Đề tài Xây dựng kế hoạch quan hệ công chúng cho ngân hàng Sacombank

Trong thời đại kinh tế ngày nay, các doanh nghiệp rất dễ gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, bởi mức độ cạnh tranh trên thương trường ngày càng cao. Trước tình hình này, các công ty cần tạo sự khác biệt cho riêng mình. Trong khi đó, thương hiệu lại được xem là một dấu ấn khác biệt, nó giúp cho ng ười tiêu dùng hài lòng, tin tưởng, an tâm khi sử dụng sản phẩm dịch vụ. Để xây dự ng thành công một thương hiệu có rất nhiều phương thức như thông qua quảng cáo, PR, khuyến mại, bán h àng trực tiếp Với xu hướng phát triển hiện nay, có thể nói PR l à công cụ hỗ trợ xây dựng thương hiệu một cách hiệu quả nhất. Vì PR chứa đựng lượng thông tin đa dạng, phong phú và các kế hoạch PR được thiết kế và hoạch định tỉ mỉ, cẩn thận, các thông điệp lại ít mang tính thương mại do sử dụng các phương tiện trung gian hoặc các bài viết trên báo nên dễ gây cảm tình và dễ được công chúng chấp nhận. Chính v ì những ưu điểm mà PR đem lại là lý do tôi chọn đề tài “Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank - Chi nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010” Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra những ý tưởng, khung thời gian diễn ra các hoạt động PR. Nghiên cứu được tiến hành theo 2 bước: nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu hoạch định. Nghiên cứu thứ cấp được thực hiện thông qua thu thập các dữ liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu từ các nguồn bên trong như là các báo cáo nghiên c ứu thị trường mà Sacombank từng thực hiện, các báo cáo tổng kết sau mỗi chương trình PR và các nguồn dữ liệu bên ngoài công ty như là báo chí, internet Nghiên cứu hoạch định là bước quan trọng của đề tài, lập kế hoạch hoạt động PR cho Sacombank - Chi nhánh 8 tháng 3 trong 12 tháng từ tháng 7/2009 đến tháng 6/2010, gồm 6 chương trình : Chương trình 1: Sacombank - Chi nhánh 8 Tháng 3 tham gia hoạt động cộng đồng, đem đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học những suất học bổng có giá trị, nhằm khích lệ tinh thần học tập của các em. Chương trình 2: Đến thăm, giao lưu vui chơi và tặng bánh trung thu, lồng đèn cùng quần áo cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Mái ấm t ình thương Tân Bình. Chương trình 3: Tổ chức hội thảo chuyên đề giữa 4 bên ngân hàng, hội phụ nữ, các chuyên gia kinh tế và các nữ doanh nhân về lĩnh vực kinh tế, nhằm giúp các nữ doanh nhân có dịp tiếp cận với xu hướng kinh tế mới và được hỗ trợ năng lực, trình độ, kỹ năng, kiến thức kinh doanh cho bản thân. Chương trình 4: Tài trợ chương trình tư vấn mùa thi 2010 do báo Thanh Niên t ổ chức hàng năm, nhằm chia sẻ những khó khăn mà các thí sinh đang phải trải qua trong quá trình chọn lựa ngành, nghề phù hợp với năng lực bản thân, sở thích Chương trình 5: Hội thảo chuyên đề sức khỏe nhằm gặp gỡ, trao đổi v à lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về cách thức bảo vệ sức khỏe trong thời buổi kinh tế thị tr ường hay biến động. Chương trình 6: Tổ chức sự kiện trổ tài nội trợ nhằm ca ngợi sự khéo léo, t ài năng của các chị em phụ nữ nhân dịp lễ Quốc tế phụ nữ. Sau khi lập kế hoạch là các bước tiến hành đánh giá mức độ hiệu quả của chương trình đề ra bằng phương pháp định tính và định lượng. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - iii - SVTH: Trà Thanh Hồng MỤC LỤC TÓM TẮT ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC BẢNG . viii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH . viii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI VIẾT . ix DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI VIẾT . ix CHƯƠNG 1 1 GIỚI THIỆU . 1 1.1 Lý do chọn đề tài: 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: . 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu: 2 1.4 Khái quát về phương pháp nghiên cứu: 2 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 3 1.6 Cấu trúc báo cáo nghiên cứu 3 CHƯƠNG 2 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 4 2.1 Giới thiệu . 4 2.2 Lý thuyết về thương hiệu: 4 2.2.1 Định nghĩa về thương hiệu . 4 2.2.2 Thành phần của thương hiệu 5 2.2.2.1 Thành phần chức năng . 5 2.2.2.2 Thành phần cảm xúc 5 2.2.3 Chức năng thương hiệu 5 2.2.3.1 Chức năng nhận biết và phân biệt 5 2.2.3.2 Chức năng thông tin và chỉ dẫn 6 2.2.3.3 Chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy . 6 2.2.4 Vai trò của thương hiệu . 6 2.2.4.1 Đối với người tiêu dùng . 6 2.2.4.2 Đối với doanh nghiệp . 6 2.2.5 Hệ thống nhận diện thương hiệu . 7 2.3 Lý thuyết về PR . 7 2.3.1 Định nghĩa về PR . 7 2.3.2 Bản chất của PR 8 Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - iv - SVTH: Trà Thanh Hồng 2.3.3 Một số công cụ sử dụng trong PR ở các doa nh nghiệp . 9 2.3.4 Các hoạt động hằng ngày của PR trong doanh nghiệp 9 2.3.4.1 Kiểm soát thông tin hằng ngày 9 2.3.4.2 Xử lý thông tin nhạy cảm . 9 2.3.4.3 Lập kế hoạch PR 10 2.3.4.4 Viết thông cáo báo chí, bài PR, bài phỏng vấn . 10 2.3.4.5 Xây dựng và duy trì mối quan hệ với giới truyền thông 10 2.3.4.6 Tăng cường truyền thông nội bộ 11 2.3.4.7 Các hoạt động khác 11 2.3.5 Các bước hoạch định chương trình PR 11 2.3.5.1 Phân tích 12 2.3.5.2 Mục tiêu 13 2.3.5.3 Đối tượng hướng đến . 13 2.3.5.4 Thông điệp 13 2.3.5.5 Triển khai thực hiện (Đề ra chiến lược, chiến thuật) 14 2.3.5.6 Thời hạn 15 2.3.5.7 Nguồn lực (Nhân lực, chi phí, thiết bị) . 16 2.3.5.8 Đánh giá và rà soát 16 2.4 Mô hình nghiên cứu 17 2.5. Tóm tắt chương 2 . 18 CHƯƠNG 3 19 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 19 3.1 Giới thiệu . 19 3.2 Thiết kế nghiên cứu . 19 3.3 Nghiên cứu thứ cấp . 19 3.3.1 Dữ liệu từ bên trong công ty: . 19 3.3.2 Dữ liệu bên ngoài công ty 19 3.4 Nghiên cứu hoạch định 20 3.5 Tóm tắt chương 3 . 20 CHƯƠNG 4 21 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ SACOMBANK - CHI NHÁNH 8 THÁNG 3 21 4.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Sacombank 21 4.2 Giới thiệu về bộ phận PR tại hội sở và tại chi nhánh 23 Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - v - SVTH: Trà Thanh Hồng 4.2.1 Giới thiệu về bộ phận PR tại hội sở 23 4.2.1.1 Sơ đồ tổ chức: 23 4.2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của phòng đối ngoại . 23 4.2.2 Giới thiệu bộ phận PR tại chi nhánh . 24 4.2.2.1 Giới thiệu: . 24 4.2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của phòng Hỗ trợ của chi nhánh: 24 4.3 Giới thiệu khái quát về ngân hàng Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 . 25 4.3.1 Sơ lược về ngân hàng Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 . 25 4.3.2 Các sản phẩm dịch vụ đặc thù 25 4.3.3 Mục tiêu phát triển: . 26 4.4 Đánh giá công tác hoạt động PR của chi nhánh thời gian qua 28 4.4.1 Sơ lược các chương trình, sự kiện nổi bật chi nhánh từng thực hiện: 28 4.4.2 Khó khăn và thách thức: . 29 4.5 Tóm tắt 29 CHƯƠNG 5 30 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PR CHO NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH 8 THÁNG 3 TRONG GIAI ĐOẠN 2009 – 2010 . 30 5.1 Giới thiệu 30 5.2 Sơ lược về kế hoạch 30 5.2.1 Xác định đối tượng mục tiêu . 30 5.2.2 Xác định mục tiêu chung của kế hoạch PR . 32 5.2.3 Kênh truyền tải thông điệp: 32 5.2.4 Xác định thông điệp truyền đạt . 33 5.2.5 Nội dung kế hoạch: 34 5.2.5.1 Chiến lược . 34 5.2.5.2 Chiến thuật 34 5.2.5.3 Thời gian và nguồn lực 34 5.3 Kế hoạch PR chi tiết 35 5.3.1 Chương trình: “Đồng hành cùng em tới trường” . 35 5.3.1.1 Mục tiêu: . 35 5.3.1.2 Thông điệp: . 35 5.3.1.3 Chiến lược: 35 5.3.1.4 Chiến thuật: . 35 5.3.1.5 Nội dung chương trình “Đồng hành cùng em tới trường”: . 36 Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - vi - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.1.6 Kế hoạch PR cho chương trình “Đồng hành cùng em tới trường” . 36 5.3.2 Chương trình: “Vì nụ cười trẻ thơ” . 38 5.3.2.1 Mục tiêu: . 38 5.3.2.2 Thông điệp: . 38 5.3.2.3 Chiến lược: 38 5.3.2.4 Chiến thuật: . 38 5.3.2.5 Nội dung chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ”: . 39 5.3.2.6 Kế hoạch PR cho chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ”: . 39 5.3.3 Chương trình “Tọa đàm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ” 40 5.3.3.1 Mục tiêu 40 5.3.3.2 Thông điệp 41 5.3.3.3 Chiến lược . 41 5.3.3.4 Chiến thuật 41 5.3.3.5 Nội dung chương trình “Tọa đàm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” 41 5.3.3.6 Ý nghĩa: 42 5.3.3.7 Kế hoạch PR cho chương trình “Tọa đàm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” . 42 5.3.4 Tài trợ chương trình tư vấn mùa thi 2010 do báo Thanh Niên tổ chức . 44 5.3.4.1 Mục tiêu: . 44 5.3.4.2 Thông điệp: . 44 5.3.4.3 Chiến lược: 44 5.3.4.4 Chiến thuật: . 44 5.3.4.5 Nội dung chương trình . 45 5.3.4.6 Ý nghĩa: . 45 5.3.4.7 Kế hoạch PR cho chương trình tài trợ “Tư vấn mùa thi 2010” 45 5.3.5 Hội thảo chuyên đề sức khỏe . 46 5.3.5.1 Mục tiêu: Cung cấp cho khách hàng kiến thức về . 46 5.3.5.2 Thông điệp: . 47 5.3.5.3 Chiến lược : . 47 5.3.5.4 Chiến thuật: . 47 5.3.5.5 Nội dung chương trình: 47 5.3.5.6 Ý nghĩa: . 48 5.3.5.7 Kế hoạch PR cho hội thảo chuyên đề sức khỏe 48 5.3.6 Sự kiện “ Bí quyết ẩm thực” . 50 5.3.6.1 Mục tiêu 50 Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - vii - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.6.2 Thông điệp 50 5.3.6.3 Chiến lược . 50 5.3.6.4 Chiến thuật 50 5.3.6.5 Nội dung 50 5.3.6.6 Ý nghĩa 52 5.4 Tổng chi phí dự kiến cho cả kế hoạch 52 5.5 Đo lường kết quả của kế hoạch PR 52 5.5.1 Định tính: . 52 5.5.2 Định lượng : . 52 5.6 Tóm tắt 53 CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN . 54 6.1 Kết luận: . 54 6.2 Hạn chế của đề tài: 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO . b PHỤ LỤC . d

pdf75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 2209 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng kế hoạch quan hệ công chúng cho ngân hàng Sacombank, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
người phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình trách nhiệm là người con hiếu thảo, người vợ đảm đang, người mẹ cần cù, nhân hậu biết nuôi dạy con cái, biết quản lý gia đình và phải có tấm lòng nhân hậu, vị tha. Vì thế hạnh phúc của người phụ nữ chỉ gói trọn trong một mái ấm gia đình. Tình yêu chồng vợ, sự ngoan ngoãn của con cái và sự hiếu thảo của mình đối với cha mẹ. Nhận thức được trách nhiệm nặng nề mà người phụ nữ phải mang trên vai và nhận thức được niềm hạnh phúc an ủi của người phụ nữ là gia đình và con cái là động lực mà Kênh truyền thông Mẫu Tỷ lệ(%) Truyền miệng 35 31% Quảng cáo trên tivi 15 13% Gia đình, người quen giới thiệu 25 22% Quảng cáo trên báo chí, các ấn phẩm 33 29% Kênh thông tin khác(đài phát thanh, tờ rơi, tin nhắn…) 5 4% Tổng 113 100% Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 34 - SVTH: Trà Thanh Hồng Sacombank – Chi nhánh 8 Tháng 3 muốn cùng san sẻ giúp đỡ để người phụ nữ có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình con cái và tham gia các hoạt động xã hội. Nội dung thông điệp bao gồm 2 ý chính:  Chăm lo cho thế hệ trẻ hôm nay là góp phần xây dựng đất nước trong tương lai;  Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 luôn đồng hành cùng sự tiến bộ của chị em phụ nữ. 5.2.5 Nội dung kế hoạch Để truyền tải được nội dung của các thông điệp trên thì kế hoạch PR trong giai đoạn 2009 – 2010 của Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 sẽ được chia làm 6 chương trình nhỏ mang những mục đích và ý nghĩa khác nhau nhưng tất cả cũng đều xoay quanh các hoạt động vì sự tiến bộ của chị em phụ nữ và vì tương lai của thế hệ trẻ mai sau. 5.2.5.1 Chiến lược Nhằm đạt được mục tiêu đề ra kế hoạch sẽ được thực hiện trải dài từ tháng 7/2009 đến hết tháng 6/2010, với 6 chương trình riêng lẻ do chi nhánh tổ chức thực hiện v à các chương trình này được thực hiện với hỗn hợp của nhiều công cụ, bao gồm những hoạt động quảng cáo của công ty (banderole, áp phích..), sự yểm trợ về mặt truyền thông, các hội thảo chuyên đề, các hoạt động dành cho người tiêu dùng, các chương trình dành cho nhà tư vấn, các nhà phân tích và các hoạt động từ thiện. 5.2.5.2 Chiến thuật Để thực hiện tốt những chương trình đề ra, cần có những chiến thuật cụ thể:  Tổ chức các sự kiện vào các ngày lễ;  Đăng các thông cáo báo chí về chiến dịch trên nhiều bìa báo phổ thông, báo chuyên ngành;  Tổ chức các buổi hội thảo trao đổi về lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe hay các hội thảo bàn về văn hóa dành cho nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập;  Tài trợ cho một số chương trình học đường;  Quan hệ cộng đồng qua những dịp lễ để tạo thiện cảm với công chúng, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ;  Sử dụng banderole, pa nô quảng cáo để tạo ấn t ượng và sự quan tâm của khách hàng. 5.2.5.3 Thời gian và nguồn lực Các chiến thuật trên sẽ được phân bổ theo 6 chương trình riêng lẻ, được thực hiện trong suốt 12 tháng từ tháng 7/2009 đến hết tháng 6/2010. Riêng tháng 3 và tháng 10 là hai mốc thời gian đặc biệt có ý nghĩa, bởi trong hai tháng này có những ngày lễ lớn tôn vinh vẻ đẹp, phẩm hạnh và vai trò của người phụ nữ, và đó cũng là lúc chi nhánh nói lời tri ân đối với toàn thể khách hàng của mình. Khung thời gian cho các chương trình cụ thể như sau: Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 35 - SVTH: Trà Thanh Hồng Bảng 5.3 Khung thời gian diễn ra các chiến dịch cho to àn kế hoạch PR 5.3 Kế hoạch PR chi tiết 5.3.1 Chương trình: “Đồng hành cùng em tới trường” 5.3.1.1 Mục tiêu Tạo điều kiện học tập cho trẻ em ngh èo ở các vùng sâu, vùng xa còn nghèo nàn lạc hậu, phấn đấu cùng xã hội đẩy lùi tình trạng bỏ học do thiếu điều kiện c ơ sở vật chất. 5.3.1.2 Thông điệp Thông điệp của chương trình “Sacombank - Đồng hành cùng em tới trường” là: Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 chung tay cùng xã hội chăm lo cho sự phát triển của thế hệ trẻ. Khách hàng và xã hội khi hợp tác với Sacombank là đang tham gia góp phần xây dựng tương lai cho của các em thơ nghèo khó. Qua chương trình Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 đại diện cho hơn 5000 tấm lòng nhân hậu của những người phụ nữ Việt Nam chung tay c ùng xã hội đóng góp cho sự phát triển của trẻ thơ. Thông qua chương trình giúp chi nhánh thu hút được sự quan tâm của công chúng và góp phần nâng cao vị thế của chi nhánh trong lòng cộng đồng, xã hội. 5.3.1.3 Chiến lược Tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng từ đó góp phần tạo dựng hình ảnh Sacombank chăm lo cho sự phát triển của cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội của chi nhánh. 5.3.1.4 Chiến thuật  Quan hệ cộng đồng: Tiến hành gặp gỡ, trao đổi và tặng quà là những chiếc xe đạp cùng tập vở cho học sinh nghèo trường THCS Số 1 Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định nhân dịp đầu năm học mới;  Thông cáo báo chí: Cung cấp thông tin liên quan tới chương trình “Đồng hành cùng em tới trường” cho các phóng viên các báo ph ổ thông như báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Thời báo kinh tế Sài Gòn vì đây là những tờ báo được đông đảo công chúng theo dõi. Sau khi chương trình được thực Tháng 07/2009 đến hết tháng 06/2010Chương trình 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Sacombank - Đồng hành cùng em tới trường Ánh trăng và nụ cười Tọa đàm Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Tài trợ Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2010 Hội thảo “Nữ doanh nhân và sức khỏe” Hội thi “Bí quyết ẩm thực” Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 36 - SVTH: Trà Thanh Hồng hiện các chuyên viên PR sẽ viết và gửi thông cáo báo chí các cho các tờ báo này;  Ứng dụng Internet, website: Sử dụng website Sacombank và website của các công ty thành viên để cập nhật thông tin chương trình hoạt động của chi nhánh vào các mục hoạt động xã hội của Sacombank;  Treo banderole thông tin về chương trình ở những nơi dễ nhìn thấy nhất như trước cổng trường hay treo dọc các tuyến đường quốc lộ ở tỉnh B ình Định. 5.3.1.5 Nội dung chương trình “Đồng hành cùng em tới trường” Huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh B ình Định là huyện nằm trong top những huyện ngh èo nhất nước9 do người dân chủ yếu làm nông, tự cung tự cấp với tập quán sản xuất lạc hậu. Để góp phần giúp đỡ huyện trong công tác tuy ên truyền đưa trẻ đến trường và nhằm khích lệ thêm tinh thần học tập tốt và ý chí vượt khó vươn lên của các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới, Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 gửi tặng cho các học sinh nghèo trường THCS Số 1 Vĩnh Thạnh, tỉnh B ình Định 16 chiếc xe đạp và 1.000 quyển tập 200 trang cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của trường. 5.3.1.6 Kế hoạch PR cho chương trình “Đồng hành cùng em tới trường”  Thời gian dự kiến: Vào đầu tháng 9 năm 2009, nhân dịp khai giảng năm học mới của trường THCS Số 1 Vĩnh Thạnh.  Địa điểm tổ chức: Sân trường THCS Số 1 Vĩnh Thạnh.  Đối tượng được nhận quà: Những học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đạt học lực giỏi trong năm học 2008 – 2009.  Kinh phí dự kiến: 9 14/08/2008, Dân ở huyện nghèo, kiếm không nỗi 5 nghìn đồng/ngày [Trực tuyến], Vietnam net. Đọc từ [ Đọc ngày 22/04/2009] Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 37 - SVTH: Trà Thanh Hồng Bảng 5.4: Kế hoạch truyền thông ch ương trình "Sacombank – Đồng hành cùng em tới trường" STT Nội dung Đơn giá(đồng) Số lượng Thành tiền (đồng) Hoàn tất chuẩn bị Phụ trách A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 16,000,000 1 Liên hệ với trường THCS Số 1Vĩnh Thạnh 25/06/09 Chi nhánh Bình Định 2 Xét chọn học sinh nghèo hiếuhọc 1,000,000 25/07/09 Trường và chi nhánh 3 Công tác phí 3,000,000 01/07/09 Chi nhánh 3 Mua xe đạp 650,000 10 8,000,000 20/08/09 4 1000 quyển tập 200 trang 3,500 1,000 3,500,000 20/08/09 Chi nhánh 5 Chuẩn bị nội dung viết thông cáo báo chí 01/09/09 PR Team 6 Liên hệ cơ quan chức trách xintre banderole quảng cáo 500,000 25/08/09 Chi nhánh B TRUYỀN THÔNG 7,800,000 I. Quảng cáo trên báo 1 Gửi thông cáo báo chí và hình ảnh cho phóng viên các báo và tạp chí 10 2 Báo Tuổi Trẻ (1/16 trang) 3,200,000 1 3,200,000 3 Báo Thanh Niên (1/16 trang) 1,100,000 1 1,100,000 4 Thời báo kinh tế Sài Gòn (1/8trang) 3,500,000 1 3,500,000 28/08/09 PRTeam II. Quảng cáo trên Website 1 www.sacombank.com.vn 1 2 www.sacombankleasing.com.vn 1 3 www.sbsc.com.vn 1 28/08/09 PRTeam C THƯƠNG HIỆU 6,750,000 1 Backdrop treo tại sân khấu củatrường 750,000 1 750,000 2 Poster để tại cổng trường THCS Số 1 Vĩnh Thạnh và các tuyến quốc lộ 300,000 20 6,000,000 28/08/09 BDTeam D DỰ PHÒNG 5,000,000 Tổng cộng (chưa bao gồm VAT) 35,550,000 Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 38 - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.2 Chương trình: “Vì nụ cười trẻ thơ” 5.3.2.1 Mục tiêu  Tạo sân chơi cho Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Mái ấm t ình thương Tân Bình nhân dịp Tết trung thu, đem lại niềm vui, sự tự tin cho các em; giúp các em hòa nhập cộng đồng.  Tạo mối quan hệ gắn bó giữa các em với nhau, giữa các t ình nguyện viên với trẻ.  Thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với các em. 5.3.2.2 Thông điệp Thông điệp của chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” được truyền tải thông qua các phương tiện truyền thông, lời nói và hoạt động vui chơi, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng tất cả các cùng thể hiện một nội dung “Các em hãy luôn cười tươi, cười tự tin và cười thật hạnh phúc”, Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 mong muốn đem lại niềm tin, t ình yêu thương cho các em nhỏ có những mảnh đời bất hạnh và khơi dậy lòng hảo tâm của các công chúng, tổ chức x ã hội. Chương trình nhằm mang lại sự sẻ chia và tình yêu thương đến những em nhỏ có mảnh đời kém may mắn hơn, góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng thân thiện và nhân văn, giúp các em nâng cao ước mơ tuổi thơ, để ước mơ của các em được bay cao, bay xa. Bên cạnh đó, chương trình giúp Sacombank - chi nhánh 8 tháng 3 tạo được sự nhận biết về thương hiệu của nhóm khách hàng mục tiêu về hình ảnh của tổ chức luôn gắn bó chăm lo cho các mầm non của tương lai và chăm lo cộng đồng, xã hội để xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Thông qua chương trình, Sacombank-chi nhánh 8 tháng 3 có thể thu hút được tấm lòng hảo tâm từ những khách hàng của chi nhánh, đây là nơi để gửi gắm tình yêu thương, sự chia sẽ đối với những trẻ em có cuộc sống bất hạnh. 5.3.2.3 Chiến lược Chiến lược áp dụng ở đây vẫn là hình thức tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, nhằm vào đối tượng trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Bởi trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn luôn l à tiêu điểm quan tâm của xã hội, qua đó tạo được thiện cảm, sự quan tâm, chú ý của x ã hội và góp phần đánh thức tấm lòng nhân ái ở mỗi con người. 5.3.2.4 Chiến thuật  Quan hệ cộng đồng: Đến thăm, giao lưu vui chơi và tặng bánh trung thu, lồng đèn cùng quần áo cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Mái ấm tình thương Tân Bình;  Thông cáo báo chí: Cung cấp thông tin liên quan tới chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” cho các phóng viên của các tờ báo thông dụng như Thanh Niên, Tuổi Trẻ... Sau khi chương trình được thực hiện các chuyên viên PR sẽ viết và gửi thông cáo báo chí các cho các tờ báo n ày;  Ứng dụng Internet, website: Sử dụng website Sacombank và website c ủa các công ty thành viên để cập nhật thông tin chương trình hoạt động của chi nhánh vào mục hoạt động xã hội của Sacombank; Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 39 - SVTH: Trà Thanh Hồng  Treo băng rôn thông tin về chương trình ở những nơi dễ nhìn thấy nhất như trước cổng Mái ấm tình thương Tân Bình hay treo dọc các tuyến đường đường như Đồng Đen, Hồng Lạc ở khu vực quận Tân Bình. 5.3.2.5 Nội dung chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” Mái ấm tình thương Tân Bình là nơi nuôi dưỡng và dạy dỗ cho 28 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em n ơi đây đều trong độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi. Các em l à những đứa trẻ phải chịu một cuộc sống không đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần, không cha, không mẹ, không gia đình… và hơn bao giờ hết, các em vẫn âm thầm lớn l ên, chịu đựng, sống vô tư và hạnh phúc với những ý nghĩ non nớt v à trẻ thơ của mình. “Trong cuộc sống, từ thiện là chia sẻ. Trong tình yêu, chia sẻ là hạnh phúc” với mong muốn xoa dịu bớt phần nào sự bất hạnh của các em trong cuộc sống, nhân dịp tết trung thu 2009, ngân hàng Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 đến thăm và trao tặng 28 phần quà và 10 hộp bánh trung cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Mái ấm t ình thương Tân Bình thuộc địa bàn quận Tân Bình. 5.3.2.6 Kế hoạch PR cho chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ”  Thời gian dự kiến: Vào lúc 18h30 ngày 3/10/2009  Địa điểm tổ chức : Tại Mái Ấm Tình Thương Tân Bình, số 261/1A Đồng Đen, quận Tân Bình, TP. HCM.  Kinh phí dự kiến Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 40 - SVTH: Trà Thanh Hồng Bảng 5.5 Kế hoạch truyền thông ch ương trình “ Vì nụ cười trẻ thơ” STT Nội dung Đơn giá(đồng) Số lượng Thành tiền (đồng) Hoàn tất chuẩn bị Phụ trách A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 6,620,000 1 Liên hệ trước với Mái ấm tìnhthương Tân Bình 25/09/09 2 Bánh trung thu (4 cái/1 hộp) 140,000 10 1,400,000 3 Lồng đèn + đèn cầy 15,000 28 420,000 4 Bộ đồ thun đơn giản 100,000 28 2,800,000 4 Hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng 2,000,000 01/10/09 Chi nhánh B TRUYỀN THÔNG 4,300,000 I. Quảng cáo trên báo 1 Gửi TCBC và hình ảnh chophóng viên các báo và tạp chí 10 28/09/09 2 Báo Tuổi Trẻ (1/16 trang) 3,200,000 1 3,200,000 3 Báo Thanh Niên (1/16 trang) 1,100,000 1 1,100,000 25/09/09 PR Team II. Quảng cáo trên Website 1 www.sacombank.com.vn 1 2 www.sacombankleasing.com.vn 1 3 www.sbsc.com.vn 1 28/09/09 PRTeam C THƯƠNG HIỆU 5,250,000 1 Backdrop treo tại sân khấu củatrường 750,000 1 750,000 2 Poster để tại cổng mái ấm tình thương và các tuyến đường Đồng Đen, Hồng Lạc 300,000 15 4,500,000 BD Team D DỰ PHÒNG 2,000,000 Tổng cộng (chưa bao gồm VAT) 18,170,000 5.3.3 Chương trình “Tọa đàm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ” 5.3.3.1 Mục tiêu  Cung cấp những kiến thức tổng quan về t ình hình kinh tế và xu hướng phát triển hiện nay;  Tư vấn, giới thiệu các mô h ình kinh doanh vừa và nhỏ phổ biến trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế;  Tư vấn cho các nữ doanh nhân các cách tiếp cận nguồn vốn vay;  Tạo sự gắn bó đối với khách hàng hiện có;  Mở rộng quan hệ với khách hàng mới giao dịch tại chi nhánh;  Quảng bá các sản phẩm đặc thù hiện có của chi nhánh. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 41 - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.3.2 Thông điệp Lời nói, hình ảnh, banderole, poster, truyền thông l à những công cụ chính để truyền tải thông điệp của chương trình tọa đàm “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Nội dung của thông điệp là giúp nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng, kiến thức cho phụ nữ, đặc biệt cho nhóm phụ nữ yếu thế, dễ gặp khó khăn trong kinh doanh. Qua đó giảm bớt tình trạng thất nghiệp, tăng nguồn thu cho gia đ ình và xã hội, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất n ước. 5.3.3.3 Chiến lược Vận dụng hình thức tọa đàm 4 bên giữa ngân hàng, hội phụ nữ, các chuyên gia kinh tế và các nữ doanh nhân để thu hút sự quan tâm, t ìm hiểu của khách hàng về chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Qua đó giúp nâng cao nhận biết thương hiệu của khách hàng đối với mô hình chi nhánh đặc thù so với các chi nhánh khác trong hệ thống và giới thiệu các gói dịch vụ t ài chính ưu đãi của Sacombank - Chi nhánh 8 Tháng 3 5.3.3.4 Chiến thuật  Sự kiện: Tổ chức hội thảo chuyên đề giữa 4 bên ngân hàng, hội phụ nữ, các chuyên gia kinh tế và các nữ doanh nhân về lĩnh vực kinh tế, qua đó giới thiệu các mô hình kinh doanh phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;  Quảng cáo giới thiệu sản phẩm : Liên hệ từ chương trình tọa đàm để giới thiệu các gói dịch vụ cho vay ưu đãi áp dụng riêng cho các nữ doanh nhân;  Sử dụng internet, website : Thông tin về chương trình tọa đàm của Sacombank - chi nhánh 8 Tháng 3 trên website Sacombank, các công ty thành viên;  Thông cáo báo chí: Cung cấp thông tin về chương trình tọa đàm cho các phóng viên của một vài tờ như: Thời báo kinh tế Sài Gòn, báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Sài Gòn tiếp thị...Mời các phóng viên tham dự chương trình, qua đó giới thiệu về chi nhánh;  Quảng cáo trên ti vi: Cung cấp thông tin cho đài truyền các đài truyền hình như HTV9, HTV3, VTV3… ;  Sử dụng logo của Sacombank, h ình ảnh về chi nhánh và các băng rôn, poster quảng cáo để tạo sự chú ý cho khách hàng. 5.3.3.5 Nội dung chương trình “Tọa đàm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 tổ chức buổi tọa đàm giữa 4 bên ngân hàng, Hội Phụ nữ, các chuyên gia kinh tế và các nữ doanh nhân. Nội dung buổi tọa đàm xoay quanh vấn đề nhận định các xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, đặc biệt là xu hướng phát triển trong thời kỳ kinh tế đang bị khủng hoảng, nhằm tư vấn lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời giới thiệu gói dịch vụ mới “Cho vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, cùng các loại hình dịch vụ cho vay ưu đãi khác mà ngân hàng dành cho các n ữ doanh nhân. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 42 - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.3.6 Ý nghĩa  Thông qua buổi tọa đàm, giúp các nữ doanh nhân có dịp tiếp cận với xu hướng kinh tế mới và được hỗ trợ nâng cao năng lực, tr ình độ, kỹ năng, kiến thức kinh doanh cho chính m ình;  Tạo những điểm khác biệt mà qua đó khách hàng có thể hiểu và nắm được những nét đặc thù của Sacombank-chi nhánh 8 tháng 3 so với các chi nhánh khác trong hệ thống;  Qua hội thảo sẽ giúp cho các nữ doanh nhân chủ động h ơn trong việc tìm kiếm các nguồn tài chính, tạo cơ hội đầu tư và việc làm. 5.3.3.7 Kế hoạch PR cho chương trình “Tọa đàm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”  Thời gian dự kiến: Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2009, nhân d ịp chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.  Địa điểm tổ chức: Tại hội trường Sacombank - Chi nhánh 8 tháng 3.  Đối tượng tham gia  Đại diện ban lãnh đạo tập đoàn Sacombank và ban giám đốc chi nhánh;  Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM;  Đại diện trường đại học Kinh Tế TP. HCM  50 nữ doanh nhân đang tham gia các loại h ình dịch vụ của Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 và những nữ doanh nhân đang có nhu cầu đầu tư, phát triển kinh doanh.  Kinh phí dự kiến Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 43 - SVTH: Trà Thanh Hồng Bảng 5.6: Kế hoạch truyền thông v à thương hiệu chương trình tọa đàm “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” STT Nội dung Đơn giá(đồng) Số lượng Thành tiền (đồng) Hoàn tất chuẩn bị Phụ trách A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 9,600,000 1 Liên hệ khách mời và phóng viên 50 100,000 22/09/09 2 Chốt danh sách nữ doanh nhântham dự 40 05/10/09 3 Quà tặng cho khách mời tham dự 60,000 50 3,000,000 08/10/09 Chi nhánh 4 Tài liệu nội dung chương trình 50,000 50 2,500,000 16/10/09 PRTeam 5 Linh tinh: hoa tươi, nước suối… 3,000,000 6 Chi phí hỗ trợ khách mời đặc biệt 500,000 2 1,000,000 17/10/09 Chi nhánh B TRUYỀN THÔNG 31,300,000 I. Quảng cáo trên báo 1 Gửi thông cáo báo chí và hình ảnh cho phóng viên các báo và tạp chí 20 15/10/09 2 Báo Tuổi Trẻ (1/8 trang) 6,000,000 1 6,000,000 3 Báo Thanh Niên (1/8 trang) 5,500,000 1 5,500,000 4 Thời báo kinh tế Sài gòn (1/8trang) 3,500,000 1 3,500,000 5 Sài Gòn thiếp thị (1/8 trang) 4,000,000 1 4,000,000 10/10/09 PR Team II. Đưa tin trên truyền hình, phát thanh 1 Đưa tin, phóng sự trên HTV9,HTV7 3,000,000 1 3,300,000 2 Đưa tin trên đài VTV3 9,000,000 1 9,000,000 10/10/09 PRTeam III. Quảng cáo trên Website 1 www.sacombank.com.vn 1 2 www.sacombankleasing.com.vn 1 3 www.sbsc.com.vn 1 15/10/09 PRTeam C THƯƠNG HIỆU 15,750,000 1 Backdrop treo tại hội trường 750,000 1 750,000 12/10/09 2 Poster treo trong và ngoài chi nhánh 300,000 50 15,000,000 01/10/09 BD Team D DỰ PHÒNG 5,000,000 Tổng cộng (chưa bao gồm VAT) 61,650,000 Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 44 - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.4 Tài trợ chương trình tư vấn mùa thi 2010 do báo Thanh Niên tổ chức 5.3.4.1 Mục tiêu Góp phần duy trì và mở rộng chương trình “Tư vấn mùa thi”do báo Thanh Niên, Sở Giáo Dục và Đào tạo và Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (kênh VTV2) tổ chức hàng năm. Ngoài ra Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 muốn cùng chia sẻ những khó khăn mà các thí sinh đang ph ải trải qua trong quá tr ình chọn lựa ngành, nghề phù hợp với năng lực bản thân, sở thích, phù hợp về sức khỏe, tâm lý… 5.3.4.2 Thông điệp Thông điệp mà Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 gửi đến các thí sinh chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2010 là: Tự tin, sáng suốt lựa chọn tương lai, chúng tôi luôn đồng hành chia sẽ khó khăn cùng bạn. Thông điệp này được truyền tải thông qua h ình ảnh, lời nói và thông qua hành động trao tặng các suất học bổng cho các tân sinh từng đến tham dự “Tư vấn mùa thi” có kết quả thi đại học cao. Thông qua ch ương trình Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 muốn gửi đến công chúng h ình ảnh ngân hàng phụ nữ luôn gắn bó chăm sóc thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, đồng thời kêu gọi các tổ chức xã hội ra sức hỗ trợ cho các hoạt động v ì thế hệ trẻ tương lai. 5.3.4.3 Chiến lược Tham gia tài trợ cho các chương trình có tính cộng đồng cao, thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội, nhằm đưa hình ảnh, logo của Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 xuất hiện ở nhiều nơi. Qua hệ thống nhận diện thương hiệu độc đáo, hình ảnh Sacombank - chi nhánh 8 tháng 3 sẽ nhanh chóng tạo được ấn tượng, sự quan tâm của khách hàng. 5.3.4.4 Chiến thuật  Quan hệ cộng đồng: Tham gia tài trợ cho chương trình “Tư vấn mùa thi”, một chương trình thiết thực và lại thu hút nhiều sự quan tâm của x ã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh.  Sử dụng internet, website : Thông tin về chương trình hoạt động xã hội của Sacombank - chi nhánh 8 tháng 3 trên website Sacombank, các công ty thành viên và trên một số website học trò khác như Mực tím, Zing.vn…  Thông cáo báo chí: Cung cấp thông tin tham gia tài trợ cho các phóng viên các tờ báo và tạp chí như: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Hoa học trò, Mực tím vì đây là những tờ báo được đông đảo công chúng theo d õi. Sau khi chương trình được thực hiện các chuyên viên PR sẽ viết và gửi thông cáo báo chí các cho các tờ báo này;  Quảng cáo trên ti vi: Cung cấp thông tin cho đài truyền các đài truyền hình như HTV9, HTV3, VTV3… ;  Cung cấp logo, hình ảnh của chi nhánh cho đơn vị tổ chức, để logo được đặt ở vị trí nhà tài trợ trong tất cả các băng rôn của ch ương trình. Đây là chương trình có quy mô lớn nên hình ảnh Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 sẽ nhanh chóng được xuất hiện ở nhiều nơi, tạo được nhiều ấn tượng cho khách hàng. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 45 - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.4.5 Nội dung chương trình Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 tài trợ 10 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu đồng cho chương trình “Tư vấn mùa thi” được tổ chức vào tháng 3 hàng năm do ba đơn vị cùng phối hợp tổ chức là: Bộ Giáo dục - Đào Tạo, Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (kênh VTV2) và Báo Thanh Niên. Ngoài ra chi nhánh còn trích ra 10 tri ệu đồng nhằm hỗ trợ kinh phí tổ chức ch ương trình “Tư vấn mùa thi”. Chương trình “ Tư vấn mùa thi” là chương trình có quy mô lớn, được Bộ trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo đánh giá cáo về vai trò, lợi ích đem lại cho xã hội. Chương trình được tổ chức dưới hai hình thức: tư vấn trực tuyến và tổ chức tư vấn, hướng nghiệp ở rộng rãi các tỉnh. Chương trình không chỉ đưa thông tin đến học sinh và các bậc phụ huynh ở thành phố có điều kiện đọc báo, truy cập Internet để đ ược tư vấn, mà còn diễn ra ở tận các vùng quê xa, những học sinh trường huyện, trường làng vốn rất thiếu thông tin. 5.3.4.6 Ý nghĩa  Cung cấp những kiến thức cơ bản về các ngành học giúp các em có những định hướng ban đầu cho bản thân;  Khích lệ tinh thần học tập của các em;  Với hình ảnh thương hiệu xuất hiện ở nhiều nơi giúp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu của chi nhánh. 5.3.4.7 Kế hoạch PR cho chương trình tài trợ “Tư vấn mùa thi 2010”  Thời gian dự kiến: Đầu tháng 3 năm 2010  Địa điểm tổ chức: Tại các một số trường THPT trên toàn quốc.  Đối tượng tham gia:  Sở Giáo Dục và Đào Tạo của tỉnh;  Đại diện các trường đại học;  Đại diện các đơn vị tài trợ;  Học sinh đang ôn tập thi đại học ở các trường nơi diễn ra buổi tư vấn.  Kinh phí dự kiến: Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 46 - SVTH: Trà Thanh Hồng Bảng 5.7 Kế hoạch truyền thông v à thương hiệu chương trình tài trợ “Tư vấn mùa thi 2010” STT Nội dung Đơn giá(đồng) Số lượng Thành tiền (đồng) Hoàn tất chuẩn bị Phụ trách A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 40,000,000 1 Chi phí tài trợ 2,000,000 10 20,000,000 2 Chi phí hỗ trợ ban tổ chức 10,000,000 22/02/09 3 Công tác phí 10,000,000 01/03/09 Chi nhánh B TRUYỀN THÔNG 26,400,000 I. Quảng cáo trên báo 1 Gửi TCBC và hình ảnh chophóng viên các báo và tạp chí 20 08/02/09 2 Báo Tuổi Trẻ (1/8 trang) 6,000,000 1 6,000,000 3 Báo Thanh Niên (1/8 trang) 5,500,000 1 5,500,000 4 Báo Mực Tím (1/4 trang ruột) 1,800,000 1 1,800,000 01/02/09 PR Team II. Đưa tin trên truyền hình, phát thanh 1 Đưa tin, phóng sự 15 phút trênHTV9, HTV7 3,300,000 1 3,300,000 2 Đưa tin trên đài VTV3 9,000,000 1 9,000,000 01/03/09 PRTeam III. Quảng cáo trên Website 1 Website của Sacombank: www.sacombank.com.vn 1 2 Website của SacombankLeasing: www.sacombankleasing.com.vn 1 3 Website của SBS: www.sbsc.com.vn 1 01/03/09 4 Báo Mực tím online (Mục tiêu điểm) 400,000 1 tuần 400,000 5 Website của Zing (Mục tiêu điểm) 400,000 8 400,000 22/02/09 PR Team C THƯƠNG HIỆU 90,000,000 1 Poster treo tại địa điểm tư vấn 300,000 300 90,000,000 01/10/09 D DỰ PHÒNG 5,000,000 TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT) 161,400,000 5.3.5 Hội thảo chuyên đề sức khỏe 5.3.5.1 Mục tiêu: Cung cấp cho khách hàng kiến thức về  Cung cấp những kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các nữ doanh nhân trong thời kỳ phát triển kinh tế.  Tạo mối quan hệ thân thiện đối với khách h àng hiện có; Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 47 - SVTH: Trà Thanh Hồng  Xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới giao dịch tại chi nhánh. 5.3.5.2 Thông điệp Với tốc độ hội nhập, phát triển nhanh của nền kinh tế đ ã tạo ra nhiều áp lực, căng thẳng về mặt tinh thần cho các doanh nhân, đặc biệt l à các doanh nhân nữ dễ bị tổn thương khi gặp sự cố. Vì vậy Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 gửi đến các doanh nhân nữ thông điệp “Chăm lo bảo vệ sức khỏe, giữ g ìn tuổi thanh xuân là nghệ thuật của một người doanh nhân thành đạt”. Xây dựng trong lòng cộng đồng hình ảnh Sacombank- chi nhánh 8 tháng 3 luôn chăm sóc chu đáo đ ến khách hàng không chỉ về sức khỏe mà còn về đời sống kinh tế của họ . 5.3.5.3 Chiến lược Trong thời điểm kinh tế có nhiều biến động dễ tạo nhiều áp lực cho các doanh nhân, đặc biệt là các nữ doanh nhân có mức độ chịu đựng kém hơn. Nhận thức được những áp lực về công việc, và gia đình mà các khách hàng mình đang chịu đựng Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 tổ chức hội thảo chuyên đề về chăm lo sức khỏe cho các nữ doanh nhân. Chiến lược được áp dụng ở đây là tạo ra các yếu tố bất ngờ, độc đáo cùng với công tác chăm sóc khách hàng chu đáo qua đó tạo niềm tin cho khách hàng cũ và thu hút sự chú ý, quan tâm của khách hàng mới. 5.3.5.4 Chiến thuật  Hội thảo chyên đề sức khỏe: Tiến hành gặp gỡ, trao đổi với các bác sĩ dinh dưỡng, các chuyên gia tâm lý để lắng nghe ý kiến, nhận định của họ về tác động của hoạt động kinh tế ảnh h ưởng đến sức khỏe của các doanh nhân như thế nào, đặc biệt là các nữ doanh nhân.  Sử dụng internet, website : Thông tin về chương trình chào mừng Quốc tế phụ nữ và trên website Sacombank, các công ty thành viên và trên m ột số website khác như: website của báo Tiếp thị gia đình, Phụ nữ Việt Nam.  Sử dụng logo của ngân hàng Sacombank, hình ảnh về chi nhánh và các băng rôn, poster quảng cáo để tạo sự chú ý cho khá ch hàng.  Thông cáo báo chí: Cung cấp thông tin về các chương trình hội thảo cùng với các chương trình chào mừng Quốc tế phụ nữ và mừng sinh nhật lần thứ 5 của chi nhánh 8 tháng 3 cho các phóng vi ên của các tờ báo được công chúng chọn đọc nhiều nhất như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, ngoài ra do nhân dịp Quốc tế phụ nữ thì những thông tin chương trình dành cho phụ nữ cần được đăng tải trên các tạo chí được nhiều phụ nữ chọn đọc nh ư Phụ nữ Việt Nam, Tiếp thị gia đình... Mời các phóng viên tham dự chương trình, qua đó giới thiệu về chi nhánh. 5.3.5.5 Nội dung chương trình: Hội thảo là nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và biện pháp giúp cho các nữ doanh nhân luôn giữ được trạng thái minh mẫn, chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe, hướng tới suy nghĩ và thái độ tích cực, kích thích khả năng sáng tạo, không mất định h ướng cuộc sống trước các biến cố của đời sống kinh tế, mang lại sự tối ưu hóa cho cuộc sống cá nhân và gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 48 - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.5.6 Ý nghĩa Chương trình nhằm đem lại cho khách hàng thân thiết của chi nhánh những kiến thức chăm sóc sức khỏe hiệu quả, qua đó Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 gửi lời tri ân đến quý khách hàng mong muốn đem lại trạng thái tinh thần l àm việc tốt nhất và giúp cho quý khách hàng có những quyết định sáng suốt, thành công trong công việc. 5.3.5.7 Kế hoạch PR cho hội thảo chuyên đề sức khỏe  Thời gian: Hội thảo diễn ra trong 1 buổi vào sáng thứ 7, ngày 06/03/2010.  Địa điểm: Hội trường chi nhánh 8 tháng 3  Đối tượng tham gia: 30 khách hàng thân thiết của chi nhánh.  Kinh phí dự kiến Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 49 - SVTH: Trà Thanh Hồng Bảng 5.8 Kế hoạch truyền thông và thương hiệu chương trình hội thảo “Doanh nhân và sức khỏe” STT Nội dung Đơn giá(đồng) Số lượng Thành tiền (đồng) Hoàn tất chuẩn bị Phụ trách A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 11,200,000 1 Mời bác sĩ, chuyên gia dinhdưỡng 1,000,000 2 2,000,000 BD Team 2 Liên hệ khách mời và phóng viên 40 1,800,000 22/02/10 Chi nhánh và PR Team 3 Quà tặng 60,000 40 2,400,000 01/03/10 4 Tài liệu nội dung chương trình 50,000 40 2,000,000 5 Linh tinh: hoa tươi, nước suối… 3,000,000 04/03/10 Chi nhánh B TRUYỀN THÔNG 24,000,000 I. Quảng cáo trên báo 1 Gửi TCBC và hình ảnh chophóng viên các báo và tạp chí 20 03/03/10 2 Báo Tuổi Trẻ (1/8 trang) 6,000,000 1 6,000,000 3 Báo Thanh Niên (1/8 trang) 5,500,000 1 5,500,000 4 Thời báo Kinh Tế Sài Gòn (1/8trang) 3,500,000 1 3,500,000 02/03/10 PR Team 5 Sài Gòn tiếp thị (1/8 trang) 4,000,000 1 4,000,000 II. Đưa tin trên truyền hình, phát thanh 1 Đưa tin, phóng sự trên HTV9,HTV7 3,000,000 1 3,000,000 2 Đưa tin trên đài truyền hìnhVĩnh Long 4,000,000 1 4,000,000 02/03/10 PRTeam III. Quảng cáo trên Website 1 www.sacombank.com.vn 1 2 www.sacombankleasing.com.vn 1 3 www.sbsc.com.vn 1 05/03/10 PRTeam C THƯƠNG HIỆU 3,750,000 1 Backdrop treo tại hội trường 750,000 1 750,000 03/03/10 2 Poster treo tại chi nhánh 300,000 10 3,000,000 25/02/10 BD Team D DỰ PHÒNG 5,000,000 Tổng cộng (chưa bao gồm VAT) 43,950,000 Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 50 - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.6 Sự kiện “ Bí quyết ẩm thực” 5.3.6.1 Mục tiêu  Nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò của các chất dinh dưỡng hằng ngày;  Tạo sự thân thiện, mang nhiều tình cảm gia đình trong nhân ngày 8/3;  Thu hút sự chú ý, tìm hiểu, tạo dư luận. 5.3.6.2 Thông điệp “Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 luôn quan tâm chăm sóc s ức khỏe, tài chính cho mỗi khách hàng, tất cả vì sự hạnh phúc của khách hàng”, thông điệp được truyền tải thông qua lời nói, các sự kiện và hình ảnh. Nhưng tất cả các thông điệp cùng xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, khỏe mạnh và đảm đang. 5.3.6.3 Chiến lược Tổ chức sự kiện thị tài nội trợ với chủ đề “Bí quyết ẩm thực” tại công vi ên 23/9 nhằm thu hút sự quan tâm của nhiều đối t ượng khách hàng. Đưa hình ảnh, thông điệp của chương trình đến với công chúng và thông qua chương tr ình giúp nâng cao nhận thức của công chúng đối với thương hiệu Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3. 5.3.6.4 Chiến thuật  Sự kiện: Tổ chức sự kiện trổ tài nội trợ nhằm ca ngợi sự khéo léo, t ài năng của các chị em phụ nữ nhân dịp lễ Quốc tế phụ nữ.  Sử dụng internet, website : Thông tin về sự kiện của Sacombank - chi nhánh 8 tháng 3 trên website Sacombank, các công ty t hành viên.  Thông cáo báo chí: Cung cấp thông tin về chương trình chào mừng Quốc tế phụ nữ cho các phóng viên của một vài tờ báo như Thanh Niên,Tuổi trẻ, Sài Gòn tiếp thị, báo Tiếp thị gia đình...đăng tin trên đài truyền hình TP.HCM và đài Vĩnh Long Mời các phóng viên tham dự chương trình, qua đó giới thiệu về chi nhánh.  Sử dụng logo của Sacombank, h ình ảnh về chi nhánh và các banderole, poster quảng cáo để tạo sự chú ý cho khách hàng. 5.3.6.5 Nội dung o Thời gian: Sáng chủ nhật, ngày 07/03/2010. o Địa điểm: địa điểm dự kiến tại Thảo Cầm Viên hoặc trước công viên 23/9, TP.HCM o Đối tượng tham gia:  Dự kiến 20 khách hàng thân thiết của chi nhánh;  Các đơn vị chính quyền địa phương, hội liên hiệp phụ nữ tại địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM o Hình thức  Chuẩn bị mâm cơm gia đình đơn giản nhưng bổ dưỡng xoay quanh chủ đề chăm sóc sức khỏe gia đ ình. Mâm cơm gồm 3 món cho 4 người. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 51 - SVTH: Trà Thanh Hồng  Thời gian thực hiện: 90 phút  Số tiền mua thực phẩm theo qui định: 200.000đ  Mỗi đội gồm 2 người. Dự kiến 15 đội tham dự o Kinh phí dự kiến Bảng 5.9: Kế hoạch truyền thông và thương hiệu chương trình “Bí quyết ẩm thực” STT Nội dung Đơn giá(đồng) Số lượng Thành tiền (đồng) Hoàn tất chuẩn bị Phụ trách A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 109,200,000 1 Liên hệ khách mời và phóng viên 40 1,800,000 Chi nhánh, PR Team 2 Đặt áo, nón có logo Sacombank 60,000 40 2,400,000 25/02/10 BD Team 3 Chi phí phát thưởng 5,000,000 4 Chi phí nấu ăn 200,000 15 3,000,000 5 Ban giám khảo 1,000,000 3 3,000,000 05/03/10 6 Âm thanh, sân khấu 16,000,000 7 Văn nghệ 50,000,000 8 Thuê bàn, ghế 10,000,000 9 Thuê địa điểm 15,000,000 25/02/10 10 Linh tinh: hoa tươi, nước…. 3,000,000 06/03/10 Chi nhánh B TRUYỀN THÔNG 25,000,000 I. Quảng cáo trên báo 1 Gửi thông cáo báo chí và hìnhảnh cho phóng viên 20 04/03/10 2 Báo Tuổi Trẻ (1/8 trang) 6,000,000 1 6,000,000 3 Báo Thanh Niên (1/8 trang) 5,500,000 1 5,500,000 4 Thời báo Kinh Tế Sài Gòn (1/8trang) 3,500,000 1 3,500,000 5 Phụ nữ Việt Nam 7,000,000 1 7,000,000 03/03/10 PR Team II. Đưa tin trên truyền hình, phát thanh 1 Đưa tin, phóng sự trên HTV9,HTV7 3,000,000 1 3,000,000 03/03/10 PR Team III. Quảng cáo trên Website 1 www.sacombank.com.vn 1 2 www.sacombankleasing.com.vn 1 3 www.sbsc.com.vn 1 05/03/10 PRTeam C THƯƠNG HIỆU 30,750,000 1 Backdrop treo tại sân khấu 750,000 1 750,000 03/03/10 2 Poster treo tại công viên 23/9 300,000 100 30,000,000 25/02/10 BD Team D DỰ PHÒNG 10,000,000 Tổng cộng (chưa bao gồm VAT) 174,950,000 Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 52 - SVTH: Trà Thanh Hồng 5.3.6.6 Ý nghĩa  Thông qua chương trình Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 gửi lời tri ân tới quý khách hàng thân thiết;  Tạo sự hiểu biết và phân biệt giữa Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 với các chi nhánh khác trong hệ thống ngân hàng của Sacombank; 5.4 Tổng chi phí dự kiến cho cả kế hoạch Bảng 5.10: Dự trù kinh phí cho cả kế hoạch PR ĐVT: Đồng Chiến thuật Số lượng Chi Phí Quan hệ cộng đồng 2 53,720,000 Tài trợ 1 161,400,000 Hội thảo/ tọa đàm 2 105,600,000 Sự kiện 1 174,950,000 Tổng 6 495,670,000 5.5 Đo lường kết quả của kế hoạch PR 5.5.1 Định tính: Đánh giá định tính được thực hiện bằng hình thức điểm tin hằng ngày cụ thể như sau:  Theo dõi khối lượng tin tức đăng trên phương tiện truyền thông: Tổng hợp qua các bài báo, bài viết trên các báo phổ thông, báo chuyên ngành và báo điện tử những tin tức về Sacombank – Chi nhánh 8 tháng 3 trong từng khoảng thời gian thời gian xác định (đó l à khoảng thời gian là khi tung ra một chiến dịch PR), qua đó để biết đ ược có bao nhiêu thông tin của mình được các phương tiện truyền thông quan tâm và chuyển tải.  Chất lượng mẫu tin tức: Từ các bài báo được tổng hợp tiến hành đánh giá xem thông tin truyền đi có bị xuyên tạc mang hay không, các tin được đăng tải mang tính đối nghịch hay cảm thông.  Rà soát số lần thông điệp của từng chiến dịch đ ược xuất hiện trên báo, đài. 5.5.2 Định lượng : Tiến hành nghiên cứu định lượng với bảng câu hỏi, phỏng vấn số l ượng mẫu thích hợp để xác định xem mức độ nhận biết th ương hiệu Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3. Kết quả nghiên cứu sẽ cho ta thấy:  Có bao nhiêu khách hàng biết đến chi nhánh 8 tháng 3. Họ biết đến chi nhánh thông qua phương tiện thông tin đại chúng nào. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 53 - SVTH: Trà Thanh Hồng  Số lượng khách hàng biết đến sự khác biệt giữa chi nhánh 8 tháng 3 với các chi nhánh khác của Sacombank. 5.6 Tóm tắt Trong chương 5 này, tác giả trình bày ý tưởng, thời gian, dự trù kinh phí thực hiện 6 chương trình trong năm nhằm tạo sự nhận biết và phân biệt vai trò, quyền lợi của chi nhánh đặc thù, dành riêng cho phụ nữ. Trong bất cứ một kế hoạch n ào cũng cần có sự đánh giá và trong bài nghiên c ứu này tác giả cũng trình bày 2 phương thức đánh giá đó là phương thức định tính và định lượng để đánh giá hiệu quả sau mỗi ch ương trình. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh - 54 - SVTH: Trà Thanh Hồng CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN 6.1 Kết luận: Trong thị trường tài chính hiện nay thì mức độ cạnh tranh của giữa các ngân h àng ngày càng trở nên sôi nỗi và khốc liệt hơn, vì thế để thương hiệu Sacombank - Chi Nhánh 8 tháng 3 gần gũi với cộng đồng hơn đòi hỏi Sacombank phải luôn có các chương trình quảng bá thương hiệu mạnh mẽ. Bài nghiên cứu này thể hiện một phương thức quảng bá mới mang xu hướng của thời đại đó là PR (quan hệ công chúng). Kế hoạch bao gồm 6 chương trình được thực hiện vào các mốc thời gian quan trọng trong năm (từ tháng 7/2009 đến tháng 6/2010). Kế hoạch đ ược tiến hành thông qua các chiến thuật: quan hệ công chúng, tài trợ, báo cáo chuyên đề, tổ chức sự kiện…nhằm tạo ấn tượng, thu hút sự quan tâm của khách hàng. Các chương trình được thiết kế chi tiết từ việc thiết lập mục tiêu, thông điệp đến việc dự trù kinh phí. - Chương trình 1: Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3 tham gia hoạt động cộng đồng, đem đến cho các em học sinh có ho àn cảnh khó khăn, hiếu học những suất học bổng có giá trị. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các em đến tr ường và kích lệ tinh thần học tập của các em, đồng thời giúp x ã hội giảm tình trạng bỏ học ở các vùng còn khó khăn. - Chương trình 2: Đến thăm, giao lưu vui chơi và tặng bánh trung thu, lồng đèn cùng quần áo cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Mái ấm t ình thương Tân Bình. Chương trình nhằm đem lại sự sẻ chia và tình yêu thương đến những em nhỏ có mảnh đời kém may mắn. - Chương trình 3: Tổ chức hội thảo chuyên đề giữa 4 bên ngân hàng, hội phụ nữ, các chuyên gia kinh tế và các nữ doanh nhân về lĩnh vực kinh tế, nhằm giúp các nữ doanh nhân có dịp tiếp cận với xu hướng kinh tế mới và được hỗ trợ năng lực, trình độ, kỹ năng, kiến thức kinh doanh cho bả n thân. - Chương trình 4: Tài trợ chương trình tư vấn mùa thi 2010 do báo Thanh Niên t ổ chức hàng năm. Chương trình nhằm chia sẻ những khó khăn m à các thí sinh đang phải trải qua trong quá tr ình chọn lựa ngành, nghề phù hợp với năng lực bản thân, sở thích, phù hợp về sức khỏe, tâm lý… - Chương trình 5: Hội thảo chuyên đề sức khỏe nhằm gặp gỡ, trao đổi v à lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về cách thức bảo vệ sức khỏe trong thời buổi kinh tế thị trường hay biến động. - Chương trình 6: Tổ chức sự kiện trổ tài nội trợ nhằm ca ngợi sự khéo léo, t ài năng của các chị em phụ nữ nhân dịp lễ Quốc tế phụ nữ. 6.2 Hạn chế của đề tài: Mặc dù, đã có nhiều cố gắng trong việc t ìm hiểu cơ sở lý thuyết và cơ sở thực tiễn về vấn đề xây dưng thương hiệu cũng như xây dựng kế hoạch PR tại ngân hàng Sacombank, nhưng đề tài cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Những dữ liệu thu thập chủ yếu từ internet nên độ tin cậy chưa cao. Đề tài chưa thật sự chi tiết hóa về cách thức thực hiện một chương trình bởi đề tài chỉ dừng lại ở việc định hướng hoạt động PR giai đoạn 2009 – 2010. Ngoài ra, đề tài chưa thực hiện được các kế hoạch PR cho các chương trình khuyến mại hay chương trình quảng bá sản phẩm mới của ngân h àng Sacombank – chi nhánh 8 tháng 3. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh b SVTH: Trà Thanh Hồng TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu trên Internet - Không ngày tháng, Bảng báo giá quảng cáo trên "Sài Gòn tiếp thị"[Trực tuyến], Saigon tiep thi Online . Đọc từ: [Đọc ngày 25/04/2009] - Không ngày tháng, Bảng báo giá quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ [Trực tuyến], Tuổi trẻ online. Đọc từ: [Đọc ngày 25/04/2009] - Không ngày tháng, Bảng báo giá quảng cáo trên báo Mực tím [Trực tuyến], Mực tím. Đọc từ: [Đọc ngày 26/05/2009] - Không ngày tháng, Bảng báo giá quảng cáo trên báo Phụ nữ Việt Nam [Trực tuyến], Maradco . Đọc từ: Id=94 [Đọc ngày 26/05/2009] - Không ngày tháng, Bảng giá quảng cáo và thông báo trên các kênh truyền hình và sóng phát thanh [Trực tuyến], Đài truyền hình Vĩnh Long. Đọc từ: [Đọc ngày 28/05/2009] - Không ngày tháng, Biểu giá quảng cáo trên truyền hình VTV 2009 [Trực tuyến], Công ty cổ phần truyền thông Thời Đại Số . Đọc từ: truyen-hinh-VTV-2009.nso [Đọc ngày 29/05/2009] - 26/02/2005, Chi nhánh Sacombank 8/3: Nhà bank cho phái đ ẹp [Trực tuyến] Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông báo chí (CPI) . Đọc từ: dep/20382929/90 [Đọc ngày 20/04/2009] - 14/08/2008, Dân ở huyện nghèo, kiếm không nỗi 5 nghìn đồng/ngày [Trực tuyến], Vietnamnet. Đọc từ ngheo-kiem-khong-noi-5-nghin-dong-ngay.html [Đọc ngày 22/04/2009] - 07/03/2007, Để ngày nào cũng là 8/3 [Trực tuyến], Chung khoan 247. Đọc từ: - DN/Hoatdong_doanhnghiep/De_ngay_nao_cung_la_8 -3 [Đọc ngày 20/04/2009] - 20/11/2007, Sacombank 8/3 vì sự phát triển của phụ nữ [Trực tuyến], Hiệp hội ngân hàng Việt Nam. Đọc từ: temid=49 [Đọc ngày 20/04/2009] - Không ngày tháng, Thông tin quảng cáo [Trực tuyến], Thanh niên online. Đọc từ: -quang-cao-TNO.aspx [Đọc ngày 25/04/2009] Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh c SVTH: Trà Thanh Hồng Chuyên đề- Khóa luận tốt nghiệp - Châu Thị Bích Tuyền. 2008. Xây dựng kế hoạch PR cho gạo An Kê của công ty CP Angimex. Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, chuy ên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học An Giang. - Nguyễn Tâm Hoàng.2008. Hoàn Thiện Công Tác Quản bá thương hiệu Sacombank. Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Mở. - Vương Ngọc Sậm. 2008. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Sacombank An Giang . Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học An Giang Sách - Moi Ali. 2005. PR hiệu quả. NXB tổng hợp TP.HCM. - Trần Anh (biên dịch). 2008. 62 chiến dịch PR xuất sắc - Anne Gregory. 2007. Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả. NXB Trẻ - Đinh Thị Thúy Hằng. 2007. PR kiến thức c ơ bản và đạo đức nghề nghiệp. NXB Lao Động – Xã Hội. - Đinh Thị Thúy Hằng. 2007. PR lý luận và ứng dụng. NXB Lao Động – Xã Hội. - Frank Jefkins. 2004. Phá vỡ bí ẩn PR. Nhà xuất bản Trẻ - Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang. 2003. Nguyên lý marketing. NXB Đại học quốc gia TP.HCM. Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh d SVTH: Trà Thanh Hồng PHỤ LỤC BẢN BÁO GIÁ BÁO GIẤY: BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO TUỔI TRẺ NGÀY Giá một lần đăng (đồng) Vị trí - Kích cỡ Màu Đen trắng Bảng giá chính thức không phân biệt Công ty trong - ngoài nước Cả trang 260mmx375mm 65.000.000 42.000.000 1/2 trang 260mmx185mm 33.000.000 22.000.000 1/4 trang 127mmx185mm 17.000.00 11.500.000 1/8 trang 127mmx90mm 8.800.000 6.000.000 1/16 trang 60mmx90mm 4.700.000 3.200.000 1/32 trang 60mmx42mm 2.600.000 1.800.000 Biểu giá quảng cáo Thanh Niên báo ngày 2009 Vị trí đặc biệtKích thước (cm x cm) 4 màu Trắng đen Trang 9 - 12 Du lịch/Ẩm thực 1 trang (25,5 x 37) 48.000.000 34.000.000 60.000.000 50.000.000 1/2 trang (25,5 x 18) 25.000.000 18.000.000 34.000.000 26.000.000 1/2 trang đứng (19 x 27) 30.000.000 21.500.000 1/4 trang (12,5 x 18) 14.000.000 10.000.000 14.000.000 1/8 trang (12,5 x 8,75) 7.500.000 5.500.000 8.000.000 1/16 trang (6 x 9) 4.000.000 1.100.000 1/32 trang (6 x 4) 2.500.000 500.000 Chân trang (25,5 x 2) 5.000.000 4.000.000 Chân trang (25,5 x 4) 9.500.000 7.000.000 Chân trang (25,5 x 8) 17.000.000 12.000.000 Trang đầu thông tin nóng (150 chữ+hình) 4.000.000 3.000.000 3.500.000 Thông cáo báo chí (150 chữ+hình) 3.500.000 2.500.000 Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh e SVTH: Trà Thanh Hồng Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh f SVTH: Trà Thanh Hồng Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh g SVTH: Trà Thanh Hồng BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO THỰC HIỆN NĂM 2009 TR ÊN VTV (Kèm theo Quyết định số 1415 ngày 28 tháng 10 năm 2008) Giá quảng cáoKý hiệu Thời gian Thời điểm quảng cáo 10" 15" 20" 30" KÊNH VTV1 : Giờ A Từ 5h30 - 17h A1 5h30-7h30 Chào buổi sáng 6.300.000 đ 7.500.000 đ 9.400.000 đ 12.500.000 đ A2 7h30-9h30 Từ T2 đến CN 3.500.000 đ 4.200.000 đ 5.250.000 đ 7.000.000 đ A3 9h30-11h Từ T2 đến T6 3.500.000 đ 4.200.000 đ 5.250.000 đ 7.000.000 đ A4 11h -12h Từ T2 đến CN 6.000.000 đ 7.200.000 đ 9.000.000 đ 12.000.000 đ A5 12h -14h Từ T2 đến CN 3.500.000 đ 4.200.000 đ 5.250.000 đ 7.000.000 đ A6 14h -17h Từ T2 đến CN 3.500.000 đ 4.200.000 đ 5.250.000 đ 7.000.000 đ A7 9h -11h T7 và CN 6.000.000 đ 7.200.000 đ 9.000.000 đ 12.000.000 đ Giờ B Từ 17h - 24h Từ T2 đến CN B1 17h-18h Trước/Sau phim 3.500.000 đ 4.200.000 đ 5.250.000 đ 7.000.000 đ B2 17h-18h Trong phim 3.500.000 đ 4.200.000 đ 5.250.000 đ 7.000.000 đ B3 Trước 18h 7.500.000 đ 9.000.000 đ 11.250.000 đ 15.000.000 đ B4 18h-18h20 T2 đến CN 7.500.000 đ 9.000.000 đ 11.250.000 đ 15.000.000 đ B4.1 18h20-18h55 Cuộc sống thường ngày 9.000.000 đ 10.800.000 đ 13.500.000 đ 18.000.000 đ B4.2 Trước bản tinthời sự 19h 9.000.000 đ 10.800.000 đ 13.500.000 đ 18.000.000 đ B5 19h50-20h10 T2 đến CN 12.500.000 đ 15.000.000 đ 18.750.000 đ 25.000.000 đ B6.1 20h10-21h Phim truyện 15.000.000 đ 12.500.000 đ 18.000.000 đ 30.000.000 đ B6.2 21h -22h T2 đến CN 11.000.000 đ 13.200.000 đ 16.500.000 đ 22.000.000 đ B7 22h-23h T2 đến CN 10.000.000 đ 12.000.000 đ 15.000.000 đ 20.000.000 đ B8 21h -23h Trước phim truyện - CN 10.000.000 đ 12.000.000 đ 15.000.000 đ 20.000.000 đ B9 21h -23h Phim truyện - CN 12.000.000 đ 14.400.000 đ 18.000.000 đ 24.000.000 đ B11 Sau 23h 2.500.000 đ 3.000.000 đ 3.750.000 đ 5.000.000 đ Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh h SVTH: Trà Thanh Hồng BIỂU BÁO GIÁ PHỤ NỮ VIỆT NAM a. Khổ: 29cm x 42cm b. Số trang:16 trang, có 8 trang in 4 m àu c. Chọn vị trí trang tăng giá tiền 10% d. Trang bìa số 4 in 4 màu: 16.000.000 VNĐ e. Những kích thước trang trong in 4 màu: i. Nguyên trang: 14.000.000 VNĐ ii. 1/2 ngang: 7.000.000 VNĐ iii. 1/2 đứng: 8.400.000 VNĐ f. Những kích thước trang trong in 2 màu: i. Nguyên trang: 12.000.000 VNĐ ii. 1/2 ngang: 6.000.000 VNĐ iii. 1/2 đứng: 7.200.000 VNĐ g. Tự giới thiệu 4 màu (10cm x 15cm): 3.000.000 VNĐ Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh i SVTH: Trà Thanh Hồng BÁO GIÁ BÀI PR ZING.VN Xây Dựng Kế Hoạch PR Cho Ngân Hàng Sacombank–Chi Nhánh 8 Tháng 3 Giai Đoạn 2009 – 2010 GVHD: Th. Huỳnh Phú Thịnh j SVTH: Trà Thanh Hồng BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO MỰC TÍM (tuần báo) Vị trí In 4 màu In 1 màu Giấy couché Giấy Tân Mai Bìa 4 22.000.000đ Bìa 3 19.000.000đ Bìa 2 20.500.000 đ Nguyên trang ruột 17.000.000đ ½ trang ruột ngang 9.000.000đ ½ trang ruột đứng 10.000.000 đ Băng chân trang (3H x 13W cm) 3.000.000 đ Nguyên trang ruột 6.000.000đ ½ trang ruột ngang 3.300.000đ ¼ trang ruột đứng 1.800.000đ Băng chân trang (2.5H x 13W cm) 1.000.000đ BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN MỰC TÍM ONLINE Vị trí/Kích thước/Giá cả (1 tuần đăng) Loại trang Banner trượt 115x240px Banner Trên 450x100px Banner giữa 450x90px Banner dưới 450x90px Logo trái,phải 150x50px Độc quyền 1.500.000đ 1.000.000đ 900.000đ 900.000đ 600.000đ Chia sẻ (tối đa 3 đơn vị) 1.200.000đ 800.000đ 700.000đ 700.000đ 400.000đ Chia sẻ (tối đa 3 đơn vị) 600.000đ 600.000đ 400.000đ 400.000đ 250.000đ Chia sẻ (tối đa 3 đơn vị) 500.000đ 400.000đ 300.000đ 300.000đ 200

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng kế hoạch PR cho ngân hàng Sacombank.pdf
Luận văn liên quan