Đề tài Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing cho công ty Teamwork tại thị trường Việt Nam

MỞ ĐÀU 1 CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ MARKETING 2 I. Khái niệm về Marketing .2 1. Định nghĩa .2 2. Vai trò, chức năng của Marketing .2 2.1. Vai trò của Marketing 2 2.2. Chức năng của Marketing .2 II. Hệ thống thông tin Marketing 3 1. Khái niệm và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing MIS 3 2. Hệ thống thông tin MIS 4 2.1. Hệ thống thu thập thông tin .4 2.2. Hệ thống báo cáo nội bộ 4 2.3. Hệ thống phân tích thông tin Marketing .5 2.4. Hệ thông nghiên cứu Marketing 6 III. Phân tích môi trường kinh doanh 9 1. Phân tích môi trường vĩ mô 9 1.1. Yếu tố về kinh tế 10 1.2. Yếu tố về công nghệ .10 1.3. Yếu tố về văn hỏa xã hội .11 1.4. Yêu tố về nhân khẩu học .11 1.5. Yếu tố về chính trị pháp luật 11 1.6. Yếu tố toàn cầu .12 2. Phân tích môi trường vi mô .13 2.1. Đối thủ tiềm tàng 14 2.2. Các doanh nghiệp cạnh tranh 14 2.3. Môi trường nội bộ .15 IV. Phân khúc thị trường 16 1. Khái niệm phân khúc thị trường 16 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân khúc thị trường .17 3. Các tiêu thức phân khúc thị trường 17 4. Xác định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm 17 4.1. Xác định thị trường mục tiêu .17 4.2. Định vị sản phẩm .18 vắ Xây dựng phối thức Marketing hỗn hợp <Marketing Mix> 7Ps 18 VI. Phân tích SWOT . 24 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỒNG QUÁT VỀ CÔNG TY VÀ NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH TEAMWORK VIETNAM 26 I. Giới thiệu khái quát về công ty .26 1. Qúa trình hình thành và phát triển công ty 26 2. Tình hình lao động và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .28 2.1. Tình hình lao động .28 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .30 3. Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty .31 3.1. Trang thiết bị và quy trình hệ thống máy móc làm việc 31 3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty II. Nghiên cứu hoạt động Marketing tại công ty Teamwork 35 1. Phân tích môi trường kinh doanh 35 1.1. Môi trường vĩ mô .35 1.2. Môi trường vi mô .42 2. Nghiên cứu thị trường công nghệ thông tin tại Việt Nam 46 2.1 Tổng quan về thị trường công nghệ thông tin tại Việt Nam 46 2.2. Hoạt động nghiên cứu thị trường của công ty .51 3. Phân tích phối thức Marketing Mix 7Ps 53 4. Phân tích SWOT .58 4.1. Phân tích SWOT .58 4.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên cơ sở phân tích SWOT 62 CHƯƠNG lllễ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MAREKTING TẠI 'công TY TNHH TEAMWORK .65 I. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing 65 1. Thành lập phòng marketing 65 2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trừơng .67 3. Xây dựng bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm 70 4. Hoàn thiện các chiến lược Marketing - Mix 70 II. Kiến nghị 75 KẾT LUẬN CHUNG 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO . LỜI Mở ĐẰU BDSOBOBQ Trong thập niên qua, nền kinh tế thế giới đã thay đổi một cách mạnh mẽ dưới sức ép của toàn cầu hóa, sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin và sự mờ cửa của các thị trường mới. Và nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đã phát triển một cách tích cực, đạt tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó ngành công nghệ thông tin đã đóng góp tích cực lớn đã xóa đi mọi rào cản về không gian và địa ĩý. Khách hàng giờ đaý có nhiều quyền hơn trước đây. Nhờ vào công nghệ họ có thể tiếp cận thông tin về sản phẩm tốt hơn, từ đó họ có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, cùng với hội nhập kinh tế toàn cầu, bên cạnh những cơ hội mờ rộng thị trường là những thách thức của sự cạnh tranh khốc liệt. Công ty TeamWork Việt Nam là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm phần mềm trực thuộc công ty TeamWork S.A Management. Trước bối cảnh như kinh doanh hiện nay, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần phải có những chiến lược sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Một trong những công cụ hữu hiệu đó là Marketing. Marketing ngày càng thẻ hiện rõ vai trò quan trong, nó giúp cho doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận và thị phần. Nhưng marketing không chỉ là một chức năng trong hoạt động kinh doanh, nó là một triết lý dẫn dắt toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trong việc phát hiện ra, đáp ứng và làm thoả mãn cho nhu cầu cua khách hang. Tôi chọn đề tài “Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing cho công ty TeamWork tại Việt Nam” trước tiên đó là đề tài cho một luận văn thực tập tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, kế đến là qua đề tài này tôi mong muốn gởi đến công ty TeamWork Việt Nam những ý kiến đóng góp cho công ty ngày càng phát triển Trong quá trinh thực hiện đề tài, tôi sử dụng kết hợp một số phương pháp ncỊhiên cứu như: Phương pháp đọc tài liệu, thống kê, phân tích và tổng hợp sử dụng các nguon số liệu từ báo cáo công khai của công ty Teamwork Kết cấu của đề tài luận văn tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về Marketing Chương II: Nghiên cứu hoạt động Marketing tại công ty TeamWork Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing tại công ty TNHH TeamWork Vì thời gian và trình độ có hạn, nên đề tài luận văn tốt nghiệp sẽ còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong nhận được những góp ý của mọi người để có thể bỗ sung và hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu này tốt hơn

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2942 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing cho công ty Teamwork tại thị trường Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing cho công ty Teamwork tại thị trường Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan