Đề tài So sánh hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của hai bể unitank có kích thước ngăn khác nhau

Chai BOD 300 ml, Transferpipette, ống đong, ống nhỏ giọt định phân,Beaker 50&100 ml, Burrette,Nước pha loãng bảo hòa oxy, Tủ ủ 200C Velp Foc 225E, Máy đo DO WTW- OXY 330, hóa chất cần thiết Tủ sấy Melag 405, ống hút 25 ml, ống đong 100 ml, burette định phân 25 ml, ống nghiệm có nút vặn 20 ml, bình cầu cổ mài 100 ml, hệ thống chưng cất hoàn lưu, bình tam giác 125 m, hóa chất cần thiết

ppt14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài So sánh hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của hai bể unitank có kích thước ngăn khác nhau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỀ TÀI: SO SÁNH HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA HAI BỂ UNITANK CÓ KÍCH THƯỚC NGĂN KHÁC NHAU Cần Thơ, 31/1/2013 BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: ThS. Lê Hoàng Việt SINH VIÊN THỰC HIỆN: Đoàn Hồng Nhung MSSV:1090869 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Tìm ra các thông số thích hợp cho việc thiết kế và vận hành bể Unitank So sánh hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của hai mô hình bể Unitank hình vuông và bể Unitank hình chữ nhật. 3. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN Địa điểm thực hiện: Đề tài được thực hiện tại Phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường, Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên, Trường Đại Học Cần Thơ. Thời gian thực hiện: Học kỳ 2, năm học 2012 – 2013. Nước thải sử dụng cho thí nghiệm: Nước thải lấy từ căn tin Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên, Trường Đại Học Cần Thơ. Nước thải được lấy 2 lần mỗi ngày: Sáng: lấy mẫu lúc 10h. Chiều: lấy mẫu lúc 16h. 4. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Làm mô hình bể Unitank vuông phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu. Xác định nồng độ đầu vào & đầu ra của các chỉ tiêu như: pH, DO, MLSS, SVI, COD, BOD5, SS, Ptổng, tổng Coliforms, TKN, N-NO3-, N-NH4+. Xác định thời gian lưu cho hiệu suất xử lý cao của bể Unitank. So sánh hiệu quả xử lý giữa bể Unitank hình vuông & bể Unitank hình chữ nhật. 5. PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 5. PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (tt) 5. PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (tt) 5. PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (tt) 5. PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (tt) 6. QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM: Quá trình vận hành: Quá trình vận hành được thực hiện qua 2 giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Vận hành thử nghiệm mô hình Giai đoạn 2: Vận hành chính thức Tiến hành qua hai nghiệm thức với hai bể hoạt động cùng thời gian lưu, mỗi nghiệm thức lấy mẫu 3 ngày liên tục. Lập bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện nồng độ đầu vào & đầu ra của các chỉ tiêu. 7. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Kế hoạch thực hiện: 7. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (tt) Tiến độ thực hiện: Đã chế tạo xong 2 mô hình bể Unitank hình vuông và Unitank hình chữ nhật. Đang tiến hành tạo sinh khối bùn. CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!!!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbao_cao_de_cuong_hong_nhung_309.ppt