Đề tài Thực địa về Vườn quốc gia Ba Vì

Đề tài: Báo cáo thực địa về Vườn quốc gia Ba Vì MỤC LỤC Giới thiệu chung I. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực VQGBV 1. Điều kiện tự nhiên 1.1. Vị trí địa lý và lãnh thổ của Vườn quốc gia Ba Vì 1.2. Địa hình và các thảm thực vật 1.3. Khí hậu và thuỷ văn 1.4 Các dạng tài nguyên thiên nhiên khu vực 2. Điều kiện kinh tế xã hội của khu vực 2.1 Dân cư 2.2 Hoạt động kinh tế 2.3 Giao thông vận tải 2.4 Giáo dục, văn hoá, y tế, du lịch II. Môi trường địa chất 1. Các loại đá chính 2. Các khoáng sản chính 2.1. Khoáng sản kim loại 2.2. Khoáng sản phi kim 2.3. Nước khoáng 2.4. Tác động môi trường của khai thác khoáng sản trong khu vực 3. Các biểu hiện địa động lực nội sinh và tai biến liên quan 3.1 Biểu hiện tân kiến tạo- kiến tạo hiện đại và các yếu tố kiến trúc liên quan 3.2 Các kiến trúc phá huỷ kiến tạo hiện đại và tai biến động đất 4. Các biểu hiện địa động lực ngoại sinh và tai biến liên quan 4.1 Các biểu hiện của các quá trình địa động lực ngoại sinh 4.2 Các biểu hiện tai biến liên quan 4.3 Quan sát vỏ phong hoá tai địa điểm cách Đá Chông 11 km 5. Tác động nhân sinh v à các tai biến liên quan III. Đa dạng sinh học VQGBV 1. Đa dạng thực vật 1.1. Các loài, họ thực vật 1.2. Các kiểu rừng khu vực VQGBV 1.3. Sự phân bố thực động vật theo các đai cao 2. Đa dạng động vật 3. Bảo tồn sinh vật 3.1. Bảo tồn chuyển vị các loài thực vật 3.2. Xu hướng biến đổi đa dạng sinh học đối với động vật

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 3688 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực địa về Vườn quốc gia Ba Vì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực địa về Vườn quốc gia Ba Vì.pdf