Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã muổi nọi với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Muổi Nọi - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng cộng sản Việt Nam, toàn thể dân tộc Việt Nam đang ra sức thi đua lao động, học tập, sáng tạo, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiên mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn tạo thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực còn những hạn chế, khó khăn và thử thách không nhỏ đòi hỏi sự quan tâm, phối hợp giải quyết của toàn xã hội. Trong muôn vàn khó khăn đó, tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng đã trở thành một vấn đề nổi cộm, nhức nhối và gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa và nòi giống nước nhà. Ma túy luôn là một đề tài nóng bỏng không chỉ riêng với quốc gia nào mà nó mang tính toàn cầu. Theo ước tính trên thế giới có khoảng trên 300 triệu người sử dụng ma túy bất hợp pháp, tương đương 50% dân số thế giới, chủ yếu tập trung ở độ tuổi từ 15 trở lên. Hội nghị ASEAN diễn ra vào ngày 26,27/11/1998 tại Hà Nội, với lời kêu gọi tất cả thanh niên ở khu vực ASEAN ‘Hãy nói không với ma túy” để biến ASEAN thành nơi không co ma túy vào năm 2015. Hưởng ứng lời kêu gọi đó Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng đến vấn đề ma túy, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước luôn có những biện pháp cụ thể rõ ràng trong công tác phòng chống ma túy. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 4 Chương 1. 8 CƠ SỞ LÝ LUẬN TIÊP CẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8 1. Một số vấn đề ma tuý. 8 1.1. Khái niệm ma túy. 8 1.1.2. Đặc điểm của ma tuý: 9 1.1.3. Phân loại ma túy: 10 1.1.4. Tác hại của ma túy. 13 1.2. Quan điểm của Đảng và Chính phủ về công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên. 16 1.3. Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên. 20 Chương 2 23 THỰC TRẠNG “CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN” TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MUỔI NỌI – HUYỆN THUẬN CHÂU – SƠN LA. 23 2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa bàn xã Muổi Nọi. 23 2.1.1. Về vị trí địa lý. 23 2.1.2. Về kinh tế. 23 2.1.3. Về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục. 25 2.2. Thực trạng tình hình nghiện hút ma túy hiện nay trên địa bàn xã Muổi Nọi – huyện Thuận Châu Châu – tỉnh Sơn La. 27 2.2.1. Đặc điểm tình hình thanh thiếu niên trên địa bàn xã. 27 2.2.2.1. Tình hình nghiện hút ma túy trong phạm vi cả nước. 28 2.2.2.2. Tình hình nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Muổi Nọi. 28 2.3. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý của Đoàn thanh niên trên địa bàn xã Muổi Nọi – huyện Thuận Châu – tỉnh Sơn La. 30 2.3.1. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý nói chung của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên đại bàn xã. 30 2.3.2. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý của Đoàn thanh niên trên địa bàn xã Muổi Nọi. 32 2.4. Đánh giá chung về “Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý” trong thanh thiếu niên của Đoàn thanh niên trên địa bàn, những nguyên nhân. 35 2.4.1. Những mặt được trong “công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn” những năm qua. 35 2.4.2. Những hạn chế. 35 2.4.3. Nguyên nhân . 36 2.4.4. Nguyên nhân khách quan. 36 2.4.5. Nguyên nhân chủ quan. 36 Chương 3. 38 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ “CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN” TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MUỔI NỌI – HUYỆN THUẬN CHÂU – SƠN LA. 38 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả “Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiêu niên” trên địa bàn xã Muổi Nọi – huyện Thuận Châu. 38 3.1. Đối với Đoàn thanh niên. 38 - nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương của đảng các quy định của nhà nước về công tác phòng chống ma túy. 38 3.2. Đối với các ban ngành liên quan. 39 3.3. Đối với gia đình và nhà trường . 40 3.3.1. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Muổi Nọi – huyện Thuận Châu. 40 3.3.2. Đối với các cấp Uỷ Đảng. 41 Trước tiên Đảng ủy, HĐND, UBND xã Muổi Nọi cần tích cực quan tâm chỉ đạo, giám sát về Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí để cơ quan chức năng và tổ chức Đoàn thanh niên hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy. 41 3.3.3. Đối với chính quyền địa phương. 41 3.3. 4. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 43 3.4.5. Đối với các ngành, cơ quan chức năng và tổ chức xã hội khác. 44 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 3632 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã muổi nọi với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Muổi Nọi - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
úp họ tái hoà nhập với cộng đồng. Điều quan trọng là Đoàn cần cảm hoá, giáo dục họ từ bỏ thói quen, những hành vi lệch chuẩn, trút bỏ những định kiến, mặc cảm với những lỗi lầm đã qua để họ tiếp thu những chuẩn mực tốt đẹp của xã hội, có đủ nghị lực và khả năng thay đổi “hình ảnh về chính mình”, tự vươn lên hoà nhập cộng đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị nòng cốt của phong trào thanh niên, Đoàn cần định hướng cho các hoạt động của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam…đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên thông qua các mô hình như: câu lạc bộ phòng chống ma tuý, đội thanh niên xung kích vì tình hình an ninh chính trị xã hội… Nhận thức rõ về vấn đề này Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã coi việc phòng chống ma tuý là việc thiết thực nhất nhằm bảo vệ lực lượng thanh niên bằng các chương trình cụ thể đó là Đoàn đã đưa ra các nghị quyết, kế hoạch đồng thời tổ chức các cuộc vận động phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên nói riêng và trong toàn thể nhân dân nói chung. Để phát huy hiệu quả công tác này phù hợp với từng giai đoạn phát triển hiện nay, Trung ương Đoàn cùng với Bộ công an ra nghị quyết liên tịch số 02 ngày 1/8/1998 về “ phòng ngừa ngăn chặn tội phạm về tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS HCM còn xây dựng kế hoạch mở rộng đợt cao điểm vận động phong trao phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên. Ban Bí thư Trung Ương Đoàn đã có công văn số 472/CV/ĐTN về việc hướng dẫn các tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức “ tháng hành động phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên” với nhiều nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương nhân ngày Thế giới phòng chống ma tuý ngày 26/6/1998. Trung ương Đoàn đã ký Nghị quyết liên tịch số 01 với Bộ Nội vụ về “ phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xã hội trong thanh thiêu niên” và nghị quyết số 02/KH-LN ngày 15/10/1996 giữa Trung ương Đoàn với Bộ Giaó dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế, Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam về “ phối hợp phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên và học sinh sinh viên” Đoàn thanh niên được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh, Đoàn đã tập hợp được đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ tổ quốc hiện nay. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đoan TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thông quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục chung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thường xuyên bổ xung lực lượng trẻ cho Đảng, tổ chức động viên thanh niên đi đầu trong sự nghiệp Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa và thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Chương 2 THỰC TRẠNG “CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN” TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MUỔI NỌI – HUYỆN THUẬN CHÂU – SƠN LA. 2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa bàn xã Muổi Nọi. 2.1.1. Về vị trí địa lý. Muổi nọi là xã vùng II của huyện Thuận Châu, có tổng diện tích tự nhiên 2.927,1 ha: - Phía bắc giáp xã Nậm Lầu, xã Bon Phặng huyện Thuận Châu - Phía nam giáp Chiềng Đen Thành phố Sơn La - Phía đông giáp Chiềng Cọ Thành phố Sơn La - Phía tây giáp xã Bản Lầm huyện Thuận Châu Xã Muổi nọi được phân bổ thành 15 bản. Từ trung tâm xã đến quốc lộ 6 khoảng 4 km, giao th«ng đi lại rất khó khăn đặc biệt là vào mùa mưa gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại nhất là các nhỏ đi học. Những biến động thời tiết khí hậu sảy ra thất thường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế chậm, cơ cấu sản xuất còn hạn chế , nhất là cơ cấu nông nghiệp nông thôn, áp dụng khoa học ký thuật vào sản xuất chất lượng hiểu quả chưa cao. 2.1.2. Về kinh tế. * Dân số. Xã có 15 bản có 4 dân tộc anh em cùng chung sống, tổng số hộ có 749 hộ với 3451 nhân khẩu. Trong đó: dân tộc Mường 3 hộ = 13 nhân khẩu, chiếm 0,9%; Dân tộc khơ Mú = 3 nhân khẩu; Dân tộc Thái 2.977 nhân khẩu, chiếm 86%; Dân tộc kinh 481 nhân khẩu, chiếm 14%. * Lao động và việc làm. Trong toàn xã có 1187 lao động chiếm 80% dân số của xã, trong đó lao động nông nghiệp là chủ yếu (chiếm 96%), chất lượng và hiệu quả lao động thấp, hầu hết chưa qua đào tạo, cơ sở vật chất và công cụ lao động còn thiếu nhiều và lạc hậu. Lao động phi nông nghiệp chủ yếu là cán bộ, giáo viên và công chức xã. Hiện nay việc làm là vấn đề quan tâm hàng đầu của chính quyền địa phương cũng như của người dân nhằm giải quyết lao động nông nhàn cho người dân khi kết thúc mùa vụ. * Thu nhập và mức sống. Trong mấy năm qua với sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND cùng với sự cố gắng của bà con nhân dân dăc biệt là Đoàn thanh niên, nền kinh tế của xã có những biến chuyển tích cực, đời sống của nhân dấn được cải thiện rõ rệt. * Về sản xuất nông lâm nghiệp. Sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hang hóa, chuyển sang thâm canh tăng năng suất , tăng vụ, tăng hệ số sử dụng đất, sử dụng giống mới. Hiện nay diện tích lúa nước là 50,47 ha, trong đó sản suất theo 2 mùa vụ. Do thâm canh tăng năng suất tăng vụ nên năng suất bình quân đạt 97 tạ/ha/vụ , tổng sản lượng thu được đạt 100% do với kế hoạch đặt ra. Diện tích trồng ngô 243 ha, năng suất bình quân 80 tạ/ha với tổng sản lượng đạt được 3.458 tấn năm 2010, tăng so với năm trước. Diện tích cây cà phê: 130 ha, tăng 26 ha so với năm 2009, năng suất bình quân : 80 tạ/ha; sản lượng đạt 10400 tấn. Chăn nuôi: Gia súc gia cầm: Duy trì và phát triển đàn gia súc gia cầm theo chiều hướng tăng đàn con; chỉ đạo phòng chồng dịch bệnh cho gia súc gia cầm theo định kỳ 6 tháng một lần hàng năm. Trong trường hợp có dịch bệnh xã kịp thời khoanh vùng va hạn chế sự lay lan; đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, tính đến năm 2010, đàn trâu có 697 con; Bò 663 con; Lợn 1.878 con; Dê 160 con; Gia cầm: 14.067 con, trong năm 2010 đã tổ chức tiêm phòng bệnh H5N1 cho 833 con gà. * Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các ngành tiểu thủ công nghiệp được giữ vững và phát triển ổn định như: Đan lát truyền thống, sản xuất công cụ để lao động nông nghiệp, dệt thổ cẩm, quần áo dân tộc, tự làm chăn đệm phục vụ gia đình. Hoạt động thương mại được chú trọng, số quầy bán hàng được mở rộng đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa, trong đó có quầy thương nghiệp đóng tại địa bàn giá cả ổn định, phù hợp với sức mua của nhân dân. 2.1.3. Về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục. * Vế văn hóa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HDND, UBDN xã trên chặng đường phát triển kinh tế, thực hiện công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng cơ sở vật chất làm tiền đề cho chủ nghĩa xã hội, toàn thể nhân dân xã Muổi Nọi không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước, nguyện một lòng theo Đảng, phát huy truyền thống trí tuệ, truyền thống văn hóa của xã nói riêng và của toàn dân tộc Việt Nam nói chung. Biến những chủ trương chính sách của Đảng thành phong trào quần chúng. Vì vậy, đến nay toàn xã đã xây dựng được một nhà văn hóa tại trung tâm xã, 8 nhà văn hóa bản và 1 sân vận động thể thao với tổng diện tích là 1000 m2 nhằn phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân, từ đó nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết giữa các dân tộc. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn diễn ra khá sôi nổi, được nhân dân, đoàn viên thanh niên tham gia, hưởng ứng rất nhiệt tình. Toàn xã đã tổ chức được 15 đội bóng đá, 8 đội cầu lông thường xuyên tập luyện và giao lưu thi đấu chào mừng các ngày lễ lớn. Đặc biệt, vào tháng 3 năm 2011 xã đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và năm thanh niên. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư” được tổ chức thực hiện khá tốt và đã đi vào cuộc sống của cán bộ và nhân dân 4 dân tộc. Đến nay đã có 6/12 bản đạt danh hiệu bản văn hóa, 573 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. * Về giáo dục đào tạo. Xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ, hệ thống trường học, lớp học trên địa bàn được xây dựng khá hoàn chỉnh, toàn xã có 2 trường tiểu học, 1 trường THCS được xây dựng kiên cố (nhà 2 tầng) và 1 trường mầm non Hoa Sữa ở trung tâm xã và có 6 trường mầm non cắm chốt tại các cụm bản để tạo điều kiện cho con em có độ tuổi đến trường đạt 100%. Ngoài ra các trang thiết bị được trang bị tương đối đầy đủ đảm bảo cho viêc giảng dạy và học của thầy cô, học sinh. Thường xuyên vận động con em trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 100%; Tỷ lệ đến trường mỗi năm ngày càng cao; Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm hàng năm chỉ còn 1,0% - 1,2%. * Về y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện nay có 1 trạm y tế ở trung tâm xã, ngoµi ra mỗi bản đều có 1 y tế bản và tủ thuốc nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Do vậy mấy năm qua trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh nào lớn, trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin chống bệnh. Tuy nhiên, công tác y tế còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn lạc hậu không đồng bộ, trình độ cán bộ y tế còn hạn chế, đội ngũ cán bộ bác sĩ còn thiếu. * Về quốc phòng – an ninh. Trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước với cơ chế mở cửa, thông thương giữa các vùng miền của đất nước, giữa các quốc gia với nhau ngày càng đa dạng, phong phú. Trong xu thế đó luôn có những thế lực phản động chống phá chính quyền cách mạng gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, sự ổn định của nền chính trị, xã hội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy vấn đề an ninh chính trị luôn được chú trọng quan tâm hang đầu. Do đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, các loại tội phạm được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, các đối tượng vi phạm đã xử theo pháp luật. Công tác quốc phòng trong ngững năm qua được làm khá tốt, lực lượng dân quân tự vệ được bổ sung và thường xuyên huấn luyện, luôn trong tư thế sẵn sang chiến đấu. Công tác nắm địa bàn, nắm đối tượng được duy trì có hiệu quả. Bên cạnh thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an ở các cơ sở. Tình hình nội bộ Đảng, chính quyền luôn luôn đoàn kêt nhất trí với nhau, nhân dân tiin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều chỉnh của chính quyền. Những kết quả đạt được trên là cơ sở tạo thế lực giúp cho tình hình an ninh – chính trị của xã được giữ vững ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho toàn dân vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 2.2. Thực trạng tình hình nghiện hút ma túy hiện nay trên địa bàn xã Muổi Nọi – huyện Thuận Châu Châu – tỉnh Sơn La. 2.2.1. Đặc điểm tình hình thanh thiếu niên trên địa bàn xã. Muổi Nọi có 4 dân tộc anh em cùng chung sống từ lâu đời đó là dân tộc Thái chiếm 86% dân tộc Kinh chiếm 14%; Dân tộc Mường chiếm 0,9% Dân tộc Khơ Mú. Toàn xã có 15 chi đoàn với tổng số đoàn viên, thanh niên là 220 người, trong đó 170 nam và 50 nữ, 1 cơ sở Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và cac chi đội ở 2 trường THCS, tiểu học. Nhìn chung Đoàn viên thanh niên xã Muổi Nọi có tư tưởng tốt, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào thanh niên do Đoàn tổ chức, thực hiên tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn thể hiện vai trò xung kích, thể hiện tính năng động sáng tạo trong tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, học tập nghiên cứu và tham gia các hoạt động xã hội. 2.2.2. Tình hình nghiện hút trong thanh thiếu niên hiện nay trên địa bàn xã Muổi Nọi. - Hiện nay số người nghiện hút còn 71 người 65 người đang quản lý tại bản tiểu khu chịu sự giám sát của ban quản lý sau cai, một tháng họp một lần tự viết bản kiểm điểm đánh giá quá trình rèn luyện của bản thân trong thời gian qua. - 6 người đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo duc Lao động huyện. 2.2.2.1. Tình hình nghiện hút ma túy trong phạm vi cả nước * Số người nghiện: Theo cục phòng chống tệ nạn xã hội cho biết tính đến tháng 6 năm 2011cả nước có 149.900 người nghiện ma túy. * Thành phần và đối tượng nghiện: Gần 80% người nghiện ở độ tuổi dưới 30 hơn 95% người nghiện là nam giới. người nghiện ma túy đều có trình độ văn hóa thấp. * Hình thức lạm dụng, Theo nhận định từ Bộ Y tế, tình hình lạm dụng ma tuý ở nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp và vẫn có xu hướng tăng mạnh mẽ dưới nhiều hình thức lạm dụng khác nhau. Bọn buôn lậu ma túy hoạt động tinh vi, tìm mọi cách dụ dỗ, lôi kéo giới thanh thiếu niên. Một số người nghiện ma túy mà thiếu tiền mua ma túy sẽ tiếp tay hay rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo thậm chí cả bắt buộc người khác dùng ma túy hòng bán ma túy để kiếm tiền sử dụng ma túy. Người bán ma túy dụ dỗ trẻ nhỏ đi bán ma túy và éo buộc trẻ này dùng ma túy để dễ bị sai khiến. Thanh thiếu niên sống gần môi trường có nhiều cám dỗ ma túy, sống gần những nơi có buôn bán ma túy thì dễ bị lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy hơn. 2.2.2.2. Tình hình nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Muổi Nọi. * Số lượng người nghiện. Cùng với sự phát triển của đất nước, xã Muổi Nọi cũng đang xu thế hội nhập, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư và xây dựng. Nền kinh tế dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, tình hình kinh xã hội có những bước chuyển biến tích cực và phát trển mạnh. Do đó, trên địa bàn có sự tập trung đông đảo của các thành phần lao động, các trường học, nhà máy... Mặc dù được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, nhưng tình hình nghiện hút ma túy vấn có biến động và diễn biến phức tạp. Qua việc tổ chức thực hiện kết luận số 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống ma túy. Trong năm 2006 xã đã rà soát và sàng lọc được 74 người nghiện ma túy, 74 người nghiện nay đã được tổ chức hỗ trợ cắt cơn nghiện tại cộng đồng trong thời gian 10 ngày, hết thời gian hỗ trợ cắt cơn đã được giao về gia đình và địa phương tiếp tục quản lý. Xã đã ra quyết định thành lập các câu lạc bộ cụm bản để quản lý và tổ chức sinh hoạt cho các người nghiện 10 ngày một lần tự viết bản kiểm điểm tự đánh giá quá trình rèn luyện của bản thân. năm 2008, đã có 5 người tái nghiện đã được cai tái nghiện tại trung tâm giáo dục lao động huyện, trong năm 2008 đã có 3 người tử vong vì nghiện nặng chuyển sang giai đoạn AIDS. năm 2009, đối tượng nghiện ma túy đã tử vong thêm 4 người, giảm danh sách quản lý xuống còn 67 người nghiện ma túy. năm 2010 phát hiện thêm 4 người nghiện ma túy mới đã được hỗ trợ cắt cơn nghiên, tăng thêm danh sách quản lý là 71 người nghiện ma túy. STT Năm Nam Nữ Tử vong Tổng 1 2008 74 0 3 71 2 2009 71 0 4 67 3 2010 71 0 0 71 * Thành phần đối tượng. Ma túy đã và đang len lỏi từng ngõ ngách trong cuộc sống cộng đồng, xâm nhập vào từng đơn vị hành chính, cơ sở sản xuất nhà máy xí nghiệp và trường học nó đang trở thành nỗi lo âu của toàn xã hội. Theo số liệu thống kê của Công an Ban chỉ đạo 03 năm 2010 trong toàn xã có trên 71 người nghiện ma túy. Đối tượng. Có cả người cao tuổi Lẫn nông dân và đoàn viên thanh niên, học sinh , sinh viên. Đây là độ tuổi tập trung sức lao động chủ yếu để phát triển kinh tế cũng như việc sinh sản duy trì nòi giống. Song trên thực tế cho tháy tình hình đối tượng sử dụng ma túy, mua bán vận chuyển chất ma túy trái phép còn diễn biến phức tạp, đó chính là nỗi lo lắng từng gia đình các cấp các ngành và toàn xã hội. * Hình thức lạm dụng. Hiện nay những người sử dụng ma tuý chủ yếu là heroin, song bên cạnh đó người nghiện còn sử dụng chất ma tuý tổng hợp như thuốc lắc và có chiều hướng phổ biến, gia tăng liều lượng. Đây là loại ma tuý có tính năng kích thích, gây hưng phấn rất mạnh, nó, thường gây ảnh hưởng nặng đến sức khoẻ và rất nguy hiểm đến người nghiện, gần đây xuất hiện hiện tượng sử dụng ma tuý dưới dạng viên thuốc lắc, điều đó đáng chú ý và lo ngại đối với học sinh các trường THPT, TCCN, dạy nghề và Đại học. Hiện nay trên địa bàn xã Muổi Nọi phần lớn các con nghiện sử dụng hình thức hít, tiêm chích là chủ yếu, chúng hoạt động và sử dụng một cách rất tinh vi làm cho các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Các người nghiện chủ yếu là những người không nghề nghiệp, không việc làm, thu nhập thấp, đời sống kinh tế bấp bênh mà giá thuốc hiên nay tăng cao nên tiền sử dụng thuốc chủ yếu bằng con đường trộm cắp, cướp giật hoặc làm các công việc phi pháp luật. Đây thực sự là gánh nặng, mỗi nguy cơ lớn cho gia đình, cộng đồng và toàn xã hội 2.3. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý của Đoàn thanh niên trên địa bàn xã Muổi Nọi – huyện Thuận Châu – tỉnh Sơn La. 2.3.1. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý nói chung của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên đại bàn xã. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Muổi Nọi, các ban ngành cơ quan trong toàn xã đã hoạt tích cực và thu được nhiều kết quả trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn nghiện ma tuý nói riêng, đồng thời xác định rõ đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, quyết liệt đòi hỏi cần có sự kiên trì, lâu dài, liên tục và đồng bộ. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma tuý ngày càng tinh vi, phức tạp. Có nơi có lúc chúng hoạt động công khai trắng trợn, lôi kéo người già, trẻ em tham gia buôn bán vận chuyển và sử dụng trái phép các chất ma tuý. Nhiều đối tượng còn chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, điều này gây khó khăn cho công tác tuyên truyền điều tra xử lý. Nhìn chung Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý của các ban ngành, cơ quan trên địa bàn xã Muổi Nọi đã thu được những kết quả khả quan. Trên cơ sở kết luận số 03 KL/TU ngày 7 tháng 01 năm 2006 BTV tỉnh uỷ Sơn La về việc tăng cường Công tác phòng chống ma tuý năm 2006 -2010. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã tổ chức các Hội nghị triển khai quán triệt và ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý (gọi tắt là Ban chỉ đạo 03), từ xã đến các cơ sở bản do đồng chi Bí thư Đảng uỷ xã trực tiếp làm trưởng ban. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 03 xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tập trung tổ chức các Hội nghị tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách phòng chống ma tuý của tỉnh. Xã đã ban hành quyết định thành lập các tổ công tác xuống cơ sở phối hợp với ban quản lý, các tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền chính sách phòng chống ma tuý của Trung Ương, tỉnh, huyện, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân về Công tác phòng chống ma tuý, tội phạm ma tuý, vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào phòng chống ma tuý, tội phạm ma tuý. Qua triên khai thực hiện kết luận số 03 KL/TU, Ban Chấp hành Đảng uỷ xã Muổi Nọi, qua rà soát, sàng lọc đã kết luận có 71 người nghiện ma túy. Trong đó số người nghiện là :Đảng viên 1 người, có 9 đảng viên có người thân trong gia đình bị xử lý theo hướng dẫn 403 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Việc quản lý người sau cai được thực hiện tốt, các câu lạc bộ 03 của xã vẫn duy trì và hoạt động thường xuyên, các đối tượng dần tái hoà nhập với cộng đồng. Công tác thực hiện ký kết giao ước thi đua về việc giữ vững và xây dựng xã bản, cơ quan, đơn vị không có ma tuý, cấp uỷ chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến các cơ sở bản đã ký cam kết và tổ chức thực hiện cam kết giao ước thi đua về “giữ vững, xây dựng đơn vị xã bản không có ma tuý”. Kết quả đạt được trong năm 2008 toàn xã có 5 bản, 3 trường và 1 trạm y tế giữ vững và đạt tiêu chuẩn không có ma tuý, 4 bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma tuý (không vận chuyển, buôn bán ma túy trái phép; không nghiện hút ma túy; không trồng hoặc không tái trồng cây thuốc phiện; không tổ chức sử dụng ma túy phi pháp) 2.3.2. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý của Đoàn thanh niên trên địa bàn xã Muổi Nọi. Trong những năm qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Muổi Nọi tích cực tham gia vào chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phòng chống ma tuý tệ nạn nghiện hút trên địa bàn góp phần nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục nhận thức, thay đổi hành vi thái độ của thanh niên đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực để phát huy chức năng nhiệm vụ giáo dục, vai trò cũng như ảnh hưởng của tổ chức Đoàn tới thanh thiếu niên nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung. Phát huy tính năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế chính trị xã hội và môi trường cũng như công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung. Căn cứ vào kết luận số 28 ngày 13/7/2008 của Ban Thường vụ huyện uỷ về chủ trương thực hiện đợt cao điểm đấu tranh triệt xoá các điểm tệ nạn ma tuý, tăng cường quản lý, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, căn cứ vào kết quả công tác tuyên truyền vận động của Đoàn thanh niên xã. Ngày 28/7/2008 Ban Thường vụ Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch “Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh triệt xoá các điểm tệ nạn ma tuý tăng cường công tác quản lý giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã”. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đã xây dựng các mô hình, hình thức sinh hoạt Đoàn, Hội ,Đội đa dạng phong phú gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tệ nạn nghiện hút cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân, tuyên truyền về tác hại hiểm hoạ của ma tuý. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã có ý thức nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia triệt phá các tụ điểm ma tuý, tích cực tham gia gữ gìn bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý hiện nay, đặc biệt là trong tháng 7/2008, tháng cao điểm về đấu tranh triệt phá các tụ điểm nghiện hút ma tuý trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Muổi Nọi đã phát động mạnh mẽ phong trào đoàn thanh niên và nhân dân tham gia hỗ trợ công tác tố giác phát giác các đối tượng, đường giây, ổ nhóm mua bán vận chuyển, tổ chức sử dụng ma tuý trái phép trên địa bàn góp phần làm trong sạch địa bàn bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội. Bên cạnh đó các chi đoàn tiếp tục rà soát những trường hợp đoàn thanh niên nghiện ma tuý, vì vậy trong tháng 8/2008 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đã phát hiện 12 người là đoàn viên thanh niên, Có cả tái nghiện và nghiện mới. Đến năm 2010, 12 người trên đã được công nhận hoàn thành xong cai nghiện . Bên cạnh đó tổ chức Đoàn thanh niên xã còn tổ chức công tác quản lý giáo dục, phối hợp tạo công ăn việc làm cho Đoàn viên thanh thiếu niên sau cai nghiện, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng, đặc biêt là tiếp tục tham gia sinh hoạt, hoạt động trong tổ chức Đoàn, Hội, Đội nhằm thực hiện tốt các nội dung về việc đoàn viên thanh niên nghiện trước cai nghiện và sau cai nghiện. Ban Thường vụ Đoan đã phối kết hợp với các ban ngành chính quyền địa phương Đoàn viên thanh niên tham gia làm sạch môi trường thu dọn bơm kim tiêm, rác thải có liên quan đến việc sử dụng trái phép các chất ma tuý trên địa bàn, vận động đoàn viên thanh niên duy trì tốt việc giữ gìn vệ sinh làng bản, trường học, nơi cư trú, đồng thời xây các đoạn đường tạo môi trường xanh sạch đẹp không có rác thải đặc biệt là rác thải liên quan đến ma tuý. Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia “Bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Hiện nay đang duy trì thực hiện tốt việc quản lý các hộp thư tố giác tiếp nhận thông tin có liên quan đến ma tuý, báo cáo kịp thời cho cơ quan chưc năng xử lý. Lồng ghép trong các hình thức hoạt động của Đoàn, phong trào thanh thiếu niên là tuyên truyền công tác phong chống ma tuý, nguy cơ tác hại của ma tuý đối với mỗi đoàn viên thanh niên và bạn trẻ, trên cơ sở đó giúp họ có những kiến thức cơ bản để phòng và tránh xa trước những cán dỗ của ma tuý, đồng thời giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng đắn để góp phần vào công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút trên địa bàn. Giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt, hoạt động điểm hình trong phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội cũng như hoạt động phòng chống ma tuý để những đoàn viên, thanh niên từng mắc nghiện, chưa mắc nghiện noi theo, giúp họ thay đổi thái độ cách nhìn nhận đánh giá về ma tuý để tránh xa. Ngoài ra tổ chức Đoàn cần tuyên truyền nội dung liên quan đến quan điểm của Đảng, chính quyền về công tác phòng chống ma tuý đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân trong toàn xã, điều đó đã góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần đoàn kết quyết tâm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn nghiện hút ma tuý khỏi cuộc sống cộng đồng. Vì vậy trong những năm qua (2008 – 2010) Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Muổi Nọi đã đạt được những thành tích trong công tác phòng chống ma túy như sau: Trong năm 2008, qua quá trình vận động quần chúng nhân dân rà soát, tố giác, phát giác Đoàn đã phát hiện 12 đối tượng đoàn viên thanh niên mắc nghiện. Tổ chức đoàn đã tham gia giúp đỡ người nghiện động viên họ thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước để tự bỏ được ma túy giúp họ tái hòa nhập cộng đồng tạo công ăn việc làm cho họ. Cũng trong năm 2010, Đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cấp giấy chứng nhận hoàn thành xong cai nghiện cho 12 người. 2.4. Đánh giá chung về “Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý” trong thanh thiếu niên của Đoàn thanh niên trên địa bàn, những nguyên nhân. 2.4.1. Những mặt được trong “công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn” những năm qua. Những năm qua, công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn nghiện hút ma tuý nói riêng là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong đó tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đóng góp một phần quan trọng trong việc đấu tranh phòng chống loại trừ tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng. Vì vậy từ năm 2006 đến nay Đoàn thanh niên xã Muổi Nọi luôn có sự phối hợp với các cấp các ngành, cơ quan chức năng trong việc phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý. Đã phát hiện được những đối tượng nghiện và cùng với các cơ quan chức năng tổ chức cai nghiện thành công các đối tượng đã lầm lỡ. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ đối với đối tượng nghiện, sau cai nghiện. Xây dựng mô hình, tạo công ăn việc làm cho đoàn viên thanh niên mắc nghiện sau cai giúp họ tái hoà nhập với cộng đồng, tiếp tục tham gia sinh hoạt, hoạt động trong tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Bên cạnh đó, thiêt lập đường dây nóng, đặc biệt là duy trì ổn định hòm thư tố giác, phát giác để thu thập thông tin có liên quan đến người mắc nghiện, tái nghiện. 2.4.2. Những hạn chế. Do đánh giá về tình hình, diễn biến của tệ nạn nghiện hút trên địa bàn chưa đúng mức, chưa thiết thực nên việc đưa ra những giải pháp giải quyết chưa kịp thời. Do đó quá trình tổ chức thực hiện tại các cơ sở bản còn nhiều bất cập, lúng túng ảnh hưởng đến công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý. - Áp dụng các phương pháp xử lý đối với người nghiện chưa triệt để, chưa nghiêm nên hiệu quả của công tác triệt xoá ma tuý ra khỏi cộng đồng chưa cao. - Một số đối tượng sau cai còn tái nghiện và nghi tái nghiện. - Một số bộ phận nhân dân và gia đình có người mắc nghiện, bản thân người nghiện cho rằng cai nghiên không có kết quả nên gây ảnh hưởng đến việc tổ chức cai nghiện. - Chưa chú trọng đúng mức đến công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung giao ước thi đua nên chưa đánh giá được chi tiết diễn biến tình hình. 2.4.3. Nguyên nhân . Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên tệ nạn đó vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Điều đó bị tác động do nhiều nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan như sau: 2.4.4. Nguyên nhân khách quan. Xã Muổi Nọi là một xã vùng xa của huyên Thuận Châu, có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, giao thông đi lại khó khăn, địa giới hành chính phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều, việc nắm bắt thông tin còn nhiều bất cập, nhất là việc tiếp thu những nội dung trong kết luận 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La, một số bà con nhân dân chưa nhận thức rõ về tác hại của việc sử dung ma túy. Bên cạnh đó là do chính bản thân mỗi cá nhân thanh niên không tự giác học hỏi, nâng cao trình độ nhận thức, chạy theo lối sống kinh tế thị trường đam mê cảm giác lạ, thích chơi bời sa đọa vào các tệ nạn xã hội. 2.4.5. Nguyên nhân chủ quan. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế,phát triển nền kinh tế thị trường đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao hơn trước, nhưng kèm theo đó là những hàng loạt tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên. Trong diến biến của tình hình gia đình, nhà trường và xã hooijcos sự tác động ảnh hưởng không nhỏ đến việc tăng giảm tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên. Về gia đình: Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên tác động đến nhân cánh của thanh thiếu niên. Sự quan tâm để các tế bào phát triển lành mạnh là nền tảng cho sự phát triển xã hội. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay nhiều gia đình chưa thực sự chăm sóc, quả lý giáo dục con cái hợp lý. Nhiều gia đình khó khăn con cái thiếu sự chăm sóc, thiếu tình thương của cha mẹ làm cho qua hệ cha mệ giữa con cái có khoảng cách xa lạ và không có hơi ám tình thương làm cho thế hệ trẻ muốn thoát khỏi gia đình do khi bị kích động họ dấn thân vào con đường nghiện hút. Về nhà trường: Nhà trường là nơi giáo dục các bạn trẻ phát triển toàn diện nhân cách, thể chất và trí tuệ để trở thành người có ích cho xã hội, đất nước, quê hương. Tuy nhiên trên thực thế thanh thiếu niên nghiện hút là một phần do nhà trường chưa có biện pháp cách thức quản lý học sinh hợp lý. Ngoài ra chất lượng đào tạo giáo dục chưa thiết thực, lý luận chưa gắn với thực tiễn dẫn đến các thanh niên chán học hành, và xa vào các tệ nạn xã hội. Về xã hội: Xu thế hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội thị trường và mặt trái của nó đã ảnh hưởng đến toàn thể quần chúng nhân dân và các tầng lớp trong toàn xã hội nhất là thanh thiếu niên. Những ổ nhóm tội phạm ma túy, người buân bán ma túy luân tìm mọi cách vận chuyển chất ma túy vào các địa bàn tiêu thụ. Bên cạnh đó việc thu hút tập hợp thanh thiếu niên vào các tổ chức để giáo dục còn gặp rất nhiều kho khăn. Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ “CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN” TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MUỔI NỌI – HUYỆN THUẬN CHÂU – SƠN LA. 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả “Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiêu niên” trên địa bàn xã Muổi Nọi – huyện Thuận Châu. 3.1. Đối với Đoàn thanh niên. Tổ chức Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội có vai trò trong công tác tuyên tuyền vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên tham các hoạt động và công tác phòng chống tệ nạn xã hội, vì vậy tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở cần xây dựng đội ngũ cán bộ năng nổ, có khả năng, chuyên trách lĩnh vực vận động, tuyên truyền và tự nguyện trong cộng đồng dân cư đặc biệt là phong trào thanh thiếu niên. Để tổ chức Đoàn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội, cần tăng cường làm tốt một việc sau đây: - nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương của đảng các quy định của nhà nước về công tác phòng chống ma túy. - nâng cao nhận thức cho đoàn thanh niên là giải pháp quan trọng hàng đầu trong cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy. Nói riêng và phòng chống tệ nạn xã hội nói chung. Từ nhận thưc đùng mới có thái độ đúng, nhìn nhận một cách khách quan về vấn đề, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác này. - Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma tuý trong đoàn viên thanh niên, hội viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Công tác tuyên truyền giáo dục cần được tiến hành thường xuyên và sâu rộng tới mọi đối tượng thanh thiếu niên và nhân dân, chú trọng vào các đối tượng có nguy cơ cao, dễ mắc vào tệ nạn ma tuý như thanh niên thất học, thất nghiệp, gia đình khó khăn về kinh tế, gia đình ly hôn, thanh niên nông thôn... giúp họ hiểu rõ sự tác hại của ma tuý để cảnh giác phòng ngừa. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến kịp thời những gương tốt, kinh nghiệm hay về phòng chống ma tuý của các tổ chức đoàn thể, đoàn viên ở cơ sở và khuyến khích nhân rộng mô hình. - Không ngừng củng cố phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình phòng, chống ma tuý tại, cộng đồng dân cư - Đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, hội viên ký cam kết không tham gia vào tệ nạn ma tuý, vận động thanh thiếu niên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phong trào xây dựng các cơ quan tổ chức không có ma túy, đặc biệt là tổ chức đoàn. - Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên thanh niên, hội viên trrên địa bàn, quan tâm giúp đỡ kịp thời các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không để họ tham gia hoặc rơi vào cảm bẫy của tệ nạn ma tuý. - tổ chức Đoàn cần có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng ở địa phương tìm biện pháp giúp đỡ, giáo dục, động viên họ từ bỏ con đường lầm lỡ, để tái hoà nhập với cộng đồng, tránh mặc cảm của cộng đồng và xã hội. - tổ chức Đoàn cần kiến nghị với các cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội hỗ trợ về kinh phí trong Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy nói riêng và tệ nạn xã hội nói chung. Bên cạnh đó thành lập các trung tâm dạy nghề và gới thiệu việc làm cho Đoàn viên thanh niên, ưu tiên dạy nghề và giới thiệu việc làm cho những người chưa có việc làm, người nghiện ma túy sau cai. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống ma tuý, các tổ chức Đoàn cần tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút, tập hợp đông đảo thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động bổ ích đó. 3.2. Đối với các ban ngành liên quan. Ma túy luôn là một đề tài nóng bỏng ở tất cả mọi nơi, mọi tĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy đòi hỏi các cấp các ngành, các tổ chức xã hội đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất ý chí và tích cực trong công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, phòng chống ma túy, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác phòng chống ma túy. 3.3. Đối với gia đình và nhà trường . Gia đình và nhà trường là hai môi trường để thế hệ trẻ phát triển toàn diện về nhân cách. Vì vậy nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc quản lý, giáo dục phẩm chất đạo đức, trang bị kiến thức tốt nhất cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với cơ quan, tổ chức chính trị ở địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, về công tác phòng chống ma túy. 3.3.1. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Muổi Nọi – huyện Thuận Châu. Đảng và Nhà nước ta đã xác định: Phòng chống, khắc phục có hiệu quả tệ nạn nghiện hút ma tuý là một nhiệm vụ cấp bách hiện nay cần phải kiên quyết lãnh đạo thực hiện, nhằm từng bước loại trừ tệ nạn nghiện hút ma tuý ra khỏi đời sống cộng đồng. Trong những năm gần đây, Chính phủ có nhiều biện pháp cấp bách và các bộ, ngành, địa phương và toàn thể nhân dân đã tích cực hưởng ứng và tham gia phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý. Nói chung tình hình đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định góp phần ổn định tình hình chung của xã hội. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đặt ra, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, Đoàn thể, các lực lượng xã hội, đặc biệt là Đoàn thanh niên cần phải tăng cường, thường xuyên sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, pháp luật để tác động vào chính những nguyên nhân và điều kiện làm nảy sinh tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. Vì vậy để công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Muổi Nọi – huyện Thuận Châu đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở tình hình thực tế ở địa phương và với mong muốn góp phần công sức của mình vào “Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn”. Bản thân tôi có một số kiến nghị sau: 3.3.2. Đối với các cấp Uỷ Đảng. Trước tiên Đảng ủy, HĐND, UBND xã Muổi Nọi cần tích cực quan tâm chỉ đạo, giám sát về Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí để cơ quan chức năng và tổ chức Đoàn thanh niên hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy. - Đưa ra các chính sách để xây dựng cơ sở vật chất, phát triển các mô hình hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh (như xây dựng nhà văn hóa để sinh hoạt văn hóa văn nghệ, xây dựng sân chơi thể thao….) nhằm thu hút ĐVTN và nhân dân tham gia vào hoạt động. - Cần quan tâm phát triển kinh tế nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng những cơ chế để hỗ trợ người lao động như: vay vốn phát triển kinh tế cho nhân dân…để nhằm giảm thiểu tơi mức thấp nhất số thanh thiếu niên thất nghiệp, trẻ em thất học, trẻ em lang thang kiếm sống. - Có những chính sách cơ chế động viên thỏa đáng đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. - Có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ những người cai nghiện thành công, giúp họ có niềm tin trong lao động sản xuất và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 3.3.3. Đối với chính quyền địa phương. Phải đẩy mạnh việc phát triển kinh tế và thực hiện chiến lược phát triển con người. Đại hội Đảng toàn quốc đã thông qua đường lối tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chiến lược phất triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2010, nhằm “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rẹt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế quốc phòng, an ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế nước ta trên trường thế giới được nâng cao”. Vì vậy để góp phần thực hiện thắng lợi đó Các cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND, chính quyền địa phương nói riêng và toàn thể nhân dân xã Muổi Nọi nói chung cần tạo điều kiện quan tâm hơn nữa, tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội và con người một cách toàn diện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập. Trên cơ sở đo góp phần giảm thiểu tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. - Tiếp tục nghiên cứu những đặc điểm cụ thể của địa phương để có những chính sách khoa học, phù hợp với tình hình thực tế. - Khuyến khích tạo điều kiện đẻ các cơ quan đơn vị, tổ chức gia, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã đóng góp công sức vào “Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên” trên địa bàn. - Cần quan tâm hỗ trợ động viên kịp thời các hoạt động trong công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. Đào tạo bồi dưỡng các nguồn lực, chiến sĩ tình nguyện, tích cực tham gia trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy. - Cần thường xuyên tham mưu với các cấp ủy Đảng chính quyền cấp trên tạo cơ chế thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tế để công tác phòng chống ma túy trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả. - Xây dựng và quán triệt các chương trình dự án, hoạt động nhằm phục vụ Công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. - Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể, giữa các tổ chức xã hội đoàn kết thống nhất trong chương trình hành động. - Cần phân công trách nhiệm cụ thể, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý giáo dục thế hệ trẻ. 3.3. 4. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đoàn là tổ chức có lực lượng đoàn viên thanh niên đông đảo và rộng khắp. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần có kế hoạch quản lý và tích cực vận động, thu hút đoàn viên thanh niên vào tổ chức; đa dạng hóa về nội dung và hình thức hoạt động để tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã và các đơn vị chi đoàn cần xác định rõ công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên là một nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của Đoàn cũng như công tác giáo dục tuyên truyền của Đoàn. Trên cơ sở đó phải được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác hàng năm của mình. - Tổ chức Đoàn cần có kế hoạch cụ thể, thiết thực trong việc tham gia phong chồng tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. Tổ chức thực hiện trên cơ sở lý luận gắn liền với thực tế. - Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình, có năng lực chỉ đạo có khả năng tham mưu, thiết kế, tổ chức cớ hiệu quả các hoạt động Phòng chồng ma túy trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ cộng tác viên, tuyên truyền viên tích cực trong công tác giáo dục của Đoàn, Đội, Hội. - Không ngừng củng cố phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình phòng, chống ma tuý tại cơ sở, cộng đồng dân cư như: Câu lạc bộ bạn giúp bạn, Câu lạc bộ sống khoẻ, Đội tuyên truyền xung kích... - Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền phong chống tệ nạn nghiện hút ma túy sâu rộng tơi tất cả đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các chương trình văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao và trong các lơp tập huấn. - Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, cơ quan chức năng, hộ gia đình, nhà trường trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động phòng chống tệ nạn nghiên hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. - Tham mưu, đề xuất kiến nghị các giải pháp với Đoàn cấp trên, cấp ủy chính quền địa phương vế công tác phong chống ma túy - Phát huy tốt chức năng là “Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”. Luôn đổi mới phương thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cơ sở và từng dân tộc. 3.4.5. Đối với các ngành, cơ quan chức năng và tổ chức xã hội khác. - Đổi mới phương thức hoạt động, tạo nguồn kinh phí phục vụ Công tác đấu tranh, phòng chống và cai nghiện tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn. - Cần đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy cả về hình thức lẫn nội dung. - Xen kẽ nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như Công tác phòng chống ma túy vào trong các môn học, các chương trình giáo dục của nhà trường. KẾT LUẬN Trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn nghiện hút ma tuý nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, hang đầu của toàn Đảng, tòa quân và toàn dân ta để nhằm ổn định và lành mạnh hoá xã hội, góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển và tiến bộ xã hội, làm cho sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được những thành quả tốt đẹp và vững chắc. Gia nhập WTO đất nước ta bước sang giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế, đó là điều kiện tốt nhất trong quá trình phát triển kinh tế, tuy nhiên nó cũng là một thách thức không nhỏ, bởi vấn đề buôn bán trái phép các mặt hàng trong đó có ma tuý ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nói chung, đấu tranh phòng chống ma tuý nói riêng được đặt ra như một yếu tố khách quan và phải được đặt lên hàng đầu. Đó là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trên chặng đương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta coi đó là một nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng cần phải giải quyết. Tệ nạn ma tuý không phải chỉ diễn biến ở thời điểm hiện tại mà nó đã xuyên suốt qua một quá trình lịch sử lâu dài và vô cùng rộng khắp, điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành, lực lượng xã hội phải ra sức phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mình để tham gia công tác phòng, chống ma tuý có hiệu quả. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, lực lượng xã hội và toàn thể quần chúng nhân dân xã Muổi Nọi– huyện Thuận Châu – Sơn La đã tham gia tích cực trong Công tác phòng chống ma túy. Do vậy công tác phòng, chống ma tuý trong những năm qua đã đạt được những kết quả tốt, đặc biệt là từ năm 2006 khi Ban thường vụ tỉnh Uỷ ra Kết luận số 03 thành lập Ban Chỉ đạo 03 (Ban chỉ đạo phòng chống ma túy ) từ tỉnh, huyện đến các cơ sở. Hiện nay (tính đến năm 2010) số người nghiện mới phát sinh không đáng kể. Có thể khẳng định tỷ lệ nghiện ma tuý trên địa bàn xã Muổi Nọi đã có chiều hướng giảm, tỷ lệ phát sinh nghiện mới các năm sau thấp hơn các năm trước, đồng thơi những người mắc nghiện đã được toàn thể nhân dân và các cơ quan chức năng vận động đi cai nghiện và tổ chức cai nghiện co kết quả tốt. Có được những kết quả như vậy là do sự chủ động kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các lực lượng và tổ chức xã hội từ xã đến các cơ sở bản, trong đó có sự tham gia tích cực của tổ chức Đoàn thanh niên cũng như quần chúng nhân dân trên địa bàn trong Công tác Phòng chống ma túy, tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên. Tuy nhiên xã Muổi Nọi là một xã vùng núi, địa giới hành chính phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, vì vậy các đối tượng buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy trái phép lợi dụng địa hình này để hoạt động, đưa ma túy vào địa bàn tiêu thụ. Do đó nguy cơ bùng phát trở lại của tệ nạn nghiện hút ma tuý luôn ở mức cao, điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và Đoàn thanh niên cần có chương trình hành động thường xuyên đẩy mạnh công tác phòng, chống ma tuý một cách có hiệu quả, phát huy từng bước, khắc phục những mặt tồn tại yếu kém nhằn thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng địa bàn trong sạch lành mạnh, tạo điều kiện cho kinh tế và các hoạt động xã hội phát triển. Việc thực hiện các chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2010, chính là bước cụ thể hoá đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Về lĩnh vực này, đấu tranh phòng chống ma tuý là một vấn đề mang tính tổng hợp, phức tạp, khó khăn và phải có một quá trình bền bỉ và liên tục. Các chương trình hành động và chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý phải được cụ thể hoá dựa trên cơ sở khách quan và những yêu cầu của công tác phòng chống ma tuý, đồng thời phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống bộ máy Nhà nước, các lực lượng xã hội và toàn thể nhân dân. Trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, phải kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh và giáo dục phòng ngừa, lấy phòng ngừa làm mục tiêu lâu dài. Thực chất của giáo dục phòng ngừa là không để cho tệ ma tuý xảy ra ảnh hưởng đến xã hội, không để cho các thành viên trong xã hội phải gánh chịu những hậu quả mà ma tuý gây ra. Đây là biện pháp vừa có tính chiến lược, vừa hiệu quả. Mục đích cuối cùng của công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý là tạo ra một môi trường xã hội lành mạnh, các chuẩn mực đạo đức xã hội và kỷ cương phép nước được tôn trọng. Trong chuyên đề tại địa bàn tôi đã khái quát và trình bày những nội dung cơ bản của tệ nạn nghiện hút ma tuý, nguyên nhân dẫn đến nghiện hút ma tuý, những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trên địa bàn xã Muổi Nọi - huyện Thuận Châu – tỉnh Sơn La, đó là kết quả thực tiễn trong thời gian thực tập viết chuyên đề tốt nghiệp tại địa phương. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu và viết chuyên đề tốt nghiệp không tránh khỏi những sai sót và hạn chế, có thể nhiều khía cạnh của tệ nạn nghiện hút ma tuý và công tác phòng chống ma tuý chưa được đề cập sâu. Vì vậy, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn xã Muổi Nọi, các cơ quan chức năng và Ban Giám đốc, các thầy cô giáo tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đặc biệt là cô giáo Trần Thị Tuyết Nhung (giáo viên hướng dẫn), để bổ sung, hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp, hơn nữa xây dựng được nguồn kiến thức cơ bản cho công tác đấu tranh phòng chống ma tuý của Đoàn thanh niên nói riêng và các cơ quan chức năng nói chung để việc áp dụng vào thực tiễn công tác sau này đạt hiệu quả cao hơn, góp phần cùng toàn xã hội từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn nghiện hút ma tuý ra khỏi cuộc sống cộng đồng, tạo tiền đề và điều kiện cho sự phát triển toàn diện và tiến bộ của xã hội. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo về tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội năm 2008 của Đảng bộ xã Muổi Nọi. 2. Báo cáo về công tác phòng chống ma tuý của Ban chỉ đạo 03 xã 2008, 2009,2010. 3. Báo cáo về thực trạng đoàn viên thanh niên mắc nghiện của BCH xã Đoàn Muổi Nọi năm 2008. 4. Những kiến thức cần cho thanh niên phòng chống ma tuý của tỉnh Đoàn Sơn La xuất bản năm 2007. 5. Cẩm nang phòng chống ma tuý cho thanh niên của tác giả Hồng Đức xuất bản năm 2007. 6. Luật phòng chống ma tuý của nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội. 7. Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp năm 2010 của UBND xã. 8. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của UBND xã. 9. Những giá trị sáng tạo trong công tác phòng chống ma túy của Ban thường vụ tỉnh ủy Sơn La. 10. Tài liệu tập huấn công tác phòng chống ma túy giai đoạn năm 2011 – 2015 của ban chỉ đạo 03 tỉnh ủy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh xã muổi nọi với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã muổi nọi - h.doc
Luận văn liên quan