Đôi nét về hợp tác xã

Xã viên là cá nhân chết, mất tích, bị hạn chế hay mất năng lực hành vi dân sự ã viên là hộ GĐ không có người đại diện đủ điều kiện hay bị giải thể, phá sản ã Viên đã được chấp nhận ra HTX ã Viên đã chuyển hết vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác

pptx46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 2673 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đôi nét về hợp tác xã, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style HỢP TÁC XÃ LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B Thầy hướng dẫn : T.S – L.S Trần Anh Tuấn Nhóm thực hiện : Nhóm 12 – MBA12B 1 BỐ CỤC TRÌNH BÀY 2. Xã viên HTX 3. Thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh HTX 4. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành HTX 5. Quyền và Nghĩa vụ của HTX 6. Tổ chức lại, giải thể, phá sản HTX 7. Liên hiệp HTX; Liên minh HTX 8. So sánh giữa HTX và Doanh Nghiệp 1. Khái niệm và đặc điểm LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 2 Giới thiệu nhóm TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B Website của Liên minh HTX Việt nam 4. HTX – 1 số vấn đề về lý luận và thực tiễn 3. Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 2. LUẬT KINH DOANH (TS – LS. TRẦN ANH TUẤN) 1. Website của HTX Vận Tải Số 9 5. 3 Website của Bộ Kế hoạch – Đầu tư 6. Các thành viên của nhóm 12 NHÓM 12 Hoàng Thị Thùy Nguyên 24/06/1987 Phạm Thị Minh Trang 09/03/1987 Nguyễn Duy Tuấn 30/12/1986 Ms. Nguyên Ms. Trang Mr. Tuấn LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 4 Đôi nét về HTX 5 Mô hình kinh tế HTX được hình thành từ giữa thế kỷ 19, bắt đầu từ các nước phát triển như Anh, Pháp, Đức,… và nhanh chóng được phổ biến trên toàn thế giới Ở Việt Nam, khái niệm HTX đã xuất hiện từ hàng chục năm nay, đó là mô hình HTX của nền kinh tế kế hoạch tập trung, bao cấp Việt Nam bắt đầu thực hiện “Đổi mới”, hàng chục vạn HTX ở các ngành nghề đã ngừng hoạt động hoặc giải thể. Khái niệm về HTX kiểu mới cũng dần được tiếp nhận Hợp tác là một khái niệm chung khi các chủ thể khác nhau mong muốn và tự nguyện cùng chung nhau kinh doanh, đầu tư, chung nhau “làm ăn”. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 5 1. Khái niệm và đặc điểm Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 1.1 Khái niệm (Theo điều 1 Luật hợp tác xã 2003 - có hiệu lực từ ngày 01/7/2004) LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 6 1. Khái niệm và đặc điểm 1.1 Khái niệm Hợp tác xã họat động như một lọai hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 7 1. Khái niệm và đặc điểm 1.2 Đặc điểm a. HTX là tổ chức kinh tế mang tính chất xã hội và hợp tác cao Kinh doanh trước hết vì lợi ích của các xã viên, cuối cùng vì lợi ích Xã hội. Muốn trở thành xã viên HTX thì chủ thể phải góp vốn, hoặc góp sức lao động cho HTX. b. Tài sản của HTX Là tài sản chung của các xã viên. Khi biểu quyết, mỗi xã viên chỉ có 1 phiếu c. HTX hoạt động như 1 DN, có tư cách pháp nhân HTX có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn điều lệ của hợp tác xã, không ảnh hưởng đến tài sản riêng của các xã viên. HTX cũng có quyền thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở trong nước và ở nước ngoài. Có con dấu và logo riêng. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 8 Cán bộ, công chức được tham gia HTX với tư cách là xã viên nhưng không được trực tiếp quản lý và điều hành HTX. Công dân VN từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có góp vốn, góp sức vào HTX. Một xã viên có thể tham gia vào nhiều hợp tác xã nếu Điều lệ của HTX không cấm. Hộ gia đình, pháp nhân có thể trở thành xã viên. Khi tham gia HTX, hộ gia đình, pháp nhân phải cử người đại diện có đủ điều kiện như cá nhân tham gia. 2. XÃ VIÊN HTX 2.1 Điều kiện trở thành xã viên HTX LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 9 2. XÃ VIÊN HTX 2.2 Quyền của xã viên HTX Khen thuởng trong việc xây dựng và phát triển HTX Hưởng các phúc lợi và HTX thực hiện các cam kết KTế Cung cấp thông tin; tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ Hưởng lãi chia theo vốn góp, công sức đóng góp Ưu tiên làm việc cho HTX và được trả công lao động Xin ra HTX theo điều lệ của HTX Chuyển vốn góp, quyền lợi và nghĩa vụ cho nguời khác Đề đạt ý kiến với Ban Lãnh Đạo HTX Ứng cử, bầu cử các chức vụ tại HTX Tham dự và biểu quyết tại các Đại hội và Hội Nghị LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 10 Trả lại vốn góp 2. XÃ VIÊN HTX 2.3 Nghĩa vụ của xã viên HTX Cùng chịu trách nhiệm về các khỏan nợ, rủi ro, thiệt hại của HTX Đòan kết, hợp tác, học tập nâng cao trình độ, góp phần thúc đẩy HTX phát triển. Góp vốn, mức vốn góp không vượt quá 30% vốn điều lệ của HTX. Chấp hành Điều lệ, nội quy HTX, các nghị quyết của Đại hội xã viên Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho HTX theo quy định của Điều lệ HTX Thực hiện các cam kết kinh tế với HTX LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 11 LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 2. XÃ VIÊN HTX 2.4 Chấm dứt tư cách xã viên HTX Xã viên bị Đại hội xã viên khai trừ Xã Viên đã chuyển hết vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác Xã Viên đã được chấp nhận ra HTX Xã viên là hộ GĐ không có người đại diện đủ điều kiện hay bị giải thể, phá sản Xã viên là cá nhân chết, mất tích, bị hạn chế hay mất năng lực hành vi dân sự Các trường hợp khác do Điều lệ HTX quy định 12 3. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ & THÀNH LẬP KD HTX Báo cáo với UBND cấp Xã Tổ chức Hội nghị Đăng ký kinh doanh Kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Báo cáo điểm điểm trụ sở, kế hoạch SX–KD Tiến hành tuyên truyền vận động 7 xã viên trở lên. Bầu Ban Quản lý, Kiểm soát LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 13 Tóm tắt Việc thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã 14 Tóm tắt Việc thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã 15 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4.1 Đại hội Xã viên Gồm Đại hội tòan thể xã viên hoặc Đại hội đại biểu xã viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của HTX (NĐ 177 NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ) Gồm Đại hội thường kỳ và đại hội bất thường Đại hội được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số xã viên hoặc đại biểu xã viên tham dự Đại hội xã viên thảo luận và quyết định : Qui định Xã viên khi tham gia HTX (kết nạp và khai trừ) Báo cáo tình hình SX, KD, TC, Tài sản, phuơng hướng KD. Tăng giảm vốn điều lệ, phương thức huy động vốn. Phân phối lãi, sửa đổi điều lệ, nội quy HTX Bầu và bãi miễn Ban Quản Trị, Ban Kiểm Soát. Những vấn đề khác... LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 16 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4.2 Ban Quản trị HTX HTX có bộ máy quản lý và điều hành chung : Ban Quản Trị, Truởng ban Quản trị kiêm chủ nhiệm HTX Ban Quản Trị Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó chủ nhiệm HTX, kế tóan trưởng Báo cáo về kế họach SX, KD, huy động vốn và phân phối lãi của HTX. Chuẩn bị chương trình nghị sự của Đại hội xã viên và triệu tập Đại hội xã viên. Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Đại hội xã viên và trước pháp luật Các quyền và nghĩa vụ khác... LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 17 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4.2 Ban Quản trị HTX HTX có bộ máy quản lý và điều hành chung : Ban Quản Trị, Truởng ban Quản trị kiêm chủ nhiệm HTX Trưởng ban Quản trị kiêm chủ nhiệm HTX Đại diện HTX theo pháp luật Thực hiện về kế họach SX, KD, trình báo TC và các công việc hàng ngày. Ký kết các HĐ nhân danh HTX Tuyển dụng LĐ, đề nghị với Ban Quản Trị về cơ cấu tổ chức Chịu trách nhiệm trước Đại hội Xã viên. Các quyền và nghĩa vụ khác... LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 18 Sơ đồ tóm tắt cơ cấu tổ chức của HTX điều hành kiểu CHUNG Ban Kiểm soát 19 LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 19 Sơ đồ tóm tắt cơ cấu tổ chức của HTX Vận tải số 9 Ban Kiểm soát 20 LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 20 21 HTX Vận tải số 9 Địa chỉ : 167 Trần Tuấn Khải - P.5 - Q.5 - TP.HCM Điện thoại : 08.3923.0093 Fax: 08.3838.0503 Email : htx9@htx9.vn - tramthuduc@htx9.vn Website : BAN QUẢN TRỊ 1. Ông ĐINH NAM DINH     Chủ nhiệm                                      2. Ông NGUYỄN VĂN BA     Phó chủ nhiệm                                 3. Ông NGUYỄN ANH NAM   Thành viên                                  