Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vốn tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh Gò Vấp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trang CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VE NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I KHÁI NIÊM VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI 1.1 Khái niệm 2 1.2 Chức năng 2 1.3 Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại .7 II. CÁC NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI 2.1 Vốn tự có và coi như tự có .15 2.2 Vốn huy động .! .17 2.3 Vốn vay 17 2.4 Các nguồn vốn khác 18 CHƯƠNG II: THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VốN TIET KIỆM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - CN GÒ VÂP I. TỔNG QUAN VỀ NGẦN HÀNG ĐÔNG Á- CHI NHÁNH GÒ VÁP lI.1 Giơỉ thiệu về ngân hàng Đông Á - chi nhánh Gò vấp 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .20 1.1.2 Các lĩnh vực hoạt động .25 1.1.3 Một vài điểm sơ lược về ngân hàng Đông Á .26 1.1.4 Cơ cấu bộ máy tổ chức .30 1.1.5 Các sản phẩm của ngân hàng Đông Á .31 1.1.6 Kết quả hoạt động năm 2007 và các chỉ tiêu năm 2008 1.2 Tổng quan về chi nhảnh DAB - Gò vấp 1.2.1 Sự ra đời của chi nhánh 32 1.2.2 Sơ đồ tổ chức .33 1.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .33 1.2.4 Kết quả hoạt động năm 2007 36 II. THƯC TRANG VẺ HO AT ĐÔNG HUY ĐÔNG VốN TIÊT KIÊM TAI DAB - GÒ VAP 2.1 Các hình thức gửi tiết kiệm hiện có tại DAB - Gò vấp .36 2.2 Phương pháp tính lãi tại DAB 36 2.3 Nguyên tắc và điều kiện gửi tiết kiệm 37 2.4 Một số quy trình thực hiện hoạt động gửi tiết kiệm tại DAB - Gò vấp 2.5 Một vài điểm noi bật về hoạt động huy động vốn tiết kiệm của DAB so với một sổ ngân hàng bạn .48 2.6 Ket quả hoạt động từ năm 2003-2007 .48 2.7 Một vài hoạt động huy động vốn tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á-Chỉ nhảnh Gò vấp 50 2.8 Kết quả hoạt động huy động vốn tiết kiệm tại DAB - Gò vấp CHƯƠNG ỈII: MỘT số BIỆN PHÁP NHAM nâng cao hiệu QUẢ HUY ĐỘNG VốN TIET kiệm tại ngân HÀNG ĐÔNG Á - CHI NHÁNH GÒ VAP I.THUẲN LƠI. KHÓ KHĂN VÀ TồN TAI .57 II. KIẾN NGHI VÀ GIẢI PHÁP Đối VỚI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á -CHI NHÁNH GÒ VẤP .59 KẾT LUÂN LỜI MỞ ĐẦU -------- Nước ta với nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí và điều tiết của Nhà Nước, nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, đòi hỏi chúng ta càn phải có một khối lượng vốn rất lớn, đây là vấn đề bức xúc đặt ra hiện nay, nó có tính chiến lược quyết định trong thời kì đối mới của nền kinh tế nước ta.Để có được nguồn vốn lớn, nhất là vốn trong nước dùng để đầu tư, phát triển kinh tế đó là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngân hàng hiện nay, đây là yếu tố cơ bản để thực hiện chiến lược phát huy nội lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. Trong những năm qua tuy nguồn vốn huy động của các ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng các ngân hàng cũng chỉ mới thu hút được một phần nhỏ trong tổng khối lượng vón còn nhàn rỗi trong dân cư, thế nên vấn đề được đặt ra là làm sao để khai thác được nguồn vốn còn nhàn rỗi trong dân cư với tiềm năng rất lớn được hiệu quả và tốt hơn, để tập trung vào ngâ hàng và đưa đồng vốn đó phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước, xuất phát từ thực tế trên nên tôi chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Gò vấp” để làm luận văn tốt nghiệpế Đây là vấn đề lớn và phức tạp không phải một sớm một chiều là có thể thực hiện được, chúng ta cần có nhữrig giải pháp trước mắt và lâu dài hữu hiệu hơn cho những mục tiêu phát triển kinh tế, ngoài ra phải có sự đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Nhưng do trình độ nghiên cứu có hạn nên phần trình bày chỉ dừng ở mức độ nhất định, và phần trình bày không sao tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý, bổ sung thêm của quý thầy cô để luận văn được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. ❖ Mục tiêu nghiên cửu của đề tài Là phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng, thông qua thực tế hoạt động của những năm gần đây nhằm tìm ra được những mặt mạnh để tiếp tục giữ vững và phát huy, phát hiện ra những tiềm năng chưa được khai thác để từ đó đưa ra biện pháp khai thác. Bên cạnh đó nhận thấy được những mặt yếu kém, tồn tại của ngân hàng, để trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp nhằm góp phần hạn chế, khắc phục giúp cho hoạt động huy động vốn nói riêng và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung ngày càng cải thiện, an toàn, hiệu quả hơn cũng sớm hoàn thành những mục tiêu, những kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra. ❖ Phương pháp và phạm Ví nghiên cứu > Phương pháp nghiên cứu + Thu thập số liệu trực tiếp trong ngân hàng thông qua các báo cáo + Dùng phương pháp so sánh số tương đối, số tuyệt đối, phân tích qua các năm để đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng trong thực tế. Từ những số liệu chi tiết đó được dùng để tổng hợp lại theo các mục tiêu đánh giá nhàm thấy rõ được những mặt mạnh, những điểm yếu, tồn tại cũng như sự phát triển trong lĩnh vực hoạt động của ngân hàngề > Phạm vi nghiên cứu Trong nền kinh tế thị trường mà hiện nay chúng ta đang đi theo, hoạt động của ngành ngân hàng là vô cùng phong phú và đa dạng. Với thời gian tiếp cận thực tế có hạn, trình độ nghiên cứu còn hạn chế cùng nhiều lí do khách quan cũng như khuôn khổ cho phép của một đề tài, nên phạm vi nghiên cứu của luận văn này chỉ dừng lại trong một giới hạn nhất định. Do không thể tìm hiểu, nghiên cứu sâu và làm quen được hết tất cả các công việc cũng như các nghiệp vụ trong thực tế phát sinh nên đề tài chỉ đề cập đến việc phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng là chủ yếu. Kính mong nhận được sự chỉ bảo của quý thầy cô cũng như những ý kiến đóng góp của các bạn, để từ đó có thể thu nhập thêm kiến thức phục vụ cho quá trình công tác nghiên cứu sau này được tốt hơn.

pdf72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 2757 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vốn tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh Gò Vấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vốn tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á-Chi nhánh Gò Vấp.pdf
Luận văn liên quan