Đề tài Một số giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Tân Bình

LỜI MỞ ĐẦU &œœ 1. Lý do chọn đề tài: Lợi ích kinh tế luôn đặt vào mục tiêu trong sự phát triển kinh doanh . Các nhà kinh doanh trên thị trường luôn muốn tổ chức của mình đạt được lợi nhuận như mục tiêu đã đề ra. Phát triển kinh tế đối ngoại là một yếu tố khách quan nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại giúp tạo ra nguồn ngoại tệ cần thiết để phục vụ nhập khẩu công nghệ kĩ thuật, thiết bị hiện đại. Hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng là hoạt động không thể thiếu trong hoạt động kinh tế đối ngoại, là công cụ là cầu nối trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước. Hệ thống thanh toán trong ngân hàng giúp nhà kinh doanh thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu một cách nhanh chóng và đảm bảo. Bên cạnh đó, trong vấn đề thanh toán vẫn có nhiều rủi ro cần phải khắc phục. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ phổ biến hiện nay tại Techcombank, bên cạnh đó tìm hiểu các rủi ro mà ngân hàng thường gặp và đưa ra một số giải pháp khắc phục. 3. Phạm vi nghiên cứu: Để đi sâu vào hoạt động thanh toán quốc tế, đặc biệt là qui trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ hàng nhập khẩu tại ngân hàng Techcombank _ chi nhánh Tân Bình. Bên cạnh đó bài báo cáo còn nêu lên những rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế và đưa ra một số giải pháp để hoạt động thanh toán của ngân hàng được hoàn thiện và phát triển hơn. 4. Phương pháp nghiên cứu: Điều tra, tổng hợp, phân tích dựa trên nguồn số liệu do Techcombank Tân Bình cung cấp và một số nguồn khác trên Internet. 5. Nội dung của đề tài: Bản thân phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tỏ ra ưu việt, song nó không phải là phương thức thanh toán tránh được rủi ro cho các bên tham gia một cách tuyệt đối. Thực tế cho thấy các bên tham gia của Việt Nam bước vào thị trường thế giới đa phần là mới lạ, kinh nghiệm còn non trẻ. Trong điều kiện đó ngân hàng và các doanh nghiệp XNK đã gặp nhiều khó khăn khi phát sinh rủi ro trong việc thanh toán bằng TDCT, có trường hợp thiệt hại lên đến hàng chục triệu đôla. Do vậy, việc hoàn thiện và phát triển công tác thanh toán quốc tế, cụ thể là nghiên cứu và phòng chống rủi ro thanh toán tín dụng chứng từ là một trong những mối quan tâm thường xuyên của mỗi ngân hàng. Trong những năm qua ngân hàng Techcombank đã triển khai và thực hiện tốt các nghiệp vụ thanh toán nói chung và nghiệp vụ chứng từ nói riêng, song việc hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ này còn gặp không ít những khó khăn, bất cập. Vì thế trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Techcombank - chi nhánh Tân Bình, trên cơ sở những kiến thức đã học và qua nghiên cứu tài liệu, em đã chọn đề tài “ Một số giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Techcombank – chi nhánh Tân Bình”. Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Lí luận chung về phương thức thanh toán TDCT và rủi ro khi áp dụng . Chương 2: Thực trạng thanh toán tín chứng từ tại Ngân hàng Techcombank– chi nhánh Tân Bình. Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán TDCT tại Techcombank. 6. Ý nghĩa của đề tài: Thông qua đề tài này em đã tìm hiểu thêm về hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn, các rủi ro thường gặp phải trong thanh toán xuất nhập khẩu, từ đó ta có thể nghiên cứu thêm những biện pháp để mở rộng và phòng ngừa rủi ro hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ trên thị trường quốc tế đang ngày càng phát triển.

