Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của dây cóc tinospora crispa miers họ tiết dê (menispermaceae)

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DÂY CÓC TINOSPORA CRISPA MIERS HỌ TIẾT DÊ (MENISPERMACEAE) NGUYỄN HOÀNG HẢI Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan Chương 3: Nghiên cứu và kết quả Chương 4: Thực nghiệm Chương 5: Kết luân Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của dây cóc tinospora crispa miers họ tiết dê (menispermaceae), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenHoangHai.jpg
Luận văn liên quan