Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ (Mỹ) giai đoạn 2005 - 2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING QUỐC TẾ I. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI THƯƠNG 01 I.1. Nền kinh tế toàn cầu 01 I.2. Các chính sách mậu dịch của chính phủ và lợi thế cạnh tranh của một quốc gia 02 II. NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA MARKETING QUỐC TẾ 04 II.1. Một số khái niệm về marketing 04 II.2. Vị trí, vai trò của marketing xuất nhập khẩu 04 II.3. Nghiên cứu thị trường thế giới 05 II.4. Các phương thức thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường thế giới 06 II.4.1. Một số lý do để thâm nhập thị trường thế giới 06 II.4.2. Khái niệm và các phương thức thâm nhập thị trường thế giới 06 II.4.2.1. Phương thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước 06 II.4.2.2. Phương thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất ở nước ngoài 07 II.4.2.3. Phương thức thâm nhập thị trường thế giới tại khu thương mại tự do 09 II.5. Chiến lược Marketing - Mix cho sản phẩm thâm nhập thị trường thế giới 10 II.5.1. Chiến lược sản phẩm trên thị trường quốc tế 10 II.5.2. Chiến lược giá 11 II.5.3. Chiến lược phân phối sản phẩm quốc tế 12 II.5.4. Chiến lược xúc tiến sản phẩm quốc tế 12 Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN QUA I/ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 13 I.1. Môi trường nhân khẩu 14 I.2. Môi trường kinh tế 14 I.3. Môi trường cạnh tranh 16 I.4. Môi trường chính trị pháp luật 16 I.5. Môi trường văn hóa 17 II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU THỦY SẢN HOA KỲ TRONG THỜI GIAN QUA 17 II.1. Phân tích tình hình nhập khẩu sản phẩm thủy sản của Hoa Kỳ 17 II.2. Cơ cấu nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ 18 II.3. Một số các quy định của Hoa Kỳ đối với hàng thủy sản nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ 23 III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 25 III.1. Tổng quan tình hình khai thác và xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong thời gian qua. 25 III.2. Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. 29 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 I. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG THỦY SẢN HOA KỲ 39 II. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT MARKETING XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 40 II.1. Phân tích các điểm mạnh của marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Hoa Kỳ 41 II.2. Phân tích các điểm yếu của marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Hoa Kỳ 42 II.3. Phân tích các cơ hội của marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Hoa Kỳ 42 II.4. Phân tích các thách thức của marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Hoa Kỳ 43 III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 44 III.1. Giải pháp về nghiên cứu thị trường 44 III.2. Chiến lược sản phẩm xuất khẩu 45 III.3. Chiến lược giá cả xuất khẩu 47 III.4. Chiến lược phân phối thủy sản xuất khẩu 48 III.5. Chiến lược xúc tiến xuất khẩu thủy sản 50 III.6. Một số giải pháp khác nhằm hỗ trợ chiến lược marketing thủy sản Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ 51 III.6.1. Giải pháp về nguồn cung thủy sản xuất khẩu 51 III.6.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý ngành 52 III.6.3. Các giải pháp về thủ tục xuất nhập khẩu 52 LỜI MỞ ĐẦU I/ ĐẶT VẤN ĐỀ. Trong những năm gần đây tình hình xuất khẩu của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng nhanh cả về số lượng lẫn giá trị và đặc biệt là ngành thủy sản và nó càng quan trọng hơn trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, cụ thể là tham gia hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), gia nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ký kết các hiệp ước song phương và đa phương với các nước đối tác trong và ngoài khu vực (đặc biệt là hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ) và quan trọng nhất là đang nỗ lực tiến tới trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế (WTO) . Trong bối cảnh hội nhập đó, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, giữa các quốc gia với nhau ngày càng gay gắt biểu hiện cụ thể nhất là sự cạnh tranh, các cuộc tranh chấp thương mại không chỉ nằm trong giới hạn quốc gia mà còn vượt qua các vụ kiện mang tính khu vực và thế giới như trong ngành thủy sản là các vụ kiện bán phá giá của sản phẩm cá basa, tôm của Việt Nam nói riêng và của các nước khác nói chung khi xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ - một thị trường đầy tiềm năng với tính cạnh tranh rất lớn. Gắn liền với sự cạnh tranh đó thì chính phủ Hoa Kỳ còn đưa ra các rào cản thương mại, phi thương mại như quy định khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về bảo vệ môi trường, các công ước lao động quốc tế nhằm hạn chế khả năng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường lớn này. Tuy xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ vẫn tăng nhưng mang tính ổn định không cao, các rũi ro về thị trường tiềm ẩn cao (doanh thu đạt hơn 654 triệu USD năm 2002 và hơn 777 triệu USD năm 2003). Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam chưa thực hiện tốt và hoàn hảo các chiến lược marketing xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ nhằm hạn chế các nhược điểm, đẩy mạnh các ưu điểm và để thực hiện chiến lược này nên tôi quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2005 - 2010” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ kinh tế. Thông qua sự phân tích, đánh giá kết hợp với nghiên cứu thực tiễn các tiềm năng và việc thực hiện các chiến lược marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp trong thời gian qua để tìm ra các nguyên nhân, khó khăn tồn tại; trên cơ sở đó tôi sẽ đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu nhằm thâm nhập và mở rộng thị trường sản phẩm thủy sản Việt Nam vào Hoa Kỳ giai đoạn 2005 - 2010. II/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. - Đối tượng: các chiến lược marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. - Phạm vi nghiên cứu: tất cả các mặt hàng thủy sản Việt Nam đặc biệt là sản phẩm tôm xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. III/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. - Phương pháp nghiên cứu khoa học và suy luận logic. - Phương pháp chuyên gia. - Phương pháp phân tích, thống kê, mô tả. IV/ THU THẬP DỮ LIỆU. - Các số liệu sơ cấp và thứ cấp được cung cấp bởi các công ty chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu thủy sản và văn phòng 2 của bộ thủy sản tại Thành Phố Hồ Chí Minh. - Các dữ liệu được thu thập trên mạng Internet và sách báo. - Các số liệu điều tra và phân tích trực tiếp của tác giả tại công ty. V/ KẾT CẤU ĐỀ TÀI. Luận văn gồm 54 trang với 3 chương và 7 bảng phụ lục. Chương 1: Một số lý thuyết về marketing quốc tế. - Giới thiệu một số lý thuyết về lợi thế cạnh tranh và lý thuyết ngoại thương của một quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. - Nghiên cứu các lý thuyết marketing xuất khẩu nhằm vận dụng và đưa ra các giải pháp cụ thể trong quá trình thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế của sản phẩm thủy sản nói riêng và các sản phẩm khác nói chung. Chương 2: Phân tích tình hình xuất khẩu và thực hiện chiến lược marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. - Giới thiệu khái quát về tình hình thị trường Hoa Kỳ. - Phân tích tình hình nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ trong thời gian qua. - Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ trong thời gian qua. - Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược marketing xuất khẩu thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ. Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2005 - 2010. - Một số thông tin về thị trường tiêu dùng thủy sản Hoa Kỳ. - Phân tích ma trận SWOT về marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2005 - 2010.