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1823 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Tân Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
YÊU CẦU PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG Kính gửi :TECHCOMBANK Ngày tháng năm Với trách nhiệm về phía mình, chúng tôi đề nghị Techcombank phát hành thư tín dụng không hủy ngang theo nội dung sau: Back to back Revolving Red Clause In: Contact person: Tel/fax Contact person: Tel/fax: 39A: Tolerance (If any) Deffer . . . . . …. of goods Drafts not required drafts required 44D: Period Shipment CIF CIP FCA CFR EWX DAF . . . …. In ….. …. . . . . . . . . . . . . ,notify the applicant and show country of loading port. Clean . Showing flight number and flight date. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Applicant in . . . . . Original Cargo Receipt signed and stamped by the Beneficiary, the Applicant and Techcombank…….., each amendment if any must be signed and red stamped by Techcombank …….., showing shipment date. ……. in . . . . . originals. C/O must not be hand-written except for signature. Full set of originals of Insurance Policy/Certificate in assignable form and endorsed in blank for 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , invoice currency and showing total originals issued. . . . . . in …… . . . . . in . . . . . ………..) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : . . . Confirming bank At Techcombank’s Disposal 78: Special Clause: TT reimbursement claim: Acceptable Not Acceptable Chỉ thị cho Techcombank: Chúng tôi uỷ quyền cho Techcombank ghi nợ (các) tài khoản của chúng tôi số:……………………………………………. để thu phí, chi phí phát sinh có liên quan. Chúng tôi uỷ quyền cho Techcombank chủ động trích (các) tài khoản của chúng tôi để thanh toán mọi khoản tiền liên quan đến việc mở Thư tín dụng (L/C) theo Yêu cầu phát hành L/C này như trích ký quĩ, thanh toán thư tín dụng được mở, thanh toán các khoản phí và chi phí phát sinh.... Trường hợp Bộ chứng từ (BCT) không hợp lệ, Techcombank có toàn quyền từ chối thanh toán. Trong trường hợp Chúng tôi có văn bản yêu cầu thanh toán gửi tới Ngân hàng (chấp nhận BCT không hợp lệ), Ngân hàng có quyền thực hiện thanh toán và Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm thanh toán cho Techcombank bất kỳ khoản tiền nào Techcombank phải thực hiện thanh toán/chi trả theo L/C này. Ủy thác cho Techcombank lựa chọn Ngân hàng thông báo thứ nhất trong trường hợp Techcombank không có quan hệ đại lý trực tiếp với Ngân hàng thông báo mà chúng tôi đề xuất ở mục 57D Chúng tôi đề nghị ký quĩ . . . % trị giá LC, thanh toán . . . % giá trị LC bằng vốn tự có và . . . % bằng vốn vay tại quí Ngân hàng. Thư tín dụng được mở theo yêu cầu này tuân thủ theo ấn phẩm “Unitform Customs and Practice for Documentary Credit 2007 Revision, ICC 600 (UCP 600) do Phòng Thương mại Quốc tế tại Pari, Pháp phát hành. Chỉ thị yêu cầu phát hành thư tín dụng này được lập trên cơ sơ hợp đồng thương mại số………………..ngày………….giữa………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chúng tôi cam kết: Tuân thủ đúng và đầy đủ các chính sách, quy định pháp luật về ngoại hối, xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế của Nhà nước và các quy định nội bộ của Techcombank; Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về hạn ngạch, giấy phép xuất nhập khẩu và tính pháp lý của hợp đồng ngoại liên quan. Tuân thủ đúng qui định của Techcombank về việc phát hành L/C, theo đó: Trường hợp Thư tín dụng trả ngay, chúng tôi cam kết chuyển đủ số tiền thanh toán Thư tín dụng và các khoản phí, chi phí khác phát sinh vào tài khoản của Chúng tôi tại Techcombank trong vòng 03 ngày làm việc của ngân hàng kể từ ngày Techcombank thông báo cho chúng tôi về việc Techcombank đã nhận được bộ chứng từ phù hợp; Trong trường hợp Thư tín dụng trả chậm, chúng tôi ủy quyền Techcombank gửi điện chấp nhận thanh toán BCT phù hợp và cam kết chuyển đủ tiền thanh toán thư tín dụng và các khoản phí, chi phí khác phát sinh vào ngày đến hạn. Đồng thời trong vòng 03 ngày làm việc của Techcombank từ ngày Techcombank thông báo cho chúng tôi đã nhận được bộ chứng từ phù hợp, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành mọi thủ tục về tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán Thư tín dụng. Trường hợp được Techcombank chấp thuận thanh toán Thư tín dụng bằng vốn vay/cung cấp hạn mức mở thư tín dụng, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa thuận với Techcombank trong Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cung cấp hạn mức mở thư tín dụng số …………. ngày………………… và hoàn thành mọi thủ tục nhận nợ vay để thanh toán Thư tín dụng và các khoản phí, chi phí khác phát sinh trong vòng 03 ngày làm việc của ngân hàng kể từ ngày Techcombank thông báo cho chúng tôi đã nhận được bộ chứng từ phù hợp. Trong trường hợp Techcombank không thu xếp được vốn cho vay bằng ngoại tệ, chúng tôi cam kết sẽ nhận nợ bằng tiền VND và tự mua ngoại tệ để thanh toán Thư tín dụng và các khoản phí, chi phí khác phát sinh (nếu có). Nếu chúng tôi không có đủ điều kiện nhận nợ vay, chúng tôi cam kết sẽ chuyển đủ tiền thanh toán thư tín dụng bằng nguồn vốn tự có trong thời hạn 03 ngày làm việc nêu trên. Trong trường hợp Thư tín dụng có xác nhận/Thư tín dụng cho phép đòi tiền bằng điện, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Techcombank thông báo cho chúng tôi về việc Techcombank đã nhận được điện đòi tiền từ ngân hàng xác nhận/ ngân hàng chiết khấu, chúng tôi cam kết sẽ chuyển đủ số tiền để thanh toán Thư tín dụng và các khoản phí, chi phí khác phát sinh vào tài khoản của chúng tôi tại Techcombank (trong trường hợp Thư tín dụng thanh toán bằng vốn tự có) hoặc hoàn thành mọi thủ tục nhận nợ vay để thanh toán Thư tín dụng (trong trường hợp thư tín dụng thanh toán bằng vốn vay). Trong trường hợp Hủy LC, chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ mọi thủ tục theo yêu cầu của Techcombank trong việc lấy xác nhận hủy LC và chỉ yêu cầu rút số tiền ký quỹ khi được tất cả các bên liên quan chấp nhận huỷ L/C. Ủy nhiệm cho Techcombank, không cần sự chấp thuận hoặc bất cứ sự xác nhận nào của chúng tôi, tự động thanh toán cho Bên thụ hưởng mọi khoản tiền phải trả theo cam kết L/C nếu nhận được bộ chứng từ hợp lệ vào ngày đến hạn. Chúng tôi có nghĩa vụ hoàn trả, bồi hoàn cho Techcombank bất kỳ khoản tiền nào Techcombank phải thực hiện thanh toán/chi trả theo L/C được mở theo Yêu cầu phát hành Thư tín dụng này. Chúng tôi cam kết không từ bỏ trách nhiệm thanh toán Thư tín dụng trong mọi trường hợp, chịu mọi rủi ro phát sinh, kể cả trường hợp phát sinh rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng hoặc do sự thay đổi pháp luật, chính sách của Nhà nước. Chúng tôi cam kết thanh toán mọi khoản phí, chi phí phát sinh cho Techcombank và/hoặc cho Ngân hàng nước ngoài trong mọi trường hợp kể cả khi L/C bị hủy, L/C hết hiệu lực hoặc không sử dụng, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác Techcombank phải thanh toán phí, chi phí liên quan đến L/C được phát hành theo Yêu cầu này. Để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ phát sinh theo các Cam kết tại Yêu cầu phát hành Thư tín dụng này, Chúng tôi: Ủy quyền cho Techcombank tự động trích tiền trên bất cứ tài khoản ngoại tệ nào của chúng tôi tại Techcombank để thanh toán khoản tiền phải trả theo Thư tín dụng cho bên thụ hưởng cùng tất cả các khoản phí theo quy định tại biểu phí của Techcombank trong từng thời kỳ và các chi phí khác liên quan đến Thư tín dụng này. Trường hợp đồng tiền trên tài khoản ngoại tệ của chúng tôi khác đồng tiền thanh toán theo Thư tín dụng, Ngân hàng được quyền (nhưng không có nghĩa vụ) tự động chuyển đổi sang loại ngoại tệ phải thanh toán theo L/C theo tỷ giá do Techcombank ấn định. Trường hợp số tiền trên tài khoản và tất cả các nguồn thu của chúng tôi tại Techcombank không đủ để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh theo Cam kết này và/hoặc chúng tôi không chuyển đủ tiền để thanh toán bất cứ nghĩa vụ nào của chúng tôi phát sinh theo Cam kết này, chúng tôi có nghĩa vụ thực hiện các cam kết theo qui định tại điểm 7, 8 dưới đây. Cầm cố Bộ chứng từ, lô hàng nhập khẩu theo các chứng từ vận chuyển theo L/C, và tất cả các tài sản/quyền tài sản của chúng tôi tại Techcombank để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo Yêu cầu phát hành L/C này và ủy quyền cho Techcombank làm các thủ tục hải quan, nhận hàng hóa và tự động chuyển nhượng, bán các tài sản đó để thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng nghĩa vụ. Chúng tôi đồng ý rằng Techcombank được toàn quyền sở hữu số tiền ký quỹ cũng như được quyền cầm giữ, bù trừ, xử lý tất cả các khoản tiền, tài sản khác của chúng tôi tại Techcombank theo các phương thức do Techcombank quyết định để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Thư tín dụng này. Chấp nhận, Ủy quyền cho Techcombank lập Ủy nhiệm thu yêu cầu Ngân hàng nơi Chúng tôi mở tài khoản trích tiền trên tài khoản để thu hồi toàn bộ khoản nợ mà chúng tôi có nghĩa vụ phải thanh toán cho Techcombank theo Yêu cầu phát hành L/C này. Công nhận, thừa nhận rằng các thông báo, văn bản của Techcombank được lập theo Yêu cầu phát hành L/C này có giá trị ràng buộc nghĩa vụ của chúng tôi đối với Techcombank và chúng tôi cam kết chấp nhận vô điều kiện và thực hiện mọi nghĩa vụ theo các thông báo, văn bản đó. Tự thu xếp nguồn ngoại tệ để thanh toán theo Thư tín dụng này. Nếu chúng tôi không thực hiện đúng các cam kết quy định tại Yêu cầu phát hành Thư tín dụng này, chúng tôi chấp nhận: Chịu phạt vi phạm với mức……….. số tiền Techcombank đã thực hiện thanh toán, chi trả, đối với trường hợp chúng tôi không có đủ tiền trên tài khoản ngoại tệ khi đến hạn thanh toán/không tự thu xếp nguồn ngoại tệ để thanh toán; đồng thời, Hoàn trả ngay cho Techcombank số tiền Techcombank đã thực hiện thanh toán/chi trả, kèm theo lãi suất với mức bằng 150% lãi suất cho vay được Techcombank công bố tính từ ngày Techcombank thực hiện thanh toán/chi trả theo L/C cho đến ngày chúng tôi thực hiện thanh toán, theo đúng Thông báo của Techcombank mà không cần phải ký xác nhận Nhận nợ bắt buộc; hoặc Hoàn trả số tiền theo Nhận nợ vay bắt buộc và chịu lãi suất phạt theo qui định của Techcombank; Nếu quá thời hạn thanh toán theo nhận nợ bắt buộc/ thời hạn thanh toán như qui định tại Thông báo của Techcombank mà Chúng tôi không hoặc thanh toán không đầy đủ, Techcombank được toàn