Đề tài Xây dựng mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính và hàm ý cho Việt Nam

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU KINH đIỂN VỀ KHỦNG HOẢNG VÀ CÁC MÔ HÌNH CẢNH BÁO KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH . . .1 1.1 Nghiên cứu kinh điển về khủng hoảng tài chính . .1 1.1.1 Khủng hoảng tiền tệ (Currency Crisis) . 1 Khủng hoảng tiền tệ thế hệ thứ nhất . .1 Khủng hoảng tiền tệ thế hệ thứ hai . .2 Khủng hoảng tiền tệ thế hệ thứ ba . 2 1.1.2. Khủng hoảng ngân hàng (Banking Crisis) . .2 Sự lựa chọn đối nghịch . .3 Rủi ro về đạo đức . .3 Tâm lý bầy đàn . .3 1.1.3 Khủng hoảng nợ ( Debt Crisis) . 4 1.1.4 Khủng hoảng kép (Twin crisis) . .5 Khủng hoảng kép thế hệ thứ nhất . .5 Khủng hoảng kép thế hệ thứ hai . .8 1.1.5 Nguyên nhân của khủng hoảng tài chính . .10 1.2.Các mô hình cảnh báo khủng hoảng . 12 1.3.1.Mô hình Probit . 12 1.3.2.Mô hình Neuro Nuzzy . 13 Mờ hóa . .13 Suy luận . 15 Khở mờ . .15 1.3.3.Mô hình Signal Approach . .16 Giải thích Stj . .17 Giải thích ωj . .18 CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẢNH BÁO KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHO VIỆT NAM . 20 2.1 Lựa chọn mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính phù hợp cho Việt Nam . 20 2.2 Ứng dụng mô hình Signal Approach vào cảnh báo khủng hoảng tài chính cho Việt Nam . .21 2.2.1 Cơ sở dữ liệu . 21 2 2.2 Xây dựng chuỗi chỉ số cảnh báo khủng hoảng . .22 Lựa chọn biến số cho mô hình . .23 Giải thích sự tác động của từng biến. . 26 2.2.3 Chuỗi chỉ số cảnh báo khủng hoảng thực nghiệm . 27 Lưu ý của chuổi chỉ số 13 biến . .28 Chuỗi chỉ báo khủng hoảng 10 biến . 29 2.2.4 Qua kết quả nhìn nhận xác suất Việt Nam rơi vào khủng hoảng tài chính . 33 Phương pháp luận . .33 Thực nghiệm . 34 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC KHUYỀN NGHỊ THÊM VỀ MÔ HÌNH . 37 3.1 Nhận xét kết quả dự báo của mô hình . .37 3.1.1 đánh giá rủi ro quốc gia Việt Nam của EIU . . 37 Rủi ro chủ quyền . .38 Rủi ro riền tệ . . . .38 Rủi ro ngân hàng . . .38 3.1.2 IMF và đánh giá tính dễ tổn thương của hệ thồng tài chính Việt Nam . . .38 Khả năng dễ bị tổn thương của hệ thống ngân hàng . . . 38 Thị trường chứng khoán sụt giảm và những rủi ro trên thị trường chứng khoán . . .39 3.1.3 Nét tương đồng giữa các báo cáo và mô hình Signal Approach . . . 40 3.2 Khắc Phục những nhược điểm của mô hình . . . .41 3.3 Khuyến nghị cho Việt Nam . 41 3.3.1 Khuyến nghị về mặt mô hình . .41 Biến VNINDEX . . 41 Chỉ số bất động sản . . .41 3.3.2 Khuyến nghị về mặt chính sách . . 42 Khuyến nghị chính sách vĩ mô . . . 42 Tích cực điều chỉnh và tăng cường giám sát hệ thổng tài chính để đảm bảo sự thận trọng của các ngân hàng trong việc quản lý rủi ro . .45 Xây dựng một cấu trúc khuyền khích có lợi cho phối hợp tài chính mạnh mẽ để tránh tỉ lệ nợ trên giá trị cổ phần và tăng độ đáng tin cậy trong các khoản vay nước ngoài . .45 Kiểm soát và theo dõi chặt chẽ các khoản vốn đầu tư của các tập đoàn nhà nước từ việc tiến hành vay nợ nước ngoài nhắm tránh rủi ro mất vốn nhà nước . . 46 Xây dựng mô hình cảnh báo khủng hoảng cho toàn bộ nền kinh tế Việt Nam . .47 PHẦN MỞ đẦU 1. LÝ DO NGHIÊN CỨU Khủng hoảng tài chính gây ra nhiều thiệt hại ở cả khu vực kinh tế tài chính và khu vực kinh tế thực, cần rất nhiều thời gian và chi phí để giải quyết hậu quả và phục hồi nền kinh tế. Thêm vào đó là các hậu quả về mặt xã hội, làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu con người. Chính vì vậy, trong tác phẩm: “Hãy kết toán cuộc sát phạt”, Helen Hayward đã viết: “ các cuộc khủng hoảng tài chính đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu con người. Cái giá đối với con người rất nghiêm trọng, có lẽ không thể nào tính nổi và hậu quả của khủng hoảng vẫn tiếp tục được phơi bày. Người nghèo bị tác động bởi thất nghiệp, đồng lương bị giảm, giá cả các nhu yếu phẩm tăng cao và các dịch vụ xã hội bị thu hẹp. Trẻ em phải rời ghế nhà trường, lương thực và thực phẩm khan hiếm, nạn bạo hành và mại dâm tăng lên. Thất nghiệp và cạnh tranh sinh tồn làm cho cộng đồng bị rạn nứt, chính trị trở nên bất ổn, bạo động vì thực phẩm và sắc tộc tại Indonesia, nông dân phản kháng ở Thái Lan và công nhân bất bình ở Hàn Quốc ”(1) Tuy nhiên, “Việc bùng nổ khủng hoảng chắc chắn không thể dự báo được. Tuy nhiên, có thể xác định được các dấu hiệu mất cân bằng tài chính. Nói cách khác, chắc chắn có thể xác định được các yếu kém và nó khiến các cơ quan chức năng cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, không nên viển vông nghĩ rằng có thể dự báo được khủng hoảng.”2 Việc xây dựng công cụ cảnh báo khủng hoảng đã được thực hiện từ lâu tại các quốc gia khác nhau. Cho tới nay, tại VN vẫn chưa có một công cụ cảnh báo nào đúng nghĩa. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu kinh điển và các mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính”. 2. XÁC đỊNH VẤN đỀ NGHIÊN CỨU đề tài nghiên cứu của này tập trung nghiên cứu những lý thuyết kinh điển về khủng hoảng tài chính cũng như các mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính. Từ đó, xây dựng mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính cho VN dựa trên những mô hình đã được phát triển áp dụng thành công tại các quốc gia khác. Cùng với đó, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra những khuyến nghị để 1 Helen Hayward và Ducan Green, “đồng vốn và trừng phạt”, NXB Chính trị quốc gia, 05/2005. 2 Françoise Nicolas Nghiên cứu viên, Trung tâm châu Á , Viện Quan hệ quốc tế Pháp ,Giảng viên đại học Paris-Est - Tham luận đánh giá, dự báo và các biện pháp phòng ngừa khủng hoảng tiền tệ và hệ thống ngân hàng - 2008. giúp VN có thể tránh được những cú sốc tài chính và xa hơn là những cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai. 3. CÂU HỎI VÀ MỤC đÍCH NGHIÊN CỨU  Các hình thức khủng hoảng tài chính nào đã diễn ra trong quá khứ ? Cách thức các cuộc khủng hoảng này diễn ra như thế nào ?  đâu là nguyên nhân gây ra các cuộc khủng hoảng tài chính?  Các mô hình cảnh bảo khủng hoảng tài chính nào đang được sử dụng và đâu là mô hình phù hợp với điều kiện của VN hiện nay?  Những bước đi cần thiết hiện nay để giúp thị trường tài chính vững mạnh và có thể tránh được những cú sốc và các cuộc khủng hoảng là gì? Trong quá trình đi tìm lời giải cho những câu hỏi nghiên cứu vừa nêu để giải quyết vấn đề nghiên cứu đặt ra, đề tài này nhằm vào các đối tượng nghiên cứu cụ thể sau đây:  Phân tích các nghiên cưu kinh điển về khủng hoảng đặc biệt là các lý thuyết về “khủng hoảng kép” và cơ chế truyền động của từng loại khủng hoảng.  Tính toán và phân tích chuỗi chỉ số khủng hoảng dựa trên mô hình Signal Approach qua đó đánh giá về khả năng VN xảy ra khủng hoảng.  Xem xét sự phù hợp của mô hình và đưa ra các khuyến nghị về mô hình để nâng cao hiệu quả cảnh báo đồng thời đề xuất những khuyến nghị về mặt chính sách giúp cho thị trường tài chính VN phát triển bền vững.  Hướng đến đề xuất xây dựng một hệ thống cảnh báo chung cho toàn bộ nền kinh tế. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp định tính, định lượng, thống kê, so sánh và tổng hợp nhằm làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu. đối với nghiên cứu định lượng trong được sử dụng trong nghiên cứu này, chúng tôi dùng phương pháp phi tham số dựa trên mô hình Signal Approach nhằm làm rõ vai trò của các biến số kinh tế vĩ mô góp phần gây ra khả năng khủng hoảng. 