pdf101 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1831 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ (Mỹ) giai đoạn 2005 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ieâu thuï hay cheá bieán thuûy saûn, saûn phaåm thuûy saûn coù toå chöùc taïi Myõ hoaëc ôû nöôùc khaùc. Nhaø cheá bieán bao goàm baát cöù ai laøm coâng vieäc saûn xuaát thöïc phaåm ñeå baùn ra thò tröôøng hoaëc söû duïng cho ngöôøi. m/ Caùc loaøi sinh ñoäc toá Scombroid laø caù ngöø, caù lam, caù nuïc heo vaø caùc loaøi khaùc, coù theå thuoäc hoï Scombridae hoaëc khoâng, coù chöùa löôïng histamine ñaùng keå trong thòt ñöôïc taïo ra trong quaù trình khöû cacbon cuûa histidine töï do, keát quaû cuûa vieäc ñeå caù sau khi ñaùnh baét trong ñieàu kieän nhieät ñoä thuaän lôïi cho söï phaùt trieån cuûa vi khuaån öa nhieät trung bình (mesophilic). n/ Phaûi ñöôïc duøng trong caùc yeâu caàu cuûa baét buoäc cuûa Nhaø Nöôùc. o/ Cô quan coù thaåm quyeàn kieåm soaùt nhuyeãn theå hai maûnh voû laø cô quan ñaïi dieän cuûa lieân bang, cuûa bang hay cuûa nöôùc ngoaøi hoaëc chính quyeàn töï trò, chòu traùch nhieäm phaùp lyù veà quaûn lyù chöông trình bao goàm caùc hoaït ñoäng nhö phaân loaïi vuøng nuoâi nhuyeãn theå coù voû, thöïc hieän coâng taùc kieåm soaùt vieäc thu hoaïch nhuyeãn theå hai maõnh voû vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc nhaø cheá bieán nhuyeãn theå hai maûnh voû. p/ Nhuyeãn theå hai maûnh voû nguyeân con laø nhuyeãn theå hai maûnh voû coøn soáng, nguyeân con chöa boùc voû. q/ Neân ñöôïc söû duïng ñoái vôùi caùc thuû tuïc ñöôïc khuyeán caùo cuûa nhaø nöôùc hay tö vaán hoaëc ñeå xaùc ñònh caùc trang thieát bò ñöôïc khuyeán caùo. r/ Nhuyeãn theå ñaõ boùc voû laø nhuyeãn theå ñöôïc taùch boû moät hoaëc caû hai maûnh voû. s/ Saûn phaåm thuûy saûn xoâng khoùi hay taåm höông lieäu khoùi laø caùc thaønh phaàn thuûy saûn ñaõ ñöôïc sô cheá baèng caùch: (1) Xöû lyù thuûy saûn baèng muoái (natri clorua); vaø (2) Hô tröïc tieáp baèng khoùi do ñoát chaùy goã, muøn cöa hay caùc nguyeân lieäu töông töï khaùc vaø / hoaëc taïo cho thuûy saûn coù muøi khoùi baèng caùch nhuùng vaøo trong dung dòch coù muøi khoùi goã. t/ Theû haøng hoùa laø moät baûn ghi cheùp caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng thu hoaïch ñöôïc nhaø thu hoaïch hoaëc nhaø cheá bieán gaén keøm theo coâng-ten-nô nguyeân lieäu nhuyeãn theå coù voû. ƒ Ñieàu 123.5. Quy phaïm saûn xuaát hieän haønh. a/ Phaàn 110 cuûa chöông naøy ñöôïc aùp duïng ñeå xaùc ñònh xem caùc phöông tieän, caùc phöông phaùp, caùc quy phaïm vaø caùc bieän phaùp kieåm soaùt ñöôïc aùp duïng ñeå cheá bieán thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn coù an toaøn khoâng vaø lieäu caùc saûn phaåm naøy coù ñöôïc cheá bieán trong ñieàu kieän an toaøn veä sinh hay khoâng. b/ Muïc ñích cuûa phaàn naøy laø ñaët ra caùc yeâu caàu cuï theå ñoái vôùi quaù trình cheá bieán thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn. ƒ Ñieàu 123.6. Phaân tích moái nguy vaø keá hoaïch HACCP. a/ Phaân tích moái nguy. Taát caû caùc nhaø cheá bieán phaûi tieán haønh hoaëc coù boån phaän tieán haønh vieäc phaân tích moái nguy nhaèm xaùc ñònh xem caùc moái nguy aûnh höôûng ñeán an toaøn thöïc phaåm coù khaû naêng xuaát hieän trong moãi loaïi thuûy saûn hoaëc saûn phaåm thuûy saûn do chính mình saûn xuaát hay khoâng, vaø ñeå xaùc ñònh caùc bieän phaùp phoøng ngöøa maø mình coù theå aùp duïng ñeå kieåm soaùt caùc moái nguy naøy. Caùc moái nguy aûnh höôûng ñeán an toaøn thöïc phaåm nhö vaäy coù theå xuaát hieän caû moâi tröôøng beân ngoaøi laãn beân trong xí nghieäp cheá bieán, bao goàm taát caû caùc moái nguy an toaøn thöïc phaåm coù khaû naêng xuaát hieän tröôùc, trong vaø sau khi thu hoaïch. Ñoái vôùi moãi moái nguy tieàm aån cho an toaøn thöïc phaåm, nhaø cheá bieán thaän troïng phaûi thieát laäp vieäc kieåm soaùt vì theo kinh nghieäm, caùc soá lieäu veà beänh taät, caùc baùo caùo khoa hoïc hoaëc caùc thoâng tin khaùc cho thaáy raèng coù raát nhieàu khaû naêng moái nguy seõ xuaát hieän treân moät loaïi thuûy saûn hoaëc saûn phaåm thuûy saûn ñang ñöôïc cheá bieán neáu thieáu caùc bieän phaùp kieåm soaùt naøy. b/ Keá hoaïch HACCP. Moãi nhaø cheá bieán phaûi thieát laäp treân vaên baûn vaø tieán haønh thöïc hieän moät keá hoaïch HACCP moãi khi vieäc phaân tích moái nguy chæ ra moät hoaëc nhieàu moái nguy ñoái vôùi an toaøn thöïc phaåm coù khaû naêng xuaát hieän nhö ñaõ moâ taû taïi ñoaïn (a) cuûa muïc naøy. Keá hoaïch HACCP phaûi cuï theå ñoái vôùi: (1) Moãi ñòa ñieåm nôi maø taïi ñoù moãi thuûy saûn vaø caùc saûn phaåm thuûy saûn ñaõ ñöôïc cheá bieán bôûi chính nhaø cheá bieán ñoù. (2) Moãi loaïi thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn hoaëc moãi nhoùm thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn, hoaëc caùc nhoùm caùc phöông phaùp saûn xuaát neáu caùc moái nguy ñoái vôùi an toaøn thöïc phaåm, caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn, caùc giôùi haïn tôùi haïn, vaø caùc thuû tuïc caàn thieát ñöôïc xaùc ñònh vaø thöïc hieän taïi ñoaïn (c) cuûa muïc naøy laø töông töï ñoái vôùi taát caû caùc loaïi thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn hoaëc taát caû caùc phöông phaùp saûn xuaát trong cuøng moät nhoùm. c/ Noäi dung cuûa keá hoaïch HACCP. Keá hoaïch HACCP toái thieåu phaûi: (1) Lieät keâ caùc moái nguy ñoái vôùi an toaøn thöïc phaåm coù khaû naêng xaûy ra nhö ñaõ nhaän dieän theo ñoaïn (a) cuûa muïc naøy, vaø do vaäy caùc moái nguy naøy ñöôïc kieåm soaùt ñoái vôùi moãi loaïi thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn. Caàn tieán haønh xem xeùt ñeå xaùc ñònh xem lieäu caùc moái nguy ñoái vôùi an toaøn thöïc phaåm ñoù coù theå xaûy ra do caùc lyù do sau hay khoâng: (i) Caùc ñoäc toá töï nhieân. (ii) Nhieãm vi sinh. (iii) Nhieãm hoùa chaát. (iv) Thuoác tröø saâu. (v) Dö löôïng thuoác khaùng sinh. (vi) Söï bieán chaát trong caù loaïi sinh ñoäc toá Scombroid hoaëc trong baát kyø loaøi naøo khaùc coù moái nguy ñoái vôùi an toaøn thöïc phaåm coù lieân quan ñeán söï bieán chaát. (vii) Caùc kyù sinh truøng maø nhaø cheá bieán baèng kieán thöùc hoaëc coù cô sôû ñeå bieát raèng caùc thuûy saûn hoaëc saûn phaåm thuûy saûn coù chöùa kyù sinh truøng seõ ñöôïc tieâu thuï maø khoâng coù moät quaù trình phuø hôïp naøo khaùc ñeå tieâu dieät kyù sinh truøng; hoaëc khoâng coù caùc moâ taû, nhaõn maùc, hay döï ñònh ñöa saûn phaåm vaøo tieâu thuï vôùi caùc quaù trình tieâu dieät kyù sinh truøng töông töï nhö vaäy. (viii) Söû duïng traùi pheùp phaåm maøu hay phuï gia thöïc phaåm tröïc tieáp hay giaùn tieáp. (ix) Caùc moái nguy veà vaät lyù. (2) Lieät keâ caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn ñoái vôùi moãi moái nguy an toaøn thöïc phaåm ñaõ ñöôïc nhaän