quyền: (i) phát mại, bán, xử lý cách khác đối lô hàng và các tài sản bảo đảm khác mà không cần thông báo trước cho chúng tôi về việc này; (ii) tự động ghi nợ các tài khoản của chúng tôi tại Techcombank; (iii) tự động chuyển đổi các khoản tiền thu được từ việc phát mại, ghi nợ các tài khoản sang ngoại tệ tương ứng với tỉ giá do Techcombank quyết định và mọi rủi ro tỉ giá chúng tôi hoàn toàn gánh chịu để thu toàn bộ các khoản mà chúng tôi phải trả/thanh toán cho Techcombank theo Yêu cầu phát hành L/C này, bao gồm cả các khoản lãi, phạt và các khoản phí, chi phí phát sinh. Nếu các khoản thu từ việc bán, phát mại và tự động ghi nợ này chưa đủ cho việc thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo L/C và các cam kết này, chúng tôi có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán cho Techcombank bất cứ khoản thiếu hụt nào theo đúng yêu cầu của Techcombank Chúng tôi sẽ bồi hoàn cho Techcombank nếu phát sinh trách nhiệm về bất cứ sự gián đoạn, thiếu chính xác, sơ xuất, lỗi hoặc sự chậm trễ nào có thể phát sinh trong hoặc từ việc truyền đạt bất cứ thông tin nào hoặc bất cứ sự mơ hồ nào trong những thông tin theo nội dung chứng tôi điển trên Đơn. Chúng tôi xác nhận và hiểu rằng khi Thư tín dụng nói chung và thư tín dụng chuyển nhượng hoặc thư tín dụng có xác nhận được Techcombank phát hành, Techcombank hoặc ngân hàng xác nhận thư tín dụng có thể (tuỳ từng trường hợp) phát hành theo các điều khoản và điều kiện mà Techcombank và/hoặc ngân hàng xác nhận thư tín dụng thấy thích hợp và chúng tôi đồng ý và xác nhận rằng nghĩa vụ của chúng tôi theo yêu cầu phát hành thư tín dụng này sẽ không bị ảnh hưởng hay tác động dưới bất kỳ hình thức nào bởi việc phát hành thư tín dụng như vậy của Techcombank/ngân hàng xác nhận. Ngân hàng ký nhận hồ sơ ngày giờ Tên của người nhận: Số điện thoại ĐẠI DIỆN CÔNG TY (Tổng) Giám đốc hoặc Người được ủy quyền (Ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) Phần dành cho Ngân hàng Techcombank đồng ý phát hành L/C cho……………………………………theo Yêu cầu phát hành Thư tín dụng này Tên khách hàng/ ID no. _________________ Vốn vay thanh toán ………% giá trị LC Tài khoản thu phí: _________________ Vốn tự có thanh toán ………. % giá trị LC o Phí phát hành: __________________ Số tiền ký quỹ _____________ o Điện phí: __________________ Tài khoản trích ký quỹ _____________ o Phí khác (theo biểu phí): __________________ Tài khoản ký quỹ _____________ o VAT: __________________ CVKH Giám đốc CN Mã khoá Dấu và chữ ký xác thực mã khóa CVTT của TTTT Tình trạng hồ sơ: Hợp lệ Phê duyệt của TTTT Không hợp lệ (lý do): Time&Date Time&Date Time&Date Chỉ dẫn: Nếu không ghi chú về phần phí thì sẽ được hiểu là áp dụng thu theo biểu phí. Chi tiết tình trạng hồ sơ không hợp lệ sẽ được TTTT thông báo vào địa chỉ email của CVKH/CVTTQT của CN ở phía dưới. Địa chỉ email đăng ký nhận thông tin:……………………………………………….

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docMB-QT PHLC 01 Yeu cau phat hanh thu tin dung-FINAL (4).doc
 • docbia.doc
 • docNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.doc
 • docNOI DUNG BAO CAO.doc
 • docFORM DE NGHI KY HAU VAN DON-BAO LANH NHAN HANG MOI.doc
 • xlsHop dong ban ngoai te giao ngay (mau so 01_KDNT).XLS
 • xlsHop dong mua ngoai te giao ngay(mau so 01_KDNT).XLS
 • docMB-CTNN-04 CAM KET BO SUNG CTNK.doc
 • docMB-QT PHLC-02 Yeu cau dieu chinh thu tin dung.doc
 • xlsPHIEU DE NGHI THANH TOAN.xls
 • docYeu cau dieu chinh lenh chuyen tien.doc
Luận văn liên quan