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Các nghiên cứu kinh điển về khủng hoảng bao gồm khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng nợ và đặc biệt là khủng hoảng kép thế hệ 1, thế hệ 2. Sau đó là các nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng tài chính và cuối cùng là các mô hình cảnh báo tài chính đã có Chương 2: Áp dụng mô hình Signal Approach vào VN để tính toán chuỗi chỉ số khủng hoảng cho giai đoạn 1998-2008 qua đó nhìn nhận xác suất VN rơi vào khủng hoảng. Chương 3: Xem xét sự phù hợp của mô hình Signal Approach khi áp dụng vào VN qua đó đưa ra những đề xuất để nâng cao hiệu quả cảnh báo cho mô hình và đề xuất những chính sách cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính VN. 6. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU CÔNG TRÌNH Về lý luận đề tài này giúp cho chúng ta có một cái nhìn sâu hơn về khủng hoảng tài chính thông qua các lý thuyết kinh điển về khủng hoảng. Bên cạnh đó, dựa trên mô hình Signal Approach đã được áp dụng khá thành công tại nhiều nước, đề tài này còn đóng góp được chuỗi chỉ số cảnh báo khủng hoảng tài chính cho VN trong giai đoạn 1998-2008. Một vấn đề cần lưu ý là mô hình này được phát triển chủ yếu dùng cho việc cảnh báo khủng hoảng tiền tệ và ngân hàng. Tuy nhiên, trong nhiều công trình nghiên cứu về khủng hoảng kép đã kiểm chứng mối quan hệ khủng hoảng tiền tệ có liên quan mật thiết với khủng hoảng nợ (điều này được chúng tôi trình bày kỹ trong lý thuyết về khủng hoảng kép) do đó mô hình này cũng đồng thời có thể cảnh báo cho khủng hoảng nợ. Về mặt thực tiễn, đề tài này đã đóng góp một công cụ cảnh báo định lượng giúp cho các nhà điều hành chính sách vĩ mô có một cái nhìn rõ hơn về khả năng dễ bị thương tổn của các bộ phận trong thị trường tài chính để từ đó có các giải pháp điều chỉnh thích hợp giúp cho hệ thống tài chính lành mạnh hơn. Cuối cùng chúng tôi cũng đề xuất thêm những chính sách khác cho Việt Nam phát triển ổn định và bền vững trong cả ngắn hạn và dài hạn.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính và hàm ý cho Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ────────────────── Mẫu NCKHSV A3 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG “NHÀ KINH TẾ TRẺ - NĂM 2009” TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2009 Đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký tham dự: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẢNH BÁO KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM Sinh viên (nhóm sinh viên) đăng ký: STT HỌ VÀ TÊN LỚP KHÓA KHOA ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC E-MAIL ĐIỆN THOẠI 01 Nguyễn Ngọc Duy 15 31 TCDN 505/08 Tân Kỳ Tân Quý – Q.Tân Phú – Tp.HCM ngocduy1010@gmail.com 0909.711.369 02 Huỳnh Ngọc Huy 10 31 TCDN 21/38 Khu phố 5 – Hố Nai – Biên Hòa – Đồng Nai ngochuymom@yahoo.com 0908.521.145 Trưởng nhóm: Huỳnh Ngọc Huy Địa chỉ liên lạc: 21/38 Khu phố 5 – Hố Nai – Biên Hòa – Đồng Nai Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Khắc Quốc Bảo Ghi chú: Phiếu đăng ký này chỉ nộp dạng file, nộp kèm đĩa lưu nội dung công trình (đĩa nộp bao gồm: 1 file PDF toàn bộ công trình nghiên cứu, 1 file PDF bản tóm tắt đề tài, 1 phiếu đăng ký tham gia giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ theo mẫu NCKHSV A3 và 1 bản báo cáo trình bày tóm tắt công trình bằng Powerpoint)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNCKHSV A3.doc
  • pdfBai hoan chinh.pdf
  • pdfTom tat.pdf