Đề tài Phân tích chiến lược makerting

PHẦN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA COCACOLA | NHỐM2 Mục LỤC A/ GIỚI THIÊU VỀ CÔNG TY COCACOLA . 2 I/ Sơ Lược hiện nay/ LICH SƯ VE CONG TY COCACOLA VIET B/ PHẦN TÍCH MÔI TRƯƠNG VĨ I/ MÔI TRƯỜNG KINH 1/ TĂNG TRƯƠNG KINH 2/ Mức lãi suất: 3/ Lam phát: II/ MÔ_I TRƯỜNG CÔNG III/ MÔI TRƯỢNG VĂN HÓA XÃ IV/ MÔI TRƯ_ƠNG NHÂN KAHAU V/ MÔI TRƯqNG TOÀN CAU V1/ MÔI TRƯƠNG CHÍNH TRI PHÁP c! MÔ_HÌNH NẮM LƯOWNG LƯƠNG CANH I/ CÁC ĐÔI THÚ NHẬP CUỘC TIỆM II/ CANH TRANH GIƯA CÁc ĐOI THỤ TRONG`NGÀNH III/ NĂNG LUC THƯƠNG LƯƠNG CUA NGƯƠI IV/ NÀNG7LƯC THUƠNG LƯƠ NG NHÀ CUNG CAP: V/ PHAM THAY D/ PHÂN TÍCH CHIÊN LƯƠC I/ PHÂN ĐOAN VÀ LƯA CHỌN THl TRƯƠNG MUC TIÊU 9 1/ PHÂN ĐOAN THl 2/ THl TRƯƠNG MUC II/ III/ CHÍNH SÁCH SÁN IV/ CHÍNH SÁCH V/ PHẬN PHÔI: VI/ QUANGNCÁO: VII/ KHUYEN PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA COCACOLA I A/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY COCACOLA I/ SƠ LƯỢC HÌNI-I THÀNH Vào năm 1886, lấn đầu tiên Coca-Cola được giớithiệu đến công chúng đã thật sự thu hút được sự Chú ý của hẩu hết những người thướng thức bới hương thơm và màu sắc hấp dẫn. CocaCola là Công ty sản Xuất nước giải khát có gas số một thể giới. Ngày nay, tên nước giải khát CocaCola gân như được coi là một biếu tượng của nước Mỹ, không Chĩ ở Mỹ mà hẩu như ở 200 nước trên thể giới. Công ty phẩn đấu làm " tươi mới” thị trường, làm phong phú nơi làm việc, bảo Vệ môi Hường và cũng Cố truyền mông Công Chúng. Trên thể giới, Coca-Cola hoạt động tại 5 vùng: Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Âu, Âu Á & Trung Ðông, Châu Á, Châu Phi Ơ Châu Á, Coca-Cola hoạt động tại 6 khu vực: 1. Trụng QuốC 2. An Ðộ 3. Nhật Bản 4. Philipin 5. Nam Thái Bình Dương 8: Hàn QuốC (Úc, Indonesia, Hàn QuốC & New Zealand) 6. Khu Vực phía Tây và Ðông NalT1 Châu Á (SEWA) Các nhân hiện CocaCola Hên thị trường hiện nay: GVHD : NGUEỄNXUÂN LÀN TRANG 2 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA COCACOLA I II/ LỊCH Sử VỀ CÔNG TY COCACOLA VIỆT NAM Giới thiệu lấn đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1960 và đã trở lại từ tháng 2 năm 1994, sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cẩm vận mương mại. 1960: Lẩn đầu tiên Coca-Cola được giới thiệu tại Việt NalT1. Tháng 2 năm 1994: Coca-Cola trớ lại Việt NalT1 và bắt đầu quá trình kính dOanh lâu dài. Tháng 8 năm 1995: Liên Doanh đầu tiên giữa Coca-Cola Ðông Dương và Công ty VinafimeX được thàI1h lập, có trụ sớ tại Il“liêI1 Bắc. Tháng 9 năm 1995: Một Liên DOaI1h tiếp theo tại miến Nam mang tên Công ty NươC Giải Khát Coca-Cola Chương Dương cũng ra đời do sự liên kết giữa Coca-Cola và Công ty Chương Dương của Việt Nam. Tháng 1 năm 1998: Thêm một liên doanh nữa Xuất hiện tại Il“liêI1 Trung - Coca-Cola Non Nước. Ðó là quyết định liên doaI1h Cuối cũng của Coca-Cola Ðông Dương tại Việt Nam, được thực hiện do sự hợp tác với Công ty Nước Giải Khát Ðà Nằng. Tháng 10 năm 1998: Chính Phủ Việt NaIn đã cho phép Các Công ty