Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý Sinh Viên Trường VNIT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bài tập lớn Công nghệ phần mềm : Thiết kế phần mềm quản lý Sinh Viên Trường VNIT Lời mở đầu : Quản lý sinh viên là 1 công tác rất quan trọng và phức tạ mà bất kỳ đơn vị đào tạo đại học nào cũng phải thực hiện.Bắt đầu từ việc làm thủ tục nhập học cho sinh viên mới, tiếp đó là theo dõi và quản lý các thông tin về sinh viên trong suốt khóa học cũng như việc quản lý hệ thống hóa, lưu trữ và bảo quản các thông tin kết quả học tập, hồ sơ cá nhân sinh viên ngay khi họ đã ra trường. Việc nắm bắt, quản lý các thông tin này đã được thực hiện hầu hết ở các trường đại học tuy nhiên thông tin ở dạng này chỉ dừng ở mức độ lưu trữ để khai thác theo các khía cạnh tĩnh thay thế cho các hoạt động bằng tay hàng ngày. Quản lý sinh viên cần tính đến các hoạt động tích cực hơn nữa, chẳng hạn như việc theo dõi các loại hình dịch vụ, các hoạt động ngoại khóa, các thông tin thực tập, đi làm, cung cấp các dịch vụ trực tuyến. Trước những khó khăn nêu trên, nhóm phần mềm chúng tôi lập dự án Thiết kế phần mềm quản lý Sinh Viên Trường VNIT nhằm mục đích cải thiện những khó khăn trên và lưu trữ thông tin sinh viên một cách dễ dàng nhất.

pdf212 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý Sinh Viên Trường VNIT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chọn thì tên khoá sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn. sau đó tên lớp sẽ được cập nhật theo tên khoá khi ta chọn vào mục tên lớp thì danh sách các lớp sẽ hiện ra cho ta lựa chọn. Sau khi ta đã chọn xong tên khoá và tên lớp thì phí dưới cùng của form sẽ hiện ra cho ta một danh sách tất cả sinh viên trong một lớp và các thông tin liên quan đến sinh viên đó. Khi ta chọn vào một sinh viên bất kỳ nào trong lớp ở phí giử của Form sẽ hiện ra thông tin liên quan đến sinh viên đó ở đó sẽ có cách nút chức năng cho ta chỉnh sử. Các phím chức năng phải mặc định sáng cho người sử dụng. bên phía phải là các nút cập nhật, nếu ta không sử thông tin gì thì phím cập nhật phải mặc định mờ đi. Khi ta chỉnh sử bất kỳ một thông tin nào đó nút các nút cập nhật mới T Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 191 được sáng lên Xét Điều Kiện Thi Khi ta chọn chức năng Xét điều kiện thi, form quản lý Xét điều kiện thi sẽ được hiện ra. - Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọn khoá và tên lớp. Đầu tiên ta chọn tên khoá sẽ giúp ta giới hạn được tên lớp,tên khoá đã được cập nhật trong list nếu ta chọn thì tên khoá sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn. sau đó tên lớp sẽ được cập nhật theo tên khoá khi ta chọn vào mục tên lớp thì danh sách các lớp sẽ hiện ra cho ta lựa chọn. Sau khi ta đã chọn xong tên khoá và tên lớp thì phí dưới cùng của form sẽ hiện ra cho ta một danh sách tất cả sinh viên trong một lớp và các thông tin liên quan đến sinh viên đó. Khi ta chọn vào một sinh viên bất kỳ nào trong lớp ở phí giử của Form sẽ hiện ra thông tin liên quan đến sinh viên đó ở đó sẽ có cách nút chức năng cho ta chỉnh sử. Các phím chức năng phải mặc định sáng cho người sử dụng. bên phía phải là các nút cập nhật, nếu ta không sử thông tin gì thì phím cập nhật phải mặc định mờ đi. Khi ta chỉnh sử bất kỳ một thông tin nào đó nút các nút cập nhật mới được sáng lên + Hiện thông tin về sinh viên bao gồm Ma SV ,Họ Tên ,Ngày Sinh,Giới tính ,Quê Quán,Điện Thoại,dưới form hiện thông tin sinh viên đươc thi... +Trường hợp báo lỗi sảy ra Khi các ô text để trống nó sẽ báo bạn hãy điền đầy đủ thông tin vào.. -Trong trường hợp sinh viên không đủ điều kiện thì sinh viên đó không có thông tin ở form bên dưới. VD : Sinh viên đó không có dấu tich hoặc bỏ trống Khi ta chọn chức năng Xét điều kiện thi, form quản lý Xét điều kiện thi sẽ được hiện ra. - Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọn khoá và tên lớp. Đầu tiên ta chọn tên khoá sẽ giúp ta giới hạn được tên lớp,tên khoá đã được cập nhật trong list nếu ta chọn thì tên khoá sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn. sau đó tên lớp sẽ được cập nhật theo tên khoá khi ta chọn vào mục tên lớp thì danh sách các lớp sẽ hiện ra cho ta lựa chọn. Sau khi ta đã chọn xong tên khoá và tên lớp thì phí dưới cùng của form sẽ hiện ra cho ta một danh sách tất cả sinh viên trong một lớp và các thông