Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cảu cao Eter dầu hỏa của cây Kim vàng Barleria lupulina Lindl - Họ ô rô (Acanthaceae)

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CAO ETER DẦU HỎA CỦA CÂY KIM VÀNG Barleria lupulina Lindl. Họ Ô rô (Acanthaceae) VÕ THỊ LINH CHI Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan Phần 3: Nghiên cứu Phần 4: Thực nghiệm Phần 5: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2255 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cảu cao Eter dầu hỏa của cây Kim vàng Barleria lupulina Lindl - Họ ô rô (Acanthaceae), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan