi phÝ khÊu hao TSC§. - TK642.4: ThuÕ m«n bµi. - TK642.5: Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK: 111, 112, 141 ... 6.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. VÝ dô : Th¸ng 1 n¨m 2002, C«ng ty ®· ph¶i bá ra c¸c kho¶n tiÒn ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ sau: - C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp th¸ng 1 n¨m 2002 , kÕ to¸n ghi: Nî TK642.1: 13.845.650® Cã TK334: 11.635.000® Cã TK338: 2.210.650® - C¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ th¸ng 1 n¨m 2002, kÕ to¸n ghi: Nî TK642.3: 5.853.816® Cã TK214: 5.853.816® - TrÝch thuÕ m«n bµi ph¶i nép trong th¸ng 1 n¨m 2002: Nî TK642.4: 1.500.000® Cã TK333.8: 1.500.000® - C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n cña hµng ho¸ dÞch vô mua ngoµi hay phiÕu thu, phiÕu chi trong th¸ng 1 n¨m 2002... kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c nh­ sau: Nî TK642.5: 7.896.573® Nî TK133: 789.657® Cã TK111: 6.001.107® Cã TK112: 2.685.123® - Cuèi th¸ng 1 n¨m 2002, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK911: 29.096.039® Cã TK642: 29.096.039® Xem sæ c¸i TK 642 (PhÇn phô lôc sè 17 B - Trang 17) S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam TK 911 TK 111, 112 TK 642 K/c CP QLDN 6.001.107 2.685.123 .......... 789.657 TK 133 29.096.039 .......... TK 214 TK 333.8 1.500.000 11.635.816 2.210.650 TK 334, 338 5.853.816 TËp hîp CP mua ngoµi Ph©n bæ khÊu hao TSC§ Chi l­¬ng cho nh©n viªn QLDN Nép thuÕ m«n bµi 7. Tæ chøc kÕ to¸n kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam. 7.1. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. KÕt qu¶ tiªu thô ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: L·i (lç) tõ H§ b¸n hµng Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ QLDN = - - - 7.2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô, C«ng ty sö dông TK911 “ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ”. Tµi kho¶n nµy kh«ng ®­îc më chi tiÕt. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông TK421 “ l·i ch­a ph©n phèi ” ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ l·i, lç cña C«ng ty. 7.3. Tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. Cuèi th¸ng 1 n¨m 2002, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp sang bªn nî TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. PhÇn chªnh lÖch gi÷a bªn Nî vµ Cã cña TK911 sÏ ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 421 "lîi nhuËn ch­a ph©n phèi". KÕt qu¶ tiªu thu trong th¸ng 1 n¨m 2002 t¹i C«ng ty P¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam nh­ sau: - C¨n cø vµo sæ c¸i TK511, sæ chi tiÕt b¸n hµng th¸ng 1/2002 kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: Nî TK511: 1.720.406.000® Cã TK911: 1.720.406.000® - C¨n cø vµo sæ chi tiÕt thµnh phÈm hµnh ho¸, sæ c¸i TK632 th¸ng 1 n¨m 2002, kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn b¸n hµng: Nî TK911:1.442.500.000® Cã TK632: 1.442.500.000® - C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, sæ c¸i TK641, sæ c¸i TK642 trong th¸ng 1 n¨m 2002, kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK911: 37.155.177® Cã TK641:8.059.138® Cã TK642: 29.096.039® KÕt qu¶ tiªu thô trong th¸ng 1 n¨m 2002 lµ: 1.720.406.000 - 1.442.500.000 - 37.155.177 = 240.750.823® Sau ®ã kÕt chuyÓn l·i: Nî TK911: 240.750.823 Cã TK421: 240.750.823 Xem sæ c¸i TK911 ( PhÇn phô lôc sè 18 - Trang 18) S¬ ®å h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn TK 641, 642 TK 632 TK 911 TK 511 TK 421 K/c doanh thu thuÇn K/c l·i 8.059.138 29.096.039 1.442.500.000 240.750.823 1.720.406.000 KÕt chuyÓn gi¸ vèn KÕt chuyÓn CPBH vµ CP QKDN kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ kü thuËt viÖt nam I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ mäi mÆt. Cïng víi sù héi nhËp cña ®Êt