Đề tài Nghiên cứu thuật toán phân lớp nhị phân và ứng dụng cho bài toán Protein Folding

Tiêu đề: NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN PHÂN LỚP NHỊ PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN PROTEIN FOLDING Các tác giả: GVHD:Ths. CHU TẤT BÍCH SAN SVTH: Nguyễn Quang Phước Tóm tắc: Phân lớp (classification) là một tiến trình xử lý nhằm xếp các mẫu dữ liệu hay các đối tượng vào một trong các lớp đã được định nghĩa trước. Các mẫu dữ liệu hay các đối tượng được xếp về các lớp dựa vào giá trị của các thuộc tính (attributes) cho một mẫu dữ liệu hay đối tượng. Sau khi đã xếp tất cả các đối tượng đã biết trước vào các lớp tương ứng, lúc này mỗi lớp được đặc trưng bởi tập các thuộc tính của các đối tượng chứa trong lớp đó. Ví dụ: phân lớp tế bào để xác định tế bào ung thư, giả sử mỗi tế bào có ba thuộc tính là màu sắc, đuôi và nhân, được biểu diễn tế bào(màu sắc, đuôi, nhân) và ta đã xếp được ba tế bào vào lớp “tế bào ung thư”, ba tế bào này có giá trị thuộc tính như sau: tế bào1(tối, 2, 2), tế bào2(tối, 2, 1), tế bào3 (tối, 3, 2). Khi xem xét một tế bào mới có thuộc tính (tối, 3, 1) ta có thể kết luận nó bị ung thư hay không bằng cách xác định một lớp mà tế bào này thuộc về, nếu tế bào này thuộc về lớp “tế bào ung thư” thì tế bào này có thể bị ung thư, ngược lại tế bào này có thể không bị ung thư. Luận văn chia làm 4 chương,dài 86 trãnga

pdf99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 1841 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu thuật toán phân lớp nhị phân và ứng dụng cho bài toán Protein Folding, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu thuật toán phân lớp nhị phân và ứng dụng cho bài toán protein folding.pdf
Luận văn liên quan