dieän, bao goàm caùc loaïi nhö: (i) Caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn ñöôïc thieát laäp ñeå kieåm soaùt caùc moái nguy an toaøn thöïc phaåm coù theå xaûy ra trong phaïm vi moâi tröôøng cuûa xí nghieäp cheá bieán. (ii) Caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn ñöôïc thieát laäp ñeå kieåm soaùt caùc moái nguy an toaøn thöïc phaåm thaâm nhaäp vaøo töø moâi tröôøng cuûa xí nghieäp cheá bieán, bao goàm caùc moái nguy ñoái vôùi an toaøn thöïc phaåm xaûy ra tröôùc, trong vaø sau khi thu hoaïch. (3) Lieät keâ caùc giôùi haïn tôùi haïn phaûi ñaït ñöôïc taïi moãi ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn. (4) Lieät keâ caùc thuû tuïc vaø taàn suaát seõ ñöôïc söû duïng ñeå giaùm saùt moãi ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn nhaèm ñaûm baûo söï tuaân thuû theo caùc giôùi haïn tôùi haïn. (5) Bao goàm baát cöù keá hoaïch hoaït ñoäng söûa chöõa naøo ñaõ ñöôïc thieát laäp phuø hôïp vôùi muïc 123.7(b), ñeå tieán haønh khi coù söï sai leäch do caùc giôùi haïn tôùi haïn taïi caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn. (6) Lieät keâ caùc thuû tuïc kieåm tra vaø taàn suaát thöïc hieän maø nhaø cheá bieán seõ aùp duïng phuø hôïp vôùi muïc 123.8(a). (7) Thieát laäp moät heä thoáng löu tröõ hoà sô ñeå coù theå chöùng minh baèng taøi lieäu veà caùc hoaït ñoäng giaùm saùt ñöôïc thöïc hieän taïi caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn. Caùc hoà sô naøy phaûi bao goàm caùc giaù trò vaø caùc keát quaû quan saùt thöïc xaùc ñònh ñöôïc trong quaù trình giaùm saùt. d/ Chöõ kyù vaø ngaøy kyù keá hoaïch HACCP. (1) Keá hoaïch HACCP phaûi ñöôïc ngöôøi chòu traùch nhieäm cao nhaát taïi phaân xöôûng cheá bieán hoaëc vieân chöùc caáp cao hôn cuûa xí nghieäp cheá bieán kyù vaø ghi ngaøy kyù. Chöõ kyù naøy seõ xaùc nhaän raèng xí nghieäp ñaõ chaáp thuaän ñeå thöïc hieän keá hoaïch HACCP ñoù. (2) Keá hoaïch HACCP phaûi ñöôïc kyù vaø ghi ngaøy kyù vaøo: (i) Khi pheâ chuaån ban ñaàu. (ii) Khi coù baát kyø söûa ñoåi naøo. (iii) Khi thaåm tra keá hoaïch theo muïc 123.8(a)(1). e/ Saûn phaåm phaûi tuaân thuû caùc luaät leä khaùc. Ñoái vôùi thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn phaûi tuaân thuû caùc yeâu caàu cuûa phaàn 113 hoaëc 114 cuûa chöông naøy, keá hoaïch HACCP khoâng caàn phaûi lieät keâ caùc moái nguy an toaøn thöïc phaåm lieân quan ñeán söï hình thaønh ñoäc toá cuûa Clostridium botulinum trong thaønh phaåm, hoäp gheùp mí kín cuõng nhö khoâng phaûi lieät keâ caùc bieän phaùp kieåm soaùt ñeå ngaên ngöøa caùc moái nguy an toaøn thöïc phaåm ñoù. Keá hoaïch HACCP cuûa caùc thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn naøy phaûi chæ ra baát kyø moái nguy an toaøn thöïc phaåm naøo khaùc coù khaû naêng xaûy ra. f. Laøm veä sinh. Vieäc kieåm soaùt coâng taùc laøm veä sinh coù theå ñöôïc goäp trong keá hoaïch HACCP. Tuy nhieân, neáu vieäc kieåm soaùt coâng taùc laøm veä sinh ñöôïc giaùm saùt tuaân theo caùc yeâu caàu cuûa muïc 123.11(b) thì keá hoaïch HACCP khoâng caàn ñeà caäp ñeán vieäc naøy vaø ngöôïc laïi. g/ Cô sôû phaùp lyù. Neáu nhaø cheá bieán khoâng thieát laäp vaø thöïc hieän moät keá hoaïch HACCP tuaân thuû caùc yeâu caàu cuûa muïc naøy moãi khi caàn coù moät keá hoaïch HACCP, noùi caùch khaùc laø khoâng tieán haønh caùc yeâu caàu cuûa muïc naøy, thì thuûy saûn hay saûn phaåm thuûy saûn cuûa nhaø cheá bieán aáy seõ bò coi laø giaû maïo theo quy ñònh taïi ñieàu 402 (a)(4) cuûa Boä luaät naøy. Neáu caàn, caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø cheá bieán nhaèm ñaûm baûo an toaøn thöïc phaåm seõ ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän toång theå keá hoaïch HACCP cuûa nhaø cheá bieán ñoù. ƒ Ñieàu 123.7. Caùc haønh ñoäng söûa chöõa. a/ Moãi khi xaûy ra sai leäch so vôùi caùc giôùi haïn tôùi haïn, nhaø cheá bieán phaûi tieán haønh caùc haønh ñoäng söûa chöõa: (1) Theo moät keá hoaïch haønh ñoäng söûa chöõa phuø hôïp vôùi töøng sai leäch cuï theå; hoaëc laø (2) Theo caùc thuû tuïc neâu trong ñoaïn (c) cuûa muïc naøy. b/ Nhaø cheá bieán coù theå thieát laäp caùc vaên baûn keá hoaïch haønh ñoäng söûa chöõa mf caùc vaên baûn naøy laø moät phaàn trong keá hoaïch HACCP cuûa hoï theo caùc yeâu caàu neâu trong muïc 123.6(c)(5), vaø thoâng qua caùc keá hoaïch haønh ñoäng söûa chöõa naøy, hoï xaùc ñònh tröôùc caùc haønh ñoäng söûa chöõa seõ phaûi tieán haønh moãi khi coù sai leäch so vôùi caùc giôùi haïn tôùi haïn. Moät keá hoaïch haønh ñoäng söûa chöõa ñöôïc coi laø phuø hôïp vôùi töøng sai leäch cuï theå laø moät keá hoaïch trong ñoù moâ taû ñöôïc caùc böôùc phaûi tieán haønh vaø phaân coâng traùch nhieäm thöïc hieän caùc böôùc ñoù, ñeå ñaûm baûo raèng: (1) Khoâng moät saûn phaåm naøo ñöôïc ñöa ra thò tröøông neáu saûn phaåm ñoù gaây haïi ñeán söùc khoûe hoaëc noùi caùch khaùc laø khoâng ñaït chaát löôïng do keát quaû cuûa caùc sai leäch vôùi giôùi haïn tôùi haïn; (2) Nguyeân nhaân gaây sai leäch ñöôïc söûa chöõa. c/ Khi xuaát hieän moät sai leäch so vôùi giôùi haïn tôùi haïn vaø nhaø cheá bieán chöa coù moät keá hoaïch söûa chöõa phuø hôïp cho sai leäch ñoù thì nhaø cheá bieán phaûi: (1) Caùch ly vaø giöõ caùc saûn phaåm ñaõ bò aûnh höôûng, ít nhaát cho tôùi khi ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu neâu taïi ñoaïn c(2) vaø (c)(3) cuûa muïc naøy; (2) Tieán haønh xem xeùt nhaèm xaùc ñònh khaû naêng chaáp nhaän caùc saûn phaåm bò aûnh höôûng ñeå phaân phoái. Vieäc xem xeùt naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi moät hoaëc moät soá ngöôøi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo phuø hôïp hoaëc coù kinh nghieäm ñeå thöïc hieän vieäc xem xeùt nhö vaäy. Vieäc ñaøo taïo phuø hôïp coù theå hoaëc khoâng bao goàm vieäc ñaøo taïo neâu trong muïc 123.10; (3) Tieán haønh haønh ñoäng söûa chöõa khi caàn thieát ñoái vôùi caùc saûn phaåm bò aûnh höôûng ñeå ñaûm baûo raèng khoâng coù saûn phaåm naøo ñöa ra thò tröôøng gaây haïi ñeán söùc khoûe hoaëc noùi caùch khaùc laø khoâng ñaït chaát löôïng do keát quaû cuûa caùc sai leäch vôùi giôùi haïn tôùi haïn; (4) Tieán haønh haønh ñoäng söûa chöõa khi caàn thieát ñeå khaéc phuïc nguyeân nhaân gaây sai leäch. (5) Tieán haønh vieäc taùi ñaùnh giaù ñònh kyø ñöôïc thöïc hieän bôûi moät hoaëc moät soá ngöôøi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu neâu trong muïc 123.10 ñeå xaùc ñònh xem coù caàn thieát phaûi söûa ñoåi keá hoaïch HACCP nhaèm giaûm bôùt nguy cô taùi dieãn söï sai leäc khoâng, vaø tieán haønh söûa ñoåi keá hoaïch HACCP neáu thaáy caàn thieát. d/ Moïi haønh ñoäng söûa chöõa ñöôïc thöïc hieän theo muïc naøy phaûi ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû vaøo caùc hoà sô phuïc vuï cho vieäc thaåm tra theo caùc quy ñònh neâu taïi muïc 123.8(a)(3)(ii) vaø caùc yeâu caàu veà löu tröõ hoà sô neâu taïi muïc 123.9. ƒ Ñieàu 123.8 Thaåm tra. a/ Thaåm tra toång theå. Taát caû caùc nhaø cheá bieán phaûi tieán haønh thaåm tra tính thích hôïp cuûa keá hoaïch HACCP ñeå kieåm soaùt caùc moái nguy an toaøn thöïc phaåm coù khaû naêng xaûy ra vaø tính hieäu quaû trong vieäc thöïc hieän keá hoaïch HACCP ñoù. Vieäc thaåm tra toái thieåu phaûi bao goàm: (1) Ñaùnh giaù laïi keá hoaïch HACCP. Vieäc ñaùnh giaù laïi tính thích hôïp cuûa keá hoaïch HACCP phaûi ñöôïc thöïc hieän moãi khi coù baát kyø thay ñoåi naøo xaûy ra coù theå aûnh höôûng tôùi vieäc phaân tích