tin liên quan đến sinh viên đó. Khi ta chọn vào một sinh viên bất kỳ nào trong lớp ở phí giử của Form sẽ hiện ra thông tin liên quan đến sinh viên đó ở đó sẽ có cách nút chức năng cho ta chỉnh sử. Các phím chức năng phải mặc định sáng cho người sử dụng. bên phía phải là các nút cập nhật, nếu ta không sử thông tin gì thì phím cập nhật phải mặc định mờ đi. Khi ta chỉnh sử bất kỳ một thông tin nào đó nút các nút cập nhật mới được sáng lên + Hiện thông tin về sinh viên bao gồm Ma SV ,Họ Tên ,Ngày Sinh,Giới tính ,Quê Quán,Điện Thoại,dưới form hiện thông tin sinh viên đươc thi... +Trường hợp báo lỗi sảy ra Khi các ô text để trống nó sẽ báo bạn hãy điền đầy đủ thông tin vào.. -Trong trường hợp sinh T Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 192 viên không đủ điều kiện thì sinh viên đó không có thông tin ở form bên dưới. VD : Sinh viên đó không có dấu tich hoặc bỏ trống Kết Quả Thi Khi ta chọn chức năng kết quả thi sẽ được hiện ra trên form thông tin sinh viên bao gồm họ tên sinh viên ,lớp ,ngày sinh ,ma SV… - Sau khi đăng nhập vào hệ thống form sinh viên bao gồm :Họ Tên,Ngày Sinh,MA SV.. + Nó cho kết quả điểm thi sinh viên Khi ta chọn chức năng kết quả thi sẽ được hiện ra trên form thông tin sinh viên bao gồm họ tên sinh viên ,lớp ,ngày sinh ,ma SV… - Sau khi đăng nhập vào hệ thống form sinh viên bao gồm :Họ Tên,Ngày Sinh,MA SV.. + Nó cho kết quả điểm thi sinh viên T Thống Kê Báo Cáo Khi ta chọn chức năng Thống Kê Báo Cáo nó sẽ hiện form bao gồm khoá ,lớp,nó thực hiện thao tác là sinh viên nay có điểm như thế nào,thống kê như thế nào... - Sau khi đăng nhập vào hệ thống form sinh viên bao gồm :Họ Tên,Ngày Sinh,MA SV.. + Nó cho kết quả điểm thi sinh viên bao gồm điểm các môn mà sinh viên thi +VD : Như sinh viên lớp K2CN3 có điểm môn Cơ Sở Dữ Liệu,Bao gồm Họ Tên, Ngày Sinh, Ma SV.... Khi ta chọn chức năng Thống Kê Báo Cáo nó sẽ hiện form bao gồm khoá ,lớp,nó thực hiện thao tác là sinh viên nay có điểm như thế nào,thống kê như thế nào... - Sau khi đăng nhập vào hệ thống form sinh viên bao gồm :Họ Tên,Ngày Sinh,MA SV.. + Nó cho kết quả điểm thi sinh viên bao gồm điểm các môn mà sinh viên thi +VD : Như sinh viên lớp K2CN3 có điểm môn Cơ Sở Dữ Liệu,Bao gồm Họ Tên, Ngày Sinh, Ma SV.... T Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 193 12 Quản Lý Chương Trình Học Môn Học Form quản lý Môn học sẽ được hiện ra cho bạn quản lý. Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọnTên Môn ,Mã Môn ,Số Trình. Đầu tiên ta + Nó cho phép ta Thêm,Sửa Xoá.... -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :ên Môn ,Mã Môn ,Số Trình,các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo: "Bạn nhập đầ đủ thông tin vào,nếu không thoát ra màn hình chính môn học , " -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về Môn Học khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" vào CSDL -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở Hồ Sơ Sinh Viên Form quản lý Môn học sẽ được hiện ra cho bạn quản lý. Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọnTên Môn ,Mã Môn ,Số Trình. Đầu tiên ta + Nó cho phép ta Thêm,Sửa Xoá.... -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :ên Môn ,Mã Môn ,Số Trình,các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo: "Bạn nhập đầ đủ thông tin vào,nếu không thoát ra màn hình chính môn học , " -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về Môn Học khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" vào CSDL -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Hồ Sơ Sinh về form QL Viên Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 194 Lịch Học Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Lịch Học .Màn hình Quản lý Lịch Học được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lýLịch Học + Form sẽ hiển thị Khóa Học,Tên Lớp và Kỳ Học + Thông tin bao gồm :Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học các ô thêm mới,Sửa,Xoá,Cập nhật,Thoát +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học.các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "thông tin chưa đầy đủ bạn hãy nhập lại thông tin ...." -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách Lịch Học -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về :"Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "" yêu cầu nhập lại Họ Tên...".Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Lịch Học .Màn hình Quản lý Lịch Học được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lýLịch Học + Form sẽ hiển thị Khóa Học,Tên Lớp và Kỳ Học + Thông tin bao gồm :Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học các ô thêm mới,Sửa,Xoá,Cập nhật,Thoát +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học.các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "thông tin chưa đầy đủ bạn hãy nhập lại thông tin ...." -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách Lịch Học -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về :"Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "" yêu cầu nhập lại Họ Tên...".Nếu các ô text để Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 195 -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Lịch Học trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Lịch Học Giáo Viên Dậy Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Giáo Viên Dậy.Màn hình Giáo Viên Dậy được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Giáo Viên Dậy + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp,Môn Dậy + Form thông tin bao gồm +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : thêm ,sửa ,xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :về một Giáo Viên Dậy:Bao gồm :họ tên,Ngày sinh ,giới tính ,quê quán,ngày ký ,ngày hết hạn...các nút ghi,hủy sáng +Các nut ĐẦU ,TRƯỚC,SAU ,CUỐI -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác .Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Giáo Viên Dậy.Màn hình Giáo Viên Dậy được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Giáo Viên Dậy + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp,Môn Dậy + Form thông tin bao gồm +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : thêm ,sửa ,xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :về một Giáo Viên Dậy:Bao gồm :họ tên,Ngày sinh ,giới tính ,quê quán,ngày ký ,ngày hết hạn...các nút ghi,hủy sáng +Các nut ĐẦU ,TRƯỚC,SAU ,CUỐI -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác .Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 196 danh sách tài khoản NSD -Khi NQL chọn chức năng Sửa một chế độ chính sách nó hiện lên form thông tin về chế độ chính sách mình cần sửa, sau khi sửa xong thi cac nút ghi, hủy sẽ sáng,khi nhập đầy đủ các thông tin thì NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác"..Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách Giáo Viên Dậy -Khi NQL chọn chức năng Xóa nó hiên thông tin chế độ chính sách mình cần xóa nếu chọn Yes thì sẽ xóa nếu chọn No thi quay về form QL Giáo Viên Dậy cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi NQL chọn chức năng Sửa một chế độ chính sách nó hiện lên form thông tin về chế độ chính sách mình cần sửa, sau khi sửa xong thi cac nút ghi, hủy sẽ sáng,khi nhập đầy đủ các thông tin thì NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác"..Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách Giáo Viên Dậy -Khi NQL chọn chức năng Xóa nó hiên thông tin chế độ chính sách mình cần xóa nếu chọn Yes thì sẽ xóa nếu chọn No thi quay về form QL Giáo Viên Dậy Lịch Học Lại Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Lịch Học Lại .Màn hình Quản lý Lịch Học Lại được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Lịch Học Lại + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp,Môn học lại +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Họ Tên ,Ngày Sinh,Ma SV,Quê Quán,Điện Thoại,Giới Tính....chức năng Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Lịch Học Lại .Màn hình Quản lý Lịch Học Lại được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Lịch Học Lại + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp,Môn học lại +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập T Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 197 "GHI","HUỶ" sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi: Không nhập đúng Họ Tên,Ma SV...Hoặc để trống các ô text ...no thông báo bạn hãy nhập đủ thông tin vào -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về "Họ Tên ,Ngày Sinh,Ma SV,Quê Quán,Điện Thoại,Giới Tính "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo: Không nhập đúng Họ Tên,Ma SV...Hoặc để trống các ô text ...no thông báo bạn hãy nhập đủ thông tin vào -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Hồ Sơ Sinh Viên thông tin :Họ Tên ,Ngày Sinh,Ma SV,Quê Quán,Điện Thoại,Giới Tính....chức năng "GHI","HUỶ" sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi: Không nhập đúng Họ Tên,Ma SV...Hoặc để trống các ô text ...no thông báo bạn hãy nhập đủ thông tin vào -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về "Họ Tên ,Ngày Sinh,Ma SV,Quê Quán,Điện Thoại,Giới Tính "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo: Không nhập đúng Họ Tên,Ma SV...Hoặc để trống các ô text ...no thông báo bạn hãy nhập đủ thông tin vào -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Hồ Sơ Sinh Viên Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 198 Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Quản lý Hồ Sơ .Màn hình Quản lý Hồ Sơ được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Hồ Sơ + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Họ Tên,MA SV,Ngày Sinh,Quê Quán,Ưu tiên ,Giới Tính,điện thoại các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về "Họ Tên,MA SV,Ngày Sinh,Quê Quán,Ưu tiên ,Giới Tính,điện thoại "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Hồ Sơ Sinh Viên Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Quản lý Hồ Sơ .Màn hình Quản lý Hồ Sơ được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Hồ Sơ + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Họ Tên,MA SV,Ngày Sinh,Quê Quán,Ưu tiên ,Giới Tính,điện thoại các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về "Họ Tên,MA SV,Ngày Sinh,Quê Quán,Ưu tiên ,Giới Tính,điện thoại "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Hồ Sơ Sinh Viên 13 Quản Lý Hồ Sơ Sinh Viên Quản lý Hồ Sơ T Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 199 Quản Lý Chế Độ Chính Sách Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Quản lý Chế độ chính sách.Màn hình Quản lý Chế độ chính sách được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Chế độ chính sách + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : thêm ,sửa ,xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :về một chế độ chính sách .các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác .Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi NQL chọn chức năng Sửa một chế độ chính sách nó hiện lên form thông tin về chế độ chính sách mình cần sửa, sau khi sửa xong thi cac nút ghi, hủy sẽ sáng,khi nhập đầy đủ các thông tin thì NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác"..Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi NQL chọn chức năng Xóa nó hiên thông tin chế độ chính sách mình cần xóa nếu chọn Yes thì sẽ xóa nếu chọn No thi quay về form QL chế độ chính sách Chưa hoàn thành F Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 200 Quản Lý Lên Lớp Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Quản lý Lên Lớp.Màn hình Quản lý Lên Lớp được hiển thị: + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp + Nếu sinh viên nào đươc tích thì lên lớp ngược lại thì sinh viên đó ở lại lớp + Ví dụ ta chọn khóa 2 lớp K2CN3 thì nó sẽ hiển thi lên bản danh sách sinh viên bao gồm "Họ Tên,Ngày Sinh,Ma SV,Lựa Chọn" + Bên dưới bao gồm nút lựa chọn tất cả và bỏ lựa chọn + Sau khi thao tác xong thì ta nhấp vào nút ghi thao tác đươc hoàn thành + Các trường hợp báo lỗi sảy ra nêu không tích vào sinh viên nào thì nó báo lỗi hãy lựa chọn sinh viên T Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 201 Danh Sách Kỷ Luât Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Quản lý Danh sách kỷ luật .Màn hình Quản lý Danh sách kỷ luật được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Kỷ luật +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : thêm ,sửa ,xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Họ Tên ,Mã SV các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác.Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách kỷ luật -Khi NQL muốn sủa thông tin về sinh viên bị kỷ luật nó sẽ hiện danh sách sinh viên trên các ô text nó cho phép mình sửa thông tin về sinh viên đó - Khi nhập đầy đủ thông tin về sinh viên thi NQL chon "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo:Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách kỷ luật -Khi NQL muốn xóa một Sinh Viên bị kỷ luật nó sẽ hiện lên form thông tin sinh viên bị kỷ luật rồi ta tích vào sinh viên cần xóa rồi chộn Yes nếu không thì làm ngược lại. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 202 Danh Sách Khen Thưởng Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Khen Thưởng.Màn hình Quản lý Khen Thưởng được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách tài khoản Khen Thưởng +Hiển thị thông tin Khen Thưởng đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : thêm ,sửa ,xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :tài khoản,họ và tên,mật khẩu.các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu MSV đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác.Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản Khen Thưởng -Khi NQL lựa chọn chức năng "Sửa" nó sẽ hiển thị thông tin sinh viên được khen thưởng rồi lựa chọn sinh viên mình cấn sửa sau khi sửa xong thì NQL chọn nút "Ghi" + Các trường hợp Lỗi:Nếu MSV đã tồn tại thông báo: "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác.Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản Khen Thưởng -Khi NQL chọn chức năng"Xóa"nó hiển thị danh sách sinh viên cần xóa rồi chọn Yes nếu không thì làm ngươc lại Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 203 Quản Lý Điểm_Điểm Thi Lập Lịch Thi_Phòng Thi Khi ta chọn chức năng lập lịch thi, phòng thi form quản lý lập lịch thi, phòng thi sẽ được hiện ra. Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọn khoá và tên lớp. Đầu tiên ta chọn tên khoá sẽ giúp ta giới hạn được tên lớp,tên khoá đã được cập nhật trong list nếu ta chọn thì tên khoá sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn. sau đó tên lớp sẽ được cập nhật theo tên khoá khi ta chọn vào mục tên lớp thì danh sách các lớp sẽ hiện ra cho ta lựa chọn. Sau khi ta đã chọn xong tên khoá và tên lớp thì phí dưới cùng của form sẽ hiện ra cho ta một danh sách tất cả sinh viên trong một lớp và các thông tin liên quan đến sinh viên đó. Khi ta chọn vào một sinh viên bất kỳ nào trong lớp ở phí giử của Form sẽ hiện ra thông tin liên quan đến sinh viên đó ở đó sẽ có cách nút chức năng cho ta chỉnh sử. Các phím chức năng phải mặc định sáng cho người sử dụng. bên phía phải là các nút cập nhật, nếu ta không sử thông tin gì thì phím cập nhật phải mặc định mờ đi. Khi ta chỉnh sử bất kỳ một thông tin nào đó nút các nút cập nhật mới được sáng lên Khi ta chọn chức năng lập lịch thi, phòng thi form quản lý lập lịch thi, phòng thi sẽ được hiện ra. Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọn khoá và tên lớp. Đầu tiên ta chọn tên khoá sẽ giúp ta giới hạn được tên lớp,tên khoá đã được cập nhật trong list nếu ta chọn thì tên khoá sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn. sau đó tên lớp sẽ được cập nhật theo tên khoá khi ta chọn vào mục tên lớp thì danh sách các lớp sẽ hiện ra cho ta lựa chọn. Sau khi ta đã chọn xong tên khoá và tên lớp thì phí dưới cùng của form sẽ hiện ra cho ta một danh sách tất cả sinh viên trong một lớp và các thông tin liên quan đến sinh viên đó. Khi ta chọn vào một sinh viên bất kỳ nào trong lớp ở phí giử của Form sẽ hiện ra thông tin liên quan đến sinh viên đó ở đó sẽ có cách nút chức năng cho ta chỉnh sử. Các phím chức năng phải mặc định sáng cho người sử dụng. bên phía phải là các nút cập nhật, nếu ta không sử thông tin gì thì phím cập nhật phải mặc định mờ đi. Khi ta chỉnh sử bất kỳ một thông tin nào đó nút các nút cập nhật mới được sáng lên Xét Điều Kiện Thi Khi ta chọn chức năng Xét điều kiện thi, form quản lý Xét điều kiện thi sẽ được hiện ra. - Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọn khoá và tên lớp. Đầu tiên ta chọn tên khoá sẽ giúp ta giới hạn được tên lớp,tên khoá đã được cập nhật trong list nếu ta chọn Khi ta chọn chức năng Xét điều kiện thi, form quản lý Xét điều kiện thi sẽ được hiện ra. - Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọn khoá và tên lớp. Đầu tiên ta chọn tên khoá sẽ giúp ta giới hạn được tên lớp,tên khoá đã được cập nhật trong list nếu ta Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 204 thì tên khoá sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn. sau đó tên lớp sẽ được cập nhật theo tên khoá khi ta chọn vào mục tên lớp thì danh sách các lớp sẽ hiện ra cho ta lựa chọn. Sau khi ta đã chọn xong tên khoá và tên lớp thì phí dưới cùng của form sẽ hiện ra cho ta một danh sách tất cả sinh viên trong một lớp và các thông tin liên quan đến sinh