Đề tài Yếu tố con người trong quản lý chất lượng tại Công ty may TNHH Hoà Hưng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG. 1. Khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng 1.1. Khái niệm chất lượng. 1.2. Khái niệm về “ quản lý chất lượng” 2. Quan điểm về con người của các nhà kinh tế 2.1. Taylor 2.2. Lý thuyết về hành vi trong lãnh đạo. 2.3. Lý thuyết thoả mãn nghề nghiệp 2.4. Quan niệm của Toole về lao động: 3. Vai trò của yếu tố con người trong quản lý chất lượng. 3.1. Khách hàng 3.2. Người lãnh đạo 3.3. Cán bộ công nhân viên 4. Hiệu quả cảu việc vận dụng yếu tố con người vào quản lý chất lượng. PHẦN II: THỰC TRẠNG YẾU TỐ CON NGƯỜI CỦA CÔNG TY MAY TNHH HOÀ HƯNG, MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÂN TỐ 1. Thực trạng yếu tố con người của công ty may TNHH Hoà Hưng. 1.1. Thực trạng của công ty may TNHH Hoà Hưng. 1.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp 1.1.2. Khái quát tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.3. Dây truyền công nghệ sản xuất 1.1.4.Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp. 1.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 1.1.6. Yếu tố lao động 1.2. Thực trạng về nhân tố con người tại công ty. 1.2.1. Thực trạng trong công tác tuyển chọn đội ngũ công nhân viên. 1.2.2.Trong công tác đào tạo. 1.2.3. Các hình thức động viên khuyến khích người lao động. 1.2.4. Phân loại lao động. 1.2.5. Phân loại công việc 2. Mối quan hệ giữa nhân tố con người và chất lượng trong quản lý tại công ty may TNHH Hoà Hưng. 2.1. Về trình độ văn hoá. 2.2. Về trình độ tay nghề chuyên môn nghiệp vụ. 2.3. Về độ tuổi lao động. 2.4. Vấn đề về nhận thức, ý thức chất lượng. PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH HOÀ HƯNG. 1. Công tác giáo dục và đào tạo chất lượng. 1.1. Đào tạo cấp lãnh đạo cao nhất trong tổ chức. 1.2. Đào tạo đối với cán bộ quản lý. 1.3. Đào tạo cho mọi nhân viên khác. 2.Thành lập tổ cải tiến chất lượng. 3. Các chương trình kích thích khả năng lao động sáng tạo của nguồn nhân lực. 4. Xây dựng nền văn hoá chất lượng 5. Công tác tuyển chọn 6. Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động 7. Các hình thức hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân tố con người 8. Thực hiện một số phong trào KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Yếu tố con người trong quản lý chất lượng tại Công ty may TNHH Hoà Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfYếu tố con người trong quản lý chất lượng tại Công ty may TNHH Hoà Hưng.pdf
Luận văn liên quan