Đề tài Nâng cao hiệu quả chương trình phát thanh Đài phát thanh huyện Thái Thụy

Mục lục Phần mở đầu . 1 1.Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu đề tài 2 3. Mục tiêu nghiên cứu. 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 5. Phương pháp nghiên cứu. 3 6.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 3 7. Cấu trúc của đề tài. 4 Chương I: Phát thanh địa phương vấn đề thính giả và vấn đề cơ cấu tổ chức của Đài. 5 1.1. Đài phát thanh cũng là một tờ báo nói 5 1.2. Quá trình xây dựng và phát triển của Đài phát thanh huyện Thái Thụy. 6 1.3. Chức năng nhiệm vụ và hoạt động sự nghiệp của Đài. 8 1.4. Hiệu quả của chương trình phát thanh cấp Huyện. 10 1.5. Vấn đề thính giả của Đài phát thanh huyện Thái Thụy. 13 Chương II: Những vấn đề ngôn ngữ phát thanh cấp huyện. 15 2.1. Đặc điểm tình hình người nghe ở điạ phương: 15 2.2. Vai trò của Đài phát thanh cấp huyện. 15 2.3. Truyền thông phát thanh là truyền thông bằng âm thanh. 17 2.4. Những vấn đề về ngôn ngữ phát thanh và phương pháp sử dụng. 19 2.5. Hình thức thể hiện giọng đọc hay tin, bài tốt có sức thu hút thính giả nghe đài. 21 Chương III: Một số giải pháp cải tiến chương trình phát thanh. 25 Kết luận. 30 Tài liệu tham khảo. 32

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 12774 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả chương trình phát thanh Đài phát thanh huyện Thái Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nâng cao hiệu quả chương trình phát thanh Đài phát thanh huyện Thái Thụy Phần mở đầu 1.Lý do chọn đề tài. Trong hệ thống thông tin đại chúng hiện nay, phát thanh và truyền hình là một trong những phương tiện truyền thông giữ vai trò rất quan trọng trong mỗi quốc gia .Nó đang được đánh giá là tờ báo của thời đại công nghệ và kỹ thuật .Ra đời vào những năm 20 của thế kỷ, phát thanh đã nhanh chóng trở thành một lọai hình chuyển tải thông tin rất hữu hiệu trong đời sống xã hội. Phát thanh là hệ thống thông tin rất nhanh nhạy, phổ cập rẻ tiền, có khả năng truyền những thông tin nóng hổi về các sự kiện trên diện rộng của một quốc gia và có thể vượt khỏi biên giới quốc gia. Phát thanh cũng thực sự thu hút đông đảo công chúng không chỉ là người phổ biến thông tin tức thời, mà còn phục vụ nhu cầu học hỏi, giải trí của công chúng. Chính vì vậy phát thanh và truyền hình hiện nay đang là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong mọi công đồng xã hội hiện đại. Ngay từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20 các nhà nghiên cứu đã tiên đoán thế kỷ 21 là thế kỷ của phát thanh và đến năm 2000 thế giới đã áp dụng công nghệ phát thanh số. Trong thời điểm hiện tại các chuyên gia hàng đầu thế giới về phát thanh cho rằng: radio, internet, một phương tiện truyền thông mới với phạm vi phủ sóng không giới hạn, âm thanh chất lượng cao, có hình ảnh sẽ chiếm ưu thế trong các phương tiện thông tin đại chúng. Ở nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển Tổ Quốc, trải qua nhiều thời kỳ cách mạng của dân tộc, sự nghiệp phát thanh và truyền hình cũng lớn mạnh và phát triển qua các giai đoạn. Nó đóng góp rất lớn vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Phát thanh truyền hình đang là thứ "vũ khí " truyền thông rất hiệu quả của Đảng và nhà nước tới quần chúng nhân dân. Qua đó mọi thông tin truyền tải tới nhân dân được kịp thời, phong phú và hấp dẫn. Ngoài ra hiện nay kỹ thuật phát thanh, truyền hình còn được áp dụng tối ưu mọi công nghệ điện tử hiện đại, làm chất lượng truyền thông được đa dạng hóa,đạt hiệu quả rất cao. Trong hệ thống thông tin đại chúng của nước ta hiện nay thì phát thanh và truyền hình đang thực sự phát huy hiệu quả, nó mang tính phổ cập truyền bá đại chúng rất nhanh chóng kịp thời. Vì tiện ích lớn lao đó nên " báo nói" đang được Đảng và Nhà nước xây dựng có hệ thống từ Trung ương đến các địa phương. Trên thực tế phát thanh địa phương có những đóng góp cho địa phương rất đáng kể mà không ai phủ nhận. Bởi lẽ, cấp huyện là một đơn vị hành chính được coi là có tầm quan trọng trong hệ thống quốc gia. Ở cấp này tờ báo duy nhất là đài phát thanh huyện được hình thành và hoạt động. Hiện nay nó đang là " tờ báo nói" của huyện ủy và UBND cấp huyện, góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương -Nó thực sự là người bạn gần gũi với thính giả nghe đài trong huyện. Thực tế phát thanh địa phương đến nay vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần bàn. 2. Lịch sử nghiên cứu đề tài. Cho đến nay những công trình nghiên cứu khoa học viết về phát thanh của một số nhà khoa học, mới chỉ viết về phát thanh trung ương. Còn như phát thanh, truyền thanh địa phương dường như chưa được khảo sát, chưa được nghiên cứu cơ bản, cho nên chúng ta chưa tìm được cơ sở khoa học để giải quyết và cũng chưa có đầu tư tập trung nghiên cứu. 3. Mục tiêu nghiên cứu. Xây dựng bức tranh về hệ thống phát thanh truyền thanh ở địa phương. Với tư cách là người tập sự nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu, góp phần làm rõ vị trí, vai trò của phát thanh, truyền thanh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Tìm hiểu quá trình của Đài phát thanh cấp huyện - Đài truyền thanh xã về nội dung tuyên truyền, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài. Qua đó đánh giá sự ảnh hưởng của phát thanh và truyền thanh trong đời sống nhân dân địa phươnng. Niên luận này người viết chủ yếu nghiên cứu đài phát thanh Huyện Thái Thụy. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tương: Tìm hiểu sự hoạt động và phát triển của đài phát thanh huyện. Phạm vi: Đài phát thanh huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình. 5. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp phân tích tài liệu. Phương pháp tổng hợp tài liệu. 6.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Thông qua lịch sử của đài phát thanh cấp huyện và phân tích cụ thể. Người viết bước đầu khảo sát Đài phát thanh và Truyền thanh huyên Thái Thụy, để có cơ sở thực tiễn, giúp đài cơ sở nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu. Trên cơ sở đó phát huy thế mạnh trong thực tiễn, đồng thời khắc phục những mặt yếu của mình. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, phần tiểu luận dưới đây khái quát lại thực trạng, sự hình thành và phát triển của một đài phát thanh cấp huyện. Từ đó xây dựng giải pháp mới để mô hình đài huyện hoạt động có chất lượng và hiệu quả hơn. Góp phần phát triển, củng cố hệ thống thông tin đại chúng của Tỉnh Thái Bình trong tình hình mới. Đề tài này được thực hiện từ những kết quả khảo sát tại Đài phát thanh huyện Thái Thụy. Qua đây mong muốn được góp tiếng nói của mình với các cơ quan có thẩm quyền để mọi người có thể nhìn nhận rõ hơn những vấn đề mà các đài cấp huyện ở nước ta hiện nay đang quan tâm. 7. Cấu trúc của đề tài. Niên luận được chia làm 3 phần: Phần mở đầu, Phần nội dung ( gồm: chương 1, chương 2 và chương 3 ) và phần kết luận. Phần nội dung: Chương 1:Phát thanh địa phương vấn đề thính giả và vấn đề cơ cấu tổ chức của đài. 1.1. Đài phát thanh cũng là một tờ báo nói. 1.2. Quá trình xây dựng và phát triển Đài phát thanh huyện Thái Thụy. 1.3. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động sự nghiệp của Đài. 1.4. Hiệu quả của chương trình phát thanh cấp huyện. 1.5. Vấn đề thính giả của đài phát thanh. Chương 2: Những vấn đề về ngôn ngữ phát thanh cấp huyện. 2.1. Đặc điểm tình hình người nghe ở địa phương. 2.2. Vai trò đài phát thanh cấp huyện. 2.3. Truyền thông phát thanh là truyền thông bằng âm thanh. 2.4.Những vấn đề về ngôn ngữ phát thanh và phương pháp sử dụng . 2.5. Hình thức thể hiện, giọng đọc hay tin bài tốt có sức hút thính giả nghe đài. Chương 3.Một số giải pháp cải tiến chương trình phát thanh. Chương I: Phát thanh địa phương vấn đề thính giả và vấn đề cơ cấu tổ chức của Đài. 1.1. Đài phát thanh cũng là một tờ báo nói: Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đánh giá: "Công tác văn hóa thông tin có nhiều đóng góp tích cực trong việc động viên toàn dân tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội. Các cơ quan và phương tiện thông tin đại chúng đã tích cực tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng, động viên và cổ vũ các nhân tố tích cực, đấu tranh chống các mặt tiêu cực và các tệ nạn xã hội, khơi dậy và phát huy lòng nhân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong khi hoạn nạn thiên tai". Trong những năm qua các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó có đài phát thanh. Đài phát thanh được hiểu như kênh truyền thông, một loại hình báo chí điện tử hiện đại mà đặc trưng cơ bản của nó là dùng thế giới âm thanh phong phú sinh động (lời nói, tiếng động, âm nhạc) để chuyển tải thông điệp nhờ sử dụng kỹ thuật sóng điện từ và hệ thống truyền thanh, tác động vào thính giác( vào tai) của công chúng. Nhờ sử dụng lời nói, tiếng động và âm nhạc tác động vào tai người nghe cho nên báo phát thanh có ưu thế đặc biệt là một người có thể nói cho nhiều người. Chính vì vậy Đài phát thanh được coi như tờ báo nói, đánh giá tích cực trong làng truyền thông đại chúng, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Riêng ở huyện Thái Thụy Đài phát thanh là tờ báo duy nhất của Đảng bộ và nhân dân huyện. Có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện lớn mạnh như ngày nay. 1.2. Quá trình xây dựng và phát triển của Đài phát thanh huyện Thái Thụy. Đài truyền thanh huyện Thái Thụy là một đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập từ tháng 3 năm 1985. Trước đây Thái Bình có 4 trạm truyền thanh, trong đó có trạm truyền thanh của huyện Thái Thụy thuộc xí nghiệp truyền thanh Thái Bình quản lý. Thực hiện quyết định số 41/QDDTC của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ngày 5/8/1984 về tổ chức lại bộ máy của Đài. Quyết định số 3979/QDD-TC ngày 10/11 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình về việc thành lập đài truyền thanh các huyện. Tháng 3 năm 1985 Đài truyền thanh huyện Thái Thụy ra đời trên cơ sở từ một trạm đài huyện, được mở tài khoản và có con dấu riêng, đơn vị được cấp kinh phí hoạt động và hạch toán độc lập, giao cho Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy quản lý. Đài phát thanh huyện Thái Thụy nằm ngay trung tâm của huyện tại thị trấn Diêm Điền, bên cạnh Ủy ban nhân dân huyện và huyện ủy Thái Thụy với diện tích đất 1.300m2, 400m2 là nhà làm việc của Đài với 5 phòng và 1 hội trường . Nhà Đài Được xây dựng lại năm 1999 và sửa chữa nâng cấp năm 2003 với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, xứng đáng là một trung tâm văn hóa của huyện. Đài huyện là tờ báo nói của huyện Đảng bộ Thái Thụy có nhiệm vụ tuyên truyền phát thanh bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện giao cho. Ngay từ khi mới thành lập Đài huyện đã có một bộ máy hoạt động gồm các bộ phận: -Tổ khai thác máy. -Tổ quản lý đường dây. -Tổ xây dựng. -Tổ quản lý hành chính. -Tổ biên tập chương trình. Với tổng số biên chế là 20 cán bộ công nhân viên chức, có một trưởng đài phụ trách chung và là tổng biên tập, một phó Đài phụ trách về kỹ thuật. Ngoài nhiệm vụ tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Thái Bình, Đài huyện đã xây dựng chương trình của Đài huyện mười lăm phút phát ba buổi mỗi ngày. Hoạt động của Đài huyện đã có hiệu quả rõ rệt nhân dân trong huyện đã được nghe loa nhiều hơn, tốt hơn hệ thống truyền thanh đã phát triển rộng rãi trong toàn huyện với hàng trăm loa công cộng có công suất lớn để đảm bảo đưa tiếng nói đến với nhân dân. Năm 2000 Đài huyện được cấp kinh phí cải tạo toàn bộ đường trục bằng đường dây lưỡng kim, nhằm nâng cao chất lượng tiếng loa, nhờ đó những năm này hệ thống truyền thanh được phát triển mạnh mẽ nhất, đáp ứng tốt yêu cầu nghe đài của toàn thể nhân dân trong huyện. Năm 2001 do phương tiện nghe nhìn phát triển mạnh, hệ thống truyền thanh trang bị đã lâu, lại chậm được đổi mới về thiết bị, chất lượng giảm dần, đài huyện đã cố gắng đưa số loa công cộng có công suất lớn để đảm bảo đưa tiếng nói đến với nhân dân. Để phù hợp với xu hướng phát triển khoa học thông tin hiện đại, việc duy trì hệ thống truyền thanh được thực hiện theo hướng phát sóng và truyền dây. Năm 2004 Đài huyện được trang bị máy thu và máy phát sóng FM và đã bắt đầu phát sóng các chương trình Đài huyện trên sóng FM tần số 94,3 MHZ. Ngày 21/5/2005 theo quyết định số 1760/QDD-UB của UBND tỉnh Thái Bình về việc đổi tên các đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh huyện Thái Thụy được đổi tên thành Đài phát thanh huyện Thái Thụy. Thế là từ đây huyện đã có bước phát triển mới trên con đường phát triển sự nghiệp phát thanh truyền thanh. Tháng 4 năm 2006 chương trình đài huyện nâng cao thời lượng lên ba mươi phút một chương trình và phát ba buổi mỗi ngày, các thiết bị kỹ thuật cũng được bổ xung nâng cấp và thay thế. Nâng công suất máy phát sóng FM từ 2 máy 100w lên 2 máy 300w, xây cột ăngten tự đứng cao 35m có thể phủ sóng trong toàn huyện bán kính 15km. Các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác truyền hình cũng được mua sắm và đối mới như: Máy quay camer, micro. Với những chức năng và nhiệm vụ mới này, cơ cấu tổ chức đài huyện được thu gọn lại còn 3 tổ nghiệp vụ. -Tổ biên tập: Làm biên tập chương trình của Đài huyện. -Tổ kỹ thuật: Lo quản lý và vận hành khai thác các thiết bị của đài huyện. -Tổ quản lý hành chính: Lo toàn bộ những vấn đề về kế hoạch tài vụ, hành chính, quản trị phục vụ của đài huyện. Trải qua bao nhiêu biến cố và đổi thay hiện nay Đài phát thanh huyện Thái Thụy luôn luôn là công cụ tuyên truyền quan trọng , là tờ báo nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thái Thụy. 1.3. Chức năng nhiệm vụ và hoạt động sự nghiệp của Đài. Cùng với từng bước phát triển của cơ sở vật chất kỹ thuật, sự nghiệp phát thanh truyền thanh huyện Thái Thụy cũng từng bước phát triển. Hai mặt hoạt động của đài đã tác động trực tiếp lẫn nhau. Nội dung phát thanh, truyền thanh đặt ra yêu cầu phát triển cơ sở kỹ thuật để hiệu quả ngày càng rộng càng sâu.Ngược lại cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển lại đòi hỏi nội dung phát thanh truyền thanh được nâng cao, toàn diện hơn, đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu của bạn nghe đài cũng như yêu cầu của lãnh đạo huyện.Đài đã và đang thực hiện được sự nghiệp của mình và phát triển không ngừng. Ngày 20/3/2000 Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình đã ra quyết định số 58QD/PT-TH về việc hướng dẫn về tổ chức hoạt động của các đài phát thanh huyện. Kể từ khi có hướng dẫn này Đài phát thanh huyện đã xác định được rõ chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Đài trong giai đoạn hiện nay. Hàng ngày tiếp âm và phát các chương trình thời sự của Đài Trung ương và Đài Tỉnh. Biên tập tuyên truyền giới thiệu các chủ chương, biện pháp chỉ đạo các cấp ủy chính quyền huyện và phản ánh về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Với đội ngũ phóng viên của Đài huyện gồm năm đồng chí là lực lượng nòng cốt trong công tác biên tập chương trình. Các phóng viên của Đài đã tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, làm tốt công tác quản lý, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên trong toàn huyện để nội dung chương trình thêm phong phú và hấp dẫn. Với bốn chuyên mục: '' An ninh quốc phòng", "Khuyến nông", "Dân số kế hoạch hóa gia đình và tìm hiểu pháp luật". Đài huyện đã phát ba buổi trong mỗi ngày: sáng, trưa, chiều, kể cả thứ bẩy, chủ nhật và ngày lễ. Hàng năm Đài luôn đạt kế hoạch và chỉ tiêu đề ra. Thường xuyên có tin bài và các phóng sự gửi Đài Thái Bình nhất là làm kịp thời các tin hình của Huyện gửi phát trên sóng truyền hình Thái Bình. Các chuyên mục ngày càng rộng hơn và phong phú hơn như biểu dương các gương người tốt việc tốt, các trang thể thao văn hóa và sức khỏe đời sống, phòng chống các tệ nạn xã hội.v.v... 1.4. Hiệu quả của chương trình phát thanh cấp Huyện. Đài phát thanh huyện Thái Thụy mỗi ngày xây dựng một chương trình phát thanh gốc 30 phút kể cả ngày lễ và chủ nhật, phát 3 buổi trong ngày vào các giờ phù hợp: - Sáng phát vào lúc 6h30' đến 7h - Trưa phát lúc 13h đến 13h30' - Chiều phát lúc 16h30' đến 17h (đó là những thời điểm phù hợp nhất với bạn nghe đài của huyện). Một tuần Đài xây dựng 5 chương trình thời sự tổng hợp bao gồm: Trang tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề như: Chuyên mục: An ninh quốc phòng phát vào thứ ba và thứ sáu. Sau trang tin thời sự. Chuyên mục: Dân số gia đình và trẻ em phát vào thứ hai và thứ năm hàng tuần sau trang tin thời sự . Chuyên mục: Khuyến nông phát vào thứ tư, thứ bẩy hàng tuần. Sau trang tin thời sự. Ngoài ra có thêm chuyên đề doanh nhân trẻ tuổi trong cuộc sống hôm nay phát vào chủ nhật hàng tuần. Sau những chuyên mục này là mục tìm hiểu pháp luật. Đặc biệt vào ngày thứ bẩy và chủ nhật hàng tuần đài xây dựng chương trình phát thanh với nội dung phong phú, đa dạng hơn và mang tính chất phát thanh, nhẹ nhàng hơn: Chủ yếu phù hợp với ngày nghỉ cuối tuần gia đình xum họp, sau một tuần làm việc mệt nhọc để bàn chuyện gia đình, vấn đề chăm sóc sức khỏe và các vấn đề về khoa học đời sống. Trong hai chương trình này đài xây dựng với một nội dung như sau: - Trang văn hóa gia đình hoặc văn hóa thể thao. - Trang sức khỏe đời sống: Gồm những thông tin về sức khỏe đời sống và tiết mục cùng bạn đi tìm cây thuốc vị thuốc quanh ta. - Trang tin nông nghiệp hàng tuần với những thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, giống cây trồng mới... Như vậy mỗi ngày Đài phát thanh huyện Thái Thụy xây dựng một chương trình thời sự tổng hợp, phát vào giờ phát sóng cố định trong ngày vào buổi sáng, trưa và chiều. Không sử dụng phát lại nguyên văn cả chương trình mà chỉ là những bài đinh ( tức bài chủ) phục vụ cho tuyên truyền theo dòng thời sự có sử dụng phát lại và phát lại nguyên văn. Ngoài ra để phục vụ cho nhu cầu người nghe ở huyện và đáp ứng dòng thời sự của nhiệm vụ tuyên truyền. Đài còn xây dựng thêm những chương trình phát thanh đặc biệt như: Dịp bầu cử, tết nguyên đán, kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày khai trường,...có thể trong những ngày đó có khi làm từ hai đến ba chương trình phát thanh. Song đều có sử dụng phát lại những bài đinh của chương trình phát thanh trước trong ngày. Với đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài gồm: 6 đồng chí. - Đồng chí Trưởng Đài đồng thời là tổng biên tập phụ trách chung. 01 đồng chí tổ trưởng tổ biên tập, kiêm cả phóng viên và 01 biên tập viên. - 02 phóng viên kiêm phát thanh viên. - 02 phóng viên kiêm phóng viên truyền hình và quay camera. Với đội ngũ như trên: Tổ biên tập phát thanh của đài có 02 đồng chí có trình độ đại học chuyên ngành báo chí, 02 đồng chí sắp tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, 01 đồng chí tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và 01 đồng chí có trình độ trung cấp báo chí. Ngoài ra đài còn có đội ngũ cộng tác viên thường xuyên viết tin bài cộng tác cho Đài. Với đội ngũ phóng viên và biên tập như trên Đài có sự phân công rất cụ thể: - Đồng chí tổ trưởng làm công tác biên tập kiêm phóng viên phụ trách khối Đảng và 03 ngành, đoàn thể trong huyện. - 01 đồng chí phát thanh viên kiêm phóng viên phụ trách khối văn xã và 03 ngành, đoàn thể trong huyện. - 01 đồng chí phát thanh viên, kiêm phóng viên phụ trách khối nội chính và quay camera. - 01 đồng chí phóng viên, kiêm phóng viên truyền hình phụ trách 03 ngành, đoàn thể trong huyện. - 01 phóng viên (mới nhận công tác) phụ trách 02 ngành đoàn thể + khối cơ quan xí nghiệp. * Nội dung chương trình phát thanh có: - 20% thời lượng (6 phút) phát các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của tỉnh và của huyện ủy, HĐND, UBND huyện. - 60% thời lượng (15 phút) phát tin, bài về các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong huyện. - 15% thời lượng đưa các tin trong huyện. - 5% là thời lượng âm nhạc xen kẽ. - Qua khảo sát các chương trình phát thanh trong năm 2008 và 10 tháng năm 2009, tính trung bình mỗi chương trình sử dụng 5 đến 7 tin, 1 đến 2 bài với thời lượng tin bài khoảng 1 đến 1,5 phút, bài từ 2 đến 3 phút. Tổng thời lượng phát tin, bài khoảng 15 đến 16 phút. Thời gian còn lại là phát các văn bản, thông tư, các bài phản ánh, các điển hình tiên tiến mới xuất hiện ở địa phương. Điều đặc biệt trong năm 2009 đài có tăng thời lượng tin bài phát thanh có thu thanh. Trung bình một chương trình có một tin và một bài có thu thanh tiếng nói của nhân chứng. *Tổng hợp chương trình phát thanh năm 2008 và 10 tháng năm 2009. Trong năm 2008 và 10 tháng 2009 đài phát thanh huyện Thái Thụy xây dựng 683 chương trình phát thanh. Tổng có 3800 tin, 590 bài trong đó có 280 bài người tốt việc tốt, 300 văn bản luật và 970 tài liệu khác được tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng qua sóng phát thanh. Nội dung các chương trình phát thanh phản ánh sinh động các sự kiện, các mặt diễn ra trên địa bàn. Người nghe tiếp nhận những tin tức mới nhất, những thông tin trung thực, từ khách quan cuộc sống. Đáng chú ý nhất là những chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện được tuyên truyền kịp thời, phục vụ cho công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhờ hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện, các văn bản quan trọng đến với nhân dân kịp thời và được triển khai thực hiện nhanh chóng. Đài góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đạt một số mục tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2006-2010. Các chương trình đã được tiếng nói của người dân cơ sở, những vướng mắc trong công việc triển khai các nhiệm vụ tại các xã, thị trấn, để lãnh đạo các cấp, các ngành trong huyện và các xã kịp thời có những quyết sách tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn. 1.5. Vấn đề thính giả của Đài phát thanh huyện Thái Thụy. Đài phát thanh huyện Thái Thụy với chức năng thông tin, tuyên truyền, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ quan lãnh đạo ở địa phương. Nhằm phục vụ tác động tốt đến đời sống sinh hoạt của nhân dân cũng như sự tiến bộ của xã hội: Là thông tin giáo dục - giải trí. Sự hấp dẫn chủ yếu của những thông tin, thông qua đó tuyên truyền tới thính giả về quan điểm, chủ trương đường lối chính sách của Đảng - pháp luật của Nhà nước. Các chương trình phát thanh đóng góp vào phần nâng cao dân trí, mở mang tầm hiểu biết cho thính giả. Các chương trình phát thanh của Đài huyện Thái Thụy đã có ảnh hưởng đáng kể tới đời sống nhân dân. Theo số liệu điều tra năm 2008 của ban tuyên giáo huyện ủy và phòng văn hóa thông tin huyện Thái Thụy. Với 32 xã, thị trấn trong huyện với số lượng phiếu phát là 1870 phiếu cho các khu vực phân chia theo vùng dựa trên số dân của xã. Về nội dung điều tra: số lượng người nghe đài và số lần nghe đài trong ngày, chất lượng của chương trình phát thanh... Kết quả với số phiếu thu về là 1637 phiếu, qua phân tích và thống kê cho thấy tỷ lệ người nghe đài thường xuyên là 82,5%. 75% số người cho rằng chất lượng của chương trình phát thanh phù hợp. Trong khi đó khảo sát bạn đọc báo tỷ lệ lại thấp hơn. Chương II: Những vấn đề ngôn ngữ phát thanh cấp huyện. 2.1. Đặc điểm tình hình người nghe ở điạ phương: Hệ thống phát thanh và truyền thanh từ huyện đến cơ sở ở Thái Thụy đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Chương trình phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh truyền hình Thái Bình, Đài phát thanh huyện được tiếp sóng và phát trên hệ thống thông tin đại chúng có nề nếp, đảm bảo tính định kỳ, có sự ổn định vững chắc. Chương trình phát thanh của đài phát thanh huyện Thái Thụy duy trì ổn định thời lượng đã tạo lượng thính giả thường xuyên và ổn định khoảng 80 đến 82% lượng người nghe. Với đặc điểm là huyện nông nghiệp, 90% số dân làm nông nghiệp, trình độ dân trí còn hạn chế. song không vì thế mà số lượng người nghe đài ít đi. Họ rất quan tâm đến những thông tin thời sự hàng ngày đài đưa. Điều này khiến người nghe của huyện Thái Thụy tập trung nghe đài rất lớn. Thông qua hệ thống thông tin đài địa phương người dân Thái Thụy có điều kiện tìm hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo huyện một cách nhanh nhất. Đặc biệt hơn cả thông tin trên hệ thống này họ được học tập những kinh nghiêm làm ăn giỏi, phương pháp chăm sóc và phòng trừ sâu sâu hại cho các loai cây trồng ngay tại thực tế tại địa phương mình đang sống. Nhờ hệ thống thông tin này giúp cho sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện ủy - UBND được thuận lợi. Thông qua đó trình độ dân trí của nhân dân cũng được nâng cao. Những kinh nghiệm sản xuất, điển hình tiên tiến được phổ biến rộng rãi để nhân dân học tập làm theo, từ đó góp phần giảm nhanh những hộ đói nghèo. 2.2. Vai trò của Đài phát thanh cấp huyện. Đài phát thanh huyện Thái Thụy với thiết bị kỹ thuật hiện đại, cộng với việc cán bộ phóng viên của đài được tập huấn nghiệp vụ báo chí và biên tập, xây dựng chương trình, đài phát thanh huyện đã làm tốt nhiệm vụ tiếp sóng đài cấp trên, vừa xây dựng nội dung chương trình để phát sóng tuyên truyền, đáp ứng sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện. Trong suốt 24 năm qua đài duy trì liên tục các chương trình phát sóng phát thanh hàng ngày, phản ánh sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP, diễn ra trên địa bàn. Đài là chiếc cầu nối, vừa tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh sinh động từ thực tiễn cuộc sống trên sóng phát thanh, thông qua các thể loại báo chí như phóng sự, tin tường thuật, bài phản ánh... phát hàng ngày. Đài huyện là nơi tiếp nhận đầu tiên thông tin phản hồi của nhân dân về những vướng mắc của họ vơí chính quyền hoặc với cá nhân tổ chức xã hội khác. Đài thường xuyên sử dụng tin bài của đội ngũ cộng tác viên. Họ là những nông dân, cán bộ, viên chức của các cơ quan. Cộng tác viên thường xuyên phản ánh các sự kiện diễn ra bằng những tin bài nêu gương các điển hình tiên tiến và những vấn đề bức xúc trên địa bàn. Thực tế cho thấy cùng với việc tiếp sóng, tiếp âm đài cấp trên như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh truyền hình Thái Bình, đồng thời duy trì lịch sản xuất để phát sóng chương trình địa phương định kỳ, đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền, giữ vững mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân của Đài phát thanh huyện Thái Thụy là không thể thiếu trong những năm qua và cả trong thời gian tới. Chính vì vậy khi người biên tập chuẩn bị làm chương trình của đài cần nhớ rằng mình đang nói với cá nhân từng người nghe, chứ không phải nói với đám đông. Các chương trình được biên tập sao cho có liên quan với cá nhân từng người nghe, thậm chí ngay cả khi những người nghe này tập trung thành một nhóm quanh một chiếc loa công cộng. Vì vậy đài được coi là một phương tiện của cá nhân, đồng thời là phương tiện thông tin đại chúng... 2.3. Truyền thông phát thanh là truyền thông bằng âm thanh. Nguyên lý của truyền thông phát thanh là sử dụng âm thanh, tác động vào cơ quan thính giác của con người, âm thanh trong phát thanh gồm ngôn ngữ nói ( Voice), tiếng động ( sound) và âm nhạc (music) trong đó ngôn ngữ đóng vai trò chủ đạo. Ngôn ngữ phát thanh là ngôn ngữ đứng giữa văn viết và lời nói giao tiếp thông thường. Điều này được xuất phát từ đặc tính hướng tới thính giả của phát thanh (đối tượng tiếp nhận là người nghe) nó quy định phương pháp viết cho phát thanh là viết cho người nghe, viết là để nói chứ không để đọc bằng mắt. Xuất phát từ ba đặc tính của phát thanh, tính hướng tới khán giả tính quảng bá, tính cùng lúc (đồng thời) các nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra đặc điểm của ngôn ngữ phát thanh là ngôn ngữ độc thoại đặc biệt. Hiện nay trong thời đại cạnh tranh thông tin giữa các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà thực hành phát thanh. Khi tìm hướng đi để phát thanh đến với đông đảo công chúng thường nhắc tới đặc tính ngôn ngữ thu hút đối tượng. Chúng ta đều biết công chúng của phát thanh chia ra từng nhóm đối tượng theo các tiêu chí và lứa tuổi, giới tính, trình độ, học vấn, nghề nghiệp.v.v...khả năng thu hút nằm trong sự thân mật biểu cảm, thuyết phục thể hiện lời nói của phóng viên, biên tập viên, ở giọng đọc của phát thanh viên. Chính điều đó mới tạo ra tiếng nói chung với người nghe. Phong cách trình bầy để đạt được hiệu quả của truyền thông bằng lời nói. Trước hết phải là sự nhiệt thành trong giọng nói và cách diễn đạt của phát thanh viên. Sự nhiệt thành có thể và trở thành sự trợ giúp to lớn để truyền thông điệp từ người phát đến người nhận. Sau đó là tính thân mật. Nếu phát thanh viên coi người nghe như một người bạn và giọng nói của họ có chứa đựng sự thân thiện, họ cũng sẽ được coi như người bạn của thính giả và sự tương đồng về tư tưởng và quan điểm....Do đó cơ hội để tiến hành truyền thông có hiệu quả nhiều hơn, thì ngôn ngữ cần đơn giản, nhưng lại có khả năng biểu đạt cao những sắc thái tình cảm, những trạng thái tâm lý hoặc giản đơn. Mô tả chính xác sự sống động của sự kiện ttrong cuộc sống hàng ngày, kết hợp và vận dụng được tất cả những yêu cầu trên quả đó là một nghệ thuật - nghệ thuật thuyết phục và lôi cuốn người nghe. Lời nói chiếm một tỷ lệ lớn trong âm thanh tổng hợp. Đây là dạng ký hiệu đặc trưng nhất tạo ra sự khác biệt cơ bản giữa báo phát thanh với loại hình báo chí khác, lời nói trong phát thanh có thể được thực hiện bởi nhiều đối tượng khác nhau như: - Lời nói phát thanh viên (là giọng đọc chuẩn, chất lượng giọng tốt) - Lời nói của phóng viên (là người chứng kiến sự kện, lựa chọn và thẩm định sự kiện, đồng thời là người tái hiện sự kiện ấy). Lời nói của nhân chứng (ý kiến của những người có liên quan trực tiếp và gián tiếp tới những vấn đề, sự kiện mà tác phẩm đề cập). Ở một khía cạnh khác người ta chia phương thức biểu hiện của lời nói trong báo phát thanh ra thành hai dạng: - Độc thoại: Được hiểu là cách nói một chiều do một hay nhiều người thực hiện. Ví dụ: 2 phát thanh viên cùng đọc bản tin. - Đối thoại: Được hiểu với ý nghĩa là có sự đối đáp, tương tác giữa 2 người. Ví dụ: Người dẫn chương trình đối thoại với nhau hoặc đối thoại với các nhân chứng - kể cả đối thoại trực tiếp (trong các chương trình phát thanh trực tiếp) và đối thoại gián tiếp (đã được thu băng từ trước). Nếu xem lời nói trong phát thanh là phương tiện thứ nhất, thì âm nhạc là phương tiện thứ hai của người làm báo phát thanh. Tuy không trực tiếp chuyển tải thông tin bằng những con số, lời phân tích...Bất kỳ chương trình nào cũng không thể thiếu vắng được, xử lý âm nhạc thế nào cho hợp lý, nhạc phát thanh du dương để cho người nghe tập trung, trong âm nhạc có lời nói và không lời, có âm nhạc làm nền cho tiếng nói. Sử dụng nhạc hợp lý hài hòa phản ánh trình độ của người làm chuơng trình. Tiếng động là phương tiện thứ ba: Tiếng động có thể coi là tín hiệu thông tin, những thông điệp sát thực nhất về những sự kiện, hiện tượng xẩy ra trong thiên nhiên và trong đời sống xã hội. Việc sử dụng tiếng động cũng phải có mục đích, trình bày sinh động, đặc biệt là tiếng động hiện trường như mô tả chim hót, người hú (dùng nghệ thuật biểu đạt ở mỗi vị trí khác nhau). Tiếng động trong tự nhiên như suối reo, sấm chớp... Tiếng động tự tạo như máy chạy kêu, tiếng động lưỡi liềm mùa thu hoạch. người làm biên tập cần khai thác và biết sử dụng bởi tiếng động là một nghệ thuật của báo phát thanh. Có thể nói lời nói - tiếng động - âm nhạc là ba màu cờ cơ bản của bức tranh âm thanh mà phát thanh tạo ra, nhằm khởi thức và tạo ra khả năng liên tưởng của thính giả.Lời nói sinh động, âm nhạc chọn lọc và tiếng động phong phú có thể kết hợp với nhau một cách vô cùng năng động để tạo nên một bức tranh âm thanh. Một chương trình phát