viên đó. Khi ta chọn vào một sinh viên bất kỳ nào trong lớp ở phí giử của Form sẽ hiện ra thông tin liên quan đến sinh viên đó ở đó sẽ có cách nút chức năng cho ta chỉnh sử. Các phím chức năng phải mặc định sáng cho người sử dụng. bên phía phải là các nút cập nhật, nếu ta không sử thông tin gì thì phím cập nhật phải mặc định mờ đi. Khi ta chỉnh sử bất kỳ một thông tin nào đó nút các nút cập nhật mới được sáng lên + Hiện thông tin về sinh viên bao gồm Ma SV ,Họ Tên ,Ngày Sinh,Giới tính ,Quê Quán,Điện Thoại,dưới form hiện thông tin sinh viên đươc thi... +Trường hợp báo lỗi sảy ra Khi các ô text để trống nó sẽ báo bạn hãy điền đầy đủ thông tin vào.. -Trong trường hợp sinh viên không đủ điều kiện thì sinh viên đó không có thông tin ở form bên dưới. VD : Sinh viên đó không có dấu tich hoặc bỏ trống chọn thì tên khoá sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn. sau đó tên lớp sẽ được cập nhật theo tên khoá khi ta chọn vào mục tên lớp thì danh sách các lớp sẽ hiện ra cho ta lựa chọn. Sau khi ta đã chọn xong tên khoá và tên lớp thì phí dưới cùng của form sẽ hiện ra cho ta một danh sách tất cả sinh viên trong một lớp và các thông tin liên quan đến sinh viên đó. Khi ta chọn vào một sinh viên bất kỳ nào trong lớp ở phí giử của Form sẽ hiện ra thông tin liên quan đến sinh viên đó ở đó sẽ có cách nút chức năng cho ta chỉnh sử. Các phím chức năng phải mặc định sáng cho người sử dụng. bên phía phải là các nút cập nhật, nếu ta không sử thông tin gì thì phím cập nhật phải mặc định mờ đi. Khi ta chỉnh sử bất kỳ một thông tin nào đó nút các nút cập nhật mới được sáng lên + Hiện thông tin về sinh viên bao gồm Ma SV ,Họ Tên ,Ngày Sinh,Giới tính ,Quê Quán,Điện Thoại,dưới form hiện thông tin sinh viên đươc thi... +Trường hợp báo lỗi sảy ra Khi các ô text để trống nó sẽ báo bạn hãy điền đầy đủ thông tin vào.. -Trong trường hợp sinh viên không đủ điều kiện thì sinh viên đó không có thông tin ở form bên dưới. VD : Sinh viên đó không có dấu tich hoặc bỏ trống 14 Kết Quả Thi Khi ta chọn chức năng kết quả thi sẽ được hiện ra trên form thông tin sinh viên bao gồm họ tên sinh viên ,lớp ,ngày sinh ,ma SV… - Sau khi đăng nhập vào hệ thống form sinh viên bao Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 205 sinh viên Thống Kê Báo Cáo Khi ta chọn chức năng Thống Kê Báo Cáo nó sẽ hiện form bao gồm khoá ,lớp,nó thực hiện thao tác là sinh viên nay có điểm như thế nào,thống kê như thế nào... - Sau khi đăng nhập vào hệ thống form sinh viên bao gồm :Họ Tên,Ngày Sinh,MA SV.. + Nó cho kết quả điểm thi sinh viên bao gồm điểm các môn mà sinh viên thi +VD : Như sinh viên lớp K2CN3 có điểm môn Cơ Sở Dữ Liệu,Bao gồm Họ Tên, Ngày Sinh, Ma SV.... Khi ta chọn chức năng Thống Kê Báo Cáo nó sẽ hiện form bao gồm khoá ,lớp,nó thực hiện thao tác là sinh viên nay có điểm như thế nào,thống kê như thế nào... - Sau khi đăng nhập vào hệ thống form sinh viên bao gồm :Họ Tên,Ngày Sinh,MA SV.. + Nó cho kết quả điểm thi sinh viên bao gồm điểm các môn mà sinh viên thi +VD : Như sinh viên lớp K2CN3 có điểm môn Cơ Sở Dữ Liệu,Bao gồm Họ Tên, Ngày Sinh, Ma SV.... T Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 206 15 Quản Lý Chương Trình Học Môn Học Form quản lý Môn học sẽ được hiện ra cho bạn quản lý. Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọnTên Môn ,Mã Môn ,Số Trình. Đầu tiên ta + Nó cho phép ta Thêm,Sửa Xoá.... -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :ên Môn ,Mã Môn ,Số Trình,các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo: "Bạn nhập đầ đủ thông tin vào,nếu không thoát ra màn hình chính môn học , " -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về Môn Học khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" vào CSDL -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Hồ Sơ Sinh Viên Form quản lý Môn học sẽ được hiện ra cho bạn quản lý. Form này bạn có thể cho to nhỏ theo ý muốn của mình. Phía trên cùng là mục cho ta lựa chọnTên Môn ,Mã Môn ,Số Trình. Đầu tiên ta + Nó cho phép ta Thêm,Sửa Xoá.... -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :ên Môn ,Mã Môn ,Số Trình,các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo: "Bạn nhập đầ đủ thông tin vào,nếu không thoát ra màn hình chính môn học , " -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về Môn Học khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" vào