Đề tài Thực tập tại trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Tân Tạo

Đề tài: Báo cáo thực tập tại trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Tân Tạo (kèm bản vẽ) MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO . 7 1.1 Khái quát về KCN Tân Tạo 7 1.1.1 Sự ra đời và phát triển . 7 1.1.2 Cơ sở pháp lý 9 1.1.3 Vị trí xây dựng 9 1.1.4 Cơ sở hạ tầng và những tiện ích của KCN Tân Tạo . 9 1.2 Khái quát về các hoạt động chính 10 1.2.1 Cơ cấu ngành nghề . 10 1.2.2 Nguồn lao động 11 1.3 Đánh giá chung . 11 1.3.1 Thuận lợi 11 1.3.2 Khó khăn . 11 1.4 Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự tại trạm xử lý . 12 1.5 Phân công nhiệm vụ trong quy trình sản xuất 13 1.5.1 Trưởng trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Tân Tạo 13 1.5.2 Tổ vận hành . 14 1.5.3 Tổ giám sát hệ thống thoát nước 14 1.5.4 Tổ cơ điện 15 CHƯƠNG 2: LƯU LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA DÒNG THẢI 16 2.1 Thành phần và tính chất của nguồn nước thải 16 2.1.1 Các nguồn nước thải 16 2.1.2 Thành phần, tính chất nguồn nước thải . 16 2.1.3 Hiện trạng nước thải của khu công nghiệp . 17 2.2 Thiết lập nguồn tiếp nhận cho trạm . 19 2.3 Tiêu chuẩn quản lý nước sau xử lý 21 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 23 3.1 Sơ đồ khối công nghệ xử lý . 23 3.2 Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý . 25 3.3 Thông số kỹ thuật 29 3.3.1 Tư tưởng chủ đạo trong công tác thiết kế . 29 3.3.2 Các thông số xây dựng cơ bản 33 3.4 Thiết bị công nghệ 43 3.5 Các sự cố có thể xảy ra trong hệ thống và phương pháp khắc phục 66 3.5.1 Đối với thiết bị . 66 3.5.2 Đối với vấn đề vận hành . 70 3.6 Hướng dẫn bảo dưỡng . 72 3.6.1 Qui định chung . 73 3.6.2 Máy thổi khí . 73 3.6.3 Bơm chìm 75 3.6.4 Bơm định lượng . 76 3.6.5 Máy ép bùn băng tải . 77 3.6.6 Máy nén khí . 78 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ KINH TẾ . 79 4.1 Chi phí năng lượng 79 4.2 Chi phí hóa chất 80 4.3 Chi phí nước sạch 81 4.4 Chi phí bảo trì . 81 4.5 Chi phí hóa chất thí nghiệm . 81 4.6 Chi phí xử lí bùn thải . 81 4.7 Chi phí nhân công . 81 4.8 Chi phí sau cải tạo . 82 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 84 PHỤ LỤC . 85 BẢN VẼ . 96

pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 3667 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRẠM XLNT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO GVDH: Th.S: Dư Mỹ Lệ 3 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên cho phép chúng em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Ban Lãnh Đạo Khu công nghiệp Tân Tạo đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ chúng em rất nhiều trong thời gian thực tập tại đây. Chúng em xin gởi lời cám ơn đến các anh chị công nhân viên ở phòng Kỹ thuật xây dựng, đặc biệt là anh Bảo, chị Lam, và các anh ở tổ vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung: anh Tâm, anh Thành đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn chúng em trong quá trình thực tập. Mọi người đã hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng em, cho chúng em cảm nhận một môi trường làm việc thân thiện thoải mái. Những kinh nghiệm thực tế mà chúng em đã tiếp thu được trong thời gian thực tập từ ngày 20/07/2010 đến 28/08/2010 tại Trạm Xử Lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Tân Tạo đã giúp chúng em bổ sung những kiến thức đã học ở giảng đường và nó sẽ là hành trang quý giá giúp chúng em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp sắp tới. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2010 Nhóm sinh viên thực tập Nguyễn Thụy Tố Anh Phan Thanh Lâm Trần Nguyễn Xuân Nga Võ Hoàng Nhật Phong Phạm Thị Minh Thuật BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRẠM XLNT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO GVDH: Th.S: Dư Mỹ Lệ 4 NHẬN XÉT CỦA ĐẠI DIỆN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... .. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2010 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRẠM XLNT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO GVDH: Th.S: Dư Mỹ Lệ 5 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO ......... 7 1.1 Khái quát về KCN Tân Tạo .................................................................... 7 1.1.1 Sự ra đời và phát triển ................................................................... 7 1.1.2 Cơ sở pháp lý ................................................................................ 9 1.1.3 Vị trí xây dựng .............................................................................. 9 1.1.4 Cơ sở hạ tầng và những tiện ích của KCN Tân Tạo ....................... 9 1.2 Khái quát về các hoạt động chính ........................................................ 10 1.2.1 Cơ cấu ngành nghề ..................................................................... 10 1.2.2 Nguồn lao động .......................................................................... 11 1.3 Đánh giá chung ................................................................................... 11 1.3.1 Thuận lợi .................................................................................... 11 1.3.2 Khó khăn ................................................................................... 11 1.4 Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự tại trạm xử lý ..................................... 12 1.5 Phân công nhiệm vụ trong quy trình sản xuất ...................................... 13 1.5.1 Trưởng trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Tân Tạo .......... 13 1.5.2 Tổ vận hành ............................................................................... 14 1.5.3 Tổ giám sát hệ thống thoát nước ................................................ 14 1.5.4 Tổ cơ điện .................................................................................. 15 CHƯƠNG 2: LƯU LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA DÒNG THẢI ........ 16 2.1 Thành phần và tính chất của nguồn nước thải ...................................... 16 2.1.1 Các nguồn nước thải .................................................................. 16 2.1.2 Thành phần, tính chất nguồn nước thải ....................................... 16 2.1.3 Hiện trạng nước thải của khu công nghiệp ................................. 17 2.2 Thiết lập nguồn tiếp nhận cho trạm ..................................................... 19 2.3 Tiêu chuẩn quản lý nước sau xử lý ...................................................... 21 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI .......... 23 3.1 Sơ đồ khối công nghệ xử lý ................................................................. 23 3.2 Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý ............................................... 25 3.3 Thông số kỹ thuật ................................................................................ 29 3.3.1 Tư tưởng chủ đạo trong công tác thiết kế ................................... 29 3.3.2 Các thông số xây dựng cơ bản .................................................... 33 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRẠM XLNT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO GVDH: Th.S: Dư Mỹ Lệ 6 3.4 Thiết bị công nghệ .............................................................................. 43 3.5 Các sự cố có thể xảy ra trong hệ thống và phương pháp khắc phục .... 66 3.5.1 Đối với thiết bị ........................................................................... 66 3.5.2 Đối với vấn đề vận hành ............................................................. 70 3.6 Hướng dẫn bảo dưỡng ......................................................................... 72 3.6.1 Qui định chung ........................................................................... 73 3.6.2 Máy thổi khí ............................................................................... 73 3.6.3 Bơm chìm .................................................................................. 75 3.6.4 Bơm định lượng ......................................................................... 76 3.6.5 Máy ép bùn băng tải ................................................................... 77 3.6.6 Máy nén khí ............................................................................... 78 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ KINH TẾ ....................................... 79 4.1 Chi phí năng lượng .............................................................................. 79 4.2 Chi phí hóa chất .................................................................................. 80 4.3 Chi phí nước sạch ................................................................................ 81 4.4 Chi phí bảo trì ..................................................................................... 81 4.5 Chi phí hóa chất thí nghiệm ................................................................. 81 4.6 Chi phí xử lí bùn thải ........................................................................... 81 4.7 Chi phí nhân công ............................................................................... 81 4.8 Chi phí sau cải tạo ............................................................................... 82 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................. 84 PHỤ LỤC ................................................................................................... 85 BẢN VẼ ....................................................................................................... 96

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmuc luc.pdf
  • pdfhoan chinh KCN Le MInh Xuan.pdf
  • dwgnha may xu ly nuoc thai tan tao.dwg
  • dwgso do cong nghe tram tan tao (1).dwg
  • pdfTCVN_5945-2005_Nuoc thai cong nghiep.pdf