Đề tài Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354 giai đoạn 2007 - 2009

Bv là cơ sở trực tiếp kcb và chăm lo sức khoẻ toàn diện cho người bệnh. - Một trong những nhiệm vụ quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng khám chữa bệnh là quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện. - Hàng năm, BV354 sử dụng một số lượng lớn thuốc để phục vụ khám chữa bệnh. - Vì vậy, xuất phát từ yêu cầu thực tế đó chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại Bv354, giai đoạn 2007 - 2009 ” nhằm thực hiện các mục tiêu sau: 1. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý sử dụng thuốc tại BV354, giai đoạn 2007 – 2009. 2. Phân tích đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng thuốc của bv giai đoạn 2007 – 2009.

ppt64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 2546 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354 giai đoạn 2007 - 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKhảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354 giai đoạn 2007 - 2009 (file ppt).ppt
Luận văn liên quan