Đề tài Phân tích sự khác biệt giữa văn hóa doanh nghiệp phương Tây và văn hóa doanh nghiệp phương Đông

Trong môṭ xa ̃ hôị rôṇ g lơń noí chung, môĩ doanh nghiêp̣ đươc̣ coi la ̀ môṭ xa ̃ hôị thu nho.̉ Xa ̃ hôị lơń co ́ nêǹ văn hoá lơń , xa ̃ hôị nho ̉ (doanh nghiêp̣ ) cuñ g co ́ nêǹ văn hoá riêng biêṭ cuả no.́ Nêǹ văn hoá âý chiụ an̉ h hươn̉ g va ̀ đôǹ g thơì la ̀ môṭ bô ̣ phâṇ câú thaǹ h nên nêǹ văn hoá lơń . Như lơì môṭ nha ̀ quan̉ tri ̣ nôỉ tiêń g .E.Schein đa ̃ noí “Văn hoá doanh nghiêp̣ găń liêǹ vơí văn hoá xa ̃ hôị , la ̀ tâǹ g sâu cuả văn hoá xa ̃ hôị . Văn hoá doanh nghiêp̣ đoì hoỉ vưà chu ́ y ́ tơí năng suât́ và hiêụ qua ̉ san̉ xuât́ , vưà chu ́ y ́ tơí quan hê ̣ chu ̉ thơ,̣ quan hê ̣ giưã ngươì vơí ngươì . Noí rôṇ g ra, nêú toaǹ bô ̣ nêǹ san̉ xuât́ đêù đươc̣ xây dưṇ g trên môṭ nêǹ văn hoá doanh nghiêp̣ co ́ triǹ h đô ̣ cao, nêǹ san̉ xuât́ se ̃ vưà mang ban̉ săć dân tôc̣ , vưà thić h ưń g vơí thơì đaị hiêṇ nay “.(

pdf12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3851 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích sự khác biệt giữa văn hóa doanh nghiệp phương Tây và văn hóa doanh nghiệp phương Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan-tich-su-khac-biet-giua-van-hoa-doanh-nghiep-phuong-tay-va-van-hoa-doanh-nghiep-phuong-dong.pdf