Đề tài Một số kiến nghị và hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Cao su Sao vàng

MỤC LỤC Phần thứ nhất: CƠ Sở Lý LUậN Về TIềN CÔNG Và TIềN LƯƠNG Chương I: Khái niệm về các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương và tiền công 1. Khái niệm. 1.1.Tiền lương 1.2. Tiền công 2. Cơ sở để trả công và bản chất tiền lương 2.1. Cơ sở trả công theo công việc 2.2. Bản chất của tiền lương 2.2.1 Về mặt kinh tế 2.2.2 Về mặt xã hội 3. Nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương và tiền công 3.1. Bản thân công việc 3.2. Thị trường lao động 3.2.1. Lương bổng trên thị trường 3.2.2. Chi phí sinh hoạt 3.2.3. Công đoàn 3.2.4. Xã hội 3.2.5. Nền kinh tế 3.2.6. Luật pháp 3.3. Bản thân nhân viên 3.3.1. Sự hoàn thành công tác 3.3.2. Thâm niên 3.3.3. Kinh nghiệm 3.3.4. Tiềm năng của nhân viên 3.4. Môi trường Công ty 3.4.1. Chính sách của Công ty 3.4.2. Bầu không khí văn hoá của Công ty 3.4.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 3.4.4. Khả năng chi trả của Công ty 4. ý nghĩa của tiền lương và tiền công 4.1. ý nghĩa của tiền lương và tiền lương 4.1.1. Đối với doanh nghiệp 4.1.2. Đối với người lao động 4.2. ý nghĩa của tiền công Chương 2: Các chế độ lương, thưởng của Nhà nước 1. Các chế độ chính sách tiền lương hiện nay của Nhà nước 1.1.Chế độ tiền lương cấp bậc. 1.1.1. Thang lương: 1.1.2. Mức lương: 1.1.3. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật: 2. Các khoản phụ cấp, trợ cấp và thu nhập khác. 2.1. Phụ cấp khu vực: 2.2. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: 2.3. Phụ cấp trách nhiệm: 2.4. Phụ cấp làm đêm: 2.5. Phụ cấp thu hút: 2.6. Phụ cấp đắt đỏ: 2.7.Phụ cấp lưu động: 2.8.Phụ trội: 3. Các hình thức trả lương 3.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm 3.1.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: 3.1.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể: 3.1.3. Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp: 3.1.4. Trả lương theo sản phẩm có thưởng: 3.1.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: 3.1.6. Chế độ trả lương khoán 4. Hình thức trả lương theo thời gian 4.1. Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn 4.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 5. Tiền thưởng và các hình thức khen thưởng 5.1. Thưởng thi đua 5.2. Khen thưởng trong sản xuất kinh doanh. Chương 3: Lập kế hoạch quỹ tiền lương Trong doanh nghiệp 1. Quỹ lương và thành phần quỹ lương 1.1. Quỹ lương 1.2. Thành phần quỹ lương gồm 1.3. Phân loại quỹ tiền lương 1.4. Kết cấu quỹ tiền lương 1.5. Tổng quỹ tiền lương 2. Những yêu cầu và nguyên tắc khi trả công cho người lao động 2.1. Khi trả công cho người lao động cần đảm bảo những nguyên tắc sau 3. Lập kế hoạch quỹ lương 3.1. Căn cứ vào doanh thu 3.2. Tính theo lương bình quân và số lao động bình quân kỳ kế hoạch 3.3. Tính theo đơn giá sản phẩm kỳ kế hoạch 3.4. Tính theo lượng chi phí lao động 3.5. Tính theo mức chi phí bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm 4. Sử dụng quỹ tiền lương 4.1. Mức tiết kiệm của quỹ tiền lương 4.2. Nhân tố ảnh hưởng tới quỹ tiền lương của doanh nghiệp 4.3. Mối quan hệ giữa tốc độ tăng năng suất lao động và tăng tiền lương bình quân Phần thứ hai: Thực trạng công tác trả công lao động tại Công ty Cao su Sao vàng - xí nghiệp cao su số 1. Chương 1: Quá trình hình thành & phát triển của Công ty Cao su Sao vàng 1. Tổng quan về Công ty cao su Sao vàng 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Giai đoạn 1960 - 1987 Giai đoạn 1988-1989 Giai đoạn 1991 - đến nay 1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty 1.3. Kết qủa sản xuất kinh doanh đạt được và mục tiêu của Công ty năm 2001. 1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 1.5. Đặc điểm về nguyên vật liệu 1.6. Đặc điểm về máy móc thiết bị 1.7. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của Công ty 1.8. Đặc điểm về thị trường khách hàng và mạng lưới tiêu thụ của Công ty Chương 2 Tình hình trả công lao động tại Công ty Cao su Sao vàng xí nghiệp cao su số 1 1. Tình hình trả công lao động hiện nay tại Công ty Cao su Sao vàng 1.2. Tình hình về quỹ lương và thu nhập bình quân đầu người của Công ty trong một số năm gần đây 2. Công tác trả lương tại Công ty Cao su Sao vàng. 2.1. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch tại Công ty Cao su Sao vàng 2.2. Phân cấp quản lý và sử dụng quỹ tiền lương 3. Chia lương cho các xí nghiệp, phòng ban của Công ty 3.1. Trả lương theo sản phẩm 3.2. Trả lương theo giá trị tổng sản lượng 3.3. Trả lương theo doanh thu\ 3.4. Đối với xí nghiệp cơ điện Công ty trả lương như sau 3.5. Đối với phân xưởng kiến thiết nội bộ và vệ sinh công nghiệp 3.6. Trả lương theo thời gian 4. Phân tích thực trạng trả công lao động hiện nay tại xí nghiệp cao su số 1 4.1. Số lượng và chất lượng lao động hiện nay tại xí nghiệp cao su số 1 4.2. Lập kế hoạch quỹ tiền lương tại xí nghiệp cao su số 1 4.3. Tổ chức trả lương cho các tổ trong xí nghiệp, cho các cá nhân trong tổ 4.4. Hình thức trả lương cho các đơn vị, cá nhân ở xí nghiệp cao su số 1 5. Cách tính lương cơ bản của xí nghiệp cao su số 1 như sau 5.1. Trả lương cho khối quản lý 5.2. Trả lương cho bộ phận phục vụ 5.3. Trả lương cho bộ phận trực tiếp sản xuất 5.4. Trả lương theo sản phẩm tập thể 6. Các khoản phải nộp theo quy định 7. Cách chia tiền thưởng tại xí nghiệp cao su số 1 7.1. Xếp loại chất lượng quý Nhận xét Ưu điểm: Nhược điểm: Phần thứ 3 Một số kiến nghị và hoàn thiện công tác trả công lao động tại xí nghiệp cao su số 1 Kiến nghị 1: Kiến nghị 2: Kiến nghị 3: Kết luận

pdf90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2343 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số kiến nghị và hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Cao su Sao vàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số kiến nghị và hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Cao su Sao vàng.pdf
Luận văn liên quan