moái nguy haïi laøm thay ñoåi keá hoaïch HACCP baèng baát kyø caùch naøo hoaëc ít nhaát theo ñònh kyø haèng naêm. Caùc thay ñoåi nhö vaäy coù theå bao goàm: caùc thay ñoåi veà nguyeân lieäu hoaëc nguoàn nguyeân lieäu, thay ñoåi veà coâng thöùc saûn phaåm, thay ñoåi veà caùc phöông phaùp hoaëc heä thoáng cheá bieán, thay ñoåi veà heä thoáng phaân phoái thaønh phaåm, thay ñoåi veà muïc ñích söû duïng hay ñoái töôïng söû duïng saûn phaåm. Vieäc ñaùnh giaù laïi naøy phaûi do moät hay nhieàu caù nhaân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo theo yeâu caàu neâu taïi muïc 123.10 tieán haønh. Keá hoaïch HACCP phaûi ñöôïc söûa ñoåi ngay khi vieäc ñaùnh giaù cho thaáy keá hoaïch khoâng coøn ñaùp öùng ñaày ñuû caùc yeâu caàu neâu taïi muïc 123.6(c). (2) Caùc hoaït ñoäng thaåm tra coâng vieäc ñang thöïc hieän. Caùc hoaït ñoäng thaåm tra naøy bao goàm: (i) Xem xeùt laïi caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng maø nhaø cheá bieán nhaän ñöôïc ñeå xaùc ñònh lieäu caùc khieáu naïi ñoù coù lieân quan ñeán caùc coâng vieäc ñang ñöôïc thöïc hieän taïi caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn hay khoâng hay cho thaáy söï toàn taïi cuûa caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn chöa ñöôïc nhaän dieän: (ii) Hieäu chænh caùc thieát bò giaùm quaù trình cheá bieán; (iii) Kieåm nghieäm ñònh kyø thaønh phaåm hay kieåm nghieäm trong quaù trình saûn xuaát tuøy theo söï löïa choïn cuûa nhaø cheá bieán. (3) Xem xeùt laïi hoà sô ghi cheùp. Vieäc xem xeùt laïi hoà sô ghi cheùp (goàm caû vieäc xem xeùt ngaøy kyù vaø ngöôøi kyù) do moät caù nhaân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo theo caùc yeâu caàu neâu taïi muïc 123.10 tieán haønh ñoái vôùi caùc hoà sô veà: (i) Vieäc giaùm saùt caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn. Vieäc xem xeùt laïi phaûi ñaït ñöôïc muïc ñích toái thieåu laø ñaûm baûo raèng caùc hoà sô ghi cheùp laø ñaày ñuû vaø ñeå thaåm tra xem caùc giaù trò ñöôïc ghi cheùp vaøo hoà sô coù naèm trong caùc giôùi haïn tôùi haïn hay khoâng. Vieäc xem xeùt naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän trong voøng moät tuaàn keå töø ngaøy ghi cheùp hoà sô. (ii) Vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng söûa chöõa. Vieäc xem xeùt laïi phaûi ñaït ñöôïc muïc ñích toái thieåu laø ñaûm baûo raèng caùc hoà sô ghi cheùp laø ñaày ñuû vaø ñeå thaåm tra xem caùc haønh ñoäng söûa chöõa coù tuaân theo caùc yeâu caàu neâu taïi muïc 123.7 hay khoâng. Vieäc xem xeùt laïi naøy phaûi thöïc hieän trong voøng moät tuaàn keå töø ngaøy ghi cheùp hoà sô. vaø (iii) Vieäc hieäu chænh moïi trang thieát bò kieåm soaùt quaù trình taïi caùc ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn vaø vieäc thöïc hieän kieåm nghieäm ñònh kyø thaønh phaåm hay kieåm nghieäm trong quaù trình saûn xuaát cuõng laø moät phaàn cuûa caùc hoaït ñoäng thaåm tra cuûa nhaø cheá bieán. Vieäc xem xeùt laïi phaûi ñaït ñöôïc muïc ñích toái thieåu laø ñaûm baûo raèng caùc hoà sô ghi cheùp laø ñaày ñuû vaø caùc hoaït ñoäng naøy ñaõ tieán haønh phuø hôïp vôùi caùc thuû tuïc cuûa nhaø cheá bieán. Vieäc xem xeùt laïi phaûi ñöôïc thöïc hieän trong moät khoaûng thôøi gian hôïp lyù sau khi hoà sô ñöôïc ghi cheùp. b/ Caùc haønh ñoäng söûa chöõa. Caùc nhaø cheá bieán ngay laäp töùc phaûi tuaân thuû caùc thuû tuïc neâu trong muïc 123.7 moãi khi thuû tuïc thaåm tra bao goàm caû vieäc xem xeùt laïi caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng, cho thaáy söï caàn thieát phaûi tieán haønh caùc haønh ñoäng söûa chöõa. c/ Ñaùnh giaù laïi vieäc phaân tích moái nguy. Khi moät nhaø cheá bieán khoâng thieát laäp keá hoaïch HACCP vì vieäc phaân tích moái nguy ñaõ cho thaáy khoâng coù moái nguy an toaøn thöïc phaåm naøo coù khaû naêng xaûy ra thì nhaø cheá bieán ñoù phaûi ñaùnh giaù laïi tính thích hôïp cuûa hoaït ñoäng phaân tích moái nguy ñoù moãi khi coù baát kyø thay ñoåi coù theå aûnh höôûng ñeán vieäc xuaát hieän theâm moät moái nguy an toaøn thöïc phaåm. Caùc thay ñoåi nhö vaäy coù theå bao goàm nhöng khoâng chæ giôùi haïn ôû caùc thay ñoåi veà: nguyeân lieäu hoaëc nguoàn nguyeân lieäu, coâng thöùc saûn phaåm, caùc phöông phaùp hoaëc heä thoáng cheá bieán, heä thoáng phaân phoái thaønh phaåm, muïc ñích söû duïng hoaëc ñoái töôïng söû duïng saûn phaåm. Vieäc ñaùnh giaù laïi naøy phaûi do moät hoaëc nhieàu caù nhaân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo theo yeâu caàu neâu taïi muïc 123.10 tieán haønh. d/ Löu tröõ hoà sô. Vieäc hieäu chænh moïi trang thieát bò kieåm soaùt quaù trình vaø vieäc thöïc hieän kieåm nghieäm ñònh kyø thaønh phaåm hay kieåm nghieäm trong quaù trình saûn xuaát tuaân thuû caùc yeâu caàu neâu trong ñoaïn (a)(2)(ii) ñeán (iii) cuûa muïc naøy phaûi ñöôïc ghi cheùp laïi trong caùc hoà sô ghi cheùp maø caùc hoà sô naøy phaûi tuaân thuû caùc yeâu caàu veà löu tröõ hoà sô neâu trong muïc 123.9. ƒ Phaàn 123.9. Hoà sô ghi cheùp. a/ Caùc yeâu caàu chung. Theo yeâu caàu cuûa phaàn naøy, taát caû caùc hoà sô ghi cheùp phaûi goàm: (1) Teân vaø ñòa chæ cuûa nhaø cheá bieán hoaëc nhaø nhaäp khaåu; (2) Ngaøy, giôø dieãn ra caùc hoaït ñoäng ñöôïc ghi cheùp trong hoà sô; (3) Chöõ kyù hoaëc teân hoï vieát taét cuûa ngöôøi tieán haønh; (4) Moâ taû nhaän dieän saûn phaåm vaø maõ soá saûn phaåm, neáu coù. Hoaït ñoäng cheá bieán vaø caùc thoâng tin khaùc seõ phaûi ñöa vaøo hoà sô vaøo thôøi ñieåm hoà sô ñöôïc xem xeùt. b/ Löu tröõ hoà sô. (1) Taát caû caùc hoà sô ghi cheùp ñöôïc yeâu caàu trong phaàn naøy phaûi ñöôïc löu tröõ taïi cô sôû cheá bieán hoaëc vaên phoøng kinh doanh cuûa nhaø nhaäp khaåu taïi Myõ trong voøng ít nhaát laø moät naêm sau ngaøy ñöôïc ghi cheùp ñoái vôùi saûn phaåm ñoâng laïnh, baûo quaûn hoaëc caùc saûn phaåm coù baûn chaát töï baûo quaûn. (2) Phaûi löu tröõ caùc hoà sô coù lieân quan ñeán tính phuø hôïp chung cuûa caùc trang thieát bò hoaëc quaù trình cheá bieán ñang ñöôïc nhaø cheá bieán söû duïng, bao goàm caùc keát quaû nghieân cöùu vaø caùc ñaùnh giaù khoa hoïc ñöôïc löu tröõ taïi cô sôû cheá bieán hoaëc vaên phoøng kinh doanh cuûa nhaø nhaäp khaåu taïi Myõ trong ít nhaát laø 2 naêm keå töø khi söû duïng ñeå saûn xuaát ra saûn phaåm. (3) Neáu cô sôû cheá bieán ñoùng cöûa trong moät thôøi gian daøi giöõa caùc muøa saûn xuaát hoaëc neáu khaû naêng löu tröõ hoà sô ghi cheùp treân taøu cheá bieán hoaëc taïi caùc khu cheá bieán di ñoäng bò giôùi haïn, caùc hoà sô naøy coù theå ñöôïc chuyeån tôùi ñòa ñieåm deã tieáp caän khaùc vaøo thôøi ñieåm cuoái muøa saûn xuaát nhöng phaûi ñöa trôû laïi ngay khi coù yeâu caàu kieåm tra chính thöùc. c/ Thaåm tra chính thöùc. Taát caû caùc hoà sô ghi cheùp cuõng nhö taát caû caùc keá hoaïch, thuû tuïc maø phaàn naøy yeâu caàu phaûi saün saøng ñeå phuïc vuï cho vieäc thaåm tra chính thöùc vaø in sao vaøo caùc thôøi ñieåm caàn thieát. d/ Phoå bieán coâng khai. (1) Theo caùc giôùi haïn neâu trong ñoaïn (d) (2) cuûa muïc naøy, taát caû caùc keá hoaïch vaø hoà sô ghi cheùp ñöôïc quy ñònh trong phaàn naøy khoâng caàn phaûi phoå bieán coâng khai tröø khi tröôùc ñoù caùc taøi lieäu naøy ñaõ ñöôïc phoå bieán theo quy ñònh neâu taïi muïc 20.81 cuûa chöông naøy hoaëc caùc taøi lieäu naøy lieân quan ñeán moät saûn phaåm hay moät thaønh phaàn ñaõ bò loaïi boû vaø khoâng phaûi laø bí maät kinh doanh hay caùc thoâng tin thöông maïi hoaëc taøi chính bí maät theo quy ñònh neâu taïi muïc 20.61 cuûa chöông naøy. (2) Tuy nhieân, caùc hoà sô ghi cheùp vaø keá hoaïch naøy coù theå ñöôïc phoå bieán trong phaïm vi nhöõng phaàn ñaõ ñöôïc coâng boá coâng khai hoaëc trong tröôøng hôïp vieäc xuaát baûn chuùng khoâng gaây ra khoù khaên trong caïnh tranh, nhö caùc keá hoaïch HACCP chung phaûn aùnh caùc thao taùc coâng nghieäp chuaån (qui phaïm coâng nghieäp). e/ Theû haøng hoùa. Caùc theû haøng hoùa nhö ñaõ neâu trong muïc 123(t) khoâng caàn phaûi tuaân theo caùc quy ñònh neâu taïi muïc naøy tröø khi caùc theû ñoù ñöôïc söû duïng ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu neâu taïi muïc 123.28(c). f/ Caùc hoà sô löu tröõ trong maùy vi tính. Ñöôïc pheùp löu tröõ hoà sô trong maùy vi tính mieãn laø coù caùc bieän phaùp kieåm soaùt ñaày ñuû ñeå ñaûm baûo söï thoáng nhaát giöõa caùc döõ lieäu ñieän töû vaø chöõ kyù ñieän töû. ƒ Phaàn 123.310 Ñaøo taïo. Toái thieåu, nhöõng ngöôøi thöïc hieän caùc coâng vieäc sau phaûi laø nhöõng caù nhaân ñaõ qua caùc khoùa ñaøo taïo veà aùp duïng caùc nguyeân taéc HACCP vaøo cheá bieán thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn ít nhaát cuõng ôû möùc töông ñöông vôùi chöông trình ñaøo taïo chuaån do cô quan quaûn lyù thöïc phaåm vaø döôïc phaåm Myõ coâng nhaän, hoaëc nhöõng caù nhaân ñöôïc coâng nhaän ñuû naêng löïc thoâng qua kinh nghieäm ngheà nghieäp trong vieäc thöïc hieän caùc nhieäm vuï naøy. Caùc kinh nghieäm ngheà nghieäp seõ laøm cho caù nhaân ñoù coù ñuû khaû naêng thöïc hieän caùc nhieäm vuï naøy neáu caùc kinh nghieäm naøy cung caáp cho caùc kieán thöùc ít nhaát töông ñöông vôùi caùc kieán thöùc ñöôïc cung caáp thoâng qua caùc chöông trình ñaøo taïo chuaån noùi treân. a/ Vieäc thieát laäp moät keá hoaïch HACCP coù theå bao goàm caû vieäc chaáp nhaän moät moâ hình hoaëc keá hoaïch HACCP chung thích hôïp vôùi moät cô sôû cheá bieán cuï theå ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu neâu trong muïc 123.6(b). b/ Vieäc ñaùnh giaù laïi vaø söûa ñoåi keá hoaïch HACCP theo caùc thuû tuïc haønh ñoäng söõa chöõa ñöôïc quy ñònh taïi muïc 123.7(c)(5), cuõng nhö theo hoaït ñoäng thaåm tra ñöôïc quy ñònh taïi ñieàu 123.8(a)(1), vaø söûa ñoåi vieäc phaân tích moái nguy theo caùc hoaït ñoäng thaåm tra ñöôïc quy ñònh taïi ñieàu 123.8(c). c/ Thöïc hieän vieäc xem xeùt hoà sô ñöôïc quy ñònh taïi muïc 123.8(a)(3), vaø caù nhaân ñöôïc ñaøo taïo khoâng nhaát thieát phaûi laø coâng nhaân cuûa cô sôû cheá bieán. ƒ Ñieàu 123.11 Quy phaïm laøm veä sinh. a/ Quy phaïm laøm veä sinh (SSOP). Moãi nhaø cheá bieán caàn thieát laäp vaø thöïc hieän vaên baûn quy phaïm laøm veä sinh chuaån (ôû ñaây goïi taéc laø SSOP) hoaëc caùc taøi lieäu töông töï ñöôïc cuï theå hoùa ñoái vôùi töøng cô sôû saûn xuaát thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn. SSOP neân quy ñònh roõ caùch thöùc nhaø cheá bieán caàn thöïc hieän ñeå ñaùp öùng caùc ñieàu kieän veä sinh hoaëc caùc quy phaïm veä sinh maø caùc ñieàu kieän vaø caùc quy phaïm ñoù ñöôïc kieåm soaùt theo caùc yeâu caàu neâu taïi ñoaïn (b) cuûa muïc naøy. b/ Giaùm saùt vieäc laøm veä sinh. Moãi nhaø cheá bieán phaûi giaùm saùt caùc ñieàu kieän vaø quy phaïm trong suoát quaù trình cheá bieán vôùi taàn suaát phuø hôïp ñeå ñaûm baûo ôû möùc toái thieåu vieäc tuaân thuû caùc ñieàu kieän vaø quy phaïm ñöôïc quy ñònh taïi phaàn 110 cuûa chöông naøy. Caùc ñieàu kieän vaø quy phaïm naøy ñeàu phuø hôïp vôùi caû xí nghieäp laãn thöïc phaåm ñang ñöôïc cheá bieán, vaø lieân quan ñeán caùc vaán ñeà sau: (1) Söï an toaøn cuûa nöôùc tieáp xuùc vôùi thöïc phaåm hoaëc caùc beà maët tieáp xuùc vôùi thöïc phaåm, hay nöôùc ñöôïc söû duïng trong saûn xuaát ñaù. (2) Ñieàu kieän vaø ñoä saïch cuûa caùc beà maët tieáp xuùc vôùi thöïc phaåm, bao goàm caùc duïng cuï cheá bieán, gaêng tay vaø quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng. (3) Vieäc ngaên ngöøa söï laây nhieãm cheùo töø caùc ñoà vaät maát veä sinh sang thöïc phaåm, vaät lieäu bao goùi thöïc phaåm vaø caùc beà maët khaùc tieáp xuùc vôùi thöïc phaåm bao goàm caùc duïng cuï cheá bieán, gaêng tay vaø quaàn aùo baûo hoä cuõng nhö töø nguyeân lieäu sang saûn phaåm chính. (4) Vieäc baûo döôõng caùc thieát bò röõa vaø khöû truøng tay cuõng nhö caùc thieát bò veä sinh. (5) Vieäc baûo veä thöïc phaåm, vaät lieäu bao goùi thöïc phaåm vaø caùc beà maët khaùc tieáp xuùc vôùi thöïc phaåm khoûi bò nhieãm daáu boâi trôn, nhieân lieäu, thuoác tröø saâu, chaát taåy röõa, chaát saùt truøng, chaát ngöng tuï vaø caùc söï laây nhieãm hoùa hoïc, lyù hoïc, sinh hoïc khaùc. (6) Vieäc daùn nhaõn, löu kho vaø söû duïng caùc hôïp chaát ñoäc haïi ñuùng quy ñònh. (7) Kieåm soaùt tình traïng söùc khoûe coâng nhaân maø tình traïng söùc khoûe khoâng toát ñoù coù theå gaây ra laây nhieãm vi sinh trong thöïc phaåm, vaät lieäu bao goùi thöïc phaåm vaø caùc beà maët tieáp xuùc vôùi thöïc phaåm, vaø (8) Vieäc loaïi tröø caùc ñoäng vaät gaây haïi ra khoûi xí nghieäp thöïc phaåm. Nhaø cheá bieán phaûi söûa chöõa kòp thôøi caùc ñieàu kieän vaø caùc quy phaïm khoâng ñaït yeâu caàu. c/ Hoà sô ghi cheùp veà kieåm soaùt veä sinh. Moãi nhaø cheá bieán phaûi löu tröõ hoà sô veà kieåm soaùt veä sinh, toái thieåu laø caùc taøi lieäu giaùm saùt vaø söûa chöõa nhö ñaõ ñöôïc quy ñònh taïi ñoaïn (b) cuûa muïc naøy. Caùc hoà sô ghi cheùp ñoù phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa muïc 123.9. d/ Moái quan heä vôùi keá hoaïch HACCP. Vieäc kieåm soaùt veä sinh coù theå ñöôïc naèm trong keá hoaïch HACCP theo caùc yeâu caàu neâu taïi muïc 123.6(b). Tuy nhieân trong tröôøng hôïp vieäc kieåm soaùt ñaõ ñöôïc giaùm saùt theo yeâu caàu neâu taïi ñoaïn (b) cuûa muïc naøy thì khoâng nhaát thieát phaûi ñöa vaøo keá hoaïch HACCP vaø ngöôïc laïi. ƒ Ñieàu 123.12 caùc yeâu caàu ñaët bieät ñoái vôùi saûn phaåm nhaäp khaåu. Muïc naøy quy ñònh caùc yeâu caàu cuï theå ñoái vôùi thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn nhaäp khaåu. a/ Hoaït ñoäng thaåm tra cuûa nhaø nhaäp khaåu. Taát caû caùc nhaø nhaäp khaåu thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn phaûi hoaëc: (1) Thu mua thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn töø nöôùc ñaõ kyù keát vôùi cô quan quaûn lyù thöïc phaåm vaø döôïc phaåm Myõ moät baûn ghi nhôù (MOU) hoaëc caùc nghò ñònh töông töï veà thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn vaø chöùng minh ñöôïc thoâng qua caùc taøi lieäu, vaên baûn veà söï töông ñoàng hay phuø hôïp cuûa heä thoáng thanh tra nöôùc ñoù vôùi heä thoáng cuûa Myõ, phaûn aùnh chính xaùc hieän traïng giöõa caùc beân kyù keát, vaø caùc taøi lieäu ñoù ñang coù giaù trò vaø hieäu löïc; hoaëc (2) Thieát laäp vaø thöïc hieän vaên baûn quy ñònh thuû tuïc thaåm tra nhaèm ñaûm baûo raèng thuûy saûn vaø saûn paåm thuûy saûn döï kieán nhaäp khaåu vaøo Myõ ñöôïc cheá bieán theo ñuùng caùc yeâu caàu neâu taïi phaàn naøy. Caùc thuû tuïc thaåm tra naøy toái thieåu phaûi lieät keâ ñöôïc: (i) Caùc ñaët tính kyõ thuaät cuûa saûn phaåm ñöôïc thieát keá nhaèm ñaûm baûo raèng saûn phaåm khoâng bò laãn loän theo quy ñònh ñöôïc neâu taïi ñieàu 402 cuûa boä luaät Thöïc phaåm, Döôïc phaåm vaø myõ phaåm lieân bang vì söï laãn loän ñoù coù theå gaây toån haïi ñeán söùc khoûe hoaëc saûn phaåm khoâng ñöôïc cheá bieán döôùi ñieàu kieän khoâng phuø hôïp veä sinh; vaø (ii) Caùc böôùc khaúng ñònh coù theå bao goàm baát kyø böôùc naøo trong soá caùc böôùc sau: A. Thu thaäp töø nhaø cheá bieán nöôùc ngoaøi keá hoaïch HACCP vaø caùc hoà sô giaùm saùt veä sinh theo yeâu caàu taïi phaàn naøy lieân quan ñeán caùc loâ haøng thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn döï kieán nhaäp khaåu; B. Thu thaäp lieân tuïc hoaëc theo töøng loâ caùc giaáy chöùng nhaän do cô quan kieåm tra chöùc naêng cuûa chính phuû nöôùc ngoaøi hoaëc moät beân thöù ba coù ñuû thaåm quyeàn chöùng nhaän raèng thuûy saûn hoaëc saûn phaåm thuûy saûn nhaäp khaåu ñöôïc hoaëc ñaõ ñöôïc cheá bieán theo caùc yeâu caàu neâu taïi phaàn naøy; C. Kieåm tra ñònh kyø cô sôû vaät chaát cuûa nhaø cheá bieán nöôùc ngoaøi nhaèm ñaûm baûo raèng thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn nhaäp khaåu ñang ñöôïc cheá bieán theo ñuùng caùc yeâu caàu neâu taïi phaàn naøy; D. Löu tröõ trong hoà sô moät baûn sao baèng tieáng Anh keá hoaïch HACCP cuûa nhaø cheá bieán nöôùc ngoaøi vaø moät vaên baûn cam keát cuûa nhaø cheá bieán nöôùc ngoaøi ñaûm baûo raèng thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn nhaäp khaåu ñöôïc cheá bieán theo ñuùng caùc yeâu caàu neâu taïi phaàn naøy; E. Kieåm tra ñònh kyø thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn nhaäp khaåu vaø löu tröõ trong hoà sô moät baûn sao baèng tieáng Anh cuûa vaên baûn cam keát cuûa nhaø cheá bieán nöôùc ngoaøi ñaûm baûo raèng thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn nhaäp khaåu ñöôïc cheá bieán theo ñuùng caùc yeâu caàu neâu taïi phaàn naøy; hoaëc, F. Caùc bieän phaùp thaåm tra khaùc chöùng minh söï ñaûm baûo töông ñöông vieäc tuaân thuû caùc yeâu caàu neâu taïi muïc naøy. b/ Beân thöù ba coù ñuû thaåm quyeàn. Ngöôøi nhaäp khaåu coù theå thueâ moät beân thöù ba coù ñuû thaåm quyeàn ñeå giuùp hoaëc thöïc hieän taát caû hoaëc baát kyø moät hoaït ñoäng thaåm tra naøo nhaân danh nhaø nhaäp khaåu ñöôïc quy ñònh trong ñoaïn (a)(2) cuûa muïc naøy, bao goàm caû caùc vaên baûn quy ñònh thuû tuïc thaåm tra cuûa nhaø nhaäp khaåu. c/ Hoà sô ghi cheùp. Nhaø nhaäp khaåu phaûi löu tröõ hoà sô ghi cheùp baèng tieáng Anh veà vieäc thöïc hieän vaø keát quaû cuûa caùc böôùc khaúng ñònh ñöôïc quy ñònh trong ñoaïn (a)(2)(ii) cuûa muïc naøy. Caùc hoà sô ghi cheùp ñoù phaûi tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn thích hôïp cuûa muïc 123.9. d/ Xaùc ñònh söï tuaân thuû. Phaûi coù baèng chöùng chöùng toû raèng taát caû thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn döï kieán nhaäp khaåu vaøo Myõ ñaõ ñöôïc cheá bieán trong ñieàu kieän theo ñuùng caùc yeâu caàu neâu taïi muïc naøy. Neáu khoâng coù söï ñaûm baûo raèng thuûy saûn vaø saûn phaåm thuûy saûn nhaäp khaåu ñöôïc cheá bieán döôùi ñieàu kieän theo ñuùng caùc yeâu caàu ñaët ra ñoái vôùi nhaø cheá bieán trong nöôùc neâu taïi muïc naøy, saûn phaåm seõ bò coi laø khoâng ñaït tieâu chuaån vaø khoâng ñöôïc pheùp nhaäp khaåu vaøo Myõ. Phaàn B - Saûn phaåm thuûy saûn xoâng khoùi vaø taåm höông lieäu khoùi. ƒ Muïc 123.15 Toång quaùt Tieåu phaàn naøy boå trôï cho tieåu phaàn A cuûa phaàn naøy baèng vieäc quy ñònh caùc yeâu caàu cuï theå ñoái vôùi quaù trình cheá bieán saûn phaåm thuûy saûn xoâng khoùi vaø taåm höông lieäu xoâng khoùi. ƒ Muïc 123.16 Kieåm soaùt quaù trình cheá bieán. Ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa tieåu phaàn A cuûa phaàn naøy, nhaø cheá bieán caùc saûn phaåm thuûy saûn xoâng khoùi vaø taåm höông lieäu xoâng khoùi, ngoaïi tröø caùc nhaø cheá bieán ñöôïc quy ñònh trong muïc 113 hoaëc 114 cuûa chöông naøy, phaûi ñeà ra trong keá hoaïch HACCP cuûa hoï caùch thöùc quaûn lyù moái nguy an toaøn thöïc phaåm coù lieân quan tôùi vieäc hình thaønh ñoäc toá cuûa Clositridium botulinum toái thieåu laø trong moät giai ñoaïn baèng thôøi gian söû duïng cuûa saûn phaåm döôùi nhöõng ñieàu kieän bình thöôøng vaø ñieàu kieän laïm duïng vöøa phaûi. Phaàn C - Nguyeân lieäu nhuyeãn theå hai maûnh voû. ƒ Muïc 123.20 Toång quaùt. Tieåu phaàn naøy boå trôï cho tieåu phaàn A cuûa phaàn naøy baèng vieäc quy ñònh caùc yeâu caàu cuï theå ñoái vôùi quaù trình cheá bieán nhuyeãn theå hai maûnh voû töôi soáng hoaëc ñoâng laïnh maø caùc quaù trình cheá bieán ra caùc saûn phaåm ñoù khoâng coù caùc bieän phaùp xöû lyù ñeå ñaûm baûo tieâu dieät caùc teá baøo sinh döôõng cuûa caùc vi sinh vaät gaây haïi cho söùc khoûe coäng ñoàng. ƒ Muïc 123.28 Kieåm soaùt nguoàn nguyeân lieäu. a/ Ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu neâu taïi tieåu phaàn A cuûa phaàn naøy ñoái vôùi vieäc nhieãm vi sinh, hoùa hoïc, caùc ñoäc toá töï nhieân vaø caùc moái nguy an toaøn thöïc phaåm coù lieân quan, caùc nhaø cheá bieán phaûi quy ñònh trong keá hoaïch HACCP cuûa hoï caùch thöùc kieåm soaùt nguoàn goác cuûa nhuyeãn theå hai maûnh voû maø hoï cheá bieán ñeå ñaûm baûo ñaùp öùng caùc ñieàu kieän neâu trong ñoaïn (b), (c) vaø (d) cuûa muïc naøy. b/ Caùc nhaø cheá bieán chæ ñöôïc cheá bieán nhuyeãn theå hai maûnh voû thu hoaïch töø vuøng nuoâi ñaõ ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn veà kieåm soaùt nhuyeãn theå hai maûnh voû cho pheùp. Trong tröôøng hôïp nhuyeãn theå hai maõnh voû ñöôïc thu hoaïch töø caùc vuøng nöôùc cuûa Myõ, caùc yeâu caàu cuûa ñoaïn naøy phaûi ñöôïc tuaân thuû ñeå ñaûm baûo khoâng söû duïng nhuyeãn theå hai maûnh voû ñöôïc ñaùnh baét töø caùc vuøng nöôùc bò cô quan chöùc naêng cuûa chính phuû lieân bang ñình chæ thu hoaïch. c/ Ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu neâu trong ñoaïn (b) cuûa muïc naøy, caùc nhaø cheá bieán thu mua nhuyeãn theå nguyeân lieäu chæ ñöôïc nhaän nhuyeãn theå nguyeân lieäu töø nhaø thu hoaïch tuaân thuû caùc yeâu caàu nhö treân veà hoaït ñoäng thu hoaïch nhuyeãn theå coù voû, hoaëc nhaän nhuyeãn theå nguyeân lieäu töø nhaø cheá bieán ñaõ ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn veà kieåm soaùt nhuyeãn theå caáp giaáy pheùp, vaø coù theû haøng hoùa gaén vaøo moãi coâng- ten- nô ñöïng nhuyeãn theå nguyeân lieäu. Theû haøng hoùa toái thieåu phaûi cung caáp caùc thoâng tin ñöôïc yeâu caàu taïi muïc 1240.60(b) cuûa chöông naøy. Ñoái vôùi caùc loâ haøng lôùn coù theå thay theû haøng hoaù baèng vaän ñôn hay chöùng töø vaän chuyeån töông töï göûi keøm, trong ñoù coù neâu caùc thoâng tin ñöôïc yeâu caàu taïi muïc 1240.60(b) cuûa chöông naøy. Caùc nhaø cheá bieán phaûi löu tröõ caùc hoà sô ghi cheùp chöùng toû raèng taát caû caùc nhuyeãn theå nguyeân lieäu ñaõ ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa muïc naøy. Caùc hoà sô naøy phaûi coù caùc thoâng tin veà: (1) Ngaøy thu hoaïch. (2) Ñòa ñieåm thu hoaïch theo ñòa chæ vaø teân bang. (3) Soá löôïng vaø chuaån loaïi nhuyeãn theå hai maûnh voû. (4) Ngaøy tieáp nhaän cuûa nhaø cheá bieán; vaø (5) Teân cuûa nhaø thu hoaïch, teân vaø soá ñaêng kyù cuûa taøu cuûa nhaø thu hoaïch hoaëc soá giaáy pheùp cuûa nhaø thu hoaïch do cô quan coù thaåm quyeàn veà kieåm soaùt nhuyeãn theå hai maûnh voû caáp. d/ Ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa ñoaïn (b) muïc naøy, caùc nhaø cheá bieán thu mua nhuyeãn theå ñaõ boùc voû chæ ñöôïc nhaän caùc coâng-ten-nô nhuyeãn theå hai maûnh voû ñaõ ñöôïc boùc voû mang nhaõn theo ñuùng quy ñònh neâu taïi muïc 1240.60(c) cuûa chöông naøy. Caùc nhaø cheá bieán phaûi löu tröõ caùc hoà sô ghi cheùp chöùng toû raèng taát caû nhuyeãn theå ñaõ ñöôïc boùc voû ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa muïc naøy. Caùc hoà sô naøy phaûi coù caùc thoâng tin veà: (1) Ngaøy tieáp nhaän: (2) Soá löôïng vaø chuûng loaïi nhuyeãn theå hai maûnh voû. (3) Teân vaø soá giaáy chöùng nhaän cuûa nhaø ñoùng goùi hoaëc nhaø ñoùng goùi laïi saûn phaåm. PHAÀN 1240 - Kieåm soaùt caùc beänh truyeàn nhieãm. 