Đề tài Quy trình giao dịch, mở tài khoản tại các công ty chứng khoán ssi, hsc, bản việt, bsc, bvs, kls.đánh giá ưu - Nhược điểm

Về phía công ty chứng khoán: - Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán - Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán - Phụ lục Hợp đồng giao dịch trực tuyến (nếu có) - Các biểu mẫu khác tùy thuộc vào từng khách hàng. Tùy thuốc v ào từng y êu cầu sử dụng các dịch vụ khác nhau mà các giấy tờ trên có thể thêm hay bớt để phù hợp yêu cầu của CTCK. BƯỚC 2: Sau khi ho àn thiện hồ sơ, Khách hàng đến các Ph òng giao dịch của CTCK để mở tài khoản BƯỚC 3: Hoàn tất mở tài khoản và hướng dẫn giao dịch: CTCK sẽ kích hoạt tài khoản, thôn g báo số tài khoản, mật khẩu giao dịch, chuyển cho Khách hàng 01 bản Hợp đồng và hồ s ơ đã được phê duyệt ; hướng dẫn K hách hàng phương t hức giao dịch và sử dụng dịch vụ

pdf11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/06/2014 | Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy trình giao dịch, mở tài khoản tại các công ty chứng khoán ssi, hsc, bản việt, bsc, bvs, kls.đánh giá ưu - Nhược điểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT MÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH GIAO DỊCH, MỞ TÀI KHOẢN TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SSI, HSC, BẢN VIỆT, BSC, BVS, KLS.ĐÁNH GIÁ ƯU-NHƯỢC ĐIỂM. GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH VINH NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM: 10 NGUYỄN TUẤN ANH LỚP :K10407B PHÙNG THANH PHƯƠNG NG. T. NGỌC ĐANG THANH VŨ THỊ THÀNH  MỤC LỤC PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN .....................................3 CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX ..................................................................3 1. SSI :Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn .....................................................3 2. HSC :Công ty cổ phần chứng khoán TPHCM ..................................................3 3. BSC : Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 4 CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HNX .................................................................4 1. BVS : Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt ..................................................4 2. KLS : Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long ...............................................4 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT ............................................................5 BẢN VIỆT: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Viiệt ..............................................5 PHẦN II. QUY TRÌNH GIAO DỊCH ..................................................................................6 Quy trình giao dịch chứng khoán đã niêm yết tại TTGDCK: ........................................6 Quy trình giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại TTGDCK.....................................7 PHẦN III. QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN .......................................................................8 PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ ƯU-NHƯỢC ĐIỂM QUY TRÌNH ...........................................11 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG Trang 3 THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX 1. SSI :Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Tên công ty Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Năm thành lập 30/12/1999 Trụ sở chính 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Vốn điều lệ thành lập 6 tỷ Vốn điều lệ hiện tại >3.500 tỷ Niêm yết 15/12/2006 chính t hức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí M inh với mã CK SSI 2. HSC :Công ty cổ phần chứng khoán TPHCM Tên công ty Công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM Năm thành lập 29/04/2003 Trụ sở chính 76 Lê Lai , Q1, TP. HCM Vốn điều lệ thành lập 50 tỷ Vốn điều lệ hiện tại >1.008 tỷ Niêm yết 15/09/2009 chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là HCM. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG Trang 4 THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN 3. BSC : Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Tên công ty Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Năm thành lập 26/11/1999 :Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 2010: Công ty Cổ phần Chứng khoán N gân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Trụ sở chính Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi , H à Nội. Vốn điều lệ thành lập 55 tỷ Vốn điều lệ hiện tại 865 tỷ Niêm yết 19/07/2011 chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là BSI. CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HNX 1. BVS : Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Tên công ty Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Năm thành lập 16/11/1999 Trụ sở chính số 8, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội Vốn điều lệ thành lập 49,45 tỷ Vốn điều lệ hiện tại 722,3 tỷ Niêm yết 2006 chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là BVS 2. KLS : Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long Tên công ty Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long Năm thành lập 01/08/2006 Trụ sở chính 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Vốn điều lệ thành lập 18 tỷ Vốn điều lệ hiện tại >2000 tỷ Niêm yết 28/01/2008 chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là KLS CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG Trang 5 THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH TRÊN SÀN OTC BẢN VIỆT: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt Tên công ty Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt Năm thành lập 06/11/2007 Trụ sở chính Tháp Tài chính Bitexco, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Vốn điều lệ thành lập 360 tỷ Vốn điều lệ hiện tại 398.4 tỷ Niêm yết Giao dich trên sàn OTC với mã giao dịch VCSC PHẦN II:QUY TRÌNH GIAO DỊCH Trang 6 THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN PHẦN II. QUY TRÌNH GIAO DỊCH Theo thống kê, hiện nay trên cả nước có khoảng 100 công ty chứng khoán đang hoạt động với quy mô lớn nhỏ khác nhau, và dù các công ty này có khác nhau về bất kỳ điểm gì thì quy trình giao dịch chứng khoán được quy định là giống nhau bao gồm: Quy trình giao dị ch chứng khoán đã niêm yết tại TTGDCK:  Bước 1: Mở tài khoản và ký quỹ:  Nhà đầu tư lựa chọn một công ty chứng khoán thành viên làm thủ tục mở t ài khoản:  Viết đơn xin mở tài khoản giao dịch  Ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch với công ty chứng khoán  Ký quỹ bảo đảm:Khi đặt lệnh giao dịch nhà đầu tư phải có số dư tiền hoặc chứng khoán trong tài khoản để đảm bảo cho giao dịch của mình.  Bước 2: Đặt lệnh giao dịch. Chỉ sau khi hoàn tất việc mở tài khoản và ký quỹ ,nhà đầu tư mới được phép đặt lệnh.Nhà đầu tư có thể đặt lệnh trực t iếp bằng phiếu lệnh t ại công ty CK hoặc đặt lệnh gián tiếp qua điện thoại…Khi kiểm tra tính hợp lệ của lệnh,nhân viên môi giới của công ty chứng khoán phải kiểm tra tính hợp lệ của lệnh và t ình trạng tài khoản của nhà đầu tư,và t iếp đó ngay lập tức phải chuyển lệnh cho bộ phận giao dịch của công ty.  Bước 3 : Chuy ển lệnh đến người đại diện của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán. Sau khi kiểm tra lệnh,nhân viên giao dịch ở bộ phận giao dịch của công ty phải lập tức chuyển đó tới người đại diện của công ty tại sàn giao dịch của Sở GDCK.  Bước 4: Nhập lệnh vào hệ thống giao dịch. Khi nhận được lệnh,người đại diện của công ty CK ở sở giao dịch phải kiểm tra lại lệnh và ngay lập tức nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chỉ khi hoàn tất viecj nhập lệnh vào hệ thống giao dịch mới tính giờ lệnh đến.  Bước 5 : Khớp lệnh và thông báo kết quả. Tùy theo phương thức khớp lệnh đã được lựa chọn,hệ thống giao dịch của sở sẽ thực hiện việc khớp lệnh.Kết quả giao dịch được t hông báo trên màn hình ở sàn giao dịch và màn hình của công ty chứng khoán. Cuối buổi giao dịch kết quả giao dịch được công ty chứng khoán chuyển về bộ phận giao dịch của công ty và kết quả giao dịch cũng được sở giao dịch chuyển cho trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán.  Bước 6 : Thông báo kết quả cho nhà đầu tư. PHẦN II:QUY TRÌNH GIAO DỊCH Trang 7 THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN Khi lệnh giao dịch của khách hàng được t hực hiện công ty chứng khoán có trách nhiệm thông báo kết quả cho khách hàng,có thể thông báo ngay cho khách hàng qua điện thoại hoặc thông báo bằng văn bản trong ngày giao dịch.  Bước 7 : Xác nhận giao dịch và làm thủ t ục thanh toán. Sau khi nhận được kết quả giao dịch,bộ phận giao dịch của công ty chứng khoán chuyển cho bộ phận thanh t oán của công ty.Cuối buổi giao dịch bộ phận thanh toán của công ty lập báo cáo kết quả giao dịch và chuyển cho trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán để thực hiện việc thanh toán.  Bước 8 : Thanh toán và hoàn tất giao dịch Trung tâm lưu ký và thanh t oán bù trừ chứng khoán tiến hành đối chiếu kết quả giao dịch do Sở GDCK cung cấp và báo cáo kết quả giao dịch của các công ty chứng khoán để tiến hành thanh toán bù trừ NĐT nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình t ại CTCK sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán Quy trình giao dị ch chứng khoán chưa niêm yết tại TTGDCK Quy trình giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại TTGDCK về cơ bản thì tương đối giống với quy trình giao dịch chứng khoán đã niêm yết tại các TTGDCK. Tuy nhiên, do phương thức giao dịch của chứng khoán chưa niêm y ết bao gồm 2 hình thức là thỏa thuận thông thường và thỏa thuận điện tử nên sẽ không có bước chuyển lệnh đến người đại diện của CTCK tại sở giao dịch mà đại diện CTCK sẽ là người nhập thông tin vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận giao dịch cho nhà đầu tư.