Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

A. PHẦN MỞ ĐẦU Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang tạo ra thế và lực mới, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội lớn cho sự phát triển những thách thức cũng không nhỏ. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực đến nay ta đã vươn lên vị trí các nước dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới về sản lượng gạo xuất khẩu. Sự hợp tác hoá ngày càng được mở rộng, nhằm khai thác tối đa lợi thế sẵn có trong nước, tiếp cận, ứng dụng đón đầu các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Song trong công cuộc xây dựng đất nước, ngoài những thành tựu đã đạt được, chúng ta đã bộc lộc nhiều yếu kém, khuyết điểm, nhất là về quản lý kinh tế, quản lý xã hội trong cơ chế thị trường hiện nay. Đòi hỏi công tác đổi mới, công tác đào tạo cán bộ, đổi mới cán bộ, cải cách hành chính Nhà nước phải được quan tâm và đầu tư đúng đắn để công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội theo kịp xu thế phát triển chung của đất nước, khu vực và thế giới. Đối với Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hoá có nền nông nghiệp, du lịch, dịch vụ phát triển của ĐBSCL. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với thành phố Cần Thơ là cực kỳ quan trọng để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm đưa thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. việc quản lý đất đai, quản lý đô thị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Là Thành phố trọng điểm của ĐBSCL nên thành phố Cần Thơ thu hút được nhiều nhà đầu tư. Việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông , khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc nên việc đền bù, giải phóng mặt bằng để mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông đòi hỏi phải được tiến hành khẩn trương, đúng chế độ chính sách, đúng pháp luật đã được thành phố Cần Thơ chú trọng quan tâm. Vì vậy công tác giải phóng mặt bằng trên các tuyến giao thông trong toàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả, giúp cho việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt tiến độ và thời gian thi công. Song mặt trái của công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng gặp không ít khó khăn, phức tạp, thể hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác giải phóng mặt bằng nên vẫn còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện gây mất thời gian của các cơ quan, chính quyền các cấp. Sau đây là một trường hợp khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để tiến hành thực hiện công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc của bà Tô Thị Hồng tại phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. Sau hơn 03 tháng học tập tại trường Chính trị thành phố Cần Thơ, được các thầy cô giáo của Trường truyền đạt về kiến thức quản lý kinh tế, quản lý ngành, quản lý xã hội. Đặc biệt là công tác cải cách hành chính, công tác quản lý cán bộ công chức bản thân tôi càng hiểu sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Cũng như chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao như thế nào, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Qua bài viết này: Cho phép tôi xin được chân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo của trường đã giúp tôi nhận thức đầy đủ hơn về mọi mặt trong công tác, trong cuộc sống để khi về cơ quan sẽ làm tốt công việc được giao. B. PHẦN NỘI DUNG I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG: II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ 1. Nguyên nhân: 2. Hậu quả: IV. XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KHẢ THI 1/. Xây dựng phương án và phân tích phương án a/- Phương án 1: b/- Phương án 2: c/- Phương án 3: 2/. Lựa chọn phương án tối ưu a/- Không chọn phương 1 và phương án 2 vì: b/- Chọn phương án giải quyết là phương án 3: V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN VI. KIẾN NGHỊ. C. PHẦN KẾT LUẬN.

