Đề tài Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần sữa Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐÀU .2 CHƯƠNG 1 : Cơ SỞ LÝ LUẬN - HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU .4 ã ã ã 1.1 Giói thiệu khái quát về họp đồng xuất nhập khẩu .4 1.1.1 Khái niệm hợp đồng ngoại thương 4 1.1.2 Đặc điểm .4 1.1.3 Điều kiện và hiệu lực của hợp đồng xuất nhập khẩu 4 1.1.4 Văn bản hợp đồng .5 1.1.5 Chủ thể họp đồng .5 1.1.6 Phân loại hợp đồng xuất nhập khẩu 5 1.1.7 Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu 7 1.2 Nội dung và các điều khoản họp đồng xuất nhập khẩu .7 1.2.1 Điều kiện tên hàng .7 1.2.2 Điều kiện phẩm chất .8 1.2.3 Điều kiện về số lượng .9 1.2.4 Điều kiện giao hàng 11 1.2.5 Giá cả 12 1.2.6 Thanh toán 13 1.2.7 Bao bì và ký mã hiệu 14 1.2.8 Bảo hành .15 1.2.9 Phạt và bồi thường thiệt hại 15 1.2.10 Bảo hiểm .16 1.2.11 Bất khả kháng .16 1.2.12 Khiếu nại 17 1.2.13 Trọng tài .17 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THựC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẤU TẠI CÔNG TY CỎ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK .18 2.1 Giói thiệu về Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk 18 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty .18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty .20 2.1.3 Vị trí của công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành .26 2.1.4 Hoạt động kinh doanh của công ty 29 2.1.5 Sản lượng sản phẩm và giá trị dịch vụ qua các năm .32 2.2 Phân tích hoạt động kỉnh doanh xuất nhập khẩu của Công ty .33 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty qua các năm 2003,2004, 2005 .33 2.2.2 Cơ cẩu sản phẩm xuất khẩu của Công ty 35 2.2.3 Phân tích thị trường xuất khẩu của Công ty .37 2.2.4 Phân tích cơ cấu mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Công ty 43 2.2.5 Phân tích thị trường nhập khẩu 45 2.2.6 Phương thức thanh toán .47 2.3 Quy trình thực hiện họp đồng xuất nhập khẩu 47 2.3.1 Quy trình thực hiện họp đồng xuất khẩu .47 2.3.2 Quy trình thực hiện họp đồng nhập khẩu 49 2.4 Đánh giá chung hiệu quả hoạt động kỉnh doanh của Công ty 51 2.4.1 Đánh giá hiệu quả xuất khẩu của công ty 51 2.4.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 53 2.4.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty .54 2.5 Phân tích ma trận SWOT 60 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIÉN NGHỊ 62 3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuẩt nhập khẩu của Công ty .62 3.1.1 Mở rộng thị trường xuất khẩu .62 3.1.2 Đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu 62 3.1.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu .63 3.1.4 Ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất 64 3.1.5 Tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu 65 3.2 Kiến nghị đối vói Nhà nước .66 3.2.1 Cần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các DN xuất khẩu của Việt Nam. từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thể giới .66 3.2.2 Cần hoàn thiện chính sách cơ chế quản lý xuất khẩu .67 PHẦN KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 71 LỜI NÓI ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam cũng đang từng bước trên đà phát triển theo hướng hội nhập, mở cửa giao lưu họp tác kinh tế quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác buôn bán với các quốc gia trên thế giới. Trong đó lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Xuất nhập khẩu không chỉ đem lại ngoại tệ cho đất nước mà còn góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến sữa phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Xuất nhập khẩu luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kim ngạch xuất nhập khẩu luôn chiếm trên 60% doanh thu của Công ty trong những năm qua. Chính vì vậy, nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu mang lại lợi ích tối đa cho Công ty thì việc thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tốt là vấn đề cấp thiết và mang ý nghĩa thực tiễn cao trong chiến lược hoạch định xuất nhập khẩu của Công ty. Trước thực tể đó kết hợp với quá trình nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk, em đã chọn đề tài nghiên cứu “Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vỉnamỉlk” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu Phương pháp thu thập dữ liệu Số liêu sơ cấp: Quan sát: tiếp cận, tìm hiểu và quan sát thực tế về công ty trong quá trình nghiên cứu. Điều tra: phỏng vấn trực tiếp nhân viên trong Công ty. Số liêu thứ cấp: Các báo cáo, tài liệu về hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham khảo các tài liệu liên quan liên quan tới lĩnh vực hoạt động của Công ty. Phương pháp phân tích dữ liệu Phương pháp so sánh được sử dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc so sánh kết quả thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu của các năm. Từ đó nhận thấy xu hướng biến động về tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty là tốt hay xấu qua các năm nhằm đề ra những giải pháp thích hợp trong kỳ hoạt động kinh tiếp theo. Phương pháp tỷ lệ được sử dụng kết hợp với phương pháp so sánh trong quá trình phân tích nhằm thấy được sự thay đổi tỷ lệ phần trăm trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty, giúp chúng ta dễ dàng hiệu quả từng nội dung nghiên cứu. Phương pháp thống kê - phân tích số liệu. 3. PHẠM VI NGHIÊN cứu Do thời gian nghiên cứu của đề tài không nhiều, nên đề tài chỉ tập trung chủ yếu vào việc phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk từ năm 2003 - 2005. Đe rút ra kết luận về những thuận lợi, khó khăn và ưu nhược điểm của hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty, từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty. Ngoài lời nói đầu, kết luận, mục lục, phần nội dung của báo cáo thực tập bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận - hợp đồng xuất nhập khẩu Chương 2: Phân tích tình hình thực hiện họp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị Vì thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về Công ty không được nhiều cộng với kinh nghiệm thực tế còn ít nên bài luận văn tốt của em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em mong đuợc sự góp ý, sửa chữa của quý thầy cô, cùng các anh chị trong Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

pdf86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 4091 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần sữa Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần sữa Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan