Đề tài Thực tập xây dựng tại công ty TNHH cơ điện xây dựng Trí Trung - Công trình trường tiểu học Linh Trung

LỜI NÓI ĐẦU aòb Trong thời đại Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa cùng với sự phát triển của hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hiện nay đòi hỏi một nguồn nhân lực với yêu cầu cao về kĩ năng: vừa vững về lý thuyết và thành thạo về thực hành. Học phải đi đôi với hành chính vì vậy để cũng cố những kiến thức đã được học, cũng như làm quen với môi trường thực tế thì việc thực tập là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực vững về kiến thức, mạnh về thực hành. Thông qua thời gian thực tập tại công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung, địa chỉ 37 Lê Văn Huân, phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và được ban lãnh đạo công ty cử xuống công trình “Trường tiểu học Linh Trung” em đã học hỏi được rất nhiều về công việc của một kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp tương lai. Để hoàn thành được Báo cáo thực tập này em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự giúp đỡ tận tình của Thầy TS. Đỗ Kiến Quốc, đội ngũ cán bộ và nhân viên của công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình thực tập cũng như viết báo cáo, khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý và thông cảm của Quý thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! TP. HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2011 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP aòb PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY, CÔNG TRÌNH THỰC TẬP PHẦN II: CÔNG TÁC THI CÔNG CÔNG TRÌNH PHẦN III: CÔNG TÁC XÂY TÔ, LỢP MÁI PHẦN IV: CÔNG TÁC XÂY TÔ LỢP MÁI PHẦN V: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY, CÔNG TRÌNH THỰC TẬP I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY: Tên công ty: Công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung. Trụ sở chính: 37 Lê Văn Huân, Phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3812 1637 Fax : 08 6292 4585 Email: tritrungco@yahoo.com.vn 1. Nơi và năm thành lập Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4102062925 do sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/07/2008. 2. Các ngành kinh doanh chính - Xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước; - Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, lò sưởi; - Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và hệ thống chữa cháy; - Buôn bán xi măng, sét, thép, gạch xây, đá cát, sỏi, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế, đèn và bộ điện; - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, hoạt động trang trí nội thất; - Chuẩn bị mặt bằng, xây dựng đường sắt và đường bộ, xây dựng công trình công ích, xử lý nước thải; - Hoàn thiện công trình, môi giới bất động sản.

pdf44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 3253 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập xây dựng tại công ty TNHH cơ điện xây dựng Trí Trung - Công trình trường tiểu học Linh Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 1 LỜI NÓI ðẦU …… …… Trong thời ñại Công nghiệp hóa – Hiện ñại hóa cùng với sự phát triển của hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hiện nay ñòi hỏi một nguồn nhân lực với yêu cầu cao về kĩ năng: vừa vững về lý thuyết và thành thạo về thực hành. Học phải ñi ñôi với hành chính vì vậy ñể cũng cố những kiến thức ñã ñược học, cũng như làm quen với môi trường thực tế thì việc thực tập là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình ñào tạo nguồn nhân lực vững về kiến thức, mạnh về thực hành. Thông qua thời gian thực tập tại công ty TNHH xây dựng cơ ñiện Trí Trung, ñịa chỉ 37 Lê Văn Huân, phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và ñược ban lãnh ñạo công ty cử xuống công trình “Trường tiểu học Linh Trung” em ñã học hỏi ñược rất nhiều về công việc của một kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp tương lai. ðể hoàn thành ñược Báo cáo thực tập này em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất ñến sự giúp ñỡ tận tình của Thầy TS. ðỗ Kiến Quốc, ñội ngũ cán bộ và nhân viên của công ty TNHH xây dựng cơ ñiện Trí Trung ñã tạo ñiều kiện và giúp ñỡ em trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình thực tập cũng như viết báo cáo, khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận ñược sự góp ý và thông cảm của Quý thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! TP. HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2011 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP …… …… PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY, CÔNG TRÌNH THỰC TẬP PHẦN II: CÔNG TÁC THI CÔNG CÔNG TRÌNH PHẦN III: CÔNG TÁC XÂY TÔ, LỢP MÁI PHẦN IV: CÔNG TÁC XÂY TÔ LỢP MÁI PHẦN V: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN VÀ AN TOÀN LAO ðỘNG BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 3 PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY, CÔNG TRÌNH THỰC TẬP I. ðẶC ðIỂM CÔNG TY: Tên công ty: Công ty TNHH xây dựng cơ ñiện Trí Trung. Trụ sở chính: 37 Lê Văn Huân, Phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. ðiện thoại: 08 3812 1637 Fax : 08 6292 4585 Email: tritrungco@yahoo.com.vn 1. Nơi và năm thành lập Thành lập theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số: 4102062925 do sở kế hoạch và ñầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/07/2008. 2. Các ngành kinh doanh chính − Xây dựng dân dụng và công nghiệp; − Lắp ñặt hệ thống ñiện, hệ thống cấp thoát nước; − Lắp ñặt hệ thống ñiều hòa không khí, lò sưởi; − Cung cấp và lắp ñặt hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và hệ thống chữa cháy; − Buôn bán xi măng, sét, thép, gạch xây, ñá cát, sỏi, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh; − Bán lẻ ñồ ñiện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế, ñèn và bộ ñiện; − Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, hoạt ñộng trang trí nội thất; − Chuẩn bị mặt bằng, xây dựng ñường sắt và ñường bộ, xây dựng công trình công ích, xử lý nước thải; − Hoàn thiện công trình, môi giới bất ñộng sản. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 4 3. Sơ ñồ hoạt ñộng của công ty − Sơ ñồ tổ chức công ty − Sơ ñồ tổ chức công trường DIRECTOR GIÁM ðỐC DEPUTY DIRECTOR PHÓ GIÁM ðỐC ADMINISTRATION DEPT. PHÒNG HÀNH CHÁNH ENGINEERING DEPT. PHÒNG KỸTHUẬT PUCHASING DEPT. PHÒNG VẬT TƯ ACCOUNTANT DEPT. PHÒNG KẾ TOÁN ADMINISTRATION MANAGER TP.HÀNH CHÁNH CHIEP OF ACCOUNTANT KẾ TOÁN TRƯỞNG TECHNICAL CONSTRUCTION MANAGER TP. KỸ THUẬT PUCHASINGMANAGER TP. VẬT TƯ PROJECT VICE DIRECTOR PHÓ GIÁM ðỐC DỰ ÁN SITE MANAGER QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG ELECTRICAL SECTION ðỘI THI CÔNG HỆ THỐNG ðIỆN WATER SYSTEM SECTION ðỘI THI CÔNG HỆ THỐNG NƯỚC AIR CONDITION SECTION ðỘI THI CÔNG HỆ THỐNG LẠNH FIRE PROTECTION & INFORMATION SECTION ðỘI THI CÔNG HT PCCC, TTLL CONSTRUCTION SECTION ðỘI THI CÔNG XÂY DỰNG M&E ENGINEER KỸ SƯ M&E CIVIL ENGINEER KỸ SƯ XÂY DỰNG BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 5 II. ðẶC ðIỂM CỦA CÔNG TRÌNH: Tên công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH TRUNG ðịa ñiểm: ðƯỜNG LÊ VĂN CHÍ - PHƯỜNG LINH TRUNG, Q.THỦ ðỨC- TP. HCM Chủ ñầu tư: BAN QUẢN LÝ ðẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN THỦ ðỨC Tổng thầu thiết kế: CÔNG TY TNHH -TV-TK-ðT XÂY DỰNG SỐ 6 Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ðIỆN TRÍ TRUNG BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 6 V ò trí k h u ñ a át 1 9 1 5 1 6 1 4 1 1 Ñi Ñ.Linh Trung Ñöôøng Leâ Vaên Chí 3 7 4 7 4 84 9 2 0 2 1 2 322 5 5 55 3 3 2 19 2 5 2 6 7 8 2 72 8 2 9 4 3 4 242 4 141 4 0 3 0 3 3 3 132 3 5 3 6 3 4 3 9 3 8 4 5 Ñöôø ng soá 11 Ñ i Ñ .H oaøng D ieäu 2 2 4 Hình 1. Maët baèng vò trí khu vöïc xaây döïng Qui mô công trình: - Diện tích tổng thể: 5883 (m2) bao gồm 6 khối: Khối A1 : 3 tầng (khối phòng học) Khối A2 : 3 tầng (khối phòng học) Khối B : 3 tầng (khối hiệu bộ) Khối C : 3 tầng (khối nhà chức năng) BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 7 Khối D : nhà xe 2 bánh giáo viên Khối E : nhà bảo vệ Loại hình : Trường tiểu học. III. CAÙC TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ: • Các tiêu chuẩn thiết kế: − Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác ñộng: TCVN 2737- 1995. − Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT: TCVN 356-2005. − Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc: TCXD 205-1998. − Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT nhà cao tầng: TCXD 198-1997. • ðặc tính vật liệu dùng cho kết cấu: Mác Bêtông sử dụng: Cấu kiện Mác bêtông Rn (kG/cm2) Rk (kG/cm2) ðộ sụt (cm) Loại cọc ép 400 170 12 18 -> 20 ðài móng, ñà kiềng 350 155 11 10 -> 12 Cột 350 155 11 14 ->16 ðà sàn 350 155 11 10 -> 12 Bêtông lót móng 200 90 7.5 10 -> 12 Bể nước 350 155 11 10 -> 12 Cấu kiện khác 200 90 7.5 10 -> 12 - Thành phần cấp phối bê tong nhà thầu phải cung cấp cho chủ ñầu tư phê duyệt trước khi sử dụng. - Khi có sử dụng phụ gia, nhà thầu phải ñệ trình cho chủ ñầu tư hoặc ñơn vị thiết kế xem xét và phê duyệt trước khi sử dụng. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 8 Cốt thép sử dụng: + Cốt thép sử dụng là loại thép tròn trơn và thép gờ cán nóng. + Cốt thép thi công không ñược dính dầu mỡ, sình bùn và không ñược gỉ sét. + Khi nối thép, không ñược sử dụng liên kết hàn nếu không có sự ñồng ý của ñơn vị thiết kế. + Loại thép tròn trơn ñường kính D = 6mm -> 8mm. Cường ñộ giới hạn chảy: fy = 2500 kG/cm 2 Cường ñộ tính toán : Ra = Ran = 2100 kG/cm 2 + Loại thép tròn gờ ñường kính D = 10->20mm Cường ñộ giới hạn chảy : fy = 3200kG/cm 2 Cường ñộ tính toán : Ra = Ran = 2700 kG/cm 2 + Loại thép tròn gờ ñường kính D = 22->32mm. Cường ñộ giới hạn chảy : fy = 4200kG/cm 2. Cường ñộ tính toán : Ra = Ran = 3200 kG/cm 2 • ðặc ñiểm của một số loại cấu kiện: Dầm: • ðường kính cốt thép sử dụng : - Cốt dọc chịu lực: φ 16, 18, 20, 22 (Dầm) φ 16 , 18, 20 (ðà kiềng) - Cốt cấu tạo, cốt giá:φ 10, 12, 14 - Cốt ñai:φ 6, 8 • Lớp bê tông bảo vệ : BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 9 Lớp bê tông bên trên, bên dưới, bên hông ñều lấy thống nhất bằng 25mm ñối với tất cả dầm sàn và 30mm ñối với ñà kiềng. • Nối cốt thép: - Phương pháp nối cốt thép là nối buộc bằng dây kẽm. - Chiều dài nối buộc 500 40d - Khi nối phải uốn cổ chai một trong hai thanh ñể bảo ñảm ñúng vị trí của thanh thép cũng như lớp bê tông bảo vệ. Cột: • ðường kính cốt thép sử dụng: - Cốt dọc chịu lực: chủ yếu dùng thép: φ 16, 18, 20, 22. - Cốt ñai: φ 6 • Lớp bê tông bảo vệ: Lớp bê tông lấy thống nhất bằng 25mm ñối vối tất cả các cột. • Nối cốt thép: - Phương pháp nối cốt thép là nối buộc bằng dây kẽm. - Chiều dài nối buộc 600 40d - Khi nối phải uốn cổ chai một trong hai thanh ñể bảo ñảm ñúng vị trí của thanh thép cũng như lớp bê tông bảo vệ. - Khi nối cốt thép cột tại một tiết diện chỉ ñược nối 50% số thép trong cột, ñầu ñoạn nối thứ hai các ñầu ñoạn nối thứ nhất một ñoạn chiều dài ñoạn nối thứ nhất cộng với ñoạn nhấn thép. ðoạn nhấn này phải 100. - Khoảng các giữa các cốt ñai trong ñoạn nối lấy bằng 100. - Kích thước cột thay ñổi linh hoạt tùy vào tải trọng tại vị trí ñó. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 10 Sàn: • Tiết diện cấu kiện: Các bản sàn ñều là sàn 2 phương có bề dày như sau: - Tầng 1; 2; 3: hb = 100 mm (Khối hiệu bộ, khối phòng học và khối nhà chức năng) - Nắp bể nước ngầm (tại tầng 1): hb = 100 mm. - Sàn có chiều dày lớn nên sàn cũng có khả năng chịu lực tốt, làm việc giống như dầm chịu lực. • ðường kính cốt thép sử dụng: - φ 6, 8, 10. • Lớp bê tông bảo vệ: - Lớp bê tông bên trên, bên dưới ñều lấy thống nhất bằng 15mm ñối với tất cả các sàn. • Nối cốt thép : - Phương pháp nối cốt thép là nối buộc bằng dây kẽm. - Chiều dài nối buộc 400 40d BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 11 PHẦN II CÔNG TÁC THI CÔNG CÔNG TRÌNH I. Công tác lắp cốt thép, công tác cốp pha và ñổ bê tông cột, dầm, sàn: 1. Công tác cốt thép: − Coát theùp duøng trong keát caáu beâ toâng, coát theùp phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa thieát keá ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi tieâu chuaån thieát keá TCVN 5574-1991 "Keát caáu beâ toâng coát theùp vaø TCVN 1651-85 "Coát theùp Beâ toâng ". − Theùp ñöôïc thi coâng taïi coâng trình laø theùp POMINA. − Theùp troøn kyù hieäu SR235 Ra = 2100 (kg/ cm2), theùp gaân kyù hieäu SD395 Ra = 3600 (kg/cm2). − Coát theùp ñöôïc gia coâng, laép döïng ngay taïi coâng tröôøng, ñöôïc tieán haønh theo töøng coâng vieäc, töøng khu vöïc nhö beû ñai, uoán theùp, caét theùp, keùo thaúng theùp… theùp ñöôïc gia coâng baèng caû thuû coâng vaø caû baèng maùy. Maùy moùc phuïc vuï cho coâng taùc coát theùp treân coâng tröôøng coù nhieàu loaïi nhö maùy uoán, maùy caét, maùy keùo theùp… − Theùp ñöa veà coâng trình phaûi ñuùng yeâu caàu thieát keá môùi ñöôïc pheùp söû duïng. Coát theùp ñöôïc duøng coù 2 loaïi laø theùp gaân vaø theùp troøn trôn. Tieát dieän coù nhieàu loaïi vôùi ñöôøng kính khaùc nhau nhö 8, 10, 12, 14, 20, … vieäc söû duïng theùp ñuùng loaïi laø tuøy thuoäc vaøo baûn veõ thieát keá keát caáu coâng trình. Khi gia coâng theùp trôn phaûi beû moùc coøn theùp gaân thì khoâng beû moùc. − Coát theùp ñöôïc gia coâng laø theùp ñai, theùp muõ, löôùi theùp… − Coát theùp tröôùc khi söû duïng phaûi ñöôïc söûa thaúng, ñaùnh saïch gæ theùp, coù theå duøng buùa ñaäp thaúng hay coù theå duøng maùy naén thaúng. Vôùi theùp coù ñöôøng kính döôùi BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 12 20mm thì ta coù theå caét uoán baèng tay vaø neáu ñöôøng kính lôùn hôn 20mm thì ta phaûi duøng maùy. − Theùp khi caét ra uoán phaûi xaùc ñònh theâm ñoä daõn daøi cuûa noù, yeâu caàu: coát theùp bò uoán giaõn ra theâm 0.5d khi uoán goùc 45o, 1d khi uoán goùc 90o, 1.5d khi uoán goùc 180o. Ñoaïn neo coát theùp coâng tröôøng quy ñònh laø 30d coát theùp. Noái coát theùp coù hai daïng laø noái haøn vaø noái baèng keõm. Caét vaø uoán coát theùp: − Caét vaø uoán theùp chæ ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp cô hoïc. − Coát theùp phaûi ñöôïc caét uoán phuø hôïp vôùi hình daùng, kích thöôùc cuûa thieát keá. Saûn phaåm coát theùp ñaõ caét vaø uoán ñöôïc tieán haønh kieåm tra theo töøng loâ, moãi loâ goàm 100 thanh theùp cuøng loaïi ñaõ caét uoán, cöù moãi loâ laáy 5 thanh baát kyø ñeå kieåm tra trò soá sai leäch ñöôïc pheùp khoâng ñöôïc vöôït quaù giaù trò cho pheùp ghi trong baûng sau: KÍCH THÖÔÙC SAI LEÄCH CHO PHEÙP CUÛA COÁT THEÙP ÑAÕ GIA COÂNG: Teân sai leäch Möùc cho pheùp 1. Sai leäch veà kích thöôùc theo chieàu daøi cuûa coát theùp chòu cöïc : a. Moãi meùt daøi b. Toaøn boä chieàu daøi ±5 ±20 2. Sai leäch veà vò trí ñieåm uoán ±20 3. Sai leäch veà chieàu daøi coát theùp trong keát caáu beton khoái lôùn : a. Khi chieàu ñaøi nhoû hôn 10m b. Khi chieàu daøi lôùn hôn 10m ±d +(d+0.2a) 4. Sai leäch veà goùc uoán cuûa coá theùp 30 5. Sai leäch veà kích thöôùc moùc uoán +a Trong ñoù: d : Ñöôøng kính coát theùp. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 13 a : Chieàu daøi lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp. Hình 2: coâng taùc caét, uoán coát theùp Chuaån bò laép theùp : Boä phaän gia coâng theùp seõ thöïc hieän ñuùng baûn veõ döôùi söï höôùng daãn cuûa caùn boä kyõ thuaät. Theùp sau khi gia coâng seõ ñöôïc ñaùnh soá theo ñuùng chuûng loaïi vaø phaân boå tôùi nôi caàn laép döïng. Tieán haønh vaïch möïc vò trí laép theùp. Veä sinh theùp, doïn deïp maët baèng vò trí laép theùp. Chuaån bò caùc phuï kieän, taäp hôïp saün ôû vò trí laép theùp nhö cuïc keâ, keõm buoäc… ñoàng thôøi boá trí nhaân löïc phuø hôïp vôùi yeâu caàu coâng vieäc. Thöïc hieän coâng taùc coát theùp: − Tieán haønh laép theùp theo baûn veõ keát caáu döôùi söï höôùng daãn cuûa caùn boä kyõ thuaät. Coát theùp sau khi laép döïng phaûi baûo ñaûm ñuùng kích thöôùc, ñuùng soá hieäu thieát keá, ñuùng vò trí khoaûng caùch cuûa nhöõng thanh theùp vaø ñieåm noái chieàu daøi caùc moái noái. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 14 − Löu yù ôû nhöõng vò trí tieáp giaùp cuûa coät vôùi töôøng, coät vôùi lam… phaûi ñaët theùp chôø lieân keát. Neáu phaùt hieän ra nhöõng sai leäch so vôùi baûn veõ thieát keá caàn phaûi chænh söûa laïi ngay nhö leäch saét, queân hay thieáu theùp chôø. Söû duïng cuïc keâ coù kích thöôùc theo yeâu caàu ñeå ñaûm baûo ñoä daøy cuûa lôùp beâ toâng baûo veä theo thieát keá nhaèm baûo veä cho theùp choáng laïi söï taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng xung quanh. Coáp pha phaûi ñöôïc laép döïng vöõng chaéc, khoâng ñeå xaûy ra tình traïng theùp bò xoâ leäch, chuyeån vò trí bieán daïng trong quaù trình ñaàm ñoå beâ toâng. Sau khi laép döïng coát theùp xong phaûi doïn veä sinh saïch seõ, traùnh khoâng taùc ñoäng maïnh vaøo caáu truùc theùp ñaõ laép döïng ñeå ñeà phoøng theùp bò xoâ leäch. Caùn boä kó thuaät nghieäm thu coát theùp sau khi laép döïng xong khi ñoù môùi tieán haønh coâng taùc tieáp theo. - Ngoaøi ra ôû coâng tröôøng coøn duøng theùp laøm haøng raøo baûo veä an toaøn cho coâng nhaân laøm vieäc vaø ñöôïc haøn vaøo caùc caây choáng saét theo caùc phöông laøm heä giaèng vöõng chaéc. - Coát theùp sau khi laép döïng xong, neáu chöa ñoå beâ toâng phaûi ñöôïc baûo veä kyõ traùnh ñeå vaät naëng ñeø leân gaây xoâ leäch khoâng ñuùng theo hình daïng, kích thöôùc, vò trí thieát keá. Traùnh ñeå caùc chaát baån nhö daàu môõ, buïi baùm dính vaøo theùp. coát theùp sau khi laép döïng xong phaûi tieán haønh ñoå beâ toâng caøng sôùm caøng toát traùnh ñeå caùc ñieàu kieän beân ngoaøi thaâm nhaäp laøm cho theùp bò gæ seùt. Saûn phaåm beâ toâng sau khi thaùo coáp pha nhaát thieát khoâng ñöôïc loøi theùp. Moät soá löu yù trong coâng taùc coát theùp : - Coát theùp coät: do kích thöôùc, tieát dieän coät cuûa coâng trình khoâng quaù lôùn neân coát theùp coät ñöôïc gia coâng saün thaønh khung theùp sau ñoù môùi laép döïng taïi vò trí coät caàn ñaët theùp. Döôùi chaân coät coát theùp coät ñöôïc noái vôùi theùp chôø baèng phöông phaùp noái buoäc. - Coát theùp daàm: ñöôïc gheùp töøng thanh theo yeâu caàu keát caáu theo nguyeân taéc coát theùp phía treân cuûa daàm phuï naèm treân coát theùp daàm chính vaø coát theùp phía treân BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 15 cuûa daàm chính naèm treân coát theùp saøn. Laép döïng coát theùp daàm ôû meùp treân vaùn khuoân daàm vaø khi laép xong roài môùi haï xuoáng. - Coát theùp saøn: ñöôïc gia coâng tröôùc theo baûn veõ thieát keá sau ñoù ñöôïc laép döïng tröïc tieáp treân saøn theo ñuùng yeâu caàu. Ñaët cuïc keâ ñeå baûo ñaûm chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä saøn. Vaän chuyeån vaø laép döïng coát theùp: - Vieäc vaän chuyeån coát theùp ñaõ gia coâng caàn ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: - Khoâng laøm hö hoûng vaø bieán daïng saûn phaåm coát theùp. - Coát theùp töøng thanh neân buoäc thaønh töøng loâ theo chuûng loaïi vaø soá löôïng ñeå traùnh nhaàm laãn khi söû duïng. - Caùc khung löôùi coát theùp lôùn neân coù bieän phaùp phaân chia thaønh töøng boä phaän nhoû phuø hôïp vôùi phöông tieän vaän chuyeån. - Coâng taùc laép döïng coát theùp caàn thoûa maõn caùc yeâu caàu sau : - Caùc boä phaän laép döïng tröôùc khoâng gaây trôû ngaïi cho caùc boä phaän laép döïng sau. - Coù bieän phaùp oån ñònh vò trí coát theùp khoâng ñeå bieán daïng trong quaù trình ñoå beâ toâng. - Khi ñaët coát theùp vaø vaùn khuoân töïa vaøo nhau taïo thaønh moät toå hôïp cöùng thì vaùn khuoân chæ ñöôïc ñaët treân caùc giao ñieåm cuûa coát theùp chòu löïc vaø theo ñuùng quy ñònh cuûa thieát keá. - Caùc con keâ ñaët taïi caùc vò trí thích hôïp tuøy theo maät ñoä coát theùp nhöng khoâng lôùn hôn 1m moät ñieåm keâ. Con keâ coù chieàu daøy baèng lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp vaø ñöôïc laøm baèng caùc loaïi vaät lieäu khoâng aên moøn coát theùp khoâng phaù huûy beâ toâng. Sai leäch chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä so vôùi thieát keá khoâng vöôït quaù 3mm ñoái vôùi BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 16 lôùp beâ toâng baûo veä coù chieàu daøy a 15mm. - Vieäc lieân keát caùc thanh coát theùp khi laép döïng caàn ñöôïc thöïc hieän theo caùc yeâu caàu : + Soá löôïng moái buoäc hay haøn dính khoâng nhoû hôn 50% soá ñieåm giao nhau theo thöù töï xen keõ. + Trong moïi tröôøng hôïp caùc goùc cuûa ñai theùp vôùi theùp chòu löïc phaûi buoäc 100%. - Vieäc noái caùc thanh coát theùp ñôn vaøo khung vaø löôùi coát theùp theo phöông laøm vieäc cuûa keát caáu thì chieàu daøi noái choàng thöïc hieän theo qui ñònh ôû baûng döôùi ñaây nhöng khoâng nhoû hôn 250mm. CHIEÀU DAØI BUOÄC COÁT THEÙP Chieàu daøi noái buoäc Loaïi coát theùp Vuøng chòu keùo Vuøng chòu neùn Daàm hoaëc töôøng Keát caáu khaùc Ñaàu coát theùp coù moùc Ñaàu coát theùp khoâng coù moùc Coát theùp caùn noùng Coát theùp coù gôø caùn noùng Coát theùp caùn nguoäi 40d 40d 45d 30d 30d 35d 20d 20d 30d 20d 30d BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 17 Hình 3. Bố trí cốt thép trong dầm, sàn Hình 4. Bố trí cốt thép trong cột BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 18 Hình 5: Coâng taùc buộc cốt thép sàn Hình 6: Coâng taùc buộc cốt thép sàn vào dầm BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 19 Hình 7: Coâng taùc bố trí thép mũ sàn Hình 8: Coâng taùc lắp ñặt thép kê giữa hai lớp thép sàn BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 20 Hình 9: Coâng taùc bố trí thép trong dầm Hình 10: Coâng taùc bố trí cốt thép cầu thang BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 21 Hình 11: Coâng taùc bố trí con kê trong thép sàn Kieåm tra vaø nghieäm thu coâng taùc coát theùp: Yeâu caàu chung : - Coát theùp ñöôïc kieåm tra laáy maãu ñuùng theo TCVN 197-85 vaø TCVN 198-85. Nhaø thaàu phaûi cung caáp ñaày ñuû chöùng nhaän nguoàn goác theùp cuûa nhaø cung öùng cho BQLCTCÑT. - Khi caùc loâ theùp chôû ñeán coâng tröôøng nhaø thaàu phaûi coù bieän phaùp boá trí caùc giaù keâ, traùnh ñeå choã bò ngaäp nöôùc. - Vieäc noái hoaëc haøn coát theùp phaûi theo TCVN 4453-95. - Laép ñaët coát theùp phaûi ñuùng caùc vò trí theå hieän treân baûn veõ. - Coát theùp phaûi ñaûm baûo ñöôïc coá ñònh chaéc chaén khoâng bò dòch chuyeån trong quaù trình ñoå beâ toâng vaø tuyeät ñoái khoâng ñöôïc pheùp ñoå beton khi chöa coù söï ñoàng yù cuûa BQLCÑT. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 22 - Caùc cuïc keâ ñaët saün taïi caùc vò trí thích hôïp tuøy theo maät ñoä coát theùp. Neáu trong quaù trình laép döïng theùp, ñoå beâ toâng neáu phaùt hieän cuïc keâ naøo bò beå phaûi döøng coâng taùc ñoù laïi vaø thay baèng cuïc keâ môùi thu gom caùc cuïc keâ bò beå laïi. - Vieäc lieân keát caùc thanh theùp khi laép döïng caàn ñöôïc thöïc hieän theo yeâu caàu sau: + Soá löôïng moái noái buoäc hay haøn dính khoâng nhoû hôn 50% soá ñieåm giao nhau theo thöù töï xen keõ. + Trong moïi tröôøng hôïp phaûi buoäc 100% caùc goùc cuûa ñai theùp vôùi theùp chuû. - Vieäc thöû nghieäm coát theùp caàn phaûi ñöôïc tieán haønh taïi moät phoøng thí nghieäm ñaõ ñöôïc BQLCÑT chaáp thuaän. - Neáu nhaø thaàu laáy theùp cuûa moät nhaø maùy thì laáy maãu thöû ñoàng loaït moät laàn, moãi loaïi ñöôøng kính theùp laáy 03 (ba) maãu thöû. - Caên cöù vaøo chæ tieâu cô lyù vaø caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa theùp do nhaø saûn xuaát cung caáp. - Taát caû caùc keát quaû thí nghieäm ñeàu phaûi cung caáp baûng chính ñeå ñaûm baûo tính phaùp lyù. 2. Coâng taùc cốp pha: − Coâng taùc coáp pha laø moät trong nhöõng khaâu quan troïng quyeát ñònh ñeán chaát löôïng beâ toâng, hình daïng vaø kích thöôùc cuûa keát caáu. Coáp pha söû duïng cho caùc coâng taùc ôû phaàn coät, daàm saøn laø coáp pha goã. Coáp pha goã ñöôïc phaân loaïi vaø taäp keát rieâng taïi caùc baõi treân coâng tröôøng. Tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng coáp pha ñöôïc veä sinh saïch seõ vaø phuû leân moät lôùp choáng dính. Ñoái vôùi cốp pha goã caàn heát söùc caån thaän trong cöa seû traùnh laõng phí voâ ích. − Coáp pha ñöôïc gia coâng, laép döïng ngay taïi coâng tröôøng xaây döïng. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 23 − Nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi vaùn khuoân: phaûi ñuùng kích thöôùc caùc boä phaän coâng trình, phaûi ñaûm baûo oån ñònh chaéc chaén, phaûi duøng ñöôïc nhieàu laàn, phaûi ñaûm baûo goïn nheï, deã thaùo laép, beà maët vaùn khuoân phaûi nhaün phaúng, choã noái vaùn khuoân phaûi kín khít. Laép döïng vaùn khuoân ñaø giaùo: − Laép döïng sao cho beà maët vaùn khuoân tieáp xuùc vôùi beâ toâng caàn ñöôïc choáng dính, vaùn khuoân thaønh beân cuûa caùc keát caáu töôøng, ñaø, coät laép döïng sao cho phuø hôïp vôùi vieäc thaùo dôõ sôùm maø khoâng aûnh höôûng tôùi phaàn vaùn khuoân ñaø giaùo coøn löu laïi. Truï choáng cuûa ñaø giaùo phaûi ñaët vöõng chaéc treân neàn cöùng, khoâng bò tröôït vaø khoâng bò bieán daïng khi chòu taûi troïng vaø taùc ñoäng trong quaù trình thi coâng. − Laép ñaët vaùn khuoân caàn phaûi coù caùc moác traéc ñaïc hoaëc caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå thuaän lôïi cho vieäc kieåm tra tim truïc vaø cao ñoä cuûa caùc keát caáu. − Trong quaù trình laép döïng vaùn khuoân ñaø giaùo caàn caáu taïo moät soá loã thích hôïp ôû phía döôùi ñeå khi coï röûa maët neàn, nöôùc vaø raùc coù choã thoaùt ra ngoaøi. Tröôùc khi ñoå beâ toâng caùc loã naøy ñöôïc bít laïi. Coáp pha coät: − Coát pha coät ñöôïc laøm baèng goã. − Gia coâng, laép döïng coáp pha coät: Sau khi coâng taùc traéc ñaïc xong ta tieán haønh laép coáp pha coät, laøm veä sinh vaùn khuoân, töôùi aåm vaùn khuoân. − Caùc taám coáp pha ñöôïc laép ñaët taïi ñuùng vò trí nhö möïc traéc ñaïc ñaõ vaïch. Ngoaøi ra caùc taám cốp pha coøn ñöôïc lieân keát baèng caùc choát vaø lieân keát haøn. Tröôùc khi laép maët thöù 4 cuûa coät ta phaûi tieán haønh doïn deïp veä sinh trong chaân coät. Khi caùc maët cốp pha cuûa coät ñöôïc laép hoaøn chænh ta phaûi tieán haønh duøng caùc caây choáng troøn coá ñònh, ñieàu chænh ñuùng taâm, thaúng phöông, vuoâng goùc vaø goâng, choáng coá ñònh vaùn khuoân chaéc chaén. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 24 Hình 12. Bố trí cốp pha cột, cây chống cốp pha cột Cốp pha daàm, saøn: − Theo thieát keá coáp pha daàm, saøn duøng vaùn khuoân gỗ. Vaùn khuoân daàm: − Söû duïng daøn giaùo coù kích ñeá chaân baét song song vôùi daàm caùc taám vaùn khuoân gỗ ñöôïc ñoùng giaèng vôùi nhau vaø ôû döôùi coù 1 ngöôøi taêng kích ñeá chaân giaøn BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 25 giaùo ñuùng vôùi cao trình ñaõ vaïch saün. Sau khi taám ñaùy hoaøn thaønh, ta tieán haønh laép caùc taám cốp pha thaønh beân vaøo vaø tieán haønh coá ñònh baèng caùc choát saét thanh giaèng. Sau ñoù taêng cöôøng theâm caùc caây choáng baèng theùp. − Ñoái vôùi daàm bieân saøn ta phaûi giaèng ôû ngang chieàu cao cuûa daàm nhaèm traùnh löïc nôû ngang do ñaàm duøi, vaø löïc taùc duïng xoâ ngang khi ñoå beâ toâng. Hình 13. Bố trí hệ thống cốp pha, cây chống dầm BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 26 Hình 14. Bố trí hệ thống cây chống giằng ngang cốp pha dầm Laép ñaët vaùn khuoân saøn: − Sau khi ñaõ laép döïng xong cốp pha daàm luùc naøy ta môùi tieán haønh laép döïng cốp pha saøn. Tröôùc heát laép döïng giaøn giaùo laøm heä choáng daàm, phía treân ñaàu giaøn giaùo coù laép taêng ñô, taêng ñô ñôõ oáng típ saét 50x50, oáng típ saét ñôõ vaùn khuoân saøn. Sau khi ñaõ laép döïng xong heä choáng ta môùi laép döïng vaùn khuoân saøn. − Chuù yù caùc khe hôû cuûa vaùn khuoân saøn, daàm phaûi ñöôïc bòt kín ñeå traùnh tình traïng chaûy nöôùc beâ toâng. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 27 − Sau khi laép döïng cốp pha xong seõ doïn veä sinh saïch seõ, ñeå caùn boä kyõ thuaät nghieäm thu tröôùc khi tieán haønh caùc coâng taùc tieáp theo. Hìn 15. Bố trí hệ thống cốp pha sàn BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 28 Hình 16. Bố trí hệ thống cốp pha, cây chống dầm sàn Hình 17. Coâng taùc coát theùp, coáp pha caàu thang BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 29 Kieåm tra vaø nghieäm thu coâng taùc laép döïng vaùn khuoân ñaø giaùo: CAÙC YEÂU CAÀU KIEÅM TRA VAÙN KHUOÂN, ÑAØ GIAÙO: CAÙC YEÂU CAÀU KIEÅM TRA PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA Coáp pha ñaõ laép döïng Hình daùng vaø kích thöôùc Baèng maét, ño baèng thöôùc coù chieàu daøi thích hôïp Phuø hôïp vôùi keát caáu cuûa thieát keá Keát caáu coáp pha Baèng maét Ñaûm baûo theo quy ñònh Ñoä phaúng giöõa caùc taám gheùp noái Baèng maét Möùc ñoä goà gheà giöõa caùc taám ≤ 2mm Ñoä kín khít giöõa caùc taám coáp pha, giöõa coáp pha vaø maët neàn Baèng maét Coáp pha ñöôïc gheùp kín, khít, ñaûm baûo khoâng maát nöôùc xi maêng khi ñoå vaø ñaàm beton Chi tieát choân ngaàm vaø ñaët saün Xaùc ñònh kích thöôùc, vò trí vaø soá löôïng baèng caùc phöông tieän thích hôïp Ñaûm baûo kích thöôùc, vò trí vaø soá löôïng theo quy ñònh Choáng dính coáp pha Baèng maét Lôùp choáng dính phuû kín caùc maët coáp pha tieáp xuùc vôùi beâ toâng Veä sinh beân trong coáp pha Baèng maét Khoâng coøn raùc, buøn ñaát vaø caùc chaát baån khaùc beân trong coáp pha Ñoä nghieâng, cao ñoä vaø kích thöôùc coáp pha Baèng maét, maùy traéc ñaïc vaø caùc thieát bò phuø hôïp Khoâng vöôït quaù trò soá ghi trong baûng 7 Ñoä aåm cuûa coáp pha goã Baèng maét Coáp pha goã ñaõ ñöôïc töôùi nöôùc tröôùc khi ñoå beâ toâng Ñaø giaùo ñaõ laép döïng Keát caáu ñaø giaùo Baèng maét, ñoái chieáu vôùi thieát keá ñaø giaùo Ñaø giaùo ñöôïc laép döïng ñaûm baûo kích thöôùc, vò trí vaø soá löôïng theo thieát keá Coät choáng ñaø giaùo Baèng maét, duøng tay laéc maïnh caùc coät choáng, caùc neâm ôû töøng coät choáng Coät choáng ñöôïc keâ, ñeäm vaø ñaët leân treân neàn cöùng, ñaûm baûo oån ñònh BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 30 CAÙC YEÂU CAÀU KIEÅM TRA PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA Ñoä cöùng vaø oån ñònh Baèng maét, ñoái chieáu vôùi thieát keá ñaø giaùo Coät choáng ñöôïc giaèng ngang ñuû soá löôïng, kích thöôùc vaø vò trí theo thieát keá 3. Coâng taùc beâ toâng: − Cuõng nhö coâng taùc vaùn khuoân, coát theùp thì coâng taùc ñoå beâ toâng cuõng giöõ vai troø quan troïng trong thi coâng. Beâ toâng söû duïng phaûi tuaân thuû theo TCVN. − Beâ toâng ñöôïc söû duïng laø beâ toâng thöông phaåm ñöôïc ñöa ñeán coâng trình baèng xe troän, ñöôïc ñöa leân saøn baèng caåu thaùp vaø moät xe bôm ngang, bôm caàn coâng suaát 80m3 / giôø. Chaát löôïng caùc loaïi coát lieäu nhö caùt, ñaù, xi maêng, nöôùc … thöôøng xuyeân ñöôïc kieåm tra theo tieâu chuaån Vieät Nam. Caùc thí nghieäm seõ ñöôïc löu giöõ noäp trình ban quaûn lyù xeùt duyeät. Baûn sao veà xi maêng söû duïng ñeå troän xi maêng seõ noäp trình, trong ñoù neâu roõ loaïi beâtoâng ñaõ ñöôïc kieåm tra phaân tích chaát löôïng taïi phoøng thí nghieäm coù chöùc naêng ñöôïc Ban quaûn lyù chaáp thuaän, baûo ñaûm phuø hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng cuûa coâng trình. − Caáp phoái beâ toâng söû duïng cho coâng trình seõ ñöôïc laäp vaø noäp trình ban quaûn lyù thieát keá pheâ duyeät. Quy trình ñoå beâ toâng cho töøng loaïi caáu kieän phaûi phaûi ñöôïc giaùm saùt chặt cheõ ñaûm baûo ñaït chaát löôïng ñoå beâ toâng cao nhaát. Caùc duïng cuï ñeå che naéng, ñeå traùnh maát nöôùc nhanh, che möa, ññaàm beâ toâng phaûi luoân ñöôïc döï phoøng saün. Beâ toâng phaûi ñaûm baûo khoâng bò roã, khoâng bò phaân taàng sau khi ñaàm beâ toâng. Yêu cầu chung ñối với vữa bê tông: − Vữa bê tông phải ñược trộn thật ñều, ñảm bảo ñồng nhất về thành phần; do ñó cấp phối của các hạt cốt liệu phải ñược khống chế chênh lệch không quá 10%, xi măng nằm trong giới hạn sử dụng (không bị vón cục) nhằm ñảm bảo liên kết, cát sạch, nước dành cho ñổ bê tông phải sạch, không lẫn dầu mỡ và chất acid. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 31 − Vữa bê tông phải thường xuyên ñược kiểm tra theo mẻ trộn ñể ñảm bảo ñộ sụt, cường ñộ (mác thiết kế). − Vữa bê tông phải ñảm bảo thời gian chế trộn, vận chuyển ñể ñổ vào cấu kiện. Khoảng thời gian ñó không ñược kéo dài quá lâu vì có thể ảnh hưởng tới phẩm chất của vữa bê tông. Sau khi trộn xong vữa phải ñược sử dụng hết trong vòng 1 giờ; không ñược tái sử dụng bằng cách ủ và trộn thêm nước. − Vữa bê tông phải ñảm bảo mức ñộ lưu ñộng sao cho có thể trút nhanh ra khỏi thùng trộn, ñổ thật nhanh vào ván khuôn. Muốn ñược như vậy vữa phải có ñộ lỏng hoặc ñộ sệt cần thiết vừa ñảm bảo lắp kín các khe hở giữa những thanh cốt thép vừa ñảm bảo ñộ chặt khi ñầm nén. − Ứng với mỗi kết cấu BTCT: Tùy việc bố trí cốt thép thưa hay dày mà người ta qui ñịnh ñộ sụt, ñộ chảy dẻo, tỉ lệ nước tương ứng với thời gian ñầm, sao cho dễ dàng thi công trút vữa vào cấu kiện nhưng vẫn ñảm bảo chất lượng bê tông, tránh phân tầng. Bảng qui ñịnh ñộ sụt và thời gian ñầm Loại cấu kiện ðộ sụt (mm) Thời gian ñầm (s) 1. sàn, BT lót 10÷ 20 35÷ 25 2. BT ít cốt thép 20÷ 40 25÷ 15 3. cột – dầm 40÷ 60 15÷ 12 4. BT nhiều cốt thép 60÷ 80 12÷ 10 5. BT rất nhiều cốt thép 80÷ 120 10÷ 5 Công tác ñầm vữa bê tông: − Thời gian ñầm tại một vị trí thông thường từ 20÷ 40s. Thời gian ñầm không quá lâu ñể tránh cho vữa bê tông bị phân tầng. Dừng việc ñầm, chuyển chỗ ñầm khi tại vị trí ñầm không tiếp tục nổi bọt. Nước xi măng có dấu hiệu nổi lên trên. − ðối với các kết cấu có bố trí thép quá dày thời gian ñầm có thể lâu hơn (có thể lên ñến 60÷ 90s (thực tế lên ñến 150s), tuy nhiên phải kiểm tra ñộ sụt và lượng nước. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 32 − Trong thời gian ñầm tránh không ñể thiết bị chạm quá lâu vào cốt thép vì vữa bê tông ñang trong quá trình ninh kết, bám dính vào cốt thép có thể bị phá vỡ. Thöïc hieän coâng taùc ñoå beâ toâng: Nguyên tắc chung: − Vữa bê tông phải ñược rót từ trên cao xuống ñể ñảm bảo năng suất và ñảm bảo cho quá trình thao tác. − Không ñể vữa bê tông rơi từ ñộ cao quá lớn ñể tránh hiện tượng phân tầng. chiều cao trút vữa nên ñược khống chế ≤2m; chiều cao ñể ñổ vữa hiệu quả ≤1m. − Các sàn thao tác khi trút vữa không nên ñóng quá cao so với mặt sàn ñổ bê tông; chiều cao không chế ≤1,5m − Qui trình ñổ bê tông không làm ảnh hưởng ñến hệ thống ván khuôn và cốt thép; lưu ý không ñể tay cần của cần trục hoặc vòi bơm va chạm vào hệ thống ván khuôn dàn giáo. Tránh không ñể các phương tiện vận chuyển vữa làm xô lệch các thanh cốt thép. − Trong suốt quá trình trút vữa bê tông vào cấu kiện không ñược phép cho thêm nước, lấy bớt cốt liệu. − Việc trút vữa bê tông vào cấu kiện tùy thuộc vào hình dạng, kích thước và thể tích của cấu kiện. − Vieäc vaän chuyeån hoãn hôïp beâ toâng töø nôi troän ñeán nôi ñoå phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu: + Söû duïng phöông tieän hôïp lyù ñeå traùnh hoãn hôïp beâ toâng bò phaân taàng, bò chaûy nöôùc xi maêng vaø bò maát nöôùc. + Söû duïng thieát bò, nhaân löïc vaø phöông tieän vaän chuyeån caàn boá trí phuø hôïp vôùi khoái löôïng vaø toác ñoä troän, ñoå vaø ñaàm beâ toâng. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 33 + Thôøi gian cho pheùp löu hoãn hôïp beâ toâng trong quaù trình vaän chuyeån caàn ñöôïc xaùc ñònh baèng thí nghieäm treân cô sôû ñieàu kieän thôøi tieát, loaïi xi maêng vaø loaïi phuï gia söû duïng. + Vaän chuyeån beâ toâng baèng thuû coâng chæ aùp duïng vôùi cöï ly khoâng xa quaù 50m. Neáu thaáy hoãn hôïp beâ toâng bò phaân taàng thì caàn phaûi loaïi boû. + Taäp hôïp caùc soá lieäu, hoà sô, lyù lòch cuûa coát lieäu söû duïng cho beâ toâng ( caùt, ñaù, xi maêng, theùp) Khi caùc soá lieäu ñoù ñöôïc taäp hôïp ñaày ñuû, ñuùng yeâu caà thieát keá thì môùi ñöôïc söû duïng. thieát keá caáp phoái beâ toâng theo yeâu caàu cuûa keát caáu coâng trình. Sau khi coù thieát keá caáp phoái seõ laáy maãu thí nghieäm hình laäp phöông 15x15x15 baûo döôõng maãu theo quy trình kó thuaät sau ñoù tieán haønh eùp maãu ñeå kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng. + Coát theùp, coáp pha phaûi ñöôïc nghieäm thu tröôùc khi ñoå beâ toâng, xeùt ñeán taát caû caùc löïc taùc duïng( do maùy moùc phuïc vuï cho vieäc ñoå beâ toâng gaây ra nhö ñaàm duøi, oáng bôm…) khi ñoå beâ toâng vaøo theùp vaø coát pha phaûi ñaûm baûo khoâng laøm sai leäch vò trí theùp hay gaây nôû cho coáp pha laøm cho caáu kieän bò bieán daïng, sai leäch so vôùi thieát keá ñeà ra. Tröôùc khi ñoå phaûi kieåm tra kó löôõng, kòp thôøi bòch kín caùc khe hôû giöõa coáp pha vôùi nhau traùnh tình traïng beâ toâng bò chaûy nöôùc baèng giaáy bao thaám nöôùc, baêng keo…, kieåm tra caùc cuïc keâ ñaûm baûo lôùp baûo veä beâ toâng. Veä sinh saïch seõ phaàn beân trong vaø beân ngoaøi caáu kieän ñoå beâ toâng khoâng ñeå soùt vaät naøo trong aáy ngoaøi keát caáu cuûa caáu kieän vì khi ñoå roài seõ khoâng theå laáy ra ñöôïc nhaát laø nhöõng duïng cuï laøm vieäc nhö buùa, dao, thöôùc daây… + Vaïch coát cao ñoä, coát neàn cuûa khoái ñoå theo yeâu caàu thieát keá. Chuaån bò maët baèng taïo khoaûng khoâng thao taùc, ñöôøng vaän chuyeån töø nôi troän ñeán nôi ñoå sao cho thuaän lôïi nhaát, beâ toâng ñöôïc vaän chuyeån tôùi ñoå laø lieân tuïc BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 34 khoâng coù giaùn ñoaïn vì neáu theá seõ aûnh höôûng ñeán cöôøng ñoä vaø ñoä lieân keát cuûa beâ toâng vôùi nhau. + Chuaån bò caùc duïng cuï, thieát bò ñoå beâ toâng nhö ñaàm beâ toâng, xeûng ñeå xuùc, xoâ ñeå ñöïng… neáu cao phaûi chuaån bò giaøn giaùo nhö khi ñoå coät… Tröôøng hôïp ñoå vaøo ban ñeâm phaûi chuaån bò heä thoáng chieáu saùng toát. + Boá trí löïc löôïng nhaân coâng, giaùm saùt kỹ thuaät ñuû theo yeâu caàu coâng vieäc. Toå chöùc caùc nhoùm thöïc hieän bao goàm: - Boä phaän höôùng daãn chæ ñaïo: goàm caùc caùn boä kó thuaät, ñoäi tröôûng ñoäi thi coâng. Boä phaän chi huy naøy phaûi coù maët thöôøng tröïc khi ñoå beâ toâng, kòp thôøi phaùt hieän vaø söû lyù moïi tình huoáng xaûy ra nhö möa ñoät xuaát… - Nhoùm kieåm tra: kieåm tra laïi coáp pha , coát theùp, keõm buoäc… tröôùc vaø trong khi ñoå. - Nhoùm vaän chuyeån, ñoå beâ toâng: beâ toâng ñöôïc chuyeån tôùi vò trí ñoå baèng bôm beâ toâng hoaëc do coâng nhaân vaän chuyeån ñeán. - Nhoùm hoaøn thieän beà maët beâ toâng: ñaûm baûo sau khi ñoå beà maët beâ toâng ñuùng cao ñoä thieát keá nhaün phaúng hoaëc taïo ñoä doác cho beâ toâng. Trong quaù trình ñoå beâ toâng chuù yù phaûi ñaàm duøi thaät kỹ ñeå cho beâ toâng phaân boá ñeàu trong keát caáu (söû duïng ñaàm duøi maùy) - Vieäc ñoå beâ toâng, hoaøn thieän beà maët beâ toâng seõ phaûi thöïc hieän theo ñuùng yeâu caàu kỹ thuaät döôùi söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa boä phaän höôùng daãn. - Khi thi coâng beâ toâng coát theùp phaûi ñoå laøm nhieàu ñôït. Choã ngöøng giöõa caùc ñôït phaûi xaùc ñònh tröôùc. Vò trí ñaët maïch ngöøng sao cho noäi löïc ôû vò trí ñoù töông ñoái nhoû vaø phaûi vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn löïc neùn cuûa keát caáu: ñoái vôùi coät thì maïch ngöøng ñaët taïi vò trí tieáp giaùp giöõa ñaàu coät vôùi maët döôùi cuûa daàm, ñoái vôùi saøn BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 35 naám thì ñaët taïi chaân muõ coät, ñoái vôùi daàm xieân maïch ngöøng ñaët taïi chaân daàm xieân, ñoái vôùi caàu truïc maïch ngöøng ñaët taïi vai caàu truïc hay phía treân caàu truïc, ñoái vôùi daàm saøn maïch ngöøng ñaët ngay döôùi chaân baûn saøn, saøn khoâng söôøn thì maïch ngöøng ñaët ôû baát kì vò trí naøo mieãn sao song song vôùi phöông caïnh ngaén, saøn coù söôøn thì maïch ngöøng ñaët ôû ¼ nhòp saøn naèm veà phía beân phaûi. Chuù yù xöû lyù maïch ngöøng phaûi taïo nhaùm beà maët cuûa maïch ngöøng. Hình 18: Coâng taùc ñoå hoà leân coát theùp tröôùc khi ñoå beâ toâng BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 36 Hình 19: Coâng taùc ñoå beâ toâng daàm saøn Hình 20: Coâng taùc ñaàm beâ toâng daàm saøn BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 37 4. Baûo döôõng beâtoâng vaø thaùo dôõ vaùn khuoân: − Baûo döôõng beâ toâng laø moät coâng taùc quan troïng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa beâtoâng neân ta phaûi baûo döôõng ñuùng theo qui ñònh. Neáu baûo döôõng beâtoâng khoâng toát seõ xaûy ra hieän töôïng traéng maët, cöôøng ñoä raát thaáp so vôùi cöôøng ñoä thieát keá hoaëc nöùt chaân chim. − Baûo döôõng beâtoâng sau khi ñoå 24 giôø cöù 3 – 4 giôø töôùi nöôùc 1 laàn, beâtoâng luoân luoân ñaûm baûo ñoä aåm ≥ 30 – 40%, ñeå beâtoâng ñuû thôøi gian ninh keát. − Sau khi ñoå vaø baûo döôõng beâ toâng sau 7 ngaøy tieán haønh thaùo vaùn khuoân, coáp pha. Hình 21. Coät, daàm, saøn sau khi thaùo dôõ vaùn khuoân, coáp pha BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 38 Hình 22: Caàu thang sau khi thaùo vaùn khuoân BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 39 PHẦN IV CÔNG TÁC XÂY TÔ LỢP MÁI 1. Công tác xây tô Vật liệu xây: − ðối với công trình dân dụng và công nghiệp thường sử dụng gạch xây bằng ñất nung ñể làm tường bao che, tường ngăn, tường chịu lực khối móng. − Gạch xây thường ñược sử dụng hai loại: gạch ống và gạch ñinh. Yêu cầu ñối với gạch xây và vữa xây: a. ðối với gạch xây: − Gạch phải ñảm bảo cường ñộ, 6 cạnh phải vuông góc, viên gạch phải cân ñối không cong vênh mặt gạch không rạn nứt. − Gạch ñất nung thường rất dễ hút nước, nên ñược giữ ẩm bằng cách tưới trước một ít nước trước khi xây từ 15 ÷ 30 phút, tuy nhiên chỉ nên giữ ñộ ẩm của gạch từ 8 ÷ 16% ñể giữ ổn ñịnh ñộ ẩm của mạch vữa. b. ðối với vữa xây: − Vữa xi măng: thành phần chính: xi măng + cát + nước ñược áp dụng với hầu hết các bộ phận xây, cường ñộ ña dạng (mác vữa có các loại mác 25, 50, 75 và 100 ñược lựa chọn tùy theo bộ phận cấu kiện, khả năng chịu lực, ñiều kiện thời tiết. Vữa xi măng phải ñảm bảo ñộ ñồng nhất và tỉ lệ pha trộn theo cấp phối. − Trong công tác xây, tại vị trí chờ cứ 1 viên gạch ñưa ra lại có một viên gạch thụt vào tạo thành hình răng lược. + Ưu ñiểm: tính liên kết giữa khối xây cũ và khối xây mới khá tốt do các viên gạch ñược cài vào nhau. BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 40 Hình 23: Coâng taùc xaây töôøng ngaên Hình 24: Coâng taùc xaây gạch cầu thang BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 41 Hình 25: Coâng taùc xaây töôøng vaø ñaët theùp chôø lieân keát Hình 26: Töôøng sau khi toâ vöõa BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 42 2. Coâng taùc laép döïng heä vì keøo vaø lôïp maùi Heä vì keøo trong coâng trình söû duïng laø vì keøo saét hoäp. Sau khi saét ñöôïc chôû tôùi coâng tröôøng tieán haønh caét vaø haøn theo baûn veõ thieát keá, sôn choáng ræ ngay taïi maët baèng coâng tröôøng sau ñoù duøng caåu ñöa leân maùi vaø tieán haønh haøn coá ñònh caùc lieân keát cuûa heä vì keøo laïi vaø tieán haønh sôn choáng ræ nhöõng choã môùi haøn. Hình 27: Coâng taùc laép döïng heä daøn vì keøo Hình 28: Coâng taùc coá ñònh heä daøn vì keøo BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 43 PHAÀN V COÂNG TAÙC HOAØN THIEÄN VAØ AN TOAØN LAO ÑOÄNG 1. Coâng taùc hoaøn thieän Sau khi tiến hành xong các công tác bê tong, cốt thép, xây tô… ta tiến hành tiếp các công tác khac ñể hoàn thiện công trình ñưa vào sử dụng là những công tác như: dầm nền, lát nền, lắp dựng cửa sổ, cửa chính của các phòng học… Hình 29: Coâng taùc ñaàm neàn BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS. ÑOÃ KIEÁN QUOÁC SVTH : TRẦN MẠNH TÌNH MSSV: 80907300 Trang : 44 Hình 30: Coâng taùc lắp dựng cửa sổ phòng học Hình 31: Coâng taùc lắp dựng cửa chính phòng học VI. AN TOAØN LAO TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG Trong suoát quaù trình thöïc taäp taïi coâng trình khoâng coù vaán ñeà veà tai naïn lao ñoäng xaûy ra.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfThực tập xây dựng tại công ty TNHH cơ điện xây dựng Trí Trung - công trình trường tiểu học Linh Trung.pdf