Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo huấn luyện đội ngũ cán bộ, sự vận dụng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở Trung tâm sản xuất phim THVN

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I. Cơ sở lý luận và phương pháp luận về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ . 3 I. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin . 3 II. Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 III. Quan điểm của Đảng 9 Chương II. Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của trung tâm SXPTH - Đài THVN . 12 I. Giới thiệu về trung tâm SXPTH . 12 II.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm SXPTH . 13 1. Chức năng . 13 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 14 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức . 15 4. Một số kết quả cụ thể . 16 5. Đặc điểm về lao động 17 Chương III. Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ công chức quản lý trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam 21 I. Phương hướng chung 21 II. Các giải pháp cụ thể 21 1. Khảo sát, đánh giá và dự báo đội ngũ cán bộ trung tâm . 22 2. Lập qui hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ Trung tâm SXPTH VN 22 3. Công tác tuyển chọn và bổ nhiệm . 23 4. Các giải pháp về công tác đào tạo bồi dưỡng 23 5. Nội dung chương trình bồi dưỡng . 24 6. Phương thức đào tạo bồi dưỡng . 25 Kết luận . 26 Tài liệu tham khảo 27

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 4610 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo huấn luyện đội ngũ cán bộ, sự vận dụng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở Trung tâm sản xuất phim THVN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
biết một cách thấu đáo những điều kiện của cuộc đấu tranh của Đảng và nắm vững những hình thức của cuộc đấu tranh đó, phải có lòng trung thực của cá nhân đã được thử thách và tính tình cương nghị và cuối cùng phải tự nguyện tham gia vào hàng ngũ của các chiến sĩ". Lênin, người kế tục sự nghiệp của C.Mác - F.Ănghen và J.Stalin, người học trò lỗi lạc của V.Lênin trong khi xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng của giai cấp vô sản đã phát triển những tư tưởng của C.Mác, F.Ănghen về vấn đề cán bộ trong những điều kiện đấu tranh mới. Lênin đã nói: "Trong lịch sử không có một giai cấp nào đã tiến tới địa vị thống trị mà lại không tìm ra trong lòng giai cấp mình những lãnh tụ chính trị, những người đại diện tiên tiến có khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào". Vị trí quan trọng của vấn đề cán bộ trước hết là ở chỗ đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính trị của Đảng. Trong công tác tỏo chức, Lênin nhấn mạnh đến hai khâu quan trọng bậc nhất là lựa chọn cán bộ và kiểm tra việc chấp hành, không có cán bộ thì đường lối chính trị dù hay mấy cũng không biến thành hiện thức được vì: "Muốn áp dụng vào thực tiễn một đường lối đúng thì phải có cán bộ, phải có những người am hiểu đường lối chính trị của Đảng, nhận đường lối đó, biết áp dụng đường lối đó, bảo vệ nó, đấu tranh và thực hiện nó". Vì vậy, trong những điều kiện mới, trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản đòi hỏi giai cấp vô sản muốn thắng lợi được giai cấp tư sản thì phải đào tạo được những nhà chính trị giai cấp thực là của mình, của vô sản và không được thua kém những nhà chính trị của giai cấp tư sản, đồng thời đặt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cách mạng của giai cấp công nhân, trước hết là những cán bộ cách mạng chuyên nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thiếu nó thì không thể lật đổ được giai cấp tư sản. Khi có một đường lối chính sách đúng đắn rồi, thì tổ chức và con người là quyết định. Tổ chức đúng và tốt làm nảy sinh những cán bộ tốt, nhân bội năng lực tổng thể của những người trong tổ chức. Đồng thời sức mạnh của tổ chức chỉ có thể do những người trong tổ chức đó tạo nên. Lênin cũng đã tuyên bố: "Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng, chúng tôi sẽ đảo lộn nước Nga". Vì con người, cán bộ là linh hồn, là động lực của tổ chức, cán bộ quyết định tất cả. Bởi vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng cán bộ được Lênin và Stalin đặc biệt chú ý và coi là mấu chốt của toàn bộ công tác. Khẩu hiệu cán bộ quyết định tất cả đòi hỏi các nhà lãnh đạo của chúng ta phải tỏ ra hết sức chăm lo đến những nhân viên công tác, bất cứ là "lớn" hay "nhỏ", bất cứ là làm việc ở những lĩnh vực nào: Phải ân cần bồi dưỡng họ, phải giúp đỡ họ khi họ còn phải khuyến khích họ, phải cân nhắc họ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không phải chỉ trải qua hàng tuần mà là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm lâu dài. Đồng thời Lênin còn kêu gọi để có được những điều trên thì toàn Đảng và tất cả các tầng lớp nhân dân Nga chứng minh điều đó bằng sự khát khao, hiểu biết của mình, sự tha thiết đối với sự học tập chứng tỏ rằng nhiệm vụ quan trọng học tập, học tập nữa và học tập mãi. Bởi vì một giai cấp mới xuất hiện trên vũ đài lịch sử với tư cách là những thủ lĩnh và lãnh đạo xã hội, một giai cấp từ trước đến giờ bị áp bức, bị đày đoạ trong cảnh khốn cùng và dốt nát mới có thể quen được tình hình mới của mình, tìm ra được phương hướng , khơi đà cho công tác, đào tạo được những cán bộ tổ chức của mình. Nguồn cơ bản để lựa chọn, đề bạt cán bộ lãnh đạo nhà nước, cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ đoàn thể quần chúng là từ quần chúng lao động, công nhân, nhân dân. Trong quần chúng nhân dân có hàng nghìn, hàng vạn người tổ chức có tài, vấn đề là ở chỗ biết phát hiện, bồi dưỡng và đưa họ lên các cương vị lãnh đạo. Trong vấn đề lựa chọn cán bộ, Stalin đã khẳng định: "Phải lưu tâm bồi dưỡng cán bộ, giúp đỡ từng cán bộ đang có đà vươn lên nữa, đừng "sợ mất thì giờ" với các đồng chí ấy đặng thúc đẩy sự trưởng thành của họ". Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Trước hết học lý luận Mác - Lênin, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải gắn lý luận với thực tiễn: "Lý luận sẽ là lý luận suông nếu không gắn liền với thực tiễn cách mạng, cũng như thực tiễn sẽ trở thành mù quáng nếu không được lý luận cách mạng soi đường". Stalin đã thừa nhận, như một định lý rằng trình độ chính trị và trình độ giác ngộ của chủ nghĩa Mác - Lênin của cán bộ dù công tác ở ngành nào trong chính quyền và trong Đảng mà càng cao, thì chất lượng của bản thân công tác đó sẽ càng cao, năng suất công tác càng dồi dào, kết quả công tác càng rõ rệt. Trái lại, trình độ chính trị giác ngộ về chủ nghĩa Mác - Lênin của cán bộ càng thấp kém thì công tác càng có cơ thiếu sót và thất bại, cán bộ lại cang có cơ sa ngã và tha hoá. Có thể quả quyết rằng, nếu trong mọi lĩnh vực công tác, chúng ta đào tạo được cán bộ của ta về mặt tư tưởng và rèn luyện họ về mặt chính trị sao cho họ có thể dễ dàng nhận định được tình hình trong nước và quốc tế, nếu chúng ta đào tạo được họ thành những người Mác xít - Lêninnit thật già dặn, đủ khả năng giải quyết được những vấn đề lãnh đạo quốc gia mà không phạm sai lầm nghiêm trọng thì chúng ta có đủ lý lẽ để cho rằng chín phần mười các vấn đề của chúng ta được giải quyết. Nhất định chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề đó, chúng ta có mọi phương tiện và khả năng để giải quyết vấn đề đó. Ngoài việc học lý luận Mác - Lênin, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tốt nhất là đào tạo trong thực tiễn, giao cho cán bộ đảm nhận từ những nhiệm vụ đơn giản nhất đến những nhiệm vụ khó khăn nhất. Hết sức bền bỉ, hết sức thận trọng, chú ý và lấy công tác để thử thách tìm cho ra những nhà tổ chức thật sự, những người có óc sáng suốt và có bản lĩnh thực tiễn. Đồng thời sự tôi luyện thực sự đối với cán bộ là ở trong công tác sinh động, ở ngoài trường học, ở trong cuộc đấu tranh với những khó khăn,ở trong quá trình khắc phục khó khăn mới thấy cán bộ tốt là những người không sợ khó khăn, mà trái lại cứ tiến thẳng đến những khó khăn để khắc phục và chiến thắng nó, chỉ có cuộc đấu tranh chống những khó khăn mới rèn luyện được những cán bộ chân chính. Nhưng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển để phù hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam. II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ. Người đã từng nói: "Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể, cán bộ là gốc của mọi công việc, cán bộ quyết định mọi công việc". Người xác định muốn hoàn thành sự nghiệp cách mạng phải xây dựng một tổ chức cách mạng, một đảng cách mạng. Muốn vậy phải có người tiên tiến, những người dám xả thân vì sự nghiệp cách mạng. Để xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt đó phải chú ý đến việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Vấn đề đào tạo cán bộ được Hồ Chí Minh quan tâm trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Ngay từ cuối năm 1924, người đã hoạt động không mệt mỏi để tập hợp, lựa chọn những người cách mạng tiên tiến, tổ chức đào tạo họ trở thành những cán bộ nòng cốt đầu tiên của Đảng. Và từ thực tiễn phong trào cách mạng, người đã từng bước hoàn chỉnh lý luận về công tác cán bộ. Người cán bộ thực sự bao gồm cả đức và tài, phẩm chất và năng lực. Trong các mặt đó, không thể thiếu, không thể xem thường, coi nhẹ mặt nào. Nó bao gồm những nội dung cơ bản chung cho mọi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có mối quan hệ mật thiết với quần chúng; có tinh thần tập thể thương yêu đoàn kết với đồng bào, đồng chí, có tinh thần tổ chức kỷ luật cao, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn giản dị, không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực của bản thân, điều quan trọng là phải có khả năng thích ứng với nhiệm vụ mới của cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử. Hồ Chí Minh chỉ rõ:"Ngày nay, Đảng yêu cầu cán bộ và Đảng viên chẳng những thạo về chính trị mà còn giỏi về chuyên môn", "cán bộ, ai lãnh đạo trong ngành hoạt động nào thì phải biết chuyên môn về ngành đó". Từ việc xây dựng rõ tiêu chuẩn của cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra yêu cầu cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Theo Người trước hết để đạt được tiêu chuẩn của một cán bộ lãnh đạo, mỗi cán bộ phải tự mình phấn đấu, học tập, rèn luyện, vươn lên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi người không thể tự bằng lòng với kiến thức và sự hiểu biết của mình. Không nên nghĩ minh đang ở cương vị lãnh đạo, mọi việc đều biết cả, nói gì cũng đúng, không cần học tập và rút kinh nghiệm. Về phía Đảng và tổ chức, Người cũng yêu cầu đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nên việc huấn luyện cán bộ là công việc của Đảng, "Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu, phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi người có ích cho công việc chung của chúng ta". Hồ Chí Minh đã xác định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, Người cho rằng công việc này không chỉ tiến hành trong chốc lát mà phải thực hiện thường xuyên, tỉ mỉ, thận trọng trong một quá trình lâu dài. Vì vậy, người căn dặn: không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm mà đào tạo được người cán bộ giỏi, cần phải qua công tác đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được. Trong phương pháp đào tạo. Người cũng đặt ra yêu cầu rất rõ ràng: - Đối tượng đầu tiên phải huấn luyện là cán bộ, bởi: Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể, "có vốn mới làm ra lãi, bất kỳ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công tức có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc tức là lỗ vốn". Sau đó đến huấn luyện hội viên của đoàn thể, cán bộ các chuyên môn của chính quyền và nhân dân. - Về người huấn luyện phải là người kiểu mẫu về mọi mặt: Tư tưởng, đạo đức, lối làm việc, trình độ chuyên môn. Người huấn luyện phải học thêm mãi mới làm được công việc huấn luyện, không được tự đắc mình đã biết tất cả và phải hơn ai hết ghi nhớ câu nói: "Học, học nữa, học mãi". - Về vấn đề tài liệu, trước hết phải lấy những tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin làm gốc. Song tài liệu phải lựa chọn, xếp đặt lại cho phù hợp với từng đối tượng. Ngoài ra còn có những tài liệu thiết thực, đó là những kinh nghiệm thực tiễn và những nghị định, chỉ thị, nghị quyết, luật, lệnh của đoàn thể. - Hồ Chí Minh căn dặn những người đi học là để làm việc, làm người rồi mới làm cán bộ. Tuy ba mục đích này thống nhất, quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng trong thực tế dễ bị đảo lộn thứ tự, nhận thức và hành động sai mục đích, nhất là đối với người học. Do đó đối với người học phải xác định "Học để sửa chữa tư tưởng; Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng; Học để tin tưởng; Học để hành". Đồng thời yêu cầu của công tác đào tạo phải nâng cao trình độ nhận thức cán bộ, về trình độ chuyên môn cũng như đạo đức cách mạng, học phải đi đôi với hành động, phải vận dụng những kiến thức học tập vào công tác thực tiễn. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng phải đúng đối tượng, phải thiết thực bổ ích và có hiệu quả. Nếu không đạt được như vậy là phí công, phí của, vô ích. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu của công tác đào tạo là: Việc đào tạo cán bộ là nhằm có được một đội ngũ những người có đủ đức, đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo, những người có đủ khả năng, bản lĩnh và phương pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Người xác định: "Phải đào tạo được một đội ngũ cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc, có thế Đảng mới thành công. Ngược lại, nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo "đập đi, hò đứng", không dám phụ trách, như thế là một việc thất bại cho Đảng". Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, theo Người không phải chỉ tiến hành tại trường mà còn phải tiếp tục trong cả quá trình sử dụng cán bộ, bố trí cán bộ, giao trách nhiệm cho cán bộ. Hai quá trình sử dụng và đào tạo cán bộ được nối tiếp, xen kẽ với nhau một cách liên tục. Bởi vì sự phát triển của cách mạng là không ngừng, do đó đòi hỏi cán bộ phải không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết đáp ứng với nhu cầu của cách mạng trong từng giai đoạn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ. Tiêu chuẩn cán bộ là phải xuất phát từ yêu cầu của cách mạng, đòi hỏi của thực tiễn, chứ không phải do ý muốn chủ quan của con người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn liên quan tới vấn đề lựa chọn cho cán bộ, lựa chọn cán bộ để đưa đi đào tạo, học tập. Lựa chọn cho cán bộ là một vấn đề hệ trọng, phải làm sao lựa chọn được những cán bộ có đạo đức, tài năng và uy tín thực sự. Cần phân biệt và loại bỏ những người có mục đích, động cơ không đúng, coi việc đi học là vì địa vị, chức quyền và mưu cầu danh lợi. Đánh giá họ qua những tình huống gay cấn, khi gặp khó khăn phức tạp chứ không phải chỉ lúc thuận lợi. Người lưu ý chọn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng cũng như bố trí vào các địa vị lãnh đạo đều phải chú ý cả đức và tài. Đó là đầu vào, còn đầu ra thì thế nào? Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phụ thuộc một phần quan trọng từ đầu vào. Nguyên liệu không tốt khó có thể cho ra lò một sản phẩm tốt. Mặt khác chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có được củng cố, phát huy hay không còn phụ thuộc vào việc sử dụng cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng. Về sử dụng cán bộ, Hồ Chí Minh chỉ rõ trước hết phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ, phải khéo léo dùng cán bộ. Người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người sửa chỗ dở. Dùng người như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tuỳ chỗ mà dùng được. Nếu không biết đúng tài mà dùng người chẳng khác gì bảo thợ rèn đi đóng tủ. Trên thực tế còn tồn tại tình trạng trên. Có những lãnh đạo được giao chỉ đạo hết lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Có người chuyên môn này bố trí làm chuyên môn khác, hoặc người có tài năng chuyên môn không được sử dụng đúng vị trí của mình. Thực trạng này đã tạo nên sức ỳ, bảo thủ, trì trệ, kém hiệu quả. Mỗi người có một khả năng nhất định, không ai có thể tài ba, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Vì vậy đối với mọi cá nhân cũng như tổ chức cần có sự lựa chọn, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ cho thích hợp mới có thể phát huy tốt, có hiệu quả trong công việc. Nếu không làm được như vậy sẽ tạo ra những kẽ hở cho bọn cơ hội lợi dụng, luồn lách tạo những hậu quả khôn lường. Trong việc sử dụng cán bộ, Hồ Chí Minh rất chú ý đến việc cân nhắc, đề bạt cán bộ. Theo Người việc cân nhắc, đề bạt cán bộ phải xuất phát: Vì công tác, vì tài năng chứ không phải vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang. Nếu làm như vậy nhất định không ai phục mà lại gây nên mối lôi thôi trong Đảng và như vậy là có tội với Đảng, có tội với đồng bào. Đối với việc cân nhắc, đề bạt cán bộ ở những cương vị phụ trách, lãnh đạo cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Phải thận trọng chính xác vì đối với những người đó phạm vi phụ trách càng rộng, quyền hạn trách nhiệm càng lớn thì tác động và ảnh hưởng sẽ càng nhiều. Do đó "Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nổi mà không biết làm vào những địa vị lãnh đạo. Như thế là rất có hại. Những tư tưởng của Hồ Chí Minh đối với công tác cán bộ nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng cho đến nay thực sự vẫn còn là những bài học vô cùng vô giá được Đảng ta luôn ghi nhớ và thực hiện trong công cuộc đổi mới hiện nay. III. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 TƯ Đảng (khoá VIII)đã khẳng định rằng: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là cái gốc của mọi việc. Trong cách mạng dân tộc, dân chủ. Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng được đội ngũ cán bộ kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng. Trong 2 cuộc kháng chiến, cùng với việc đào tạo, huấn luyện cán bộ chỉ huy chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Đảng đã chú ý đào tạo cán bộ trên nhiều lĩnh vực khác, chuẩn bị lâu dài, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Khi chuyển sang thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong những năm đổi mới, Đảng ta đã từng bước đổi mới, Đảng ta đã từng bước đổi mới công tác cán bộ, cả về đạo đức, cơ chế quản lý và chính sách. Hiện nay đất nước ta đang bước sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, trong bối cảnh có những thời cơ thuận mới, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới, nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn, góp phần thực hiện hai chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN. Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Vì vậy Đảng lo cán bộ không chỉ cho riêng mình mà còn lo cho cả hệ thống chính trị, cho toàn xã hội, trên tất cả các lĩnh vực, mọi cấp từ Trung ương đến địa phương và cơ sở. Quan điểm cơ bản, có tính nguyên tắc, được tổng kết từ thực tiễn của cách mạng nước ta về xây dựng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa chỉ đạo chung cho nhiều thời kỳ phát triển của đất nước, đó là: Thứ nhất: Phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH, HĐH nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước lên XHCN. Yêu cầu và nhiệm vụ này là môi trường thực tiễn để rèn luyện tuyển chọn và đào tạo cán bộ, nâng cao phẩm chất, kiến thức và năng lực của đội ngũ cán bộ. Thứ hai: Quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của đảng, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc, đây là vấn đề có tính nguyên tắc, trong đó Đảng phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường quan điểm, ý thức tổ chức của giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ. Thứ ba: Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, chính sách. Đặc biệt việc xây dựng đội ngũ cán bộ việc quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ phải gắn với yêu cầu và nội dung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng bộ máy pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, kiện toàn hệ thống chính trị đổi mới cơ chế chính sách. Thứ tư: Thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của quần chúng, nâng cao trình độ dân trí để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Nghị quyết đại hội VIII của Đảng chỉ rõ: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Hội nghị lần thứ 3 BCH - TW Đảng khoá VIII cũng như đại hội của Đảng chỉ rõ việc đánh giá, bồi dưỡng, lựa chọn sử dụng cán bộ trên cơ sở dựa vào tiêu chuẩn, chú trọng cả phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực trí tuệ và hoạt động thực tiễn, lấy hiệu quả công tác làm thước đo chủ yếu, có phương pháp khoa học, kết quả, công tâm theo một quy trình chặt chẽ và dựa vào nhân dân để nhân dân góp ý và giám sát cán bộ. Không đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ một cách cảm tính chủ quan. Mọi phẩm giá và bằng cấp, danh hiệu và chức vụ, tài năng và cống hiến đều phải được kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn. Thứ năm: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời, phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nhấn mạnh: "Đảng cầm quyền phải trực tiếp nắm vấn đề cán bộ, từ việc định ra đường lối, chính sách cán bộ đến việc quyết định bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân, chuẩn bị cán bộ cho cả hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội". Trong công tác xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là quan trọng nhất và là khâu then chốt của vấn đề then chốt mà nội dung cốt yếu là vấn đề quy hoạch và chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc quy hoạch cán bộ đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động có tầm nhìn xa, đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Việc quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức; Đánh giá đúng thực trạng cán bộ hiện có. Dự kiến nhu cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ để chủ động có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt tạo được nguồn cán bộ dồi dào, đủ tiêu chuẩn, kịp thời đáp ứng yêu cầu. Quy hoạch cán bộ là sự thể hiện chức năng lãnh đạo chủ động, có định hướng của Đảng gắn với đường lối chính trị và chiến lược kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Việc quy hoạch cán bộ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII nhấn mạnh: Tình hình và nhiệm vụ mới đặt ra phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn diện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp và các cán bộ khoa học, chuyên gia, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. Việc học tập của cán bộ phải được quy định thành chế độ và phải được thực hiện nghiêm ngặt. Muốn vậy phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế. Đặc biệt chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo và quản lý từ Trung ương đến cơ sở, cán bộ khoa học đầu ngành, cán bộ quản lý kinh doanh và các doanh nghiệp lớn. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỦA TRUNG TÂM SXPTH - ĐÀI THVN. I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM SXPTH: Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), nơi tổ chức sản xuất và đều đặn cung cấp cho công chúng xem truyền hình những bộ phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam, chuyên mục hấp dẫn như: Gặp nhau cuối tuần, hoạt hình, truyện hình... được thành lập đến nay tròn 25 năm. Trải qua nhiều thay đổi cả về cơ cấu, tên gọi và nhân sự, đến nay, VFC đó khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả truyền hình. Các bộ phim và chương trình của trung tâm chưa hề có sai sót nào về nội dung, tư tưởng, thẩm mỹ... trong 5 năm gần đây tỷ lệ phim, chương trình hay đã liên tục tăng cao (từ 20% năm 2000 lên 30% năm 2001, 2002 và 40% năm 2003). Mỗi năm có từ 3 - 5 bộ phim của trung tâm được nhận huy chương vàng, huy chương bạc, bằng khen... tại các liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Định hướng sản xuất phim truyền hình dài tập (đúng đặc trưng của phim truyền hình) đã được toàn thể cán bộ, nghệ sĩ, công nhân viên của trung tâm quán triệt, các thành phần sáng tác, thành viên đoàn làm phim ra sức phấn đấu để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, nghệ thuật cho phim và các chương trình của mình. Chương trình "văn nghệ chủ nhật" đã được đầu tư thêm cán bộ phóng viên, phương tiện kỹ thuật... Tạo ra sự đổi mới toàn diện. Bộ phận "Tin văn hóa - văn nghệ" và "Những sắc màu văn hoá" đã cố gắng mở ra phạm vi phản ánh rộng lớn, phong phú đa dạng, tìm kiếm phát triển cái mới, cái lạ trong các vấn đề văn hoá, xã hội, đồng thời tăng cường tính hấp dẫn thu hút được đông đảo khán giả. Chương trình "Nhật ký vàng anh" cũng đã thu hút được nhiều khán giả trẻ. Để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, động viên đội ngũ sáng tác sản xuất, trong nhiều năm qua ban giám đốc đã thường xuyên tổ chức các hình thức sinh hoạt văn hoá, tư tưởng, trao đổi chuyên môn như: Mở các cuộc hội thảo về phim truyền hình, tham gia liên hoan phim... Để hỗ trợ cho các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, Trung tâm còn có nhiều hoạt động giúp cho các nhà làm phim giải quyết được những khó khăn, bất cập, tăng cường hứng thú và tạo những điều kiện thuận lợi trong công việc của mình. Những thành tựu đạt được Từ một đơn vị gặp nhiều khó khăn và hoàn toàn chưa có các điều kiện cần thiết (về đội ngũ, kinh nghiệm, phương tiện kỹ thuật...) để sản xuất phim truyện truyền hình. Nhưng cán bộ, công nhân viên chức của Trung tâm Nghe - Nhìn (tiền thân của Trung tâm sản xuất phim truyền hình hiện nay) đã mạnh dạn và có quyết tâm rất lớn để xây dựng, phát triển chương trình "Văn nghệ chủ nhật", tạo dựng được đội ngũ và hệ thống kỹ thuật sản xuất phim truyện truyền hình đầu tiên, lớn nhất trong ngành Truyền hình cả nước... Đó chính là sự thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức phấn đấu kiên cường vì sự nghiệp phát triển truyền hình của đất nước. Suốt mười năm qua, chương trình "Văn nghệ chủ nhật" của Trung tâm sản xuất phim Truyền hình - Đài THVN - đã phát triển toàn diện với tốc độ đáng ghi nhận để trở thành một đơn vị sản xuất phim truyện và chương trình "Gặp nhau cuối tuần" đóng góp rất lớn vào nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, thông tin, giải trí... của đài truyền hình Việt Nam và có tác động thiết thực đến các tầng lớp nhân dân cả nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của đông đảo quần chúng nhân dân. Một trong những yếu tố cơ bản để chương trình "Văn nghệ chủ nhật" của Trung tâm sản xuất phim