BAN KIỂM SOÁT 1. Ông PHẠM NGỌC DŨNG   Trưởng BKS                                 2. Ông ĐẶNG CHÍ LỘC           Thành viên                                  PHÓ CHỦ NHIỆM PHỤ TRÁCH NỘI CHÍNH Ông NGUYỄN VĂN BA                                                            PHÓ CHỦ NHIỆM PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Bà LÊ THỊ THU SƯƠNG                                                                                                                                           LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 21 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4.2 Ban Quản trị HTX HTX có bộ máy quản lý và điều hành riêng : Ban Quản Trị, Truởng ban Quản trị, Chủ nhiệm HTX Trưởng Ban Quản Trị Đại diện HTX theo PL. Lập chương trình, kế họach họat động, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của ban quản trị, Đại hội xã viên Ký các quyết định của Đại hội xã viên và Ban quản trị Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Đại hội xã viên và trước pháp luật Các quyền và nghĩa vụ khác... Ban Quản Trị Giống như BQT trên Bổ nhiệm, bãi miện chủ nhiệm HTX LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 22 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4.2 Ban Quản trị HTX HTX có bộ máy quản lý và điều hành riêng : Ban Quản Trị, Truởng ban Quản trị, Chủ nhiệm HTX Chủ nhiệm HTX Thực hiện về kế họach SX, KD, trình báo TC và các công việc hàng ngày. Thực hiện các quyết định của BQT Ký kết các hợp đồng Báo cáo TC, đề xuất phương án cơ cấu tổ chức Tuyển dụng lao động Các quyền và nghĩa vụ khác... LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 23 Sơ đồ tóm tắt cơ cấu tổ chức của HTX điều hành kiểu RIÊNG Ban Kiểm soát 24 LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 24 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4.3 Ban kiểm soát hợp tác xã Ban kiểm soát có chức năng kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của hợp tác xã Ban kiểm sóat gồm một số thành viên do Đại hội xã viên bầu trực tiếp với số lượng quy định Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ của hợp tác xã và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 25 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4.3 Ban kiểm soát hợp tác xã Nhiệm vụ & quyền hạn của Ban kiểm soát Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Nội quy và nghị quyết HTX Giám sát họat động của Ban quản trị, Chủ nhiệm HTX và xã viên Kiểm tra TC, KToan, phân phối thu thập, xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ và tài sản, vốn vay. Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để giải quyết Dự các cuộc họp của Ban quản trị Thông báo kết quả kiểm tra, báo cáo và kiến nghị với Ban quản trị, Chủ nhiệm HTX Yêu cầu Xã viên cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ để phục vụ công tác kiểm tra Chuẩn bị chương trình và triệu tập Đại hội xã viên bất thường LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 26 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HTX 5.1. Quyền của HTX Lựa chọn ngành, nghề SX, KD mà pháp luật không cấm. Quyết định hình thức và cơ cấu tổ chức SX, KD của HTX Trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu hoặc liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngòai để mở rộng SX – KD Quyết định việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của HTX. Thuê lao động Quyết định kết nạp khai trừ xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã . LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 27 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HTX 5.1. Quyền của HTX Quyết định khen thưởng và kỷ luật những xã viên vi phạm Điều lệ HTX; quyết định xã viên phải bồi thường các thiệt hại đã gây ra cho HTX Vay vốn của tổ chức tín dụng và huy động các nguồn vốn khác Được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Từ chối yêu cầu của tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật Khiếu nại các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của HTX Các quyền khác theo quy định của pháp luật . LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 28 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HTX 5.2. Nghĩa vụ của HTX Sản xuất, kinh doanh đúng ngành, nghề, mặt hàng đã đăng ký. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế tóan, thống kê, kiểm tóan Bảo tòan và phát triển vốn họat động của HTX Nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ TC trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của HTX. Bảo vệ môi trường, di tích lịch sử – văn hóa. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 29 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HTX 5.2. Nghĩa vụ của HTX Bảo đảm các quyền và thực hiện các cam kết kinh tế đối với xã viên. Thực hiện các nghĩa vụ đối với xã viên và người lao động do HTX thuê theo quy định của pháp luật Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho xã viên, ngừơi lao động làm việc thường xuyên cho HTX Chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ để mọi xã viên tích cực tham gia xây dựng HTX Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 30 6. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HTX 6.1. Tổ chức lại HTX LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B Thành lập hội đồng để giải quyết việc chia, tách, hợp nhất, sát nhập Xây dựng phương án xử lý và phương hướng khi chia, tách, hợp nhất, sát nhập Triệu tập Đại hội xã viên để giải quyết những vẫn đề đã đưa ra Thông báo bằng văn bản đến các chủ nợ, các tổ chức, cá nhân có QHKT với HTX 1 2 3 4 Gửi hồ sơ ĐKKD của HTX chia,tách, hợp nhất, sát nhập đến CQ đã cấp CN ĐKKD kèm NQ của ĐHXV 5 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ CHẤP THUẬN HTX MỚI KHIẾU NẠI KHÔNG CHẤP THUẬN 31 6. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HTX 6.1. Tổ chức lại HTX LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B CHIA HTX bị chia không còn tồn tại, quyền và nghĩa vụ được chuyển giao cho các HTX được chia mới HTX bị tách vẫn còn tồn tại, quyền và nghĩa vụ được phân chia cho HTX bị tách và HTX được tách mới TÁCH Các HTX bị hợp nhất không còn tồn tại. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được chuyển qua cho HTX hợp nhất HỢP NHẤT HTX bị sát nhập không còn tồn tại. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được chuyển sang cho HTX nhận sát nhập SÁT NHẬP 32 6. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HTX 6.2. Giải thể HTX Là việc chấm dứt sự tồn tại của HTX khi có lý do và điều kiện do luật định. HTX có thể giải thể do tự nguyện hoặc bị bắt buộc. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 33 6. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HTX 6.1. Giải thể HTX Giải thể tự nguyện Sau khi có Nghị quyết của Đại hội xã viên, HTX phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của Đại hội xã viên đến cơ quan ĐKKD, đồng thời đăng báo địa phương trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh tóan nợ, thanh lý các hợp đồng. Trong thời hạn 30 ngày, cơ quan ĐKKD phải thông báo chấp thuận hay ko chấp thuận giải thể. Trong thời hạn 30 ngày (cơ quan ĐKKD thông qua), HTX phải xử lý vốn, tài sản, chi phí, quyền lợi của xã viên… LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 34 6. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HTX 6.1. Giải thể HTX Giải thể bắt buộc Sau 12 tháng mà HTX ko tiến hành hoạt động (ngày được cấp giấy ĐKKD) HTX ngừng hoạt động trong 12 tháng liền Không tổ chức đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng trong thời hạn 18 tháng liền Các trường hợp khác theo pháp luật qui định. HTX trình hồ sơ giải thể bắt buộc tới UBND cùng cấp và thành lập Hội đồng giải thể Hội đồng phải thông báo 3 số báo địa phương, trình tự thanh lý, thanh toán nợ,…tối đa 180 ngày kể từ đăng báo lần 1. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 35 6. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HTX 6.3. Phá sản HTX Việc phá sản của HTX được giải quyết theo Luật phá sản LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 36 7. LIÊN HIỆP HTX ; LIÊN MINH HTX 7.1. Liên hiệp HTX Liên hiệp HTX được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc của HTX. Muốn thành lập liên hiệp HTX phải có từ 4 HTX trở lên, có Điều lệ về tổ chức, quản lý phù hợp với qui định của Luật HTX. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B Liên hiệp HTX là tổ chức kinh tế do các HTX cùng ngành, nghề hoặc khác ngành, nghề có nhu cầu, tự nguyện cùng nhau góp vốn thành lập và cùng chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính, các chi phí hoạt động của liên hiệp. 37 7. LIÊN HIỆP HTX ; LIÊN MINH HTX 7.1. Liên hiệp HTX Người đứng đầu HĐQT của liên hiệp là Chủ tịch HĐQT; người đứng đầu Ban giám đốc là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Người đại diện theo pháp luật của liên hiệp HTX phải là cá nhân đang là xã viên của một HTX thành viên (NĐ 177 NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ) Liên hiệp HTX DKKD tại cơ quan DKKD cấp tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức được qui định trong điều lệ của Liên hiệp HTX do Đại hội các thành viên thông qua LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 38 7. LIÊN HIỆP HTX ; LIÊN MINH HTX 7.2. Liên minh hợp tác xã : Liên minh HTX được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Điều lệ liên minh HTX trung ương do Thủ tướng chính phủ ra quyết định công nhận. Điều lệ liên minh HTX cấp tỉnh do Chủ tịch UBND ra quyết định công nhận. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B Liên minh hợp tác xã là tổ chức KT - XH được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện của các HTX, liên hiệp HTX, được tổ chức theo ngành hoặc thuộc các ngành kinh tế khác nhau 39 7. LIÊN HIỆP HTX ; LIÊN MINH HTX 7.2. Liên minh hợp tác xã : Quyền, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tài chính của liên minh HTX do Điều lệ liên minh HTX qui định. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX và liên hiệp HTX. Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã. Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của HTX, liên hiệp HTX Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về HTX Đại diện cho HTX, liên hiệp HTX trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật. LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 40 41 42 8. SO SÁNH GIỮA HTX VÀ DN LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 8.1 GIỐNG NHAU Có vốn điều lệ, hệ thống hạch toán, kế toán kinh doanh. Có ĐKKD, phương án KD hiệu quả. Phải đóng thuế môn bài, nộp thuế thu nhập DN. Có bộ máy KD, tổ chức KD. Phải cạnh tranh trên thị trường, nghiên cứu thị trường, marketing, xúc tiến thương mại, bán hàng,… Được phân phối lợi nhuận, được chia lãi/ chia cổ tức. Chịu trách nhiệm khi thua lỗ trong phạm vi vốn góp, phá sản theo cùng một Luật Phá sản Việt Nam. Được góp vốn, thành lập công ty/doanh nghiệp trực thuộc để kinh doanh trên thị trường. …….. 43 HTX DOANH NGHIỆP Mang tính XH, hợp tác cao: Do các Xã viên tự nguyện góp vốn, sức LĐ lập ra  Nguyên tắc đối nhân TS thuộc sở hữu chung của tất cả Xã viên  quyền sở hữu ko được xác định cụ thể. Việc trở thành Xã viên ko hoàn toàn dựa trên vốn góp hoặc có thể góp sức LĐ. KD vì mục đích LN: Đa số do các Thành viên góp vốn vào để thực hiện việc KD  Nguyên tắc Đối vốn TS thuộc sở hữu chung từng phần  Mỗi Thành viên đều quyền sở hữu khối TS của cty tương ứng với vốn góp. - Thành viên phải có vốn góp trong cty, nếu không chỉ là người làm công, ăn lương. 44 8. SO SÁNH GIỮA HTX VÀ DN LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 8. SO SÁNH GIỮA HTX VÀ DN 8.2 KHÁC NHAU 44 HTX DOANH NGHIỆP - Nguyên tắc dân chủ, bình đẳng : mỗi XV đều có quyền ngang nhau trong việc kiểm tra, giám sát, biểu quyết ko phụ thuộc vốn góp (1XV=1phieu) - Dân chủ & bình đẳng công khai : Mọi Xã viên đều có quyền ứng cử, bầu cử cho các chức vụ, được tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết mọi công việc, chủ trương của HTX Thành viên được quyền quản lý, kiểm tra, giám sát, biểu quyết và số phiếu biểu quyết phụ thuộc vào số vốn góp. - Chỉ có Thành viên (những người có vốn góp) mới được tham gia ứng cử, bầu cử cho các chức vụ, biểu quyết cho công việc, chủ trương của DN. 45 8. SO SÁNH GIỮA HTX VÀ DN LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 8. SO SÁNH GIỮA HTX VÀ DN 8.2 KHÁC NHAU 45 HTX DN 5.4% 40% 46 8. SO SÁNH GIỮA HTX VÀ DN LUẬT KINH DOANH – HỢP TÁC XÃ – NHÓM 12 MBA12B 8. SO SÁNH GIỮA HTX VÀ DN 8.2 KHÁC NHAU Đóng góp GDP 46 Nguồn : HTX – Lý Luận và Thực Tiễn Nguồn : Website Liên minh HTX Việt Nam Cảm ơn sự theo dõi của các bạn ! Nhóm 12 47 47

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxdetai11_hoptacxa_47slide__0036.pptx