n­íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thÕ giíi, còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, C«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t quyÕt liÖt cña nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng. Tuy nhiªn, C«ng ty vÉn ph¸t triÓn m¹nh mÏ c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ cña m×nh, më réng mèi quan hÖ lµm ¨n bu«n b¸n, tõ ®ã më réng thÞ tr­êng tiªu thô, C«ng ty ®· ®¶m nhËn nhiÖm vô phôc vô nhu cÇu cña nh©n d©n mét c¸ch tèt nhÊt. §Ó cã ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®ã kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dµng ®èi víi C«ng ty, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay. §ã lµ sù cè g¾ng rÊt lín cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam, trong ®ã bé m¸y kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam, em xin rót ra mét sè nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty nh­ sau: 1.VÒ ­u ®iÓm: HiÖn nay C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c«ng nh©n cã tr×nh ®é cao, cã kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é qu¶n lý, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. HÖ thèng qu¶n lý nãi chung vµ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn vµ n©ng cao ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh. HÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi gon nhÑ vµ hoµn chØnh, cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp vµ chØ ®¹o tõ trªn xuèng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh, C«ng ty chän h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n. H×nh thøc tæ chøc nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kÕ to¸n cã thÓ kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng ë c¸c bé phËn chi nh¸nh, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc còng nh­ toµn C«ng ty, h¹n chÕ bít nh÷ng khã kh¨n trong viÖc ph©n c«ng lao ®éng, chuyªn m«n ho¸ n©ng cao nghiÖp vô. C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ë C«ng ty ®­îc ph©n c«ng t­¬ng ®èi râ rµng cho tõng kÕ to¸n viªn, cã sù phèi hîp chÆt chÏ vµ ®ång bé gi÷a c¸c phÇn hµnh víi nhau ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ ph¹m vi, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ ghi chÐp. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®­îc râ rµng vµ ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt nhá ®Ó söa ch÷a kÞp thêi. VÒ chøng tõ lu©n chuyÓn C«ng ty sö dông vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh mäi ho¸ ®¬n chøng tõ theo ®óng mÉu, qui ®Þnh cña bé tµi chÝnh. Mçi nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc ph¶n ¸nh trªn ho¸ ®¬n, c¸c chøng tõ phï hîp c¶ vÒ sè l­îng, nguyªn t¾c ghi chÐp còng nh­ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý chøng tõ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ NhËt ký chung ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, ®©y lµ h×nh thøc cã qui tr×nh h¹ch to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n ®¬n gi¶n dÔ lµm vµ thuËn tiÖn cho viÖc sö dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã viÖc C«ng ty ¸p dông c«ng t¸c kÕ khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho gióp cho ban l·nh ®¹o cã ®­îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vµ kÞp thêi vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸ ®Ó cã h­íng gi¶i quyÕt thÝch hîp. Ngoµi ra víi mét ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô, cã kinh nghiÖm, n¾m v÷ng vµ am hiÓu kü thuËt h¹ch to¸n, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc ®· gãp phÇn lµm c«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i: Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®­îc thùc hiÖn kh¸ chÆt chÏ, theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n, tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu tån t¹i sau: - Thø nhÊt:VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n cña C«ng ty: HiÖn nay C«ng ty ch­a më c¸c sæ chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n: TK 641, TK 642, do vËy C«ng ty ch­a x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c tõng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh. -Thø hai :VÒ më TK 156.2 vµ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng cho hµng cßn l¹i vµ hµng b¸n ra: HiÖn nay c«ng ty ch­a sö dông tµi kho¶n 156.2 ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ thu mua hµng ho¸ ph¸t sinh vµ ch­a tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng cho hµng cßn l¹i vµ hµng b¸n ra. Do vËy viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ kh«ng chÝnh x¸c. -Thø ba: VÒ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ :HiÖn nay C«ng ty ch­a chi tiÕt ®­îc kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng lo¹i linh kiÖn xe hay cña tõng lo¹i xe. V× vËy ch­a cung cÊp ®­îc ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè liÖu thèng kª, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ còng nh­ kiÓm tra, ®«n ®èc t×nh h×nh tiªu thô hµng theo tõng lo¹i hµng ®Ó ban qu¶n lý thÊy ®­îc kh¶ n¨ng tiªu thô hµng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ c¸c lo¹i linh kiÖn xe hay c¸c lo¹i xe nh­ thÕ nµo ®Ó cã kÕ ho¹ch b¸n hµng hîp lý. -Thø t­: VÒ lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi : §èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®a sè c¸c hîp ®ång b¸n bu«n cña C«ng ty ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc tr¶ chËm. §©y lµ mét h×nh thøc nh»m t¨ng l­îng hµng ho¸ tiªu thô. Tuy nhiªn mét thùc tÕ tån t¹i ë C«ng ty lµ cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng cña C«ng ty vÉn ch­a thanh to¸n sè tiÒn nî mÆc dï ®· qu¸ thêi h¹n ghi trong hîp ®ång. Trong khi ®ã C«ng ty vÉn ch­a cã mét biÖn ph¸p nµo ®Ó h¹n chÕ sè d­ nî cña kh¸ch hµng qu¸ h¹n dÉn ®Õn sè vèn cña C«ng ty bÞ chiÕm dông lín, lµm h¹n chÕ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. T¹i C«ng ty ch­a trÝch lËp kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. II. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt nam 1,ý kiÕn thø nhÊt: VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n cña C«ng ty: C«ng ty nªn më sæ chi tiÕt TK 641.TK 642 theo tõng cÊp TK cÊp 2 (641.1, 641.2, ...,641.7). Sæ chi tiÕt cã thÓ ®­îc më cho mçi quý vµ mçi TK cÊp 2 cã thÓ më mét tê. Khi ®ã kÕ to¸n sÏ theo dâi ®­îc th­êng xuyªn, liªn tôc c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh theo kho¶n môc. MÉu sæ chi tiÕt TK 641, TK 642: Sæ chi tiÕt ..... TK 641.1...,;642.1... Th¸ng...n¨m... Chøng tõ Néi dung Ghi nî TK 641.1(642.1), ghi cã c¸c TK Ghi Cã TK 641.1(642.1), ghi Nî c¸c TK Ghi chó Sè Ngµy 111 112 ... Céng Nî TK 641.1 (642.1) 111 911 ... Céng Cã TK 641.1 (641.2) 2, ý kiÕn thø hai: VÒ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng cho hµng cßn l¹i vµ hµng b¸n ra: C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam lµ c«ng ty chuyªn l¾p r¸p xe m¸y cho nªn viÖc mua b¸n c¸c lo¹i linh kiÖn, hµng ho¸ lµ th­êng xuyªn diÔn ra nh­ng C«ng ty l¹i kh«ng më tµi kho¶n 156.2 ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c thu mua hµng ho¸ nh­: ChÝ phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp. HiÖn nay C«ng ty h¹ch to¸n trùc tiÕp toµn bé chi phÝ thu mua hµng ho¸ vµo chi phÝ b¸n hµng trong mét th¸ng theo bót to¸n: Nî TK 641 "chi phÝ thu mua" Nî TK 133.1 "thuÕ GTGT" Cã TK 111 ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn sÏ ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh x¸c chi phÝ b¸n hµng trong mét th¸ng. C«ng ty cÇn ph¶i më TK156.2 ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ mua hµng ho¸ nhËp kho trong kú. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n vÒ thu mua hµng ho¸, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156.2: Chi phÝ thu mua ch­a cã thuÕ GTGT Nî TK 133.1: ThuÕ GTGT Cã TK 111 Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ thu mua theo c¸ch tÝnh sau: Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng cßn l¹i cuèi kú Chi phÝ thu mua ph¸t sinh trong kú Chi phÝ thu mua ®Çu kú Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú - + = Trong ®ã chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng cßn l¹i cuèi kú gåm hµng mua ®ang ®i ®­êng, hµng tån kho, hµng göi b¸n nh­ sau: Chi phÝ thu mua ph¸t sinh trong kú Chi phÝ thu mua ®Çu kú Chi phÝ thu mua cho hµng cßn l¹i TrÞ gi¸ mua cña hµng cßn l¹i cuèi kú + = x TrÞ gi¸ hµng cßn l¹i cuèi kú TrÞ gi¸ mua hµng cña hµng tiªu thô trong kú + VÝ dô : C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n thu mua hµng ho¸ th¸ng 1 n¨m 2002, ta tËp hîp ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ vÒ thu mua hµng ho¸ nh­ sau: - Chi phÝ thu mua ®Çu th¸ng 1: 79.818.365® - Chi phÝ thu mua ph¸t sinh trong th¸ng 1: 47.148.252® - Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng cßn l¹i cuèi th¸ng 1: 73.342.813® Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ thu mua ph¸t sinh trong th¸ng 1 : Nî TK 156.2 : 47.148.252® Nî TK 133.1 : 4.714.825® Cã TK 111 : 51. 863.077® Nh­ vËy chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong th¸ng 1: 79.818.365 + 47.148.252 - 73.342.813 = 53.623.804® Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ thu mua hµng ho¸ vµo TK 632, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 632 : 53.632.804® Cã TK 156.2 : 53.632.804® Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tån kho cuèi th¸ng 1 lµ: 79.818.3665 + 47.148.252 46.664.760® = 658.690.000 X 1.442.500.000 + 349.680.000 Trong ®ã: -TrÞ gi¸ hµng ho¸ tiªu thô trong th¸ng 1n¨m 2002 ®­îc lÊy tõ sæ c¸i TK 632 vµ = 1.442.500.000® -TrÞ gi¸ hµng tån kho cuèi th¸ng 1 n¨m 2002 ®­îc lÊy tõ sè tån kho cuèi th¸ng 1 n¨m 2002 ë sæ chi tiÕt hµng ho¸ vµ = 349.680.000®. -TrÞ gi¸ mua hµng cßn l¹i cuèi kú ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc : TrÞ gi¸ hµng tån ®Çu kú + trÞ gi¸ hµng t¨ng trong kú - trÞ gi¸ hµng tån cuèi kú = 658.690.000®. C¸c sè liÖu trªn ®©y ®­îc lÊy tõ sæ chi tiÕt hµng ho¸. 3, ý kiÕn thø ba: VÒ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ: HiÖn nay C«ng ty ch­a chi tiÕt kÕt qu¶ tiªu thô cho tõng lo¹i xe hay lo¹i linh kiÖn xe, nh­ vËy kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ cã quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c víi tõng lo¹i linh kiÖn xe hay tõng lo¹i xe nµo lµ kinh doanh cã l·i. -KÕt qu¶ b¸n hµng cña tõng lo¹i linh kiÖn xe hay tõng lo¹i xe ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: CPBH vµ CP QLDN ph©n bæ cho linh kiÖn xe X Gi¸ vèn hµng b¸n cña linh kiÖn xe X Doanh thu cña linh kiÖn xe X KÕt qu¶ b¸n hµng cña linh kiÖn xe X - - = - X¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng cña tõng lo¹i linh kiÖn xe hay tõng lo¹i xe: §Ó x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu b¸n hµng cña tõng lo¹i linh kiÖn xe hay tõng lo¹i xe ë mçi chi nh¸nh hay ë c¸c ®¹i lý cña C«ng ty ta nªn lËp b¸o c¸o b¸n hµng nh­ sau: b¸o c¸o b¸n hµng cña chi nh¸nh h¶I phßng th¸ng 1 n¨m 2002 TT Tªn hµng Sè l­îng §¬n vÞ Doanh sè 1 ……. …… …… …… 2 Linh kiÖn xe HUATA 30 Bé 318.400.000 7 ……. …… …… …… 25 Linh kiªn xe Drini 15 Bé 101.475.000 Céng 489.923.000 C¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o b¸n hµng cña chi nh¸nh chÝnh lµ c¸c b¸o c¸o b¸n hµng cña tõng c«ng ty hay tõng cöa hµng cña chi nh¸nh ®ã. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tÝnh ®­îc doanh thu cña tõng lo¹i linh kiÖn xe hay cña tõng lo¹i xe. Sau khi tËp hîp ®­îc chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng lo¹i linh kiÖn xe hay tõng lo¹i xe nh­ sau: Tæng CPBH vµ chi phÝ QLDN ph¸t sinh trong th¸ng CPBH vµ chi phÝ QLDN ph©n bæ cho linh kiÖn xe X Doanh thu cña tõng lo¹i linh kiÖn xe X = x Tæng doanh thu b¸n hµng VÝ dô: T¹i chi nh¸nh H¶I Phßng trong th¸ng 1 n¨m 2002 tËp hîp ®­îc sè liÖu sau: Tæng doanh thu cña chi nh¸nh lµ: 489.923.000®, chi phÝ b¸n hµng lµ: 70.530.000®, chi phÝ QLDN lµ: 35.627.625®, doanh thu do b¸n linh kiÖn xe Drinn lµ: 101.475.000®, gi¸ vèn lµ: 68.175.000®. 70.530.000 CPBH ph©n bæ cho lo¹i linh kiÖn xe Drini = 14.608.480® 101.475.000 x = 489.923.000 CP QLDN ph©n bæ cho lo¹i linh kiÖn xe Drini Drinni 35.627.625 = 489.923.000 7.379.350® = 101.475.000 x VËy ta cã kÕt qu¶ tiªu thô xe Drini: =101.475.000 - 68.175.000 - 14.608.480 - 7.379.350 =2.999.436,7® Cuèi th¸ng 1 n¨m 2002, ®Ó biÕt ®­îc kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng lo¹i hµng ho¸, kÕ to¸n lËp thªm b¸o c¸o cña tõng chi nh¸nh cña C«ng ty. B¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ Chi nh¸nh H¶i Phßng TT Tªn hµng Doanh thu GVHB CPBH CPQLDN KQTT 1 2 3 4 5 6 7=3-4-5-6 1 … … … … … … 2 … … … … … … 3 … … … … … … … 25 Linh kiÖn xe Drini 101.475.000 68.175.000 14.608.480 7.379.350 11.312.170 Céng 489.923.000 259.275.630 119.712.000 55.627.000 55.308.370 4, ý kiÕn thø t­: VÒ lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi : T¹i C«ng ty c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong tr­êng hîp tr¶ chËm th­êng qu¸ h¹n thanh to¸n ghi trong hîp ®ång mµ vÉn ch­a tr¶ hÕt nî. Mét mÆt, C«ng ty nªn ®­a ra mét ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång b¸n hµng lµ ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng nî qu¸ h¹n ghi trong hîp ®ång th× hä sÏ ph¶i chÞu mét kho¶n l·i suÊt nhÊt ®Þnh tÝnh trªn sè tiÒn cßn nî l¹i C«ng ty. ViÖc ®­a ra møc l·i suÊt ph¶i cã sù tho¶ thuËn vµ nhÊt trÝ cña c¶ hai bªn khi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n. PhÇn l·i suÊt thu ®­îc tÝnh trªn sè nî qu¸ h¹n cña kh¸ch hµng sÏ ®­îc C«ng ty h¹ch to¸n vµo doanh thu cña sè hµng ®· b¸n ®ã. §ång thêi C«ng ty nªn trÝch lËp mét kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. ViÖc lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®­îc theo dâi chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng. Khi trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Khi hoµn nhËp dù phßng, kÕ to¸n ®­a vµo tµi kho¶n thu nhËp bÊt th­êng. Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh, tr×nh tù h¹ch to¸n kho¶n lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi nh­ sau : -Vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n, khi lËp dù phßng kÕ to¸n ghi : Nî TK 642 Cã TK139 -Vµo cuèi niªn ®é sau : +NÕu dù phßng cßn l¹i lín h¬n møc dù phßng ph¶i lËp cho niªn ®é kÕ to¸n míi th× kÕ to¸n sÏ hoµn nhËp phÇn chªnh lÖch, kÕ to¸n ghi : Nî TK 139 Cã TK 721 ( phÇn chªnh lÖch) +NÕu dù phßng cßn l¹i nhá h¬n møc dù phßng ph¶i lËp cho niªn ®é kÕ to¸n míi th× ta trÝch bæ sung, kÕ to¸n ghi : Nî TK 642 Cã TK 139 ( phÇn bæ sung) kÕt luËn Tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam nãi riªng, nã ®­îc vÝ nh­ m¹ch m¸u cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ cã tÇm quan träng trong viÖc gióp c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng ®¾n t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cïng nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh gay g¾t, ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph¶i ®æi míi ph­¬ng thøc kinh doanh, hoµn thiÖn c¸c c«ng cô qu¶n lý mµ träng t©m lµ ®æi míi, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, h¹ch to¸n sao cho hîp lý. VÞ trÝ quan träng cña kÕ to¸n tiªu thô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cßn ®­îc thÓ hiÖn ë viÖc cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi mua.Trªn c¬ së ®ã, C«ng ty sÏ theo dâi ®­îc t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do kh¸ch hµng qu¸ h¹n ch­a thanh to¸n.Tõ ®ã gióp C«ng ty sö dông vèn hiÖu qu¶ h¬n. Do hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu nªn bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ v­íng m¾c. V× vËy, em rÊt mong ®­îc sù tham gia ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u cña c¸c ThÇy, C« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó luËn v¨n nµy ®­îc hoµn thiÖn tèt h¬n. phô lôc Phô lôc sè 1 KÕ to¸n tiªu thô theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp TK 154,155,156 TK 632 TK 911 TK 511 TK111,112,113 Gi¸ vèn hµng b¸n K/c gi¸ vèn K/c doanh thu thuÇn DT b¸n hµng TK3331 GTGT ®Çu ra ThuÕ Phô lôc sè 2 KÕ to¸n tiªu thô theo ph­¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý - ký göi TK 154,155, 156 TK 632 TK 911 TK 511 TK 111,112,131 TK 33311 TK 641 TK 157 Doanh thu b¸n hµng Gi¸ trÞ Hµng ®· b¸n Gi¸ vèn Hµng xuÊt göi K/c gi¸ vèn K/c doanh thu ThuÇn ThuÕ GTGT ®Çu ra Hoa hång Tr¶ cho ®¹i lý Phô lôc sè 3 KÕ to¸n tiªu thô theo ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp TK 111,112 TK 911 TK 511 TK 131 Sè tiÒn ng­êi mua tr¶ lÇn ®Çu Doanh thu theo gi¸ b¸n thu ThuÕ GTGT ph¶i nép tÝnh trªn gi¸ b¸n tiÒn ngay(kh«ng kÓ thuÕ GTGT) thu tiÒn ngay L·i tr¶ chËm cßn ph¶i thu ë ng­êi mua Thu tiÒn ë ng­êi mua c¸c kú sau TK 33311 K/c DTT TK 711 t¹i thêi ®iÓm mua hµng Tæng sè tiÒn Phô lôc sè 4 KÕ to¸n tiªu thô theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng TK 155 TK 632 TK 911 TK 511 TK 131 TK 152 NhËn hµng Doanh thu hµng ®em KÕt chuyÓn KÕt chuyÓn Gi¸ vèn hµng TK 33311 gi¸ vèn ®em trao ®æi DTT trao ®æi vµo ®­îc khÊu trõ ThuÕ GTGT®Çu ThuÕ GTGT ®Çu ra TK 1331 Phô lôc sè 5 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng TK 334, 338 TK 641 TK 111, 112, 138 Gi¸ trÞ gi¶m CP b¸n hµng Chi phÝ VL,CCDC Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng TK 152, 153 ( ph©n bæ 1 lÇn) Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 214 TK 911 TK 142 Cuèi kú K/c CPBH Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ chê k/c Chi phÝ k/c TK 111, 112, 331 TK 142, 335 ph©n bæ hoÆc trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a TSC§ Phô lôc sè 6 S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 334, 338 TK 642 TK 111,112,138 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý Chi phÝ vËt liÖu, CCDC TK 152, 153 TK 214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ dù phßng TK 139, 153 TK 333 ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ TK 111,112 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Cuèi kú K/c chi phÝ QLDN TK 911 TK 142 CP chê K/c Chi phÝ K/c Ghi gi¶m chi phÝ QLDN (ph©n bæ 1 lÇn) TK 142,335 ph©n bæ hoÆc trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a TSC§ TK 133.1 ThuÕ GTGT Phô lôc sè 7 Tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô TK 632 TK 911 TK 511,512 KÕt chuyÓn gi¸ vèn KÕt chuyÓn doanh thu KÕt chuyÓn CPBH TK 421 TK 142 CPBH, CPQLDN ph©n bæ cho hµng ho¸ trong kú KÕt chuyÓn l·i KÕt chuyÓn lç Chi phÝ QLDN TK 641,642 Phô lôc sè 8 ho¸ §¥N (GTGT) MÉu sè : 01 –GTKT-3LL Liªn 3 : Dïng ®Ó thanh to¸n CP/00-B Ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2002 N0 041306 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam §Þa chØ : 15B Hå xu©n H­¬ng Sè tµi kho¶n : §iÖn tho¹i : M· sè thuÕ : Hä tªn ng­êi mua hµng : ChÞ Hoa §¬n vÞ : C«ng ty TNHH Hång Anh §Þa chØ : §µ N½ng Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt M· sè thuÕ : STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 =2 x1 1 Linh kiÖn xe HUAYA 100 Bé 40 6.368.000 254.720.000 Céng tiÒn hµng : 254.720.000 ThuÕ suÊt :10% TiÒn thuÕ GTGT : 25.472.