truyền hình có những bước tiến vững mạnh, đạt được nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp truyền hình là do lãnh đạo Đài, lãnh đạo trung tâm luôn đảm bảo và đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng; Củng cố đoàn kết nội bộ; Phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, ý thức phấn đấu, tự học tập, và rèn luyện của cả tập thể và từng cán bộ, công nhân, viên chức đáp ứng đòi hỏi của công tác và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong sự phát triển của chương trình "văn nghệ chủ nhật" Trung tâm sản xuất phim truyền hình 10 năm qua, Ban giám đốc Trung tâm không chỉ biết tổ chức lực lượng lao động sáng tạo trong đơn vị mình, mà còn biết tận dụng lực lượng văn nghệ sỹ, các nhà chuyên môn trong xã hội (như các nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên...) cùng tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất phim theo hình thức "xã hội hoá" hoạt động truyền hình. Việc làm này chẳng những tăng cường khả năng sản xuất của trung tâm, mà còn tạo ra sự phong phú, đa dạng về chất lượng phim, chương trình truyền hình, đồng thời tạo điều kiện để các nghệ sỹ trao đổi, học hỏi, nâng cao trình độ của mình. II.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM SẢN XUẤT PHIM TRUYỀN HÌNH. 1. Chức năng. - Trung tâm sản xuất phim truyền hình là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Đài THVN, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. - Trung tâm sản xuất phim truyền hình có chức năng tổ chức sản xuất phim truyền hình và các chương trình truyền hình khác theo kế hoạch của Tổng giám đốc giao. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn. Trung tâm sản xuất phim truyền hình có nhiệm vụ và quyền hạn sau: - Xây dựng kế hoạch định hướng và kế hoạch thực hiện (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) và tổ chức sản xuất phim trueyèn hình và các chương trình truyền hình khác thoe sự chỉ đạo của Tổng giám đốc để phục vụ phát sóng trên các kênh sóng của Đài THVN. - Hợp tác sản xuất phim, các chương trình truyền hình khác với các hãng, các tổ chức trong và ngoài nước do Tổng giám đốc giao hoặc cho phép. - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các dịch vụ về phim truyền hình và các chương trình truyền hình khác tạo nguồn thu cho Đài THVN. - Tham gia quản lý về đề tài trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình Việt Nam được phát sóng trên kênh sóng của Đài THVN. - Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về sử dụng kinh phí để sản xuất phim truyền hình và các chương trình truyền hình khác theo kế hoạch được giao. - Quản lý cán bộ, công chức và người lao động theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ do Tổng giám đốc ban hành. - Quản lý theo thẩm quyền về tài chính, tài sản trong đơn vị theo quy định hiện hành. - Cùng với ban tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc trung tâm sản xuất phim truyền hình. - Soạn thảo quy chế, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác của Trung tâm với các đơn vị khác thuộc Đài THVN trình Tổng giám đốc quyết định. 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Sơ đồ cơ cấu tổ chức P. KTSX chương trình Dựng hình Sửa chữa Âm thanh ánh sáng Quay phim Hoạ sĩ Chủ nhiệm Hoá trang Tiềng động P. SX chương trình Đội xe Tổ chức Văn thư Kế toán Tiền Xưởng hoạt hình P. Nội dung 3 Đạo diễn BTV Chủ nhiệm Hoạ sĩ TGTC GNCT Vàng anh Biên tập Quay phim Đạo diễn Biên tập Đạo diễn Quay phim P. Nội dung 1 P. Nội dung 2 P. Kế hoạch tài vụ Phòng Tổ chức hành chính Ban Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình áp dụng mô hình cơ cấu trực tuyến chức năng. Việc áp dụng cơ cấu này sẽ tạo ra những ưu nhược điểm sau: + Ưu điểm: - Giúp ban giám đốc nắm sát được các hoạt động của Trung tâm. - Tất cả các đơn vị trong trung tâm đều chịu sự chỉ đạo của Ban giám đốc nên mọi hoạt động của trung tâm đều thống nhất. - Ban giám đốc kiểm soát mọi hoạt động của đơn vị do đó việc đánh giá chất lượng công việc của ban giám đốc sẽ tránh được tình trạng bao che lẫn nhau của các đơn vị trong trung tâm. + Nhược điểm: - Giám đốc trung tâm còn xử lý nhiều công việc do phải quản lý tất cả các đơn vị. Như vậy nhiệm vụ của ban giám đốc là quá nặng nề trong khi nhiệm vụ của các phòng ban lại đơn giản, các phòng ban lại không trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị dưới mình khi có sự chỉ đạo của ban giám đốc, cách quản lý này làm cho các phòng ban không chủ động trong khi thực hiện các nhiệm vụ của mình, không có điều kiện để phát huy sáng kiến. Nếu các phòng ban không phối hợp chặt chẽ ăn khớp sẽ dẫn đến chồng chéo thậm chí trái ngược nhau trong khi thực hiện các chỉ thị. - Thời gian xử lý thông tin còn chậm. Chưa phát huy được tính năng động sáng tạo của các phòng ban. 4. Một số kết quả cụ thể: Biểu 1: Tình hình hoạt động của trung tâm qua một số năm Chỉ tiêu Đơn vị 2003 2004 2005 2005/2003 (%) Số lượng SP Phim 186 231 244 Tăng 31,18 Giá trị SL 1000đ 18.300.000 22.571.230 24.833.345 Tăng 35.70 Số LĐ Người 235 254 259 Tăng 10.21 QTL 1000đ 8.445.900 9.370.014 10.120.000 Tăng 19.82 NSLĐ Trđ/ng/ tháng 6.489 7.405 7.990 Tăng 23.13 TLBQ 1000đ/ng 2.995 3.069 3.245 Tăng 8.3 (Nguồn: Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất) Qua số liệu thống kê ta thấy, số lượng chương trình truyền hình của Trung tâm sản xuất cung cấp cho Đài THVN phát sóng trên các kênh truyền hình tăng 186 năm 2003 lên 244 năm 2005 tăng 31,18%. Trung tâm luôn hoàn thành kế hoạch Đài giao, đảm bảo về chất lượng cả về nội dung và nghệ thuật. Số lượng sản phẩm truyền hình Trung tâm sản xuất ra ngày càng tăng trung bình cứ hơn 1 ngày sản xuất xong một phim chứng tỏ đội ngũ làm chương trình có trình độ rất cao phù hợp với nhu cầu phát triển của Trung tâm số lượng lao động chỉ tăng có 10.21% mà số lượng sản phẩm tăng 31.18% cho ta thấy rõ điều đó. Tiền lương bình quân tăng hàng năm 8.3% NSLĐ tăng 23.13% là phù hợp với chế độ tiền lương. Nó góp phần đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên. Từ đó người lao động yên tâm công tác phát huy sức sáng tạo của mình cùng với trung tâm ngày càng phát triển. 5. Đặc điểm về lao động: Trung tâm sử dụng 2 nguồn lao động chính đó là nguồn nhân lực trong biên chế và hợp đồng dài hạn và nguồn nhân lực cộng tác viên thuê ngoài. 