Giải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối mới của Đảng và Nhà nước

CHƯƠNG I:NHỮNG NHẬN THỨC KHOA HỌC VỀ NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH .- 1.Nhận thức chung về lao động và thu nhập của người lao động ; 2. Tác động của điều chỉnh kinh tế tới sự chuyển dịch lao động ảnh hưởng đến nguồn lực lao động khu vực kinh tế tư nhân ; 3.kinh nghiệm của nước ngoài .- CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG KHU VỰC KINH TẾ RƯ NHÂN THAM GIA BHXH TRONG THỜI GIAN QUA .- 1. Thực trạng tham gia trước ngày 01/01/2003 ; 2.thực trạng tham gia từ 01/01/2003 đến nay ; 3.Một số nhận định và đánh giá khái quát về thực trạng tham gia thời gian qua.- CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC LAO ĐỘNG KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN THAM GIA BHXH .- 1.Định hướng hoàn thiện một số điều kiện cơ bản nhằm mở rộng đối tượng lao động khu vực KTTN tham gia BHXH ; 2.Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả khai thác lao động khu vực kinh tế tư nhân tham gia BHXH ; 3. Một số kiến nghị . -KẾT LUẬN. -TÀI LIỆU THAM KHẢO .- BÁO CÁO TÓM TẮT KQNC.

pdf95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1922 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối mới của Đảng và Nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối mới của Đảng và Nhà nước.pdf
Luận văn liên quan