2. Trích daãn veà thaåm quyeàn ñoái vôùi 21 CFR phaàn 1240 ñöôïc hieåu tieáp nhö sau: Cô quan coù thaåm quyeàn: Caùc ñieàu 215, 311, 361, 368 cuûa boä luaät cô quan y teá coäng ñoàng (42 U.S.C 216, 243, 263, 271). 3. Muïc 1240.3 ñöôïc söûa ñoåi baèng caùch soaùt xeùt ñoaïn (r), vaø boå sung theâm caùc ñoaïn môùi (s), (t) vaø (u), cuï theå nhö sau: ƒ Muïc 1240.3 Caùc ñònh nghóa chung. r/ Nhuyeãn theå hai maûnh voû laø taát caû caùc loaïi haøu, ngheâu, trai, veïm, soø vaø ñieäp coù theå aên ñöôïc hoaëc caùc phaàn coù theå aên ñöôïc cuûa chuùng ôû daïng ñoâng laïnh hoaëc töôi soáng, ngoaïi tröø saûn phaåm goàm toaøn nhöõng cô khôùp cuûa nhuyeãn theå ñaõ ñöôïc boùc voû. s/ Soá giaáy chöùng nhaän laø söï keát hôïp thoáng nhaát giöõa caùc chöõ caùi vaø caùc chöõ soá ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn veà kieåm soaùt thuûy saûn coù voû caáp cho nhaø cheá bieán nhuyeãn theå coù voû. t/ Cô quan coù thaåm quyeàn veà kieåm soaùt nhuyeãn theå hai maûnh voû laø cô quan ñaïi dieän cuûa lieân bang, bang hay cuûa nöôùc ngoaøi hoaëc chính quyeàn töï trò, chòu traùch nhieäm phaùp lyù veà quaûn lyù chöông trình bao goàm caùc hoaït ñoäng nhö phaân loaïi vuøng nuoâi nhuyeãn theå coù voû, thöïc hieän coâng taùc kieåm soaùt vieäc thu hoaïch nhuyeãn theå hai maûnh voû vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc nhaø cheá bieán nhuyeãn theå hai maûnh voû. u/ Theû haøng hoùa laø moät baûn ghi cheùp caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng thu hoaïch ñöôïc nhaø thu hoaïch hoaëc nhaø cheá bieán gaén keøm theo coâng-ten-nô nguyeân lieäu nhuyeãn theå coù voû. 4. Muïc 1240.60 ñöôïc söûa ñoåi baèng caùch soaùt xeùt tieâu ñeà cuûa muïc, thieát laäp laïi caùc noäi dung hieän coù cuûa ñoaïn (a), theâm töø "nhuyeãn theå" vaøo tröôùc töø "thuûy saûn coù voû" vaøo hai choå coù töø naøy vaø baèng caùch boå sung theâm caùc ñoaïn môùi (b), (c) vaø (e) cuï theå nhö sau: ƒ Muïc 1240.60 Nhuyeãn theå coù voû. b/ Moät loâ nguyeân lieäu nhuyeãn theå hai maûnh voû ñeàu phaûi coù theû haøng hoùa ghi ngaøy vaø ñòa ñieåm thu hoaïch thuûy saûn coù voû (theo ñòa ñieåm thu hoaïch vaø teân bang), chuûng loaïi vaø soá löôïng thuûy saûn coù voû, vaø nhaø thu hoaïch (chaúng haïn soá giaáy ñaêng kyù cuûa nhaø thu hoaïch do cô quan coù thaåm quyeàn veà kieåm soaùt nhuyeãn theå hai maûnh voû caáp neáu coù hoaëc neáu khoâng coù soá giaáy ñaêng kyù nhö vaäy thì thay baèng teân cuûa nhaø thu hoaïch hoaëc teân hay soá ñaêng kyù cuûa taøu cuûa nhaø thu hoaïch). Ñoái vôùi caùc loâ haøng lôùn coù theå thay theû haøng hoùa baèng vaän ñôn hay chöùng töø vaän chuyeån töông töï gôûi keøm, trong ñoù coù neâu caùc thoâng tin nhö treân. c/ Taát caû caùc coâng-ten-nô nhuyeãn theå hai maûnh voû ñaõ boùc voû phaûi daùn nhaõn ghi roõ teân, ñòa chæ, vaø soá chöùng nhaän cuûa nhaø ñoùng goùi hoaëc nhaø ñoùng goùi laïi nhuyeãn theå coù voû. d/ Taát caû caùc nhuyeãn theå hai maûnh voû khoâng coù theû haøng hoùa, chöùng töø vaän chuyeån, hay nhaõn haøng hoùa, hoaëc coù theû haøng hoùa, chöùng töø vaän chuyeån, hay nhaõn haøng hoùa nhöng khoâng mang taát caû caùc thoâng tin theo nhö yeâu caàu neâu taïi ñoaïn (b) vaø (c) cuûa muïc naøy, seõ bò giöõ laïi, hoaëc bò caám nhaäp vaø bò huûy boû. Baûng phuï luïc soá 3. KHAÙI QUAÙT VEÀ HIEÄP ÑÒNH THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM - HOA KYØ Vaøo thôøi ñieåm naêm 2000 maëc duø Vieät Nam ñaõ kyù keát hieäp ñònh thöông maïi vôùi treân 100 quoác gia vaø khu vöïc laõnh thoå nhöng hieäp ñònh thöông maïi Vieät - Myõ ñöôïc ñaùnh giaù coù moät vai troø raát quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi hai nöôùc vaø noù phuø hôïp vôùi nguyeän voïng vaø lôïi ích cuûa hai quoác gia. Ñaùnh giaù ñuùng taàm quan troïng naøy neân sau moät thôøi gian daøi vôùi söï noã löïc ñaøm phaùn cuûa chính phuû hai nöôùc Vieät Nam vaø Hoa Kyø, ngaøy 13 thaùng 7 naêm 2000 hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam - Hoa Kyø ñaõ ñöôïc ñaïi dieän cuûa hai chính phuû kyù keát. Noù ñöôïc xem laø moät vaên baûn ñoà soä vaø toaøn dieän nhaát töø tröôùc ñeán nay trong lónh vöïc thöông maïi maø chính phuû Vieät Nam kyù vôùi moät chính phuû nöôùc ngoaøi. Ngoaøi ra hieäp ñònh naøy ñöôïc ñaøm phaùn döïa treân caùc chuaån möïc cuûa Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO) daønh cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån, vieäc ñöôïc höôûng quy cheá toái hueä quoác (MFN) cuûa Hoa Kyø … nhaèm taïo ñoäng löïc kích thích neàn kinh teá Vieät Nam nhanh choùng chuyeån ñoåi vaø hoaøn thieän ñeå ñaåy nhanh tieán trình hoäi nhaäp taïo ñieàu kieän ñöa ñaát nöôùc phaùt trieån nhanh hôn. Beân caïnh ñoù vaán ñeà caøng ñaëc bieät hôn khi lòch söû quan heä hai nöôùc Vieät Nam vaø Hoa Kyø coù nhieàu phöùc taïp vaø ñieåm nhaïy caûm veà chính trò vaø chính kieán. Hieäp ñònh naøy chöùa ñöïng 4 noäi dung cô baûn: Thöông maïi haøng hoùa; baûn quyeàn vaø taøi saûn trí tueä; thöông maïi dòch vuï; vaø hoaït ñoäng ñaàu tö. Hieäp ñònh naøy coù 8 phuï luïc khaùc nhau vaø raát chi tieát veà taát caû caùc lónh vöïc: caùc loaïi saûn phaåm vaø dòch vuï, ñaàu tö vaø sôû höõu trí tueä, caùc loaïi haøng hoùa haïn cheá hay caám xuaát nhaäp khaåu, thueá quan xuaát nhaäp khaåu,…. Moät soá noäi dung chính cuûa hieäp ñònh hieäp ñònh thöông maïi: Veà thöông maïi haøng hoùa: - Ngay laäp töùc vaø voâ ñieàu kieän, hai beân Myõ vaø Vieät Nam daønh cho nhau quy cheá toái hueä quoác trong quan heä thöông maïi vôùi nhau. - Trong quan heä thöông maïi haøng hoùa, caùc doanh nghieäp Vieät Nam coù quyeàn tham gia ngay laäp töùc phaân phoái haøng hoùa taïi Myõ neáu coù khaû naêng. Coøn caùc doanh nghieäp Myõ theo loä trình veà thôøi gian coù quyeàn toå chöùc phaân phoái haøng hoùa taïi Vieät Nam. - Haøng hoùa cuûa Hoa Kyø ñöa vaøo Vieät Nam seõ ñöôïc caét giaûm thueá nhaäp khaåu theo loä trình cam keát. Möùc thueá xuaát nhaäp khaåu cuûa Myõ ôû moät soá maët haøng naêm 2000. Maët haøng Thueá nhaäp khaåu chöa ñöôïc höôûng MFN Thueá suaát MFN I. THUÛY SAÛN 1. Toâm caùc loaïi 2. Caù (thuøng ñoùng döôùi 6,8kg) 20% 25% 5% 3% II. GIAØY DEÙP 1. Giaøy ñaùnh goân 2. Giaøy vaûi 20% 35% 8,5% 5,1% III. ÑOÀ CHÔI TREÛ EM Thuù nhoài boâng 70% 0% ……… ……… ……… Nguoàn: Amcham 9/2000 vaø hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam - Hoa Kyø. Veà baûn quyeàn vaø taøi saûn trí tueä: - Veà baûn quyeàn, hai beân cam keát thöïc hieän hieäp ñònh veà sôû höõu trí tueä ñaõ kyù tröôùc ñoù. - Veà taøi saûn trí tueä, hai beân ñaõ thoûa thuaän thöïc hieän ñaày ñuû caùc coâng öôùc ña phöông veà vaán ñeà naøy. Veà thöông maïi dòch vuï: Hai nöôùc seõ môû cöûa cho nhau: taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam töï do kinh doanh dòch vuï taïi Myõ vaø caùc doanh nghieäp Myõ theo loä trình ñöôïc kinh doanh dòch vuï taïi Vieät Nam. Veà hoaït ñoäng ñaàu tö: Hai beân cam keát daønh thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö ñöôïc hoaït ñoäng kinh doanh ñaàu tö treân thò tröôøng cuûa nhau phuø hôïp vôùi caùc thoâng leä vaø quy ñònh quoác teá: cam keát trong voøng 9 naêm töøng