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 280.192.000 Sè tiÒn b»ng ch÷ : Hai tr¨m t¸m m­¬i triÖu mét tr¨m chÝn m­¬i hai ngh×n ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, ghi râ tªn) ( ký, ghi râ tªn) (ký, ®ãng dÊu ghi râ tªn) Phô lôc sè 9 ThÎ kho Th¸ng 1 n¨m 2002 Sè thÎ: 6 Sè tê: 1 Tªn hµng: Linh kiÖn xe m¸y HUAYU §¬n vÞ tÝnh: bé M· sè: STT chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ch÷ ký kÕ to¸n SH NT N X T Tån ®Çu th¸ng 150 1 2/01 XuÊt cho Cty Hång Anh 40 2 4/1 XuÊt cho chi nh¸nh §µ N½ng 50 3 7/1 NhËp hµng 100 4 12/1 XuÊt cho Cty Th¨ng Long 50 5 22/1 XuÊt cho cöa hµng 32 Phè HuÕ 20 … … ………….. … … ………….. Ph¸t sinh trong th¸ng 1 100 190 Tån cuèi th¸ng 60 Phô lôc sè 10 §¬n vÞ: DETES CO VN PhiÕu xuÊt kho MÉu sè: 02-VT §Þa chØ: 15B Hå Xu©n H­¬ng HN Ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2002 Sè: 58 Nî: Cã: - Hä tªn ng­êi nhËn: Hoµng ThÞ Hoa - §¬n vÞ: C«ng ty Hång Anh - XuÊt t¹i kho: §¬n vÞ: §ång Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C 1 2 3 4 Linh kiÖn xe m¸y HUAYU 100 Bé 40 40 5.950.000 238.000.000 Céng 238.000.000 XuÊt ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2002 Thñ kho Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc sè 11 Sæ nhËt ký chung Th¸ng 1 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã 2/1 B¸n hµng cho c«ng ty Hång Anh 111 280.192.000 511 254.720.000 333.1 25.472.000 2/1 XuÊt kho hµng b¸n cho c«ng ty Hång Anh 632 238.000.000 156 238.000.000 12/1 B¸n hµng cho C«ng ty Th¨ng Long 131 250.240.000 511 318.400.000 333.1 31.840.000 .................... 15/1 Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì 641.1 1.066.000 133.1 106.600 ...................... 111 1.172.600 18/1 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 642 6.001.107 111 6.001.107 ...................... ...................… Céng Phô lôc sè 12 Sæ chi tiÕt hµng ho¸ Tªn hµng ho¸: Linh kiÖn xe HUAYU Th¸ng 1 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn Tån ®Çu th¸ng 5.950.000 150 892.500.000 2/1 C«ng ty Hång Anh 632 5.950.000 40 238.000.000 4/1 Chi nh¸nh §µ N½ng 632 5.950.000 50 297.500.000 12/1 Cty Th¨ng Long 632 5.950.000 50 297.500.000 12/1 NhËp hµng 111 5.950.000 100 595.000.000 22/1 Cöa hµng 32 phè HuÕ 632 5.950.000 20 119.000.000 ……… ……… Céng 638.980.000 1.181.800.000 Tån kho cuèi th¸ng 60 349.680.000 Phô lôc sè 13 Sæ chi tiÕt b¸n hµng Th¸ng 1 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ DT ThuÕ GTGT ®Çu ra SH NT SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 2/1 2/1 Linh kiÖn xe m¸y HUAYU 100 111 40 6.368.000 254.720.000 25.472.0000 12/1 12/1 Linh kiÖn xe m¸y HUAYA 100 131 50 6.368.000 318.400.000 31.840.000 12/1 12/1 Linh kiÖn xe m¸y HUATA 131 30 6.368.000 191.040.000 19.104.000 22/1 22/1 Linh liÖn xe m¸y HUATA 131 20 6.368.000 127.360.000 12.736.000 28/1 28/1 Linh kiÖn xe m¸y HUAYU 131 15 6.368.000 95.520.000 9..552.000 29/1 29/1 Linh kiÖn xe m¸y HUAYA 111 12 6.368.000 76.416.000 7.641.600 ............................ … … ….. …… …… ............................ … … ….. …… …… Céng 1.720.406.000 172.040.600 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2002 Phô lôc sè 14 Sæ chi tiÕt TK 131 Kh¸ch hµng: C«ng ty Th¨ng Long Th¸ng 1 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ SH NT 2/1 Cty Hång Anh 111 254.720.000 12/1 Cty Th¨ng Long – H¶i Phßng 131 318.400.000 22/1 Cöa hµng 32 phè HuÕ 131 127.360.000 28/1 Cty H­¬ng ThÞnh 131 95.520.000 29/1 Cöa hµng sao Mai 111 76.416.000 ........................ ........................ 31/1 KC doanh thu 911 1.720.406.000 Céng 1.720.406.000 1.720.406.000 Phô lôc 15B Sæ c¸i TK 632 Th¸ng 1 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh : §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã SH NT 2/1 C«ng ty TNHH Hång Anh 156 238.000.000 4/1 Chi nh¸nh §µ N½ng 156 297.500.000 12/1 C«ng ty Th¨ng Long 156 297.500.000 22/1 Cöa hang 32 Phè HuÕ 156 119.000.000 ................................. 