thanh là sự phối hợp với mức độn khác nhau của ba màu cơ bản này. 2.4. Những vấn đề về ngôn ngữ phát thanh và phương pháp sử dụng. Như đã nói ở phần trên ngôn ngữ sử dụng trong phát thanh (lời nói, âm nhạc, tiếng động) là một trong những hình thức được thường xuyên thể hiện trong chương trình. Cùng với sự bố cục chương trình, ngôn ngữ thực hiện đã tạo nên một chương trình phát thanh mang bản sắc riêng của loại hình báo nói. - Lời nói của phát thanh viên được sử dụng hầu như phần lớn thời lượng trong những chương trình thường nhật. - Lời nói của nhân vật được ghi âm trong các chương trình tin thu thanh, tường thuật thu thanh, tin có tiếng động. - Âm nhạc thường sử dụng trong chương trình là nhạc cắt, nhạc nền, bài hát mình chọn. Mỗi bản nhạc khi sử dụng phù hợp với kết cấu, ý đồ cũng như chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Âm nhạc thường xen kẽ với tiếng động hiện trường. Không sử dụng âm nhạc một cách tùy tiện mà phải phù hợp với nội dung tác phẩm. - Tiếng động được sử dụng bao gồm tiếng động hiện trường sinh động, có hiệu quả trong cuộc sống. Việc sử dụng phải đúng cường độ, đúng lúc. Nhằm minh họa bổ sung cho những điều phóng viên tả hoặc kể, giúp người nghe cảm nhận được tốt hơn quang cảnh bối cảnh của sự kiện. Trong chương trình phát thanh đài huyện Thái Thụy phần lớn tin bài của phóng viên và cộng tác viên viết. Qua khảo sát khảo sát một tháng chương trình phát thanh gần nhất với 170 tin, bài viết của phóng viên và cộng tác viên cho thấy. Văn bản viết của phóng viên viết có trình độ chuyên môn cao hơn, ngắn gọn hơn và mang tính chất chuyên ngành. Văn bản viết của cộng tác viên thì còn hạn chế nhiều kể cả về ngôn ngữ thể hiện hoặc cấu trúc câu. Cho đến nay Đài phát thanh huyện Thái Thụy đã tăng cường sử dụng những tin bài ngắn gọn hơn, tin khoảng 100 đến 150 từ, bài khoảng 300 từ. Trước những bài đinh theo dòng thời sự có thu thanh thì có thể lên tới 5 đến 7 phút. Việc sử dụng câu đã có những cải tiến mới, sử dụng câu đơn và câu một mệnh đề. Về vấn đề tin tức liên quan đến quốc tế và báo in đều ít sử dụng và có sử dụng chỉ ở phần chuyên mục khuyến nông hoặc trong văn hóa gia đình. Nếu những tin khuyến nông hoặc bài viết về những phương pháp ứng xử trong gia đình ... thì phiên âm để dễ đọc mà người nghe cũng dễ hiểu. Song tuy nhiên có những bài vẫn phải giữu nguyên dạng tên thuật ngữ chuyên môn hoặc ký hiệu khoa học, thuốc bảo vệ thực vật.v.v... Ví dụ như các giống lúa lai VK1, VK2, Giống lạc L15, L18, cà chua VL2000, VL2001, VL2004. Thuốc trừ cỏ: Gnamoxome hoăc phân bón lá KOMIX-CF. Có như vậy thì người nông dân mới biết loại để chọn dùng: Thứ nhất là đúng giống cây trồng để đạt hiệu quả và năng suất cao, thứ nữa là chọn đúng loại thuốc bảo vệ thực vật để trừ đúng bệnh có hiệu quả trừ bệnh cao. Tuy việc sử dụng tin bài quốc tế có mặt hạn chế, thính giả nghe khó hiểu, có phiên âm thì sự hiểu sai lệch. Nhưng có những điểm mạnh riêng đó là người nông dân nghe một lần không hiểu, nghe lần nữa và ghi lại rồi chọn loại đúng tên, đúng hướng dẫn để đưa vào sản xuất, áp dụng ngay tại thực tế. Cho đến nay đài phát thanh huyện Thái Thụy vẫn áp dụng phương pháp này. Thực tế đã có nhiều thính giả gửi thư về Đài đề nghị phát lại những tin bài đó. Hoặc đến tận cơ quan xin chụp văn bản gốc để rồi học tập và làm theo. 2.5. Hình thức thể hiện giọng đọc hay tin, bài tốt có sức thu hút thính giả nghe đài. Để đi sâu vào lòng người thì giọng đọc hay của phát thanh viên là điều quan trọng và được quan tâm hàng đầu. Một tác phẩm hay mà giọng đọc của phát thanh viên không tốt, diễn đạt không hay dễ dẫn đến người nghe hiểu sai lệch, mất tác dụng không mang lại hiệu quả tuyên truyền tốt. Hiện nay Đài phát thanh huyện Thái Thụy chưa có phát thanh viên chuyên, mà là phóng viên kiêm phát thanh viên. Hơn thế nữa đội ngũ này lại chưa được qua một lớp đào tạo nào về phát thanh viên hoặc kỹ thuật đọc. Cho đến nay vẫn chỉ là học tập đồng nghiệp, học qua sách vở tự tìm hoặc tự mua để trau dồi thêm. Qua khảo sát và tìm hiểu trao đổi với phát thanh viên Đài huyện Thái Thụy thì tốc độ đọc trung bình 1 phút từ 160 đến 170 tiếng. - Phát thanh viên nam: Giọng thanh, đọc chậm trung bình 150 đến 160 tiếng. Tuy nhiên có nhiều tiếng như vi rút, kể cả, bồng bềnh...còn mang chất giọng địa phương, nhầm âm "rút", "dút". - Phát thanh viên nữ: Giọng đọc trầm, đọc nhanh trung bình 170 đến 180 tiếng 1 phút. Đôi khi còn ngọng bởi âm "n" và "l", "r" và "gi", "ch" và "tr". - Bên cạnh đó người làm biên tập phải xác định được những việc cụ thể, có tính định hướng dư luận, viết những cái gì cần nêu ra trong từng thời điểm, giai đoạn. Cần biết sáng tạo trên cơ sở của tác giả, tác phẩm để nâng cao giá trị bài viết, cũng như phản ánh trung thực nhằm động viên kịp thời những bài viết tốt, viết hay, viết đúng. Thực tế ở đài phát thanh huyện Thái Thụy đang duy trì tốt phương thức này.Từ việc biên tập định hướng, phóng viên bám sát chủ đề viết, có như vậy sản phẩm mới có tính thời sự, chuyên sâu tác động đúng tâm lý người nghe theo từng giai đoạn thời điểm, mang hiệu quả tác động qua lại với thính giả ngày càng cao. Thời gian phát sóng cũng là một vấn đề quan trọng, bao giờ cũng có tiêu chuẩn nhất định. Có như vậy công chúng quen rồi mới thấy quan trọng, nhớ và đến và thấy không thể thiếu được. Chính vì vậy Đài cần chọn buổi phát sóng cho phù hợp, cách bố trí chuyên mục đúng lúc, đúng thời điểm được nhiều người nghe nhất, tạo thói quen phản xạ khi đến giờ cho những thính giả nghe đài, như câu nói " luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Đặc biệt trong chương trình phát thanh có lồng ghép thêm tính chất giải trí, văn nghệ; tạo ra không khí nhàm chán, không đơn điệu mà có ý nghĩa gắn liền với nhu cầu cuộc sống xung quanh xã hội. Luôn tìm tòi những vấn đề mới, thể hiện được những giọng đọc thay đổi cá tính phù hợp với nội dung bài viết, với ý tưởng của tác giả sẽ mang lại hiệu quả thông tin cao thu hút được đông đảo khán thính giả nghe đài. Điều cuối cùng là sự thông báo, thông tin cùng với sự cảm ơn đóng góp của cộng tác viên về chương trình phát thanh của báo mình. Đồng thời tiếp nhận những thông tin phản hồi từ phía thính giả góp ý về cách xây dựng nội dung chương trình, chất lượng của chương trình, về giọng đọc của phát thanh viên. Ví dụ như: Thính giả Văn Hiếu ở xã Thụy Thanh có thư gửi ban biên tập như sau: ( trích đoạn). ..."Thời gian qua chương trình phát thanh của Đài huyện Thái Thụy, đóng góp rất nhiều trên lĩnh vực tuyên truyền đường lối, chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước và huyện đã gúp chúng tôi nắm bắt kịp thời những thông tin đó. Đặc biệt là những thông tin thời sự hoạt động trên các lĩnh vực tại huyện và cơ sở. Góp phần động viên, khích lệ tinh thần đối với chúng tôi những người cao tuổi. Tuy nhiên nếu Đài khắc phục được một số những thiếu sót sau đây thì tôi tin tưởng rằng chương trình phát thanh của đài huyện sẽ hay và hấp dẫn hơn. Tăng cường thêm bài viết về hoạt động chăm sóc người cao tuổi, tăng thêm lượng âm nhạc để chương trình không bị khô cứng. Đặc biệt phát thanh viên cần sửa giọng địa phương, cần nói trôi chảy hơn, khắc phục tình trạng nói sai". Hoặc như thư của thính giả Nguyễn Thị Minh thuộc xã Thái Thịnh có đoạn viết: ...'' Những vấn đề về nội dung và chất lượng tin bài tôi xin phép không bàn tới, bởi nội dung và chất lượng tôi thấy một chương trình 30 phút như thế là phù hợp. Song tuy nhiên chỉ có một vấn đề cần bàn là phát thanh viên nữ đọc nhanh và đôi khi ngọng. Còn phát thanh viên nam còn giọng địa phương có những từ phát âm nghe khó hiểu. Thứ nữa là chương trình còn bị sót âm nghe khó chịu..." Trên đây tôi chỉ đơn cử 2 lá thư của thính giả nghe đài huyện Thái Thụy chứ trên thực tế Đài còn nhận được nhiều thư góp ý của nhiều khán thính giả nghe đài trên các khía cạnh khác nhau nhằm xây dựng chương trình phát thanh của đài Thái Thụy hay hơn, hấp dẫn và phong phú hơn. Điều đặc biệt hơn nữa sau những thư góp ý ban lãnh đạo đài đã cùng với tổ biên tập họp bàn và cùng sửa những vấn đề thính giả góp ý và có thư trả lời để làm sao cho công chúng thấu hiểu và thực sự hài lòng. Có như vậy thì chương trình phát thanh địa phương mới đi vào lòng người. Đài mới thực sự là tờ báo nói duy nhất của Đảng bộ và nhân dân huyện Thái Thụy. Chương III: Một số giải pháp cải tiến chương trình phát thanh * Không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng để sóng tốt, thu rõ, khỏe nhằm chuyển tải chương trình phát thanh hiệu quả hơn. - Duy trì phát triển mạng lưới cộng tác viên coi như là một công cụ thông tin trực tiếp cho đài. - Củng cố xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở, có nguyên tắc, đồng thời tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần của đài cơ sở.Chỉ đạo các xã thực hiện theo đúng quy trình của lãnh đạo huyện, hướng dẫn đài xã thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người làm công tác đài cơ sở. * Về biên tập chương trình: - Cần có sự đổi mới nội dung phát thanh hàng tuần, hàng tháng, xây dựng chuyên mục mới. Đồng thời tích cực nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cộng tác viên tích cực của đài qua các lớp đào tạo chuyên ngành của trung ương, địa phương hoặc trường đào tạo chuyên ngành báo chí. * Về nội dung chương trình phát thanh. - Tăng cường thông tin sự kiện, hiện tượng có chất lượng (tăng cả về số và lượng). - Tích cực thu nhanh những ý kiến đóng góp của cơ sở và những cuộc trao đổi của phóng viên về sản xuất và giáo dục. - Duy trì một chương trình phát thanh có hai phát thanh viên nam và nữ, cách thể hiện nhập tâm của phát thanh viên với tác giả và tác phẩm sao cho nhuần nhuyễn, tạo cảm xúc cho người nghe. - Tăng cường đội ngũ phóng viên xuống cơ sở, nắm bắt thông tin, nhất là ở các xã trung tâm, phản ánh nhiều từ thực tế của nhân dân hơn nữa, đặc biệt trong nông dân. - Giao ban định kỳ hàng tuần, phân công chuyên môn, chuyên nhiệm trên các mặt phản ánh vấn đề trong xã hội theo từng khối xã. - Trong thu thanh cần có chuyên môn hóa về công việc, đảm bảo chất lượng thu thanh. Phát thanh viên chỉ là người thể hiện chương trình phát thanh qua giọng đọc, không phải là người điều chỉnh máy móc thu thanh. - Trang thiết bị cho đội ngũ phóng viên làm tin như máy ghi âm, phấn đấu mỗi người có một máy và có thể là cả phương tiện giao thông. - Phát thanh viên phải có chất giọng, thể hiện tin bài phong phú đa dạng nên cẩn thận khi dùng những từ có âm giống nhau như: Trợ lực, trở lực, nhàm, nhằm, nhầm, phát, phất.... Tránh lập âm làm cho người nghe rối trí. Cần diễn đạt rõ ràng, đọc như nói, viết rõ chính xác, giải thích rõ khái niệm cấu trúc phức tạp, liên kết với nhiều mệnh đề, những thành ngữ không được giải thích thường gây ra nhầm lẫn, những câu quá dài, nên ngắt ra thành 2 hoặc 3 câu ngắn. * Những hạn chế cần khắc phục: - Chương trình phát thanh hàng ngày xây dựng còn dễ dãi, bên cạnh bước tiến đáng kể về thông tin kịp thời các sự kiện, thể loại bình luận còn quá ít. Tính đối tượng của tuyên truyền còn hạn chế. - Không nên sắp xếp phát thanh viên kiêm phóng viên. - Chưa mạnh dạn đi sâu viết những bài điều tra chống tham những. - Nội dung chương trình còn khô cứng, chưa phản ánh được nhiều chiều. - Chương trình còn dư thời lượng, tin tức thiếu phải lấy từ báo in. - Câu văn hoặc diễn đạt bài viết chưa ngắn gọn cụ thể. - Cần có thời gian điều tra thính giả nghe đài. - Những sự cố kỹ thuật phát sóng cần khắc phục. * Giải pháp cho đài cấp huyện: - Qua thực tế hiện nay đài huyện đang ở tình trạng nửa vời. Vì đài cấp huyện chưa được coi là cơ quan báo chí. Đài cấp tỉnh chỉ quản lý theo một mảng nhỏ nghiệp vụ theo cách thường lệ như kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá, tình hình nội dung hoạt động như đài huyện tự biên, tự diễn lấy. Việc bố trí lãnh đạo cơ quan đài huyện chưa đúng với công tác này, có huyện cử ông phó ban tuyên giáo, có huyện lại bố trí trưởng các ngành khác như nông nghiệp, khuyến nông... sang làm trưởng đài. Do đó về nghiệp vụ và công tác tổ chức ngành hiệu quả không cao. Đồng thời đài huyện bị coi như là một cơ quan hành chính văn phòng, kinh phí hoạt động được cấp từ ngân sách nhà nước. Kinh phí hoạt động cho chuyên môn, nghiệp vụ, chi trả nhuận bút, sửa chữa máy, dây... không rõ ràng. Việc lên lương, xếp bậc cũng không hợp lý. Phóng viên được đào tạo đúng chuyên ngành báo chí thì hưởng lương cán sự, kỹ thuật viên thì hưởng lương công nhân máy... Tình trạng đài huyện hiện nay trong cảnh ngộ "ngôn đã thuận nhưng danh không chính" bởi ngành dọc đương nhiên đã bắt đài huyện không được coi là cơ quan báo chí. Có những anh chị em làm ở đài hơn hai mươi năm, song không được cấp thẻ nhà báo. Anh chị em sửa chữa đường dây ngoài mưa nắng, không có chế độ thỏa đáng. Chính vì vậy phải có giải pháp phù hợp với thực tiễn. Nghị quyết hội nghị lần thứ V ban chấp hành trung ương cũng đã khẳng định "Báo chí nước ta là báo chí cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự giám sát xây dựng của nhân dân". Và nghị quyết cũng đã chỉ rõ hoạt động của báo chí, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và thực sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, là cơ quan ngôn luận của Đảng và là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Hệ thống đài phát thanh cấp huyện thực sự là tờ báo nói của Đảng bộ và chính quyền cấp huyện ở địa phương. Chính vì vậy trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, và nhà nước vấn đề xây dựng và phát triển hệ thống các đài phát thanh cấp huyện cũng nên được đưa vào bổ xung để Đảng và nhà nước ta quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp truyền thanh trong giai đoạn xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn hiện nay. * Đối với các cơ quan quản lý cấp trên là đài phát thanh truyền hình Thái Bình và ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy. Được sự quan tâm, hướng dẫn của đài phát thanh truyền hình Thái Bình Đài phát thanh huyện Thái Thụy đã thực sự ổn định hơn về cơ cấu tổ chức, về chức năng nhiệm vụ và kinh phí cho hoạt động của đài. Đài phát thanh huyện Thái Thụy chịu sự chỉ đạo của đài tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ và ủy ban nhân dân huyện về cơ cấu tổ chức và kinh phí hoạt động. Song nhiều khi giữa hai cấp lãnh đạo là đài tỉnh và ủy ban nhân dân huyện chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa tạo điều kiện về các mặt để nắm bắt kịp thời những khó khăn và vướng mắc của đài, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đài huyện trong hoạt động cho công tác phát thanh như: Về cơ cấu tổ chức, về nghiệp vụ chuyên môn, bổ xung các trang thiết bị phù hợp với chuyên môn của ngành. Đài tỉnh cũng đã có công văn hướng dẫn về chế độ chi tiền nhuận bút cho phóng viên, cộng tác viên với từng thể loại tin bài nhưng nhiều khi chưa kịp thời và chưa cụ thể. Trong mấy năm gần đây bộ tài chính đã điều chỉnh mức lương và phụ cấp cho cán bộ công chức đang hưởng lương tại ngân sách nhà nước qua nhiều đợt để đảm bảo đời sống cho cán bộ công chức ở mức sinh hoạt tối thiểu, nhưng định mức tiền nhuận bút cho phóng viên cấp huyện cũng không được thay đổi nhiều lúc còn lạc hậu so với tình hình thực tế, chưa phần nào động viên khuyến khích được đội ngũ phóng viên và cộng tác viên của đài huyện. Đài phát thanh truyền hình Thái Bình cũng nên mở lớp tập huấn ngắn hạn hàng năm cho đội ngũ kỹ thuật viên của đài phát thanh huyện, để anh chị em nâng cao được trình độ nghiệp vụ chuyên môn của mình, phục vụ sự nghiệp của ngành phát thanh đạt hiệu quả cao hơn. Để đảm bảo cho việc phát triển đài phát thanh cấp huyện thì biện pháp hợp lý nhất giúp cho các đài cơ sở hoạt động phù hợp và có hiệu quả thì đài huyện cũng như đài cơ sở nên trả về cho cấp quản lý ngành là đài phát thanh tỉnh Thái Bình. Có như vậy mới tạo nên sự chỉ đạo thống nhất về nội dung, hình thức thể hiện các chương trình phát thanh, tạo ra sự đồng bộ về tổ chức, chế độ chính sách cũng như thiết bị kỹ thuật đồng bộ đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác thông tin tuyên truyền cũng như yêu cầu, thị hiếu của bạn nghe đài. Kết luận Cùng với sự phát triển của Thành phố Thái Bình, sự phát triển của đài phát thanh truyền hình Thái Bình đài truyền thanh huyện Thái Thụy nay đã trở thành đài phát thanh huyện Thái Thụy. Từ những ngày đầu mới thành lập mặc dù cơ sở vật chất còn nghèo nàn lạc hậu, điều kiện làm việc còn thiếu thốn, đời sống còn nhiều khó khăn hầu hết anh chị em trong đài say mê với nghề nghiệp, tự rèn luyện mình về mọi mặt, nâng cao tay nghề giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong bất cứ cương vị nào ở bất kỳ vị trí nào anh chị em cũng đều hoàn thành nhiệm vụ với đài huyện, với đài tỉnh Thái Bình. Dù ở mặt này hay mặt khác, lúc này hay lúc khác nội dung chương trình đôi lúc còn thể hiện sự non kém, chất lượng sóng phát thanh còn có những khiếm khuyết, nhưng đài phát thanh huyện Thái Thụy chưa một giây phút nào đi chệch đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, nội dungtuyên truyền của đài luôn bám sát nhiệm vụ chính trị mà huyện, Đảng bộ Thái Thụy đã đề ra. Trên con đường đổi mới Đài phát thanh huyện Thái Thụy ngày càng trưởng thành và phấn đấu để luôn luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị - tư tưởng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và đổi mới của huyện Thái Thụy. Cũng từ đây đài phát thanh huyện còn là cầu nối giữa Đảng với dân, là diễn đàn của nhân dân, thông qua Đài, nhân dân gửi gắm niềm tin, tâm tư nguyện vọng, đóng góp ý kiến cho sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền huyện. Nhìn lại chặng đường hơn hai mươi năm qua trải qua biết bao thăng trầm, bao nhiêu thay đổi, từ không đến có cho đến ngày hôm nay đài phát thanh huyện Thái Thụy đã có đủ bản lĩnh vững vàng về lý luận chính trị, chắc chắn về nghiệp vụ chuyên môn cũng là nhờ được sự quan tâm chu đáo của ban lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Bình, huyện ủy, HĐND và UBND huyện Thái Thụy, nhờ sự kiên trì phấn đấu, nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ công nhân viên Đài. Ngày hôm nay Đài phát thanh huyện Thái Thụy đã thực sự là trung tâm văn hóa chính trị của huyện Thái Thụy. Tài liệu tham khảo 1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang cơ sở lý luận báo chí truyền thông nhà xuất bản VHTT. 2. Dương Xuân Sơn, bài giảng các thể loại chính luận nghệ thuật. 3. Vũ Quang Hào, ngôn ngữ báo chí, nhà xuất bản ĐHQG. 4. Trần Quang, làm báo lý thuyết và thực hành, nhà xuất bản ĐHQG. 5. Trần Quang, các thể loại báo chí chính luận, nhà xuất bản chính trị quốc gia 6. Nguyễn Đình Lương, nghề báo nói, nhà xuất bản VHTT. 7. Đài phát thanh huyện Thái Thụy, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009. 8. Đảng cộng sản Việt Nam, văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản năm 2001. Mục lục Phần mở đầu 1 1.Lý do chọn đề tài 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả chương trình phát thanh Đài phát thanh huyện Thái Thụy.doc
Luận văn liên quan