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 3637 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. PHẦN MỞ ĐẦU Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang tạo ra thế và lực mới, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội lớn cho sự phát triển những thách thức cũng không nhỏ. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực đến nay ta đã vươn lên vị trí các nước dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới về sản lượng gạo xuất khẩu. Sự hợp tác hoá ngày càng được mở rộng, nhằm khai thác tối đa lợi thế sẵn có trong nước, tiếp cận, ứng dụng đón đầu các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.     Song trong công cuộc xây dựng đất nước, ngoài những thành tựu đã đạt được, chúng ta đã bộc lộc nhiều yếu kém, khuyết điểm, nhất là về quản lý kinh tế, quản lý xã hội trong cơ chế thị trường hiện nay. Đòi hỏi công tác đổi mới, công tác đào tạo cán bộ, đổi mới cán bộ, cải cách hành chính Nhà nước phải được quan tâm và đầu tư đúng đắn để công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội theo kịp xu thế phát triển chung của đất nước, khu vực và thế giới. Đối với Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hoá có nền nông nghiệp, du lịch, dịch vụ phát triển của ĐBSCL. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với thành phố Cần Thơ là cực kỳ quan trọng để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm đưa thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. việc quản lý đất đai, quản lý đô thị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Là Thành phố trọng điểm của ĐBSCL nên thành phố Cần Thơ thu hút được nhiều nhà đầu tư. Việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông , khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc… nên việc đền bù, giải phóng mặt bằng để mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông đòi hỏi phải được tiến hành khẩn trương, đúng chế độ chính sách, đúng pháp luật đã được thành phố Cần Thơ chú trọng quan tâm. Vì vậy công tác giải phóng mặt bằng trên các tuyến giao thông trong toàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả, giúp cho việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt tiến độ và thời gian thi công. Song mặt trái của công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng gặp không ít khó khăn, phức tạp, thể hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác giải phóng mặt bằng nên vẫn còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện gây mất thời gian của các cơ quan, chính quyền các cấp. Sau đây là một trường hợp khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để tiến hành thực hiện công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc của bà Tô Thị Hồng tại phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. Sau hơn 03 tháng học tập tại trường Chính trị thành phố Cần Thơ, được các thầy cô giáo của Trường truyền đạt về kiến thức quản lý kinh tế, quản lý ngành, quản lý xã hội. Đặc biệt là công tác cải cách hành chính, công tác quản lý cán bộ công chức… bản thân tôi càng hiểu sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Cũng như chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao như thế nào, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Qua bài viết này: Cho phép tôi xin được chân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo của trường đã giúp tôi nhận thức đầy đủ hơn về mọi mặt trong công tác, trong cuộc sống để khi về cơ quan sẽ làm tốt công việc được giao. B. PHẦN NỘI DUNG I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG: Vào ngày 20 tháng 8 năm 2010 tại Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cần Thơ, bà Tô Thị Hồng cư ngụ tại phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ đã khiếu nại quyết định hành chính số 862/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố ; về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc. Đất của bà nằm trong dự án quy hoạch nên bị giải tỏa trắng với diện tích là 76,3 m2 thuộc thửa số 98 tờ bản đồ số 05 loại đất ở đô thị (ODT). Sau khi lắng nghe bà Tô Thị Hồng trình bày nội dung khiếu nại, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố CầnThơ giao cho Tổ chuyên viên xem xét và giải quyết khiếu nại của bà Tô Thị Hồng theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện dự án nâng cấp sân bay Trà Nóc để phát triển quận Bình Thủy nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung. Ngày 30/5/2008 Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 566/QĐHC-CTUBND; về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư để đầu tư xây dựng công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc tại phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ; Đồng thời ngày 06/8/2008 UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND; về việc thu hồi đất của 234 hộ dân và 09 tổ chức để giao cho UBND quận Bình Thủy thực hiện hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc thuộc quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. Dự án nâng cấp mở rộng sân bay Trà Nóc có 234 hộ dân và 09 tổ chức bị thu hồi đất. Có 40 hộ dân và 01 tổ chức được xem xét bồi thường, hỗ trợ, trong đó 23 hộ dân và 01 tổ chức đã nhận tiền bồi thường; 10 hộ dân bị giải tỏa trắng được xem xét bố trí tái định cư, những hộ có đất bị ảnh hưởng một phần diện tích đất và nhà nhưng phần diện tích nhà còn lại vẫn sử dụng được và các hộ bị ảnh hưởng vật kiến trúc, những hộ bị ảnh hưởng nhà ở nằm trong hành lang giao thông: UBND quận Bình Thủy vận động các hộ tự tháo dỡ không đền bù, hỗ trợ và được người dân đồng tình ủng hộ. Trong 234 hộ dân bị ảnh hưởng có hộ Tô Thị Hồng. Ngày 12 tháng 9 năm 2008 Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư đã tiến hành kiểm kê tài sản về vật kiến trúc, hoa màu và đo đạc hiện trạng để tiến hành bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc thì hộ bà Tô Thị Hồng bị ảnh hưởng thửa đất số 98, tờ bản đồ số 05, diện tích là 76,3m2 đất ở đô thị (ODT). Trên cơ sở Quyết định số 566/QĐHC-CTUBND; Quyết định số 201/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ. Ngày 10/10/2008 UBND quận Bình Thủy ban hành quyết định số 745/QĐ-UBND, thu hồi đất bà Tô Thị Hồng diện tích 76,3m2 (giải tỏa trắng) thuộc thửa số 98, tờ bản đồ số 05, loại đất ở đô thị (ODT). Ngày 03 tháng 11 năm 2009 Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND; Về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Tô Thị Hồng. Tổng số tiền là: 462.722.263đ. Sau khi triển khai quyết định trên bà Hồng không đồng ý và có đơn khiếu nại quyết định số 862/QĐ-UBND; về việc bồi thường, hỗ trợ tới UBND thành phố và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố. II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG - Giải quyết vấn đề khiếu nại Quyết định hành chính số 862/QĐ-UBND ngaỳ 03 tháng 11 năm 2009 của Chủ tich UBND thành phố; về việc bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ theo đúng quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy phạm pháp luật. - Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, làm cho hệ thống pháp luật đi vào cuộc sống có hiệu quả và hiệu lực theo hướng giáo dục thuyết phục để nâng cao hiểu biết về pháp luật cho nhân dân đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ làm việc trong khi giải quyết khiếu nại. - Bảo vệ lợi ích chính đáng của tập thể, cá nhân khi tiến hành xử lý vụ việc. - Khi giải quyết vấn đề khiếu nại nêu trên phải đảm bảo tính hài hòa về hợp tình, hợp pháp, hợp lý nghĩa là vấn đề bồi thường, hỗ trợ tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và phải phù hợp với tình hình thực tế trên thị trường thì mọi người dân nhất định sẽ đồng tình ủng hộ. III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ 1. Nguyên nhân: Bà Tô Thị Hồng không đồng ý nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố có thể do cán bộ kiểm kê trong quá trình kiểm kê vật kiến trúc, hoa màu có sai sót nên kết quả kiểm kê bị sai , bị thiếu so với thực tế. Chẳng hạn mô tả cấp độ nhà không đúng với thực tế, đếm cây , phân loại cây không