Điều kiện phát triển du lịch Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay du lịch là một ngành kinh tế đã, đang và sẽ phát triển. Điều kiện phát triển du lịch đã trở thành một đề tài nghiên cứu hấp dẫn, lôi cuốn nhiều nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Việc nghiên cứu về điều kiện phát triển du lịch của từng nước là một công việc hết sức quan trọng tạo tiền đề cho sự phát triển du lịch của mỗi nước. Chính vì thế mà không chỉ các nhà nghiên cứu du lịch quốc tế mà các nhà du lịch Việt Nam đều rất quan tâm đến vấn đề này. Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm tất cả các điều kiện liên quan đến sự phát triển du lịch: Những điều kiện chung (điều kiện an ninh chính trị và an toàn xã hội; điều kiện kinh tế; chính sách phát triển du lịch) và các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch (thời gian rỗi, khả năng tài chính của du khách tiềm năng; trình độ dân trí); khả năng cung ứng nhu cầu du lịch (điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên; điều kiện kinh tế và tài nguyên du lịch nhân văn; tình hình và sự kiện đặc biệt; sự sẵn sàng đón tiếp) và sự hình thành điểm du lịch. Mục đích nghiên cứu nhằm tìm ra các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển du lịch của đất nước. Từ việc nghiên cứu rõ ràng, tỉ mỉ, ta sẽ tìm ra cách đầu tư thích đáng, hướng qui hoạch đúng đắn để phát triển du lịch nước nhà. I. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG 1.1. Điều kiện an ninh chính trị và an toàn xã hội 2 1.2. Điều kiện kinh tế .3 1.3. Chính sách phát triển du lịch 6 II. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ THÂN LÀM NẢY SINH NHU CẦU DU LỊCH 2.1. Thời gian rỗi .7 2.2. Khả năng tài chính của du khách tiềm năng .8 2.3. Trình độ dân trí 11 III. KHẢ NĂNG CUNG ỨNG NHU CẦU DU LỊCH 3.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên 13 3.2. Điều kiện kinh tế và tài nguyên du lịch nhân văn 21 3.3. Sự sẵn sàng đón tiếp du khách .24 IV. SỰ HÌNH THÀNH ĐIỂM DU LỊCH 4.1. Khái niệm 25 4.2. Phân loại điểm du lịch 25 4.3. Điều kiện và nhân tố hình thành điểm du lịch 28 4.4. Xác định vị trí điểm du lịch .29 V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 5070 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều kiện phát triển du lịch Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………….1 I. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG 1.1. Điều kiện an ninh chính trị và an toàn xã hội......................................2 1.2. Điều kiện kinh tế……………………………………………………….3 1.3. Chính sách phát triển du lịch……………………………………........6 II. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ THÂN LÀM NẢY SINH NHU CẦU DU LỊCH 2.1. Thời gian rỗi…………………………………………………………...7 2.2. Khả năng tài chính của du khách tiềm năng………………………...8 2.3. Trình độ dân trí………………………………………………………11 III. KHẢ NĂNG CUNG ỨNG NHU CẦU DU LỊCH 3.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên………………13 3.2. Điều kiện kinh tế và tài nguyên du lịch nhân văn ………………..21 3.3. Sự sẵn sàng đón tiếp du khách …………………………………….24 IV. SỰ HÌNH THÀNH ĐIỂM DU LỊCH 4.1. Khái niệm……………………………………………………………..25 4.2. Phân loại điểm du lịch………………………………………………..25 4.3. Điều kiện và nhân tố hình thành điểm du lịch……………………28 4.4. Xác định vị trí điểm du lịch………………………………………….29 V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrang.phu803 lu803c.doc
  • doctrang.du li803ch.doc
Luận văn liên quan