Đề tài Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)

+ Hệ th ống được xây dựng trên mô hình Client/Server + Tính năng của hệ thống sẽ được thay đổi liên tục để phù hợp yêu cầu của các công ty và nhà đ ầu tư + Chi phí cũng sẽ được thay dổi liên tục để phù hợp v ới chức năng của hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, sàn giao dịch có thể ứng dụng hệ thống v ới chi phí tốt nhất.

pdf15 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 1373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 1 BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI MÔN HỌC: THU NHẬN YÊU CẦU QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN (WEB ỨNG DỤNG) Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Năm Sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Minh Tuấn - 10375821 2. Trần Đình Tuấn - 10378181 3. Nguyễn Thị Bích Ngọc - 10347271 Lớp : ĐHTH6DLT Khóa : 2010 – 2011 TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2011 Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 2 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghiệp TP. HCM đã tạo điều kiện cho chúng em được thực hiện bài tập lớn của môn học này. Chúng em cũng xin chân thành cám ơn Ths. Nguyễn Năm, thầy đã giảng dạy cho chúng em những kiến thức cần thiết trong học kỳ. Những kiến thức đó đã chắp cánh cho chúng em thực hiện bài tập lớn. Chúng em xin chân thành cám ơn quý Thầy cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy trang bị cho chúng em những kiến thức cần thiết trong thời gian qua. Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành bài tập lớn với tất cả nỗ lực của bản thân, nhưng bài tập lớn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và tận tình đóng góp chỉ bảo của quý Thầy Cô. Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 3 A. Mô tả nghiệp vụ: Tài khoản tiến mặt Danh mục đầu tƣ Tiền Cổ phiếu Sàn giao dịch Nhà Đầu Tƣ Thu/chi tiền mặt Mua/ bán cổ phiếu Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 4 Thông thường chức năng chính của công ty chứng khoán là cầu nối giữa nhà đầu tư với Trung tâm giao dịch chứng khoán, người chơi chứng khoán (nhà đầu tư) sẽ phải đến các công ty chứng khoán để thực hiện một số thủ tục như mở tài khoản chứng khoán, lưu ký chứng khoán và các công ty chứng khoán. Khi đã là thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, sẽ phải mở tài khoản lưu ký của bản thân công ty tại Trung tâm này và đồng thời mở tài khoản lưu ký cho khách hàng của mình. Tất nhiên với dịch vụ này, công ty chứng khoán sẽ thu được một mức phí nhất định. Khi đó người chơi chứng khoán (nhà đầu tư) có thể thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu, tạo các tải khoản đầu tư và quản lý tài khoản tiền mặt của mình một cách hiệu quả. Và cũng từ đó công ty chứng khoán hay các cơ quan quản lý cũng dễ dàng theo dõi và quản lý người chơi chứng khoán. Vậy từ nghiệp vụ trên, yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý chứng khoán hiệu quả cho phép nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán (cổ phiếu) một cách thuận lợi, cho phép tạo các hợp đồng vay vốn để đầu tư hay quản lý tiền mặt của mình một cách rõ ràng, cho người chơi chứng khoán (nhà đầu tư) thấy được lãi lỗ của các tài khoản đầu tư. Tạo cho nhà quản lý, công ty chứng khoản quản lý các người chơi chứng khoán (nhà đầu tư) một cách dễ dàng. Các bước thực hiện giao dịch: - Bước 1: Nhà đầu tư đến mở tài khoản và đặt lệnh mua hay bán chứng khoán tại một công ty chứng khoán. - Bước 2: Công ty chứng khaon1 chuyển lệnh đó cho đại diện của công ty tại trung tâm giao dịch chứng khoán để nhập vào hệ thống giao dịch của trung tâm. - Bước 3: Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện khớp lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán. - Bước 4: Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư. - Bước 5: Nhà đầu tư nhận chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại công ty chứng khoán sau một thời gian qui định. B. Chức năng tổng quát: - Quản lý người dùng: cho phép ngưới quản lý có thể thêm, khóa, xóa tài khoản người dùng nếu người chơi chứng khoán vi phạm hoặc không tham gia chơi chứng khoán nữa. - Quản lý chứng khoán (cổ phiếu): cho phép nhà đầu tư có thể tạo các giao dịch mua, bán cổ phiếu của mình, và xem được giá trị các cổ phiếu trên sàn - Quản lý danh mục đầu tư: cho phép nhà đầu tư tạo các mục đầu tư khác nhau, xem được lãi lỗ của các danh mục đầu tư Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 5 - Quản lý các hợp đồng vay: cho phép nhà đầu tư tạo các hợp đồng vay vốn để đầu tư khi trong tài khoản không đủ tièn mặt để đầu tư. - Cập nhật tin tức: cho phép người quản trị có thể cập nhật tin tức lên hệ thống. - Thông kê giao dịch: cho phép nhà đầu tư có thể thống kê được các giao dịch của mình hoặc nhà quản trị có thể thống kê được các giao dịch trên hệ thống. - In báo cáo: cho phép người dùng tạo và in các báo cáo theo tùy chọn. C. Những lớp ngƣời dùng và các đặc trƣng: - Lớp khách: khách khi chưa đăng ký tài khoản thì khách chỉ được xem thông tin trên hệ thống. - Lớp nhà đầu tƣ: Nhà đầu tư (người chơi chứng khoán) khi đã đăng ký tài khoản thì nhà đầu tư được phép giao dịch cổ phiếu, vay vốn để đầu tư, xem các thông tin trên hệ thống, xem lãi lỗ của chứng khoán đang có, thống kê, in báo cáo, - Lớp ngƣời quản lý: Người quản lý có thể xem, xóa, khóa quyền của thành viên (người chơi chứng khoán hay nhà đầu tư) nếu vi phạm quy định của công ty hay tổ chức, xem và quản lý các giao dịch các hợp đồng vay của nhà đầu tư, cập nhật thông tin lên hệ thống, - Lớp ngƣời bảo trì: thực hiện việc sao lưu và phục hồi khi hệ thống bị lỗi hay bị tấn công, bảo trì và nâng cấp hệ thống khi có thay đổi, bảo trì hệ thống định kỳ, - Lớp ngƣời quản trị: thực hiện cập nhật tin tức liên quan đến chứng khoán lên hệ thống, cập nhật giá cả của các chứng khoán khi cần, D. Yêu cầu hệ thống: - Yêu cầu hệ thống máy chủ: + Hệ thống máy chủ phải có khả năng xử lý cao + Cài đặt các ứng dụng liên quan như: IIS, phần mềm hỗ trợ cơ sở dữ liệu như: SQL Server, + Sử dụng tường lửa để ngăn chặng tấn công trực tiếp vào hệ thống thông tin. + Sử dụng thiết bị phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IPS) để ngăn chặn các kết nối trái phép vào các tài nguyên quan trọng khi chúng đi qua được tường lửa, + Sử dụng phần mềm chống virus (Anti-Virus) và phần mềm chống phần mềm gián điệp (Anti-Spyware) trên tất cả các máy chủ, + Thường xuyên cập nhật các bản sửa lỗi của hệ điều hành máy chủ, máy trạm và các phần mềm hệ thống khác. Cấu hình hệ thống để cập nhật tự động, tâp trung phiên bản phần mềm chống virus mới và các mẫu virus mới; Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 6 + Sử dụng các giải pháp khác như: mạng riêng ảo; mã hóa các dữ liệu trên đường truyền; kiểm soát truy cập web nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn cho các máy trạm khi truy cập web; ngăn chặn thư rác; tường lửa cho ứng dụng web; + Hệ thống phải được phân quyền đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để bảo vệ các lớp thông tin khác nhau. Các máy chủ phải được cài đặt, cấu hình để hệ thống có thể lưu vết mọi xâm nhập; + Cấu hình hệ thống máy chủ lưu lại dấu vết của người dùng khi truy cập vào máy chủ. - Yêu cầu hệ thống máy client: + CPU: Pentium IV trở lên + RAM: 512 MB + Phải có kết nối mạng - Hạ tầng mạng: + Có hệ thống đường truyền internet mạnh + Hệ thống mạng phải được bảo mật + Phải đảm bảo thông tin truyền từ client đến máy chủ, từ công ty đến sàn giao dịch một cách an toàn. E. Yêu cấu chức năng và phi chức năng:  Yêu cầu chức năng 1. Tài khoản người dùng - Tạo tài khoản - Đăng nhập + Quên mật khẩu (khi người dùng quên mật khẩu) - Quản lý tài khoản + Đổi mật khẩu + Cập nhật thông tin cá nhân  Thêm thông tin cá nhân  Thay đổi thông tin cá nhân  Thay đổi email, số điện thoại phục hồi mật khẩu (lấy lại mật khẩu khi quên, người dùng có thể lấy lại được mật khẩu mới và hệ thống sẽ gởi mật khẩu mới đến email hoặc số điện thoại này) 2. Danh mục đầu tư - Tài khoản đầu tư + Tạo tài khoản đầu tư + Quản lý tài khoản đầu tư  Sắp xếp các tài khoản đầu tư theo mã cổ phiếu (mã chứng khoán), mã sàn (mã sàn giao dịch), số lượng, loại giao dịch. Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 7  Tìm kiếm tái khoản đầu tư theo mã cổ phiếu (mã chứng khoán), mã sàn (mã sàn giao dịch), số lượng (tìm kiếm trong khoảng số lượng nhỏ nhất đến số lượng lớn nhất), loại giao dịch.  Xóa các tài khoản đầu tư khi không còn cổ phiếu và không còn đầu tư - Quản lý tiền mặt + Tạo giao dịch thu chi tiền mặt  Cập nhật giao dịch tiền mặt của tài khoản đầu tư + Xem nhật ký thu chi  Thêm mới / điều chỉnh một giao dịch tiền mặt của một tài khoản hiện hành  Xóa bỏ một / nhiều / tất cả các giao dịch tiền mặt trong danh sách  Tìm kiếm cổ phiếu trong danh sách theo mã cổ phiếu, mã sàn giao dịch  Sắp xếp danh mục hiện thị theo mã cổ phiếu, mã sàn giao dịch, loại giao dịch  Chức năng điều chỉnh hiển thị dữ liệu theo số dòng, số cột - Quản lý cổ phiếu + Tạo giao dịch mua/bán cổ phiếu  Tự động cập nhật cổ phiếu từ các giao dịch của tài khoản đầu tư  Tự động kiểm tra tiền mặt hiện có trong tài khoản trước khi cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu  Tự động kiểm tra cổ phiếu hiện có trong tài khoản trước khi cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán cổ phiếu + Xem nhật ký mua/bán cổ phiếu  Tìm kiếm: tìm kiếm theo mã cổ phiếu, mã sàn giao dịch, loại giao dịch  Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo số cột, số dòng  Sắp xếp: sắp xếp theo mã cổ phiếu, mã sàn giao dịch, loại giao dịch  Thêm mới, sửa, xóa một (hay nhiều) giao dịch cổ phiếu + Xem danh sách cổ phiếu đang sở hữu  Xem số lượng cổ phiếu đang giao dịch  Xem số lượng cổ phiếu đang chờ nhận  Xem số lượng cổ phiếu đang cầm cố + Xem dự tính lợi nhuận các cổ phiếu  Xem dự tính lợi nhuận/thua lỗ của cổ phiếu hiện có  Xem dự tính lợi nhuận/thua lỗ của cổ phiếu hiện có vào ngày tiếp theo + Xem điểm hòa vốn Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 8  Thông báo điểm hòa vốn của các cổ phiếu hiện có của tài khoản nhà đầu tư + Xem cảnh báo lợi nhuận  Thông báo điểm lợi nhuận của các cổ phiếu hiện có của tài khoản nhà đầu tư + Tạo danh sách theo dõi các cổ phiếu quan tâm  Thêm cổ phiếu mới vào danh sách cổ phiếu quan tâm  Xóa cổ phiếu ra khỏi danh sách cổ phiếu quan tâm  Xem lịch sử giao dịch của các cổ phiếu quan tâm trên các sàn  Xem chỉ số tài chính của các cổ phiếu quan tâm  Xem các biến động tài chính cùa các cổ phiếu quan tâm - Quản lý các khoản vay + Tạo hợp đồng vay tạm ứng (Đây là chức năng vay và sau thời gian đã định hệ thống sẽ trừ tiền lãi và tiến mặt tương ứng)  Kiểm tra các cổ phiếu, tiền mặt hiện có trước khi cho phép nhà đầu tư tạo hợp đồng vay tạm ứng + Tạo hợp đồng vay cầm cố (Đây là chức năng vay và sau thời gian đã định hệ thống sẽ tự động trừ đi cổ phiếu hay tiền mặt mà nhà đầu tư đã cầm cố để tạo hợp đồng vay)  Kiểm tra các cổ phiếu, tiền mặt hiện có trước khi cho phép nhà đầu tư tạo hợp đồng vay cầm cố + Tạo hợp đồng vay thường (Đây là chức năng vay với lãi cố định hoặc lãi giảm dần) + Xem hợp đồng đang vay  Xem hợp đồng đang vay  Xem hợp đồng vay đã trả hết  Xem hợp đồng vay chưa trả hết + Xem nhật ký vay/trả vay  Xem tất cả các hợp đồng vay từ lúc tạo tài khoản đến thời gian hiện hành  Xem tất cả các giao dịch trả hợp động vay từ lúc tạo hợp đồng vay đến lúc trả hết hợp đồng vay - Nhận cổ tức + Cập nhật cổ phiếu cổ tức  Cho phép nhập cổ tức phát sinh do hoạt động thưởng, chia + Nhận tiền cổ tức  Cho phép nhập tiền mặt phát sinh do hoạt động thưởng, chia - Báo cáo lời lỗ + Báo cáo thống kê lợi nhuận mua/bán cổ phiếu Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 9 + Báo cáo tổng hợp lợi nhuận các cổ phiếu + Xem nhật ký tài khoản  Tìm kiếm: tìm kiếm theo mã cổ phiếu, mã sàn giao dịch, loại giao dịch  Sắp xếp: sắp xếp theo mã cổ phiếu, mã sàn giao dịch, loại giao dịch  Tùy chọn: hiện thị theo số đòng ,số cột - Biểu đồ + Biểu đồ tiền mặt (thể hiện sự tăng giảm tiền mặt của một tài khoản đâu tư) + Biểu đồ trị giá cổ phiếu (thể hiện sự tăng trưởng về tổng giá trị và lợi nhuận của từng cổ phiếu) + Biểu đồ tổng hợp (thể hiện sự tăng trưởng về tổng giá trị cổ phiếu và tổng giá trị tiền mặt trong một thời gian nhất định) - Chốt kỳ đầu tư + Chốt theo phiên đầu tư + Chốt theo tuần + Chốt theo tháng + Chốt theo quý + Chốt theo năm - Tổng hợp tài khoản + Tổng hợp một tài khoản (tổng hợp tất cả các giao dịch trong một tài khoản đầu tư) + Tổng hợp nhiều tài khoản (tổng hợp tất cả các giao dịch của nhiều tài khoản đầu tư trong một tài khoản) 3. Theo dõi tin tức (tin tức được cập nhật tự động từ các sàn giao dịch lớn hoặc được cập nhật từ ban quản trị ứng dụng) - Tin tức HOSE + Xem tin tức chứng khoán + Xem lịch sự kiện - Tin tức HNX + Xem tin tức chứng khoán + Xem lịch sự kiện - Tin kinh tế + Xem tin tức chứng khoán + Xem lịch sự kiện - Tin quốc tế + Xem tin tức chứng khoán + Xem lịch sự kiện - Các sự kiện + Xem tin tức chứng khoán Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 10 + Xem lịch sự kiện 4. Thống kê giao dịch - Sàn HOSE + Xem thống kê giao dịch  Thống kê giao dịch (top tăng giảm, top mua bán)  Kết quả giao dịch (số ngày tăng, giảm liên tục)  Giao dịch nước ngoài (khối lượng mua, bán) + Xem chỉ số tài chính - Sàn HNX + Xem thống kê giao dịch  Thống kê giao dịch (top tăng giảm, top mua bán)  Kết quả giao dịch (số ngày tăng, giảm liên tục)  Giao dịch nước ngoài (khối lượng mua, bán) + Xem chỉ số tài chính - Sàn UPCOM + Xem thống kê giao dịch  Thống kê giao dịch (top tăng giảm, top mua bán)  Kết quả giao dịch (số ngày tăng, giảm liên tục)  Giao dịch nước ngoài (khối lượng mua, bán) + Xem chỉ số tài chính - Chỉ số tài chính + Xem tất cả các chỉ số tài chính 5. Công cụ - Báo tin + Chức năng báo tin cho nhà đầu tư qua Chat, Email, SMS (Gởi thông báo đến nhà đầu tư qua SMS, Email, Chat mà nhà đầu tư đã chọn trong phần thông tin tài khoản khi có biến động ảnh hưởng trực tiếp tới cổ phiếu hoặc tài khoản đầu tư của họ.) - Bảng tính nhanh + Thực hiện các phép tính đơn giản - Thống kê số lượng cổ phiếu trong danh mục đầu tư - Import dữ liệu từ file Excel + Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trước khi cho phép import dữ liệu từ file excel (kiểm tra dữ liệu theo cột, dòng) - Tìm kiếm thông tin theo các tiêu chí của người sử dụng (tìm kiếm thông tin liên quan đến cổ phiếu họ đang có, tìm kiếm thông tin về sàn giao dịch, ) - In báo cáo (chức năng này cho phép người sử dụng in ra các báo cáo khi người dùng thực hiện các chức năng thống kê, xem lịch sử giao dịch, xem tỉ giá tài chính, xem báo cáo lợi nhuận cùa tài khoản đầu tư,) 6. Quản lý (dành cho người quản lý) Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 11 - Xem tất cả các giao dịch mua/bán cổ phiếu của nhà đầu tư - Xem tất cả các hợp động của các nhà đầu tư - Thống kê số lượng nhà đầu tư hiện có - Thông kê số lượng giao dịch qua công ty hay qua sàn theo ngày, tháng, quý, năm - Quản lý toàn bộ thông tin tài khoản của các nhả đầu tư + Thêm tài khoản nhà đầu tư + Xóa tài khoản nhà đầu tư (nếu kiểm tra thấy thông tin không hợp lệ) + Khóa quyền của tài khoản đầu tư (nếu vi phạm) - Cập nhật tin tức lên hệ thống (nếu cần) 7. Cập nhật tin tức (dành cho người quản trị) - Cập nhật tin tức lên hệ thống - Xem, sửa, xóa những thông tin mà hệ thống tự cập nhật (nếu những thông tin đó không cần thiết)  Yêu cầu phi chức năng - Ứng dụng có giao diện đẹp và dễ sử dụng. - Thực hiện các chức năng người dùng một cách nhanh nhất. - Cập nhật thông tin mới nhất từ các sàn khác một cách nhanh nhất. - Thực hiện các phép tính lợi nhuận phải chính xác. - Kiểm tra và thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng. - Thống kê và hiển thị dữ liệu một cách rõ ràng. - Đưa ra thông báo và các báo cáo một cách chính xác. - Cho phép tìm kiếm dữ liệu tốt nhất và tối ưu nhất. - Cho phép người dùng cập nhật dữ liệu một cách tốt nhất (cập nhật dữ liệu bằng file excel,). - Hệ thống phải bảo mật, bảo mật thông tin của người sử dụng cũng như các tài khoản đầu tư của nhà đầu tư - Hệ thống phải phải phục hồi được dữ liệu khi gặp sự cố. F. Thực hành viết Vision 1. Business Requirements 1.1 Background Thị trường chứng khoán đang phát triển mạnh mẽ, giao dịch chứng khoán ngày càng nhiều, các nhà đầu tư cần cập nhật tin tức từ thị trường chứng khoán một cách kịp thời, thực hiện các giao dịch một cách dễ dàng, và chi phí thấp, giảm thiểu thời gian đi lại. Vì vậy cần phải có một ứng dụng dùng để quản lý chứng khoán cho các nhà đầu tư, cập nhật giá trị chứng khoán một cách liên tục, tính được lãi lỗ, thực hiện được các giao dịch mà không mất quá nhiều thời gian. Ứng dụng cũng giúp có người quản lý Sàn giao dịch chứng khoán, người quản lý công ty chứng khoán quản lý các giao dịch một cách rõ ràng, hợp lý. Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 12 1.2 Business Opportunity Khi một công ty chứng khoán hay một Sàn giao dịch chứng khoán có một ứng dụng để hỗ trợ cho việc giao dịch mua bán cổ phiếu, vay mượn tiền mặt một cách nhanh chóng và thuận lợi vậy sẽ thu hút được nhiều người đầu tư tham gia vào sàn giao dịch (công ty chứng khoán) của mình hơn. Khi ứng dụng hệ thống quản lý chứng khoán thì sẽ giúp cho các nhà quản lý có thể quản lý khách hàng của mình tốt hơn, đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng (nhà đầu tư). 1.3 Business Objectives and Success Criterial Hướng đến những người đầu tư, kinh doanh và am hiểu về thị trường tài chính, chứng khoán, đem đến cho họ những lợi ích tốt nhất. Điều kiện để hệ thống được ưa chuộng: + Giao thiện phải thân thiện với người sử dụng, + Cung cấp cho họ những tính năng mà người sử dụng cần, ngoài ra cần phải cung cấp thêm những tính năng mới để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người sử dụng, + Hệ thống phải đảm bảo tính chính xác và thực hiện các chức năng một cách nhanh nhất, + Đảm bảo được tính thống nhất giữa các chức năng (cập nhật cổ phiếu, cập nhật giá trị tiền mặt khi thực hiện một giao dịch,) 1.4 Customer and Market Needs + Công ty chứng khoán khi ứng dụng hệ thống vào việc quản lý và giao dịch sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư, khách hàng đến với công ty hơn vì tính sử dụng rất thuận lợi và nhanh chóng của hệ thống. + Tạo ra sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán. + Hợp thức hóa các giao dịch chứng khoán. + Giảm thiểu được rủi ro trong giao dịch. 1.5 Business Risks + Giảm thiểu được các rùi ro cho các nhà đầu tư. + Giảm thiểu tối đa chi phí cho nhà đầu tư cũng như công ty chứng khoán. + Mang đến sự an toàn trong giao dịch chứng khoán (không phải mang một số tiền lớn đi đến điểm địa điểm giao dịch). 2. Vision of the solution 2.1 Vision Statement + Cung cấp cho thị trường chứng khoán một cách quản lý, một giải pháp xử lý giao dịch chứng khoán tốt nhất. + Tạo sự thống nhất trong giao dịch và quản lý chứng khoán. + Đưa người sử dụng tiếp cận đến các dịch vụ giao dịch trực tuyến. Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 13 + Tạo ra một môi trường thân thiện với người dùng trong giao dịch chứng khoán, gỡ bỏ những phức tạp của giao dịch chứng khoán theo cách truyền thống. 2.2 Major Features + Tự động cập nhật dữ liệu + Cập nhật dữ liệu chọn lọc theo ngày tháng năm, dữ liệu giá chứng khoán trên các sàn, dữ liệu chứng khoán điều chỉnh, + Báo cáo lãi lỗ cho các tài khoản đầu tư + Tạo ra các biểu đồ tài chính, biểu đồ đầu tư, 2.3 Assumptions and Dependencies Hệ thống quản lý chứng khoán ra đời sẽ giúp cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư có thể quản lý chứng khoán một cách rõ ràng. Giúp cho các công ty đáp ứng được các yêu cầu của nhà nước theo quy định 106/QĐ- UBCK chính phủ Về việc ban hành Quy định hướng dẫn về yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin của công ty chứng khoán. 3. Scope and Limitations 3.1 Scope of Initial Release Hệ thống được ứng dụng cho: + Công ty chứng khoán + Các tổ chức quản lý chứng khoán + Nhà đầu tư (người sử dụng để giao dịch mua bán chứng khoán) 3.2 Scope of Subsequent Releases + Sàn giao dịch chứng khoán + Tổ chức chứng khoán lớn (quốc gia) (để quản lý thị trường chứng khoán một cách tốt nhất) 3.3 Limitations and Exclusions Hệ thống chỉ được ứng dụng trong việc quản lý chứng khoán, quản lý giao dịch chứng khoán, quản lý các nhà đầu tư,. Không sử dụng cho các mục đích quản lý khác. 4. Business Context 4.1 Stakeholder Profiles + Công ty chứng khoán: quản lý chứng khoán của các nhà đầu tư một cách tốt nhất, hỗ trợ cho nhà đầu tư vay vốn một nhanh nhất, giảm thiểu tối đa chi phí cho giao dịch mua bán chứng khoán của các nhà đầu tư. + Nhà đầu tư: giao dịch mua bán chứng khoán một cách nhanh nhất, thuận lợi, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại tối đa, 4.2 Project Priorities + Công ty chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ các nhân viên có tay nghề cao như: quản trị mạng, quản trị hệ thống, quản trị database, để sử dụng và vận hành hệ thống một cách tốt nhất. Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 14 + Hệ thống được xây dựng trên mô hình Client/Server + Tính năng của hệ thống sẽ được thay đổi liên tục để phù hợp yêu cầu của các công ty và nhà đầu tư + Chi phí cũng sẽ được thay dổi liên tục để phù hợp với chức năng của hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, sàn giao dịch có thể ứng dụng hệ thống với chi phí tốt nhất. 4.3 Operating Environment + Hệ thống chạy trên hệ điều hành Window. + Hệ thống tương thích với mọi trình duyệt web như: IE, Firefox, Opera, Google Chrome, Đề tài môn học: Thu Nhận Yêu Cầu ĐHTH6DLT GVHD: Nguyễn Năm 15 Mục Lục Lời cảm ơn ................................................................................................... 2 A. Mô tả nghiệp vụ ....................................................................................... 3 B. Chức năng tổng quát................................................................................. 4 C. Những lớp người dùng và các đặc trưng .................................................... 5 D. Yêu cầu hệ thống...................................................................................... 5 E. Yêu cầu chức năng và phi chức năng......................................................... 6 F. Thực hành viết VISION...........................................................................11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdetaimonhocthunhanyeucau_7341.pdf