đúng với thực tế. Dẫn đến kết quả bồi thường không đúng theo thực tế. Có thể do cán bộ đo đạc trong quá trình đo đạc có sai sót nên kết quả đo đạc không đúng thực tế hay xác định sai mục đích sử dụng đất theo hiện trạng và theo quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng của cơ quan có thẩm quyền. Do phương án áp giá bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc theo phương án chi tiết thì giá đất, giá hoa màu, giá công trình vật kiến trúc trên diện tích dất bị ảnh hưởng bồi thường không phù hợp với giá thực tế trên thị trường và việc tái định cư không thỏa đáng với nguyện vọng của nhân dân đây chính là vấn đề mà người dân bức xúc nhất hiện nay trong dư luận. Do thiếu sót trong quản lý nhà nước về sử dụng đất chẳng hạn như cán bộ địa phương không nắm rỏ nguồn gốc đất, phạm vi, diện tích, mục đích sử dụng dất của vùng nằm trong dự án quy hoạch thì tất nhiên kết quả kiểm kê hiện trạng bị sai so với thực tế. Có thể do người dân chưa ý thức chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thu hồi đất để thực hiện những dự án đầu tư vì lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, vì lợi ích phát triển kinh tế xã hội nên gây khó khăn và làm mất khá nhiều thời gian cho việc giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công. 2. Hậu quả: Nếu giải quyết không đúng theo quy định của văn bản pháp luật sẽ gây nên những hậu quả như sau: - Bà Tô Thị Hồng sẽ bị thiệt hại về tài sản vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất do kiểm kê không đúng với thực tế. - Số tiền bà Tô Thị Hồng nhận được không đúng với giá trị thực tế trên thị trường do Quyết định số 285/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ có mức giá bồi thường về vật kiến trúc, hoa mau, đất đai không phù hợp với giá thực tế trên thị trường. - Từ hai hậu quả trên làm người dân bị thiệt hại về vật chất, tinh thần, thời gian từ đó làm giảm xút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thì tính nghiêm minh của pháp luật cũng không đảm bảo. - Năng lực của cán bộ quản lý nhà nước về sử dụng đất đã bộc lộ những hạn chế và yếu kém làm thiệt hại cho nhân dân về tinh thần và vật chất gây tổn thất cho Đảng và Nhà nước về uy tín, lòng tin của dân đối với Đảng và Nhà nước. - Nếu người dân chưa chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước thì sẽ gây thiệt hại cho Nhà nước về kinh phí, thời gian do công trình bị kéo dài. Trường hợp này cần phải xử lý nghiêm minh để đảm bảo tính pháp chế của Nhà nước được thực thi có hiệu quả, hiệu lực. IV. XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KHẢ THI 1/. Xây dựng phương án và phân tích phương án. Từ nội dung mô tả tình huống nêu trên, rồi mục tiêu xử lý tình huống đã xác định thì chúng ta cần phải đưa ra những phương án giải quyết vấn đề cụ thể để chọn lựa phương án khả thi nhất. a/- Phương án 1: Thực hiện theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc thuộc phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ bồi thường, hỗ trợ cho thửa đất số 98 với diện tích 76,3m2 thuộc tờ bản đồ só 05, loại đất ở đô thị (ODT) với số tiền 462.722.263đ cho bà Tô Thị Hồng. Theo phương án này có những ưu và nhược điểm sau: Ưu điểm Nhược điểm Chấp hành tốt Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc thuộc phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. Giải quyết bồi thường thiệt hại được nhanh chóng, để đảm bảo tiến độ thi công công trình, sớm đưa công trình vào phục cho địa phương cho xã hội. Kết quả bồi thường, hỗ trợ bị sai, bị thiếu về vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất. Giá đất, hoa màu, vật kiến trúc áp giá theo Quyết định số 285/2008/QĐ-UBND nêu trên thì không phù hợp với giá của thị trường đều đó sẽ gây thiệt hại cho nhân dân dẫn tới giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đó cũng là tổn thất đối với Đảng và Nhà nước vì trách nhiệm của Đảng và Nhà nước phải chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân để mọi người dân thực sự được hạnh phúc. Quyền và lợi ích hợp pháp của người dân không được đảm bảo . b/- Phương án 2: Đề nghị điều chỉnh Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc thuộc phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ bồi thường, hỗ trợ cho thửa đất số 98 với diện tích 76,3m2 thuộc tờ bản đồ só 05, loại đất ở đô thị (ODT) với số tiền 462.722.263đ. Để điều chỉnh Quyết đinh số 862/QĐ-UBND thì phải cử cán bộ kiểm kê xuống thực địa xác minh lại toàn bộ tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất của bà Tô Thị Hồng theo đúng hiện trạng thực tế nếu có sai lệch so với thực tế rồi mới ra Quyết định mới điều chỉnh Quyết định số 862/QĐ-UBND vẫn áp giá theo phương án cũ ( giá không thay đổi). Theo phương án này thì có ưu và nhược điểm như sau: Ưu điểm Nhược điểm Xác minh lại toàn bộ tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất đúng theo hiện trạng thực tế. Quyền và lợi ích của người dân được đảm bảo hơn. Từ đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước vì cán bộ, công chức, viên chức đã chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian bồi thường, hỗ trợ bị kéo dài có thể làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công của dự án nói chung và ảnh hưởng tới thủa số 98 của bà Tô Thị Hồng nói riêng. Việc áp giá không phù hợp với giá thực tế trên thị trường. Việc bồi thường. hỗ trợ vấn chưa được thỏa đáng giá vẫn chưa phù hợp với giá thực tế trên thị trường. c/- Phương án 3: Đề nghị điều chỉnh lại phương án áp giá theo khung giá mới sát với giá thực tế trên thị trường và điều chỉnh Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc thuộc phường Long Hòa quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ bồi thường, hỗ trợ cho thửa đất số 98 với diện tích 76,3m2 thuộc tờ bản đồ só 05, loại đất ở đô thị (ODT) với số tiền 462.722.263đ. Để điều chỉnh Quyết đinh số 862/QĐ-UBND và điều chỉnh phương án áp giá mới thì phải cử cán bộ kiểm kê xuống thực địa xác minh lại toàn bộ tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất của bà Tô Thị Hồng theo đúng hiện trạng thực tế nếu có sai lệch so với thực tế rồi mới ra Quyết định mới điều chỉnh Quyết định số 862/QĐ-UBND theo khung giá mới phù hợp với giá thực tế trên thị trường. Theo phương án này thì có ưu và nhược điểm như sau: Ưu điểm Nhược điểm Xác minh lại toàn bộ tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất đúng theo hiện trạng thực tế. Xác định lại khung giá: đất, hoa màu, tài sản, vật kiến trúc phù hợp với giá thực tế trên thị trường. Quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức được đảm bảo hơn phương án 2. Người dân được thỏa mãn hơn. Từ đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước vì cán bộ, công chức, viên chức đã chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Làm cho người dân được hài lòng, Thỏa đáng trong giải phóng mặt bằng. Thời gian bồi thường, hỗ trợ bị kéo dài hơn phương án 2 vì phải cập nhật lại khung giá theo sát với giá thực tế trên thị trường. Ảnh hưởng tới tiến độ thi công của dự án nói chung và ảnh hưởng tới thủa số 98 của bà Tô Thị Hồng nói riêng khi thực hiện bồi thường. 2/. Lựa chọn phương án tối ưu: - Căn cứ Luật đất đai 2003 - Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 của Chính Phủ, Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 của Chính Phủ, Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. - Quyết định số 285/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. - Quyết định số 566/QĐHC-CTUBND, ngày 30/5/2008 của Chủ tịch UBND thành phố; V/v phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư để đầu tư xây dựng công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. - Quyết định số 201/QĐ-UBND, ngày 06/8/2008 của UBND thành phố; V/v thu hồi đất của 234 hộ dân và 09 tổ chức để giao cho UBND quận Bình Thủy thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường hạ cất cánh sân bay Trà Nóc quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. - Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo năm 