5.1. Về số lượng lao động: Hiện tại Trung tâm có 139 người (biên chế và hợp đồng dài hạn). Trong đó có 88 người có trình độ đại học và trên đại học, còn lại là kỹ thuật viên tốt nghiệp các trường cao đẳng và các trường dạy nghề. Số lượng cộng tác viên thường xuyên từ 120 người, số lượng cán bộ quản lý là 38 người. Biểu 2: Biến động lao động qua các năm. STT Năm Chỉ tiêu 2003 2004 2005 SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 1 Tổng số lao động 235 100 254 100 259 100 Nam 162 68.93 172 67.71 176 67.95 Nữ 73 31.07 82 32.29 83 32.05 Lao động trực tiếp sản xuất 176 74.89 194 76.37 197 76.06 Cán bộ quản lý 38 16.17 38 14.96 38 14.67 Lao động gián tiếp 21 8.94 22 8.67 24 9.27 (Nguồn: phòng Tổ chức - Hành chính) Quá trình sản xuất gồm nhiều thành phần lao động tham gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy đòi hỏi CBQL và CBSX phải có tinh thần trách nhiệm cao, cùng nhau phối hợp tốt trong các công việc được giao và quá trình tổ chức thực hiện phải khoa học chống lãng phí, tiết kiệm. Sự bố trí lao động đối với trung tâm và tỷ lệ lao động hài hoà góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động. Nó có ý nghĩa thiết thực với việc nâng cao thu nhập đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên. Biểu 3: Cơ cấu trình độ lao động của Trung tâm. Năm Trình độ 2003 2004 2005 SL % SL % SL % Trên đại học 6 2.55 10 2.54 14 5.40 Đại học 70 29.78 76 29.92 80 30.88 Cao đẳng 137 58.29 141 55.51 138 53.28 Trung cấp 22 9.38 27 12.03 27 10.44 Tổng số 235 100 254 100 259 100 (Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính) 5.2. Đánh giá về đội ngũ cán bộ quản lý, sản xuất ở Trung tâm SXPTH a. Những mặt mạnh. Đứng trước những khó khăn, thử thách, yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa của cơ chế thị trường định hướng XHCN; đứng trước yêu cầu phát triển bền vững trong xu thế hội nhập và xã hội hoá ngành điện ảnh nói chung và Trung tâm SXPTH nói riêng; đa số cán bộ quản lý, sản xuất Công ty đã thể hiện được rõ bản lĩnh chính trị và vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, giữ vững được phẩm chất cách mạng, có lối sống lành mạnh, giản dị, hăng hái đi đầu, tâm huyết trong công việc, vượt lên trên lợi ích cá nhân để vì lợi ích chung và tạo dựng được niềm tin đối với cán bộ công nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty đã nỗ lực học tập, bồi dưỡng về lý luận chính trị; tiếp thu tri thức khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, tri thức quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường để nâng cao năng lực và trình độ quản lý; đã có ý thức tự chủ, năng động, sáng tạo và thích nghi dần với chế độ quản lý mới góp phần giữ vững ổn định và phát triển doanh nghiệp theo mục tiêu chính trị được giao; đồng thời đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vàa Nhà nước vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ chủ yếu trưởng thành từ thực tiễn, có nhiều gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu thành lập. Gần đây, được bổ sung từ những cán bộ trí thức đã được đào tạo cơ bản và trải qua hoạt động thực tiễn nên phù hợp với quy luật vừa mang tính kế thừa vừa mang tính phát triển và đang tiếp cận với xu thế trẻ hoá, trí thức hoá, chuyên môn hoá, đồng bộ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong công tác cán bộ, một mặt công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung ương Đảng, của các cấp uỷ Đảng, mặt khác ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cụ thể hoá một bước công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cho công tác cán bộ của đơn vị dần đi vào nề nếp. Trung tâm đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của công tác cán bộ như: xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, phân cấp tổ chức quản lý cán bộ, quy hoạch cán bộ, kế hoạch luân chuyển cán bộ đào tạo bồi dưỡng cán bộ... đạt được kết quả bước đầu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sản xuất ở trung tâm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong đơn vị. b. Những tồn tại. Trung tâm sớm quan tâm tới việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, đồng thời có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn thực hiện nhiệm vụ chính trị. Song, tiêu chuẩn này mới chỉ dừng ở tiêu chuẩn chung cho mọi cán bộ nên đã ảnh hưởng tới quá trình thực hiện tốt và đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Công tác quy hoạch giúp cho Trung tâm có một nguồn dự bị cán bộ lãnh đạo, quản lý, sản xuất phong phú và chất lượng, tạo điều kiện để trẻ hoá đội ngũ cán bộ. Nhưng chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch chưa cao; số cán bộ bổ nhiệm ngoài quy hoạch, không đúng chức danh theo quy hoạch còn nhiều; một số cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn sát với quy hoạch và yêu cầu chuyên môn của chức danh dự bị trong quy hoạch... Việc bố trí, sắp xếp cán bộ có lúc, có nơi còn biểu hiện nóng vội, đánh giá chưa kỹ đã bổ nhiệm, giao việc dẫn đến một vài cán bộ vi phạm mới phát hiện được. Vẫn còn một số cán bộ có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa bắt kịp với cơ chế mới. Cá biệt còn có cán bộ vi phạm đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật kém bị xử lý kỷ luật và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ. Trong xu thế xã hội hoá phim truyện, trước yêu cầu phát triển bền vững trong cơ chế thị trường, đang đặt ra cho công tác cán bộ phải chú ý đến đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, đào tạo những chuyên gia giỏi về các lĩnh vực quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ, tin học, tự động hoá. Thực tế, đội ngũ cán bộ có chất lượng cao còn thấp, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ quản lý, sản xuất còn hạn chế, phần đông chưa đủ khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ cho công tác chuyên môn. Xây dựng chính sách đối với cán bộ có lúc thiếu kịp thời và đồng bộ; chưa có chính sách đối với cán bộ diện luân chuyển theo kế hoạch. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ TRUNG TÂM SẢN XUẤT PHIM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM. I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG Để góp phần đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương II của Ban chấp hành trung ương Đảng VIII, xí nghiệp cần tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nắm vững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chính sách đổi mới, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao trình độ và kiến thức các mặt cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên toàn xí nghiệp. Củng cố niềm tin, ý chí phấn đấu, kiên định vì mục tiêu, lý tưởng và sự nghiệp đổi mới của Đảng. Quán triệt các nguyên tắc tuyên truyền của Đảng trong quá trình công tác, vận dụng để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chính trị. Căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu của đơn vị cần phải tập trung giải quyết tốt một số nhiệm vụ trong công tác cán bộ như sau: 1. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Đồng thời, cán bộ quản lý là những người vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo trong công tác quản lý. 2. Xây dựng được một hệ thống chế độ chính sách cơ chế tuyển dụng, sử dụng cán bộ quản lý Trung tâm một cách hợp lý. Thông qua hoạt động thực tiễn đánh giá, sàng lọc và tuyển chọn cán bộ quản lý, tránh sử dụng cán bộ quản lý một cách cảm tính chủ quan. II. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ. Từ những định hướng trên, để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Trung tâm sản xuất phim truyền hình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển truyền hình nói riêng và báo chí nói chung, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp cụ thể sau: 1. Khảo sát, đánh giá và dự báo đội ngũ cán bộ Trung tâm: Để xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm, điều đầu tiên là phải điều tra, khảo sát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ quản lý và dự báo sự phát triển của ngành truyền hình để trên cơ sở đó thấy được nhu cầu về đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý cả về số lượng cũng như chất lượng. Ở đây những việc cần được tiến hành là: - Điều tra, khảo sát và đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý để thấy được cả hai mặt số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay như thế nào. - Căn cứ vào nhu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội của ngành để dự báo sự phát triển của cơ quan. Với hai căn cứ trên, dự báo nhu cầu về đội ngũ cán bộ cơ quan trong thời gian tới. Việc đánh giá cán bộ phải được thực hiện như quy định số 51 ngày 5/5/1999 của Ban bí thư Trung ương và pháp lệnh công chức. Ở đây chúng tôi xin đề xuất một số việc làm cụ thể: - Sau mỗi quý, mỗi năm với phương diện cá nhân và tập thể, mỗi cán bộ quản lý phải tự đánh giá về những ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo phòng, ban cũng như Trung tâm và tìm ra được những nguyên nhân tồn tại để từ đó đề ra phương hướng khắc phục cũng như những hoạt động cho các năm tiếp theo. - Việc đánh giá CBQL có thể dựa vào các căn cứ sau: * Đánh giá thông qua kết quả công việc cụ thể và kết quả xếp loại các hoạt động chính của cơ quan như: khả năng hoàn thành các chương trình được giao, đánh giá của cơ quan cấp trên, khả năng tìm kiếm công ăn việc làm mới... * Thông qua đánh giá cả Ban giám đốc, dư luận quần chúng cơ quan... đây là những thông tin cần thiết từ đó chúng ta có thể nắm chắc được đội ngũ cán bộ và đề ra được kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. 2. Lập qui hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ Trung tâm SXPTH Việt Nam. Từ kết quả của việc khảo sát, điều tra, đánh giá và dự báo về đội ngũ cán bộ TTSX phim, chúng ta cần tiến hành lập quy hoạch để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ về số lượng và chất lượng, phục vụ cho sự phát triển của cơ quan. Lâu nay việc bổ nhiệm cán bộ quản lý mang tính "gặt hái", chưa có chính sách quy hoạch cán bộ, chuẩn bị "nguồn" người chỉ sau khi bổ nhiệm mới cử đi học, bồi dưỡng đào tạo nên cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm phải mất một nửa nhiệm kỳ "học việc", do vậy còn nhiều lúng túng trong quản lý. Vì lẽ đó việc xây dựng quy hoạch, chuẩn bị "nguồn" là cơ sở vững chắc cho công tác bổ nhiệm. Mặt khác cũng định hướng cho các cán bộ có ý thức vươn lên trong công tác quản lý. Việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm có tác dụng cụ thể: - Giúp cho Giám đốc có một tầm nhìn khái quát, chủ động trong công tác đồng thời củng cố, tạo "nguồn" cán bộ quản lý trong những năm trước mắt và những năm tiếp theo. - Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đồng bộ, nâng cao trình độ về mọi mặt từ đó có kế hoạch đào tạo đón đầu phục vụ cho công tác bổ nhiệm, khắc phục tình trạng bổ nhiệm rồi mới đào tạo. 3. Công tác tuyển chọn và bổ nhiệm. Để đáp ứng được yêu cầu đi lên của ngành truyền hình, công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phải đi trước một bước. Công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ quản lý phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của trung tâm, tránh tình trạng nể nang, bè cánh hoặc "sống lâu lên lão làng". Theo chúng tôi có một số tiêu chí để tuyển chọn cán bộ quản lý cần được quan tâm: - Những người được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý phải là người nằm trong diện quy hoạch. - Phải thực hiện dân chủ trong công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý. - Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm một cách dân chủ trong cán bộ công nhân viên cơ quan. - Tham khảo ý kiến nhận xét của các cơ quan hữu quan. - Trung tâm phải có hồ sơ đánh giá kết quả công tác của cán bộ công nhân viên về các mặt hoạt động liên tục ít nhất trong năm năm. - Người được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý phải có đề án công tác của mình trong nhiệm kỳ. 4. Các giải pháp về công tác đào tạo bồi dưỡng. * Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý. Trong đào tạo, bòi dưỡng cán bộ quản lý, phải chú ý ở hai khâu: đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý đương chức và đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm. Trung tâm sản xuất phim phải xây dựng được kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cả hai đối tượng trên. Thứ nhất: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đương chức để họ thực hiện tốt các công việc đang làm, để nâng cao trình độ và tầm nhìn cả về nhận thức, nghiệp vụ chuyên môn. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng này thường được đưa vào kế hoạch thường xuyên, định kỳ: - Bồi dưỡng đầu năm về nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý, kế hoạch công tác trong năm. - Bồi dưỡng giữa kỳ hay bồi dưỡng đột xuất do các nhiệm vụ quản lý đặt ra trong năm. - Bồi dưỡng bổ túc về các kỹ năng quản lý. - Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận. Thứ hai: Đào tạo cán bộ dự bị (kế cận) - Nghị quyết TW III (khóa VIII) đã nêu: "Đào tạo bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm, đề bạt, khắc phục tình trạng bầu cử, bổ nhiệm rồi mới đưa đi đào tạo". Đối với cán bộ đương chức, hàng năm cần tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý theo các chuyên đề. - Giám đốc cơ quan với công tác xây dựng kế hoạch, quản lý chuyên môn, xây dựng đội ngũ, công tác thi đua, kiểm tra đánh giá cán bộ công nhân viên chức. - Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức các lớp học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. - Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý nhà nước nói chung và quản lý chuyên ngành nói riêng. 