( giao dịch thông thường) và nhập lệnh với các điều kiện giao dịch đã được xác định và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch (thỏa thuận điện tử). PHẦN III: QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN Trang 8 THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN PHẦN III. QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN Thông thường ở các công ty chứng khoán sẽ có hai cách mở tài khoản. Cách 1: đến công ty chứng khoán hoặc các điểm hỗ trợ giao dịch. Cách 2: mở tài khoản trực tuyến. Cụ t hể như sau: Cách 1: mở tài khoản giao dịch bằng cách đến công ty chứng khoán hay các điểm hỗ trợ giao dịch. Đối tượng mở tài khoản được chia thành 4 nhóm khách hàng như sau: - Khách hàng cá nhân trong nước - Khách hàng tổ chức trong nước - Khách hàng cá nhân nước ngoài - Khách hàng tổ chức nước ngoài BƯỚC 1: cung cấp đầy đủ giấy tờ và hoàn tất các hồ sơ Về phía khách hàng CÁ NHÂN TỔ CHỨC TRONG NƯỚC -Bản sao CMND hoặc hộ chiếu còn trong thời hạn hiệu lực -Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh -Bản sao có chứng thực Quyết định Bổ nhiệm (Tổng) Giám đốc, Kế toán trưởng - Bản sao CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật -Bản chính giấy ủy quyền người đại diện có xác nhận của tổ chức -Bản sao CMND/Hộ chiếu của người được ủy quy ền PHẦN III: QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN Trang 9 THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN CÁ NHÂN TỔ CHỨC NGOÀI NƯỚC - Giấy đề nghị cấp mã số giao dịch chứng khoán - Lý lịch tư pháp - Giấy ủy quyền cho t hành viên lưu ký - Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực - Giấy đề nghị cấp mã số giao dịch chứng khoán - Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ (đối với Quỹ đầu tư) - Điều lệ Quỹ (nếu là Quỹ đầu cơ) - Giấy ủy quyền cho t hành viên lưu ký - Văn bản chỉ định chỉ định người đại diện giao dịch (nếu có) - Phiếu t hông t in về người đại diện giao dịch (nếu có) - Lý lịch tư pháp về người đại diện giao dịch (nếu có) - Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện Về phía công ty chứng khoán: - Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán - Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán - Phụ lục Hợp đồng giao dịch trực tuyến (nếu có) - Các biểu mẫu khác tùy thuộc vào từng khách hàng. Tùy thuốc vào từng y êu cầu sử dụng các dịch vụ khác nhau mà các giấy tờ trên có thể thêm hay bớt để phù hợp yêu cầu của CTCK. BƯỚC 2: Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Khách hàng đến các Phòng giao dịch của CTCK để mở tài khoản BƯỚC 3: Hoàn tất mở tài khoản và hướng dẫn giao dịch: CTCK sẽ kích hoạt tài khoản, thông báo số tài khoản, mật khẩu giao dịch, chuyển cho Khách hàng 01 bản Hợp đồng và hồ sơ đã được phê duyệt ; hướng dẫn Khách hàng phương t hức giao dịch và sử dụng dịch vụ PHẦN III: QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN Trang 10 THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN Cách 2: mở tài khoản giao dịch trực tuyến BƯỚC 1: Truy cập vào website CTCK và chọn phần Mở tài khoản giao dịch trực tuyến. BƯỚC 2: Điền đầy đủ, chính xác thông tin vào các ô nhập liệu cụ thể theo từng bước. BƯỚC 3: in các hồ sơ cần t hiết và công chứng để xác thực rồi gửi về CTCK BƯỚC 4: Ngay sau khi nhận được thông tin mở tài khoản giao dịch trưc tuyến của Khách hàng, cán bộ môi giới CTCK sẽ liên lạc và hỗ trợ Khách hàng hoàn tất việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán. LƯU Ý:  Việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán ở các CTCK đều là miễn phí.  Mỗi nhà đầu tư chỉ được phép mở một TKCK tại mỗi công ty chứng khoán (ngoại trừ nhà đầu tư là Công ty quản lý quỹ, Công ty Chứng khoán nước ngoài, Công ty bảo hiểm).  Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mở t ài khoản giao dịch sau khi đã đăng ký và được TTLKCK cấp mã số giao dịch chứng khoán.  Lưu ký chứng khoán là bắt buộc trước khi muốn chứng khoán được giao dịch qua sàn giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán. PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ ƯU-NHƯỢC ĐIỂM QUY TRÌNH Trang 11 THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ ƯU-NHƯỢC ĐIỂM QUY TRÌNH ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM SSI -Phần hướng dẫn mở TK trình bày không đẹp mắt, gây cảm không thoải mái cho khách hàng HSC -Khách hàng có thể chọn số tài khoản yêu thích. -M ở TK trực tuyến chỉ gồm 1 bước không gây cảm giác dài dòng, nặng nề. -Hướng dẫn các dịch vụ cộng thêm rất chi t iết và cụ thể BSC -Phần giải đáp thắc mắc trực tuyến được công ty khá được chú trọng, giúp khách hàng dễ dàng trong quá trình thực hiện khi có vấn đề phát sinh -Có điểm đặc biệt khi khách hàng chưa tìm được đối t ác để giao dịch thỏa thuận có thể đăng lệnh quảng cáo chào mua hoặc chào bán thông qua BSC BVS - Mẫu hồ sơ được đưa sẵn trên website công ty, khách hàng down về tự hoàn t ất chứ không cần đến trụ sở. Tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng. KLS -Không có bất kỳ thông tin về mở tài khoản được công bố trên website công ty. -Không có hình thức mở t ài khoản trực tuyến. BẢN VIỆT -Có hướng dẫn cụ thể quy trình đóng và chuyển TK sang công ty chứng khoán khác. -Có mẫu hợp đồng sẵn trên website - Khách hàng không t hể mở tài khoản trực tuyến trên wensite của công ty

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom_10_k10407b_qt_mo_tk_536.pdf
Luận văn liên quan