Đề tài Xu hướng phát triển của phát thanh hiện đại trong thời kỳ mới

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG 1. Xuất hiện phát thanh hiện đại 1.1: Điều kiện kỹ thuật 1.2: Điều kiện kinh tế - văn hóa – xã hội 2. Xu hướng của phát thanh hiện đại 2.1 Thông tin nhanh 2.2 Nói ngắn, viết ngắn 2.3 Tăng tính đời thường và đáp ứng yêu cầu giải trí 2.4. Nâng cao tính chiến đấu cũng tức là nâng cao sức hấp dẫn với người nghe đài 2.5. Xây dựng hệ thống phát thanh có tính mở 2.6. Khai thác triệt để đặc điểm của truyền thanh và đổi mới phương pháp thể hiện trình bày và giọng đọc trên sóng phát thanh 2.7. Phát thanh đa phương tiện KẾT LUẬN

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 2526 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xu hướng phát triển của phát thanh hiện đại trong thời kỳ mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXu hướng phát triển của phát thanh hiện đại trong thời kỳ mới.pdf