Đề tài Ứng dụng Topsolid trong thiết kế và gia công chi tiết tấm đỡ khóa trục cầu trước CHRYSLER 4WD

MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu chung về phần mềm CAD/CAM 5 1.2. Đánh giá sơ bộ các phần mềm CAD/CAM 5 1.3. Mục đích, nội dung nghiên cứu 6 1.4. Phạm vi ứng dụng của đề tài 6 CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG TOPSOLID ĐỂ THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG CHI TIẾT 2.1. Giới thiệu chung về phần mềm CAD/CAM Topsolid 7 2.2. Giao diện, một số chức năng và công cụ thông dụng trong Topsolid 14 2.3. Tìm hiểu Topsolid’s Design 32 2.4. Tìm hiểu Topsolid’s Cam trong gia công chi tiết 52 2.5. Gia công chi tiết đế sử dụng Topsolid‘s Cam 83 CHƯƠNG III: TRUNG TÂM GIA CÔNG SỐ CNC HAAS MINI MILL 3.1. Các thông số máy Haas 102 3.2. Một số tính năng của máy Haas Mini Mill 106 3.3. Các bước vận hành máy Haas 112 3.4. Chu kì bảo dưỡng máy 121 CHƯƠNG IV: THỰC HÀNH GIA CÔNG TRÊN MÁY HAAS MINI MILL 4.1. Mục đích và yêu cầu gia công 123 4.2. Tiến hành các thao tác chuẩn bị cho gia công 124 4.3. Các bước lập chương trình gia công 125 CHƯƠNG V: THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG TẤM ĐỠ KHÓA TRỤC CẦU TRƯỚC CHRYSLER 4WD 5.1. Chi tiết thiết kế 130 5.2. Thiết kế chi tiết tấm đỡ trên Topsolid 131 5.3. Gia công chi tiết tấm đỡ 131 CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO A. Tài liệu tiếng việt 142 B. Tài liệu tiếng anh 142 C. Một số trang Web 142 PHỤ LỤC Phục lục A: Bảng mã chức năng của máy CNC Haas 143 Phụ lục B: Chương trình gia công chi tiết tấm đỡ khóa trục cầu trước Chrysler 4WD 147  LỜI MỞ ĐẦU Với sự phát triển không ngừng của thành tựu khoa học – công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực điều khiển số và tin học đã cho phép các nhà chế tạo máy ứng dụng vào máy cắt kim loại các hệ thống điều khiển ngày càng tin cậy hơn với tốc độ xử lý nhanh hơn và giá thành hạ hơn. Trong dây truyền sản xuất linh hoạt thì máy điều khiển số CNC (Computer Numerical Control) đóng vai trò rất quan trọng. Sử dụng máy công cụ điều khiển số CNC cho phép giảm khối lượng gia công chi tiết, nâng cao độ chính xác gia công và hiệu quả kinh tế, đồng thời rút ngắn được chu kì sản xuất. Chính vì vậy hiện nay nhiều nước trên thế giới đã và đang ứng dụng rộng rãi máy điều khiển số vào lĩnh vực cơ khí chế tạo. Đi cùng sự phát triển không ngừng của các máy điều khiển số CNC. Các nhà sản xuất và chế tạo phần mềm không ngừng cho ra những phần mềm thiết kế - gia công ngày càng phát triển tiện dụng hơn, có nhiều tính năng mới hơn nhằm mục đích duy nhất là tăng năng xuất – chất lượng – giảm giá thành cạnh tranh, điển hình như một số phần mềm Topsolid, CATIA, MasterCam, ProEngineer . Đó chính là sự kết hợp của công nghệ CAD/CAM trong gia công cơ khí, quá trình kết hợp đó ngày càng được phát triển để không ngừng nâng cao việc tự động hóa đáp ứng nhu cầu của con người, xu hướng và nhu cầu này ngày càng trở nên cần thiết hơn. Đối với nước ta, một nước đang phát triển thì xu hướng này cũng đang trở thành nhu cầu không thể thiếu. Đề tài: “ứng dụng Topsolid trong thiết kế và gia công chi tiết tấm đỡ khóa trục cầu trước CHRYSLER 4WD” trong đợt thực tập tốt nghiệp này cũng không nằm ngoài việc tìm hiểu kĩ hơn sự kết hợp của công nghệ CAD/CAM trong gia công cơ khí trên máy CNC, ở đây ta sử dụng trung tâm gia công CNC Haas Mini Mill. Trong quá trình hoàn thành đồ án, mặc dù đã cố gắng xong do điều kiện thiết bị có hạn, cũng như mới tiếp cận máy CNC nên có nhiều thiếu sót. Rất mong sự đóng góp của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Lăng Vân đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành đồ án. Đồng thời em cũng cảm ơn phòng thí nghiệm cơ khí và anh Đặng Văn Anh giúp đỡ và tạo điều kiện để em sử dụng trung tâm CNC Haas Mini Mill. Hà nội, tháng 05 năm 2010 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quyết

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 1605 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng Topsolid trong thiết kế và gia công chi tiết tấm đỡ khóa trục cầu trước CHRYSLER 4WD, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC B1. Phay mặt đầu thứ nhất % O0001 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T02 M06 N3 G54 N4 G00 X-59.044 Y-10.669 N5 G43 H02 Z2. M08 N6 M03 S2000 (SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50) (FACING THE PART AT Z=-7.5) (WCS PART 2) N7 Z10. N8 Z-0.5 N9 G01 Z-2.5 F250. N10 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150. N11 G02 X0.065 Y48.4 R48.4 N12 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4 N13 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4 N14 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4 N15 G01 X-36.139 Y14.121 N16 G02 X14.121 Y36.139 R38.8 N17 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8 N18 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8 N19 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8 N20 G01 X-18.926 Y22.236 N21 G02 