Đề tài Phép biện chứng duy vật với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Nhận thức được tính khách quan và tất yếu của đổi mới kinh tế - Đổi mới kinh tế là một hiện tượng khách quan và tất yếu. - Muốn đổi mới phát triển kinh tế phải có sự thay đổi về chất và lượng, đó là sự thay đổi nền kinh tế tập trung bao cấp bằng nền kinh tế thị trường.

pdf10 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1010 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phép biện chứng duy vật với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phép biện chứng duy vật với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay Nhóm 3 – Lớp 16G Phép biện chứng duy vật Hai nguyên lý Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến Các sự vật, hiện tượng trong thế giới dù có đa dạng, có khác nhau đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là những dạng cụ thể khác nhau của một thế giới vật chất duy nhất. Nguyên lý về sự phát triển Phát triển khái quát quá trình vận động đi lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện. Quá trình này diễn ra vừa dần dần, vừa nhảy vọt làm cho sự vật, hiện tượng mới về chất ra đời. Phát triển có tính khách quan, phổ biến, đa dạng. Ba quy luật Quy luật lượng chất Chất là tính quy định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính làm cho nó là nó. Lượng là tính quy định vốn có của sự vật về số lượng, quy mô, nhịp điệu của sự vận động, phát triển của sự vật cũng như các thuộc tính của nó. Mỗi sự vật là sự thống nhất giữa lượng và chất. Những thay đổi về lượng vượt quá giới hạn độ sẽ làm thay đổi căn bản về chất. Sự thay đổi về chất lại tác động đến lượng, thúc đẩy lượng tiếp tục phát triển. Ba quy luật Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập Mặt đối lập là những mặt có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau. Sự tác động giữa chúng tạo thành mâu thuẫn bên trong của sự vật. Các mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau. Thống nhất là tương đối, tạm thời. Đấu tranh là tuyệt đối, vĩnh viễn. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự vận động, sự phát triển. Ba quy luật Quy luật phủ định của phủ định Phủ định biện chứng là quá trình khách quan, tự thân, là quá trình kế thừa cái tích cực đã đạt được từ cái cũ. Quá trình phủ định của phủ định tạo thành sự vận động phát triển không ngừng của thế giới khách quan. Trải qua một số lần phủ định, sự vật hiện tượng lặp lại những giai đoạn đã qua trên cơ sở mới cao hơn  phát triển không đi theo đường thẳng mà theo đường xoáy ốc. Sáu cặp phạm trù cơ bản Cái riêng – cái chung Nguyên nhân – kết quả Tất nhiên – ngẫu nhiên Nội dung – hình thức Bản chất – hiện tượng Khả năng – hiện thực Vận dụng vào quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam Nhận thức được tính khách quan và tất yếu của đổi mới kinh tế - Đổi mới kinh tế là một hiện tượng khách quan và tất yếu. - Muốn đổi mới phát triển kinh tế phải có sự thay đổi về chất và lượng, đó là sự thay đổi nền kinh tế tập trung bao cấp bằng nền kinh tế thị trường. Vận dụng vào quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam Khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí và bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa trong quá trình thực hiện đổi mới - Xây dựng đường lối đổi mới phù hợp với hoàn cảnh đất nước. - Từng bước loại trừ nguyên nhân sâu xa dẫn đến bệnh chủ quan duy ý trí đó là sự yếu kém về trình độ văn hoá. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthaoluan2_1727.pdf