böôùc thöïc hieän vieäc ñaêng kyù thay cho cheá ñoä caáp pheùp ñaàu tö, tuy nhieân baûo löu ñaõi ngoä quoác gia ñoái vôùi moät soá lónh vöïc nhaïy caûm nhö vaên hoùa, vaän taûi, khai thaùc khoùang saûn…. Baûng phuï luïc soá 4. * Tieáp nhaän Toâm Cheá bieán Saøng loïc sô boä Saøng loïc tinh Taùch phaân ñoaïn boït * Xaû thaûi Nöôùc Chaát raén * Saáy khoâ * Thu hoài saûn phaåm Nöôùc xoaùy cuoän Hôùt vaøng Coáng thoaùt Coáng thoaùt * Vaän chuyeån * = CCP SÔ ÑOÀ TOÙM TAÉT QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT CUÛA CÔ SÔÛ CHEÁ BIEÁN TOÂM QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT CAÙ CHÆ VAØNG KHO 1. NGUYEÂN LIEÄU Tieâu chuaån nguyeân lieäu: töôi toát, nguyeân con, khoâng coù muøi hoâi thoái hoaëc muøi laï khaùc. - Röûa saïch, caét ñaàu, caét vaây, boû noäi taïng, fillet töø buïng, boû xöông löng. - Röûa saïch, taåm muoái boät 3% (löu yù söû duïng loaïi muoái tinh khieát khoâng coù taïp chaát). - Taåm sorbitol 0,5% trong thôøi gian töø 5 - 8 giôø baûo quaûn trong kho laïnh khoaûng 5OC. 2. XÖÛ LYÙ CHEÁ BIEÁN 3. PHÔI KHO Caù ñöôïc laøm khoâ baèng phöông phaùp phôi naéng. Caù ñaõ khoâ vanh sô xung quanh vaø sau ñoù ñöôïc phaân laøm 2 côõ: 5 - 7 vaø 7 - up (cm/con). 4. VANH - PHAÂN CÔÕ - Thaønh phaåm coù ñoä aåm 21% + 1. - Mieáng caù saïch xöông, caân ñoái, thaúng, khoâng cong, ñuùng chuûng loaïi vaø kích côõ quy ñònh. - Caù coù muøi thôm töï nhieân, khoâng coù muøi hoâi, chua hoaëc caùc muøi laï khaùc. - Maøu saéc traéng saùng töï nhieân, khoâng bieán vaøng hoaëc coù veát daàu hoaëc dính taïp chaát khaùc. 5. TIEÂU CHUAÅN THAØNH PHAÅM 6. ÑOÙNG GOÙI BAÛO QUAÛN Ñoùng goùi 15kg/PE/carton 5 lôùp. (Xeáp caù goïn gaøng theo töøng lôùp). QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT BAÏCH TUOÄC NC ÑL 1. NGUYEÂN LIEÄU - Töôi, khoâng hoâi, khoâng bieán maøu. - Baïch tuoäc 1 da. Chuù yù: Khi nguyeân lieäu khoâng sô cheá kòp, nguyeân lieäu ñöôïc muoái tröïc tieáp trong nöôùc muoái ñaù 3%. 2. SÔ CHEÁ - Laáy noäi taïng tröïc tieáp trong nöôùc ñeå traùnh möïc thaâm vaøo thòt möïc (neáu daäp tuùi möïc). - Laáy raêng, chích maét. Chuù yù: thao taùc nheï nhaøng traùnh daäp tuùi möïc. - Nguyeân lieäu sau khi sô cheá xong seõ ñöôïc qua dung dòch nöôùc muoái 3%, khuaáy ñaûo, tyû leä:1 nguyeân lieäu:1.5 H2O. Muïc ñích: röûa saïch noäi taïng. 3. NGAÂM Nguyeân lieäu sau khi röûa ñöôïc ngaâm trong H2O2:2%,M:1,5-2%,T:12-18h. 4. ÑAÙNH BOÂNG Nguyeân lieäu sau khi röûa qua nöôùc muoái, ñöôïc ñöa vaøo coái quay trong dung dòch M:4%, H2O2:1-2%, T:25-30ph, tyû leä:1 NL:1.2 H2O. Muïc ñích: laøm saên, ñaùnh boâng baïch tuoäc leân deã xeáp vaø taêng caûm quan. Tuy nhieân tuøy theo tình traïng nguyeân lieäu, coù thôøi gian quay thích hôïp. Khoâng neân ñaùnh saên quaù nöùt da. 5. PHAÂN CÔÕ - Phaân côû theo soá con treân 1kg (10-20, 20-30, 30-40, 40-60, 60-80). Chuù yù: Baùn thaønh phaåm chôø phaân côõ treân baøn ñöôïc ñaép ñaù, traùnh BTP tieáp xuùc tröïc tieáp khoâng khí laâu, raát deã bieán maøu. Toát nhaát neân ñöùa leân phaân côõ ñeán ñaâu ñöa BTP leân ñeán ñoù. - Sau khi phaân côõ xong ñöa xuoáng muoái trong dung dòch nöôùc muoái 2%. 6. RÖÛA - Baùn thaønh phaåm ñöôïc röûa qua 3 laàn nöôùc muoái laïnh 2%. 7. CAÂN - XEÁP KHUOÂN - CAÁP ÑOÂNG: caân 470gr Chuù yù: Baùn thaønh phaåm sau khi caân ñeå vaøo block chaâm nöôùc muoái 2%, chôø xeáp khuoân. - Xeáp block tuøy theo côõ, lôùp maët khaùc nhau: Côõ Haøng Con 10 - 20 2 3 20 - 30 2 4 30 - 40 3 4 40 - 60 3 5 60 - 80 3 6 - Sau khi xeáp xong chaâm theâm dung dòch nöôùc muoái 60g (ñoâng semi block). 8. ÑOÙNG GOÙI. - Thaønh phaåm sau khi ra ñoâng ñöa vaøo tuùi PE (18X38), haøn bao. Chuù yù: thao taùc thaät nheï nhaøng traùnh gaõy block. - Ñoùng goùi: 12 block/carton. - Nieàng daây: 4 ñai coù maøu khaùc nhau tuøy theo côõ. 9 THAØNH PHAÅM: Baûo quaûn kho nhieät ñoä: -18oC. Nguoàn: Caùc quy trình naøy taùc giaû ñieàu tra thöïc teá taïi coâng ty coå phaàn cheá bieán xuaát nhaäp khaåu thuûy saûn Baø Ròa - Vuõng Taøu. Baûng phuï luïc soá 5: QUY TRÌNH KIEÅM ÑÒNH CHAÁT LÖÔÏNG TOÂM Moái nguy tieàm aån Moái nguy coù ñaùng keå khoâng Giaûi trình Bieän phaùp phoøng ngöøa CCP Tieáp nhaän toâm Coù Toâm coù theå chöùa caùc DLSP Chöùng nhaän SPF ñoái vôùi moãi loâ haøng tieáp nhaän. Tieán haønh thuû tuïc kieåm dòch vaø thöû nghieäm ñònh kyø caùc DLSP Coù Vaän chuyeån toâm Coù Toâm coù theå chöùa caùc DLSP Chöùng nhaän SPF ñoái vôùi moãi loâ haøng chuyeån ñi Coù Nöôùc caáp Coù Nöôùc hoaëc caùc phaàn töû coù trong nöôùc coù theå chöùa caùc DLSP Thöû nghieäm ñònh kyø caùc DLSP, heä thoáng caáp nöôùc, vieäc khöû truøng nöôùc Coù Thöùc aên töôi ñoâng laïnh, thöùc aên cheá bieán, tröùng Artemia, phaân boùn Coù Thöùc aên, artemia, phaân boùn coù theå chöùa caùc DLSP Chöùng nhaän ñaûm baûo raèng thöùc aên khoâng coù LSP ñoái vôùi moïi loâ haøng chuyeån ñeán. Thöû nghieäm ñònh kyø caùc DLSP ñoái vôùi thöùc aên Coù Thöùc aên soáng Coù Nöôùc hoaëc caùc phaàn töû coù trong nöôùc vôùi thöùc aên soáng coù theå chöùa caùc DLSP Chöùng nhaän ñaûm baûo raèng thöùc aên khoâng coù LSP ñoái vôùi moïi loâ haøng chuyeån ñeán. Thöû nghieäm ñònh kyø caùc DLSP ñoái vôùi thöùc aên Coù Nöôùc thaûi Coù Nöôùc thaûi coù khaû naêng chöùa caùc DLSP Keá hoaïch HACCP ñaûm baûo khoâng coù DLSP trong caùc heä kín. Nöôùc töø caùc heä kín seõ ñöôïc xaû vaøo caùc heä thoáng xöû lyù nuôùc coâng coäng. Khoâng Coù * Kyù chuû trung gian laø ngöôøi Coù Kyù chuû trung gian laø ngöôøi coù theå truyeàn caùc DLSP Kieåm soaùt baèng SOP Khoâng Kyù chuû trung gian laø ñoäng vaät Coù Kyù chuû trung gian laø ñoäng vaät coù theå truyeàn caùc DLSP Kieåm soaùt baèng SOP Khoâng Phöông tieän vaø thieát bò Coù Phöông tieän vaù thieát bò coù theå nhieãm caùc DLSP Kieåm soaùt baèng SOP Khoâng LSP: maàm beänh ñaëc tröng ñaõ lieät keâ. CCP: ñieåm kieåm soaùt tôùi haïn. DLSP: maàm beänh ñaëc tröng ñaõ lieät keâ coù khaû naêng phaùt hieän ñöôïc. SPF: khoâng mang caùc maàm beänh ñaëc tröng. SOP: quy phaïm saûn xuaát. * Nöôùc thaûi töø ao nuoâi vaø caùc nguoàn nöôùc khaùc khoâng xaû vaøo caùc heä thoáng xöû lyù nöôùc coâng coäng. Baûng phuï luïc soá 6. SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT CUÛA CÔ SÔÛ NUOÂI TOÂM Chuù thích: * = CCP + = SOP Taïo toâm boá meï cho sinh saûn Ao nuoâi lôùn Öông gioáng Nuoâi aáu truøng Thaønh thuïc vaø sinh saûn Kyù chuû trung gian laø ngöôøi vaø ñoäng vaät + Nöôùc * Phöông tieän vaø thieát bò + Thöù ê töôi ñ â l h thöù ê h á bi á A t i Kyù chuû trung gian laø ngöôøi vaø ñoäng vaät + Nöôùc * Phöông tieän vaø thieát bò + Thöù ê töôi ñ â l h thöù ê h á bi á A t i Kyù chuû trung gian laø ngöôøi vaø ñoäng vaät + Nöôùc * Phöông tieän vaø thieát bò + Thöù ê töôi ñ â l h thöù ê h á bi á A t i Kyù chuû trung gian laø ngöôøi vaø ñoäng vaät + Nöôùc * Phöông tieän vaø thieát bò + Thöù ê töôi ñ â l h thöù ê h á bi á A t i Kyù chuû trung gian laø ngöôøi vaø ñoäng vaät + Nöôùc * Phöông tieän vaø thieát bò + Thöù ê töôi ñ â l h thöù ê h á bi á A t i Nguoàn toâm töø beân ngoaøi Nguoàn toâm töø beân ngoaøi Nguoàn toâm töø beân ngoaøi Nguoàn toâm töø beân ngoaøi Nguoàn toâm töø beân ngoaøi Heä kín (Caù theå boá meï) Xaû thaûi Toâm * (Aáu truøng nauplius) Xaû thaûi Toâm * (Haäu aáu truøngï) Xaû thaûi Toâm * (Toâm gioáng) Xaû thaûi Toâm * (Toâm thöông phaåmï) Xaû thaûi Toâm *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ (Mỹ) giai đoạn 2005-2010.pdf
Luận văn liên quan