Đề tài Thực trạng và giải pháp huy động vốn trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Bà Chiểu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương

LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang trong thời kỳ biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, đưa đất nước thoát khái tình trạng kém phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương “phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nước đóng vai trò quyết định, nguồn vốn nước ngoài giữ vai trò quan trọng”. Đồng thời, quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động. Điều đó đồng nghĩa với sự cạnh tranh đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt trong toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Chính vì vậy, việc khai thông nguồn vốn đối hoạt động huy động vốn của các NHTM nói chung được đặt ra rất bức thiết. Các ngân hàng hiện nay hoạt động đòi hỏi phải có hiệu quả cao, vấn đề huy động vốn không chỉ được quan tâm “từ đâu?” mà phải được tính đến “như thế nào?”, “bằng cách nào?” để có hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu cho vay của ngân hàng nhưng lại đòi hỏi chi phí thấp nhất. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác huy động vốn trong hoạt động của Ngân hàng. Với những kiến thức đã học và qua thực tế tại CN Bà Chiểu NHSGCT, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài “Công tác huy động vốn tại CN Bà Chiểu NHSGCT. Thực trạng và giải pháp”. Ngoài phần mở đầu, kết thúc, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được trình bày theo 3 chương. Chương I : những vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn của CN Bà Chiểu NHSGCT. Chương III: Những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại CN Bà Chiểu NHSGCT. MỤC LỤC Chương 1: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 1.1 Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường2 1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại2 1.1.2 Vai trò của ngân hàng thương mại3 1.1.3 Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại.4 1.2 Vốn huy động và công tác huy động trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.7 1.2.1 Khái niệm về vốn7 1.2.2 Vai trò của vốn huy động 8 1.2.3 Các hình thức huy động vốn .8 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn13 1.3.1 Nhân tố khách quan.13 1.3.2 Nhân tố chủ quan.14 Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại Chi Nhánh Bà Chiểu-Ngân Hàng Sài Gòn Công Thương 2.1 Kái quát về CNBC-NHSGCT.17 2.1.1 lịch sử hình thành và phát triển 17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức CNBC-NHSGCT .18 2.1.3 Kết quả một số hoạt động của CNBC-NHSGCT trong vài năm gần đây .20 2.2 Thực trạng huy động vốn tại CNBC-NHSGCT22 2.2.1 Tiền gửi doanh nghiệp 23 2.2.2 Tiền gửi dân cư .25 2.2.3 Huy động vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá26 2.3 Đánh giá thực trạng công tác huy động vớn tai CNBC-NHSGCT.28 2.3.1 Kết quả đạt được 29 2.3.2 Những vấn đề tồn tại.29 2.3.3 Nguyên nhân chủ yếu .29 Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại CNBC-NHSGCT 3.1 Định hướng phát triển của CNBC-NHSGCT .31 3.1.1 Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2010 31 3.1.2 Biện pháp thực hiện .31 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại CNBC-NHSGCT 3.2.1 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn . .32 3.2.2 Có định hướng phát triển nguồn vốn phù hợp.36 3.2.3 Đơn giản hóa các thủ tục gửi tiền và cho vay 36 3.2.4 Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt.37 3.2.5 Tăng cường huy cường vốn với sử dụng vốn có hiệu quả37 3.2.6 Thực hiện tốt chính sách khách hàng va chiến lược Marketing38 3.2.7 Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.39 3.2.8 Đổi mới công nghệ ngân hàng.39 3.2.9 Phát huy tối đa yếu tố con người.40 3.2.10 Tăng cường công tác thông tin, quảng cáo40 3.3 Một số kiến nghị41 3.3.1 Kiến nghị với NHSGCT 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.3.3 Kiến nghị với Nhà nước Kết luận

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/05/2013 | Lượt xem: 2367 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp huy động vốn trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Bà Chiểu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời Cam Đoan Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Ngân hành TPCP Sài Gòn Công Thương-CN Bà Chiểu, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường vồ nội dung của khóa luận này. TP.Hồ Chí Minh, ngày… tháng …năm 2011 Tác giả MAI DIỆP ÁI LINH Lời Cảm Ơn Trước hết, tôi xin được tỏ lòng biết ơn và gửi lời cám ơn chân thành đến Cô Huỳnh Đinh Thái Linh, người trực tiếp hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp, đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn tôi tìm ra hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài liệu, xử lý và phân tích số liệu, giải quyết vấn đề… nhờ đó tôi mới có thể hoàn thành bài báo cáo luận văn của mình. Ngoài ra, trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài tôi còn nhận được nhiều sự quan tâm, góp ý, hỗ trợ quý báu của quý công ty, đồng nghiệp và bạn bè. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trong suốt bốn năm học vừa qua. Ban Giám Đốc Ngân Hàng Sài Gòn Công Thương, phòng kế toán và các bạn bè, đồng nghiệp luôn động viên, hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. TP.Hồ Chí Minh, ngày… tháng …năm 2011 Tác giả MAI DIỆP ÁI LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ……………………………………………………… MSSV : ……………………………………………………….. Khoá : …………………………………………………….. 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tp.Hcm, ngày … tháng … năm 2011 MỤC LỤC Chương 1: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ………………………………………………………2 Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường………..2 Khái niệm về ngân hàng thương mại…………………………2 Vai trò của ngân hàng thương mại……………………………3 Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại…………….4 Vốn huy động và công tác huy động trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại………………………………………………...…7 Khái niệm về vốn……………………………………………..7 Vai trò của vốn huy động…………………………… ..…….. 8 Các hình thức huy động vốn.........……………………...…….8 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn……………………....13 Nhân tố khách quan………………………………………….13 Nhân tố chủ quan…………………………………………….14 Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại Chi Nhánh Bà Chiểu-Ngân Hàng Sài Gòn Công Thương……………………………………………………..17 2.1 Kái quát về CNBC-NHSGCT…………………………………...………17 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển…………………… …………17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức CNBC-NHSGCT … ……………… ……….18 2.1.3 Kết quả một số hoạt động của CNBC-NHSGCT trong vài năm gần đây …………………………………………………………………………….20 2.2 Thực trạng huy động vốn tại CNBC-NHSGCT…………………………22 2.2.1 Tiền gửi doanh nghiệp……………………………………… …23 2.2.2 Tiền gửi dân cư ………………………………….25 2.2.3 Huy động vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá…………………26 2.3 Đánh giá thực trạng công tác huy động vớn tai CNBC-NHSGCT...........28 2.3.1 Kết quả đạt được…………………………………….…….....…29 2.3.2 Những vấn đề tồn tại……………………………………..…….29 2.3.3 Nguyên nhân chủ yếu ……………………………………….....29 Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại CNBC-NHSGCT……………………………………………..…………31 3.1 Định hướng phát triển của CNBC-NHSGCT ……………..………….31 3.1.1 Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2010….……….……..31 3.1.2 Biện pháp thực hiện ………………………………………..… ...31 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại CNBC-NHSGCT ……………………………………………………………………..….32 3.2.1 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn ……... …………….…32 3.2.2 Có định hướng phát triển nguồn vốn phù hợp……………..…….36 3.2.3 Đơn giản hóa các thủ tục gửi tiền và cho vay…… ………...….....36 3.2.4 Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt………………………….....37 3.2.5 Tăng cường huy cường vốn với sử dụng vốn có hiệu quả…......…37 3.2.6 Thực hiện tốt chính sách khách hàng va chiến lược Marketing…..38 3.2.7 Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh…………...…39 3.2.8 Đổi mới công nghệ ngân hàng…………………………………….39 3.2.9 Phát huy tối đa yếu tố con người………………………………….40 3.2.10 Tăng cường công tác thông tin, quảng cáo………………………40 3.3 Một số kiến nghị ………………………………………………41 3.3.1 Kiến nghị với NHSGCT………………………………………….41 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam……………………42 3.3.3 Kiến nghị với Nhà nước…………………………………………..43 Kết luận……………………………………………………………………………44 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CNH-HDH: Công nghiệp hóa-hiện đại hóa CKH: Có kỳ hạn KKH: Không kỳ hạn GTCG: Giấy tờ có giá TG: Tiền gửi TCKT: Tổ chức kinh kế NTQVND: Ngoại tệ quy Việt Nam đồng NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTƯ: Ngân hàng trung ương SAIGONBANK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương CNBC-NHSGCT: Chi nhánh Bà Chiểu- Ngân hàng Sài Gòn Công Thương DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ CNBC-NHSGCT Bảng 2.2: Báo cáo hoạt động kinh doanh Bảng 2.3: Biến động của nguồn vốn huy động Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn từ Doanh nghiệp Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn từ dân cư Bảng 2.6: Kết cấu tiền gửi dân cư Bảng 2.7: Tình hình phát hành giấy tờ có giá năm 2010 Bảng 2.8: Tình hình phát hành giấy tờ có giá tah1ng 06/2011 Biểu số 2.1: Tình hình tăng cường vốn huy động.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docL_i Cam _oan.doc
  • docbai in.doc
  • docBieu mau trang bia.doc