31/1 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 911 1.442.500.000 Céng 1.442.500.000 1.442.500.000 Phô lôc sè 16 Sæ c¸i TK 641 Th¸ng 1 N¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh:§ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Tk ®èi øng PS nî PS cã SH NT 9/1 Chi phÝ vËn chuyÓn+bèc dì 111 1.172.600 15/1 TrÝch khÊu hao TSC§ 214 442.568 28/1 Chi l­¬ng cho NVBH 334 6.225.000 ...... ….. ….. ...... ….. ….. 31/1 K/C CPBH 911 8.059.138 Céng 8.059.138 8.059.138 Phô lôc sè 17 A B¶ng tæng hîp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Th¸ng 1 n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång STT NT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn 1 15/1 Nép thuÕ m«n bµi 3338 1.500.000 2 18/1 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 111 6.001.107 3 25/1 TrÝch khÊu hao TSC§ ë bé phËn v¨n phßng. 214 5.853.816 4 28/1 Chi l­¬ng cho bé phËn QLDN 334 11.635.000 5 28/1 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 338 2.210.650 ....... … …… ....... … …… Céng 29.096.039 phô lôc sè 17 B Sæ c¸i TK 642 Th¸ng 1 N¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng PS nî PS cã SH NT AD 15/1 Nép thuÕ m«n bµi 338.8 1.500.000 HH 18/1 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 111 6.001.107 AD 25/1 TÝnh KH TSC§ 214 5.853.816 AD 28/1 Chi l­¬ng cho nh©n viªn QL 334 11.635.000 AD 28/1 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 338 2.210.650 ..... … … 31/1 K/c chi phÝ QLDN 911 29.096.039 Céng 29.096.039 29.096.039 Phô lôc sè 18 Sæ c¸i TK 911 Th¸ng 1 N¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng PS nî PS cã SH NT 31/1 KÕt chuyÓn DT thuÇn 511 1.720.406.000 31/1 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 632 1.442.500.000 31/1 KÕt chuyÓn CPBH 641 8.059.138 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN 642 29.096.039 31/1 KÕt chuyÓn l·i 421 240.750.823 Céng 1.720.406.000 1.720.406.000 Tµi liÖu tham kh¶o Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh. Chñ biªn: PTS. NguyÔn V¨n C«ng - Tr­êng §HKTQD Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chñ biªn: PTS. NguyÔn L­¬ng Phóc - Tr­êng §HKTQD KÕ to¸n doanh nghiÖp - Tr­êng §HQLKD. KÕ to¸n doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Chñ biªn: PTS. NguyÔn V¨n C«ng H­íng dÉn thùc hµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n, bµi tËp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh (®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, dÞch vô ). Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª - N¨m 1999 6. ThuÕ vµ kÕ to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh - 1998. 7. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n thèng kª. Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª - 1998 8. C¸c t¹p chÝ kÕ to¸n, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i. c¸c tõ viÕt t¾t trong luËn v¨n 1. ThuÕ GTGT : ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 2. ThuÕ TT§B : ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 3. TK : Tµi kho¶n 4. TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh CPBH : Chi phÝ b¸n hµng 6. QLDN : Qu¶n lý doanh nghiÖp 7. KD : Kinh doanh 8. SXKD : S¶n xuÊt kinh doanh 9. VL : VËt liÖu 10. Sæ NK§B : Sæ NhËt ký ®Æc biÖt 11. Sæ NKC : Sæ NhËt ký chung 12. PS : Ph¸t sinh 13. DN : Doanh nghiÖp 14. SCT : Sæ chi tiÕt 15. NVL : Nguyªn vËt liÖu 16. CCDC : C«ng cô dông cô 17. BHXH, BHYT, KPC§ : B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn 18. H§ : Ho¹t ®éng 19. K/c : KÕt chuyÓn 20. GV : Gi¸ vèn 21. DT : Doanh thu 22. KHTSC§ : KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 23. HBBTL : Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Phát triển kinh tế Kỹ thuật Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan