Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 9 Thăng Long

LỜI NÓI ĐẦU Để quản lý một cách có hiệu quả tốt nhất đối với các hoạt động của Doanh Nghiệp nói riêng và nền kinh tế Quốc Dân nói chung cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau trong đó có kế toán. Đó là một trong những công cụ quản lý Kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam với tư cách là công cụ quản lý kinh tế đã không ngừng được đổi mới, hoàn thiện và phát triển phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý kinh tế nước ta, góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Sau nhiều lần sửa đổi, đến ngày1/11/1995 theo quyết định số 1141/ TCQĐ/ CĐKT của Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp. Đây là một bước đổi mới, đánh dấu sự thay đổi toàn diện, triệt để hệ thống kế toán Việt Nam. Để có thể tồn tại và phát triển được trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường đòi hỏi các Doanh nghiệp phải tìm và lựa chọn cho mình phương thức sản xuất tối ưu sao cho các yếu tố đầu vào hợp lý, kế toán kết quả đầu ra là cao nhất với giá cả thị trường chấp nhận. Do đó trong hệ thống chỉ tiêu Kinh Tế Tài Chính của Doanh nghiệp sản xuất thì chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp sản xuất luôn có ý nghĩa to lớn đối với việc phát triển tích luỹ và góp phần thực hiện tái sản xuất mở rộng, nâng cao đời sống của người lao động. Công ty xây dựng số 9 Thăng Long là doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh với hình thức sỡ hữu vốn nhà nước, thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ, thi công giao thông, cầu đường và thuỷ lợi .Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty đang dần được cải thiện, nhưng trước sự đổi mới của hệ thống kế toán đòi hỏi phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hơn nữa. Hiểu biết được tầm quan trọng của chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm đề ra những giải pháp có hiệu quả nhất, có tính thực thi nhất với tình hình thực tế của công ty. Đồng thời có những giải pháp cụ thể để tổ chúc tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ qui định. Xuất phát từ những lý do trên, trong thời gian thực tập tại công ty được sự giúp đỡ của các cô , các chú trong phòng Tài Chính Kế Toán và qua tìm hiểu về mặt lý luận , thực tiễn , em nhận thấy vấn đề tổ chức chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hết sức quan trọng , cần thiết nên em đã chọn nghiên cứu đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long ” Bài viết này được kết cấu như sau: Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp sản xuất Chương 2 : Tình hình thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long Chương 3 : Những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 9 Thăng Long . Được sự giúp đỡ của các cô, các chú trong phòng Tài Chính Kế Toán của công ty, cùng với sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Trần Văn Dung, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập này. Mặc dù rất cố gắng song với khả năng có hạn và thời gian tiếp cận với thực tế chưa nhiều, chuyên đề này không tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Em rất mong sự chỉ bảo, góp ý của thầy cô giáo và các cô chú trong phòng Tài Chính Kế Toán của công ty để chuyên đề này được hoàn chỉnh hơn. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1- NHIỆM VỤ, VAI TRÒ CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm luôn là chỉ tiêu kinh tế quan trọng được các nhà quản trị Doanh nghiệp quan tâm vì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phản ánh trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Việc tính đúng, đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là tiền đề để hạch toán kinh doanh, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung hay từng sản phẩm mặt hàng nói riêng. Ngoài ra các tài liệu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn là căn cứ quan trọng cho các nhà quản trị để đánh giá tình hình sử dụng vật tư, tiền vốn, lao động về kế hoạch sản xuất sản phẩm trong kỳ từ đó rút ra kinh nghiệm nhằm tăng cường sự quản lý phù hợp hơn cho từng doanh nghiệp . 1.1.1-Nhiệm vụ của kế toán : Với vai trò quan trọng như vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp phải chú trọng xây dựng, bồi dưỡng với nhiệm vụ cơ bản sau : - Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù hay yêu câù quản lý của từng doanh nghiệp . - Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã chọn. - Tổ chức tập hợp phân bổ kết chuyển các khoản chi phí tập hợp được theo đúng đối tượng tính giá thành . - Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố báo cáo định kỳ nhằm phân tích đánh giá chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp . - Tổ chức kiểm kê, đánh giá khối lượng sản phẩm làm dở một cách khoa học, nhằm xác định giá thành sản phẩm một cách chính xác. 1.1.2 – Vai trò của kế toán trong công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . Từ việc xác định yêu cầu quan trọng của việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ta thấy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý ở mỗi doanh nghiệp. Nó phản ánh chính xác tình hình thực hiện về định mức chi phí, việc chấp hành các dự toán chi phí của doanh nghiệp, tình hình lãng phí haytiết kiệm chi phí ở mỗi doanh nghiệp. Từ đó tìm ra giải pháp phấn đấu hạ thấp chi phí và giá thành sản xuất sản phẩm. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được thể hiện trước nhất ở đối tượng tập hợp chi phí đó chính là sự gắn bó hữu cơ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm từ đó tổ chức thiết lập các tài khoản cấp 1, cấp 2 có liên quan nhằm phản ánh một cách chính xác, kịp thời đầy đủ các thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho nhà quản trị doanh nghiệp . Vai trò của kế toán cũng được thể hiện qua chỉ tiêu giá thành. Căn cứ vào các qui tắc tính giá thành mà lựa chọn phương pháp tính giá thành cho phù hợp giữa đặc đIểm qui trình công nghệ với tổ chức sản xuất, giữa các đơn vị sản phẩm với từng khoản mục. Từ đó xây dựng nên chỉ tiêu giá thành chính xác, có ý nghĩa kinh tế cao, tạo khả năng cho doanh nghiệp khai thác nội lực, tiết kiệm chi phí phấn đâú hạ thấp giá thành sản xuất. Như vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là điều kiện quan trọng để tiến hành hạch toán kinh doanh cũng như cung cấp thông tin quản lý chi phối tới sự hoạt động của doanh nghiệp, cũng như thực hiện các chế độ chính sách tài chính của Doanh nghiệp . 1.2 – Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 1.2.1 – Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 1.2.1.2 – Chi phí sản xuất Trong quá trình hoạt động sản xuất doanh nghiệp phải huy động sử dụng các nguồn tài lực, vật lực như : lao động, vật tư, tiền vốn để thực hiện việc sản xuất chế tạo sản phẩm . điều này có nghĩa doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cho quá trình hoạt động của mình. Từ đó có thể nói chi phí hoạt động của doanh nghiệp bỏ ra trong một thời kỳ nhất định thể hiện bằng tiền để tiến hành các hoạt động sản xuất chế tạo sản phẩm . Trong các doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản xuất là loại chi phí có tỷ trọng cao, là yếu tố chủ yếu cấu thành nên giá trị sản phẩm. Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình sản xuất ở một thời kỳ nhất định được thể hiện bằng tiền. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường có thể hiểu chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và một bộ phận chi phí gián tiếp liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên xét về thực chất chi phí sản xuất không những bao giá gồm những yếu tố liên quan đến việc sử dụng lao động như tiền lương, tiền công mà còn bao gồm một phần giá trị mới sáng tạo ra như BHXH, BHYT, thuế Từ đó dẫn đến việc phải xây dựng chế độ kế toán phù hợp từ cấp vĩ mô hay ở mỗi doanh nghiệp cần có sự quản lý và đIều chỉnh chi phí một cách thích ứng phù hợp, từ đó tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ở doanh nghiệp . 1.2.1.2 – Phân loại chi phí sản xuất :