X17.661 Y23.253 R29.2 N22 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2 N23 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2 N24 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2 N25 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2 N26 G01 X0.579 Y19.591 N27 G02 X18.272 Y7.092 R19.6 N28 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6 N29 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6 N30 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6 N31 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6 N32 G02 X0.579 Y19.591 R19.6 N33 G01 X9.949 Y1.011 N34 G02 X7.585 Y-6.517 R10. N35 G02 X0.499 Y-9.988 R10. N36 G02 X-6.897 Y-7.241 R10. N37 G02 X-10. Y0.014 R10. N38 G02 X-0.499 Y9.988 R10. N39 G02 X9.949 Y1.011 R10. N40 G01 X-0.091 Y0.39 N41 X0.4 Y-0.001 N42 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4 N43 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4 N44 G00 Z2. N45 X-59.044 Y-10.669 N46 Z-3. N47 G01 Z-5. F250. N48 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150. N49 G02 X0.065 Y48.4 R48.4 N50 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4 N51 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4 N52 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4 N53 G01 X-36.139 Y14.121 N54 G02 X14.121 Y36.139 R38.8 N55 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8 N56 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8 N57 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8 N58 G01 X-18.926 Y22.236 N59 G02 X17.661 Y23.253 R29.2 N60 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2 N61 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2 N62 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2 N63 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2 N64 G01 X0.579 Y19.591 N65 G02 X18.272 Y7.092 R19.6 N66 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6 N67 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6 N68 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6 N69 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6 N70 G02 X0.579 Y19.591 R19.6 N71 G01 X9.949 Y1.011 N72 G02 X7.585 Y-6.517 R10. N73 G02 X0.499 Y-9.988 R10. N74 G02 X-6.897 Y-7.241 R10. N75 G02 X-10. Y0.014 R10. N76 G02 X-0.499 Y9.988 R10. N77 G02 X9.949 Y1.011 R10. N78 G01 X-0.091 Y0.39 N79 X0.4 Y-0.001 N80 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4 N81 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4 N82 G00 Z2. N83 X-59.044 Y-10.669 N84 Z-5.5 N85 G01 Z-7.5 F250. N86 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150. N87 G02 X0.065 Y48.4 R48.4 N88 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4 N89 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4 N90 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4 N91 G01 X-36.139 Y14.121 N92 G02 X14.121 Y36.139 R38.8 N93 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8 N94 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8 N95 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8 N96 G01 X-18.926 Y22.236 N97 G02 X17.661 Y23.253 R29.2 N98 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2 N99 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2 N100 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2 N101 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2 N102 G01 X0.579 Y19.591 N103 G02 X18.272 Y7.092 R19.6 N104 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6 N105 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6 N106 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6 N107 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6 N108 G02 X0.579 Y19.591 R19.6 N109 G01 X9.949 Y1.011 N110 G02 X7.585 Y-6.517 R10. N111 G02 X0.499 Y-9.988 R10. N112 G02 X-6.897 Y-7.241 R10. N113 G02 X-10. Y0.014 R10. N114 G02 X-0.499 Y9.988 R10. N115 G02 X9.949 Y1.011 R10. N116 G01 X-0.091 Y0.39 N117 X0.4 Y-0.001 N118 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4 N119 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4 N120 G00 Z2. N121 X-59.044 Y-10.669 N122 Z-6. N123 G01 Z-8. F250. N124 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150. N125 G02 X0.065 Y48.4 R48.4 N126 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4 N127 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4 N128 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4 N129 G01 X-36.139 Y14.121 N130 G02 X14.121 Y36.139 R38.8 N131 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8 N132 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8 N133 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8 N134 G01 X-18.926 Y22.236 N135 G02 X17.661 Y23.253 R29.2 N136 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2 N137 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2 N138 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2 N139 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2 N140 G01 X0.579 Y19.591 N141 G02 X18.272 Y7.092 R19.6 N142 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6 N143 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6 N144 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6 N145 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6 N146 G02 X0.579 Y19.591 R19.6 N147 G01 X9.949 Y1.011 N148 G02 X7.585 Y-6.517 R10. N149 G02 X0.499 Y-9.988 R10. N150 G02 X-6.897 Y-7.241 R10. N151 G02 X-10. Y0.014 R10. N152 G02 X-0.499 Y9.988 R10. N153 G02 X9.949 Y1.011 R10. N154 G01 X-0.091 Y0.39 N155 X0.4 Y-0.001 N156 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4 N157 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4 N158 G00 Z2. N159 Z2.5 N160 Z10. N161 M30 % B2: Phay contour biên dạng ngoài % O0002 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G21 N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N3 T2 M6 N4 G0 G90 G54 X-61.5 Y-7. S2000 M3 N5 G43 H2 Z25. M8 N6 S2000 M3 (SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50) (WCS PART 2) N7 Z5. N8 G1 Z-1.625 F70. N9 X-54.5 F150. N10 G3 X-47.5 Y0. R7. N11 G2 X47.5 R47.5 N12 X-47.5 R47.5 N13 G3 X-54.5 Y7. R7. N14 G1 X-61.5 N15 Y-7. N16 Z-3.25 F70. N17 X-54.5 F150. N18 G3 X-47.5 Y0. R7. N19 G2 X47.5 R47.5 N20 X-47.5 R47.5 N21 G3 X-54.5 Y7. R7. N22 G1 X-61.5 N23 Y-7. N24 Z-4.875 F70. N25 X-54.5 F150. N26 G3 X-47.5 Y0. R7. N27 G2 X47.5 R47.5 N28 X-47.5 R47.5 N29 G3 X-54.5 Y7. R7. N30 G1 X-61.5 N31 Y-7. N32 Z-6.5 F70. N33 X-54.5 F150. N34 G3 X-47.5 Y0. R7. N35 G2 X47.5 R47.5 N36 X-47.5 R47.5 N37 G3 X-54.5 Y7. R7. N38 G1 X-61.5 N39 Y-7. N40 Z-7. F70. N41 X-54.5 F150. N42 G3 X-47.5 Y0. R7. N43 G2 X47.5 R47.5 N44 X-47.5 R47.5 N45 G3 X-54.5 Y7. R7. N46 G1 X-61.5 N47 G0 Z25. N48 M5 N49 G91 G28 Z0. M9 N50 G28 X0. Y0. N51 M30 % B3: Phay hốc % O0003 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G21 N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N3 T2 M6 N4 G0 G90 G54 X1.25 Y0. N5 G43 H2 Z25. M8 N6 S2000 M3 (SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50) (POCKET ROUGHING) (WCS PART 2) N7 Z5. N8 G1 Z-1.4 F70. N9 G3 X-1.25 R1.25 F150. N10 X1.25 R1.25 N11 G1 X5. N12 G3 X-5. R5. N13 X5. R5. N14 G1 X1.183 Y4.858 N15 X-.356 Y4.987 N16 X-.5 Y7. N17 F70. N18 G3 X-7.5 Y0. R7. F150. N19 X7.5 R7.5 N20 X-7.5 R7.5 N21 X-.5 Y-7. R7. N22 G1 X1.25 Y0. N23 Z-2.8 F70. N24 G3 X-1.25 R1.25 F150. N25 X1.25 R1.25 N26 G1 X5. N27 G3 X-5. R5. N28 X5. R5. N29 G1 X1.183 Y4.858 N30 X-.356 Y4.987 N31 X-.5 Y7. N32 F70. N33 G3 X-7.5 Y0. R7. F150. N34 X7.5 R7.5 N35 X-7.5 R7.5 N36 X-.5 Y-7. R7. N37 G1 X1.25 Y0. N38 Z-4.2 F70. N39 G3 X-1.25 R1.25 F150. N40 X1.25 R1.25 N41 G1 X5. N42 G3 X-5. R5. N43 X5. R5. N44 G1 X1.183 Y4.858 N45 X-.356 Y4.987 N46 X-.5 Y7. N47 F70. N48 G3 X-7.5 Y0. R7. F150. N49 X7.5 R7.5 N50 X-7.5 R7.5 N51 X-.5 Y-7. R7. N52 G1 X1.25 Y0. N53 Z-5.6 F70. N54 G3 X-1.25 R1.25 F150. N55 X1.25 R1.25 N56 G1 X5. N57 G3 X-5. R5. N58 X5. R5. N59 G1 X1.183 Y4.858 N60 X-.356 Y4.987 N61 X-.5 Y7. N62 F70. N63 G3 X-7.5 Y0. R7. F150. N64 X7.5 R7.5 N65 X-7.5 R7.5 N66 X-.5 Y-7. R7. N67 G1 X1.25 Y0. N68 Z-7. F70. N69 G3 X-1.25 R1.25 F150. N70 X1.25 R1.25 N71 G1 X5. N72 G3 X-5. R5. N73 X5. R5. N74 G1 X1.183 Y4.858 N75 X-.356 Y4.987 N76 X-.5 Y7. N77 F70. N78 G3 X-7.5 Y0. R7. F150. N79 X7.5 R7.5 N80 X-7.5 R7.5 N81 X-.5 Y-7. R7. N82 G0 Z25. N83 M5 N84 G91 G28 Z0. M9 N85 G28 X0. Y0. N86 M30 % B4: Phay vát mép trong thứ nhất % O0004 (Chamfering1_Phay vát mép trong 1) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T04 M06 N3 G54 N4 G00 X0.695 Y-59.096 N5 G43 H04 Z-6. M08 N6 M03 S3000 (CHAMFER MILL FR_CHAN-013010P- N7 Z-3. N8 G1 Z-11. F70. N9 G3 X10. R10. F200. N10 X-10. R10. N11 G0 Z25. N12 M5 N13 G91 G28 Z0. M9 N14 G28 X0. Y0. N15 M30 % B5: Phay vát mép ngoài thứ nhất % O0005 (Chamfering2_Phay vát mép ngoài 1) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T04 M06 N3 G54 N4 G00 X0.695 Y-59.096 N5 G43 H04 Z-6. M08 N6 M03 S3000 (CHAMFER MILL FR_CHAN-013010P-SA50) (WCS PART 2) N7 Z-9.6 N8 G01 Z-11.6 F70 N9 G41 X12.306 Y-52.209 D4 F200 N10 G03 X0.536 Y-45.597 R13.5 N11 G02 X-41.973 Y-17.821 R45.6 N12 G02 X-32.433 Y32.054 R45.6 N13 G02 X17.326 Y42.18 R45.6 N14 G02 X45.6 Y0. R45.6 N15 G02 X32.054 Y-32.433 R45.6 N16 G02 X-0.536 Y-45.597 R45.6 N17 G03 X-12.306 Y-52.209 R13.5 N18 G01 G40 X-0.695 Y-59.096 F200 N19 G00 Z-7. M09 N20 Z10. N21 M30 % B6: Phay biên dạng răng % O0006 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T03 M06 N3 G54 N4 G00 X-28.998 Y-43.391 N5 G43 H03 Z-6. N6 M03 S3000 (SLOT MILL FR_2TAI-004010Q-SA50) (WCS PART 2) N7 Z-7.625 N8 G01 Z-9.625 F150 N9 G41 X-26.115 Y-44.222 D3 F120 N10 X-22.69 Y-32.337 N11 G02 X-23.828 Y-31.508 R37. N12 G01 X-26.928 Y-33.593 N13 G02 X-29.364 Y-33.436 R2. N14 G02 X-33.516 Y-29.274 R44.5 N15 G02 X-33.666 Y-26.837 R2. N16 G01 X-31.573 Y-23.743 N17 G02 X-32.398 Y-22.603 R37. N18 G01 X-35.991 Y-23.628 N19 G02 X-38.259 Y-22.726 R2. N20 G02 X-40.921 Y-17.484 R44.5 N21 G02 X-40.311 Y-15.121 R2. N22 G01 X-37.364 Y-12.824 N23 G02 X-37.797 Y-11.485 R37. N24 G01 X-41.531 Y-11.349 N25 G02 X-43.41 Y-9.791 R2. N26 G02 X-44.321 Y-3.983 R44.5 N27 G02 X-43.011 Y-1.924 R2. N28 G01 X-39.498 Y-0.651 N29 G02 X-39.496 Y0.757 R37. N30 G01 X-43.006 Y2.04 N31 G02 X-44.31 Y4.103 R2. N32 G02 X-43.383 Y9.908 R44.5 N33 G02 X-41.5 Y11.462 R2. N34 G01 X-37.766 Y11.587 N35 G02 X-37.329 Y12.925 R37. N36 G01 X-40.27 Y15.23 N37 G02 X-40.874 Y17.595 R2. N38 G02 X-38.198 Y22.829 R44.5 N39 G02 X-35.927 Y23.725 R2. N40 G01 X-32.337 Y22.69 N41 G02 X-31.508 Y23.828 R37. N42 G01 X-33.593 Y26.928 N43 G02 X-33.436 Y29.364 R2. N44 G02 X-29.274 Y33.516 R44.5 N45 G02 X-26.837 Y33.666 R2. N46 G01 X-23.743 Y31.573 N47 G02 X-22.603 Y32.398 R37. N48 G01 X-23.628 Y35.991 N49 G02 X-22.726 Y38.259 R2. N50 G02 X-17.484 Y40.921 R44.5 N51 G02 X-15.121 Y40.311 R2. N52 G01 X-12.824 Y37.364 N53 G02 X-11.485 Y37.797 R37. N54 G01 X-11.349 Y41.531 N55 G02 X-9.791 Y43.41 R2. N56 G02 X-3.983 Y44.321 R44.5 N57 G02 X-1.924 Y43.011 R2. N58 G01 X-0.651 Y39.498 N59 G02 X0.757 Y39.496 R37. N60 G01 X2.04 Y43.006 N61 G02 X4.103 Y44.31 R2. N62 G02 X9.908 Y43.383 R44.5 N63 G02 X11.462 Y41.5 R2. N64 G01 X11.587 Y37.766 N65 G02 X12.925 Y37.329 R37. N66 G01 X15.23 Y40.27 N67 G02 X17.595 Y40.874 R2. N68 G02 X22.829 Y38.198 R44.5 N69 G02 X23.725 Y35.927 R2. N70 G01 X22.69 Y32.337 N71 G02 X23.828 Y31.508 R37. N72 G01 X26.928 Y33.593 N73 G02 X29.364 Y33.436 R2. N74 G02 X33.516 Y29.274 R44.5 N75 G02 X33.666 Y26.837 R2. N76 G01 X31.573 Y23.743 N77 G02 X32.398 Y22.603 R37. N78 G01 X35.991 Y23.628 N79 G02 X38.259 Y22.726 R2. N80 G02 X40.921 Y17.484 R44.5 N81 G02 X40.311 Y15.121 R2. N82 G01 X37.364 Y12.824 N83 G02 X37.797 Y11.485 R37. N84 G01 X41.531 Y11.349 N85 G02 X43.41 Y9.791 R2. N86 G02 X44.321 Y3.983 R44.5 N87 G02 X43.011 Y1.924 R2. N88 G01 X39.498 Y0.651 N89 G02 X39.496 Y-0.757 R37. N90 G01 X43.006 Y-2.04 N91 G02 X44.31 Y-4.103 R2. N92 G02 X43.383 Y-9.908 R44.5 N93 G02 X41.5 Y-11.462 R2. N94 G01 X37.766 Y-11.587 N95 G02 X37.329 Y-12.925 R37. N96 G01 X40.27 Y-15.23 N97 G02 X40.874 Y-17.595 R2. N98 G02 X38.198 Y-22.829 R44.5 N99 G02 X35.927 Y-23.725 R2. N100 G01 X32.337 Y-22.69 N101 G02 X31.508 Y-23.828 R37. N102 G01 X33.593 Y-26.928 N103 G02 X33.436 Y-29.364 R2. N104 G02 X29.274 Y-33.516 R44.5 N105 G02 X26.837 Y-33.666 R2. N106 G01 X23.743 Y-31.573 N107 G02 X22.603 Y-32.398 R37. N108 G01 X23.628 Y-35.991 N109 G02 X22.726 Y-38.259 R2. N110 G02 X17.484 Y-40.921 R44.5 N111 G02 X15.121 Y-40.311 R2. N112 G01 X12.824 Y-37.364 N113 G02 X11.485 Y-37.797 R37. N114 G01 X11.349 Y-41.531 N115 G02 X9.791 Y-43.41 R2. N116 G02 X3.983 Y-44.321 R44.5 N117 G02 X1.924 Y-43.011 R2. N118 G01 X0.651 Y-39.498 N119 G02 X-0.757 Y-39.496 R37. N120 G01 X-2.04 Y-43.006 N121 G02 X-4.103 Y-44.31 R2. N122 G02 X-9.908 Y-43.383 R44.5 N123 G02 X-11.462 Y-41.5 R2. N124 G01 X-11.587 Y-37.766 N125 G02 X-12.925 Y-37.329 R37. N126 G01 X-15.23 Y-40.27 N127 G02 X-17.595 Y-40.874 R2. N128 G02 X-22.829 Y-38.198 R44.5 N129 G02 X-23.725 Y-35.927 R2. N130 G01 X-23.069 Y-33.652 N131 G40 X-25.952 Y-32.821 N132 G00 Z-6. N133 X-28.998 Y-43.391 N134 Z-9.25 N135 G01 Z-11.25 F150 N136 G41 X-26.115 Y-44.222 F120 N137 X-22.69 Y-32.337 N138 G02 X-23.828 Y-31.508 R37. N139 G01 X-26.928 Y-33.593 N140 G02 X-29.364 Y-33.436 R2. N141 G02 X-33.516 Y-29.274 R44.5 N142 G02 X-33.666 Y-26.837 R2. N143 G01 X-31.573 Y-23.743 N144 G02 X-32.398 Y-22.603 R37. N145 G01 X-35.991 Y-23.628 N146 G02 X-38.259 Y-22.726 R2. N147 G02 X-40.921 Y-17.484 R44.5 N148 G02 X-40.311 Y-15.121 R2. N149 G01 X-37.364 Y-12.824 N150 G02 X-37.797 Y-11.485 R37. N151 G01 X-41.531 Y-11.349 N152 G02 X-43.41 Y-9.791 R2. N153 G02 X-44.321 Y-3.983 R44.5 N154 G02 X-43.011 Y-1.924 R2. N155 G01 X-39.498 Y-0.651 N156 G02 X-39.496 Y0.757 R37. N157 G01 X-43.006 Y2.04 N158 G02 X-44.31 Y4.103 R2. N159 G02 X-43.383 Y9.908 R44.5 N160 G02 X-41.5 Y11.462 R2. N161 G01 X-37.766 Y11.587 N162 G02 X-37.329 Y12.925 R37. N163 G01 X-40.27 Y15.23 N164 G02 X-40.874 Y17.595 R2. N165 G02 X-38.198 Y22.829 R44.5 N166 G02 X-35.927 Y23.725 R2. N167 G01 X-32.337 Y22.69 N168 G02 X-31.508 Y23.828 R37. N169 G01 X-33.593 Y26.928 N170 G02 X-33.436 Y29.364 R2. N171 G02 X-29.274 Y33.516 R44.5 N172 G02 X-26.837 Y33.666 R2. N173 G01 X-23.743 Y31.573 N174 G02 X-22.603 Y32.398 R37. N175 G01 X-23.628 Y35.991 N176 G02 X-22.726 Y38.259 R2. N177 G02 X-17.484 Y40.921 R44.5 N178 G02 X-15.121 Y40.311 R2. N179 G01 X-12.824 Y37.364 N180 G02 X-11.485 Y37.797 R37. N181 G01 X-11.349 Y41.531 N182 G02 X-9.791 Y43.41 R2. N183 G02 X-3.983 Y44.321 R44.5 N184 G02 X-1.924 Y43.011 R2. N185 G01 X-0.651 Y39.498 N186 G02 X0.757 Y39.496 R37. N187 G01 X2.04 Y43.006 N188 G02 X4.103 Y44.31 R2. N189 G02 X9.908 Y43.383 R44.5 N190 G02 X11.462 Y41.5 R2. N191 G01 X11.587 Y37.766 N192 G02 X12.925 Y37.329 R37. N193 G01 X15.23 Y40.27 N194 G02 X17.595 Y40.874 R2. N195 G02 X22.829 Y38.198 R44.5 N196 G02 X23.725 Y35.927 R2. N197 G01 X22.69 Y32.337 N198 G02 X23.828 Y31.508 R37. N199 G01 X26.928 Y33.593 N200 G02 X29.364 Y33.436 R2. N201 G02 X33.516 Y29.274 R44.5 N202 G02 X33.666 Y26.837 R2. N203 G01 X31.573 Y23.743 N204 G02 X32.398 Y22.603 R37. N205 G01 X35.991 Y23.628 N206 G02 X38.259 Y22.726 R2. N207 G02 X40.921 Y17.484 R44.5 N208 G02 X40.311 Y15.121 R2. N209 G01 X37.364 Y12.824 N210 G02 X37.797 Y11.485 R37. N211 G01 X41.531 Y11.349 N212 G02 X43.41 Y9.791 R2. N213 G02 X44.321 Y3.983 R44.5 N214 G02 X43.011 Y1.924 R2. N215 G01 X39.498 Y0.651 N216 G02 X39.496 Y-0.757 R37. N217 G01 X43.006 Y-2.04 N218 G02 X44.31 Y-4.103 R2. N219 G02 X43.383 Y-9.908 R44.5 N220 G02 X41.5 Y-11.462 R2. N221 G01 X37.766 Y-11.587 N222 G02 X37.329 Y-12.925 R37. N223 G01 X40.27 Y-15.23 N224 G02 X40.874 Y-17.595 R2. N225 G02 X38.198 Y-22.829 R44.5 N226 G02 X35.927 Y-23.725 R2. N227 G01 X32.337 Y-22.69 N228 G02 X31.508 Y-23.828 R37. N229 G01 X33.593 Y-26.928 N230 G02 X33.436 Y-29.364 R2. N231 G02 X29.274 Y-33.516 R44.5 N232 G02 X26.837 Y-33.666 R2. N233 G01 X23.743 Y-31.573 N234 G02 X22.603 Y-32.398 R37. N235 G01 X23.628 Y-35.991 N236 G02 X22.726 Y-38.259 R2. N237 G02 X17.484 Y-40.921 R44.5 N238 G02 X15.121 Y-40.311 R2. N239 G01 X12.824 Y-37.364 N240 G02 X11.485 Y-37.797 R37. N241 G01 X11.349 Y-41.531 N242 G02 X9.791 Y-43.41 R2. N243 G02 X3.983 Y-44.321 R44.5 N244 G02 X1.924 Y-43.011 R2. N245 G01 X0.651 Y-39.498 N246 G02 X-0.757 Y-39.496 R37. N247 G01 X-2.04 Y-43.006 N248 G02 X-4.103 Y-44.31 R2. N249 G02 X-9.908 Y-43.383 R44.5 N250 G02 X-11.462 Y-41.5 R2. N251 G01 X-11.587 Y-37.766 N252 G02 X-12.925 Y-37.329 R37. N253 G01 X-15.23 Y-40.27 N254 G02 X-17.595 Y-40.874 R2. N255 G02 X-22.829 Y-38.198 R44.5 N256 G02 X-23.725 Y-35.927 R2. N257 G01 X-23.069 Y-33.652 N258 G40 X-25.952 Y-32.821 N259 G00 Z-6. N260 X-28.998 Y-43.391 N261 Z-10.875 N262 G01 Z-12.875 F150 N263 G41 X-26.115 Y-44.222 F120 N264 X-22.69 Y-32.337 N265 G02 X-23.828 Y-31.508 R37. N266 G01 X-26.928 Y-33.593 N267 G02 X-29.364 Y-33.436 R2. N268 G02 X-33.516 Y-29.274 R44.5 N269 G02 X-33.666 Y-26.837 R2. N270 G01 X-31.573 Y-23.743 N271 G02 X-32.398 Y-22.603 R37. N272 G01 X-35.991 Y-23.628 N273 G02 X-38.259 Y-22.726 R2. N274 G02 X-40.921 Y-17.484 R44.5 N275 G02 X-40.311 Y-15.121 R2. N276 G01 X-37.364 Y-12.824 N277 G02 X-37.797 Y-11.485 R37. N278 G01 X-41.531 Y-11.349 N279 G02 X-43.41 Y-9.791 R2. N280 G02 X-44.321 Y-3.983 R44.5 N281 G02 X-43.011 Y-1.924 R2. N282 G01 X-39.498 Y-0.651 N283 G02 X-39.496 Y0.757 R37. N284 G01 X-43.006 Y2.04 N285 G02 X-44.31 Y4.103 R2. N286 G02 X-43.383 Y9.908 R44.5 N287 G02 X-41.5 Y11.462 R2. N288 G01 X-37.766 Y11.587 N289 G02 X-37.329 Y12.925 R37. N290 G01 X-40.27 Y15.23 N291 G02 X-40.874 Y17.595 R2. N292 G02 X-38.198 Y22.829 R44.5 N293 G02 X-35.927 Y23.725 R2. N294 G01 X-32.337 Y22.69 N295 G02 X-31.508 Y23.828 R37. N296 G01 X-33.593 Y26.928 N297 G02 X-33.436 Y29.364 R2. N298 G02 X-29.274 Y33.516 R44.5 N299 G02 X-26.837 Y33.666 R2. N300 G01 X-23.743 Y31.573 N301 G02 X-22.603 Y32.398 R37. N302 G01 X-23.628 Y35.991 N303 G02 X-22.726 Y38.259 R2. N304 G02 X-17.484 Y40.921 R44.5 N305 G02 X-15.121 Y40.311 R2. N306 G01 X-12.824 Y37.364 N307 G02 X-11.485 Y37.797 R37. N308 G01 X-11.349 Y41.531 N309 G02 X-9.791 Y43.41 R2. N310 G02 X-3.983 Y44.321 R44.5 N311 G02 X-1.924 Y43.011 R2. N312 G01 X-0.651 Y39.498 N313 G02 X0.757 Y39.496 R37. N314 G01 X2.04 Y43.006 N315 G02 X4.103 Y44.31 R2. N316 G02 X9.908 Y43.383 R44.5 N317 G02 X11.462 Y41.5 R2. N318 G01 X11.587 Y37.766 N319 G02 X12.925 Y37.329 R37. N320 G01 X15.23 Y40.27 N321 G02 X17.595 Y40.874 R2. N322 G02 X22.829 Y38.198 R44.5 N323 G02 X23.725 Y35.927 R2. N324 G01 X22.69 Y32.337 N325 G02 X23.828 Y31.508 R37. N326 G01 X26.928 Y33.593 N327 G02 X29.364 Y33.436 R2. N328 G02 X33.516 Y29.274 R44.5 N329 G02 X33.666 Y26.837 R2. N330 G01 X31.573 Y23.743 N331 G02 X32.398 Y22.603 R37. N332 G01 X35.991 Y23.628 N333 G02 X38.259 Y22.726 R2. N334 G02 X40.921 Y17.484 R44.5 N335 G02 X40.311 Y15.121 R2. N336 G01 X37.364 Y12.824 N337 G02 X37.797 Y11.485 R37. N338 G01 X41.531 Y11.349 N339 G02 X43.41 Y9.791 R2. N340 G02 X44.321 Y3.983 R44.5 N341 G02 X43.011 Y1.924 R2. N342 G01 X39.498 Y0.651 N343 G02 X39.496 Y-0.757 R37. N344 G01 X43.006 Y-2.04 N345 G02 X44.31 Y-4.103 R2. N346 G02 X43.383 Y-9.908 R44.5 N347 G02 X41.5 Y-11.462 R2. N348 G01 X37.766 Y-11.587 N349 G02 X37.329 Y-12.925 R37. N350 G01 X40.27 Y-15.23 N351 G02 X40.874 Y-17.595 R2. N352 G02 X38.198 Y-22.829 R44.5 N353 G02 X35.927 Y-23.725 R2. N354 G01 X32.337 Y-22.69 N355 G02 X31.508 Y-23.828 R37. N356 G01 X33.593 Y-26.928 N357 G02 X33.436 Y-29.364 R2. N358 G02 X29.274 Y-33.516 R44.5 N359 G02 X26.837 Y-33.666 R2. N360 G01 X23.743 Y-31.573 N361 G02 X22.603 Y-32.398 R37. N362 G01 X23.628 Y-35.991 N363 G02 X22.726 Y-38.259 R2. N364 G02 X17.484 Y-40.921 R44.5 N365 G02 X15.121 Y-40.311 R2. N366 G01 X12.824 Y-37.364 N367 G02 X11.485 Y-37.797 R37. N368 G01 X11.349 Y-41.531 N369 G02 X9.791 Y-43.41 R2. N370 G02 X3.983 Y-44.321 R44.5 N371 G02 X1.924 Y-43.011 R2. N372 G01 X0.651 Y-39.498 N373 G02 X-0.757 Y-39.496 R37. N374 G01 X-2.04 Y-43.006 N375 G02 X-4.103 Y-44.31 R2. N376 G02 X-9.908 Y-43.383 R44.5 N377 G02 X-11.462 Y-41.5 R2. N378 G01 X-11.587 Y-37.766 N379 G02 X-12.925 Y-37.329 R37. N380 G01 X-15.23 Y-40.27 N381 G02 X-17.595 Y-40.874 R2. N382 G02 X-22.829 Y-38.198 R44.5 N383 G02 X-23.725 Y-35.927 R2. N384 G01 X-23.069 Y-33.652 N385 G40 X-25.952 Y-32.821 N386 G00 Z-6. N387 X-28.998 Y-43.391 N388 Z-12.5 N389 G01 Z-14.5 F150 N390 G41 X-26.115 Y-44.222 F120 N391 X-22.69 Y-32.337 N392 G02 X-23.828 Y-31.508 R37. N393 G01 X-26.928 Y-33.593 N394 G02 X-29.364 Y-33.436 R2. N395 G02 X-33.516 Y-29.274 R44.5 N396 G02 X-33.666 Y-26.837 R2. N397 G01 X-31.573 Y-23.743 N398 G02 X-32.398 Y-22.603 R37. N399 G01 X-35.991 Y-23.628 N400 G02 X-38.259 Y-22.726 R2. N401 G02 X-40.921 Y-17.484 R44.5 N402 G02 X-40.311 Y-15.121 R2. N403 G01 X-37.364 Y-12.824 N404 G02 X-37.797 Y-11.485 R37. N405 G01 X-41.531 Y-11.349 N406 G02 X-43.41 Y-9.791 R2. N407 G02 X-44.321 Y-3.983 R44.5 N408 G02 X-43.011 Y-1.924 R2. N409 G01 X-39.498 Y-0.651 N410 G02 X-39.496 Y0.757 R37. N411 G01 X-43.006 Y2.04 N412 G02 X-44.31 Y4.103 R2. N413 G02 X-43.383 Y9.908 R44.5 N414 G02 X-41.5 Y11.462 R2. N415 G01 X-37.766 Y11.587 N416 G02 X-37.329 Y12.925 R37. N417 G01 X-40.27 Y15.23 N418 G02 X-40.874 Y17.595 R2. N419 G02 X-38.198 Y22.829 R44.5 N420 G02 X-35.927 Y23.725 R2. N421 G01 X-32.337 Y22.69 N422 G02 X-31.508 Y23.828 R37. N423 G01 X-33.593 Y26.928 N424 G02 X-33.436 Y29.364 R2. N425 G02 X-29.274 Y33.516 R44.5 N426 G02 X-26.837 Y33.666 R2. N427 G01 X-23.743 Y31.573 N428 G02 X-22.603 Y32.398 R37. N429 G01 X-23.628 Y35.991 N430 G02 X-22.726 Y38.259 R2. N431 G02 X-17.484 Y40.921 R44.5 N432 G02 X-15.121 Y40.311 R2. N433 G01 X-12.824 Y37.364 N434 G02 X-11.485 Y37.797 R37. N435 G01 X-11.349 Y41.531 N436 G02 X-9.791 Y43.41 R2. N437 G02 X-3.983 Y44.321 R44.5 N438 G02 X-1.924 Y43.011 R2. N439 G01 X-0.651 Y39.498 N440 G02 X0.757 Y39.496 R37. N441 G01 X2.04 Y43.006 N442 G02 X4.103 Y44.31 R2. N443 G02 X9.908 Y43.383 R44.5 N444 G02 X11.462 Y41.5 R2. N445 G01 X11.587 Y37.766 N446 G02 X12.925 Y37.329 R37. N447 G01 X15.23 Y40.27 N448 G02 X17.595 Y40.874 R2. N449 G02 X22.829 Y38.198 R44.5 N450 G02 X23.725 Y35.927 R2. N451 G01 X22.69 Y32.337 N452 G02 X23.828 Y31.508 R37. N453 G01 X26.928 Y33.593 N454 G02 X29.364 Y33.436 R2. N455 G02 X33.516 Y29.274 R44.5 N456 G02 X33.666 Y26.837 R2. N457 G01 X31.573 Y23.743 N458 G02 X32.398 Y22.603 R37. N459 G01 X35.991 Y23.628 N460 G02 X38.259 Y22.726 R2. N461 G02 X40.921 Y17.484 R44.5 N462 G02 X40.311 Y15.121 R2. N463 G01 X37.364 Y12.824 N464 G02 X37.797 Y11.485 R37. N465 G01 X41.531 Y11.349 N466 G02 X43.41 Y9.791 R2. N467 G02 X44.321 Y3.983 R44.5 N468 G02 X43.011 Y1.924 R2. N469 G01 X39.498 Y0.651 N470 G02 X39.496 Y-0.757 R37. N471 G01 X43.006 Y-2.04 N472 G02 X44.31 Y-4.103 R2. N473 G02 X43.383 Y-9.908 R44.5 N474 G02 X41.5 Y-11.462 R2. N475 G01 X37.766 Y-11.587 N476 G02 X37.329 Y-12.925 R37. N477 G01 X40.27 Y-15.23 N478 G02 X40.874 Y-17.595 R2. N479 G02 X38.198 Y-22.829 R44.5 N480 G02 X35.927 Y-23.725 R2. N481 G01 X32.337 Y-22.69 N482 G02 X31.508 Y-23.828 R37. N483 G01 X33.593 Y-26.928 N484 G02 X33.436 Y-29.364 R2. N485 G02 X29.274 Y-33.516 R44.5 N486 G02 X26.837 Y-33.666 R2. N487 G01 X23.743 Y-31.573 N488 G02 X22.603 Y-32.398 R37. N489 G01 X23.628 Y-35.991 N490 G02 X22.726 Y-38.259 R2. N491 G02 X17.484 Y-40.921 R44.5 N492 G02 X15.121 Y-40.311 R2. N493 G01 X12.824 Y-37.364 N494 G02 X11.485 Y-37.797 R37. N495 G01 X11.349 Y-41.531 N496 G02 X9.791 Y-43.41 R2. N497 G02 X3.983 Y-44.321 R44.5 N498 G02 X1.924 Y-43.011 R2. N499 G01 X0.651 Y-39.498 N500 G02 X-0.757 Y-39.496 R37. N501 G01 X-2.04 Y-43.006 N502 G02 X-4.103 Y-44.31 R2. N503 G02 X-9.908 Y-43.383 R44.5 N504 G02 X-11.462 Y-41.5 R2. N505 G01 X-11.587 Y-37.766 N506 G02 X-12.925 Y-37.329 R37. N507 G01 X-15.23 Y-40.27 N508 G02 X-17.595 Y-40.874 R2. N509 G02 X-22.829 Y-38.198 R44.5 N510 G02 X-23.725 Y-35.927 R2. N511 G01 X-23.069 Y-33.652 N512 G40 X-25.952 Y-32.821 N513 G00 Z-6. N514 X-28.998 Y-43.391 N515 Z-13. N516 G01 Z-15. F150 N517 G41 X-26.115 Y-44.222 F120 N518 X-22.69 Y-32.337 N519 G02 X-23.828 Y-31.508 R37. N520 G01 X-26.928 Y-33.593 N521 G02 X-29.364 Y-33.436 R2. N522 G02 X-33.516 Y-29.274 R44.5 N523 G02 X-33.666 Y-26.837 R2. N524 G01 X-31.573 Y-23.743 N525 G02 X-32.398 Y-22.603 R37. N526 G01 X-35.991 Y-23.628 N527 G02 X-38.259 Y-22.726 R2. N528 G02 X-40.921 Y-17.484 R44.5 N529 G02 X-40.311 Y-15.121 R2. N530 G01 X-37.364 Y-12.824 N531 G02 X-37.797 Y-11.485 R37. N532 G01 X-41.531 Y-11.349 N533 G02 X-43.41 Y-9.791 R2. N534 G02 X-44.321 Y-3.983 R44.5 N535 G02 X-43.011 Y-1.924 R2. N536 G01 X-39.498 Y-0.651 N537 G02 X-39.496 Y0.757 R37. N538 G01 X-43.006 Y2.04 N539 G02 X-44.31 Y4.103 R2. N540 G02 X-43.383 Y9.908 R44.5 N541 G02 X-41.5 Y11.462 R2. N542 G01 X-37.766 Y11.587 N543 G02 X-37.329 Y12.925 R37. N544 G01 X-40.27 Y15.23 N545 G02 X-40.874 Y17.595 R2. N546 G02 X-38.198 Y22.829 R44.5 N547 G02 X-35.927 Y23.725 R2. N548 G01 X-32.337 Y22.69 N549 G02 X-31.508 Y23.828 R37. N550 G01 X-33.593 Y26.928 N551 G02 X-33.436 Y29.364 R2. N552 G02 X-29.274 Y33.516 R44.5 N553 G02 X-26.837 Y33.666 R2. N554 G01 X-23.743 Y31.573 N555 G02 X-22.603 Y32.398 R37. N556 G01 X-23.628 Y35.991 N557 G02 X-22.726 Y38.259 R2. N558 G02 X-17.484 Y40.921 R44.5 N559 G02 X-15.121 Y40.311 R2. N560 G01 X-12.824 Y37.364 N561 G02 X-11.485 Y37.797 R37. N562 G01 X-11.349 Y41.531 N563 G02 X-9.791 Y43.41 R2. N564 G02 X-3.983 Y44.321 R44.5 N565 G02 X-1.924 Y43.011 R2. N566 G01 X-0.651 Y39.498 N567 G02 X0.757 Y39.496 R37. N568 G01 X2.04 Y43.006 N569 G02 X4.103 Y44.31 R2. N570 G02 X9.908 Y43.383 R44.5 N571 G02 X11.462 Y41.5 R2. N572 G01 X11.587 Y37.766 N573 G02 X12.925 Y37.329 R37. N574 G01 X15.23 Y40.27 N575 G02 X17.595 Y40.874 R2. N576 G02 X22.829 Y38.198 R44.5 N577 G02 X23.725 Y35.927 R2. N578 G01 X22.69 Y32.337 N579 G02 X23.828 Y31.508 R37. N580 G01 X26.928 Y33.593 N581 G02 X29.364 Y33.436 R2. N582 G02 X33.516 Y29.274 R44.5 N583 G02 X33.666 Y26.837 R2. N584 G01 X31.573 Y23.743 N585 G02 X32.398 Y22.603 R37. N586 G01 X35.991 Y23.628 N587 G02 X38.259 Y22.726 R2. N588 G02 X40.921 Y17.484 R44.5 N589 G02 X40.311 Y15.121 R2. N590 G01 X37.364 Y12.824 N591 G02 X37.797 Y11.485 R37. N592 G01 X41.531 Y11.349 N593 G02 X43.41 Y9.791 R2. N594 G02 X44.321 Y3.983 R44.5 N595 G02 X43.011 Y1.924 R2. N596 G01 X39.498 Y0.651 N597 G02 X39.496 Y-0.757 R37. N598 G01 X43.006 Y-2.04 N599 G02 X44.31 Y-4.103 R2. N600 G02 X43.383 Y-9.908 R44.5 N601 G02 X41.5 Y-11.462 R2. N602 G01 X37.766 Y-11.587 N603 G02 X37.329 Y-12.925 R37. N604 G01 X40.27 Y-15.23 N605 G02 X40.874 Y-17.595 R2. N606 G02 X38.198 Y-22.829 R44.5 N607 G02 X35.927 Y-23.725 R2. N608 G01 X32.337 Y-22.69 N609 G02 X31.508 Y-23.828 R37. N610 G01 X33.593 Y-26.928 N611 G02 X33.436 Y-29.364 R2. N612 G02 X29.274 Y-33.516 R44.5 N613 G02 X26.837 Y-33.666 R2. N614 G01 X23.743 Y-31.573 N615 G02 X22.603 Y-32.398 R37. N616 G01 X23.628 Y-35.991 N617 G02 X22.726 Y-38.259 R2. N618 G02 X17.484 Y-40.921 R44.5 N619 G02 X15.121 Y-40.311 R2. N620 G01 X12.824 Y-37.364 N621 G02 X11.485 Y-37.797 R37. N622 G01 X11.349 Y-41.531 N623 G02 X9.791 Y-43.41 R2. N624 G02 X3.983 Y-44.321 R44.5 N625 G02 X1.924 Y-43.011 R2. N626 G01 X0.651 Y-39.498 N627 G02 X-0.757 Y-39.496 R37. N628 G01 X-2.04 Y-43.006 N629 G02 X-4.103 Y-44.31 R2. N630 G02 X-9.908 Y-43.383 R44.5 N631 G02 X-11.462 Y-41.5 R2. N632 G01 X-11.587 Y-37.766 N633 G02 X-12.925 Y-37.329 R37. N634 G01 X-15.23 Y-40.27 N635 G02 X-17.595 Y-40.874 R2. N636 G02 X-22.829 Y-38.198 R44.5 N637 G02 X-23.725 Y-35.927 R2. N638 G01 X-23.069 Y-33.652 N639 G40 X-25.952 Y-32.821 N640 G00 Z-6. N641 Z10. N642 M30 % B6: Phay mặt đầu thứ hai % O0006 (Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T02 M06 N3 G54 N4 G00 X59.029 Y10.749 N5 G43 H02 Z2. N6 M03 S2500 (SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50) (FACING THE PART AT Z=-11.5) (WCS PART 3) N7 Z10. N8 Z0.08 N9 G01 Z-1.92 F70 N10 G03 X48.4 Y0. R10.75 F120 N11 G02 X0. Y-48.4 R48.4 N12 G02 X-48.4 Y0. R48.4 N13 G02 X0. Y48.4 R48.4 N14 G02 X48.4 Y0. R48.4 N15 G01 X36.158 Y-14.072 N16 G02 X-14.072 Y-36.158 R38.8 N17 G02 X-36.158 Y14.072 R38.8 N18 G02 X14.072 Y36.158 R38.8 N19 G02 X36.158 Y-14.072 R38.8 N20 G01 X18.956 Y-22.21 N21 G02 X-22.21 Y-18.956 R29.2 N22 G02 X-18.956 Y22.21 R29.2 N23 G02 X22.21 Y18.956 R29.2 N24 G02 X18.956 Y-22.21 R29.2 N25 G01 X-0.552 Y-19.592 N26 G02 X-19.592 Y0.552 R19.6 N27 G02 X0.552 Y19.592 R19.6 N28 G02 X19.592 Y-0.552 R19.6 N29 G02 X-0.552 Y-19.592 R19.6 N30 G01 X-9.947 Y-1.024 N31 G02 X-1.024 Y9.947 R10. N32 G02 X9.947 Y1.024 R10. N33 G02 X1.024 Y-9.947 R10. N34 G02 X-9.947 Y-1.024 R10. N35 G01 X0.092 Y-0.389 N36 X-0.4 Y0. N37 G02 X0. Y0.4 R0.4 N38 G02 X0.4 Y0. R0.4 N39 G00 Z2. N40 X59.029 Y10.749 N41 Z-1.836 N42 G01 Z-3.836 F70 N43 G03 X48.4 Y0. R10.75 F120 N44 G02 X0. Y-48.4 R48.4 N45 G02 X-48.4 Y0. R48.4 N46 G02 X0. Y48.4 R48.4 N47 G02 X48.4 Y0. R48.4 N48 G01 X36.158 Y-14.072 N49 G02 X-14.072 Y-36.158 R38.8 N50 G02 X-36.158 Y14.072 R38.8 N51 G02 X14.072 Y36.158 R38.8 N52 G02 X36.158 Y-14.072 R38.8 N53 G01 X18.956 Y-22.21 N54 G02 X-22.21 Y-18.956 R29.2 N55 G02 X-18.956 Y22.21 R29.2 N56 G02 X22.21 Y18.956 R29.2 N57 G02 X18.956 Y-22.21 R29.2 N58 G01 X-0.552 Y-19.592 N59 G02 X-19.592 Y0.552 R19.6 N60 G02 X0.552 Y19.592 R19.6 N61 G02 X19.592 Y-0.552 R19.6 N62 G02 X-0.552 Y-19.592 R19.6 N63 G01 X-9.947 Y-1.024 N64 G02 X-1.024 Y9.947 R10. N65 G02 X9.947 Y1.024 R10. N66 G02 X1.024 Y-9.947 R10. N67 G02 X-9.947 Y-1.024 R10. N68 G01 X0.092 Y-0.389 N69 X-0.4 Y0. N70 G02 X0. Y0.4 R0.4 N71 G02 X0.4 Y0. R0.4 N72 G00 Z2. N73 X59.029 Y10.749 N74 Z-3.752 N75 G01 Z-5.752 F70 N76 G03 X48.4 Y0. R10.75 F120 N77 G02 X0. Y-48.4 R48.4 N78 G02 X-48.4 Y0. R48.4 N79 G02 X0. Y48.4 R48.4 N80 G02 X48.4 Y0. R48.4 N81 G01 X36.158 Y-14.072 N82 G02 X-14.072 Y-36.158 R38.8 N83 G02 X-36.158 Y14.072 R38.8 N84 G02 X14.072 Y36.158 R38.8 N85 G02 X36.158 Y-14.072 R38.8 N86 G01 X18.956 Y-22.21 N87 G02 X-22.21 Y-18.956 R29.2 N88 G02 X-18.956 Y22.21 R29.2 N89 G02 X22.21 Y18.956 R29.2 N90 G02 X18.956 Y-22.21 R29.2 N91 G01 X-0.552 