Đề xuất quy hoạch môi trường vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình

Đề tài: Đề xuất quy hoạch môi trường vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình (72 trang) MỤC LỤC CHƯƠNG 1: QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG 1.1. Tổng quan về quy hoạch môi trường 1.1.1. Khái niệm về quy hoạch môi trường 1.1.2. Mục tiêu, nguyên tắc và nội dung cơ bản của quy hoạch môi trường 1.1.2.1. QHMT phải đạt được các mục tiêu chủ yếu sau đây 1.1.2.2. QHMT ở bất kỳ cấp nào đều phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: 1.1.2.3. Các nội dung chính của QHMT bao gồm 1.1.3. Các hoạt động triển khai về quy hoạch môi trường trên Thế giới và ở Việt Nam 1.1.3.1. Quy hoạch môi trường trên Thế giới 1.1.3.2. Quy hoạch môi trường ở Việt Nam 1.1.4. Các phương pháp và công cụ dùng trong quy hoạch môi trường 1.1.4.1. Các phương pháp 1.1.4.2. Các công cụ 1.2. Tổng quan về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội vùng bãi bồi ven biển Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình 1.2.1. Điều kiện tự nhiên vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình 1.2.1.1. Vị trí địa lý 1.2.1.2. Đặc điểm khí hậu 1.2.1.3. Đặc điểm thuỷ, hải văn 1.2.1.4. Đặc điểm địa hình 1.2.1.5. Tài nguyên thiên nhiên 1.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 1.2.2.1. Dân cư 1.2.2.2. Hoạt động kinh tế 1.2.2.3. Văn hoá xã hội 1.2.2.4. Hiện trạng sử dụng đất CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp phân tích và kế thừa các tư liệu thế giới và việt nam về quy hoạch môi trường 2.2. Phương pháp khảo sát, điều tra về môi trường và điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 2.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý hệ thống thông tin địa lý 2.4. Phương pháp đánh giá và dự báo biến động môi trường CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHU VỰC BÃI HỒ VEN BIỂN HUYỆN KIM SƠN, NINH BÌNH 3.1. Hiện trạng môi trường 3.1.1. Hiện trạng môi trường đất 3.1.2. Thành phần các nguyên tố vi lượng 3.1.3. Thành phần dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 3.2. Dự báo xu hướng biến động môi trường 3.2.1. Các nhân tố gây biến động môi trường 3.2.1.1 Nhân tố tự nhiên 3.2.1.2. Nhân tố nhân sinh 3.2.2. Dự báo biến động môi trường 3.2.1.1. Các biến đổi địa hình, cảnh quan khu vực nghiên cứu 3.2.1.2. Biến động môi trường nước 3.2.1.3. Biến động môi trường đất 3.2.1.4. Các biến động sử dụng đất 3.3. Định hướng và các giải pháp quy hoạch sử dụng tài nguyên khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, ninh bình 3.3.1. Định hướng quy hoạch môi trường khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 3.3.2. Các giải pháp khả thi để sử dụng bền vững tài nguyên khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, Ninh Bình Kết luận và kiến nghị I. KẾT LUẬN II. KIẾN NGHỊ

pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2528 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề xuất quy hoạch môi trường vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề xuất quy hoạch môi trường vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình.pdf
Luận văn liên quan