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1537 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 9 Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ý NVL do ®ã tÝnh chÝnh x¸c thÊp . Nªn ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi Doanh nghiÖp cã quy tr×nh chÕ biÕn liªn tôc, chi phÝ NVL trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh vµ ®­îc bá mét lÇn ngay tõ ®Çu §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ kiÓu phøc t¹p, liªn tôc, s¶n phÈm qua nhiÒu giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau, s¶n phÈm lµm dë cuèi kú ë c¸c giai ®o¹n sau ®­îc ®¸nh gi¸ theo chi phÝ nöa thµnh phÈm giai ®o¹n tr­íc chuyÓn sang theo c«ng thøc: Ddk + CP nöa TP giai ®o¹n tr­íc chuyÓn sang Dck = S ht + S d 1.3.2.2 - §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo khèi l­îngk s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng Theo ph­¬ng ph¸p nµy tr­íc hÕt c¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm dë dang vµ møc ®é chÕ biÕn cña chóng ®Ó tÝnh khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ra khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy tõng kho¶n môc chi phÝ sÏ ®­îc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh. Do vËy cã ®é chÝnh x¸c cao ph¶n ¸nh trung thùc gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm.Chi phÝ NVL trùc tiÕp bá ngay mét lÇn tõ ®Çu qui tr×nh c«ng nghÖ th× ®­îc tÝnh nh­ ph­¬ng ph¸p 1 §èi víi c¸c kho¶n chi chÕ biÕn (kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung) ®­îc tÝnh nh­ sau: Ddk + C Dck = x S d x % HT S tp + S d x % Sd Tr­êng hîpp s¶n phÈm qua nhiÒu giai ®o¹n s¶n xuÊt th× kho¶n môc chi phÝ chÕ biÕn ®­îc tÝnh nh­ sau: Ddk giai ®o¹n 1 + Cgiai ®o¹n 1 Ddk giai ®o¹n n + Cgiai ®o¹n n Dck = * Sd + * Sd * % HT S h + S d S ht + S d x % HT 1.3.2.3 - §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë cuèi kú theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc ¸p dông thÝch hîp c¸c hÖ thèng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc mét hÖ thèng kÕ to¸n chi phÝ s¶n gi¸ thµnh linh ho¹t h¬n. Theo ph­¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ®Ó kiÓm kª x¸c ®Þnh ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc tõng kho¶n môc chi phÝ ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt t­¬ng øng cho tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra chi phÝ ®Þnh møc cña khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ë tõng c«ng ®o¹n sau ®ã tËp hîp l¹i cho tõng lo¹i s¶n phÈm C«ng thøc tÝnh: Dck = Sd * % HT * §M chi phÝ 1.3.3 – §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.3.3.1 - §èi t­îng vµ kú tÝnh gi¸ thµnh Còng nh­ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn vµ lµ nhiÖm vô ®Çu tiªn cña c«ng t¸c kÕ to¸n gi¸ thµnh. §Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh kÕ to¸n c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp : tÝnh chÊt cung cÊp vµ sö dông c¸c lo¹i lao ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó thÝch hîp . VÒ tæ chøc s¶n xuÊt : + NÕu tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¬n chiÕc th× tõng lo¹i s¶n phÈm tõng c«ng viÖc ®­îc coi lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh . + NÕu s¶n phÈm ®ùc s¶n xuÊt ra hµng lo¹t sÈn phÈm kh¸c nhau th× tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc coi lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. -VÒ quy tr×nh c«ng nghÖ : + NÕu s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ gi¶n ®¬n th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ s¶n phÈm hoµn thµnh ë cuèi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. + NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu song song th× thµnh phÈm ®· l¾p gi¸p hoµn thµnh hay mét sè bé phËn chi tiÕt cu¶ thµnh phÈm lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh Ngoµi nh÷ng c¨n cø chñ yÕu nµy cßn c¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña oanh nghiÖp mµ cßn cã c¸c x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh kh¸c nhau. 1.3.3.2- Mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 1.3.3.2.1- Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n Theo ph­¬ng ph¸p nµy gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh c¨n cø trùc tiÕp vµo chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc trong kú theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú vµ cuèi kú®· x¸c ®Þnh ®­îc Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = s¶n phÈm S¶n phÈm dë §kú + Chi phÝ SX trong kú - S¶n phÈm dë Ckú Khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh 1.3.3.2.2- Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng Khi mét § § H míi ®­a vµo s¶n xuÊt th× kÕ to¸n ph¶i më cho § § H ®ã mét b¶ng tÝnh gi¸ thµnh. Cuèi mçi quÝ c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc ë tõng ph©n x­ëng theo §§H trong sæ kÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó ghi sang b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cã liªn quan. Khi nhËn ®­îc chøng tõ x¸c nhËn § § H ®· ®­îc s¶n xuÊt hoµn thµnh ( phiÕu nhËp kho, phiÕu giao nhËn s¶n phÈm). kÕ to¸n ghi tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt trong quÝ cña § § H cßn ®ang s¶n xuÊt dë, lóc ®ã c¸c chi phÝ ®· ghi trong b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ch­a hoµn thµnh § § H ®Òu lµ chi phÝ cña s¶n phÈm dë * Ngoµi 2 ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh nªu trªn cßn cã c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c sau: Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lo¹i trõ chi phÝ Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc phÇn lý luËn vÒ tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· tr×nh bµy lµ c¬ së ph¸p lý cña viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n trong tõng doanh nghiÖp. Song lý luËn kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cô thÓ cña tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp . PhÇn sau ®©y em sÏ tr×nh bµy cô thÓ tæ c¸ch chøc h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long ch­¬ng 2 thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty x©y Dùng sè 9 Th¨ng Long 2.1 §Æc ®iÓm cña c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng long ®­îc thµnh lËp 19/7/1974. Tªn gäi ban ®Çu lµ c«ng ty cÇu 13 thuéc liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng cÇu Th¨ng Long .Ngµy 27/3/1993 Bé Tr­ëng Bé Giao Th«ng ký quyÕt ®Þnh sè 508/Q§/TCCB-L§ thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n­íc víi tªn gäi “C«ng ty cÇu 13 Th¨ng Long” thuéc tæng c«ng ty x©y d­ng cÇu Th¨ng Long Ngµy 24/6/1998.§Ó phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®«ng míi, c«ng ty ®æi tªn lµ “c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long”. C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc,®­îc nhµ n­íc giao tµi s¶n tiÒn vèn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n ®ã.C«ng ty cã t­ c¸nh ph¸p nh©n vµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp.C«ng ty cã giÊy phÐp hµnh nghÒ sè 172/KH§T do Bé Giao Th«ng vËn t¶I ký ngµy 1/6/1993 víi c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu: -Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu cèng,bÕn c¶ng… -Gia c«ng kÕt cÊu thÐp ,gia c«ng c¸c c«ng th×nh x©y dùng. C«ng ty cã trô së t¹i x· Xu©n §Ønh-HuyÖn Tõ Liªm-Hµ Néi. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn.TiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng,còng nh­ ®¶m b¶o nhu cÇu thiÕt yÕu cho gia ®×nh c«ng nh©n viªn *Mét sè s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty. - Sau n¨m 1985,c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long ®· x©y dùng hoµn thµnh toµn bé cÇu dÉn phÝa nam cÇu Th¨ng Long. - CÇu Gi¸n KhÈu (Ninh B×nh) - CÇu GiÊy (Hµ Néi)… TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®Òu ®­îc ®­a vµo sö dông ®óng thêi gian vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng ,phï hîp víi mäi th«ng sè kü thuËt ®· v¹ch ra.C«ng ty ho¹t ®äng víi ph­¬ng ch©m b¸n nh÷ng s¶n phÈm thÞ tr­êng cÇn,lÊy chÊt l­¬ng vµ uy tÝn chÊt l­înglµm yÕu tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu kinh tÕ sau: mét vµI chØ tiªu kinh tÕ §¬n vÞ tÝnh : 1000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Doanh thu 56952586 57528463 57936572 Lîi nhuËn 302172 311605 331056 Nép ng©n s¸ch 796776 799536 805739 Thu nhËp b×nh qu©n 650 692 706 2.1.2- §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty 2.1.2.1 – §Æc ®IÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c«ng tr×nh Mçi ngµnh s¶n xuÊt cã qui tr×nh c«ng nghÖ riªng vµ mang nÐt ®Æc tr­ng cña ngµnh ®ã. Ngµnh x©y l¾p cã ®Æc tr­ng næi bËt lµ : Tû lÖ khãi l­îng c«ng viÖc nÆng nhäc chiÕm chñ yÕu Qu¸ tr×nh thi c«ng tiÐn hµnh ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña yÕu tè tù nhiªn: m­a, giã, b·o.., Chu kú s¶n xuÊt dµi, vèn ®Çu t­ lín C¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt x©y dùng nh­; vËt liÖu, m¸y moc thi c«ng th­êng ph¶I vËn chuyÓn l­u ®éng tõ c«ng tr×nh nµy sang c«ng tr×nh kh¸c quØt×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long lµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kiÓu phøc t¹p, liªn tôc, tæ chøc s¶n xuÊt tõng c«ng tr×nh. §©y lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Nguyªn vËt liÖu chÝnh xuÊt dïng ®Ó x©y dùng lµ xi m¨ng, s¾t thÐp, sái, c¸t vµng… Qui tr×nh s¶n xuÊt ®­îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n + Giai ®o¹n 1: §óc Bª t«ng vµ gia c«ng cèt thÐp + Giai ®o¹n 2: Lµm ch¾c mãng, ch¾c ®Õ + Giai ®o¹n 3: X©y dùng l¾p r¸p Qui tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh Xi m¨ng, c¸t vµng, sái ThÐp M¸y trén bª t«ng Gia c«ng ThÐp ®· gia c«ng VËt liÖu kh¸c : gç, c¸t ®en , v«i , g¹ch §óc bª t«ng L¾p r¾p thi c«ng C«ng tr×nh hoµn thµnh PhÕ liªu thu håi 2.1.2.2- §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long lµ mét c«ng ty x©y dùng , c¨n cø vµo ®Æc ®IÓm quy tr×nh c«ng nghÖ , ®Æc®IÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm cho phÐp c«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt theo ®äi thi c«ng Hiªn nay toµn bé qui tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc tæ chøc thµnh 9 ®éi thi c«ng víi chøc n¨ng nhiÖm vô - §éi 905: chuyªn s¶n xuÊt bª t«ng phôc vô cho ®éi l¾p r¸p. - §éi 906: chuyen s¶n xuÊt gia c«ng kÕt cÊu thÐp vµ x©y l¾p c«ng tr×nh,gia c«ng l¾p dùng kÕt cÊu thÐp thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. - §éi 907: trùc tiÕp qu¶n lý xe m¸y,thiÐt bÞ … - §éi901,901,903,904,908,909 :chuyªn x©y l¾p mòi trô,l¾p r¸p dÇm mÆt cÇu,®ãng cäc mãng nhµ,s¶n xuÊt l¾p ®Æt c¸c nh¹ x­ëng,c«ng nghiÖp. 2.1.3- §Æc ®IÓm bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, lµ mét thµnh viªn cña tæng c«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng Long. Còng nh­ mäi Doanh nghiÖp kh¸c ®Ó cã chç ®øng vµ ph¸t triÓn , C«ng ty ®· x©y dùng mmét bé m¸y qu¶n lý tinh nhÑ phï hîp víi ®IÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty . C«ng ty thùc hiÖn tæ chøc qu¶n lý theo h×nh thøc tËp trung trùc tuyÕn mét cÊp. Ban gi¸m ®ãc thùc hiÖn ®IÒu hµnh vµ chØ ®¹o ®Õn tõng ph©n x­ëng, ngoµI ra cßn c¸c phßng ban cã c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau: Bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh cña c«ng ty ®­îc tr×nh bµy theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt kinh doanh Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh Phßng KÕ Ho¹ch Phßng Kü ThuËt Phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n Phßng VËt T­ §éi 901 §éi 902 §éi 903 §éi 904 §éi 905 §éi 906 §éi 907 §éi 908 §éi 909 2.1.4- §Æc ®IÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long 2.1.4.1- H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu tæ chøc s¶n xuÊt, yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é qu¶n lý. C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung t¹i phßng Tµi ChÝnh kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt Ký – Chøng Tõ Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Ph­¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ vèn vËt t­ xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p NhËp Tr­íc – XuÊt Tr­íc Nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ H×nh thøc kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tr×nh bµy theo s¬ ®å sau: Sæ chi tiÕt Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng ph©n bæ B¶ng Kª NhËt Ký Chøng Tõ Sæ C¸i B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt B¸o C¸o KÕ To¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú KiÓm tra ®è chiÕu 2.1.4.2- Bé m¸y kÕ to¸n Nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®­îc giao, phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc nh­ sau: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ To¸n Tr­ëng KÕ To¸n Tæng Hîp Phã phßng kÕ to¸n KÕ To¸n TµI S¶n KÕ To¸n TiÒn L­¬ng KÕ To¸n Thanh To¸n Thñ Quü - KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖn cao nhÊt trong viÖc thùc hiÖn c«ng nghÖ h¹ch to¸n. Gióp gi¸m ®èc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh… Phã phßng kÕ to¸n thay tr­ëng phßng ®iÒu hµnh c«ng viÖc khi tr­ëng phßng ®i v¾ng… theo dâi c«ng tr×nh, kÕ to¸n to¸n thuÕ… KÕ to¸n vËt t­,TSC§: theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t­,CCDC… theo dâi sè d­ cña tõng lo¹i vËt t­ trªn sæ s¸ch. Theo dâi h¹ch to¸n TSC§: t¨ng, gi¶m, khÊu hao TSC§ vµ ph©n bè KHTSC§ cho tõng ®èi t­îng sö dông. KÕ to¸n thanh to¸n: theo dâi mäi h¹ch to¸n vµ giao dÞch mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh: TiÒn gi¸ thµnh göi ng©n hµng, tiÒn göi ng©n hµng. theo dâi h¹ch to¸n vµ thanh to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ kh¸c: c«ng t¸c phÝ, chi vÆt… KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCN , trÝch BHXH, BHYT, KPC§. kiÓm tra viÖc chÊp hµnh tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. kÕ to¸n tæng hîp: tæng hîp toµn bé chi phÝ cña c«ng ty vµ lªn gi¸ thµnh c«ng tr×nh. LËp b¸o c¸o th¸ng, quÝ, n¨m, b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tham gia kiÓm tra tËp hîp chi phÝ vµ quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ. 2.2- T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long 2.2.1- KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ . 2.2.1.1- §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt §Ó phï hîp víi ®Æc ®IÓm s¶n xuÊt vµ yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty, c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long ®· x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng c«ng tr×nh. 2.2.1.2- §Æc ®IÓm chi phÝ s¶n xuÊt . Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y dùng gåm nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau. Chi phÝ chñ yÕu cÊu thµnh nªn c«ng tr×nh lµ vËt liÖu (xi m¨ng, thÐp…), nh©n c«ng. Kho¶n chi phÝ vËt liÖu chÝnh ®­îc bá ngay mét lÇn khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhá. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh lín th× vËt liÖu chÝnh bá nhiÒu lÇn trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 2.2.1.3- Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long. §Ó tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng mét c«ng tr×nh ph¶i bá ra nhiÒu chi phÝ kh¸c nhau. V× thÕ ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long ph©n lo¹i chi phÝ theo c¸c tiªu thøc sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ m¸y thi c«ng 2.2.2- KÕ to¸n nh­ng kho¶n môc chi phÝ c¬ b¶n cña c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long. C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long cã thÓ tiÕn hµnh thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh trong cïng mét thêi ®iÓm. Do ®ã khèi l­îng vËt t­ xuÊt kho ra lµ rÊt lín, viÖc qu¶n lý vËt t­ phøc t¹p dÔ nhÇm lÉn. ViÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ®­îc c¨n cø trùc tiÕp vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt cô thÓ, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch nhu cÇu thi c«ng tthùc tÕ, c¸n bé kü thuËt ghi danh môc vËt t­ cÇn lÜnh cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh. Khi ®­îc phã gi¸m ®èc kü thuËt duyÖt th× míi tiÕn hµnh thñ tôc xuÊt kho. C¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ NVL xuÊt dïng vµ c¨n cø vµo ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh ®Ó tËp hîp. C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long h¹ch to¸n chi phÝ NVL, kÕ to¸n sö dông gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc C¸ch tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho nh­ sau: Theo ph­¬ng ph¸p nµy tr­íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ nhËp kho cña tõng lµnn nhËp, sau ®ã c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho ®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c: TÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp tr­íc ®èi víi l­îng xuÊt kho thùc tÕ, sè cßn l¹I ®­îc tÝnh theo ®¬n gi¸ lÇn nhËp tiÕp theo. Th«ng th­êng c«ng ty nhËp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ ®Õn ®©u th× xuÊt ®Õn ®ã, khi gÇn hÕt míi nhËp tiÕp. Do vËy gi¸ thùc tÕ NVL, CCDC tån cuèi kú chÝnh lµ gi¸ cña sè vËt liÖu nhËp lÇn cuèi cïng. vd : -ThÐp F 22 tån quý IV / 01 lµ 300kg, ®¬n gi¸ 4550 ®/kg . -NhËp kho trong quý : 500kg ®¬n gi¸ 4350®/kg ( ch­a cã thuÕ ) -Trong kú xuÊt 250kg thÐp F 22 cho ®éi 903 phôc vô thi c«ng cÇu 271 - B¾c Ninh VËy gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho thÐp F 22 = 250 x4550 =1137500 ® §Ó tËp hîp chi phÝ NVLTT c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long sö dông TK 621- Chi phi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 621 më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Toµn bé chi phÝ NVL chÝnh, NVL phô ph¸t sinh hµng ngµy ®­îc pßng vËt t­ viÕt phiÕu xuÊt kho. MÉu phiÕu xuÊt kho nh­ sau: PhiÕu xuÊt kho Ngµy 28/ 10/ 2003 Ng­êi nhËn : Lý do xuÊt : Phôc vô thi c«ng cÇu 271-B¾c Ninh XuÊt t¹i kho : 01 MS 02 – VT Q§ 1141/TC/ C§KT Ngµy 1/11/95 cña BTC Nî TK 621 Cã TK 152 TT Tªn vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ThÐp F 22 kg 500 4550 2275000 2 ThÐp F 16 kg 1000 4490 4490000 3 Xi m¨ng tÊn 1 830000 830000 4 Gç tÊm tÊn 1 200000 200000 5 Céng 7795000 B»ng ch÷ : B¶y triÖu, b¶y tr¨m chÝn m­¬I l¨m ngh×n ®ång Thö tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung cÇu Ng­êi nhËn Thñ kho * C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vËt t­ cho tõng c«ng tr×nh sö dông, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp l¹ vµ lªn b¶ng tæng hîp xuÊt kho vËt t­. Gi¶ sö c«ng tr×nh cÇu 271 trong quÝ IV/ 2002 cã b¶ng tæng hîp xuÊt kho v¹t t­ nh­ sau: B¶ng tæng hîp xuÊt kho vËt t­ (C«ng tr×nh cÇu 271- B¾c Ninh) QuÝ IV/2002 TT Chøng tõ TK 152 TK 153 Céng Sè Ngµy 1 5 3/10 23465700 6525300 29991000 2 7 12/10 9462400 6058754 15521154 3 12 28/10 7795000 7795000 4 15 1/11 5419200 5419200 … ……. …… … … ……. 19 38 23/12 21600700 21600700 Tæng céng 1969731200 283545000 2253276200 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng * C¨n cø vµo sè liÖu b¶ng tæng hîp xuÊt kho vËt t­ cña c¸c c«ng tr×nh cÇu 271 B¾c Ninh, cÇu Khe LiÖt, c©ï V©n §ån. kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ sè 2 – B¶ng ph©n bæ Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. B¶ng ph©n bæ Nguyªn VËt LiÖu – CCDC QuÝ IV/ 2002 TT TK ghi Cã §èi t­îng sö dông TK 152 TK 153 Ghi chó 1 TK 621 – Chi phÝ NVL trùc tiÕp 6739168131 - CÇu 271 B¾c Ninh 1969731200 - CÇu Khe LiÖt 1346633000 - CÇu V©n §ån 3422803931 2 TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung 36438172 5964432 3 TK 241 – Söa ch÷a lín 6892530 4 TK 142 – Chi phÝ tr¶ tr­íc 916978000 - CÇu 271 B¾c Ninh 283545000 Ph©n bæ 50 % - CÇu Khe LiÖt 197825000 Ph©n bæ 50 % - CÇu V©n §ån 435608000 Ph©n bæ 25 % Tæng Céng 6775606303 929834962 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng §èi víi c¸c kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp®­îc chi ra tõ 2 nguån kh¸c nhau: Nguån 1 : C¸c vËt t­ qua kho cña c«ng ty – Nguån nµy ®­îc ph¶n ¸nh ë b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ vµ b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Nguån 2 : VËt t­ mua ngoµI kh«ng qua kho, ®­îc chuyÓn th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh. Nguån nµy ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë NhËt ký chøng tõ sè 5 –(mua ngoµI) * C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, nÕu ch­a thanh to¸n cho ng­êi cung cÊp th× kÕ to¸n vµo NhËt ký chøng tõ sè 5. TrÝch NhËt Ký Chøng Tõ Sè 5 QuÝ IV/ 2002 TT Ng­êi b¸n D­ ®Çu kú Ghi Cã TK 331- Ghi Nî TK kh¸c Nî Cã TK 621 TK 133 1 C«ng ty xi m¨ng Hoµng Th¹ch - - 59500000 5950000 2 C«ng ty ThÐp Th¸I Nguyªn - - 68277000 6827700 ……………. Céng 220350000 22035000 * Tõ sè liÖu trªn B¶ng ph©n bæ sè 2 –B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC vµ c¨n cø vµo NKCT sè 5, kÕ to¸n lËp B¶ng kª 4 B¶ng kª 4 (Ph¶n ¸nh TK 621) QuÝ IV/ 2002 TT TK ghi Cã §èi t­îng sö dông TK 152 TK ph¶n ¸nh trong NKCT sè 5 Tæng 1 CÇu 271 B¾c Ninh 1969731200 70920777 2040651977 2 CÇu Khe LiÖt 1346633000 68748000 1415381000 3 CÇu V©n §ån 3422803931 80681223 3503485154 Céng TK 621 6739168131 220350000 6959518131 2.2.2.2- kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Do ®Æc tr­ng riªng cña ngµnh x©y dùng, l¾p ®Æt nªn thêi gian thi c«ng kÐo dµI, khèi l­îng hoµn thµnh trong kú lµ Ýt. V× vËy chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû träng t­¬ng ®èi trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó qu¶n lý tiÒn l­¬ng cã hiÖu qu¶ c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long ®· ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng sau: H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy ¸p dông trong tr­êng hîp ghØ lÔ, nghØ phÐp, häc tËp, héi häp… L­¬ng thêi gian ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n = Sè ngµy c«ng ®­îc nghØ cho phÐp x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ngµy (tuú theo cÊp bËc) Ngoµi ra c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long chñ yªó sö dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n. ViÖc tÝnh to¸n l­¬ng kho¸n cô thÓ nh­ sau: + Giai ®o¹n I : hµng ngµy tæ tr­ëng theo dâi c«ng nh©n ®i lµm vµ chÊm c«ng cho tõng c«ng nh©n cã tham gia s¶n xu¸at ghi vµo b¶ng chÊm c«ng. + Giai ®o¹n II : kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cho tõng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, tæng sè tiÒn l­¬ng ®· kho¸n cho mçi tæ khi ®· hoµn thµnh c«ng viÖc vµ l­¬ng cÊp bËc mét ngµy. B­íc 1: Ph©n phèi 50% tæng l­¬ng kho¸n theo cÊp bËc thî XuÊt ph©n phèi = L­¬ng cÊp bËc 1 ngµy x Sè c«ng lµm l­¬ng s¶n phÈm Gi¸ trÞ mét = xuÊt ph©n phèi 1/2 Tæng sè tiÒn l­¬ng kho¸n cña tæ - Phô cÊp Tæng sè xuÊt ph©n phèi TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña mét ng­êi theo cÊp bËc = Gi¸ trÞ mét lÇn x xuÊt ph©n phèi XuÊt ph©n phèi B­íc 2 : Ph©n phèi 50% tæng tiÒn l­¬ng theo l­¬ng b×nh qu©n TiÒn l­¬ng s¶n phÈm mét ng­êi theo c«ng = b×nh qu©n 1/2Tæng l­¬ng –phô cÊp x Tæng sè c«ng lµm l­¬ng s¶n phÈm cña tæ ®ã Sè c«ng lµm l­¬ng s¶n phÈm mét ng­êi c¶ thªm giê TiÒn l­¬ng cña mét = c«ng nh©n TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña + mét ng­êi theo cÊp bËc TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña mét ng­êi theo c«ng b×nh qu©n VÝ dô : Tæng l­¬ng kho¸n cña ®éi 903 lµ 39010280 ®ång víi 18 ng­êi Trong quÝ IV/2002 cã 5059800 ®ång lµ l­¬ng thêi gian ¤ng NguyÔn H÷u B×nh h­ëng 3 c«ng èm víi ®¬n gi¸ l­¬ng =12000 ®ång ¤ng Bïi H¶I §Þnh ®I dù ®¹I héi, häc tËp h­ëng 2 c«ng víi ®¬n gi¸ = 13000 ®ång ¤ng Hoµng TuÊn ®I c«ng t¸c 3 ngµy víi ®¬n gi¸ l­¬ng = 13500 ®ång VËy tiÒn l­¬ng cña c¸c «ng : ¤ B×nh = 3 x 12000 = 36000 ¤ §Þnh = 2 x 13000 = 26000 ¤ TuÊn = 3 x 13500 = 40500 Mµ sè c«ng lµm l­¬ng s¶n phÈm c¶ thªm giê cña c¸c «ng B×nh (78 c«ng), §Þnh (84 c«ng), TuÊn (75 c«ng). Tæng sè c«ng lµm l­¬ng s¶n phÈm cña tæ lµ 1092 c«ng XuÊt ph©n phèi cña ¤ B×nh = 12000 x 78 = 936000 XuÊt ph©n phèi cña ¤ §Þnh = 13000 x 84 = 1092000 XuÊt ph©n phèi cña ¤ TuÊn = 13500 x 75 = 1012500 TiÒn l­¬ng s¶n phÈm theo cÊp bËc cña c¸c «ng ¤ng B×nh = 1,2 x 936000 = 1123200 ¤ng §Þnh = 1,2 x 1092000 = 1310400 ¤ng TuÊn = 1,2 x 1012500 = 1215000 Ph©n phèi 50 % tæng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n TiÒn l­¬ng s¶n phÈm mét ng­êi theo c«ng b×nh qu©n ¤ng B×nh = 19505142 / 1092 x 78 = 1393224 ¤ng §Þnh = 19505142 / 1092 x 84 = 1500393 ¤ng TuÊn = 19505142 / 1092 x 75 = 1339638 B¶ng tæng hîp chi tiÕt thanh to¸n l­¬ng §éi 903 QuÝ IV / 2002 TT Hä tªn L­¬ng thêi gian L­¬ng kho¸n Tæng l­¬ng 1 NguyÔn H÷u B×nh 36000 2516424 2588424 2 Bïi H¶I §Þnh 26000 2810793 2836793 … …. … ….. 18 Hoµng TuÊn 40500 2554638 2595138 Céng 5059800 39010280 44070080 Lý do c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long sö dông c¸ch tÝnh l­¬ng trªn v×: CÊp bËc thî kh«ng ®ång ®Òu nªn cng ty ph©n phèi 50 %% l­¬ng kho¸n theo cÊp bËc thî ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng – thî bËc cao th× h­ëng nhiÒu h¬n, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao tay nghÒ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c trong ®éi ngò lao ®éng cã mét sè bé phËn lao ®éng cã c¸p bËc thî thÊp, th©m niªn c«ng t¸c Ýt nªn c«ng ty sö dông 50 % l­¬ng kho¸n ®Ó ph©n phèi theo l­¬ng b×nh qu©n, khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕn ®é lao ®éng. *C¨n cø sè liÖu cña c¸c b¶ng chi tiÕt thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n lËp B¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng BiÓu 06 : b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng TT §¬n vÞ Tæng tiÒn l­¬ng Ng­êi lµm kho¸n B×nh qu©n l­¬ng L­¬ng thêi gian L­¬ng kho¸n CÊp bËc Kho¸n 1 §éi 901 3378900 27525423 36 228000 789000 2 §éi 902 92252000 44954717 45 228000 789000 3 §éi 903 5059800 39010280 34 326000 832700 4 §éi 904 5442352 24540114 21 204000 730000 5 §éi 905 3544010 25041605 19 250000 798000 6 §éi 906 4631700 41505150 36 320000 815100 7 §éi 907 4436100 48448500 38 305000 756000 8 §éi 908 3872451 25458141 25 282000 685110 9 §éi 909 6614010 49215400 35 297000 763210 10 C¬ quan 45645106 96521350 48 405000 902000 11 Tæ b¶o vÖ 5435100 8545601 4 220 743000 12 §i c«ng t¸c 1025630 Tæng * C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp l­¬ng kho¸n cña mçi ®éi kÕt hîp víi tæng sè ng­êi lµm kho¸n. kÕ to¸n tÝnh ra l­¬ng kho¸n b×nh qu©n cña mçi ng­êi, ®ång thêi tÝnh ra l­¬ng pphô cÊp b×nh qu©n cña mçi ng­êi Qua b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng ta thÊy. ViÖc sö dông l­¬ng kho¸n cña c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long ®· thóc ®Èy c«ng nha h¨ng h¸i lµm viÖc ®em l¹i hiÖu qu¶ cao khi khi ®­îc c«ng ty giao viÖc. C«ng nh©n nhËn ®­îc tiÒn l­¬ng thùc tÕ lín h¬n møc c¬ b¶n. §©y lµ thµnh tÝch cña c«ng ty gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©n. - C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c b¶ng chi tiÕt thanh to¸n l­¬ng cho tõng ®éi. C«ng ty tiÕn hµnh lËp B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH * C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, kÕ to¸n lËp B¶ng kª 4( Ph¶n ¸nh TK 622) B¶ng kª 4 TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp QuÝ IV/ 2002 TT Ghi Cã TK Ghi Nî TK TK 334 TK 338 Tæng céng 1 TK 622- CÇu 271 75849776 14835973,1 90685749,1 2 TK 622- CÇu Khe LiÖt 124732333 19209930,4 143942263,4 3 TK 622- CÇu V©n §ån 114983314 18304881,87 133288195,87 Tæng céng 315565423 52350785,37 367916208,37 Ng­êi LËp KÕ to¸n tr­ëng 2.2.2.3- KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 22.2.2.3.1- TËp hîp chi phÝ NVL, CCDC sö dông chung. C¸c kho¶n chi vËt t­, CCDC ch­a x¸c ®Þnh ®­îc cho tõng c«ng tr×nh nµo th× tæng hîp vµ pph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh theo tiªu thøc ph©n bæ lµ chi phÝ NVL trùc tiÕp C«ng ty tiÕn hµnh ph©n bæ kho¶n chi phÝ chung cho c¸c c«ng tr×nh nh­ sau: * Ph©n bæ chi phÝ NVL chung: HÖ sè cÇn ph©n bæ = Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ 36438172 = = 0,0054 Tæng chi phÝ NVL trùc tiÕp 6739168131 Chi phÝ NVL ®­îc tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh: CÇu 271 B¾c Ninh = 1969731200 x 0,0054 = 10636548,48 CÇu Khe LiÖt = 1346633000 x 0,0054 = 7271818,2 CÇu V©n §ån = 36438172 –(10636548,48 +7271818,2 ) = 18529805,32 * Ph©n bæ CCDC dïng chung cho c¶ 3 c«ng tr×nh: HÖ sè ph©n bæ = Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ 5964432 = = 0,00088 Tæng chi phÝ NVL trùc tiÕp 6739168131 Chi phÝ CCDC dïng chung ®­îc ph©n bá nh­ sau: CÇu 271 B¾c Ninh = 1969731200 x 0,00088 = 1733363,46 CÇu Khe LiÖt = 1346633000 x 0,00088 = 1185037,04 CÇu V©n §ån = 5964432 – (1733363,46 + 1185037,04) = 3046031,5 Chi phÝ CCDC cã gi¸ trÞ lín ®­îc ph©n bæ dÇn: + CÇu 271 B¾c Ninh = 283545000 x 50 % =141772500 +CÇu Khe LiÖt = 197852 x 50% =98912500 +CÇu V©n §ån =435608000 x25 % = 108902000 * C¨n cø vµo sè liÖu tÝnh to¸n ë trªn ta lËp B¶ng tæng hîp chi phÝ chung NVL- CCDC B¶ng tæng hîp chi phÝ chung NVL, CCDC QuÝ IV / 2002 TT Ghi Cã TK §èi t­îng sö dông TK 152 TK 153 TK142 Tæng 1 CÇu 271 B¾c Ninh 10636548,48 1733363,46 141772500 154142411,94 2 CÇu Khe LiÖt 7271818,2 1185037,04 98912500 107369355,24 3 CÇu V©n §ån 18529805,32 3046031,5 108902000 130477835,82 Tæng 36438172 5964432 349587000 391389604 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng 2.2.2.3.2-TËp hîp chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. §èi víi chi phÝ l­¬ng nh©n viªn ®· x¸c ®Þnh râ phôc vô cho c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. VÝ dô : §éi 903 phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh cÇu 271 B¾c Ninh §éi 904 phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh cÇu Khe LiÖt §«I 905 phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh cÇu V©n §ån Th× chi phÝ nnh©n viªn cña c¸c ®éi ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo TK 627 –C«ng tr×nh 271 TK 627 – C«ng tr×nh Khe LiÖt TK 627 – C«ng tr×nh V©n §ån §èi víi chi phÝ nh©n viªn kh«ng x¸c ®Þnh ®­î¶câ ®· phôc vô cho c«ng tr×nh nµo th× toµn bé chi phÝ l­¬ng cho nh©n viªn nµy ®­îc tæng hîp l¹I ®Õn cuèi quÝ tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh theo chi phÝ NCTT VÝ dô : Tªn ®éi §éi 903 §éi 904 §éi 905 Tæng Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý 5847320 4372520 4194200 14414040 Chi phÝ tiÒn BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn 1110990,8 830778,8 796898 2738667,6 HÖ sè ph©n bæ = Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp HÖ sè ph©n bæ tiÒn = l­¬ng nh©n viªn chung 14414040 = 0,039 367897208,4 HÖ sè ph©n bæ c¸c kho¶n = trÝch theo l­¬ng 2738668 = 0,074 367897208,4 TiÒn l­¬ng nh©n viªn ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh : CÇu 271 B¾c Ninh = 90685749,1 x 0,039 = 3536744,2 CÇu Khe LiÖt = 143923263,4 x 0,039 = 5613007,27 CÇu V©n §ån = 14414040 - ( 3536744,2 + 5613007,27 ) = 5364288,53 -TiÒn l­¬ng trÝch theo l­¬ng nh©n viªn ph©n bæ: CÇu 271 B¾c Ninh = 90685749,1 x 0,0074 = 671074,54 CÇu Khe LiÖt = 143923263,4 x 0,0074 = 1065032,1 CÇu V©n §ån = 2738668 - (671074,54 + 1065032,1 ) = 1002561,36 * C¨n cø vµo b¶ng phan bæ tiÒn l­¬ng,BHXH vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn ta lËp B¶ng tæng hîp l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng B¶ng tæng hîp l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng QuÝ IV / 2002 Ghi Cã TK §èi t­îng sö dông TK 627 TK 334 TK 338 L­¬ng NV ®éi trùc tiÕp thi c«ng L­¬ng NV ph©n bæ Céng Cã TK 334 Trùc tiÕp Gi¸n tiÕp Céng Cã TK 338 CÇu 271 4202760 3429926,87 7632686,87 798524,4 658907 1457431,4 CÇu Khe LiÖt 8937164 5639156,92 14576320,92 1698061,2 1083311,72 2781372,9 CÇu V©n §ån 4150400 5344956,21 9495356,21 788576 996448,88 1785024,9 Tæng 17290324 14414040 31704364 3285151,6 3285161,6 6023829,2 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng 2.2.2.3.3- Chi phÝ khÊu hao TSC§ C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long tiÕn hµnh ph©n bæ : 50 % chi phÝ KHTSC§ cho c«ng tr×nh cÇu 271 B¾c Ninh 30 % chi phÝ KHTSC§ cho c«ng tr×nh CÇu Khe LiÖt 20 % chi phÝ KHTSC§ cho c«ng tr×nh CÇu V©n §ån Ta cã B¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh QuÝ IV/ 2002 TT ChØ tiªu Tû lÖ khÊu hao(%) Nguyªn gi¸ Chi phÝ KHTSC§ TK 627- Chi phÝ SXC TK 642 CÇu 271 CÇu KLiÖt CÇu V§ån 1 VËt kiÕn tróc 0,44 551113636 242900 484980 727470 1212450 2 M¸y mãc TBÞ 1,77 9496322034 168084900 33616980 50425470 84042450 3 PtiÖn VËn t¶I 1,19 3226638655 38397000 7679400 11519100 19198500 4 ThiÕt bÞ Qlý 1,49 785911409 11710080 11710080 Tæng 220616880 17425695 104453400 208906800 11710080 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng 2.2.2.3.4- Kho¶n môc chi phÝ dÞch vô mua ngoµi C¸c chi phÝ nµy ®­îc tËp hîp cho tõng ®èi t­îng c«ng tr×nh C¨n cø vµo ho¸ ®¬n thanh to¸n do c«ng ty ®IÖn lùc , b­u ®IÖn göi ®Õn, C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long tæng hîp chi phÝ vµ lËp b¶ng chi phÝ dÞch vô mua ngoµI B¶ng chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Qói IV / 2002 TT §èi t­îng sö dông §iÖn s¶n xuÊt ( Gi¸ ch­a cã thuÕ) §iÖn tho¹i ( Gi¸ ch­a cã tthuÕ) Tæng 1 CÇu 271 20438000 5846750 26284750 2 CÇu Khe LiÖt 28967100 7654820 36621920 3 CÇu V©n §ån 35262500 10342650 45605150 Tæng 85031600 23844220 108875820 Ng­êi lËp kÕ to¸n tr­ëng * C¨n cø vµo sè liÖu trªn kÕ to¸n lËp B¶ng kª 4 – TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung (BiÓu 13) 2.2.2.3- KÕ to¸n tËp hîp m¸y thi c«ng Kho¶n môc chi phÝ nµy gåm : Chi phÝ NVL, CCDC phôc vô m¸y thi c«ng, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y, chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng…kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK 623 – Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng * C¨n cø vµo sè liÖu ë B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC kÕ to¸n lËp “B¶ng tæng hîp chi phÝ NVL, CCDC phôc vô m¸y thi c«ng” B¶ng tæng hîp chi phÝ NVL, CCDC phôc vô m¸y thi c«ng” QuÝ IV/ 2002 TT TK ghi Cã TK ghi Nî TK 152 TK 153 Tæng 1 TK 623- CÇu 271 125900000 1350840 127250840 2 TK 623- CÇu Khe LiÖt 128500000 1568270 130068270 3 TK 623- CÇu V©n §ån 234600000 2679350 237279350 Tæng 489000000 5598460 494598460 * C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y b¶ng tæng hîp chi phÝ l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y QuÝ IV/ 2002 TT TK ghi Cã TK ghi Nî TK 334 TK 338 Tæng 1 TK 623- CÇu 271 4265720 810486,8 5076206,8 2 TK 623- Khe LiÖt 4053484 770161,2 4823645,2 3 TK 623- V©n §ån 5327856 1012292,6 6340148,6 Tæng 13647060 2592940,6 16240000,6 Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng Møc trÝch khÊu hao m¸y thi c«ng ®­îc trÝch nh­ møc trÝch KHTSC§ Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng ®­îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo chi phÝ NVL trùc tiÕp VÝ dô : C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long cã 2 xe Mix MZ ( Liªn X« cò) víi nguyªn gi¸ lµ 809600000 VN§, tû lÖ trÝch khÊu hao quÝ lµ 1,1% Mix ( §øc ) víi nguyªn gi¸ lµ 984416200, tû lÖ trÝch khÊu hao quÝ lµ 1,4% Chi phÝ khÊu hao = Nguyªn gi¸ x Tû lÖ khÊu hao * C¨n cø vµo sè liÖu trªn kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao m¸y thi c«ng b¶ng ph©n bæ khÊu hao m¸y thi c«ng QuÝ IV/2002 Tªn m¸y thi c«ng Tû lÖ KH Nguyªn gi¸ Chi phÝ KHao TK 623 – Chi phÝ m¸y CÇu 271 (20%) CÇu KLiÖt (30%) CÇu V§ån (50%) Mix Lx« 1,1% 809600000 8905600 1781120 2671680 4452800 Mix §øc 1,4% 984416200 13781826,8 2756365,36 4134548 6890913,4 Tæng 1794016200 22687426,8 4537485,36 6806228,04 11343713,4 * C¨n cø vµo sè liÖu trªn “B¶ng tæng hîp chi phÝ NVL, CCDC phôc vô m¸y thi c«ng”, “B¶ng tæng hîp chi phÝ l­¬ng c«ng nh©n l¸ m¸y vµ “b¶ng ph©n bæ khÊu hao m¸y thi c«ng” kÕ to¸n lËp B¶ng kª 4 –TËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng (BiÓu 17) 2.2.2.4-TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn c«ng ty §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú, kÕ to¸n më TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang *C¨n cø vµo c¸c sè liÖu ®· tËp hîp ®­îc ë c¸c B¶ng Kª 4 ( tËp hîp TK 621, 622, 627, 623) kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp vµ kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long kh«ng më b¶ng kª cho TK 154 kÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 154 Cã TK 621 Cã TK 622 Cã TK 627 Cã TK 623 C¸ch tÝnh to¸n vµ sè liÖu ph¶n ¸nh trªn NhËt Ký Chøng Tõ sè 7 ( BiÓu 18) * C¨n cø vµo sè liÖu ë NKCT sè 7 – PhÇn I vµ b¶ng kª 4 c¸c TK, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ c¸c sæ c¸i 621, 622, 627, 623, 154 BiÓu 19 Sæ c¸I TK 621 QuÝ IV/2002 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 XuÊt kho vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt 152 6739168131 2 VËt t­ mua ngoµI phôc vô SX 331 220350000 3 KÕt chuyÓn chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh 154 6959518131 C«ng sè ph¸t sinh 6959518131 6959518131 BiÓu 20 : Sæ c¸I TK 622 QuÝ IV/2002 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 1 Chi phÝ l­¬ng CNSX 334 315546423 2 Kho¶n trÝch theo l­¬ng CNSX 338 59943820,4 3 KÕt chuyÓn chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh 154 367887208,4 C«ng sè ph¸t sinh 367887208,4 367887208,4 BiÓu 21 : Sæ c¸I TK 623 QuÝ IV /2002 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 1 XuÊt nhiªn liÖu Pvô m¸y thi c«ng 152 489000000 2 Chi phÝ l­¬ng c«ng nh©n l¸I m¸y 334 31704365 3 Kho¶n trÝch theo l­¬ng 338 2592940,6 4 XuÊt CCDC phôc vô s¶r xuÊt 153 5598460 5 Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng 214 22687426,8 6 KÕt chuyÓn chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh 154 533525896,4 C«ng sè ph¸t sinh 533525896,4 533525896,4 BiÓu 22 : Sæ c¸I TK 627 QuÝ IV /2002 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 1 XuÊt vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt 152 36438172 2 XuÊt CCDC phôc vô s¶n xuÊt 153 5964372,1 3 Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn ®éi 334 31704365 4 TrÝch theo l­¬ng nh©n viªn ®éi 338 6023829,2 5 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 214 208906800 6 ChiphÝ dÞch vô mua ngoµi 111 108875820 7 Chi phÝ ph©n bæ dÇn 142 349587000 KÕt chuyÓn chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh 154 482066434,77 C«ng sè ph¸t sinh 482066434,77 482066434,77 BiÓu 23 : Sæ c¸I TK 154 QuÝ IV/2002 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã D­ ®Çu quÝ 2453152977 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 6959518131 KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp 622 367887208,4 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung 627 482066434,77 KÕt chuyÓn chi phÝ m¸y thi c«ng 623 533525896,4 CÇu Khe LiÖt hoµn thµnh 632 2400779854,3 C«ng sè ph¸t sinh 8395380815,3 D­ cuèi quÝ 6938457982 2.2.2.4- §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú cña c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long Trong qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh, c«ng viÖc cßn ®ang trong qu¸ tr×nh thi c«ng l¾p ®Æt hoÆc hoµn thµnh mét vµi h¹ng môc c«ng tr×nh nh­ng vÉn ph¶i thi c«ng tiÕp th× míi trë thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh. §èi víi nghµnh x©y dùng s¶n phÈm lµm dë cã 2 lo¹i: Lo¹i1: Cuèi kú tÝnh gi¸ thµnh vÉn cã c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh, c«ng viÖc thi c«ng cßn ®ang dë dang. §èi víi lo¹i nµy s¶n phÈm dë dang lµ toµn bé c¸c chi phÝ ®· chi ra ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh Lo¹i 2 : C«ng tr×nh ®· hoµn thµnh nh­ng vÉn ch­a bµn giao thanh to¸n th× c«ng tr×nh nµy còng lµ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®· ph¸t sinh thuéc c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã ®Òu lµ chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang. Khi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh ®­îc bµn giao thanh to¸n th× toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt sÏ ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm C¬ së ®Ó tÝnh sè d­ cuèi kú cña c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long