Y-19.592 N92 G02 X-19.592 Y0.552 R19.6 N93 G02 X0.552 Y19.592 R19.6 N94 G02 X19.592 Y-0.552 R19.6 N95 G02 X-0.552 Y-19.592 R19.6 N96 G01 X-9.947 Y-1.024 N97 G02 X-1.024 Y9.947 R10. N98 G02 X9.947 Y1.024 R10. N99 G02 X1.024 Y-9.947 R10. N100 G02 X-9.947 Y-1.024 R10. N101 G01 X0.092 Y-0.389 N102 X-0.4 Y0. N103 G02 X0. Y0.4 R0.4 N104 G02 X0.4 Y0. R0.4 N105 G00 Z2. N106 X59.029 Y10.749 N107 Z-5.668 N108 G01 Z-7.668 F70 N109 G03 X48.4 Y0. R10.75 F120 N110 G02 X0. Y-48.4 R48.4 N111 G02 X-48.4 Y0. R48.4 N112 G02 X0. Y48.4 R48.4 N113 G02 X48.4 Y0. R48.4 N114 G01 X36.158 Y-14.072 N115 G02 X-14.072 Y-36.158 R38.8 N116 G02 X-36.158 Y14.072 R38.8 N117 G02 X14.072 Y36.158 R38.8 N118 G02 X36.158 Y-14.072 R38.8 N119 G01 X18.956 Y-22.21 N120 G02 X-22.21 Y-18.956 R29.2 N121 G02 X-18.956 Y22.21 R29.2 N122 G02 X22.21 Y18.956 R29.2 N123 G02 X18.956 Y-22.21 R29.2 N124 G01 X-0.552 Y-19.592 N125 G02 X-19.592 Y0.552 R19.6 N126 G02 X0.552 Y19.592 R19.6 N127 G02 X19.592 Y-0.552 R19.6 N128 G02 X-0.552 Y-19.592 R19.6 N129 G01 X-9.947 Y-1.024 N130 G02 X-1.024 Y9.947 R10. N131 G02 X9.947 Y1.024 R10. N132 G02 X1.024 Y-9.947 R10. N133 G02 X-9.947 Y-1.024 R10. N134 G01 X0.092 Y-0.389 N135 X-0.4 Y0. N136 G02 X0. Y0.4 R0.4 N137 G02 X0.4 Y0. R0.4 N138 G00 Z2. N139 X59.029 Y10.749 N140 Z-7.584 N141 G01 Z-9.584 F70 N142 G03 X48.4 Y0. R10.75 F120 N143 G02 X0. Y-48.4 R48.4 N144 G02 X-48.4 Y0. R48.4 N145 G02 X0. Y48.4 R48.4 N146 G02 X48.4 Y0. R48.4 N147 G01 X36.158 Y-14.072 N148 G02 X-14.072 Y-36.158 R38.8 N149 G02 X-36.158 Y14.072 R38.8 N150 G02 X14.072 Y36.158 R38.8 N151 G02 X36.158 Y-14.072 R38.8 N152 G01 X18.956 Y-22.21 N153 G02 X-22.21 Y-18.956 R29.2 N154 G02 X-18.956 Y22.21 R29.2 N155 G02 X22.21 Y18.956 R29.2 N156 G02 X18.956 Y-22.21 R29.2 N157 G01 X-0.552 Y-19.592 N158 G02 X-19.592 Y0.552 R19.6 N159 G02 X0.552 Y19.592 R19.6 N160 G02 X19.592 Y-0.552 R19.6 N161 G02 X-0.552 Y-19.592 R19.6 N162 G01 X-9.947 Y-1.024 N163 G02 X-1.024 Y9.947 R10. N164 G02 X9.947 Y1.024 R10. N165 G02 X1.024 Y-9.947 R10. N166 G02 X-9.947 Y-1.024 R10. N167 G01 X0.092 Y-0.389 N168 X-0.4 Y0. N169 G02 X0. Y0.4 R0.4 N170 G02 X0.4 Y0. R0.4 N171 G00 Z2. N172 X59.029 Y10.749 N173 Z-9.5 N174 G01 Z-11.5 F70 N175 G03 X48.4 Y0. R10.75 F120 N176 G02 X0. Y-48.4 R48.4 N177 G02 X-48.4 Y0. R48.4 N178 G02 X0. Y48.4 R48.4 N179 G02 X48.4 Y0. R48.4 N180 G01 X36.158 Y-14.072 N181 G02 X-14.072 Y-36.158 R38.8 N182 G02 X-36.158 Y14.072 R38.8 N183 G02 X14.072 Y36.158 R38.8 N184 G02 X36.158 Y-14.072 R38.8 N185 G01 X18.956 Y-22.21 N186 G02 X-22.21 Y-18.956 R29.2 N187 G02 X-18.956 Y22.21 R29.2 N188 G02 X22.21 Y18.956 R29.2 N189 G02 X18.956 Y-22.21 R29.2 N190 G01 X-0.552 Y-19.592 N191 G02 X-19.592 Y0.552 R19.6 N192 G02 X0.552 Y19.592 R19.6 N193 G02 X19.592 Y-0.552 R19.6 N194 G02 X-0.552 Y-19.592 R19.6 N195 G01 X-9.947 Y-1.024 N196 G02 X-1.024 Y9.947 R10. N197 G02 X9.947 Y1.024 R10. N198 G02 X1.024 Y-9.947 R10. N199 G02 X-9.947 Y-1.024 R10. N200 G01 X0.092 Y-0.389 N201 X-0.4 Y0. N202 G02 X0. Y0.4 R0.4 N203 G02 X0.4 Y0. R0.4 N204 G00 Z2. N205 X59.029 Y10.749 N206 Z-10. N207 G01 Z-12. F70 N208 G03 X48.4 Y0. R10.75 F120 N209 G02 X0. Y-48.4 R48.4 N210 G02 X-48.4 Y0. R48.4 N211 G02 X0. Y48.4 R48.4 N212 G02 X48.4 Y0. R48.4 N213 G01 X36.158 Y-14.072 N214 G02 X-14.072 Y-36.158 R38.8 N215 G02 X-36.158 Y14.072 R38.8 N216 G02 X14.072 Y36.158 R38.8 N217 G02 X36.158 Y-14.072 R38.8 N218 G01 X18.956 Y-22.21 N219 G02 X-22.21 Y-18.956 R29.2 N220 G02 X-18.956 Y22.21 R29.2 N221 G02 X22.21 Y18.956 R29.2 N222 G02 X18.956 Y-22.21 R29.2 N223 G01 X-0.552 Y-19.592 N224 G02 X-19.592 Y0.552 R19.6 N225 G02 X0.552 Y19.592 R19.6 N226 G02 X19.592 Y-0.552 R19.6 N227 G02 X-0.552 Y-19.592 R19.6 N228 G01 X-9.947 Y-1.024 N229 G02 X-1.024 Y9.947 R10. N230 G02 X9.947 Y1.024 R10. N231 G02 X1.024 Y-9.947 R10. N232 G02 X-9.947 Y-1.024 R10. N233 G01 X0.092 Y-0.389 N234 X-0.4 Y0. N235 G02 X0. Y0.4 R0.4 N236 G02 X0.4 Y0. R0.4 N237 G00 Z2. N238 Z2.5 N239 Z10. N240 M30 % B7: Phay vát mép ngoài thứ hai % O0007 (Chamfering3_Phay vát mép ngoài 2) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T04 M06 N3 G54 N4 G00 X0.688 Y-58.496 N5 G43 H04 Z-10. N6 M03 S3000 (CHAMFER MILL FR_CHAN-013010P-SA50) (WCS PART 3) N7 Z-13. N8 G01 Z-15. F70 N9 G41 X12.299 Y-51.609 D2 F200 N10 G03 X0.529 Y-44.997 R13.5 N11 G02 X-41.421 Y-17.587 R45. N12 G02 X-32.006 Y31.632 R45. N13 G02 X17.098 Y41.625 R45. N14 G02 X45. Y0. R45. N15 G02 X31.632 Y-32.006 R45. N16 G02 X-0.529 Y-44.997 R45. N17 G03 X-12.299 Y-51.609 R13.5 N18 G01 G40 X-0.688 Y-58.496 F200 N19 G00 Z-11. N20 Z10. N21 M30 % B8: Phay vát mép trong thứ hai % O0008 (Chamfering4_Phay vát mép ngoài 2) N1 G17 G40 G80 G90 N2 T04 M06 N3 G54 N4 G00 X0.688 Y-58.496 N5 G43 H04 Z-10. N6 M03 S3000 (CHAMFER MILL FR_CHAN-013010P-SA50) (WCS PART 3) N7 Z-7. N8 G1 Z-14. F70. N9 G3 X10. R10. F200. N10 X-10. R10. N11 G0 Z25. N12 M5 N13 G91 G28 Z0. M9 N14 G28 X0. Y0. N15 M30 %

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong trinh.doc
Luận văn liên quan