2005. - Cùng các văn bản pháp luật khác có liên quan. - Căn cứ vào ưu và nhược điểm của 03 phương án nêu trên Tôi đề xuất chọn phương án tối ưu cụ thể như sau: a/- Không chọn phương 1 và phương án 2 vì: Giải quyết theo phương án 1 mang tính chủ quan nên dẫn tới kết quả bồi thường, hỗ trợ bị sai lệch về giá và bị sai, bị thiếu về tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất. Quyền và lợi ích hợp pháp của người dân không được đảm bảo. Giải quyết theo phương án 2 thì tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất đúng theo hiện trạng thực tế. Nhưng việc áp giá vẫn không phù hợp với thực tế. b/- Chọn phương án giải quyết là phương án 3: Vì giải quyết theo phương án 3 thì tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất đúng theo hiện trạng thực tế đồng thời việc áp giá phù hợp với giá thực tế trên thị trường. Như vậy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được đảm bảo đúng theo quy định và khách quan về việc áp giá từ đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, làm cho vai trò Lãnh Đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước trong nhân dân ngày càng có uy tín. V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN Để giải quyết tình huống theo phương án 3 thì UBND thành phố giao cho Hội đồng bồi thường và Hội đồng thẩm định thành phố giải quyết vụ việc rồi báo cáo UBND thành phố. Ta cần thực hiện theo các bước như sau: Bước 1: Trung tâm phát triển quỹ đất cử Tổ kiểm kê và Tổ đo đạc xuống thực địa để kiểm tra lại toàn bộ tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, diện tích đất, mục đích sử dụng đất nằm trong dự án quy hoạch phải giải tỏa theo đúng hiện trạng thực tế. Bước 2: Tổ kiểm kê và Tổ đo đạc chuyển giao toàn bộ số liệu về: mô tả kết cấu nhà, công trình; cấp loại nhà, công trình; số lượng cây cối, hoa màu có phân loại; diện tích đất được đo đạc lại; mục đích sử dung đất được xác định lại cho bộ phận chuyên làm nhiệm vụ áp giá bồi thường, hỗ trợ thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất. Bộ phận này có trách nhiệm cập nhật lại khung giá mới phù hợp với giá thị trường. sau đó từ số liệu nhận chuyển giao của Tổ kiểm kê và Tổ đo đạc bộ phận áp giá phải áp giá toàn bộ số liệu mới theo khung giá mới, tính toán ra số tiền bồi thường, hỗ trợ xem tăng hay giảm so với số tiền bồi thường, hỗ trợ cũ để xin điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Bước 3: Trung tâm phát triển quỹ đất trình toàn bộ kết quả và hồ sơ có liên quan qua Sở Tài chính để thẩm định. Phòng Quản lý giá – Công sản tiến hành cập nhật thông tin, tra cứu hệ thống văn bản pháp luật và các giấy tờ có liên quan để thẩm định toàn bộ kết quả nêu trên rồi trình Lãnh đạo Sở về nội dung và hướng xử lý. Sau khi Lãnh đạo Sở chấp thuận thì cán bộ chuyên môn tiến hành soạn thảo văn bản báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố để điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Bước 4: UBND thành phố nhận được báo cáo của Sở Tài chính xem xét lại đồng ý chấp thuận thì Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định mới điều chỉnh kinh phí bồi thường hỗ trợ cho Quyết định cũ đối với bà Tô Thị Hồng có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND thành phố gửi Quyết định điều chỉnh cho Trung tâm phát triển quỹ đất và các quận có liên quan tới dự án để thống báo cho bà Tô Thị Hồng được biết. VI. KIẾN NGHỊ. Từ vấn đề đặt ra tôi xin có một số ý kiến như sau: - Cần phải đào tạo chuyên môn cho cán bộ, công, chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm kê tài sản kỹ càng hơn để tránh trường hợp kiểm kê rồi lại phải kiểm kê lại, làm mất thời gian việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ đó làm trễ tiến độ của dự án, gây thiệt hại về kinh tế, thời gian cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân. - Đặc biệt là lĩnh vực giá cần có đơn vị chuyên môn của Nhà nước chuyên làm nhiệm vụ thẩm định giá để tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng. Giá phải phù hợp với thực