lµ Chi phÝ dë = cuèi kú Chi phÝ dë Chi phÝ ph¸t sinh + ®Çu kú trong kú 2.2.2.5- C«ng t¸c kÕ to¸n gi¸ thµnh §èi t­îng vµ kú tÝnh gi¸ thµnh Do s¶n xuÊt s¶n phÈm theo § § H dÉn ®Õn Doanh nghiÖpèi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh bµn giao hoÆc c¸c giai ®o¹n kü thuËt hoµn thµnh bµn giao §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ cña chØ tiªu gi¸ thµnh nªn c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long lùa chän kú tÝnh gi¸ thµnh lµ quÝ Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh XuÊt ph¸t tõ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao, vµo ®Çu mçi quÝ bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cña quÝ tr­íc vµ tËp h¬pj chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cho c¸c c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh mµ c«ng ty ¸p dônglµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. + Kho¶n môc chi phÝ nµo ph¸t sinh trùc tiÕp cho ®èi t­îng nµo th× ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo ®èi t­îng ®ã + Kho¶n môc chi phÝ nµo ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh th× ®­îc tÝnh to¸n ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng liªn quan theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp * KÕt cÊu cña b¶ng tÝnh gi¸ thµnh gåm c¸c phÇn sau: PhÇn 1: Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú . Néi dung nµy ®­îc c¨n cø vµo B¶ng kª 4 cña c¸c TK 621, 622, 623, 627. LÊy cét tæng céng cña c¸c c«ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng. Mçi lo¹i chi phÝ cã cïng môc ®Ých c«ng dông ®­îc kÕ to¸n cho vµo kho¶n môc riªng cña tõng c«ng tr×nh PhÇn 2 : Chi phÝ dë dang ®Çu kú. PhÇn nµy ®­îc chuyÓn tæng hîp s¬ d­ cuèi kú t­ng ®­¬ng øng víi tõng c«ng tr×nh ë quÝ tr­íc PhÇn 3: Chi phÝ dë dand cuèi kú . §­îc theo dâi vÒ mÆt tæng hîp ( kh«ng ph©n theo kho¶n môc ) t­¬ng øng víi tõng c«ng tr×nh Chi phÝ dë = cuèi kú Chi phÝ dë Chi phÝ ph¸t sinh + ®Çu kú trong kú Cô thÓ xem BiÓu 24-Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p C¸ch tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long cã h¹n chÕ lín trong c«ng t¸c qu¶n lý. §èi tù¬ng sö dông thh«ng tin kh«ng biÕt ®­îc tû träng c¸c kho¶n chi phÝ trong gi¸ thµnh c«ng tr×nh Toµn bé thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long ®· ®­îc tr×nh bµy cô thÓ chi tiÕt tõng giai ®o¹n, tõng c¸ch tÝnh. CÊc b¶ng biÓu sè liÖu sao chÐp l¹i nguyªn gèc trªn c¬ së lý luËnvµ thùc tÕ ®· t×m hiÓu ë c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh gióp em cã mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ch­¬ng 3 Mét vµi kiÕn hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long 3.1- Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long 3.1.1- Nh÷ng ­u ®iÓm vÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Tr¶i qua thêi gian ph¸t triÓn l©u dµi vµ ngµy nay trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng b­íc vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long ®· v­ît qua mäi thö th¸ch vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong nÒn kinh tÕ. Cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh phÊn ®Êu bÒn bØ cña toµn bé c«ng nh© viªn trong toµn c«ng ty. KÕt qu¶ ®ã kh«ng chØ lµ ®¬n thuÇn lµ sù t¨ngtr­ëng vÌ vËt chÊt mµ cßn bao hµm sù lín m¹nh toµn diÖn c¶ vÒ nhËn thøc vµ tr×nh ®ä qu¶n lý kinh tÕ – qu¶n trÞ Doanh nghiÖp cña ®éi ngò l·nh ®¹o còng nh­ tinh thÇn trÊch nhiÖm lao ®éng, ý thøc lao ®éng cña ®äi ngò c«ng nh©n tµon c«ng ty. Tr¶i qua thêi gian thùc tËpn nghiªn cøu t¹i c«ng y víi ®Ò tµi nghiªn cøu thùc tÕ vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty cïng víi kiÕn thøc tiÕp thu ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp ë nhµ tr­êng, em nhËn thÊy c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng trªn nh÷ng mÆt sau: VÒ mÆt tæ chøc : Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Doanh nghiÖp· cã sù tæ chøc hîp lý, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ , b»ng viÖc thµnh lËp mét phßng kÕ to¸n chung toµn c«ng ty víi ®éi ngò nh©n viªn ®­îc tinh chän võa ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng võa gi¶m bé m¸y cång kÒnh thiÕu thiÕt thùc. §iÒu nµy t¹o ra ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n ë c«ng ty cã tr×nh ®é cao C«ng ty cã ®éi ngò kü s­ c¸n bé cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n c«ng ty ®· ®­a vi tÝnh vµo øng dông nªn ®· ®ps øng ®­îc nhu cÇu vÒ th«ng tin nhanh chãng, kÞp thêi chÝnh x¸c n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. Tuy nhiªn trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp h¬p chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu 3.1.2 – Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc 3.1.2.1- Nh÷ng tån t¹i cÇn ®­îc gi¶i quyÕt trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh - Trong kho¶n môc chi phÝ NVL trùc tiÕp cßn h¹n chÕ sau:ViÖc lËpb¶ng tæng hîp xuÊt kho vËt t­ ch­a ph¶n ¸nh ®­îc tæng hîp t×nh h×nh xuÊt vËt t­ cho c¸c c«ng tr×nh, t¹o nªn h¹n chÕ cho viÖc kiÎm ra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a thÎ kho, b¶ng kÕ to¸n tæng hîp xuÊt kho vËt t­. - Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng cßn h¹n chÕ + C¸ch ph©n phèi l­¬ng ch­a g¾n víi hiÖu qu¶ c«ng viÖc víi tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng, kh«ng ®¶m b¶o c«ng b»ng hîp lý. + C«ng ty kh«ng thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch - Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung cßn h¹n chÕ ViÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh cßn phøc t¹p.Tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ NVL , CCDC dïng chung cho s¶n xuÊt c¸c c«ng r×nh ch­a hîp lý -§èi víi phÇn hµnh tËp hîp chi phÝ toµn c«ng ty cßn mét sè h¹n chÕ sau: +C«ng ty kh«ng më b¶ng kª 4 cho TK 154. D©y lµ thiÕu sãt lín v× kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc phÝ chung ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh + C«ng ty kh«ng thùc hiÖn lËp NKCT sè 7 PhÇn II. §iÒu nµy g©y ra c¶n trë lín trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ theo yÕu tè vµ khã ®¸nh gi¸ tû träng tõng lo¹i chi phÝ chiÕm trong gi¸ thµnh nªn viÖc cung cÊp sè liÖu ®Ó lËp thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ khã kh¨n 3.1.2.2- Trong c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n cña c«ng ty sö dông ®Òu kh«ng më TK cÊp 2. §©y lµ h¹n chÕ lín trong c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ c«ng t¸c qu¶n lý c¸c chi phÝ g©y ra khã kh¨n trong ®èi chiÕu sè liÖu 3.2- Hoµn thiÖn phÇn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n 3.2.1- Hoµn thiÖn phÇn kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3.2.1.2 - Hoµn thiÖn kÕt cÊu b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH PhÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®­îc bé phËn kÕ to¸n lµm t­¬ng ®èi chÝnh x¸c tØ mØ nh­ng ch­a trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp theo ®óng kÕ ho¹ch nªn bé phËn kÕ to¸n lµm t­¬ng ®èi chÝnh x¸c tØ mØ nh­ng ch­a trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp theo ®óng kÕ ho¹ch nªn bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cÇn l­u ý vµ söa ch÷a trÝch ®óng kÕ ho¹ch. 3.2.1.3. Thay ®æi chÕ ®é tÝnh tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn. ViÖc ho¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng cña c«ng ty ch­a g¾n ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng víi chi phÝ l­¬ng. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ trªn c«ng ty lªn thay ®æi c¸ch tÝnh l­¬ng nh­ sau: B­íc 1, XuÊt ph©n phèi = l­¬ng cÊp bËc sè l­¬ng lµm c«ng 1 ngµy x s¶n phÈm c¶ thªm giê tæng tiÒn l­¬ng kho¸n cña tæ - phô cÊp B­íc 2: Gi¸ trÞ xuÊt ph©n phèi = Tæng xuÊt ph©n phèi B­íc 3: TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña = mét ng­êi Gi¸ trÞ mét xuÊt ph©n phèi x XuÊt ph©n phèi 3.2.2. Hoµn thiÖn phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ViÖc tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung choc¸c c«ng tr×nh rÊt tØ mØ, mÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Tæng hîp kÕt qu¶ ph©n bæ cña tõng lo¹i chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh hÇu nh­ Ýt cã sù thay ®æi ®èi víi viÖc tæng hîp chi phÝ chung l¹i råi míi tiÕn hµnh ph©n bæ. Do ®ã theo em c«ng ty kh«ng cÇn tiÕn hµnh ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh mµ chØ nªn tiÕn hµnh ph©n bæ mét lÇn sau khi ®· tæng hîp c¸c chi phÝ chung cho c¸c c«ng tr×nh cô thÓ nh­ sau: C¨n c­ vµo b¶ng ph©n bæ 1,2,3 ta cã: Sè tiÒn tØ lÖ Chi phÝ dïng chung NVL cho c¸c c«ng tr×nh 36438172 21,8% Chi phÝ c«ng cô dông cô dïng chung 564432 20,2% Chi phÝ nh©n viªn ®éi phôc vô nh©n c«ng 14414040 48,8% Kho¶n môc trÝch theo l­¬ng nh©n viªn ®éi phôc vô 2738667,6 9,2% Tæng 59555311,6 100% Tiªu thøc ph©n bæ lµ chi phÝ NVL trùc tiÕp chi phÝ NVL c¨n cø vµo b¶ng kª 4 TK 621 59555311,6 HÖ sè ph©n bæ = = 0,000855 6959518131 Chi phÝ chung ®­îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh *CÇu 271 = 2040651977 x 0,000855 = 17462655,026 Chi phÝ NVL chung = 17462655,026 x 21,8% = 3806858,8 Chi phÝ c«ng cô dông cô chung = 17462655,026 x 20,2% = 3527456,32 Chi phÝ l­¬ng s¶n xuÊt chung = 17462655,026 x 48,8% = 8521775,7 Chi phÝ kho¶n trÝch theo l­¬ng = 17462655,026 - 3806858,8 - 3527456,32 - 8521775,7 = 1606564,3 3.3. Hoµn thiÖn phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ toµn c«ng ty. C«ng ty kh«ng më b¶ng kª 4 - Ph¶n ¸nh TK 154 phÇn II cña NKCT sè 7 g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiªu sè liÖu theo ý kiÕn cña em C«ng ty nªn lËp b¶ng kª 4 cho TK 154 vµ phÇn II cña NKCT sè 7 Sè liÖu b¶ng kª 4 TK 154 lµ c¬ së ®Ó lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh. KÕ to¸n c«ng ty nªn lËp nhËt ký chøng tõ phÇn II. 3.4. Thay ®æi kÕt cÊu sæ c¸i. HÖ thèng sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ lµ khoa häc nhÊt trong viÖc kÕt hîp gi÷a thñ c«ng vµ vi tÝnh ho¸. ViÖc c«ng ty më sæ c¸i TK theo kiÓm mét lµ kh«ng cÇn thiÕt trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ theo em nªn më sæ c¸i nh­ sau: C¬ së lËp sæ c¸i c¨n cø vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 cña tõng th¸ng ®­îc lËp Sæ c¸i TK 621 Quý IV - 2002 TT Ghi cã TK ®èi øng Víi Nî TK nµy Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Tæng 1 TK 152 2639560000 2091835000 2007773131 6739168131 2 TK 331 78345000 69078600 72956400 220350000 3 Ph¸t sinh nî 2717905000 2160913600 2080699531 6959518131 4 Céng ph¸t sinh cã 2717905000 2160913600 2080699531 6959518131 Sæ c¸i TK 622, 623,627 cã kÕt cÊu t­¬ng tù. 3.5.Hoµn thiÖn c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. Do c«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng míi ®­a vµo s¶n xuÊt, kÕ to¸n ph¶i më ngay mét ®¬n ®Æt hµng, mét b¶ng tÝnh gi¸ thµnh. 3.5.1. NÕu c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh bµn giao, theo giai ®o¹n kü thuËt hoµn thµnh. Toµn bé c¸c chi phÝ thi c«ng x©y dùng cña tõng c«ng tr×nh ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh theo kho¶n môc cña tõng b¶ng gi¸ thµnh ®­îc më t­¬ng ®­¬ng. Cuèi quý nh÷ng c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao th× ®­îc kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh. 3.5.2. NÕu c«ng ty ký hîp ®ång bµn giao theo tõng giai ®o¹n kü thuËt hoµn thµnh th× nh÷ng giai ®o¹n xÊy l¾p dë dang, ch­a bµn giao lµ s¶n phÈm dë dang. Chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp trong kú sÏ ®­îc tÝnh to¸n mét phÇn cho s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo tØ lÖ gi¸ dù to¸n c«ng tr×nh. Chi phÝ s¶n phÈm dë dang cuèi kú = Chi phÝ s¶n phÈm dë ®Çu kú + Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Gi¸ dù to¸n cña giai ®o¹n x©y dùng dë dang cuèi kú Gi¸ dù to¸n cña giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh + Gi¸ dù to¸n cña giai ®o¹n x©y dùng dë dang cuèi kú Cßn c¸c giai ®o¹n kü thuËt ®· hoµn thµnh bµn giao, bé phËn kÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ ph¸t sinh cña tõng giai ®o¹n kü thuËt hoµn thµnh bµn giao ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña giai ®o¹n ®ã. 3.6. Hoµn thiÖn phÇn hµnh kÕ to¸n qu¶n trÞ 3.6.1. §Ó tiÕn hµnh x©y dùng ®Þnh møc tõng kho¶n chi phÝ theo tiÕn ®é kü thuËt hoµn thµnh. Cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm Thø nhÊt: Thùc hiÖn ®­îc sù kiÓm tra th­êng xuyªn, kÞp thêi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕt qu¶ cña c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt. Ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng kho¶n chi phÝ v­ît ®Þnh møc. §Ò ra biÖm ph¸p kÞp thêi ®éng viªn mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng, phÊn ®Êu h¹ thÊp gi¸ thµnh. Thø hai: Khi cã ®Þnh møc chi phÝ th× viÖc tÝnh chi phÝ dë dang cña c¸c c«ng tr×nh lµ ®¬n gi¶n thuËn tiÖn vµ chÝnh x¸c h¬n. 3.6.2. Më TK cÊp 2 theo hÖ thèng kÕ to¸n hiÖn hµnh. VÝ dô : TK 1521 NVL chÝnh TK 1522 NVL phô 3.7. §­a vi tÝnh vµo øng dông c«ng t¸c kÕ to¸n. Do sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa, c«ng ty ®· chuyÓn ®æi kÕ to¸n thñ c«ng sang m¸y vi tÝnh nªn c«ng ty cÇn ph¶i: - Tæ chøc mua s¾m trang bÞ phÇn cøng phÇn mÒm phï hîp víi kh¶ n¨ng, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quy m« cña doanh nghiÖp vµ khèi l­îng tÝnh chÊt phøc t¹p cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh. - X©y dùng hÖ thèng sæ kÕ to¸n tæng hîp, chi tiÕt víi kÕt cÊu ®¬n gi¶n Ýt cét, nhiÒu dßng phï hîp víi viÖc tæ chøc sè liÖu vµ in trªn m¸y. - Tæ chøc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé hiÓu s©u vÒ kÕ to¸n vµ sö dông thµnh th¹o m¸y tÝnh - X· héi hÖ thèng m· ho¸ c¸c ®èi t­îng qu¶n lý, m· ho¸ chøng tõ…Tæ chøc viÖc lËp sè liÖu d÷ liÖu. C«ng ty sÏ chuyÓn ®æi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ sang nhËt ký sæ c¸i ®Ó thuËn lîi h¬n khi vi tÝnh ho¸. KÕt luËn PhÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ con ®­êng c¬ b¶n gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Bëi v× chØ cã thÓ trªn c¬ së h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n xuÊt th× míi gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm míi ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn, tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, t¨ng lîi nhuËn ®Ó tÝch luü t¸i s¶n xuÊt më réng §Ó gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ mµ chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng thay®æi th× ®øng trªn gi¸c ®é qu¶n lý kinh tÕ, ®iÒu quan träng lµ h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú nh»m tÝnh ®óng tÝnh ®ñ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Ò ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p thiÖt thùc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh. Qua thêi gian thùc tËp ë c«ng ty x©y dùng sè 9 Th¨ng Long, em thÊy c«ng ty ®· thùc sù quan t©m ®óng møc tíi c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng. C«ng ty vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. Tuy nhiªn vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. V× vËy ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ v¸ tÝnh gi¸ thµnh thùc sù trë thµnh c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt th× trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nµy theo chiÒu h­íng chÝnh x¸c vµ khoa häc. §Ó hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy em xin c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c« chó trong phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng s« 9 Th¨ng Long sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn V¨n Dung. Víi tr×nh ®é nhËn thøc ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ sù vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn cña em cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò nµy khã tr¸nh khái thiÕu xãt, kÝnh mong thÇy gi¸o, c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Hµ Néi, ngµy 31/10/2003 Sinh viªn: Phan ThÞ ViÖt Hµ Líp H5 - 21.09

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 9 Thăng Long.DOC
Luận văn liên quan