Đồ án Đề xuất một số giải pháp quản lý dòng hàng hóa ở khu vực đô thị Hà Nội

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG BIỂU .iv MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DÒNG HÀNG HÓA TRONG ĐÔ THỊ .3 1.1 Tổng quan về dòng hàng hóa trong đô thị . . .3 1.1.1 Khái niệm về dòng .3 1.1.2 Khái niệm về dòng hàng hóa .3 1.2 Các thành phần tham gia vào dòng dịch chuyển hàng hóa .5 1.2.1 Nhà sản xuất 5 1.2.2 Các tổ chức trung gian 6 1.2.3 Người tiêu dùng cuối cùng 13 1.3 Khái quát về các phương pháp quản lý dòng hàng hóa trong đô thị .14 1.3.1 Các phương pháp phân phối trong dòng dịch chuyển hàng hóa .14 1.3.2 Mô hình quản lý dòng hàng hóa đô thị 16 1.3.3 Phương pháp tiếp cận mô hình 20 1.3.4 Cơ cấu mô hình dòng vận tải hàng hóa đô thị .29 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG DÒNG HÀNG HÓA TRONG KHU VỰC HÀ NỘI . 32 2.1 Tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội của Hà Nội 32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .32 2.1.2 Tình hình kinh tế-xã hội 34 2.1.3 Đặc điểm nền công nghiệp và dân cư . .37 2.2 Hiện trạng về dòng hàng hóa ở khu vực Hà Nội . 42 2.2.1 Mẫu phỏng vấn tiêu dùng hàng hóa của hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội 42 2.2.2 Khái quát chung về dòng hàng hóa trong khu vực đô thị Hà Nội . .43 2.2.3 Hiện trạng về cầu hàng tiêu dùng ở Hà Nội .45 2.2.4 Hiện trạng về nguồn cung .48 2.2.5 Hiện trạng về trung gian phân phối trong dòng hàng hóa 51 2.2.6 Hiện trạng về các bên tham gia trong dòng dịch chuyển hàng hóa trong đô thị Hà Nội 52 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch chuyển dòng hàng hóa ở đô thị Hà Nội 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG II .61 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DÒNG HÀNG HÓA Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ HÀ NỘI . 63 3.1 Quan điểm mục tiêu 63 3.1.1 Quan điểm .63 3.1.2 Mục tiêu .64 3.2 Đề xuất một số giải pháp quản lý dòng hàng hóa ở khu vực đô thị Hà Nội 65 3.2.1 Phát triển và hiện đại hóa kênh phân phối .65 3.2.2 Hoàn thiện cơ chế chính sách trong quản lý dòng hàng hóa .67 3.2.3 Cần gắn kết nhà sản xuất với trung gian phân phối 68 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất và phân phối hàng hóa .70 3.2.5 Ứng dụng thương mại điện tử trong các khâu dịch chuyển dòng hàng hóa .71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO

docx2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Đề xuất một số giải pháp quản lý dòng hàng hóa ở khu vực đô thị Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề Sự mở cửa của nền kinh tế đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của mọi thành phần kinh tế xã hội, đưa Việt nam chính thức vào danh sách những nước có nền kinh tế thị trường. Bộ mặt của đất nước từ nông thôn đến thành thị đã được cải thiện rõ rệt. Nhu cầu giao thương hàng hóa, vận tải giữa các vùng, miền trong cả nước cũng như với các nước trên thế giới tăng lên nhanh chóng. Tăng trưởng về kinh tế cùng sự bùng nổ về dân số tại các đô thị lớn kéo theo sự tăng cao về nhu cầu hàng hóa tại những khu vực này. Là trung tâm kinh tế,chính trị văn hóa của cả nước,thủ đô Hà Nội tập trung số lượng dân cư đông đúc.Nền kinh tế ngày càng phát triển,đời sống người dân ngày càng được nâng cao,do đó nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân cũng không ngừng tăng lên,đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.Tuy nhiên,luồng hàng hóa nói chung và luồng hàng tiêu dùng nói riêng ở khu vực Hà Nội trong quá trình dịch chuyển còn mang tính tư phát,thiếu sự quản lý đồng bộ.Do đó,nghiên cứu quản lý dòng hàng hóa đô thị ở Hà Nội là cần thiết để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng,nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp,đồng thời giảm thiểu chi phí cho xã hội. Trong các mặt hàng thiết yếu hàng ngày,mặt hàng lương thực,thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng.Do vậy,nghiên cứu sự dịch chuyển của dòng hàng hóa tiêu dùng ở đô thị Hà Nội sẽ tập trung nghiên cứu chủ yếu đối với các mặt hàng này . 2.Đối tượng,phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là đặc điểm dòng hàng hóa ở Hà Nội,chủ yếu là hàng tiêu dùng thiết yếu. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là khu vực Hà Nội cũ. 3.Mục đích và mục tiêu nghiên cứu Mục đích của đề tài là quản lý dòng hàng hóa ở khu vực Hà Nội. Mục tiêu của đề tài : Nắm được hiện trạng sự dịch chuyển của dòng hàng hóa qua các khâu trong khu vực đô thị Hà Nội. Xác định cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân Hà Nội thông qua chỉ tiêu mức tiêu thụ hàng hóa bình quân/người/năm của hộ gia đình. Xác định cung hàng hóa của các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội thông qua chỉ tiêu mức cung hàng hóa bình quân/lao động/năm. Các yếu tố tác động đến dòng hàng hóa đô thị ở Hà Nội. Các giải pháp quản lý dòng hàng hóa ở Hà Nội. 4.Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu sẵn có từ các nguồn khác nhau. Điều tra,khảo sát để thu thập số liệu và thông tin thực tế Phân tích tổng hợp số liệu. 5.Nội dung nghiên cứu Kết cấu đồ án gồm 3 chương : Chương I : Cơ sở lý luận về quản lý dòng hàng hóa đô thị Chương II : Hiện trạng dòng hàng hóa ở khu vực đô thị Hà Nội Chương III : Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý dòng hàng hóa ở khu vực đô thị Hà Nội Kết luận và Kiến nghị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxmß+ƒ -æߦºu 2.docx
  • docxket_luan.docx
  • docxmß+Ñc lß+Ñc 1.docx
  • docxnhien_chuong 1.docx
  • docxnhien_chuong 2.docx
  • docxnhien_chuong 3.docx
Luận văn liên quan