tế trên thị trường để làm thỏa đáng cho người dân thì tương nhiên dân sẽ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Vấn đề áp giá bồi thường là vấn đề bức xúc hiện nay của nhân dân, cũng chính vấn đề này cản trở tiến độ thi công của dự án gây ra thiệt hại về kinh tế, thời gian, tinh thần cho cá nhân, tổ chức. - Cơ quan Nhà nước chỉ xác định khối lượng cần đền bù theo đúng thực tế còn việc áp giá ta giao cho Cty thẩm định giá độc lập không thuộc Nhà nước làm nhiệm vụ áp giá bồi thường, hỗ trợ thì sẽ khách quan hơn quyền lợi của người dân được đảm bảo hơn, tiến độ thực hiện bồi thường hỗ trợ nhanh hơn. Tuy nhiên phải có sự thẩm tra lại của cơ quan Nhà nước, nếu Cty thẩm định giá làm không đúng theo quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực thẩm định giá thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. - Đối với dự án quy hoạch về an ninh – quốc phòng, dự án vì lợi ích quốc giá, lợi ích công cộng thì việc bồi thường theo hình thức đấu giá, nghĩa là ta giao việc thẩm định giá bồi thường cho nhiều cty thẩm định giá, cty nào đưa ra mức giá bồi thường nhỏ nhất nhưng phải lớn hơn mức giá quy định của Nhà nước thì được chọn để bồi thường cho nhân dân. - Đối với dự án quy hoạch mà các nhà đầu tư nhảy vào vì mục đích kinh doanh có lợi nhuận thì việc bồi thường theo hình thức đấu giá, ta giao việc thẩm định giá bồi thường cho nhiều cty thẩm định giá, cty nào đưa ra mức giá bồi thường cao nhất nhưng phải lớn hơn mức giá quy định của Nhà nước thì được chọn để bồi thường cho nhân dân. - Tiền lương và chính sách thu hút nhân tài cần phải cải thiện nhiều hơn nữa cho cán bộ, công chức thì mới giữ chân được người tài thực sự để phục vụ cho Đảng và Nhà nước. Nếu không, chắc chắn họ sẽ rời Nhà nước vì cuộc sống không đảm bảo. Nếu tất cả nhân tài ở các ban ngành đều rời Nhà nước thì ai sẽ giúp Đảng và Nhà nước xây dựng đất nước ? ai sẽ làm nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh – quốc phòng…. cho tổ quốc? rồi cuộc sống của nhân dân sẽ ra sao ? những vấn đề này rất quan trọng vì nó liên quan tới chế độ, chính trị của đất nước ta. Mà chế độ chính trị của đất nước chúng ta phải quang vinh muôn năm. Đời sống của đồng bào phải đầy đủ nhất và hạnh phúc nhất. C. PHẦN KẾT LUẬN. Từ vấn đề đặt ra rồi đi đến phân tích nguyên nhân và hậu quả của vấn đề sau đó đề xuất ra 03 phương án để xử lý tình huống cuối cùng chọn phương án 03 là phương án tốt nhất dể giải quyết tình huống, vì phương án này đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho người có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Việc xử lý tình huống theo phương án 03 thì chúng ta nhận ra rằng năng lực chuyên môn của Tổ kiểm kê tài sản, vật kiến trúc, hoa màu và Tổ đo đạc còn hạn chế trong công tác chuyên môn. Bộ phận áp giá bồi thường, hỗ trợ nói riêng và những cán bộ làm nhiệm vụ xác định khung giá đất, hoa màu, tài sản, vật kiến trúc hàng năm để tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ nói chung cũng bị hạn chế về năng lực chuyên môn trong công việc được giao. Vấn đề này cần quan tâm nhiều nhất vì đây là vấn đề bức xúc trong dư luận hiện nay khi nói đến giải phóng mặt bằng. Từ hạn chế về chuyên môn của những người làm công tác chuyên môn một phần nào phản ánh những người làm công tác tuyển dụng và sử dụng nhân sự , quản lý nhân sự cũng bị giới hạn về khả năng quản lý, từ đây cho thấy năng lực chuyên môn, điều hành chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan cũng bị hạn chế. Cuối cùng do hạn chế về mặt chuyên môn, quản lý, điều hành, chỉ đạo từ những người làm công tác chuyên môn cho tới những người quản lý, Lãnh đạo cấp cao của đơn vị làm trùy trệ công việc, thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ bị kéo dài thêm làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án, gây thiệt hại về tài chính, vật chất, tinh thần cho Nhà nước, nhân dân.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải quyết khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.doc