CSDL -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Hồ Sơ Sinh Viên T Lịch Học Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Lịch Học .Màn hình Quản lý Lịch Học được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lýLịch Học + Form sẽ hiển thị Khóa Học,Tên Lớp và Kỳ Học + Thông tin bao gồm :Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học các ô thêm Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Lịch Học .Màn hình Quản lý Lịch Học được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lýLịch Học + Form sẽ hiển thị Khóa Học,Tên Lớp và Kỳ Học + Thông tin bao gồm :Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học các ô thêm T Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 207 mới,Sửa,Xoá,Cập nhật,Thoát +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học.các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "thông tin chưa đầy đủ bạn hãy nhập lại thông tin ...." -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách Lịch Học -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về :"Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "" yêu cầu nhập lại Họ Tên...".Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Lịch Học mới,Sửa,Xoá,Cập nhật,Thoát +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học.các nút ghi,hủy sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "thông tin chưa đầy đủ bạn hãy nhập lại thông tin ...." -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách Lịch Học -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về :"Thứ ,Giáo Viên,Môn Học ,Phòng Học "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "" yêu cầu nhập lại Họ Tên...".Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Lịch Học Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 208 Giáo Viên Dậy Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Giáo Viên Dậy.Màn hình Giáo Viên Dậy được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Giáo Viên Dậy + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp,Môn Dậy + Form thông tin bao gồm +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : thêm ,sửa ,xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :về một Giáo Viên Dậy:Bao gồm :họ tên,Ngày sinh ,giới tính ,quê quán,ngày ký ,ngày hết hạn...các nút ghi,hủy sáng +Các nut ĐẦU ,TRƯỚC,SAU ,CUỐI -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác .Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi NQL chọn chức năng Sửa một chế độ chính sách nó hiện lên form thông tin về chế độ chính sách mình cần sửa, sau khi sửa xong thi cac nút ghi, hủy sẽ sáng,khi nhập đầy đủ các thông tin thì NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác"..Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Giáo Viên Dậy.Màn hình Giáo Viên Dậy được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Giáo Viên Dậy + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp,Môn Dậy + Form thông tin bao gồm +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : thêm ,sửa ,xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :về một Giáo Viên Dậy:Bao gồm :họ tên,Ngày sinh ,giới tính ,quê quán,ngày ký ,ngày hết hạn...các nút ghi,hủy sáng +Các nut ĐẦU ,TRƯỚC,SAU ,CUỐI -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác .Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi NQL chọn chức năng Sửa một chế độ chính sách nó hiện lên form thông tin về chế độ chính sách mình cần sửa, sau khi sửa xong thi cac nút ghi, hủy sẽ sáng,khi nhập đầy đủ các thông tin thì NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo "Tài khoản đã có .Nhập tài khoản khác"..Nếu các ô text để trắng thông báo"Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin" -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 209 -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách Giáo Viên Dậy -Khi NQL chọn chức năng Xóa nó hiên thông tin chế độ chính sách mình cần xóa nếu chọn Yes thì sẽ xóa nếu chọn No thi quay về form QL Giáo Viên Dậy danh sách Giáo Viên Dậy -Khi NQL chọn chức năng Xóa nó hiên thông tin chế độ chính sách mình cần xóa nếu chọn Yes thì sẽ xóa nếu chọn No thi quay về form QL Giáo Viên Dậy Lịch Học Lại Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Lịch Học Lại .Màn hình Quản lý Lịch Học Lại được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Lịch Học Lại + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp,Môn học lại +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Họ Tên ,Ngày Sinh,Ma SV,Quê Quán,Điện Thoại,Giới Tính....chức năng "GHI","HUỶ" sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi: Không nhập đúng Họ Tên,Ma SV...Hoặc để trống các ô text ...no thông báo bạn hãy nhập đủ thông tin vào -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về "Họ Tên ,Ngày Sinh,Ma SV,Quê Quán,Điện Thoại,Giới Tính "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL Khi người quản trị lựa chọn chức năng quản lý Lịch Học Lại .Màn hình Quản lý Lịch Học Lại được hiển thị: + Hiển thị toàn bộ toàn bộ danh sách Quản lý Lịch Học Lại + Form sẽ hiển thị Khóa Học va Tên Lớp,Môn học lại +Hiển thị thông tin NSD đầu tiên trong danh sách trên các ô text và các ô text này không cho phép sửa,xóa -Các nút chức năng : Thêm ,Sửa ,Xóa có hiệu lực(được phép SD).Các nút ghi,hủy bị mờ không cho phép thao tác trên nút đó -Khi NQL chọn chức năng "thêm " dữ liệu ô text xóa trắng và cho phép nhập thông tin :Họ Tên ,Ngày Sinh,Ma SV,Quê Quán,Điện Thoại,Giới Tính....chức năng "GHI","HUỶ" sáng -Khi nhập đầy đủ các thông tin.NQL chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi: Không nhập đúng Họ Tên,Ma SV...Hoặc để trống các ô text ...no thông báo bạn hãy nhập đủ thông tin vào -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người quản lý chọn chức năng "Sửa" Nó sẽ hiện thông tin sinh viên mình cần sửa và cập nhật thông tin muốn sửa thông tin về "Họ Tên ,Ngày Sinh,Ma SV,Quê Quán,Điện Thoại,Giới Tính "khi xong thì các nut Ghi ,Hủy sẽ sáng -Khi sửa xong thông tin NQL Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 210 chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo: Không nhập đúng Họ Tên,Ma SV...Hoặc để trống các ô text ...no thông báo bạn hãy nhập đủ thông tin vào -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Hồ Sơ Sinh Viên chọn "Ghi" +Các trường hợp Lỗi:Nếu tài khoản đã tồn tại thông báo: Không nhập đúng Họ Tên,Ma SV...Hoặc để trống các ô text ...no thông báo bạn hãy nhập đủ thông tin vào -Trường hợp đúng:cập nhật vào CSDL và hiển thị trong danh sách tài khoản NSD -Khi người sử dụng sử dụng chức năng "Xóa" Nó hiện thông báo bạn có tưc sự muốn xóa không,nếu bạn chọn Yes thi nó sẽ thực hiện thao tác xóa trong cơ sở dữ liệu,nếu chọn No thì nó chở về form QL Hồ Sơ Sinh Viên 16 Quản lý góp ý Quản lý góp ý Người quản lý đăng nhập vào hệ thống xem những góp ý của sinh viên viên như thế nào.Nếu những bài viết hay đóng góp ý kiến cho trường được thì thực hiện thao tác. + Nếu những bài viết không hay NQL có thể xoá thông tin về bài góp ý đó. + VD:Sau khi chọn góp ý xong thì NQL click vào form và chọn Yes Hệ thống thông báo bạn có thật sự muốn xoá không,nếu có thì chọn Yes,còn không thì chọn No Người quản lý đăng nhập vào hệ thống xem những góp ý của sinh viên viên như thế nào.Nếu những bài viết hay đóng góp ý kiến cho trường được thì thực hiện thao tác. + Nếu những bài viết không hay NQL có thể xoá thông tin về bài góp ý đó. + VD:Sau khi chọn góp ý xong thì NQL click vào form và chọn Yes Hệ thống thông báo bạn có thật sự muốn xoá không,nếu có thì chọn Yes,còn không thì chọn No T Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 211 Lời kết Trong quá trình thực hiện Project thiết kế và phân tích hệ thống phần mềm cho trường VNIT . Chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy:Nguyễn Duy Hải đã cung cấp tài liệu và kiến thức cần thiết .Tuy đã thật sự cố gắng và nỗ lực hoàn thành bài tập lớn này nhưng do lần đầu thực hiện project và thực hiện trong thời gian ngắn nên không tránh khỏi những khiếm khuyết.Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn trong phiên bản sau. Xin cảm ơn ! Nhóm2_lớp K2CN3 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 212 Tài liệu tham khảo: 1.Tài liệu đặc tả yêu cầu mẫu –Ths: Nguyễn Duy Hải 2. Tài liệu Phân tích và thiết kế phần mềm- Ths Nguyễn Duy Hải 3.Giáo trình công nghệ phần mềm-Ths:Nguyễn Duy Hải 4.Tài liệu Lập trình Visual Basic –Ths:Bùi Tiến Trường 5.Và tham khảo các tài liệu trên Internet ----------------------------- The End ---------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài tập lớn Công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm quản lý Sinh Viên Trường VNIT.pdf
Luận văn liên quan