Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty CP hệ thống thông tin FPT

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 3 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3 1.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 4 1.2.1 Sơ đồ tổ chức. 4 1.2.2. Tình hình nhân sự. 7 1.3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 7 1.3.1. Lĩnh vực hoạt động. 7 1.3.2. Tình hình kinh doanh của công ty những năm qua. 9 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 16 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY. 16 2.1.1 Quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty. 16 2.1.2 Thực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty. 25 2.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY. 35 2.2.1. Những mặt hiệu quả. 35 2.2.2. Những mặt chưa hiệu quả 37 2.2.3. Nguyên nhân gây ra những mặt chưa hiệu quả. 40 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI . 42 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 42 3.1.1. Phương hướng phát triển và mục tiêu kinh doanh của công ty trong những năm tới. 42 3.1.2. Phương hướng và mục tiêu cụ thể đối với hoạt động nhập khẩu. 44 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế nhược điểm của hoạt động nhập khẩu 46 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của công ty trong hoạt động nhập khẩu 54 3.2.3 Nhóm giải pháp vĩ mô. 55 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty CP hệ thống thông tin FPT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty CP hệ thống thông tin FPT.pdf
Luận văn liên quan