Liên DOaI1h trớ thàI1h Công ty 100% Vốn đầu tư nước ngoài. Các Liên Doanh của Coca-Cola tại Việt Nam lấn lượt thuộc về quyền SỞ hữu hoàn toàn của Coca-Cola Ðông Dương, và sự thay đổi này đã được thực hiện nước tiên bới Công ty Coca-Cola Chương Dương - 1Tliến Nam. Tháng 3 đến tháng 8 năm 1999: Liên doanh tại Ðà Nẵng và Hà Nội cũng chuyến sang hình thức SỞ hữu tương tự. Tháng 6 năm 2001: DO sự cho phép của Chính phủ Việt Nam, ba Công ty Nước Giải Khát Coca-Cola tại ba 1T1iến đã hợp nhất thành một và có Chung sự quản lý của Coca-Cola Việt NaII1, đặt sớ tại Quận Thủ Ðức - Thành Phố Hô chỉ Minh. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2004: Coca-Cola Việt NaIn đã được Chuyển giao cho Sabco, một trong những Tập Ðoàn Ðóng Chai danh tiếng của Coca-Cola mền thể giới. Coca-Cola Việt Nam có 3 nhà máy đóng chai tiên toàn quốc: I-IÀ TÂY - ĐÀ NẮNG - Hô CHÍ MINH. Vốn đầu tư: trên 163 triệu USD: Doanh thu trang hình mỗi năm: 38.500 triệu USD số lượng nhân viên: 900 người Trụ sở chính: Quận Thủ Ðú'c - Thành phổ Hồ Chí Minh Hơn 60Q,000 USD đầu tư cho các hoạt động Giáo Dục và hỗ trợ Công đông GVHD : NGUYỄN XUÂN LÀN TRANG 3 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA COCACOLA I B/ PHẦN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ I/ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ 1/ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2005 2006 2007 2008 2009 8.4 8.2 8.4 6 5.32 Mức tăng trường (%) Dự đoán vào năm 2010 tăng trướng kính tế ở Việt NalT1 là 7%. Mức tăng nướng kinh tế của Việt Nam trong Các năm từ 2005 - 2007 tương đối Cao, nhung từ năm 2008 - 2009 thì mức tăng trướng này giảm khả nhiều do chính sách kiếm Chế tăng nướng kinh tế để giảm lạm phát của Nhà nước. Theo dự đoán mới nhất vào năm 2010 mức tăng trướng kinh tế VN sẽ hối phục ở mức 7%. Kính tế tăng trường dẫn đến chỉ tiêu của khách hàng nhiều hơn, công ty có thể mớ rộng hoạt động và thu được lợi nhuận cao. 2/ Mức lãi suất: Lãi Suất Cơ bản vào năm 2008 dao động mạnh từ 14% - 8.5%, năm 2009 là 7% và lãi suất cƠ bản hiện nay là 8%. Với lãi Suất Cơ bản hiện nay là 8% thì lãi Suất nền là 12%, điều này gây khó khăn cho các DN trong việc vay vốn đầu tư, mớ rộng sản Xuất, 3/ Lạm phát: Lạm phát ở Việt Nam Cao. MỨC lạm phát năm 2007 là 16.33%, năm 2008 là 22.97%, năm 2009 là 6.88%. Theo dự bảo thì mức lạm phát năm 2010 Ở VN sẽ gia tăng và ở mức 2 Con sô. Lạm phát tăng cao, giá cả Các mặt hàng sẽ gia tăng, người tiêu dùng Cố gắng Cắt giảm những chỉ tiêu không Cấn thiết, tiêu dùng giảm. Hơn nữa, nền kinh tế bất ổn sẽ gây khó khăn cho hoạt động kính doanh của Các Công ty. II/ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ Công nghệ ngày Càng phát triển và được Ứng dụng rộng rãi. Các ứng dụng Công nghệ hiện nay t , trong nghanh giải khát tập trung vào quy trình sản

pdf20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích chiến lược makerting, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích chiến lược makerting.pdf
Luận văn liên quan