Đề tài Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần 27-7 Hải Hậu

(Bản scan) Phòng kế hoạch sản xuât: Chức năng cảu phòng là đặt ra các tiểu chí sản xuất hàng hóa, hàng năm, điều động sản xuất, ra lệnh sản xuất đến các phân xưởng, nắm kế hoạch của từng xí nghiệp , tổ chức đôn đốc các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu đã bàn giao nhằm đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng của khách hàng

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 2139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần 27-7 Hải Hậu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần 27-7 Hải Hậu.PDF
Luận văn liên quan