Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý của một chi nhánh ngân hàng Phương Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. Khào sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống 1. Khảo sát hệ thống 2.Phân tích hiện trạng hệ thống II. Phân tích yêu cầu 1.Yêu cầu chức năng 2. Yêu cần phi chức năng III. Phân tích hệ thống 1. Mô hinh thực thể ERD a. Xác định các thực thể b. Mô hình ERD 2.Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 3. Mô ta chi tiết cho các quan hệ 4. Mô tả bảng tổng kết a. Tổng kết quan hệ b. Tổng kết thuộc tính IV. Thiết kế giao diện 1. Các menu chính của giao diện 2. Mô tả Form V. Thiết kế Ô xử lý 1. Diễn giảithuật toán 2. Các Ô xử lý VI. Đánh giá ưu khuyết

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý của một chi nhánh ngân hàng Phương Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Của Một Chi Nhánh Ngân Hàng Phương Nam.pdf