5. Nội dung chương trình bồi dưỡng. Trong nghị quyết TW 3 của ban chấp hành TW Đảng (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, có đoạn viết: Lấy tiêu chuẩn cán bộ làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng thống nhất trong hệ thống nhà trường. Nội dung đào tạo phát thiết thực, phù hợp với yêu cầu từng loại cán bộ, chú trọng phẩm chất đạo đức và kiến thức, cả lý luận và thực tiễn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản và hướng dẫn kỹ năng thực hành", "Chú trọng bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước..." và "Bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý kinh tế, khoa học, công nghệ, chuyên môn nghiệp vụ, phong cách lãnh đạo". Để trên cơ sở đó xây dựng nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý về các mặt: nhận thức, phẩm chất chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. 6. Phương thức đào tạo bồi dưỡng. Chúng tôi có thể mô hình hoá các phương thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý như sau: Các phương thức đào tạo bồi dưỡng Tự bồi dưỡng Sinh hoạt câu lạc bộ Bồi dưỡng tại chức Tập trung Để tạo được động lực trong hoạt động quản lý nó chung và phát huy hết nội lực của người cán bộ quản lý nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, cần có những khuyến khích về mặt kinh tế, những chính sách xã hội để động viên về mặt tinh thần đối với những người cán bộ quản lý. Những thiết chế để thực thi những khuyến chế độ trên thương không được qui định cụ thể. Vì vậy để việc áp dụng ưu đãi có hiệu quả, những chế độ trên cần được thể chế hoá: * Thực hiện nghiêm túc và thường xuyên chế độ phê bình và tự phê bình, khen thưởng kịp thời đi đôi với khuyến khích vật chất. * Đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong từng phòng ban và phong phạm vi toàn cơ quan. KẾT LUẬN Trước yêu cầu to lớn và mới mẻ của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, trước xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật và cải cách giáo dục đào tạo trên thế giới, trước cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hoá hiện nay, hàng loạt vấn đề cơ bản, bức xúc đang đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ngoài sự vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đào tạo vào hoàn cảnh thực tế của đất nước, công tác này còn phải phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt còn tồn tại. Cơ chế thị trường đã có tác động không nhỏ đến đội ngũ cán bộ, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, đánh mất phẩm chất đạo đức. Do đó vấn đề quan trọng hiện nay đòi hỏi đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy và phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao. Muốn vậy nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng, trước hết phải giảng dạy lý luận chính trị Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn và thực tiễn công tác của học viên góp phần đánh bại chiến lược "Diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch phản động" mà đứng đầu là Mỹ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không chỉ nhằm vào số lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, tránh việc đào tạo, bồi dưỡng chỉ lấy bằng cấp, tránh tình trạng đề bạt cán bộ trước, sau đó mới đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm hợp thức hoá các văn bằng chứng chỉ. Việc làm trên sẽ tạo kẽ hở cho những cán bộ thoái hoá, biến chất, không đủ năng lực, luồn lách lên địa vị cao để làm giàu bất chính, gây thiệt hại về tài của quốc gia, gây sự bất bình trong nhân dân. Do vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nếu các giải pháp trên được thực hiện tốt, đồng bộ, không coi trọng giải pháp nào hơn thì không những nâng cao được chất lượng đào tạo, bồi dưỡng mà còn nâng cao được trình độ về mọi mặt của đội ngũ cán bộ TTSX phim nói riêng cũng như đội ngũ cán bộ toàn Đài truyền hình nói chung, nhằm thực hiện mọi nhiệm vụ của thành phố đề ra. Đồng thời việc này cũng có tác động tích cực trong công tác xây dựng Đảng, trong việc đẩy lùi bồn nguy cơ mà Đại hội Đảng lần thứ VIII đã đề ra, khôi phục lại niềm tin của nhân dân với đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, giành những thắng lợi to lớn trên con đường đổi mới đất nước. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Sách 1. Lênin - Stalin: Vấn đề cán bộ trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. NXB Sự thật, Hà Nội 1974. 2. Các Mác - Ănghen - Lênin - Stalin: Về vấn đề cán bộ. NXB Sự thật, Hà Nội 1968. 3. Hồ Chí Minh: về Đảng Cộng sản Việt Nam. NXB CTQG, Tập 1, Hà Nội 1993. 4. Lê Hanh Thông: Hồ Chí Minh với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ - vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. NXB CTQG, Hà Nội 1997. 5. Đức Vượng: HCM với vấn đề đào tạo cán bộ, NXB CTQG, Hà Nội 1995. II. Văn kiện và các văn bản báo cáo khác: 1. BCH TW - Tiểu ban tổng kết các công tác xây dựng Đảng: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1975- 1995, NXB CTQG, Hà Nội 1996. 2. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. NXB CTQG, Hà Nội 1996. 3. Ban tư tưởng Văn hoá TW: Tài liệu nghiên cứu nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCHTW Đảng (Khóa VIII). NXB CTQG, Hà Nội 1997. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I. Cơ sở lý luận và phương pháp luận về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ 3 I. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 3 II. Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 III. Quan điểm của Đảng 9 Chương II. Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của trung tâm SXPTH - Đài THVN 12 I. Giới thiệu về trung tâm SXPTH 12 II.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm SXPTH 13 1. Chức năng 13 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 14 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 15 4. Một số kết quả cụ thể 16 5. Đặc điểm về lao động 17 Chương III. Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ công chức quản lý trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam 21 I. Phương hướng chung 21 II. Các giải pháp cụ thể 21 1. Khảo sát, đánh giá và dự báo đội ngũ cán bộ trung tâm 22 2. Lập qui hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ Trung tâm SXPTH VN 22 3. Công tác tuyển chọn và bổ nhiệm 23 4. Các giải pháp về công tác đào tạo bồi dưỡng 23 5. Nội dung chương trình bồi dưỡng 24 6. Phương thức đào tạo bồi dưỡng 25 Kết luận 26 Tài liệu tham khảo 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo huấn luyện đội ngũ cán bộ, sự vận dụng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở Trung tâm sản xuất phim THVN.doc