Kế toán chi phí và giá thành sản xuất bê tông tươi tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà

Hoàn thiện hệ thống tài khoản • Xây dựng phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp • Phù hợp với nguyên tắc đơn giản, dễ làm, dễ vận dụng • Phù hợp với quy định kế toán • Nhà nước chỉ nên xây dung các tài khoản cấp 1 và 1 số tài khoản cấp 2, doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2,3 Hoàn thiện phương pháp tính giá thành sản phẩm • Có thể áp dụng nhiều phương pháp tính giá như: • Tính giá thành toàn bộ • Tính giá thành theo biến phí • Có phân bổ hợp lý chi phí cố định

pdf30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/09/2014 | Lượt xem: 4399 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán chi phí và giá thành sản xuất bê tông tươi tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Học viên: Triệu Thị Thu Phương Lớp: CHK18B - Kế toán Người hướng dẫn: PGS, TS Đỗ Minh Thành Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: “Kế toán chi phí và giá thành sản xuất bê tông tươi tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà” TÍNH CẤP THIẾT, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÍNH CẤP THIẾT •Bài toán chi phí giá thành luôn là vấn đề cấp thiết •Hệ thống kế toán chi phí hoàn thiện là công cụ hữu hiệu kiểm soát chi phí •Hạn chế tại công ty PVSD MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU •Nghiên cứu, hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận về kế toán chi phí •Phân tích, đán giá đúng thực trạng kế toán chi phí tại PVSD •Đề xuất giải pháp ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU •Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thanh sản phẩm •Thời gian: từ 10/2013 đến 02/2014 với số liệu trong 3 năm 2010- 2013 •Không gian: toàn bộ các trạm trộn bê tông của công ty PVSD PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU •Phỏng vấn •Nghiên cứu hiện trường •Phân tích KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG I • Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất CHƯƠNG II • Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bê tông tươi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà CHƯƠNG III • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bê tông tươi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG CHI PHÍ CHI PHÍ SẢN XUẤT BẢN CHẤT CHI PHÍ  Chi phí là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống và lao động vật hóa  Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định  Một là, các chi phí bỏ ra để tạo nên một giá trị sử dụng cũng như thực hiện giá trị sử dụng đó  Hai là, các chi phí không liên quan đến việc tạo ra giá trị sử dụng KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG Theo mối quan hệ giữa chi phí với báo cáo tài chính Theo nội dung tính chất của chi phí Theo mục đích và công dụng kinh tế Theo yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất PHÂN LOẠI CHI PHÍ : CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG Giá thành sản phẩm •Giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí sản xuất dùng để sản xuất hoàn thành một khối lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ nhất định Công thức tính •Tống giá thành SX trong ký = CPSX dở dang đầu kỳ + CPSX phát sinh trong kỳ - CPSX dở dang cuối kỳ KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG Theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành Căn cứ vào phạm vi và chi phí cấu thành PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH: CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG Đối tượng và Phương pháp Chi phí sản xuất Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất Đánh giá sản phẩm dở dang Kế toán tính giá thành sản phẩm  Đối tượng: là phạm vi, giới hạn để tập hợp CPSX.  Phương pháp: Trực tiếp và Gián tiếp  Kế toán CP nguyên vật liệu trực tiếp  Kế toán CP nhân công trực tiếp  Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX chung  Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất  Đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương  Theo chi phí định mức Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất  Đối tượng tính giá thành  Các Phương pháp tính giá thành CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG Chuẩn mực Việt Nam •Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) •Nhận diện chi phí: Chuẩn mực VAS số 01; số và chuẩn mực số 15. •Ghi nhận chi phí: Chuẩn mực VAS 01; số 02 •Nguyên tắc ghi nhận chi phí Kế toán Mỹ •Phân loại chi phí: rất chi tiết, hầu như các chi phí hoàn toàn đơn nhất và riêng biệt; không có sự lồng ghép các chi phí •Tài khoản kế toán: tương đồng Việt Nam •Tính giá thành: tính theo quy trình Kế toán Pháp •Kế toán chi thành 2 loại: Kế toán tổng quả và kế toán phân tích •Việc tập hợp và phân tích chi phí được thực hiện tại các trung tâm phân tích như TT hành chính quản trị, tiếp liệu, chế tạo sản xuất... KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI VIỆT NAM & MỘT SỐ NƯỚC CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN •Ngày 20/11/2003 •Tiền thân là: Công ty CP TM & Vận tải Sông Đà VỐN ĐIỀU LỆ •Quý II/2007: 30 tỷ đồng •Quý IV/2007: 50 tỷ đồng •Năm 2009: 80 tỷ đồng •Năm 2010: trên 111 tỷ đồng NGÀNH NGHỀ, LINHC VỰC KINH DOANH •Xây dựng công trình •Khai thác cát đá, vật liệu xây dựng… •Vận tải hàng hóa, •Khai thác sản xuất vật liệu XD… Tổng Quan Về Công Ty Cp Đầu Tư Và Thương Mại Dầu Khí Sông Đà CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD • Bê tông tươi là sản phẩm chính với nhiều chủng loại • Có hai trạm trộng tại Mỹ Đình và Vĩnh Thinh • Quy trình sản xuất khép kín, biết cách sắp xếp công việc Quy trình, công nghệ sản xuất • Kiểu trực tiếp, chế độ một thủ trưởng • Đều có Phương án kinh doanh cụ thể theo từng công trình • Chế độ thưởng nếu tiết kiệm chi phí Đặc điểm tổ chức quản lý • Đại hội đồng cổ đông • Hội đồng quản trị • Ban Tổng giám đốc: 01 TGĐ + 3 Phó TGĐ • Ban kiểm soát Bộ máy công ty gồm: Đặc Điểm Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Pvsd Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soátHội đồng quản trị Tổng Giám Đốc P.TGĐ K.thuật-Cơ giới P.TGĐ Kinh doanh P.TGĐ K.tế - K.Hoạch PHÒNG TC-KT PHÒNG TC-HC PHÒNG KTĐT PHÒNG QLKT-CG PHÒNG T.Mại BAN QLDA Cty CP ĐTKT Khoáng sản Sotraco Các C.ty có vốn góp chi phối của PVSD CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY PVSD  Tổ chức theo mô hình tập trung  Toàn công ty chỉ có một phòng ban thực hiện công tác kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hơp ( kiêm chi phí giá thành) Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội Kế toán thanh toán Kế toán thuế Kế toán ngân hàng Thủ quỹ Phó phòng (Phụ trách hạch toán) Phó phòng (Phụ trách đầu tư) Phó phòng (Phụ trách công nợ) Phòng (tổ) kế toán ở các đơn vị phụ thuộc Trưởng phòng (tổ trưởng) kế toán Kế toán TSCĐ Kế toán TSCĐ Kế toán thanh toán Thủ quỹ Kế toán … CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD Các chính sách kế toán chung áp dụng tại PVSD Phương pháp khấu hao đường thẳng, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, niên độ kế toán theo năm tài chính từ 01/01 đến 31/12 hàng năm Về hệ thống chứng từ kế toán: theo chứng từ kế toán của Bộ Tài chính ban hành Hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán: đúng hệ thống số sách và tài khoản mà Bộ Tài chính ban hành Hình thức ghi sổ: áp dụng hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung” Hệ thống báo cáo tài chính: theo đúng quy định của QĐ 15/2006/QĐ-BTC ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY PVSD CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG TƯƠI TẠI CÔNG TY PVSD ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY PVSD Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nhập liệu vào phần mềm bằng chứng từ gốc Sổ, báo cáo kế toán Phần mềm xử lý theo chương trình đã lập Màn hình giao diện của phần mềm kế toán SASSơ đồ quy trình xử lý thông tin trên máy THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD • Xi măng, cát, đá chiếm trọng lớn trong các yếu tố cấu thành sản phẩm • Sản xuất hàng loạt, nhiều chủng loại • Chi phí sản xuất cũng rất đa dạng Nội dung chi phí • Nguyên vật liệu trực tiếp: NVL chính như đá, cát, xi măng và NVL phụ: phụ gia.. • Chi phí nhân công • Chi phí sản xuất chung Phân loại chi phí NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY PVSD THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Đối tượng tập hợp •Theo từng địa điểm tổ chức sản xuất •Với HĐ xây dựng: đối tượng là từng công trình, hạng mục công trình •Với HĐ sản xuất bê tông tươi: là tất cả các chi phí phát sinh tại trạm trộn Phương pháp tập hợp •Tập hợp chi phí NVLTT và chi phí NCTT là phương pháp trực tiếp •Chi phí sản xuất chung thì sử dụng phương pháp tập hợp gián tiếp •Phương pháp kê khai thường xuyên ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Giá thực tế Nguyên vật liệu tính theo PP giá bình quân cả kỳ dự trữ Chứng từ sử dụng: Giấy đề nghị xuất kho, Phiếu xuất kho, Bảng kê vật tư sử dụng Tài khoản sử dụng: TK 621 Chi phí gồm: lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương, phí công đoàn Chứng từ sử dụng: Bảng chấm công, Bảng thanh toán lương, Bảng tổng hợp TT lương, Bảng phân bổ lương Tài khoản sử dụng: TK 622 TẬP HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP (CPNVLTT) TẬP HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP (CPNCTT) THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Với các công cụ giá trị nhỏ không phân bổ mà kết chuyển một lần trong kỳ Kế toán vẫn thực hiện theo dõi trên excel phân công cụ dụng cụ Đối với công cụ giá trị lớn dùng tài khoản 142, 242 để phân bổ dần Phương pháp khấu hao đường thẳng Cuối tháng kế toán sẽ chạy khấu hao tài sản cố định Tài khoản sử dụng: 214, 6274 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRẠM SẢN XUẤT TẬP HỢP CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Gồm: Điện, nước, thuê xe bơm bê tông, thí nghiệm… Cuối tháng: Tập hợp chứng từ, nhập liệu trực tiếp vào máy để tự động ghi vào TK 627.7 Chi phí bảo hiểm, chi phí kiểm định, làm logo,chi phí đi lại của CBCNV Tài khoản sử dụng: 6278 Đến cuối tháng kế toán sẽ làm thao tác kết chuyển chi phí sản xuất chung để tính giá thành sản phẩm trong kì TẬP HỢP CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Tài khoản sử dụng: 154 • Tài khoản này được mở chi tiết theo từng địa điểm Mở tài khoản • Căn cứ chi phí NVLTT, CPNCTT, CP SX chung, phần mềm tự kết chuyển. Kết chuyển Màn hình kết chuyển chi phí sản xuấtKẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Bê tông tươi có thời gian đông cứng nhanh -> Không có sản phẩm dở dang cuối kỳ Tổng chi phí sản xuất trong kỳ bằng tổng giá thành của sản phẩm Giá thành được tính dự trên giá thành định mức Công ty xây dựng trước đây Giá thành xây dựng rất cẩn thận, chặt chẽ và phụ thuộc vào biến độ giá thj trường Các chi phí đều theo định mức, chỉ trừ chi phí Khấu hao. Do đó sản xuất càng nhiều -> Giá thành hạ KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HOÀN THÀNH TẠI PVSD THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Đã thực sự coi trọng vai trò của kế toán. Tổ chức công tác kế toán tuân thủ quy định Sử dụng các chứng từ kế toán phù hợp theo yêu cầu cụ thể Vận dụng các tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý Hệ thống báo cáo tài chính và quản trị đầy đủ, đúng quy định Việc tập hợp chi phí và phân bổ nhìn chung đảm bảo với đặc thù công ty ƯU ĐIỂM THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Chứng từ và ghi chép ban đầu •Tính pháp lý chưa cao •Chứng từ viết tay, chưa đầy đủ •Công tác kiểm tra không thường xuyên •Phân loại chứng từ chưa khoa học Phân loại chi phí •Chưa phân loại đúng nội dung và bản chất •CPNVL TT: phân loại chi phí nhiên liệu vào CP NVL là không hợp lý •CPNCTT: lương của bộ phận bảo vệ đưa vào làm tăgn CPNVTT ….. Sử dụng tài khoản và ghi chép tài khoản •Chưa thống nhất •Chi phí lương và khoản trích theo lương của cán bộ gián tiếp phảidđược hạch toán vào TK 627, không phải 622 •Một số khoản CP mua ngoài không qua TK chi phí mà hạch toán thằng TK 632 NHƯỢC ĐIỂM THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Về tính giá thành sản phẩm •Chưa được chú trọng đúng mức •Chỉ mang tính tương đối, chưa phản ánh chính xác thực tế •Các chi phí biến đổi như: tư vấn, thu vốn, nhiên liệu…đều tính nhân theo tỷ lệ Phương án giá thành nên giá thành không chính xác. Chế độ báo cáo chi phí sản xuất và giá thành •Chỉ thể hiện các chỉ tiêu kế hoạch không thể hiện các chỉ tiêu thực tế •Thời hạn lập và nộp báo cáo thường chậm •Chưa có phân tích một cách khoa học các chỉ tiêu chi phí, giá thành •Chỉ tiêu định mức chi phí xa rời thực tế NHƯỢC ĐIỂM THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Nguyên nhân khách quan • Do luật kế toán mới ban han, chưa thực sự đi vào “cuộc sống” của các doanh nghiệp • Đặc điểm hoạt động SXKD các DN khác nhau nên cách quản lý, trình độ trang thiết bị khác nhau • Chính sách kinh tế tài chính vĩ mô bất ổn Nguyên nhân chủ quan • Nhận thức của công ty về CPSX và giá thành còn hạn chế • Chưa chú trọng tới công tác kế toán và quản trị doanh nghiệp • Trình độ quản lý kinh tế còn hạn chế và chưa đồng bộ • Sự liên kết các phong ban chưa thống thất • Trình độ ứng dụng tin học còn hạn chế… NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD • Ban hành Luật kế toán là khung pháp lý cáo nhất để quản lý mọi hoạt động kế toán ở tầm vĩ mô… • Ban hành các chuẩn mực tế toán trên cơ sở tiếp thu các nguyên tắc chuẩn mực quốc té Hoàn thiện phù hợp với đặc thù về quản lý kinh tế và tôn trọng chuẩn mực • Tăng số lượng công ty cổ phần niêm yết, công ty vốn đầu tư nước ngoài • Phát triển các công ty sản xuất theo các mô hình khác nhau • Thiết lập môi trường thông tin minh bạch, kịp thời Đảm bảo phù hợp với định hướng đổi mới và phát triển •Thống nhất về nguyên tắc, Phương pháp xử lý, hệ thống hóa, cung cấp thông tin kế toán với tất cả các loại hình doanh nghiệp •Phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế và quốc gia •Đảm bảo sự thông nhất quản lý trong phạm vi quốc gia và tập đoàn kinh tế •Hệ thống kế toán phảidđơn giản , dễ hiểu, dễ kiểm soát công khai và minh bạch Đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin kinh tế, tài chính ĐỊNH HƯỚNG VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN • Yêu cầu cấp thi và khách quan, đảm bảo nhà quản trị doanh nghiệp vừa có thông tin tổng hợp vừa chi tiết • Đưa ra Phương pháp giảm thấp chi phí, giá thành Đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị • Thực hiện đầy đủ các quy trình từ công tác nghiên cứu lý luận, k ảo sát thực tiễn đến các công việc chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch tổ chức Đảm bảo tính hiệu quả và có tính khả thi CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Tổ chức phân công và phân định nhiệm vụ kế toán •Bộ phận kế toán chi phí giá thành không chỉ tính toán chi phí sản xuất mà còn các loại giá thành như giá thành theo biến phí, có phân bổ hợp lý chi phí cố định… Nội dung, phạm vi và phân loại chi phí •Khoản CPNVLTT càng chi tiết cụ thể càng tốt •Khoản CPNCTT không tính lương của công nhân điều kiển máy móc, quản lý trạm, bảo vệ… •CPSX chung: cần được phân loại theo nội dung kinh tế Công tác lập, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán •Hoàn thiện hệ thống chứng từ áp dụng trong doanh nghiệp •Hoàn thiện quy định về lập chứng từ kế toán •Hoàn thiện quy trình luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Hoàn thiện hệ thống tài khoản • Xây dựng phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp • Phù hợp với nguyên tắc đơn giản, dễ làm, dễ vận dụng • Phù hợp với quy định kế toán • Nhà nước chỉ nên xây dung các tài khoản cấp 1 và 1 số tài khoản cấp 2, doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2,3 Hoàn thiện phương pháp tính giá thành sản phẩm • Có thể áp dụng nhiều phương pháp tính giá như: • Tính giá thành toàn bộ • Tính giá thành theo biến phí • Có phân bổ hợp lý chi phí cố định HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI PVSD Nhà nước •Ổn định chính sách tài khóa, tiền tệ •Thống nhất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế trển phạm vi toàn quốc •Xây dựng hoàn thiện hệ thống luật •Tăng cường vai trò của các hiệp hội PVSD •Phân cấp công tác quản lý nội bộ •Thiết lập quy trình kế toán phù hợp •Xây dựng hế thống kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ •Tổ chức đâò tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ •Ứng dụng công nghệ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! Học viên: Triệu Thị Thu Phương Lớp: CHK18B - Kế toán Người hướng dẫn: PGS, TS Đỗ Minh Thành Mã số: 60.34.03.01

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thac_sy_0846.pdf
Luận văn liên quan